ALET i Scrabble - ordspill.com

ALET i Scrabble

ALET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AELT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1L1E1T1

Ved å legge til én bokstav til ALET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ECLAT 14
WELTA 12
ETYLA 10
BALTE 8
LAVET 8
PALTE 8
PLATE 8
BETLA 8
BETAL 8
BELTA 8
TALJE 8
BALET 8
TEVLA 8
ALEUT 8
VELTA 8
AVLET 8
VALTE 8
TAVLE 8
AULET 8
AULTE 8
HALET 7
HALTE 7
TALGE 6
TAKLE 6
TEGLA 6
LAFTE 6
MELTA 6
MALTE 6
LEKTA 6
LEGAT 6
LAGTE 6
LAGET 6
LAKET 6
KELAT 6
FLATE 6
EGALT 6
FALTE 6
FATLE 6
FELTA 6
FLAET 6
KALTE 6
GALET 6
GALTE 6
TRALE 5
TALER 5
TALES 5
DALTE 5
DALET 5
TASLE 5
ALTER 5
ARTEL 5
ALNET 5
ALTRE 5
DATEL 5
ALTEN 5
TELNA 5
TESLA 5
TALEN 5
RATLE 5
SLAET 5
LEITA 5
ALERT 5
LASET 5
LASTE 5
LATEN 5
LATER 5
LATES 5
LESTA 5
SELTA 5
LETNA 5
DELTA 5
LADET 5
REALT 5
SALET 5
SALTE 5
ADLET 5

Ord som starter på ALET

OrdPoeng
ALETE 5

Ord som slutter med ALET

OrdPoeng
KYSTHOSPITALET 26
BYGGEMATERIALET 26
KJØPESIGNALET 25
AUKSJONSLOKALET 25
MACHOIDEALET 25
FLØYTESIGNALET 25
KJØPSSIGNALET 25
TROPPSBEFALET 24
KJØRSELSIGNALET 24
KLUBBLOKALET 24
BARNEHOSPITALET 24
LÆRERPERSONALET 24
ØVINGSLOKALET 23
BUTIKKLOKALET 23
VÅPENARSENALET 23
OPPTATTSIGNALET 23
KOMMUNELOKALET 23
KABINPERSONALET 23
GULVMATERIALET 22
UNGDOMSLOKALET 22
VAKTPERSONALET 22
FABRIKKLOKALET 22
NÆRINGSLOKALET 22
HOVEDMATERIALET 22
STOPPESIGNALET 22
LÆRFUTTERALET 22
GRAVLUNDAREALET 22
YRKESBEFALET 22
PLEIEPERSONALET 22
BEVISMATERIALET 22
TAPSPOTENSIALET 22
BARNEKARNEVALET 22
STOPPSIGNALET 21
KASJMIRSJALET 21
BUTIKKAREALET 21
BATTERIBEFALET 21
RIKSHOSPITALET 21
DÅPSRITUALET 21
EMBRYONALET 21
FELTHOSPITALET 21
REVYLOKALET 21
RESERVEBEFALET 21
SELSKAPSLOKALET 21
VERKSTEDLOKALET 21
STASJONSLOKALET 21
AVGANGSSIGNALET 21
OFFISERSLOKALET 20
NÆRINGSAREALET 20
SKIPSBEFALET 20
ARKIVMATERIALET 20
INDUSTRILOKALET 20
GJØKEGALET 20
HUSDYRALET 20
FJÆRFEALET 20
GRUNNMATERIALET 20
HOVEDSIGNALET 20
GOLVMATERIALET 20
BLOKKSIGNALET 20
PAUSESIGNALET 20
BRUTTOAREALET 20
KJELLERLOKALET 20
UNGDOMSIDEALET 20
LYDMATERIALET 19
PELSDYRALET 19
TOLLPERSONALET 19
ADJEKTIVALET 19
ANROPSSIGNALET 19
BRUKSAREALET 19
UNDERBEFALET 19
VARSELSSIGNALET 19
KVELDSSIGNALET 19
FUNNMATERIALET 19
TOGPERSONALET 19
TRAFIKKSIGNALET 19
NATURMATERIALET 19
BILDEMATERIALET 19
FAGPERSONALET 19
SLIPEMATERIALET 19
BREMSESIGNALET 19
BINGOLOKALET 19
KJØLHALET 19
FJØRFEALET 19
ARVEMATERIALET 18
ELEVMATERIALET 18
KRIGSBEFALET 18
LAUSMATERIALET 18
KONSERTLOKALET 18
GULVAREALET 18
MØTELOKALET 18
VARSELSIGNALET 18
FORSØKSALET 18
LØSMATERIALET 18
KONTORLOKALET 18
TRENINGSLOKALET 18
SPILLELOKALET 18
HUGSVALET 18
TRAFIKKAREALET 17
HAVNEAREALET 17
CEREALET 17
FØDSELSTALET 17
BOLIGAREALET 17
FRIHETSIDEALET 17
SORGRITUALET 17
SLUTTSIGNALET 17
KVINNEIDEALET 17
TÅKESIGNALET 17
GARDEBEFALET 17
LIKHETSIDEALET 17
KIOSKLOKALET 17
GRØNTAREALET 17
STEMMELOKALET 17
LYSSIGNALET 17
ADVERBIALET 17
TILLEGGSAREALET 17
KURSLOKALET 17
CHALET 17
VALGLOKALET 17
BANKLOKALET 17
TEKSTMATERIALET 17
GRANATMINERALET 17
KILDEMATERIALET 17
VAKTLOKALET 17
LYDSIGNALET 17
SKIFTESIGNALET 17
KONTORAREALET 16
GOLVAREALET 16
NØDSIGNALET 16
KJEMIKALET 16
MORSESIGNALET 16
HORNSIGNALET 16
GAUKEGALET 16
TETTEMATERIALET 16
GRUNNAREALET 16
TRIBUNALET 16
GRUNNIDEALET 16
KARTMATERIALET 16
KVADRATTALET 16
SKOLELOKALET 16
RÅMATERIALET 16
HOSPITALET 16
DIFFERENSIALET 16
ATOMARSENALET 15
POTENSIALET 15
SONARSIGNALET 15
TEATERLOKALET 15
ARRESTLOKALET 15
RADIOSIGNALET 15
RINGESIGNALET 15
KALLESIGNALET 15
ALARMSIGNALET 15
BALLOKALET 15
KAFELOKALET 15
BAKKANALET 15
GENMATERIALET 15
BEITEAREALET 15
SKOGSAREALET 15
DATAMATERIALET 15
OVERHALET 15
LAGERLOKALET 15
PARKAREALET 15
SILKESJALET 15
TALLMATERIALET 15
KINOLOKALET 15
VERBALET 14
PLURALET 14
STARTSIGNALET 14
KLASSEIDEALET 14
OPPALET 14
TREMATERIALET 14
FUTTERALET 14
KLARSIGNALET 14
ERTSMINERALET 14
HUNDEALET 14
KARNEVALET 14
DANSELOKALET 14
FESTLOKALET 14
LOFTSAREALET 14
LIVSIDEALET 14
RETTSLOKALET 14
VANNAREALET 14
FELLESAREALET 14
SKOGAREALET 14
FORMIDEALET 14
FARESIGNALET 14
PERSONALET 14
VASSAREALET 14
TOMTEAREALET 14
DØDSTALET 13
SALGSAREALET 13
ANTEMENSALET 13
UTEAREALET 13
NUMERALET 13
LEIELOKALET 13
TOTALAREALET 13
MANNSIDEALET 13
TIDSSIGNALET 13
FLATEAREALET 13
KVARTALET 13
BOAREALET 13
GRADUALET 13
LOFTAREALET 13
FORHALET 12
SEGLAREALET 12
LEKEAREALET 12
ROSIGNALET 12
FORSKALET 12
HANEGALET 12
SPESIALET 12
OKTANTALET 12
SAUEALET 11
SKVALET 11
MATERIALET 11
FISKEALET 11
BEFALET 11
LANDAREALET 11
PENNALET 11
LEIEAREALET 11
SEILAREALET 11
URINALET 11
INTEGRALET 11
FRIAREALET 11
RITUALET 11
HESTEALET 11
NOMINALET 11
GRISEALET 10
RADIKALET 10
MINERALET 10
SAUALET 10
ORDINALET 10
GRATIALET 10
PRALET 9
ÅTALET 9
LOKALET 9
DIEMALET 9
NIHALET 9
SVALET 9
MODALET 9
ANIMALET 9
SIGNALET 9
TERTIALET 9
MISSALET 9
BIALET 9
ARSENALET 9
SJALET 9
BALET 8
SKRALET 8
REGALET 8
TANTALET 8
FEALET 7
SMALET 7
IDEALET 7
TRIALET 7
HALET 7
AREALET 7
TRALET 6
SIALET 6
GALET 6
DALET 5
LALET 5
SALET 5

Lignende ord av ALET

Anagram av ALET

For mer informasjon om ordet ALET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ALET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok