ANTE i Scrabble - ordspill.com

ANTE i Scrabble

ANTE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1N1T1E1

Ved å legge til én bokstav til ANTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CETAN 14
ETYNA 10
VENTA 8
BANET 8
JENTA 8
NAUET 8
NAVET 8
PANTE 8
PENAT 8
TABEN 8
BANTE 8
BATEN 8
TAUEN 8
TAPEN 8
TAVEN 8
VATNE 8
UANET 8
UANTE 8
VANTE 8
HENTA 7
HETNA 7
TAMEN 6
METAN 6
NAGET 6
NAMET 6
NEKTA 6
AGENT 6
TAGNE 6
TEGNA 6
MANTE 6
TANKE 6
TANGE 6
MATEN 6
AFTEN 6
MANET 6
GANTE 6
ANKET 6
ANGET 6
FATNE 6
FETNA 6
GANET 6
FANET 6
GATEN 6
KANTE 6
AKTEN 6
AGNET 6
KATEN 6
TELNA 5
TASEN 5
TASNE 5
ANDET 5
TEINA 5
TERNA 5
TENAR 5
ALNET 5
TINEA 5
TRANE 5
TRENA 5
ANSET 5
ALTEN 5
TAREN 5
ANTES 5
ANSTE 5
RENTA 5
LATEN 5
NAIET 5
NATER 5
NESTA 5
RANET 5
RANTE 5
RATEN 5
RETNA 5
ANTER 5
SENAT 5
STANE 5
ENTRA 5
ARTEN 5
TALEN 5
LETNA 5
TANER 5
TANES 5
NATES 5

Ord som starter på ANTE

OrdPoeng
ANTEBRACHIUM 30
ANTEBRACHIENE 27
ANTEBRACHIET 26
ANTEBRACHIER 26
ANTEBRACHIA 25
ANTENNESTØYENE 23
ANTENNESTØYER 22
ANTECEDERENDE 22
ANTESIPASJONENE 22
ANTENNESTØYEN 22
ANTEDILUVIANSKE 22
ANTEDILUVIANSK 21
ANTESIPASJONEN 21
ANTENNEKOBLINGA 21
ANTESIPASJONER 21
ANTENNESYSTEMER 21
ANTENNEKOPLINGA 21
ANTENNEMONTØRER 21
ANTENNEMONTØREN 21
ANTENNESYSTEMET 21
ANTENNEPAKNINGA 20
ANTENNESTØY 20
ANTENNEKOPLING 20
ANTECEDERER 20
ANTECEDERES 20
ANTENNESYSTEMA 20
ANTECEDERTE 20
ANTECEDENTE 20
ANTENNEKOBLING 20
ANTENNEMONTØR 19
ANTENNESYSTEM 19
ANTEDILUVIALE 19
ANTENNEUTTAKENE 19
ANTESIPASJON 19
ANTENNEPAKNING 19
ANTESIPERINGENE 19
ANTEDILUVIALT 19
ANTECEDENT 19
ANTECEDERE 19
ANTECEDERT 19
ANTEDILUVIAL 18
ANTEPENDIUM 18
ANTENNELIGHETEN 18
ANTENNEUTTAKET 18
ANTENNEKABELEN 18
ANTENNEPANELENE 18
ANTENNELIGHETER 18
ANTESIPERINGEN 18
ANTENNEKABLENE 18
ANTECEDER 18
ANTESIPERINGER 18
ANTESIPERINGA 17
ANTENNELIGHETA 17
ANTENNEPANELER 17
ANTENNEPANELET 17
ANTENNEUTTAKA 17
ANTENNEANLEGGET 17
ANTENNEKABLER 17
ANTENNEPANELA 16
ANTENNEANLEGGA 16
ANTESIPERENDE 16
ANTENNEUTTAK 16
ANTENNELIGHET 16
ANTENNEKRETSENE 16
ANTENNELEDNINGA 16
ANTESIPERING 16
ANTENNEKABEL 16
ANTENNEKRETSEN 15
ANTENNEMASTENE 15
ANTEPENDIENE 15
ANTENNELEDNING 15
ANTENNEKRETSER 15
ANTENNEPANEL 15
ANTENNEANLEGG 15
ANTESIPERTE 14
ANTENNEMASTEN 14
ANTEGNINGENE 14
ANTENNEMASTER 14
ANTEMENSALENE 14
ANTEPENDIET 14
ANTESIPERES 14
ANTESIPERER 14
ANTEPENDIER 14
ANTEPENDIA 13
ANTENNBART 13
ANTEMENSALET 13
ANTESIPERE 13
ANTESIPERT 13
ANTEDATERENDE 13
ANTENNBARE 13
ANTEGNINGER 13
ANTENNEMASTA 13
ANTEGNELSENE 13
ANTENNINGENE 13
ANTEGNINGEN 13
ANTEMENSALER 13
ANTENNEKRETS 13
ANTENNINGEN 12
ANTENNEMAST 12
ANTEGNELSEN 12
ANTESIPER 12
ANTEMENSALE 12
ANTEGNELSER 12
ANTEMENSALA 12
ANTENNBAR 12
ANTENNELSENE 12
ANTENNELIGE 12
ANTENNINGER 12
ANTEGNINGA 12
ANTEGNING 11
ANTENNELIG 11
ANTEDATERTE 11
ANTENNELSEN 11
ANTEGNENDE 11
ANTENNINGA 11
ANTEGNELSE 11
ANTEDATERES 11
ANTENNELSER 11
ANTEDATERER 11
ANTENNING 10
ANTEGNEDE 10
ANTEGNETE 10
ANTENNELSE 10
ANTEDATERE 10
ANTEDATERT 10
ANTENNENDE 10
ANTEDATER 9
ANTEGNER 9
ANTEGNET 9
ANTEGNES 9
ANTENNENE 9
ANTENNES 8
ANTEGNA 8
ANTENNER 8
ANTENNEN 8
ANTEGNE 8
ANTEGN 7
ANTENTE 7
ANTENDE 7
ANTENNA 7
ANTENNE 7
ANTENN 6
ANTENE 6
ANTETE 6
ANTENT 6
ANTEDE 6
ANTEN 5
ANTES 5
ANTER 5
ANTET 5

Ord som slutter med ANTE

OrdPoeng
CLAIRVOYANTE 30
CANNABISPLANTE 29
KAUTSJUKPLANTE 28
JORDBÆRPLANTE 28
BUNDSFORVANTE 24
HYPERELEGANTE 24
BOMULLSPLANTE 24
DRIVHUSPLANTE 24
BYGGPLANTE 23
INGEFÆRPLANTE 23
KARSPOREPLANTE 22
KULTURPLANTE 22
VÅPENVANTE 22
TOBAKKSPLANTE 22
SCENEVANTE 22
FLAMBOYANTE 22
VANILJEPLANTE 22
KRYDDERPLANTE 22
PRYDPLANTE 21
KANNABISPLANTE 21
ASPARGESPLANTE 21
HJEMMEVANTE 21
SLYNGPLANTE 20
SUPERELEGANTE 20
GUMMIPLANTE 20
SKJERMPLANTE 20
SNYLTEPLANTE 20
HONNINGPLANTE 20
AKANTUSPLANTE 20
KURVPLANTE 20
SUMPPLANTE 20
BASTARDPLANTE 19
RUDERATPLANTE 19
NYTTEPLANTE 19
UGRESSPLANTE 19
SJØVANTE 18
SPOREPLANTE 18
BATATEPLANTE 18
ARBEIDSVANTE 18
POTETPLANTE 18
HASJPLANTE 18
UGRASPLANTE 18
BYVANTE 18
VINTERPLANTE 18
EKSTRAVAGANTE 18
MANIOKPLANTE 18
HUNNPLANTE 18
VERDENSVANTE 18
POTTEPLANTE 18
AMPELPLANTE 18
MYRPLANTE 18
PULSVANTE 18
OLJEPLANTE 17
BANANPLANTE 17
VERTSPLANTE 17
FRØPLANTE 17
BEITEPLANTE 17
BELGPLANTE 17
GUVERNANTE 17
STRIKKEVANTE 17
LØKPLANTE 17
MEDISINPLANTE 17
DØDSELEGANTE 17
BÅTVANTE 17
OBSERVANTE 17
EKSORBITANTE 17
FLYVANTE 17
FJELLVANTE 17
VANNPLANTE 16
VERTPLANTE 16
VASSPLANTE 16
KÅLPLANTE 16
KORGPLANTE 16
STUEPLANTE 16
KOKAPLANTE 16
ENTREPRENANTE 16
FRAPPANTE 16
EKVIDISTANTE 16
KLATREPLANTE 16
HAVVANTE 16
URTEPLANTE 16
UINTERESSANTE 16
HEIMEVANTE 16
LAKRISPLANTE 16
TOMATPLANTE 16
AMBULANTE 16
SMÅPLANTE 16
FINGERVANTE 16
SMÅBANTE 15
KOVARIANTE 15
HESTEVANTE 15
VINPLANTE 15
SIGNIFIKANTE 15
HANNPLANTE 15
UKURANTE 15
BRILJANTE 15
VEDPLANTE 15
NONSJALANTE 15
SUFFISANTE 15
LEGEPLANTE 14
EGGPLANTE 14
SEIERSVANTE 14
SETTEPLANTE 14
IRRELEVANTE 14
KIMPLANTE 14
IMPOSANTE 14
BILVANTE 14
BEPLANTE 14
FORPLANTE 14
REISEVANTE 13
REDUNDANTE 13
INSINUANTE 13
INVARIANTE 13
UTPANTE 13
ALIKVANTE 13
PREGNANTE 13
UELEGANTE 13
KARPLANTE 13
ERTEPLANTE 13
PARKTANTE 13
FORBANTE 13
OMPLANTE 13
SJARMANTE 13
SKIVANTE 12
RELEVANTE 12
INNPLANTE 12
INTERESSANTE 12
TILPLANTE 12
ARVETANTE 12
UVANTE 12
FREMMANTE 12
RISPLANTE 12
FLORISANTE 12
INTOLERANTE 12
KURANTE 11
DOMINANTE 11
BRISANTE 11
FORMANTE 11
FILLETANTE 11
TILVANTE 11
GRANDTANTE 11
BLATANTE 11
VAKANTE 11
INTRIGANTE 11
KONSTANTE 11
PIKANTE 11
BASTANTE 11
AVKANTE 11
FLAGRANTE 11
MUTANTE 11
ARROGANTE 11
DISSONANTE 11
KVANTE 10
SPRANTE 10
TOLERANTE 10
KONTANTE 10
MILITANTE 10
MOKANTE 10
FJANTE 10
MARKANTE 10
EKLATANTE 10
FRARANTE 9
SVANTE 9
ELEGANTE 9
DELIRANTE 9
PLANTE 9
SPANTE 9
VANTE 8
PANTE 8
BANTE 8
UANTE 8
SKRANTE 8
GALANTE 8
TILRANTE 8
FLANTE 7
SKANTE 7
GLANTE 7
ANDANTE 7
STRANTE 7
STANTE 6
TRANTE 6
GANTE 6
KANTE 6
MANTE 6
TANTE 5
RANTE 5

Lignende ord av ANTE

Anagram av ANTE

For mer informasjon om ordet ANTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok