ANGE i Scrabble - ordspill.com

ANGE i Scrabble

ANGE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1N1G2E1

Ved å legge til én bokstav til ANGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNA 9
AVEGN 9
PEANG 9
GAPEN 9
GAPNE 9
GAVEN 9
BANGE 9
BAGEN 9
PENGA 9
VANGE 9
UEGNA 9
VEGAN 9
HAGEN 8
HEGNA 8
HENGA 8
MAGEN 7
FENGA 7
MENGA 7
KAGEN 7
MANGE 7
KNEGA 7
FEGNA 7
AGONE 7
FAGNE 7
FANGE 7
NAGDE 6
TEGNA 6
TANGE 6
TAGNE 6
LENGA 6
TAGEN 6
SNAGE 6
SENGA 6
SEGNA 6
NAGES 6
NAGER 6
NAGET 6
SAGEN 6
REGNA 6
NAGLE 6
NEGAT 6
NEGLA 6
RANGE 6
RAGEN 6
LANGE 6
RAGNE 6
AGENS 6
LAGEN 6
ENGLA 6
AGNER 6
AGNES 6
AGNET 6
ALGEN 6
ANGEL 6
ANGER 6
ANGET 6
ANGLE 6
ANGRE 6
DAGEN 6
DAGNE 6
EIGNA 6
GALEN 6
GRENA 6
GALNE 6
GANDE 6
GANER 6
GANES 6
GANET 6
GANTE 6
GAREN 6
GARNE 6
GASEN 6
GATEN 6
GEINA 6
AGENT 6
GLANE 6
GENIA 6

Ord som starter på ANGE

OrdPoeng
ANGELSAKSISKEN 17
ANGELSAKSISKE 16
ANGERGIVENT 16
ANGERFULLT 15
ANGELSAKSERNE 15
ANGELSAKSEREN 15
ANGELSAKSISK 15
ANGERFULLE 15
ANGERGIVNE 15
ANGERGIVEN 15
ANGELSAKSERE 14
ANGERFULL 14
ANGELIKAENE 13
ANGELUSEN 13
ANGELSAKSER 13
ANGELIKAEN 12
ANGELEGENT 12
ANGENEMME 12
ANGELIKAER 12
ANGERFRITT 12
ANGERFRIE 11
ANGELEGEN 11
ANGELEGNE 11
ANGELUS 11
ANGELIKA 10
ANGERFRI 10
ANGENEMT 10
ANGENEM 9
ANGERNE 8
ANGEREN 8
ANGENDE 8
ANGELEN 8
ANGENE 7
ANGEN 6
ANGER 6
ANGEL 6
ANGET 6

Ord som slutter med ANGE

OrdPoeng
HUSBRANNSLANGE 23
ÅRHUNDRELANGE 22
PYTONSLANGE 21
TRAPPEVANGE 21
KLAPPERSLANGE 21
VARETEKTSFANGE 20
KJØLESLANGE 20
KJEMPELANGE 20
HALVTIMELANGE 20
ÅRTUSENLANGE 19
KONTRAKTSFANGE 19
KONTRAKTFANGE 18
GUMMISLANGE 18
KILOMETERLANGE 18
TREKVARTLANGE 18
SIKRINGSFANGE 17
OPPFANGE 17
SKULDERLANGE 17
KVELERSLANGE 17
ALBUELANGE 17
JEVNLANGE 16
VENTILSLANGE 16
BRILLESLANGE 16
SONINGSFANGE 16
BENSINSLANGE 16
LANGTIDSFANGE 16
LUFTSLANGE 15
SYLTRANGE 15
HOFTELANGE 15
HAVSLANGE 15
BRANNSLANGE 15
MELLOMLANGE 15
PLASTSLANGE 15
VINTERLANGE 15
KONGESLANGE 15
HALVLANGE 15
OVERFANGE 15
HAGESLANGE 14
KRIGSFANGE 14
PINETRANGE 14
VANNSLANGE 14
EVIGLANGE 14
LIVSFANGE 14
KINNVANGE 14
OVERLANGE 14
BOASLANGE 14
VEDFANGE 13
UNNFANGE 13
STRAFFANGE 13
JAMLANGE 13
VASSLANGE 13
ÅLETRANGE 13
UKELANGE 13
GIFTSLANGE 13
LIVSLANGE 13
ANBELANGE 13
METERLANGE 12
LASTESLANGE 12
ANKELLANGE 12
ÅRELANGE 12
UTLANGE 11
MILELANGE 11
FONTANGE 11
TIMELANGE 11
AVLANGE 11
MEDFANGE 11
EKSFANGE 11
FORLANGE 11
KNELANGE 10
INNFANGE 10
PRANGE 10
UTANGE 10
SVANGE 10
VRANGE 10
DAGLANGE 10
LANDTANGE 10
MELANGE 9
VANGE 9
BANGE 9
STRANGE 8
FANGE 7
SLANGE 7
TRANGE 7
DRANGE 7
STANGE 7
GANGE 7
MANGE 7
TANGE 6
RANGE 6
LANGE 6

Lignende ord av ANGE

Anagram av ANGE

For mer informasjon om ordet ANGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok