ANT i Scrabble - ordspill.com

ANT i Scrabble

ANT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til ANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VATN 7
NAUT 7
VANT 7
UANT 7
TUNA 7
PANT 7
BANT 7
FANT 5
TANK 5
GANT 5
KANT 5
MANT 5
NOTA 5
TONA 5
FATN 5
TAGN 5
TANG 5
ANTI 4
DANT 4
TRAN 4
TINA 4
STAN 4
TANE 4
SANT 4
RANT 4
ANTE 4
ETAN 4
NATE 4
ANST 4

Ord som starter på ANT

OrdPoeng
ANTOCYANER 25
ANTOCYANET 25
ANTOCYANA 24
ANTOCYAN 23
ANTIFASCIST 21
ANTENNESTØY 20
ANTIRØYKER 20
ANTABUSKUR 20
ANTECEDERES 20
ANTIPYRINEN 19
ANTECEDERE 19
ANTECEDERT 19
ANTIPYRINET 19
ANTECEDENT 19
ANTROPOMORF 19
ANTIPYRINER 19
ANTONYMIENE 18
ANTECEDER 18
ANTROPOLOGI 18
ANTROPOSOFI 18
ANTIPYRINA 18
ANTEPENDIUM 18
ANTROPOLOG 17
ANTYDNINGEN 17
ANTROPOSOF 17
ANTONYMIEN 17
ANTONYMIER 17
ANTROPOFAG 17
ANTYDNINGER 17
ANTIPYRIN 17
ANTYDINGENE 17
ANTONYMENE 17
ANTONYMET 16
ANTONYMER 16
ANTYDINGER 16
ANTYDINGEN 16
ANTYDNINGA 16
ANTIKVARISK 16
ANTABUSENE 16
ANTIRØKERNE 16
ANTIGUANSKE 16
ANTIBIOTIKA 16
ANTIRØKEREN 16
ANTISEPTIKK 16
ANTIBIOTISK 16
ANTIPODISKE 16
ANTABUSER 15
ANTIGUANERE 15
ANTISEPTIKA 15
ANTONYME 15
ANTIKVARENE 15
ANTONYMI 15
ANTITYSKE 15
ANTIPATISKE 15
ANTIVESTLIG 15
ANTYDNING 15
ANTABUSEN 15
ANTYDINGA 15
ANTIGUANSK 15
ANTISEPTISK 15
ANTIPODISK 15
ANTISERUMET 15
ANTONIUSILD 15
ANTONYMT 15
ANTONYMA 15
ANTIRØKERE 15
ANTIKLIMAKS 14
ANTOLOGISK 14
ANTRUKKET 14
ANTESIPERTE 14
ANTIRØKER 14
ANTITYSK 14
ANTEPENDIER 14
ANTIGUANER 14
ANTYDENDE 14
ANTIPATISK 14
ANTITOKSISK 14
ANTIKVAREN 14
ANTISERUMA 14
ANTESIPERER 14
ANTIFEBRIN 14
ANTYDING 14
ANTOLOGIENE 14
ANTIKVERTE 14
ANTIKVAENE 14
ANTAGONISME 14
ANTIKVARER 14
ANTILOPENE 14
ANTIKVITET 14
ANTIPODENE 14
ANTONYM 14
ANTIKVAER 13
ANTEPENDIA 13
ANTIVIRALE 13
ANTESIPERT 13
ANTOLOGIEN 13
ANTESIPERE 13
ANTARKTISKE 13
ANTIPODER 13
ANTIVIRALT 13
ANTITOKSINA 13
ANTABUS 13
ANTISTOFFA 13
ANTENNBARE 13
ANTEGNINGER 13
ANTOLOGIER 13
ANTILOPEN 13
ANTONSMESSE 13
ANTENNBART 13
ANTIPASSAT 13
ANTIPATIEN 13
ANTYDETE 13
ANTIPATIER 13
ANTINOMIENE 13
ANTEGNINGEN 13
ANTILOPER 13
ANTIPODEN 13
ANTYDEDE 13
ANTISERUM 13
ANTIKVERT 13
ANTIKVAEN 13
ANTINOMIEN 12
ANTIKISERER 12
ANTAKELSENE 12
ANTITOKSIN 12
ANTIKISERES 12
ANTIKRISTEN 12
ANTISTATISK 12
ANTASTINGER 12
ANTILOPE 12
ANTINOMIER 12
ANTISIONIST 12
ANTIKISERTE 12
ANTONSMESS 12
ANTARKTISK 12
ANTENNEMAST 12
ANTENNBAR 12
ANTYDES 12
ANTISTOFF 12
ANTREKKENE 12
ANTAKELIGE 12
ANTRUKNE 12
ANTIPODE 12
ANTIHELTEN 12
ANTYDER 12
ANTEGNELSER 12
ANTIHELTER 12
ANTITETISKE 12
ANTIVIRAL 12
ANTESIPER 12
ANTIMONENE 12
ANTENNINGER 12
ANTEGNINGA 12
ANTAGELIGE 12
ANTILOPA 12
ANTIKVAR 12
ANTENNELIGE 12
ANTAGONIST 12
ANTEMENSALE 12
ANTYDET 12
ANTIKISERE 11
ANTIKISERT 11
ANTAKELSER 11
ANTRASITTER 11
ANTAGELSEN 11
ANTIPATI 11
ANTEGNELSE 11
ANTEGNING 11
ANTISEMITT 11
ANTASTINGA 11
ANTENNINGA 11
ANTYDE 11
ANTOLOGI 11
ANTREKKET 11
ANTAGELIG 11
ANTRAKSENE 11
ANTEDATERES 11
ANTENNELSEN 11
ANTIKVA 11
ANTAGELSER 11
ANTIKKENE 11
ANTEGNENDE 11
ANTIMONET 11
ANTIGENENE 11
ANTITETISK 11
ANTYDA 11
ANTAKELIG 11
ANTENNELIG 11
ANTAKELSEN 11
ANTINOMI 10
ANTIMONA 10
ANTASTENDE 10
ANTENNENDE 10
ANTIKKER 10
ANTIGENER 10
ANTYD 10
ANTASTING 10
ANTRAKSER 10
ANTEGNETE 10
ANTIKISER 10
ANTIGENET 10
ANTAGELSE 10
ANTREKKA 10
ANTEGNEDE 10
ANTENNELSE 10
ANTENNING 10
ANTIHELT 10
ANTEDATERT 10
ANTIRASIST 10
ANTIKRIST 10
ANTEDATERE 10
ANTAKELSE 10
ANTRAKSEN 10
ANTITESENE 10
ANTAKENDE 10
ANTIKKEN 10
ANTEGNER 9
ANTREKK 9
ANTASTETE 9
ANTITESEN 9
ANTENNENE 9
ANTIGENT 9
ANTITESER 9
ANTALLENE 9
ANTIGENA 9
ANTASTEDE 9
ANTEDATER 9
ANTRASITT 9
ANTIGENE 9
ANTEGNET 9
ANTEGNES 9
ANTIKKE 9
ANTIMON 9
ANTIKK 8
ANTENNEN 8
ANTISERA 8
ANTITESE 8
ANTALLET 8
ANTASTES 8
ANTENNES 8
ANTIGEN 8
ANTENNER 8
ANTASTER 8
ANTEGNE 8
ANTASTET 8
ANTEGNA 8
ANTRAKS 8
ANTIKT 7
ANTOK 7
ANTENNE 7
ANTENNA 7
ANTATTE 7
ANTENTE 7
ANTASTE 7
ANTEGN 7
ANTALLA 7
ANTENDE 7
ANTASTA 7
ANTALL 6
ANTETE 6
ANTAST 6
ANTAES 6
ANTENN 6
ANTENE 6
ANTEDE 6
ANTATT 6
ANTENT 6
ANTES 5
ANTAS 5
ANTEN 5
ANTAR 5
ANTER 5
ANTET 5
ANTI 4
ANTA 4
ANTE 4

Ord som slutter med ANT

OrdPoeng
HØYKANT 19
CROISSANT 19
PYNTEKANT 18
SUPPLEANT 18
HOPPKANT 18
OKKUPANT 17
BYVANT 17
JUBILANT 17
LØYTNANT 17
SJØVANT 17
LYSKVANT 17
FLYVANT 16
SYVKANT 16
KVERULANT 16
HÅNDPANT 16
BÅTVANT 16
HØSTKANT 15
BYFANT 15
HOSPITANT 15
HØGKANT 15
OPPFANT 15
SJØKANT 15
VRAKPANT 15
GJENVANT 15
HAVVANT 15
PREPARANT 15
YTTERKANT 15
AMBULANT 15
PROVIANT 15
OVERVANT 15
FRAPPANT 15
INJURIANT 15
RETURPANT 15
WARRANT 14
HESTEVANT 14
BRILJANT 14
SMÅBANT 14
DEBUTANT 14
FLYFANT 14
ADJUTANT 14
OPPRANT 14
BLYANT 14
HYDRANT 14
UKURANT 14
HULLKANT 14
SJUKANT 14
INHUMANT 14
VIBRANT 13
BILVANT 13
UTSPANT 13
SKRÅKANT 13
BORDKANT 13
BARKKANT 13
HANDPANT 13
SALGSPANT 13
PREDIKANT 13
SEKUNDANT 13
IMPOSANT 13
FIGURANT 13
SKAUKANT 13
TOLVKANT 13
OVERKANT 13
ÅKERKANT 13
FORPLANT 13
MUSIKANT 13
GJENFANT 13
GRAVKANT 13
GULLKANT 13
FORSVANT 13
FORBRANT 13
ISOKVANT 13
BERGKANT 13
HAVKANT 13
BEPLANT 13
VANNKANT 12
SPONTANT 12
KVADRANT 12
PELSKANT 12
VASSKANT 12
VIGILANT 12
LABORANT 12
SNØKANT 12
HUMANT 12
PREGNANT 12
ASYLANT 12
SMÅSLANT 12
ÅTTEKANT 12
OMPLANT 12
FORBANT 12
AUSTKANT 12
UTVANT 12
ALIKVANT 12
SKOGKANT 12
ELVEKANT 12
URBANT 12
STÅLKANT 12
SIMULANT 12
SJARMANT 12
PROFANT 12
VESTKANT 12
ADOPTANT 12
MANGEKANT 12
BRILLIANT 12
DEBATTANT 12
ØSTKANT 12
BAKKANT 12
REGULANT 12
UTPANT 12
VEGKANT 12
REISEVANT 12
UELEGANT 12
AKKORDANT 12
MONOMANT 12
DØRKANT 12
KONSONANT 12
MURKANT 12
EROTOMANT 12
FISLEFANT 11
FILLEFANT 11
MELOMANT 11
FREMMANT 11
SENEVANT 11
TILPLANT 11
TRAFIKANT 11
RELEVANT 11
DUELLANT 11
UVANT 11
NOGGRANT 11
KIROMANT 11
ASPIRANT 11
SERSJANT 11
INNPLANT 11
BREKANT 11
ALKOMANT 11
FREMKANT 11
VANKANT 11
SKIVANT 11
VEIKANT 11
HOLKANT 11
INNVANT 10
OPTANT 10
BLATANT 10
PIKANT 10
INTRIGANT 10
EMIGRANT 10
STAKKANT 10
VARIANT 10
FLAGRANT 10
ARROGANT 10
DRABANT 10
KURANT 10
NULLANT 10
FORMANT 10
GEVANT 10
ÅSKANT 10
BASTANT 10
MUTANT 10
IGNORANT 10
AVKANT 10
FORKANT 10
SEKSKANT 10
KONSTANT 10
VAKANT 10
BRISANT 10
BEFANT 10
FEMKANT 10
NORDKANT 10
TILVANT 10
KUTANT 10
GRASKANT 10
SPIRANT 10
TISSEFANT 10
SERVANT 10
PENDANT 10
UTKANT 10
ETTERKANT 10
PAGANT 10
DOMINANT 10
AVFANT 10
VAGANT 10
KONTANT 9
SPRANT 9
LIKEDANT 9
NETTKANT 9
TOLERANT 9
KVANT 9
MONTANT 9
KAIKANT 9
ATTESTANT 9
FRIFANT 9
MILITANT 9
FJANT 9
SEKSTANT 9
FOLIANT 9
EKLATANT 9
PEDANT 9
DILETTANT 9
SÅDANT 9
FIRKANT 9
FONDANT 9
MOKANT 9
MIGRANT 9
MARKANT 9
ORDINANT 9
IBLANT 9
ELEFANT 8
DIAMANT 8
PLANT 8
SVANT 8
FRARANT 8
INNFANT 8
BLANT 8
SPANT 8
TREKANT 8
BRANT 8
MANDANT 8
DISKANT 8
GIGANT 8
USANT 8
DELIRANT 8
LISITANT 8
ELEGANT 8
OKTANT 8
RESTANT 7
UANT 7
PANT 7
GALANT 7
SONANT 7
BANT 7
ISKANT 7
VANT 7
ITERANT 7
INFANT 7
GIRANT 7
SKRANT 7
SEKANT 7
NIKANT 7
SILRANT 7
GARANT 7
TILRANT 7
TIKANT 7
STRANT 6
KLANT 6
GLANT 6
GRANT 6
ORANT 6
SKANT 6
FLANT 6
ATLANT 6
SITANT 6
KANT 5
ALANT 5
TRANT 5
MANT 5
GANT 5
STANT 5
FANT 5
SLANT 5
RANT 4
SANT 4
TANT 4
DANT 4

Lignende ord av ANT

Anagram av ANT

For mer informasjon om ordet ANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok