ANT i Scrabble - ordspill.com

ANT i Scrabble

ANT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til ANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VATN 7
NAUT 7
VANT 7
UANT 7
TUNA 7
PANT 7
BANT 7
FANT 5
TANK 5
GANT 5
KANT 5
MANT 5
NOTA 5
TONA 5
FATN 5
TAGN 5
TANG 5
ANTI 4
DANT 4
TRAN 4
TINA 4
STAN 4
TANE 4
SANT 4
RANT 4
ANTE 4
ETAN 4
NATE 4
ANST 4

Ord som starter på ANT

OrdPoeng
ANTOCYANER 25
ANTOCYANET 25
ANTEBRACHIA 25
ANTOCYANA 24
ANTOCYAN 23
ANTIRØYKERE 21
ANTIFASCIST 21
ANTIRØYKER 20
ANTENNESTØY 20
ANTECEDERER 20
ANTABUSKUR 20
ANTECEDERTE 20
ANTECEDERE 19
ANTECEDENT 19
ANTIPYRINEN 19
ANTECEDERT 19
ANTROPOMORF 19
ANTIPYRINER 19
ANTROPOLOGI 18
ANTIPYRINA 18
ANTROPOSOFI 18
ANTECEDER 18
ANTONYMIENE 18
ANTYDINGENE 17
ANTIPYRIN 17
ANTROPOLOG 17
ANTONYMIER 17
ANTONYMENE 17
ANTROPOSOF 17
ANTYDNINGEN 17
ANTYDNINGER 17
ANTROPOFAG 17
ANTONYMIEN 17
ANTONYMET 16
ANTABUSENE 16
ANTIRØKEREN 16
ANTYDNINGA 16
ANTONYMER 16
ANTYDINGEN 16
ANTYDINGER 16
ANTIGUANSKE 16
ANTISEPTIKK 16
ANTIRØKERNE 16
ANTIPODISKE 16
ANTITYSKE 15
ANTYDNING 15
ANTONYME 15
ANTIPODISK 15
ANTABUSER 15
ANTYDINGA 15
ANTIFEBRINA 15
ANTIRØKERE 15
ANTABUSEN 15
ANTONYMT 15
ANTONYMI 15
ANTONYMA 15
ANTIVESTLIG 15
ANTIKVARENE 15
ANTISEPTISK 15
ANTIPATISKE 15
ANTIGUANERE 15
ANTISERUMET 15
ANTIGUANSK 15
ANTONIUSILD 15
ANTIKVAENE 14
ANTAGONISME 14
ANTEPENDIER 14
ANTOLOGIENE 14
ANTESIPERER 14
ANTESIPERTE 14
ANTRUKKET 14
ANTIRØKER 14
ANTIKLIMAKS 14
ANTIPATISK 14
ANTESIPERES 14
ANTISERUMA 14
ANTIGUANER 14
ANTIKVAREN 14
ANTYDENDE 14
ANTIPODENE 14
ANTIKVITET 14
ANTOLOGISK 14
ANTILOPENE 14
ANTIKVARER 14
ANTIPATIENE 14
ANTIKVERTE 14
ANTIFEBRIN 14
ANTITOKSISK 14
ANTEPENDIET 14
ANTYDING 14
ANTITYSK 14
ANTONYM 14
ANTIKVAEN 13
ANTILOPER 13
ANTIPODER 13
ANTIPATIER 13
ANTESIPERT 13
ANTARKTISKE 13
ANTESIPERE 13
ANTABUS 13
ANTIPASSAT 13
ANTIVIRALE 13
ANTONSMESSE 13
ANTOLOGIER 13
ANTOLOGIEN 13
ANTENNBARE 13
ANTENNBART 13
ANTIKVAER 13
ANTEPENDIA 13
ANTYDETE 13
ANTEGNINGER 13
ANTYDEDE 13
ANTISERUM 13
ANTIVIRALT 13
ANTISTOFFA 13
ANTIKVERT 13
ANTIPATIEN 13
ANTITOKSINA 13
ANTIPODEN 13
ANTILOPEN 13
ANTAGONIST 12
ANTIHELTEN 12
ANTIHELTER 12
ANTILOPE 12
ANTEGNINGA 12
ANTYDES 12
ANTONSMESS 12
ANTINOMIER 12
ANTIPODE 12
ANTREKKENE 12
ANTAGELIGE 12
ANTIMONENE 12
ANTINOMIEN 12
ANTITOKSIN 12
ANTYDER 12
ANTARKTISK 12
ANTYDET 12
ANTAGELSENE 12
ANTEMENSALA 12
ANTIKRISTER 12
ANTEGNELSEN 12
ANTASTINGEN 12
ANTENNINGEN 12
ANTAKELSENE 12
ANTESIPER 12
ANTRUKNE 12
ANTISIONIST 12
ANTISTOFF 12
ANTILOPA 12
ANTIVIRAL 12
ANTIKISERES 12
ANTIKRISTEN 12
ANTENNBAR 12
ANTAKELIGE 12
ANTITETISKE 12
ANTIKVAR 12
ANTIPATI 11
ANTITETISK 11
ANTISERAENE 11
ANTEDATERER 11
ANTAKELIG 11
ANTENNELSER 11
ANTIKVA 11
ANTENNELIG 11
ANTAGELSER 11
ANTRASITTER 11
ANTYDE 11
ANTISEMITT 11
ANTENNELSEN 11
ANTRASITTEN 11
ANTYDA 11
ANTEDATERTE 11
ANTAKELSER 11
ANTIKISERE 11
ANTIKISERT 11
ANTIKKENE 11
ANTEGNING 11
ANTEGNENDE 11
ANTAGELIG 11
ANTENNINGA 11
ANTIGENENE 11
ANTASTINGA 11
ANTEGNELSE 11
ANTOLOGI 11
ANTAGELSEN 11
ANTRAKSENE 11
ANTIMONET 11
ANTREKKET 11
ANTAKELSEN 11
ANTEDATERT 10
ANTEGNEDE 10
ANTRAKSER 10
ANTASTING 10
ANTIGENET 10
ANTENNING 10
ANTENNELSE 10
ANTAKENDE 10
ANTAKELSE 10
ANTEDATERE 10
ANTIKRIST 10
ANTINOMI 10
ANTIKKER 10
ANTIRASIST 10
ANTITESENE 10
ANTIHELT 10
ANTIKISER 10
ANTIKKEN 10
ANTREKKA 10
ANTEGNETE 10
ANTAGELSE 10
ANTYD 10
ANTASTENDE 10
ANTIGENER 10
ANTRAKSEN 10
ANTENNENDE 10
ANTIMONA 10
ANTITESEN 9
ANTITESER 9
ANTASTETE 9
ANTREKK 9
ANTRASITT 9
ANTASTEDE 9
ANTALLENE 9
ANTIGENE 9
ANTIKKE 9
ANTEGNET 9
ANTIMON 9
ANTIGENA 9
ANTENNENE 9
ANTIGENT 9
ANTEGNES 9
ANTEDATER 9
ANTEGNER 9
ANTENNEN 8
ANTITESE 8
ANTALLET 8
ANTRAKS 8
ANTASTES 8
ANTENNER 8
ANTENNES 8
ANTEGNE 8
ANTASTET 8
ANTIKK 8
ANTASTER 8
ANTEGNA 8
ANTISERA 8
ANTIGEN 8
ANTASTA 7
ANTIKT 7
ANTENNE 7
ANTASTE 7
ANTEGN 7
ANTENNA 7
ANTENTE 7
ANTATTE 7
ANTOK 7
ANTENDE 7
ANTALLA 7
ANTAST 6
ANTALL 6
ANTEDE 6
ANTETE 6
ANTENT 6
ANTATT 6
ANTENE 6
ANTAES 6
ANTENN 6
ANTET 5
ANTAR 5
ANTES 5
ANTAS 5
ANTEN 5
ANTER 5
ANTE 4
ANTI 4
ANTA 4

Ord som slutter med ANT

OrdPoeng
VÅPENVANT 21
CROISSANT 19
HØYKANT 19
HOPPKANT 18
PYNTEKANT 18
LØYTNANT 17
SJØVANT 17
LYSKVANT 17
BYVANT 17
OKKUPANT 17
JUBILANT 17
BÅTVANT 16
SPEKULANT 16
FLYVANT 16
SYVKANT 16
HÅNDPANT 16
OVERVANT 15
PROVIANT 15
HØGKANT 15
GJENVANT 15
BYFANT 15
OPPFANT 15
HØSTKANT 15
SJØKANT 15
VRAKPANT 15
HAVVANT 15
AMBULANT 15
FRAPPANT 15
FJORDKANT 15
RETURPANT 15
INJURIANT 15
VANNPLANT 15
PREPARANT 15
VASSPLANT 15
WARRANT 14
HERIBLANT 14
SMÅBANT 14
FLYFANT 14
SJUKANT 14
DEBUTANT 14
BLYANT 14
ADJUTANT 14
BRILJANT 14
OPPRANT 14
HYDRANT 14
INHUMANT 14
HULLKANT 14
UKURANT 14
BORDKANT 13
GRAVKANT 13
HAVKANT 13
GJENFANT 13
VIBRANT 13
SEKUNDANT 13
PREDIKANT 13
HANDPANT 13
SALGSPANT 13
BILVANT 13
UTSPANT 13
GULLKANT 13
ISOKVANT 13
MUSIKANT 13
OVERKANT 13
IMPOSANT 13
TOLVKANT 13
FORBRANT 13
SKAUKANT 13
BERGKANT 13
FORPLANT 13
FORSVANT 13
BARKKANT 13
VINDIKANT 13
FIGURANT 13
BEPLANT 13
SKRÅKANT 13
ÅKERKANT 13
STÅLKANT 12
AUSTKANT 12
ØSTKANT 12
ELVEKANT 12
DØRKANT 12
MURKANT 12
ALIKVANT 12
LABORANT 12
KVADRANT 12
PELSKANT 12
UELEGANT 12
SPONTANT 12
VANNKANT 12
SIMULANT 12
OMPLANT 12
SJARMANT 12
ASYLANT 12
PROFANT 12
VEGKANT 12
PREGNANT 12
VESTKANT 12
SNØKANT 12
SMÅSLANT 12
ÅTTEKANT 12
REDUNDANT 12
VIGILANT 12
ADOPTANT 12
SKOGKANT 12
VASSKANT 12
REGULANT 12
HUMANT 12
UTPANT 12
URBANT 12
KOMEDIANT 12
UTVANT 12
MONOMANT 12
DEBATTANT 12
REISEVANT 12
FORBANT 12
EROTOMANT 12
MANGEKANT 12
BAKKANT 12
AKKORDANT 12
BRILLIANT 12
SERSJANT 11
NOGGRANT 11
FREMMANT 11
FISLEFANT 11
KIROMANT 11
RELEVANT 11
SENEVANT 11
MELOMANT 11
UVANT 11
DUELLANT 11
VEIKANT 11
HOLKANT 11
VANKANT 11
TILPLANT 11
FREMKANT 11
SKIVANT 11
ALKOMANT 11
BREKANT 11
ASPIRANT 11
INNPLANT 11
FORKANT 10
DRABANT 10
TELLEKANT 10
NULLANT 10
UTKANT 10
SLITEKANT 10
BASTANT 10
SERVANT 10
BEFANT 10
SEKSKANT 10
ÅSKANT 10
GEVANT 10
TILVANT 10
EMIGRANT 10
BRISANT 10
PENDANT 10
AVKANT 10
FLAGRANT 10
SPIRANT 10
INTRIGANT 10
VAGANT 10
FEMKANT 10
GRASKANT 10
ARROGANT 10
BLATANT 10
VARIANT 10
IGNORANT 10
STAKKANT 10
KUTANT 10
AVFANT 10
INNVANT 10
PAGANT 10
VAKANT 10
PIKANT 10
NORDKANT 10
DOMINANT 10
FORMANT 10
OPTANT 10
KURANT 10
KONSTANT 10
MUTANT 10
MILITANT 9
EKLATANT 9
ATTESTANT 9
ORDINANT 9
TOLERANT 9
SEKSTANT 9
MARKANT 9
LIKEDANT 9
FIRKANT 9
SÅDANT 9
KAIKANT 9
FOLIANT 9
FJANT 9
MONTANT 9
FONDANT 9
SPRANT 9
KONTANT 9
MIGRANT 9
IBLANT 9
MOKANT 9
PEDANT 9
KVANT 9
NETTKANT 9
FRIFANT 9
BLANT 8
SVANT 8
USANT 8
PLANT 8
BRANT 8
GIGANT 8
DELIRANT 8
DIAMANT 8
TREKANT 8
SPANT 8
FRARANT 8
INNFANT 8
DISKANT 8
ELEFANT 8
MANDANT 8
ELEGANT 8
LISITANT 8
OKTANT 8
UANT 7
BANT 7
PANT 7
VANT 7
GALANT 7
SEKANT 7
ISKANT 7
TIKANT 7
RESTANT 7
TILRANT 7
SKRANT 7
SILRANT 7
GARANT 7
ITERANT 7
INFANT 7
GIRANT 7
SONANT 7
NIKANT 7
SKANT 6
ORANT 6
KLANT 6
GLANT 6
STRANT 6
FLANT 6
ATLANT 6
GRANT 6
SITANT 6
GANT 5
MANT 5
KANT 5
STANT 5
FANT 5
ALANT 5
SLANT 5
TRANT 5
DANT 4
RANT 4
SANT 4
TANT 4

Lignende ord av ANT

Anagram av ANT

For mer informasjon om ordet ANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok