ANTE i Scrabble - ordspill.com

ANTE i Scrabble

ANTE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1N1T1E1

Ved å legge til én bokstav til ANTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CETAN 14
ETYNA 10
VENTA 8
BANET 8
JENTA 8
NAUET 8
NAVET 8
PANTE 8
PENAT 8
TABEN 8
BANTE 8
BATEN 8
TAUEN 8
TAPEN 8
TAVEN 8
VATNE 8
UANET 8
UANTE 8
VANTE 8
HENTA 7
HETNA 7
TAMEN 6
METAN 6
NAGET 6
NAMET 6
NEKTA 6
AGENT 6
TAGNE 6
TEGNA 6
MANTE 6
TANKE 6
TANGE 6
MATEN 6
AFTEN 6
MANET 6
GANTE 6
ANKET 6
ANGET 6
FATNE 6
FETNA 6
GANET 6
FANET 6
GATEN 6
KANTE 6
AKTEN 6
AGNET 6
KATEN 6
TELNA 5
TASEN 5
TASNE 5
ANDET 5
TEINA 5
TERNA 5
TENAR 5
ALNET 5
TINEA 5
TRANE 5
TRENA 5
ANSET 5
ALTEN 5
TAREN 5
ANTES 5
ANSTE 5
RENTA 5
LATEN 5
NAIET 5
NATER 5
NESTA 5
RANET 5
RANTE 5
RATEN 5
RETNA 5
ANTER 5
SENAT 5
STANE 5
ENTRA 5
ARTEN 5
TALEN 5
LETNA 5
TANER 5
TANES 5
NATES 5

Ord som starter på ANTE

OrdPoeng
ANTEBRACHIUM 30
ANTEBRACHIENE 27
ANTEBRACHIET 26
ANTEBRACHIER 26
ANTEBRACHIA 25
ANTENNESTØYENE 23
ANTENNESTØYER 22
ANTEDILUVIANSKE 22
ANTESIPASJONENE 22
ANTECEDERENDE 22
ANTENNESTØYEN 22
ANTENNESYSTEMET 21
ANTENNESYSTEMER 21
ANTEDILUVIANSK 21
ANTESIPASJONEN 21
ANTENNEKOBLINGA 21
ANTESIPASJONER 21
ANTENNEKOPLINGA 21
ANTENNEMONTØREN 21
ANTENNEMONTØRER 21
ANTECEDERER 20
ANTENNEKOBLING 20
ANTECEDENTE 20
ANTECEDERES 20
ANTENNESYSTEMA 20
ANTECEDERTE 20
ANTENNESTØY 20
ANTENNEPAKNINGA 20
ANTENNEKOPLING 20
ANTEDILUVIALT 19
ANTECEDENT 19
ANTENNEUTTAKENE 19
ANTESIPASJON 19
ANTEDILUVIALE 19
ANTENNEMONTØR 19
ANTENNESYSTEM 19
ANTESIPERINGENE 19
ANTECEDERE 19
ANTENNEPAKNING 19
ANTECEDERT 19
ANTEDILUVIAL 18
ANTESIPERINGEN 18
ANTENNEKABELEN 18
ANTENNEKABLENE 18
ANTEPENDIUM 18
ANTENNEPANELENE 18
ANTECEDER 18
ANTENNELIGHETEN 18
ANTENNEUTTAKET 18
ANTENNELIGHETER 18
ANTESIPERINGER 18
ANTENNEKABLER 17
ANTENNEUTTAKA 17
ANTESIPERINGA 17
ANTENNEPANELER 17
ANTENNEPANELET 17
ANTENNELIGHETA 17
ANTENNEANLEGGET 17
ANTESIPERENDE 16
ANTENNELIGHET 16
ANTENNEANLEGGA 16
ANTENNEUTTAK 16
ANTENNEKABEL 16
ANTENNEPANELA 16
ANTENNELEDNINGA 16
ANTESIPERING 16
ANTENNEKRETSENE 16
ANTENNEKRETSER 15
ANTEPENDIENE 15
ANTENNEKRETSEN 15
ANTENNEMASTENE 15
ANTENNEPANEL 15
ANTENNEANLEGG 15
ANTENNELEDNING 15
ANTESIPERER 14
ANTEMENSALENE 14
ANTEPENDIET 14
ANTENNEMASTEN 14
ANTEGNINGENE 14
ANTENNEMASTER 14
ANTESIPERES 14
ANTESIPERTE 14
ANTEPENDIER 14
ANTEGNELSENE 13
ANTEDATERENDE 13
ANTENNINGENE 13
ANTENNEMASTA 13
ANTEMENSALET 13
ANTEGNINGER 13
ANTEPENDIA 13
ANTESIPERT 13
ANTENNBART 13
ANTESIPERE 13
ANTENNBARE 13
ANTENNEKRETS 13
ANTEMENSALER 13
ANTEGNINGEN 13
ANTENNELIGE 12
ANTEGNELSER 12
ANTESIPER 12
ANTEMENSALE 12
ANTENNELSENE 12
ANTEGNINGA 12
ANTENNBAR 12
ANTENNINGER 12
ANTEGNELSEN 12
ANTENNEMAST 12
ANTEMENSALA 12
ANTENNINGEN 12
ANTEDATERTE 11
ANTENNELSEN 11
ANTENNELIG 11
ANTENNINGA 11
ANTEGNENDE 11
ANTEGNING 11
ANTEDATERES 11
ANTENNELSER 11
ANTEDATERER 11
ANTEGNELSE 11
ANTEGNEDE 10
ANTEGNETE 10
ANTENNING 10
ANTEDATERE 10
ANTENNENDE 10
ANTENNELSE 10
ANTEDATERT 10
ANTEDATER 9
ANTEGNER 9
ANTENNENE 9
ANTEGNES 9
ANTEGNET 9
ANTEGNA 8
ANTEGNE 8
ANTENNES 8
ANTENNER 8
ANTENNEN 8
ANTEGN 7
ANTENDE 7
ANTENNA 7
ANTENTE 7
ANTENNE 7
ANTENT 6
ANTETE 6
ANTEDE 6
ANTENE 6
ANTENN 6
ANTES 5
ANTEN 5
ANTET 5
ANTER 5

Ord som slutter med ANTE

OrdPoeng
CLAIRVOYANTE 30
CANNABISPLANTE 29
KAUTSJUKPLANTE 28
JORDBÆRPLANTE 28
BOMULLSPLANTE 24
HYPERELEGANTE 24
BUNDSFORVANTE 24
DRIVHUSPLANTE 24
INGEFÆRPLANTE 23
BYGGPLANTE 23
SCENEVANTE 22
KRYDDERPLANTE 22
KULTURPLANTE 22
VANILJEPLANTE 22
VÅPENVANTE 22
FLAMBOYANTE 22
KARSPOREPLANTE 22
TOBAKKSPLANTE 22
PRYDPLANTE 21
HJEMMEVANTE 21
KANNABISPLANTE 21
ASPARGESPLANTE 21
SUMPPLANTE 20
SUPERELEGANTE 20
KURVPLANTE 20
SKJERMPLANTE 20
SNYLTEPLANTE 20
HONNINGPLANTE 20
SLYNGPLANTE 20
AKANTUSPLANTE 20
GUMMIPLANTE 20
NYTTEPLANTE 19
UGRESSPLANTE 19
BASTARDPLANTE 19
RUDERATPLANTE 19
HASJPLANTE 18
UGRASPLANTE 18
POTETPLANTE 18
SPOREPLANTE 18
SJØVANTE 18
POTTEPLANTE 18
MYRPLANTE 18
PULSVANTE 18
MANIOKPLANTE 18
VINTERPLANTE 18
VERDENSVANTE 18
AMPELPLANTE 18
HUNNPLANTE 18
ARBEIDSVANTE 18
BATATEPLANTE 18
EKSTRAVAGANTE 18
BYVANTE 18
OLJEPLANTE 17
BELGPLANTE 17
FJELLVANTE 17
OBSERVANTE 17
LØKPLANTE 17
GUVERNANTE 17
STRIKKEVANTE 17
BEITEPLANTE 17
BANANPLANTE 17
BÅTVANTE 17
VERTSPLANTE 17
FRØPLANTE 17
DØDSELEGANTE 17
FLYVANTE 17
MEDISINPLANTE 17
EKSORBITANTE 17
STUEPLANTE 16
KORGPLANTE 16
UINTERESSANTE 16
ENTREPRENANTE 16
LAKRISPLANTE 16
KOKAPLANTE 16
URTEPLANTE 16
HEIMEVANTE 16
VANNPLANTE 16
FINGERVANTE 16
EKVIDISTANTE 16
KLATREPLANTE 16
VERTPLANTE 16
TOMATPLANTE 16
AMBULANTE 16
VASSPLANTE 16
SMÅPLANTE 16
HAVVANTE 16
KÅLPLANTE 16
FRAPPANTE 16
NONSJALANTE 15
VEDPLANTE 15
BRILJANTE 15
SUFFISANTE 15
SIGNIFIKANTE 15
KOVARIANTE 15
HESTEVANTE 15
UKURANTE 15
HANNPLANTE 15
VINPLANTE 15
SMÅBANTE 15
LEGEPLANTE 14
SEIERSVANTE 14
BILVANTE 14
FORPLANTE 14
SETTEPLANTE 14
IRRELEVANTE 14
BEPLANTE 14
EGGPLANTE 14
IMPOSANTE 14
KIMPLANTE 14
FORBANTE 13
UTPANTE 13
ERTEPLANTE 13
ALIKVANTE 13
PREGNANTE 13
SJARMANTE 13
PARKTANTE 13
INVARIANTE 13
OMPLANTE 13
REISEVANTE 13
INSINUANTE 13
KARPLANTE 13
REDUNDANTE 13
UELEGANTE 13
INTOLERANTE 12
INTERESSANTE 12
SKIVANTE 12
UVANTE 12
RELEVANTE 12
INNPLANTE 12
RISPLANTE 12
TILPLANTE 12
FLORISANTE 12
ARVETANTE 12
FREMMANTE 12
KONSTANTE 11
FLAGRANTE 11
AVKANTE 11
KURANTE 11
PIKANTE 11
ARROGANTE 11
GRANDTANTE 11
MUTANTE 11
BLATANTE 11
FILLETANTE 11
VAKANTE 11
DOMINANTE 11
TILVANTE 11
FORMANTE 11
BRISANTE 11
DISSONANTE 11
BASTANTE 11
INTRIGANTE 11
TOLERANTE 10
MARKANTE 10
KVANTE 10
SPRANTE 10
EKLATANTE 10
FJANTE 10
KONTANTE 10
MILITANTE 10
MOKANTE 10
PLANTE 9
SPANTE 9
DELIRANTE 9
SVANTE 9
FRARANTE 9
ELEGANTE 9
UANTE 8
PANTE 8
BANTE 8
TILRANTE 8
VANTE 8
SKRANTE 8
GALANTE 8
GLANTE 7
FLANTE 7
SKANTE 7
STRANTE 7
ANDANTE 7
STANTE 6
TRANTE 6
MANTE 6
GANTE 6
KANTE 6
TANTE 5
RANTE 5

Lignende ord av ANTE

Anagram av ANTE

For mer informasjon om ordet ANTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok