AKER i Scrabble - ordspill.com

AKER i Scrabble

AKER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEKR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1K2E1R1

Ved å legge til én bokstav til AKER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VRAKE 9
KREVA 9
KAPRE 9
KARPE 9
KAUER 9
KAVER 9
KJERA 9
KRAVE 9
KVAER 9
JAKER 9
KVARE 9
PAKER 9
PREKA 9
RAUKE 9
VAKER 9
VAKRE 9
VERKA 9
KAPER 9
KARVE 9
EPARK 9
BREKA 9
AUKER 9
BAKER 9
BAKRE 9
BARKE 9
BRAKE 9
HAKER 8
HARKE 8
HERKA 8
MERKA 7
MEKRA 7
MAKER 7
KRAGE 7
KERAM 7
AKMER 7
FREAK 7
FEKAR 7
FARKE 7
KAMRE 7
RANKE 6
ANKRE 6
ANKER 6
RAKEN 6
RAKES 6
RAKET 6
RAKLE 6
RAKNE 6
RAKTE 6
DEKAR 6
LERKA 6
ALKER 6
REIKA 6
REKLA 6
SAKER 6
SKARE 6
TRAKE 6
TREAK 6
AKTRE 6
AKTER 6
AKSER 6
RASKE 6
LEKRA 6
KARDE 6
KAIER 6
KAREN 6
KARES 6
KARET 6
KANER 6
KARSE 6
KARTE 6
AKNER 6
KASER 6
KATER 6
KALER 6
KADRE 6
LARKE 6
KLARE 6
KRAET 6
KADER 6
ERKNA 6
KRASE 6
DRAKE 6
ASKER 6
ARKET 6
ARKEN 6
LAKER 6
KRANE 6

Ord som starter på AKER

OrdPoeng
AKERITTEN 10
AKERITT 8
AKEREN 7
AKERNE 7
AKERE 6

Ord som slutter med AKER

OrdPoeng
PACEMAKER 23
CØLIAKER 22
BUKSEBAKER 21
BYGGESAKER 21
BLØFFMAKER 21
PRØVESAKER 21
KUPPMAKER 21
BYGDESAKER 20
KJØTTKAKER 20
KNEPPKAKER 19
JUKSEMAKER 19
HJULMAKER 19
MILJØSAKER 19
PYNTESAKER 19
KNAPPMAKER 19
BØRSEMAKER 19
TØYMAKER 19
JULEVAKER 19
VISUMSAKER 18
OLAVSVAKER 18
OPPSKAKER 18
FYLKESAKER 18
PLUMKAKER 18
KURVMAKER 18
JØDEKAKER 18
BÅTSHAKER 18
BRÅKMAKER 18
HYTTESAKER 18
MUGGSMAKER 18
HÅNDBAKER 18
RYKTEMAKER 18
BLAUTKAKER 18
BLØTKAKER 18
TRYKKSAKER 18
SPRÅKSAKER 18
SVARTBAKER 17
SARAWAKER 17
BOSNJAKER 17
LAPPESAKER 17
HVETEKAKER 17
BUNTMAKER 17
OVNSBAKER 17
BØTESAKER 17
DUKKEMAKER 17
VALGVAKER 17
BOOKMAKER 17
TYKKSAKER 17
BYKAKER 17
VILJESAKER 17
JULEKAKER 17
HOVEDSAKER 17
ULIVSSAKER 17
FRUKTKAKER 17
VOTJAKER 16
KRUMKAKER 16
BLODSMAKER 16
JULESAKER 16
POTTEMAKER 16
LYSESTAKER 16
GRØNNSAKER 16
FUGLESAKER 16
OPPTAKER 16
HASJKAKER 16
VOKSKAKER 16
FORÅRSAKER 16
POTETKAKER 16
VENDEHAKER 16
ARAWAKER 16
KOKOSKAKER 16
ABORTSAKER 15
KNIVMAKER 15
ASYLSAKER 15
SØLEKAKER 15
MØTESAKER 15
OLJEKAKER 15
BINDHAKER 15
LØNNSTAKER 15
JERNHAKER 15
HANDBAKER 15
GULLMAKER 15
VERSEMAKER 15
VOLDSSAKER 15
VILTSMAKER 15
HASJSAKER 15
KAMPSAKER 15
VANNSMAKER 15
PIZZABAKER 15
RULLEKAKER 15
ØKOSAKER 15
VITSEMAKER 15
PRESSKAKER 15
PENGESAKER 15
GIPSMAKER 15
ÆRESSAKER 15
ARKIVSAKER 15
SPIONSAKER 15
SØTSMAKER 15
PANNEKAKER 15
MILKSHAKER 15
VASSMAKER 14
BANKSAKER 14
VANSMAKER 14
PRATMAKER 14
GIRSPAKER 14
POSTSAKER 14
SPASMAKER 14
VOLDTAKER 14
MATVRAKER 14
FORMKAKER 14
VERSMAKER 14
KORGMAKER 14
VINSMAKER 14
EPLEKAKER 14
BARNESAKER 14
VERNESAKER 14
SMÅKAKER 14
KURMAKER 14
HATTEMAKER 14
LOVMAKER 14
SLETTBAKER 14
FYSAKER 14
RAPSKAKER 14
SPRISTAKER 14
SÅRHAKER 14
UROMAKER 14
VITSMAKER 14
FISKEKAKER 14
VERDISAKER 14
FLAGGSAKER 14
SIVILSAKER 14
KROTEKAKER 14
DRAPSSAKER 14
SMAKSSAKER 13
FORSMAKER 13
RIVESAKER 13
SØTSAKER 13
VARETAKER 13
FORMSAKER 13
AVSMAKER 13
KAPLAKER 13
SKOLESAKER 13
SPINNAKER 13
VEGSAKER 13
SYSAKER 13
KUKAKER 13
GODSMAKER 13
NUNATAKER 13
KREFTSAKER 13
TOMTESAKER 13
OSTJAKER 13
FRASEMAKER 13
FILMMAKER 13
HASTESAKER 13
SMÅSAKER 13
MOROSAKER 13
KIRKESAKER 13
TAMBAKER 13
KLAGESAKER 13
NARKOSAKER 13
ARVESAKER 13
VANESAKER 13
BISMAKER 13
SLOVAKER 13
TRUSSAKER 13
MÅLSAKER 13
KREMKAKER 13
GILJAKER 13
LIVSSAKER 13
PRISTAKER 13
MERKESAKER 13
MOTHAKER 13
LOVSAKER 13
SALTSMAKER 12
SANSEKAKER 12
TEGNESAKER 12
MEDIESAKER 12
KRETSSAKER 12
MALERSAKER 12
FILLESAKER 12
SILDEKAKER 12
ODELSSAKER 12
KRISESAKER 12
SOLSMAKER 12
VEISAKER 12
USMAKER 12
LÅNTAKER 12
ROMKAKER 12
BIKAKER 12
ARVTAKER 12
VALLAKER 12
SKOMAKER 12
FELEMAKER 12
SUMAKER 12
MORKAKER 12
UMIAKER 12
EKTEMAKER 12
KRIMSAKER 12
SEGLMAKER 12
OSTEKAKER 12
MERSMAKER 12
MORDSAKER 12
URMAKER 12
FESTKAKER 12
MOTESAKER 12
MUSAKER 12
SPEAKER 11
STATSSAKER 11
LAGKAKER 11
FORSAKER 11
TINNSTAKER 11
ÅRSAKER 11
UMAKER 11
BISAKER 11
VIRAKER 11
DAJAKER 11
AVTAKER 11
MUZAKER 11
RETTSSAKER 11
KJAKER 11
SPRAKER 11
GODSAKER 11
TILSMAKER 11
GLADSAKER 11
ANKESAKER 11
TRESMAKER 11
SEILMAKER 11
TROSSAKER 11
SANDKAKER 11
LAGSSAKER 11
FANESAKER 11
MOTTAKER 11
IAKTTAKER 11
SPAKER 10
OMLAKER 10
LEIETAKER 10
SEIKAKER 10
VRAKER 10
RISKAKER 10
SALTLAKER 10
SALMAKER 10
OLDSAKER 10
MARLAKER 10
LOTTAKER 10
BRAKER 10
RANSSAKER 10
JAKER 9
BAKER 9
VAKER 9
PAKER 9
SHAKER 9
KANAKER 9
ISKAKER 9
RANSAKER 9
DELTAKER 9
TIDTAKER 9
FREAKER 9
DELSAKER 9
INNTAKER 9
ELDRAKER 9
ILDRAKER 9
KNAKER 8
SMAKER 8
KRAKER 8
FLAKER 8
HAKER 8
KLAKER 8
TREAKER 8
SKAKER 8
STRAKER 8
IRAKER 7
STAKER 7
TEAKER 7
ARAKER 7
DRAKER 7
MAKER 7
KAKER 7
SNAKER 7
LAKER 6
SAKER 6
RAKER 6

Lignende ord av AKER

Anagram av AKER

For mer informasjon om ordet AKER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AKER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok