ARER i Scrabble - ordspill.com

ARER i Scrabble

ARER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AERR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1R1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ARER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACER 14
CARRE 14
ÆRAER 10
BARRE 8
BARER 8
AURER 8
ARVER 8
PARER 8
ARPER 8
RAJER 8
RAPER 8
RAVER 8
VARER 8
JARER 8
HARER 7
RAGER 6
RAKER 6
MERRA 6
MARER 6
KARRE 6
AKRER 6
KARER 6
GARER 6
ARMER 6
ARGER 6
FARER 6
ARKER 6
ERFAR 6
ERGRA 6
DARRE 5
RATER 5
ARDER 5
TERRA 5
TARER 5
SARRE 5
SARER 5
REIRA 5
RASER 5
NARRE 5
ARIER 5
RANER 5
LARER 5
ARNER 5
RADER 5
ARRET 5
ARTER 5
AIRER 5

Ord som slutter med ARER

OrdPoeng
KUPONGVARER 23
BYGGEVARER 23
SNACKBARER 23
OPPBEVARER 23
LOCOVARER 23
KJØLEVARER 21
KJØTTVARER 21
STYKKVARER 20
CHEDDARER 20
BRUPILARER 19
GUMMIVARER 19
FRYSEVARER 19
MILJØFARER 19
CURARER 19
BRUNEVARER 19
KJØREKARER 19
BRØDVARER 19
PÅSKEHARER 19
BULKVARER 19
SUKKERVARER 19
SØLVVARER 19
ÅPENBARER 18
BYVARER 18
BLIKKVARER 18
HARDWARER 18
SOFTWARER 18
JULEVARER 18
BRUNVARER 18
HVITEVARER 18
KULTIVARER 17
HÆRSKARER 17
BAKERVARER 17
KVITEVARER 17
HVITVARER 17
UVULARER 17
PIANOBARER 17
PIGGVARER 17
SJØHARER 17
OPPKLARER 17
BROPILARER 17
FØDEVARER 17
SKYSSKARER 17
SJØFARER 16
KAFFEBARER 16
SMÅSPARER 16
KUGUARER 16
FRØVARER 16
MYANMARER 16
BOLIVARER 16
GULLVARER 16
LÆRVARER 16
HUNNHARER 16
SKURDHARER 16
LOKKEVARER 16
KVITVARER 16
SYDENFARER 16
HALVKLARER 16
KIOSKVARER 16
DUSINVARER 16
PLATEBARER 16
FORMULARER 16
TAPASBARER 16
BYKARER 16
KORTEVARER 15
PREMOLARER 15
POLVARER 15
BREVIARER 15
FJELLKARER 15
BULGARER 15
JERNVARER 15
MERKEVARER 15
SKURHARER 15
PRAKTKARER 15
BUDOARER 15
FERSKVARER 15
POLARFARER 15
BASSGITARER 15
SLÅTTEKARER 15
JAGUARER 15
FISKEVARER 15
FORSVARER 14
MÅNEFARER 14
VEDVARER 14
SAUMFARER 14
SAMOVARER 14
BESPARER 14
VINBARER 14
METERVARER 14
ALVEOLARER 14
TEKOVARER 14
BARBARER 14
PROLETARER 14
MOTSVARER 14
SALGSVARER 14
BOJARER 14
GRILLBARER 14
KRAMVARER 14
SINGULARER 14
BRANNFARER 14
SPRINGARER 14
FEITEVARER 14
KAPILLARER 14
PREPARER 14
ÅGERKARER 14
STORSPARER 14
BESVARER 14
ANTIKVARER 14
PULSARER 14
KOMPARER 14
BUFARER 14
HUSKARER 14
DØDSFARER 14
ULLVARER 14
GLASSVARER 14
SYNFARER 14
LAGERVARER 14
UTSPARER 14
KRAFTKARER 13
KRIGSFARER 13
BALTASARER 13
SAMSVARER 13
GAMLEKARER 13
KREFTFARER 13
PISSOARER 13
FROSTFARER 13
INVENTARER 13
RESEPTARER 13
SLETTVARER 13
GLASVARER 13
DANSEBARER 13
RÅDSKARER 13
HONORARER 13
HELSEFARER 13
LAUSKARER 13
VEGETARER 13
FETEVARER 13
FLOMFARER 13
HESTEKARER 13
LIVSFARER 13
SALATBARER 13
ARKIVARER 13
STAMBARER 13
STAVKARER 13
FORVARER 13
MINIBARER 13
RÅVARER 13
LØSKARER 13
UNGKARER 13
SMÅKARER 13
POLFARER 13
FEILVARER 13
BEVARER 13
KABELARER 13
SÅVARER 13
FORKLARER 12
HORKARER 12
AKTUARER 12
PASSIARER 12
DIKKEDARER 12
AVKLARER 12
MATVARER 12
MADJARER 12
KRAMKARER 12
TOLLKLARER 12
ISOBARER 12
BESOARER 12
UTKLARER 12
HANDFARER 12
KAVIARER 12
KORSFARER 12
INNSPARER 12
DROMEDARER 12
OSLOKARER 12
MINBARER 12
HUSARER 12
SKREDFARER 12
HAVARER 12
TROLLKARER 12
KVASARER 12
TILSVARER 12
HESTKARER 12
KOTKARER 11
AMBARER 11
GASSFARER 11
DIGNITARER 11
TREVARER 11
GLOSSARER 11
LUGARER 11
BEFARER 11
VIKARER 11
STALLKARER 11
MANDATARER 11
UNITARER 11
SEERSKARER 11
SIGNATARER 11
UNGARER 11
REDDHARER 11
HANGARER 11
STORKARER 11
MEMOARER 11
ONNEKARER 11
STAKKARER 11
RORSKARER 11
ROMFARER 11
FRISKARER 11
AVATARER 11
NORDFARER 11
PESSARER 11
ADVARER 10
KVARER 10
BASARER 10
VELARER 10
PILARER 10
ILDSFARER 10
SEPARER 10
REPARER 10
LANDKARER 10
HALDARER 10
KALMARER 10
RAGGARER 10
RORKARER 10
PRIARER 10
ISBARER 10
FANFARER 10
GANGARER 10
KORSARER 10
ELGITARER 10
NAVARER 10
STASKARER 10
SKOLARER 10
GIRATARER 10
SEMINARER 10
LEGATARER 10
MISFARER 10
INNKLARER 10
SPARER 9
AKKARER 9
RASFARER 9
AVARER 9
FEKARER 9
DEKLARER 9
NEKTARER 9
STALLARER 9
TOKARER 9
TILFARER 9
SKALARER 9
MOLARER 9
SVARER 9
TVARER 9
VARER 8
PARER 8
BARER 8
GITARER 8
JARER 8
SONARER 8
RALLARER 8
TENNARER 8
AGRARER 8
NOTARER 8
TOLARER 8
ERFARER 8
SIGARER 8
TARTARER 8
TATARER 7
KLARER 7
DINARER 7
TALARER 7
HARER 7
TENARER 7
RADARER 7
DENARER 7
AFARER 7
SKARER 7
FLARER 7
SITARER 7
TSARER 6
GARER 6
QATARER 6
MARER 6
KARER 6
FARER 6
STARER 6
SNARER 6
TARER 5
SARER 5
LARER 5

Lignende ord av ARER

Anagram av ARER

For mer informasjon om ordet ARER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok