ARE i Scrabble - ordspill.com

ARE i Scrabble

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACE 13
ACRE 13
PREA 7
AVER 7
BARE 7
JAER 7
JARE 7
PARE 7
ABER 7
AUER 7
RAJE 7
RAPE 7
RAVE 7
REPA 7
REVA 7
UREA 7
AURE 7
VARE 7
ARVE 7
APER 7
HARE 6
KAER 5
ARME 5
REKA 5
AKRE 5
MARE 5
RAGE 5
KREA 5
KARE 5
AMER 5
AKER 5
ARGE 5
GRAE 5
GEAR 5
GARE 5
FARE 5
FAER 5
RAKE 5
ERMA 5
EKRA 5
AGER 5
ARKE 5
ALER 4
RATE 4
REAL 4
ARNE 4
REDA 4
REIA 4
RESA 4
SERA 4
TARE 4
TREA 4
RASE 4
RADE 4
RANE 4
RALE 4
ANER 4
RAET 4
RAES 4
ARTE 4
ASER 4
AREN 4
LAER 4
ARET 4
ARIE 4
ERTA 4
ERLA 4
EIRA 4
ARDE 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 24
AREALUTNYTTELSE 23
AREALFORBRUKET 23
AREALFORBRUKA 22
AREALBEHOVENE 22
AREALFORBRUK 21
AREALBEHOVET 21
AREALBEHOVA 20
AREALREGNSKAPET 20
AREALREGNSKAPER 20
AREALBEHOV 19
AREALAVRENNINGA 19
AREALAVGIFTENE 19
AREALREKNESKAP 19
AREALREGNSKAPA 19
AREALBRUKENE 19
AREALTILSKUDDET 19
AREALAVGIFTEN 18
AREALBRUKER 18
AREALAVGIFTER 18
AREALREGNSKAP 18
AREALAVRENNING 18
AREALTILSKUDDA 18
AREALBRUKET 18
AREALBRUKEN 18
AREALTILSKOTTET 17
AREALAVGIFTA 17
AREALTILSKUDD 17
AREALBRUKA 17
AREALAVGIFT 16
AREALBRUK 16
AREALTILSKOTTA 16
AREALPLANENE 15
AREALTILSKOTT 15
AREALPLANER 14
AREALMESSIGE 14
AREALPLANEN 14
AREOMETERET 13
AREALMESSIG 13
ARENDALITTENE 13
AREOMETRENE 13
AREALPLAN 12
ARENDALITTEN 12
ARENDALITTER 12
AREOMETRET 12
AREOMETRA 11
AREOMETRE 11
AREOMETER 11
ARENDALITT 10
AREALENE 8
ARENAENE 8
AREALER 7
ARENAER 7
AREALET 7
ARENAEN 7
AREALA 6
AREAL 5
ARENA 5
ARENE 5
AREN 4
ARER 4
ARET 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
KLØYVBARE 25
UTBYTTBARE 24
BYGGEVARE 22
LOCOVARE 22
KUPONGVARE 22
UBRUKBARE 22
OPPBEVARE 22
BYGGEKLARE 21
UFØLGBARE 21
PÅVISBARE 21
CELLULARE 21
UDYRKBARE 21
SKYVBARE 20
UTFØRBARE 20
KJØLEVARE 20
UNYTTBARE 20
KJØTTVARE 20
STYKKVARE 19
TØYBARE 19
KJØRBARE 19
BRYTBARE 19
BYTTBARE 19
UFØLBARE 19
KLØVBARE 19
KONSUMVARE 19
FORNYBARE 19
UVALGBARE 19
HOPPKLARE 19
FRYSEVARE 18
PÅSKEHARE 18
FLYTTBARE 18
BRUKBARE 18
HUGGBARE 18
BRUNEVARE 18
BRØDVARE 18
BÆRBARE 18
BINOKULARE 18
MILJØFARE 18
UHOLDBARE 18
SØLVVARE 18
GUMMIVARE 18
BULKVARE 18
UMÅLBARE 18
CURARE 18
HARDWARE 17
USÅRBARE 17
BRUNVARE 17
HVITEVARE 17
SJØLKLARE 17
SØLVKLARE 17
VIVIPARE 17
TIPPBARE 17
SOFTWARE 17
DYRKBARE 17
JULEVARE 17
ÅPENBARE 17
BYVARE 17
FRUKTBARE 17
BLIKKVARE 17
NYTTBARE 16
OPPKLARE 16
STYRBARE 16
AVTAGBARE 16
HØRBARE 16
UFEILBARE 16
KVITEVARE 16
HOGGBARE 16
SJØHARE 16
HVITVARE 16
SVINGBARE 16
AVTAKBARE 16
UVULARE 16
SJØKLARE 16
USIKTBARE 16
FØDEVARE 16
BAKERVARE 16
DYREBARE 16
HÆRSKARE 16
KJENNBARE 16
FUGLESKARE 16
HØSTKLARE 16
STUKBARE 15
UTAKBARE 15
DUSINVARE 15
BETALBARE 15
JAKTBARE 15
SPALTBARE 15
GULLVARE 15
VALGBARE 15
VASKBARE 15
BIPOLARE 15
UTAGBARE 15
SPORBARE 15
SKURDHARE 15
KVITVARE 15
HALVKLARE 15
LOKKEVARE 15
UFARBARE 15
HEVBARE 15
HUNNHARE 15
BRENNBARE 15
AVLESBARE 15
SPILLBARE 15
KAMPKLARE 15
SYNBARE 15
MASKINVARE 15
FRØVARE 15
FERDIGVARE 15
LÆRVARE 15
FØLBARE 15
SØKBARE 15
UNDERBARE 15
MANGELVARE 15
DAGLIGVARE 15
LÆRBARE 15
KIOSKVARE 15
BLANDBARE 15
FORDELBARE 15
SKUDDKLARE 15
STRAFFBARE 15
SJØFARE 15
HOLDBARE 14
SKURHARE 14
JERNVARE 14
MERKEVARE 14
UPOLARE 14
LØSBARE 14
DRIKKBARE 14
FISKEVARE 14
VENDBARE 14
SKIFTBARE 14
FERSKVARE 14
KORTEVARE 14
MÅLBARE 14
POLVARE 14
SNØBARE 14
ÆRBARE 14
HERDBARE 13
FORSVARE 13
ULLVARE 13
MERKBARE 13
SKATTBARE 13
KOSTBARE 13
SALGSVARE 13
GIFTEKLARE 13
VASSKLARE 13
SMELTBARE 13
METERVARE 13
MUNNDIARE 13
BRANNFARE 13
SELVKLARE 13
FEITEVARE 13
LAGERVARE 13
ALVEOLARE 13
GLASSVARE 13
VANNKLARE 13
SAUMFARE 13
VANVARE 13
BESVARE 13
DØDSFARE 13
TEKOVARE 13
KRAMVARE 13
HEISBARE 13
VEIBARE 13
GANGBARE 13
SÅRBARE 13
VRIBARE 13
VEDVARE 13
LYNSNARE 13
MOTSVARE 13
DIGGBARE 13
UTSPARE 13
SYNFARE 13
LÅNBARE 13
LÅSBARE 13
BESPARE 13
SANGBARE 12
FETEVARE 12
SELLULARE 12
SLETTBARE 12
FEILVARE 12
STRIDBARE 12
SAMSVARE 12
FLOMFARE 12
GLASVARE 12
SEGLBARE 12
FORVARE 12
KREFTFARE 12
SENKBARE 12
ENGLESKARE 12
FEILBARE 12
FRESBARE 12
ADDERBARE 12
FATTBARE 12
BEVARE 12
LIVSFARE 12
SALGBARE 12
TENKBARE 12
SÅVARE 12
SIKTBARE 12
STILLBARE 12
HAVTARE 12
HELSEFARE 12
FROSTFARE 12
KRIGSFARE 12
RÅVARE 12
SAGBARE 11
SKREDFARE 11
TELLBARE 11
TENNBARE 11
SMÅRARE 11
TILSVARE 11
ISOBARE 11
RÅDSNARE 11
MATVARE 11
PILSNARE 11
SANSBARE 11
SEILBARE 11
LAPIDARE 11
REISEKLARE 11
SOLEKLARE 11
STARTKLARE 11
HANDFARE 11
PASSIARE 11
DANSBARE 11
GLASKLARE 11
FORKLARE 11
AVKLARE 11
SMÅTARE 11
STRIBARE 11
FARBARE 11
DREIBARE 11
INNSPARE 11
DELBARE 10
POLARE 10
GASSFARE 10
SEERSKARE 10
UKLARE 10
DAGKLARE 10
FRISKARE 10
REDDHARE 10
LESBARE 10
TREVARE 10
BEFARE 10
ATOMARE 9
ADVARE 9
FANFARE 9
KVARE 9
MISFARE 9
ILDSFARE 9
ORDDIARE 9
VELARE 9
SKALARE 8
SVARE 8
SPARE 8
STELLARE 8
MOLARE 8
RASFARE 8
STALLARE 8
TVARE 8
PARE 7
BARE 7
ERFARE 7
VARE 7
SOLARE 7
SONARE 7
JARE 7
MOARE 7
SOARE 6
SKARE 6
KLARE 6
FLARE 6
HARE 6
STARE 5
FARE 5
GARE 5
KARE 5
SNARE 5
DIARE 5
MARE 5
TARE 4
RARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok