ANSE i Scrabble - ordspill.com

ANSE i Scrabble

ANSE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1N1S1E1

Ved å legge til én bokstav til ANSE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASEN 14
ASPEN 8
PENSA 8
JEANS 8
SAUEN 8
SAVEN 8
SAVNE 8
BESNA 8
BASEN 8
BANES 8
AUSEN 8
VASNE 8
NAUES 8
SVANE 8
SNAUE 8
VASEN 8
SNEVA 8
SPANE 8
HANSE 7
HASEN 7
AGNES 6
OASEN 6
OSEAN 6
SAFEN 6
SAGEN 6
SAKEN 6
SAKNE 6
SENGA 6
SENKA 6
SANKE 6
SNEKA 6
SEGNA 6
NASKE 6
SNAKE 6
SNAGE 6
SKAEN 6
SAMEN 6
AGENS 6
NAGES 6
KNASE 6
AKSEN 6
ANGES 6
ANKES 6
ASKEN 6
FAENS 6
FANES 6
GANES 6
GASEN 6
KASEN 6
FASEN 6
NEFAS 6
MANES 6
NAFSE 6
MESAN 6
MASEN 6
MASNE 6
LENSA 5
ANSET 5
RENSA 5
TASNE 5
TASEN 5
TANES 5
ALNES 5
STANE 5
ANDES 5
NATES 5
LASEN 5
SNEIA 5
ANSER 5
SNARE 5
ANSTE 5
SALEN 5
ANTES 5
ARSEN 5
RASEN 5
SENAT 5
DANSE 5
SEDAN 5
NESLA 5
NESTA 5
NAIES 5
SAREN 5
NIESA 5
SANER 5
LANSE 5
RANES 5

Ord som starter på ANSE

OrdPoeng
ANSETTELSESRÅDA 18
ANSETTELSESRÅD 17
ANSETTELSESSAKA 16
ANSETTELSESTIDA 15
ANSETTELSESRETT 15
ANSETTELSESSAK 15
ANSETTELSESDAG 15
ANSETTELSESTID 14
ANSETTINGENE 13
ANSETTINGER 12
ANSETTELSENE 12
ANSETTINGEN 12
ANSETTELSER 11
ANSETTELSEN 11
ANSETTINGA 11
ANSETTELSE 10
ANSEELSENE 10
ANSETTENDE 10
ANSETTING 10
ANSEELSER 9
ANSELIGE 9
ANSEELSEN 9
ANSETTER 8
ANSEELSE 8
ANSEENDE 8
ANSETTES 8
ANSELIG 8
ANSENDE 7
ANSETTE 7
ANSENE 6
ANSEES 6
ANSETT 6
ANSEDE 6
ANSETE 6
ANSET 5
ANSES 5
ANSER 5
ANSEN 5

Ord som slutter med ANSE

OrdPoeng
OPPRYKKSSJANSE 31
HOPPKONKURRANSE 30
SCORINGSSJANSE 28
ULYKKEASSURANSE 28
SPRÅKKOMPETANSE 28
BUDSJETTBALANSE 27
YRKESKOMPETANSE 27
MJØLKELEVERANSE 27
HØYDETOLERANSE 26
VÅPENLEVERANSE 26
MILJØKONFERANSE 26
BEGREPSNYANSE 25
KULEKONKURRANSE 25
HOVEDKONFERANSE 24
RÅVARELEVERANSE 24
KONSUMLEVERANSE 24
FOTOKONKURRANSE 24
LUFTAMBULANSE 24
PRISKONKURRANSE 24
MJØLLEVERANSE 24
SPISSKOMPETANSE 24
HØYRENESSANSE 24
HØSTKONFERANSE 23
JOBBROMANSE 23
DOBBELTSJANSE 23
NUBBESJANSE 23
NONCHALANSE 23
ØLKONKURRANSE 23
SJØLASSURANSE 23
KJEMPESJANSE 23
STYRKEBALANSE 22
BRUTTOAVANSE 22
SJØASSURANSE 22
SKÅRINGSSJANSE 22
VIDEOKONFERANSE 22
HØGDETOLERANSE 22
UTENRIKSBALANSE 22
STOLKONKURRANSE 22
PARTIPREFERANSE 22
KORKONKURRANSE 22
LØNNSDIFFERANSE 21
HORMONBALANSE 21
LAGKONKURRANSE 21
PARTIKONFERANSE 21
OLJEKONFERANSE 21
LEGEAMBULANSE 21
STILKONKURRANSE 21
FAGKOMPETANSE 21
SKIKONKURRANSE 21
SKIPSASSURANSE 21
AKEKONKURRANSE 21
LEDERKOMPETANSE 21
TRIPPELALLIANSE 21
LESEKONKURRANSE 21
MEDALJESJANSE 20
OLJELEVERANSE 20
VOKALBALANSE 20
DATAKOMPETANSE 20
SKOLEKONFERANSE 20
KIRKEKONFERANSE 20
UNDERLEVERANSE 20
IDEKONKURRANSE 20
BRANNASSURANSE 20
KORRESPONDANSE 20
KLIMAKONFERANSE 20
HØGRENESSANSE 20
LYDNYANSE 19
ØKOBALANSE 19
KRIGSASSURANSE 19
KONSERNBALANSE 19
VARELEVERANSE 19
VARMEBALANSE 19
HANDELSBALANSE 19
KRAFTLEVERANSE 19
FREDSKONFERANSE 19
SYREBALANSE 19
ENERGILEVERANSE 19
MELKELEVERANSE 19
PRISDIFFERANSE 19
BREDDETOLERANSE 19
ÅRSKONFERANSE 19
KUNDEASSISTANSE 19
SELVASSURANSE 19
POKERSJANSE 19
TIDSPREFERANSE 18
SAMEKONFERANSE 18
HALVSJANSE 18
KORNLEVERANSE 18
EKSTRAVAGANSE 18
FARGENYANSE 18
TURDIFFERANSE 18
ØLLEVERANSE 18
HATKONFERANSE 18
DAGSKONFERANSE 18
INKOMPETANSE 18
VINNERSJANSE 18
UNDERBALANSE 18
LANDSKONFERANSE 18
SPESIALDISTANSE 18
OVERBALANSE 18
KLANGNYANSE 18
KVERULANSE 17
VALGSJANSE 17
DATAKONFERANSE 17
MELLOMDISTANSE 17
MARATONDISTANSE 17
TERRORBALANSE 17
SPRINTDISTANSE 17
STORLEVERANSE 17
KONKURRANSE 17
MAKTARROGANSE 17
DRIFTSBALANSE 17
KREDITBALANSE 17
KLIMABALANSE 17
ENERGIBALANSE 17
GASSLEVERANSE 17
HALVDISTANSE 17
TIDSDIFFERANSE 16
TOTALBALANSE 16
MELLEVERANSE 16
MAKTBALANSE 16
VALGALLIANSE 16
AMBULANSE 16
KOASSURANSE 16
LAVTOLERANSE 16
EKSPEKTANSE 16
MÅLSJANSE 16
MATLEVERANSE 16
EKVIDISTANSE 16
GRATISSJANSE 16
SJIMPANSE 16
ÅRSBALANSE 16
PARTIALLIANSE 16
KOMPETANSE 16
SALGSASSISTANSE 16
SUFFISANSE 15
ENKELTDISTANSE 15
SKATTERESTANSE 15
BRÅSTANSE 15
LAGERAVANSE 15
NONSJALANSE 15
KARTREFERANSE 15
TVERRSTANSE 14
KORTDISTANSE 14
UBALANSE 14
PREFERANSE 14
REASSURANSE 14
LANGDISTANSE 13
KONFERANSE 13
KONDOLANSE 13
BEKRANSE 12
MESALLIANSE 12
ASSURANSE 12
LEVERANSE 12
DIFFERANSE 12
FORSKANSE 12
INTOLERANSE 12
NYANSE 11
IGNORANSE 11
UTSTANSE 11
SJENANSE 11
VAKANSE 11
OMKRANSE 11
FAJANSE 11
ARROGANSE 11
BALANSE 10
DEKADANSE 10
TOLERANSE 10
RENESSANSE 10
ASSISTANSE 10
REFERANSE 10
ELEGANSE 9
SJANSE 9
SVANSE 9
ROMANSE 9
AVANSE 9
FRILANSE 9
DISTANSE 8
ALLIANSE 8
RESTANSE 8
GLANSE 7
SKANSE 7
KRANSE 7
HANSE 7
STANSE 6
SEANSE 6
TRANSE 6
SANSE 5
DANSE 5
LANSE 5

Lignende ord av ANSE

Anagram av ANSE

For mer informasjon om ordet ANSE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANSE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok