AKER i Scrabble - ordspill.com

AKER i Scrabble

AKER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEKR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1K2E1R1

Ved å legge til én bokstav til AKER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VRAKE 9
KREVA 9
KAPRE 9
KARPE 9
KAUER 9
KAVER 9
KJERA 9
KRAVE 9
KVAER 9
JAKER 9
KVARE 9
PAKER 9
PREKA 9
RAUKE 9
VAKER 9
VAKRE 9
VERKA 9
KAPER 9
KARVE 9
EPARK 9
BREKA 9
AUKER 9
BAKER 9
BAKRE 9
BARKE 9
BRAKE 9
HAKER 8
HARKE 8
HERKA 8
MERKA 7
MEKRA 7
MAKER 7
KRAGE 7
KERAM 7
AKMER 7
FREAK 7
FEKAR 7
FARKE 7
KAMRE 7
RANKE 6
ANKRE 6
ANKER 6
RAKEN 6
RAKES 6
RAKET 6
RAKLE 6
RAKNE 6
RAKTE 6
DEKAR 6
LERKA 6
ALKER 6
REIKA 6
REKLA 6
SAKER 6
SKARE 6
TRAKE 6
TREAK 6
AKTRE 6
AKTER 6
AKSER 6
RASKE 6
LEKRA 6
KARDE 6
KAIER 6
KAREN 6
KARES 6
KARET 6
KANER 6
KARSE 6
KARTE 6
AKNER 6
KASER 6
KATER 6
KALER 6
KADRE 6
LARKE 6
KLARE 6
KRAET 6
KADER 6
ERKNA 6
KRASE 6
DRAKE 6
ASKER 6
ARKET 6
ARKEN 6
LAKER 6
KRANE 6

Ord som starter på AKER

OrdPoeng
AKERITTEN 10
AKERITT 8
AKEREN 7
AKERNE 7
AKERE 6

Ord som slutter med AKER

OrdPoeng
PACEMAKER 23
CØLIAKER 22
BLØFFMAKER 21
KUPPMAKER 21
BUKSEBAKER 21
BYGGESAKER 21
PRØVESAKER 21
KJØTTKAKER 20
BYGDESAKER 20
TØYMAKER 19
JULEVAKER 19
HJULMAKER 19
MILJØSAKER 19
KNEPPKAKER 19
KNAPPMAKER 19
PYNTESAKER 19
JUKSEMAKER 19
BØRSEMAKER 19
MUGGSMAKER 18
BLAUTKAKER 18
OPPSKAKER 18
KURVMAKER 18
PLUMKAKER 18
FYLKESAKER 18
BLØTKAKER 18
HÅNDBAKER 18
BÅTSHAKER 18
TRYKKSAKER 18
JØDEKAKER 18
BRÅKMAKER 18
OLAVSVAKER 18
VISUMSAKER 18
RYKTEMAKER 18
HYTTESAKER 18
SPRÅKSAKER 18
BØTESAKER 17
HOVEDSAKER 17
DUKKEMAKER 17
VILJESAKER 17
TYKKSAKER 17
HVETEKAKER 17
SVARTBAKER 17
SARAWAKER 17
VALGVAKER 17
FRUKTKAKER 17
ULIVSSAKER 17
BUNTMAKER 17
BOSNJAKER 17
LAPPESAKER 17
OVNSBAKER 17
JULEKAKER 17
BOOKMAKER 17
BYKAKER 17
FORÅRSAKER 16
ARAWAKER 16
LYSESTAKER 16
JULESAKER 16
HASJKAKER 16
VOTJAKER 16
OPPTAKER 16
BLODSMAKER 16
KOKOSKAKER 16
POTTEMAKER 16
VOKSKAKER 16
VENDEHAKER 16
KRUMKAKER 16
GRØNNSAKER 16
FUGLESAKER 16
HASJSAKER 15
PRESSKAKER 15
ÆRESSAKER 15
SPIONSAKER 15
KNIVMAKER 15
VANNSMAKER 15
OLJEKAKER 15
SØLEKAKER 15
RULLEKAKER 15
HANDBAKER 15
KAMPSAKER 15
VITSEMAKER 15
JERNHAKER 15
PANNEKAKER 15
GULLMAKER 15
MØTESAKER 15
ASYLSAKER 15
BINDHAKER 15
ARKIVSAKER 15
GIPSMAKER 15
SØTSMAKER 15
PENGESAKER 15
PIZZABAKER 15
VOLDSSAKER 15
VERSEMAKER 15
ABORTSAKER 15
VILTSMAKER 15
MILKSHAKER 15
LØNNSSAKER 15
LØNNSTAKER 15
ØKOSAKER 15
VERSMAKER 14
SPASMAKER 14
UROMAKER 14
RAPSKAKER 14
SLETTBAKER 14
VANSMAKER 14
GIRSPAKER 14
POSTSAKER 14
SMÅKAKER 14
MATVRAKER 14
BANKSAKER 14
SPRISTAKER 14
FLAGGSAKER 14
PRATMAKER 14
FYSAKER 14
EPLEKAKER 14
SÅRHAKER 14
VASSMAKER 14
VITSMAKER 14
VERNESAKER 14
VERDISAKER 14
FISKEKAKER 14
KURMAKER 14
LOVMAKER 14
KROTEKAKER 14
SIVILSAKER 14
VINSMAKER 14
HATTEMAKER 14
DRAPSSAKER 14
BARNESAKER 14
VOLDTAKER 14
KORGMAKER 14
FORMKAKER 14
SMAKSSAKER 13
FRASEMAKER 13
KREFTSAKER 13
KLAGESAKER 13
FORSMAKER 13
RIVESAKER 13
MOROSAKER 13
NARKOSAKER 13
TOMTESAKER 13
HASTESAKER 13
MERKESAKER 13
VARETAKER 13
LOVSAKER 13
KIRKESAKER 13
PRISTAKER 13
ARVESAKER 13
SPINNAKER 13
FILMMAKER 13
NUNATAKER 13
GODSMAKER 13
TAMBAKER 13
GILJAKER 13
MÅLSAKER 13
SYSAKER 13
OSTJAKER 13
AVSMAKER 13
KAPLAKER 13
KUKAKER 13
SKOLESAKER 13
SMÅSAKER 13
SØTSAKER 13
FORMSAKER 13
VEGSAKER 13
MOTHAKER 13
TRUSSAKER 13
SLOVAKER 13
VANESAKER 13
LIVSSAKER 13
KREMKAKER 13
BISMAKER 13
MORKAKER 12
SKOMAKER 12
SEGLMAKER 12
KRETSSAKER 12
TEGNESAKER 12
SUMAKER 12
VALLAKER 12
KRISESAKER 12
LÅNTAKER 12
ODELSSAKER 12
ARVTAKER 12
SILDEKAKER 12
FILLESAKER 12
ROMKAKER 12
MALERSAKER 12
SANSEKAKER 12
VEISAKER 12
FESTKAKER 12
SALTSMAKER 12
UMIAKER 12
FELEMAKER 12
KRIMSAKER 12
OSTEKAKER 12
EKTEMAKER 12
BIKAKER 12
MERSMAKER 12
USMAKER 12
MUSAKER 12
SOLSMAKER 12
MOTESAKER 12
MEDIESAKER 12
MORDSAKER 12
URMAKER 12
RETTSSAKER 11
VIRAKER 11
MOTTAKER 11
SEILMAKER 11
TINNSTAKER 11
ANKESAKER 11
GLADSAKER 11
TILSMAKER 11
STATSSAKER 11
MUZAKER 11
BISAKER 11
SPEAKER 11
IAKTTAKER 11
SPRAKER 11
LAGSSAKER 11
FANESAKER 11
LAGKAKER 11
UMAKER 11
KJAKER 11
ÅRSAKER 11
SANDKAKER 11
AVTAKER 11
GODSAKER 11
FORSAKER 11
TRESMAKER 11
TROSSAKER 11
DAJAKER 11
OLDSAKER 10
RANSSAKER 10
RISKAKER 10
OMLAKER 10
SALTLAKER 10
BRAKER 10
VRAKER 10
SEIKAKER 10
MARLAKER 10
LEIETAKER 10
LOTTAKER 10
SPAKER 10
SALMAKER 10
PAKER 9
VAKER 9
RANSAKER 9
JAKER 9
KANAKER 9
DELTAKER 9
INNTAKER 9
ELDRAKER 9
ILDRAKER 9
TIDTAKER 9
DELSAKER 9
FREAKER 9
ISKAKER 9
BAKER 9
SHAKER 9
KRAKER 8
SKAKER 8
SMAKER 8
KNAKER 8
HAKER 8
TREAKER 8
FLAKER 8
KLAKER 8
STRAKER 8
DRAKER 7
SNAKER 7
ARAKER 7
TEAKER 7
IRAKER 7
KAKER 7
STAKER 7
MAKER 7
LAKER 6
SAKER 6
RAKER 6

Lignende ord av AKER

Anagram av AKER

For mer informasjon om ordet AKER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AKER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok