ANTI i Scrabble - ordspill.com

ANTI i Scrabble

ANTI er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AINT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1N1T1I1

Ved å legge til én bokstav til ANTI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VITNA 8
NAIVT 8
AVTIN 8
UTINA 8
HINTA 7
TINGA 6
NATIG 6
ATONI 6
AKTIN 6
FANTI 6
FINTA 6
NAIET 5
LATIN 5
NISTA 5
TEINA 5
TINDA 5
TINEA 5
TRINA 5
NASTI 5

Ord som starter på ANTI

OrdPoeng
ANTIUBÅTVÅPNENE 33
ANTIUBÅTVÅPENET 33
ANTIUBÅTVÅPNA 31
ANTIUBÅTVÅPEN 31
ANTIKVITETSTJUV 28
ANTIKVITETSTYV 26
ANTIUBÅTKRIGENE 26
ANTIFASCISTISKE 26
ANTITANKVÅPENET 25
ANTIFASCISTISK 25
ANTITANKVÅPNENE 25
ANTIUBÅTKRIGEN 25
ANTIUBÅTKRIGER 25
ANTIRAKETTVÅPEN 25
ANTILUFTSKYTSET 25
ANTIRAKETTVÅPNA 25
ANTILUFTSKYTSA 24
ANTIDOPINGLOVEN 24
ANTIDOPINGLOVER 24
ANTIFASCISTENE 24
ANTITANKVÅPNA 23
ANTIKOMMUNISMER 23
ANTILUFTSKYTS 23
ANTIFASCISTER 23
ANTIUBÅTKRIG 23
ANTIKONSEPSJON 23
ANTIBIOTIKUMET 23
ANTITANKVÅPEN 23
ANTIFASCISTEN 23
ANTIKOMMUNISMEN 23
ANTIRUSTBEHANDL 23
ANTISOVJETISKE 22
ANTIKOMMUNISME 22
ANTIDOPINGLOV 22
ANTISEPTIKUMET 22
ANTITRUSTLOVENE 22
ANTIKOMMUNISTER 22
ANTIRØYKEREN 22
ANTIRØYKERNE 22
ANTIKOMMUNISTEN 22
ANTIRØYKERE 21
ANTITRUSTLOVER 21
ANTIFASCIST 21
ANTIBIOTIKUM 21
ANTIDEPRESSIVER 21
ANTIDEPRESSIVET 21
ANTISOVJETISK 21
ANTITRUSTLOVEN 21
ANTIKOMMUNIST 20
ANTIDEPRESSIVA 20
ANTIMONBLENDENE 20
ANTIRØYKER 20
ANTIPARTIKKELEN 20
ANTISTATBEHANDL 20
ANTIPERSPIRANT 20
ANTISEPTIKUM 20
ANTIPYRINENE 20
ANTITYRKISKE 19
ANTITRUSTLOV 19
ANTIDEMOKRATISK 19
ANTIMONBLENDER 19
ANTIKKSAMLINGER 19
ANTIBIOTIKAENE 19
ANTIPYRINEN 19
ANTIMONBLENDEN 19
ANTIPYRINER 19
ANTIKKSAMLINGEN 19
ANTIDEPRESSIV 19
ANTISEPTIKKENE 19
ANTIPYRINET 19
ANTISEPTIKKEN 18
ANTISEPTIKKER 18
ANTIMONBLENDE 18
ANTILOGARITMENE 18
ANTIPARTIKKEL 18
ANTIMONGLANSENE 18
ANTITYRKISK 18
ANTIHISTAMINENE 18
ANTIPARTIKLENE 18
ANTISEPTIKAENE 18
ANTIKKSAMLINGA 18
ANTIAMERIKANSKE 18
ANTIPYRINA 18
ANTIKVARIATENE 18
ANTISEMITTISMER 17
ANTIMILITARISME 17
ANTISEMITTISMEN 17
ANTIKVARISKE 17
ANTIMAKASSARENE 17
ANTIMONGLANSEN 17
ANTILOGARITMEN 17
ANTISLITASJENE 17
ANTIHISTAMINET 17
ANTIKVARIATER 17
ANTIKKSAMLING 17
ANTIKVARIATET 17
ANTIHISTAMINER 17
ANTIFEBRINENE 17
ANTIKLIMAKSENE 17
ANTIPARTIKLER 17
ANTILOGARITMER 17
ANTIAMERIKANSK 17
ANTIKVITETENE 17
ANTIMONGLANSER 17
ANTIBIOTISKE 17
ANTIPYRIN 17
ANTIFEBRINET 16
ANTIKVITETER 16
ANTIGUANEREN 16
ANTIMAKASSAREN 16
ANTISEPTISKE 16
ANTIVESTLIGE 16
ANTIBIOTISK 16
ANTIKVITETEN 16
ANTIKVARIATA 16
ANTIKVARISK 16
ANTISERUMENE 16
ANTISEMITTISME 16
ANTIRØKEREN 16
ANTIHISTAMINA 16
ANTIMAKASSARER 16
ANTILOGARITME 16
ANTISEMITTISKE 16
ANTIRØKERNE 16
ANTIKLIMAKSER 16
ANTISLITASJER 16
ANTISIONISMENE 16
ANTIPODISKE 16
ANTIPASSATENE 16
ANTIKLIMAKSET 16
ANTIGUANSKE 16
ANTISLITASJEN 16
ANTIGUANERNE 16
ANTIMARXISTISKE 16
ANTISEPTIKK 16
ANTIBIOTIKA 16
ANTIKLIMAKSEN 16
ANTISEPTISK 15
ANTISEMITTISK 15
ANTIKLERIKALE 15
ANTIKVARIAT 15
ANTISLITASJE 15
ANTIKLERIKALT 15
ANTIRØKERE 15
ANTIKLIMAKSA 15
ANTIPASSATEN 15
ANTISIONISTENE 15
ANTISIONISMER 15
ANTIFEBRINA 15
ANTIGUANSK 15
ANTIPATISKE 15
ANTIGUANERE 15
ANTISERUMER 15
ANTIRASISTISKE 15
ANTIKVARENE 15
ANTISERUMET 15
ANTIPODISK 15
ANTIMARXISTISK 15
ANTIMONGLANS 15
ANTITYSKE 15
ANTIMILITARIST 15
ANTISEPTIKA 15
ANTISTOFFENE 15
ANTIPASSATER 15
ANTISIONISMEN 15
ANTITOKSISKE 15
ANTIVESTLIG 15
ANTIHISTAMIN 15
ANTITOKSINENE 15
ANTIKLIMAKS 14
ANTIKVAENE 14
ANTISIONISTER 14
ANTIFEBRIN 14
ANTISEMITTENE 14
ANTILOPENE 14
ANTIKVAREN 14
ANTIPODENE 14
ANTIGUANER 14
ANTIKVITET 14
ANTIPATISK 14
ANTIKVARER 14
ANTINAZISTISKE 14
ANTIKVERTE 14
ANTISIONISME 14
ANTITOKSINET 14
ANTIRØKER 14
ANTIPATIENE 14
ANTISTOFFER 14
ANTISTOFFET 14
ANTITOKSINER 14
ANTIKLERIKAL 14
ANTISERUMA 14
ANTIRASISTISK 14
ANTITOKSISK 14
ANTITYSK 14
ANTIKISERENDE 14
ANTISIONISTEN 14
ANTIMAKASSAR 14
ANTISERUM 13
ANTIKVAER 13
ANTIKVAEN 13
ANTISTOFFA 13
ANTILOPER 13
ANTIPODEN 13
ANTIPODER 13
ANTIVIRALT 13
ANTIKVERT 13
ANTILOPEN 13
ANTIPATIER 13
ANTIVIRALE 13
ANTIKRISTENE 13
ANTIPASSAT 13
ANTITOKSINA 13
ANTISEMITTEN 13
ANTISTATISKE 13
ANTINAZISTISK 13
ANTIRASISTENE 13
ANTIPATIEN 13
ANTINOMIENE 13
ANTISEMITTER 13
ANTIHELTENE 13
ANTIKRISTEN 12
ANTIHELTER 12
ANTIRASISTER 12
ANTIVIRAL 12
ANTIKISERER 12
ANTIRASISTEN 12
ANTISTATISK 12
ANTILOPA 12
ANTITETISKE 12
ANTILOPE 12
ANTIKVAR 12
ANTIPODE 12
ANTINOMIER 12
ANTISTOFF 12
ANTIKRISTER 12
ANTISIONIST 12
ANTIHELTEN 12
ANTINOMIEN 12
ANTIKISERES 12
ANTIMONENE 12
ANTITOKSIN 12
ANTIKISERTE 12
ANTIMONET 11
ANTIKVA 11
ANTIGENENE 11
ANTITETISK 11
ANTIPATI 11
ANTISERAENE 11
ANTIKKENE 11
ANTIKISERT 11
ANTIKISERE 11
ANTISEMITT 11
ANTIKKER 10
ANTIKKEN 10
ANTIHELT 10
ANTITESENE 10
ANTINOMI 10
ANTIGENET 10
ANTIKRIST 10
ANTIMONA 10
ANTIGENER 10
ANTIRASIST 10
ANTIKISER 10
ANTIMON 9
ANTIKKE 9
ANTITESER 9
ANTIGENA 9
ANTIGENT 9
ANTIGENE 9
ANTITESEN 9
ANTISERA 8
ANTITESE 8
ANTIGEN 8
ANTIKK 8
ANTIKT 7

Ord som slutter med ANTI

OrdPoeng
LAVLØNNSGARANTI 23
KOMMUNEGARANTI 22
UNGDOMSGARANTI 21
HUSLEIEGARANTI 20
EKSPORTGARANTI 20
CHIANTI 18
VELGERGARANTI 18
INNTEKTSGARANTI 17
LØNNSGARANTI 17
BANKGARANTI 16
SNØGARANTI 15
LÅNEGARANTI 15
PRISGARANTI 15
TAPSGARANTI 15
DRIFTSGARANTI 15
GRENSEGARANTI 15
LIVSGARANTI 15
FREDSGARANTI 14
STATSGARANTI 13
RETTSGARANTI 13
SJANTI 9
GARANTI 8
FANTI 6

Lignende ord av ANTI

Anagram av ANTI

For mer informasjon om ordet ANTI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANTI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok