ANSE i Scrabble - ordspill.com

ANSE i Scrabble

ANSE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1N1S1E1

Ved å legge til én bokstav til ANSE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASEN 14
ASPEN 8
PENSA 8
JEANS 8
SAUEN 8
SAVEN 8
SAVNE 8
BESNA 8
BASEN 8
BANES 8
AUSEN 8
VASNE 8
NAUES 8
SVANE 8
SNAUE 8
VASEN 8
SNEVA 8
SPANE 8
HANSE 7
HASEN 7
AGNES 6
OASEN 6
OSEAN 6
SAFEN 6
SAGEN 6
SAKEN 6
SAKNE 6
SENGA 6
SENKA 6
SANKE 6
SNEKA 6
SEGNA 6
NASKE 6
SNAKE 6
SNAGE 6
SKAEN 6
SAMEN 6
AGENS 6
NAGES 6
KNASE 6
AKSEN 6
ANGES 6
ANKES 6
ASKEN 6
FAENS 6
FANES 6
GANES 6
GASEN 6
KASEN 6
FASEN 6
NEFAS 6
MANES 6
NAFSE 6
MESAN 6
MASEN 6
MASNE 6
LENSA 5
ANSET 5
RENSA 5
TASNE 5
TASEN 5
TANES 5
ALNES 5
STANE 5
ANDES 5
NATES 5
LASEN 5
SNEIA 5
ANSER 5
SNARE 5
ANSTE 5
SALEN 5
ANTES 5
ARSEN 5
RASEN 5
SENAT 5
DANSE 5
SEDAN 5
NESLA 5
NESTA 5
NAIES 5
SAREN 5
NIESA 5
SANER 5
LANSE 5
RANES 5

Ord som starter på ANSE

OrdPoeng
ANSETTELSESRÅDA 18
ANSETTELSESRÅD 17
ANSETTELSESSAKA 16
ANSETTELSESRETT 15
ANSETTELSESTIDA 15
ANSETTELSESDAG 15
ANSETTELSESSAK 15
ANSETTELSESTID 14
ANSETTINGENE 13
ANSETTELSENE 12
ANSETTINGER 12
ANSETTINGEN 12
ANSETTINGA 11
ANSETTELSER 11
ANSETTELSEN 11
ANSETTELSE 10
ANSETTENDE 10
ANSETTING 10
ANSEELSENE 10
ANSEELSER 9
ANSELIGE 9
ANSEELSEN 9
ANSELIG 8
ANSETTES 8
ANSEENDE 8
ANSETTER 8
ANSEELSE 8
ANSENDE 7
ANSETTE 7
ANSEDE 6
ANSETE 6
ANSENE 6
ANSETT 6
ANSEES 6
ANSEN 5
ANSER 5
ANSES 5
ANSET 5

Ord som slutter med ANSE

OrdPoeng
OPPRYKKSSJANSE 31
HOPPKONKURRANSE 30
ULYKKEASSURANSE 28
SPRÅKKOMPETANSE 28
SCORINGSSJANSE 28
YRKESKOMPETANSE 27
MJØLKELEVERANSE 27
BUDSJETTBALANSE 27
MILJØKONFERANSE 26
VÅPENLEVERANSE 26
HØYDETOLERANSE 26
KULEKONKURRANSE 25
BEGREPSNYANSE 25
HØYRENESSANSE 24
HOVEDKONFERANSE 24
KONSUMLEVERANSE 24
FOTOKONKURRANSE 24
RÅVARELEVERANSE 24
LUFTAMBULANSE 24
SPISSKOMPETANSE 24
MJØLLEVERANSE 24
PRISKONKURRANSE 24
NONCHALANSE 23
NUBBESJANSE 23
KJEMPESJANSE 23
ØLKONKURRANSE 23
SJØLASSURANSE 23
HØSTKONFERANSE 23
JOBBROMANSE 23
DOBBELTSJANSE 23
KORKONKURRANSE 22
STOLKONKURRANSE 22
SKÅRINGSSJANSE 22
VIDEOKONFERANSE 22
BRUTTOAVANSE 22
HØGDETOLERANSE 22
SJØASSURANSE 22
STYRKEBALANSE 22
PARTIPREFERANSE 22
UTENRIKSBALANSE 22
PARTIKONFERANSE 21
HORMONBALANSE 21
STILKONKURRANSE 21
LEGEAMBULANSE 21
LESEKONKURRANSE 21
LAGKONKURRANSE 21
FAGKOMPETANSE 21
TRIPPELALLIANSE 21
OLJEKONFERANSE 21
SKIKONKURRANSE 21
LØNNSDIFFERANSE 21
AKEKONKURRANSE 21
SKIPSASSURANSE 21
LEDERKOMPETANSE 21
BRANNASSURANSE 20
UNDERLEVERANSE 20
MEDALJESJANSE 20
SKOLEKONFERANSE 20
IDEKONKURRANSE 20
DATAKOMPETANSE 20
KIRKEKONFERANSE 20
KORRESPONDANSE 20
OLJELEVERANSE 20
VOKALBALANSE 20
HØGRENESSANSE 20
KLIMAKONFERANSE 20
KRIGSASSURANSE 19
ØKOBALANSE 19
MELKELEVERANSE 19
VARELEVERANSE 19
SELVASSURANSE 19
ÅRSKONFERANSE 19
ENERGILEVERANSE 19
FREDSKONFERANSE 19
VARMEBALANSE 19
LYDNYANSE 19
HANDELSBALANSE 19
SYREBALANSE 19
KRAFTLEVERANSE 19
POKERSJANSE 19
KONSERNBALANSE 19
KUNDEASSISTANSE 19
PRISDIFFERANSE 19
BREDDETOLERANSE 19
INKOMPETANSE 18
SPESIALDISTANSE 18
HALVSJANSE 18
HATKONFERANSE 18
FARGENYANSE 18
LANDSKONFERANSE 18
EKSTRAVAGANSE 18
ØLLEVERANSE 18
DAGSKONFERANSE 18
KLANGNYANSE 18
OVERBALANSE 18
TURDIFFERANSE 18
TIDSPREFERANSE 18
VINNERSJANSE 18
KORNLEVERANSE 18
UNDERBALANSE 18
SAMEKONFERANSE 18
SPRINTDISTANSE 17
MELLOMDISTANSE 17
MAKTARROGANSE 17
MARATONDISTANSE 17
DATAKONFERANSE 17
DRIFTSBALANSE 17
KREDITBALANSE 17
ENERGIBALANSE 17
STORLEVERANSE 17
KLIMABALANSE 17
TERRORBALANSE 17
GASSLEVERANSE 17
HALVDISTANSE 17
VALGSJANSE 17
KONKURRANSE 17
KVERULANSE 17
ÅRSBALANSE 16
TIDSDIFFERANSE 16
KOASSURANSE 16
PARTIALLIANSE 16
KOMPETANSE 16
SJIMPANSE 16
MÅLSJANSE 16
AMBULANSE 16
SALGSASSISTANSE 16
EKSPEKTANSE 16
MAKTBALANSE 16
MATLEVERANSE 16
TOTALBALANSE 16
VALGALLIANSE 16
GRATISSJANSE 16
EKVIDISTANSE 16
LAVTOLERANSE 16
MELLEVERANSE 16
BRÅSTANSE 15
KARTREFERANSE 15
NONSJALANSE 15
SUFFISANSE 15
LAGERAVANSE 15
SKATTERESTANSE 15
ENKELTDISTANSE 15
KORTDISTANSE 14
UBALANSE 14
PREFERANSE 14
TVERRSTANSE 14
REASSURANSE 14
KONFERANSE 13
KONDOLANSE 13
LANGDISTANSE 13
MESALLIANSE 12
FORSKANSE 12
INTOLERANSE 12
BEKRANSE 12
ASSURANSE 12
LEVERANSE 12
DIFFERANSE 12
IGNORANSE 11
ARROGANSE 11
SJENANSE 11
VAKANSE 11
UTSTANSE 11
OMKRANSE 11
NYANSE 11
FAJANSE 11
BALANSE 10
DEKADANSE 10
TOLERANSE 10
REFERANSE 10
RENESSANSE 10
ASSISTANSE 10
SJANSE 9
SVANSE 9
AVANSE 9
FRILANSE 9
ELEGANSE 9
ROMANSE 9
DISTANSE 8
ALLIANSE 8
RESTANSE 8
KRANSE 7
GLANSE 7
HANSE 7
SKANSE 7
TRANSE 6
SEANSE 6
STANSE 6
SANSE 5
LANSE 5
DANSE 5

Lignende ord av ANSE

Anagram av ANSE

For mer informasjon om ordet ANSE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANSE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok