ALET i Scrabble - ordspill.com

ALET i Scrabble

ALET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AELT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1L1E1T1

Ved å legge til én bokstav til ALET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ECLAT 14
WELTA 12
ETYLA 10
BALTE 8
LAVET 8
PALTE 8
PLATE 8
BETLA 8
BETAL 8
BELTA 8
TALJE 8
BALET 8
TEVLA 8
ALEUT 8
VELTA 8
AVLET 8
VALTE 8
TAVLE 8
AULET 8
AULTE 8
HALET 7
HALTE 7
TALGE 6
TAKLE 6
TEGLA 6
LAFTE 6
MELTA 6
MALTE 6
LEKTA 6
LEGAT 6
LAGTE 6
LAGET 6
LAKET 6
KELAT 6
FLATE 6
EGALT 6
FALTE 6
FATLE 6
FELTA 6
FLAET 6
KALTE 6
GALET 6
GALTE 6
TRALE 5
TALER 5
TALES 5
DALTE 5
DALET 5
TASLE 5
ALTER 5
ARTEL 5
ALNET 5
ALTRE 5
DATEL 5
ALTEN 5
TELNA 5
TESLA 5
TALEN 5
RATLE 5
SLAET 5
LEITA 5
ALERT 5
LASET 5
LASTE 5
LATEN 5
LATER 5
LATES 5
LESTA 5
SELTA 5
LETNA 5
DELTA 5
LADET 5
REALT 5
SALET 5
SALTE 5
ADLET 5

Ord som starter på ALET

OrdPoeng
ALETE 5

Ord som slutter med ALET

OrdPoeng
BYGGEMATERIALET 26
KYSTHOSPITALET 26
MACHOIDEALET 25
KJØPSSIGNALET 25
KJØPESIGNALET 25
AUKSJONSLOKALET 25
FLØYTESIGNALET 25
KLUBBLOKALET 24
BARNEHOSPITALET 24
KJØRSELSIGNALET 24
TROPPSBEFALET 24
LÆRERPERSONALET 24
ØVINGSLOKALET 23
BUTIKKLOKALET 23
KOMMUNELOKALET 23
OPPTATTSIGNALET 23
VÅPENARSENALET 23
KABINPERSONALET 23
NÆRINGSLOKALET 22
VAKTPERSONALET 22
GULVMATERIALET 22
UNGDOMSLOKALET 22
LÆRFUTTERALET 22
TAPSPOTENSIALET 22
HOVEDMATERIALET 22
FABRIKKLOKALET 22
GRAVLUNDAREALET 22
BARNEKARNEVALET 22
STOPPESIGNALET 22
PLEIEPERSONALET 22
BEVISMATERIALET 22
YRKESBEFALET 22
DÅPSRITUALET 21
EMBRYONALET 21
KASJMIRSJALET 21
AVGANGSSIGNALET 21
SELSKAPSLOKALET 21
BATTERIBEFALET 21
VERKSTEDLOKALET 21
RIKSHOSPITALET 21
STOPPSIGNALET 21
REVYLOKALET 21
STASJONSLOKALET 21
FELTHOSPITALET 21
RESERVEBEFALET 21
BUTIKKAREALET 21
SKIPSBEFALET 20
GOLVMATERIALET 20
HOVEDSIGNALET 20
KJELLERLOKALET 20
UNGDOMSIDEALET 20
FJÆRFEALET 20
HUSDYRALET 20
GRUNNMATERIALET 20
GJØKEGALET 20
INDUSTRILOKALET 20
BRUTTOAREALET 20
ARKIVMATERIALET 20
OFFISERSLOKALET 20
PAUSESIGNALET 20
BLOKKSIGNALET 20
NÆRINGSAREALET 20
LYDMATERIALET 19
FJØRFEALET 19
TOGPERSONALET 19
ADJEKTIVALET 19
BREMSESIGNALET 19
SLIPEMATERIALET 19
TOLLPERSONALET 19
BILDEMATERIALET 19
FUNNMATERIALET 19
KVELDSSIGNALET 19
KJØLHALET 19
FAGPERSONALET 19
PELSDYRALET 19
ANROPSSIGNALET 19
BINGOLOKALET 19
NATURMATERIALET 19
TRAFIKKSIGNALET 19
UNDERBEFALET 19
VARSELSSIGNALET 19
BRUKSAREALET 19
FORSØKSALET 18
KRIGSBEFALET 18
GULVAREALET 18
LØSMATERIALET 18
ARVEMATERIALET 18
SPILLELOKALET 18
HUGSVALET 18
KONSERTLOKALET 18
TRENINGSLOKALET 18
LAUSMATERIALET 18
MØTELOKALET 18
KONTORLOKALET 18
ELEVMATERIALET 18
VARSELSIGNALET 18
KILDEMATERIALET 17
TÅKESIGNALET 17
TILLEGGSAREALET 17
GARDEBEFALET 17
GRANATMINERALET 17
LIKHETSIDEALET 17
TRAFIKKAREALET 17
KIOSKLOKALET 17
SKIFTESIGNALET 17
FRIHETSIDEALET 17
FØDSELSTALET 17
BOLIGAREALET 17
HAVNEAREALET 17
SORGRITUALET 17
STEMMELOKALET 17
SLUTTSIGNALET 17
KVINNEIDEALET 17
TEKSTMATERIALET 17
GRØNTAREALET 17
LYDSIGNALET 17
BANKLOKALET 17
VAKTLOKALET 17
ADVERBIALET 17
VALGLOKALET 17
CHALET 17
CEREALET 17
KURSLOKALET 17
LYSSIGNALET 17
GOLVAREALET 16
RÅMATERIALET 16
SKOLELOKALET 16
MORSESIGNALET 16
KJEMIKALET 16
TRIBUNALET 16
NØDSIGNALET 16
TETTEMATERIALET 16
GRUNNAREALET 16
KONTORAREALET 16
HORNSIGNALET 16
HOSPITALET 16
KARTMATERIALET 16
GAUKEGALET 16
GRUNNIDEALET 16
KVADRATTALET 16
DIFFERENSIALET 16
DATAMATERIALET 15
ATOMARSENALET 15
KINOLOKALET 15
SONARSIGNALET 15
BALLOKALET 15
ALARMSIGNALET 15
GENMATERIALET 15
PARKAREALET 15
TEATERLOKALET 15
ARRESTLOKALET 15
RADIOSIGNALET 15
BAKKANALET 15
TALLMATERIALET 15
OVERHALET 15
RINGESIGNALET 15
KALLESIGNALET 15
SKOGSAREALET 15
KAFELOKALET 15
SILKESJALET 15
POTENSIALET 15
LAGERLOKALET 15
BEITEAREALET 15
TREMATERIALET 14
LIVSIDEALET 14
ERTSMINERALET 14
FUTTERALET 14
OPPALET 14
FELLESAREALET 14
RETTSLOKALET 14
VASSAREALET 14
KARNEVALET 14
KLARSIGNALET 14
PERSONALET 14
FARESIGNALET 14
DANSELOKALET 14
TOMTEAREALET 14
PLURALET 14
VANNAREALET 14
KLASSEIDEALET 14
SKOGAREALET 14
HUNDEALET 14
FORMIDEALET 14
LOFTSAREALET 14
VERBALET 14
STARTSIGNALET 14
FESTLOKALET 14
KVARTALET 13
BOAREALET 13
ANTEMENSALET 13
GRADUALET 13
NUMERALET 13
DØDSTALET 13
FLATEAREALET 13
UTEAREALET 13
TOTALAREALET 13
SALGSAREALET 13
LOFTAREALET 13
TIDSSIGNALET 13
MANNSIDEALET 13
LEIELOKALET 13
FORSKALET 12
FORHALET 12
SPESIALET 12
ROSIGNALET 12
LEKEAREALET 12
HANEGALET 12
SEGLAREALET 12
OKTANTALET 12
NOMINALET 11
SAUEALET 11
URINALET 11
BEFALET 11
RITUALET 11
SEILAREALET 11
LEIEAREALET 11
LANDAREALET 11
PENNALET 11
SKVALET 11
FRIAREALET 11
MATERIALET 11
FISKEALET 11
INTEGRALET 11
HESTEALET 11
MINERALET 10
GRATIALET 10
GRISEALET 10
RADIKALET 10
ORDINALET 10
SAUALET 10
ÅTALET 9
SVALET 9
NIHALET 9
BIALET 9
PRALET 9
SJALET 9
LOKALET 9
MISSALET 9
TERTIALET 9
ARSENALET 9
DIEMALET 9
MODALET 9
ANIMALET 9
SIGNALET 9
BALET 8
SKRALET 8
REGALET 8
TANTALET 8
AREALET 7
SMALET 7
HALET 7
FEALET 7
IDEALET 7
TRIALET 7
TRALET 6
SIALET 6
GALET 6
DALET 5
LALET 5
SALET 5

Lignende ord av ALET

Anagram av ALET

For mer informasjon om ordet ALET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ALET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok