ARE i Scrabble - ordspill.com

ARE i Scrabble

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACE 13
ACRE 13
PREA 7
AVER 7
BARE 7
JAER 7
JARE 7
PARE 7
ABER 7
AUER 7
RAJE 7
RAPE 7
RAVE 7
REPA 7
REVA 7
UREA 7
AURE 7
VARE 7
ARVE 7
APER 7
HARE 6
KAER 5
ARME 5
REKA 5
AKRE 5
MARE 5
RAGE 5
KREA 5
KARE 5
AMER 5
AKER 5
ARGE 5
GRAE 5
GEAR 5
GARE 5
FARE 5
FAER 5
RAKE 5
ERMA 5
EKRA 5
AGER 5
ARKE 5
ALER 4
RATE 4
REAL 4
ARNE 4
REDA 4
REIA 4
RESA 4
SERA 4
TARE 4
TREA 4
RASE 4
RADE 4
RANE 4
RALE 4
ANER 4
RAET 4
RAES 4
ARTE 4
ASER 4
AREN 4
LAER 4
ARET 4
ARIE 4
ERTA 4
ERLA 4
EIRA 4
ARDE 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 24
AREALFORBRUKET 23
AREALUTNYTTELSE 23
AREALBEHOVENE 22
AREALFORBRUKA 22
AREALBEHOVET 21
AREALFORBRUK 21
AREALBEHOVA 20
AREALREGNSKAPER 20
AREALREGNSKAPET 20
AREALREGNSKAPA 19
AREALAVGIFTENE 19
AREALTILSKUDDET 19
AREALREKNESKAP 19
AREALAVRENNINGA 19
AREALBRUKENE 19
AREALBEHOV 19
AREALBRUKET 18
AREALBRUKER 18
AREALAVGIFTEN 18
AREALREGNSKAP 18
AREALAVGIFTER 18
AREALAVRENNING 18
AREALTILSKUDDA 18
AREALBRUKEN 18
AREALBRUKA 17
AREALTILSKUDD 17
AREALTILSKOTTET 17
AREALAVGIFTA 17
AREALTILSKOTTA 16
AREALAVGIFT 16
AREALBRUK 16
AREALTILSKOTT 15
AREALPLANENE 15
AREALPLANER 14
AREALMESSIGE 14
AREALPLANEN 14
ARENDALITTENE 13
AREOMETERET 13
AREALMESSIG 13
AREOMETRENE 13
AREALPLAN 12
AREOMETRET 12
ARENDALITTER 12
ARENDALITTEN 12
AREOMETRA 11
AREOMETER 11
AREOMETRE 11
ARENDALITT 10
AREALENE 8
ARENAENE 8
AREALER 7
ARENAEN 7
AREALET 7
ARENAER 7
AREALA 6
ARENE 5
AREAL 5
ARENA 5
ARER 4
ARET 4
AREN 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
KLØYVBARE 25
JAMFØRBARE 22
LOCOVARE 22
UBRUKBARE 22
BYGGEVARE 22
OPPBEVARE 22
UTNYTTBARE 21
SMYKKEVARE 21
PÅVISBARE 21
UDYRKBARE 21
UFRUKTBARE 21
CELLULARE 21
UFØLGBARE 21
UTFØRBARE 20
UNYTTBARE 20
KJØLEVARE 20
SKYVBARE 20
KJØTTVARE 20
FORNYBARE 19
KJØRBARE 19
TØYBARE 19
UFØLBARE 19
KLØVBARE 19
BRYTBARE 19
STYKKVARE 19
BYTTBARE 19
HOPPKLARE 19
UVALGBARE 19
CURARE 18
FRYSEVARE 18
DYKKEKLARE 18
UMÅLBARE 18
GUMMIVARE 18
MILJØFARE 18
FLYTTBARE 18
UHOLDBARE 18
SØLVVARE 18
BÆRBARE 18
BRUNEVARE 18
BULKVARE 18
BRUKBARE 18
HUGGBARE 18
PÅSKEHARE 18
BRØDVARE 18
IMPORTVARE 18
DYRKBARE 17
JULEVARE 17
BRUNVARE 17
ÅPENBARE 17
USÅRBARE 17
VIVIPARE 17
BAKERIVARE 17
HARDWARE 17
BEREKNBARE 17
TIPPBARE 17
BLIKKVARE 17
SØLVKLARE 17
SOFTWARE 17
FRUKTBARE 17
BYVARE 17
SJØLKLARE 17
HVITEVARE 17
KVITEVARE 16
GODTAKBARE 16
SJØKLARE 16
STAPELVARE 16
USIKTBARE 16
DYREBARE 16
UFEILBARE 16
SVINGBARE 16
HVITVARE 16
BAKERVARE 16
FØDEVARE 16
NYTTBARE 16
KJENNBARE 16
HØSTKLARE 16
OPPKLARE 16
AVTAGBARE 16
STYRBARE 16
HOGGBARE 16
AVTAKBARE 16
HÆRSKARE 16
ANVENDBARE 16
SJØHARE 16
HØRBARE 16
UVULARE 16
VASKBARE 15
LÆRVARE 15
SPILLBARE 15
HALVKLARE 15
UNDERBARE 15
FØLBARE 15
KAMPKLARE 15
HUNNHARE 15
SØKBARE 15
LÆRBARE 15
LOKKEVARE 15
BLANDBARE 15
KIOSKVARE 15
SPORBARE 15
FRØVARE 15
VALGBARE 15
JAKTBARE 15
KVITVARE 15
UTAGBARE 15
HEVBARE 15
BIPOLARE 15
GULLVARE 15
UFARBARE 15
AVLESBARE 15
UTAKBARE 15
SYNBARE 15
SPALTBARE 15
SKURDHARE 15
STUKBARE 15
SJØFARE 15
DUSINVARE 15
BETALBARE 15
BRENNBARE 15
SESONGVARE 15
DRIKKBARE 14
POLVARE 14
JERNVARE 14
HOLDBARE 14
KORTEVARE 14
SKURHARE 14
VENDBARE 14
FOLKESKARE 14
MÅLBARE 14
ÆRBARE 14
SNØBARE 14
FISKEVARE 14
MERKEVARE 14
UPOLARE 14
LØSBARE 14
FERSKVARE 14
SKIFTBARE 14
SMELTBARE 13
BRENNSNARE 13
SALGSVARE 13
SKATTBARE 13
LYNSNARE 13
VEDVARE 13
ANTENNBARE 13
MOTSVARE 13
VANVARE 13
FEITEVARE 13
MUNNDIARE 13
ALVEOLARE 13
GLASSVARE 13
METERVARE 13
VANNKLARE 13
BESPARE 13
VASSKLARE 13
SELVKLARE 13
LÅSBARE 13
BRANNFARE 13
LAGERVARE 13
LÅNBARE 13
GANGBARE 13
HERDBARE 13
UTSPARE 13
ULLVARE 13
DIGGBARE 13
VEIBARE 13
TEKOVARE 13
DØDSFARE 13
MERKBARE 13
BESVARE 13
SAUMFARE 13
SYNFARE 13
KRAMVARE 13
VRIBARE 13
FORSVARE 13
SÅRBARE 13
HEISBARE 13
KOSTBARE 13
STRIDBARE 12
HELSEFARE 12
KRIGSFARE 12
FORVARE 12
SLETTBARE 12
SALGBARE 12
SIKTBARE 12
KREFTFARE 12
BEVARE 12
GLASVARE 12
TENKBARE 12
SELLULARE 12
FEILBARE 12
FROSTFARE 12
FATTBARE 12
RÅVARE 12
SÅVARE 12
SAMSVARE 12
HAVTARE 12
SENKBARE 12
FRESBARE 12
SEGLBARE 12
FEILVARE 12
ADDERBARE 12
SANGBARE 12
LIVSFARE 12
TANKEKLARE 12
FETEVARE 12
STILLBARE 12
FLOMFARE 12
DANSBARE 11
DREIBARE 11
GLASKLARE 11
PASSIARE 11
HANDFARE 11
INNSPARE 11
ISOBARE 11
SEILBARE 11
SOLEKLARE 11
SANSBARE 11
FARBARE 11
MATVARE 11
STRIBARE 11
SKREDFARE 11
RÅDSNARE 11
SMÅTARE 11
TILSVARE 11
PILSNARE 11
AVKLARE 11
SAGBARE 11
LAPIDARE 11
SMÅRARE 11
TELLBARE 11
TENNBARE 11
FORKLARE 11
TREVARE 10
RENNESNARE 10
GASSFARE 10
BEFARE 10
DELBARE 10
FRISKARE 10
UKLARE 10
DAGKLARE 10
REDDHARE 10
SEERSKARE 10
POLARE 10
LESBARE 10
KVARE 9
ORDDIARE 9
VELARE 9
FANFARE 9
MISFARE 9
ADVARE 9
ILDSFARE 9
ATOMARE 9
STALLARE 8
SPARE 8
RASFARE 8
SKALARE 8
SVARE 8
TVARE 8
MOLARE 8
STELLARE 8
ERFARE 7
PARE 7
JARE 7
VARE 7
SONARE 7
MOARE 7
SOLARE 7
BARE 7
HARE 6
SOARE 6
SKARE 6
KLARE 6
FLARE 6
KARE 5
GARE 5
SNARE 5
STARE 5
DIARE 5
MARE 5
FARE 5
TARE 4
RARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok