ARE i Scrabble - ordspill.com

ARE i Scrabble

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACE 13
ACRE 13
PREA 7
AVER 7
BARE 7
JAER 7
JARE 7
PARE 7
ABER 7
AUER 7
RAJE 7
RAPE 7
RAVE 7
REPA 7
REVA 7
UREA 7
AURE 7
VARE 7
ARVE 7
APER 7
HARE 6
KAER 5
ARME 5
REKA 5
AKRE 5
MARE 5
RAGE 5
KREA 5
KARE 5
AMER 5
AKER 5
ARGE 5
GRAE 5
GEAR 5
GARE 5
FARE 5
FAER 5
RAKE 5
ERMA 5
EKRA 5
AGER 5
ARKE 5
ALER 4
RATE 4
REAL 4
ARNE 4
REDA 4
REIA 4
RESA 4
SERA 4
TARE 4
TREA 4
RASE 4
RADE 4
RANE 4
RALE 4
ANER 4
RAET 4
RAES 4
ARTE 4
ASER 4
AREN 4
LAER 4
ARET 4
ARIE 4
ERTA 4
ERLA 4
EIRA 4
ARDE 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 24
AREALUTNYTTELSE 23
AREALFORBRUKET 23
AREALFORBRUKA 22
AREALBEHOVENE 22
AREALBEHOVET 21
AREALFORBRUK 21
AREALREGNSKAPET 20
AREALREGNSKAPER 20
AREALBEHOVA 20
AREALBEHOV 19
AREALREKNESKAP 19
AREALAVGIFTENE 19
AREALTILSKUDDET 19
AREALBRUKENE 19
AREALREGNSKAPA 19
AREALAVRENNINGA 19
AREALAVRENNING 18
AREALBRUKEN 18
AREALAVGIFTER 18
AREALBRUKER 18
AREALAVGIFTEN 18
AREALREGNSKAP 18
AREALTILSKUDDA 18
AREALBRUKET 18
AREALTILSKOTTET 17
AREALTILSKUDD 17
AREALAVGIFTA 17
AREALBRUKA 17
AREALTILSKOTTA 16
AREALAVGIFT 16
AREALBRUK 16
AREALPLANENE 15
AREALTILSKOTT 15
AREALPLANER 14
AREALMESSIGE 14
AREALPLANEN 14
ARENDALITTENE 13
AREOMETERET 13
AREOMETRENE 13
AREALMESSIG 13
AREALPLAN 12
AREOMETRET 12
ARENDALITTER 12
ARENDALITTEN 12
AREOMETRA 11
AREOMETER 11
AREOMETRE 11
ARENDALITT 10
ARENAENE 8
AREALENE 8
ARENAEN 7
AREALER 7
ARENAER 7
AREALET 7
AREALA 6
AREAL 5
ARENA 5
ARENE 5
ARER 4
AREN 4
ARET 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
KLØYVBARE 25
UTBYTTBARE 24
UBRUKBARE 22
BYGGEVARE 22
LOCOVARE 22
OPPBEVARE 22
KUPONGVARE 22
PÅVISBARE 21
UDYRKBARE 21
CELLULARE 21
UFØLGBARE 21
KJØTTVARE 20
KJØLEVARE 20
UNYTTBARE 20
SKYVBARE 20
UTFØRBARE 20
UVALGBARE 19
KONSUMVARE 19
HOPPKLARE 19
TØYBARE 19
STYKKVARE 19
KLØVBARE 19
BYTTBARE 19
KJØRBARE 19
UFØLBARE 19
FORNYBARE 19
BRYTBARE 19
CURARE 18
MILJØFARE 18
GUMMIVARE 18
FLYTTBARE 18
BÆRBARE 18
UMÅLBARE 18
BRUKBARE 18
BULKVARE 18
BRØDVARE 18
PÅSKEHARE 18
BRUNEVARE 18
HUGGBARE 18
FRYSEVARE 18
UHOLDBARE 18
BINOKULARE 18
SØLVVARE 18
BRUNVARE 17
VIVIPARE 17
USÅRBARE 17
HARDWARE 17
JULEVARE 17
SJØLKLARE 17
TIPPBARE 17
ÅPENBARE 17
DYRKBARE 17
SOFTWARE 17
HVITEVARE 17
BYVARE 17
FRUKTBARE 17
BLIKKVARE 17
SØLVKLARE 17
SJØHARE 16
SJØKLARE 16
DYREBARE 16
UVULARE 16
BAKERVARE 16
UFEILBARE 16
NYTTBARE 16
HØRBARE 16
SVINGBARE 16
OPPKLARE 16
HVITVARE 16
ANVENDBARE 16
AVTAGBARE 16
HÆRSKARE 16
AVTAKBARE 16
STYRBARE 16
HOGGBARE 16
FØDEVARE 16
GODTAKBARE 16
KVITEVARE 16
KJENNBARE 16
USIKTBARE 16
HØSTKLARE 16
BIPOLARE 15
VASKBARE 15
UTAGBARE 15
STUKBARE 15
SPORBARE 15
UTAKBARE 15
VALGBARE 15
JAKTBARE 15
HUNNHARE 15
UFARBARE 15
KVITVARE 15
MANGELVARE 15
GULLVARE 15
BRENNBARE 15
FORDELBARE 15
MASKINVARE 15
STRAFFBARE 15
SKUDDKLARE 15
FERDIGVARE 15
DRIKKEVARE 15
SPILLBARE 15
AVLESBARE 15
KAMPKLARE 15
BLANDBARE 15
KIOSKVARE 15
LÆRBARE 15
SØKBARE 15
UNDERBARE 15
FRØVARE 15
SYNBARE 15
FØLBARE 15
SPALTBARE 15
DUSINVARE 15
LÆRVARE 15
LOKKEVARE 15
HALVKLARE 15
BETALBARE 15
SKURDHARE 15
HEVBARE 15
SJØFARE 15
JERNVARE 14
FERSKVARE 14
SKIFTBARE 14
SKURHARE 14
FISKEVARE 14
DRIKKBARE 14
KORTEVARE 14
VENDBARE 14
MERKEVARE 14
HOLDBARE 14
MÅLBARE 14
ÆRBARE 14
LØSBARE 14
UPOLARE 14
POLVARE 14
SNØBARE 14
METERVARE 13
KOSTBARE 13
BESPARE 13
ULLVARE 13
FEITEVARE 13
GLASSVARE 13
FORSVARE 13
VEIBARE 13
HERDBARE 13
VANNKLARE 13
SAUMFARE 13
SKATTBARE 13
VEDVARE 13
LÅSBARE 13
KRAMVARE 13
LAGERVARE 13
ALVEOLARE 13
SALGSVARE 13
BESVARE 13
LÅNBARE 13
SYNFARE 13
VANVARE 13
SÅRBARE 13
SMELTBARE 13
SELVKLARE 13
VRIBARE 13
BRANNFARE 13
MERKBARE 13
VASSKLARE 13
MOTSVARE 13
DIGGBARE 13
HEISBARE 13
UTSPARE 13
GANGBARE 13
DØDSFARE 13
TEKOVARE 13
LYNSNARE 13
GIFTEKLARE 13
MUNNDIARE 13
SLETTBARE 12
STRIDBARE 12
FRESBARE 12
FLOMFARE 12
FEILBARE 12
FEILVARE 12
FROSTFARE 12
ENGLESKARE 12
HAVTARE 12
SANGBARE 12
KREFTFARE 12
FETEVARE 12
FORVARE 12
SELLULARE 12
SENKBARE 12
SIKTBARE 12
SALGBARE 12
SAMSVARE 12
RÅVARE 12
SEGLBARE 12
TENKBARE 12
FATTBARE 12
LIVSFARE 12
SÅVARE 12
KRIGSFARE 12
GLASVARE 12
HELSEFARE 12
ADDERBARE 12
BEVARE 12
STILLBARE 12
SKREDFARE 11
REISEKLARE 11
STARTKLARE 11
SMÅRARE 11
SMÅTARE 11
FORKLARE 11
FARBARE 11
STRIBARE 11
PILSNARE 11
HANDFARE 11
TENNBARE 11
TILSVARE 11
LAPIDARE 11
SEILBARE 11
RÅDSNARE 11
SOLEKLARE 11
SANSBARE 11
TELLBARE 11
AVKLARE 11
SAGBARE 11
DREIBARE 11
GLASKLARE 11
ISOBARE 11
INNSPARE 11
MATVARE 11
DANSBARE 11
PASSIARE 11
UKLARE 10
BEFARE 10
TREVARE 10
POLARE 10
GASSFARE 10
DELBARE 10
LESBARE 10
DAGKLARE 10
FRISKARE 10
SEERSKARE 10
REDDHARE 10
KVARE 9
ORDDIARE 9
VELARE 9
ATOMARE 9
FANFARE 9
ILDSFARE 9
MISFARE 9
ADVARE 9
MOLARE 8
RASFARE 8
SVARE 8
SPARE 8
TVARE 8
STELLARE 8
SKALARE 8
STALLARE 8
VARE 7
BARE 7
PARE 7
JARE 7
ERFARE 7
SOLARE 7
SONARE 7
MOARE 7
HARE 6
KLARE 6
SKARE 6
SOARE 6
FLARE 6
GARE 5
KARE 5
SNARE 5
FARE 5
MARE 5
STARE 5
DIARE 5
RARE 4
TARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok