ANGE i Scrabble - ordspill.com

ANGE i Scrabble

ANGE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1N1G2E1

Ved å legge til én bokstav til ANGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNA 9
BAGEN 9
VEGAN 9
VANGE 9
UEGNA 9
GAPNE 9
GAPEN 9
BANGE 9
GAVEN 9
HAGEN 8
HENGA 8
HEGNA 8
KNEGA 7
FAGNE 7
FANGE 7
FENGA 7
MAGEN 7
MANGE 7
MENGA 7
AGNES 6
NAGET 6
LANGE 6
LENGA 6
NAGDE 6
NAGER 6
NAGES 6
RANGE 6
NAGLE 6
NEGLA 6
AGNET 6
AGNER 6
SAGEN 6
SEGNA 6
SENGA 6
SNAGE 6
TAGNE 6
TANGE 6
TEGNA 6
REGNA 6
ANGET 6
ANGLE 6
GANES 6
ANGRE 6
ANGES 6
ANGER 6
DAGEN 6
DAGNE 6
EIGNA 6
GALEN 6
GALNE 6
GANDE 6
GANER 6
GANET 6
GRENA 6
GANTE 6
ANGEL 6
ALGEN 6
GARNE 6
GASEN 6
GATEN 6
AGENT 6
GEINA 6
GENIA 6
GLANE 6
AGENS 6

Ord som starter på ANGE

OrdPoeng
ANGELSAKSISKEN 17
ANGELSAKSISKE 16
ANGERGIVENT 16
ANGERGIVEN 15
ANGELSAKSEREN 15
ANGELSAKSERNE 15
ANGELSAKSISK 15
ANGERFULLT 15
ANGERFULLE 15
ANGERGIVNE 15
ANGELSAKSERE 14
ANGERFULL 14
ANGELSAKSER 13
ANGERFRITT 12
ANGERFRIE 11
ANGERFRI 10
ANGERNE 8
ANGEREN 8
ANGENDE 8
ANGELEN 8
ANGERE 7
ANGETE 7
ANGEDE 7
ANGENE 7
ANGER 6
ANGES 6
ANGEN 6
ANGET 6
ANGEL 6

Ord som slutter med ANGE

OrdPoeng
HUSBRANNSLANGE 23
ÅRHUNDRELANGE 22
TRAPPEVANGE 21
PYTONSLANGE 21
KLAPPERSLANGE 21
HALVTIMELANGE 20
VARETEKTSFANGE 20
KJEMPELANGE 20
KJØLESLANGE 20
ÅRTUSENLANGE 19
KONTRAKTSFANGE 19
TREKVARTLANGE 18
GUMMISLANGE 18
KONTRAKTFANGE 18
KILOMETERLANGE 18
ALBUELANGE 17
SKULDERLANGE 17
KVELERSLANGE 17
SIKRINGSFANGE 17
OPPFANGE 17
LANGTIDSFANGE 16
BENSINSLANGE 16
SONINGSFANGE 16
BRILLESLANGE 16
VENTILSLANGE 16
JEVNLANGE 16
LUFTSLANGE 15
HALVLANGE 15
SYLTRANGE 15
VINTERLANGE 15
HAVSLANGE 15
MELLOMLANGE 15
PLASTSLANGE 15
HOFTELANGE 15
BRANNSLANGE 15
KONGESLANGE 15
KINNVANGE 14
EVIGLANGE 14
BOASLANGE 14
LIVSFANGE 14
PINETRANGE 14
HAGESLANGE 14
VANNSLANGE 14
KRIGSFANGE 14
UNNFANGE 13
GIFTSLANGE 13
JAMLANGE 13
UKELANGE 13
LIVSLANGE 13
STRAFFANGE 13
ÅLETRANGE 13
ANBELANGE 13
VASSLANGE 13
VEDFANGE 13
ANKELLANGE 12
METERLANGE 12
LASTESLANGE 12
ÅRELANGE 12
EKSFANGE 11
AVLANGE 11
UTLANGE 11
MEDFANGE 11
FORLANGE 11
TIMELANGE 11
MILELANGE 11
INNFANGE 10
PRANGE 10
VRANGE 10
UTANGE 10
SVANGE 10
DAGLANGE 10
LANDTANGE 10
KNELANGE 10
BANGE 9
VANGE 9
STRANGE 8
TRANGE 7
GANGE 7
SLANGE 7
STANGE 7
FANGE 7
MANGE 7
RANGE 6
TANGE 6
LANGE 6

Lignende ord av ANGE

Anagram av ANGE

For mer informasjon om ordet ANGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok