ARK i Scrabble - ordspill.com

ARK i Scrabble

ARK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1R1K2

Ved å legge til én bokstav til ARK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
KRYA 10
YRKA 10
RØKA 9
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
RUKA 8
KAPR 8
JARK 8
VRAK 8
BARK 8
BRAK 8
RÅKA 8
HARK 7
KARM 6
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KRAM 6
KRAG 6
KORA 6
RAKL 5
RAKI 5
REKA 5
RAKN 5
RAKT 5
SKAR 5
RANK 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ANKR 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KLAR 5
AKRE 5
KNAR 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på ARK

OrdPoeng
ARKIVFUNKSJONER 28
ARKIVFUNKSJONEN 28
ARKIVFUNKSJON 26
ARKIVOPPTAKENE 26
ARKIVOPPTAKET 25
ARKIVSYSTEMENE 24
ARKIVOPPTAKA 24
ARKIVMAPPENE 23
ARKIVOPPTAK 23
ARKIVNØKKELEN 23
ARKIVSYSTEMER 23
ARKIVSYSTEMET 23
ARKIVSKUFFENE 23
ARKITEKTBRANSJE 23
ARKIVERINGSPLAN 23
ARKIVNUMMERET 22
ARKITEKTYRKENE 22
ARKITEKTLØSNING 22
ARKIVSTYREREN 22
ARKIVSKUFFER 22
ARKIVSYSTEMA 22
ARKIVSTYRERNE 22
ARKIVSKUFFEN 22
ARKIVMAPPER 22
ARKIVMAPPEN 22
ARKIVKOPIENE 21
ARKIVNØKKEL 21
ARKIVBOKSENE 21
ARKIVMAPPA 21
ARKIVSTYRERE 21
ARKITEKTYRKET 21
ARKETYPISKE 21
ARKIVNØKLENE 21
ARKIVSYSTEM 21
ARKIVMAPPE 21
ARKITEKTYRKER 21
ARKETYPISK 20
ARKIVKOPIER 20
ARKIVNUMMER 20
ARKIVSJEFENE 20
ARKITEKTYRKA 20
ARKIVBOKSEN 20
ARKIVSTYRER 20
ARKIVNØKLER 20
ARKIVKOPIEN 20
ARKIVBOKSER 20
ARKIVSKAPENE 20
ARKITEKTYRKE 20
ARKIVNUMRENE 20
ARKIVMATERIALET 20
ARKITEKTKONTORA 20
ARKIVSKUFF 20
ARKIVPLASSENE 20
ARKEBUSERENDE 20
ARKITEKTARBEIDA 20
ARKIVMATERIALER 20
ARKIVVERDIGE 20
ARKITEKTFORSLAG 20
ARKIVSJEFER 19
ARKITEKTFIRMAET 19
ARKITEKTFIRMAER 19
ARKIVVERDIG 19
ARKITEKTARBEID 19
ARKIVMATERIALA 19
ARKITEKTKONTOR 19
ARKIVMATERIALE 19
ARKTIKLUFTENE 19
ARKIVSJEFEN 19
ARKIVPLASSEN 19
ARKIVBILDENE 19
ARKIVFOTOENE 19
ARKIVPLASSER 19
ARKETYPENE 19
ARKIVSKAPET 19
ARKEBUSERES 18
ARKTIKLUFTER 18
ARKIVFOTOET 18
ARKETYPER 18
ARKIVBILDET 18
ARKIVBILDER 18
ARKEBUSERTE 18
ARKITEKTURENE 18
ARKEBUSERER 18
ARKIVFOTOER 18
ARKTIKFRONTENE 18
ARKIVNUMRA 18
ARKITEKTFAGENE 18
ARKITEKTONISKE 18
ARKIVBOKS 18
ARKIVSKAPA 18
ARKETYPEN 18
ARKITEKTTEGNEDE 18
ARKIVNUMRE 18
ARKITEKTTEGNETE 18
ARKIVKOPI 18
ARKTIKLUFTEN 18
ARKIVERINGENE 18
ARKIVSKAP 17
ARKIVERINGER 17
ARKITEKTONISK 17
ARKITEKTURER 17
ARKITEKTFAGET 17
ARKIVSJEF 17
ARKTIKLUFTA 17
ARKITEKTFIRMA 17
ARKETYPE 17
ARKTIKFRONTEN 17
ARKITEKTUREN 17
ARKIVERINGEN 17
ARKEOLOGISKE 17
ARKTIKFRONTER 17
ARKEBUSERE 17
ARKIVBILDE 17
ARKIVBILDA 17
ARKIVPLASS 17
ARKEBUSENE 17
ARKITEKTTEGNET 17
ARKIVFOTOA 17
ARKEBUSERT 17
ARKIVERINGA 16
ARKIVLEDERNE 16
ARKEOLOGIENE 16
ARKEBUSER 16
ARKITEKTFAGA 16
ARKTIKLUFT 16
ARKIVLEDEREN 16
ARKEBUSEN 16
ARKEOLOGISK 16
ARKITEKTTEGNA 16
ARKIVFOTO 16
ARKETYP 16
ARKIVSAKENE 16
ARKEOLOGIER 15
ARKIVERING 15
ARKIVSAKEN 15
ARKIVSAKER 15
ARKEOLOGENE 15
ARKITEKTFAG 15
ARKEOLOGIEN 15
ARKTIKFRONT 15
ARKIVERENDE 15
ARKEBUSE 15
ARKIVALIENE 15
ARKIVLEDERE 15
ARKITEKTUR 15
ARKIPELENE 14
ARKIVALIER 14
ARKIVALIEN 14
ARKIVARENE 14
ARKEOLOGEN 14
ARKIVLEDER 14
ARKEOLOGER 14
ARKIVSAKA 14
ARKIMEDISKE 14
ARKAISERENDE 13
ARKITEKTENE 13
ARKIPELET 13
ARKIVSAK 13
ARKIVERES 13
ARKIVERER 13
ARKIVERTE 13
ARKIVALIE 13
ARKIVARER 13
ARKIPELER 13
ARKEOLOGI 13
ARKIMEDISK 13
ARKAISTISKE 13
ARKIVAREN 13
ARKEOLOG 12
ARKIVERT 12
ARKIPELA 12
ARKIVENE 12
ARKIVERE 12
ARKMATERNE 12
ARKITEKTEN 12
ARKAISTISK 12
ARKITEKTER 12
ARKAISMENE 12
ARKMATEREN 12
ARKIVER 11
ARKIVET 11
ARKAISERES 11
ARKIVAR 11
ARKIPEL 11
ARKAISERER 11
ARKONTENE 11
ARKMATERE 11
ARKADISKE 11
ARKAISMER 11
ARKAISMEN 11
ARKAISERTE 11
ARKONTER 10
ARKAISERE 10
ARKAISERT 10
ARKADISK 10
ARKITEKT 10
ARKAISME 10
ARKIVA 10
ARKONTEN 10
ARKAISKE 10
ARKMATER 10
ARKTISKE 10
ARKIV 9
ARKAISER 9
ARKTISK 9
ARKAISK 9
ARKADENE 9
ARKADEN 8
ARKEENE 8
ARKONT 8
ARKADER 8
ARKEER 7
ARKEEN 7
ARKADE 7
ARKENE 7
ARKEN 6
ARKET 6
ARKER 6
ARKA 5
ARKE 5

Ord som slutter med ARK

OrdPoeng
KJØRETØYPARK 33
SKJÆRGÅRDSPARK 31
FORNØYELSESPARK 30
SKJÆRGARDSPARK 28
BRINGEBÆRMARK 27
BJØRKEBARK 25
HJØRNESPARK 24
VILLDYRPARK 23
NÆRINGSPARK 21
BJERKEBARK 21
HUMMERPARK 21
TEKNOLOGIPARK 21
LYSKESPARK 20
STUBBMARK 20
NASJONALPARK 20
FJÆREMARK 20
SJARMKVARK 19
HÆLSPARK 19
HJERNEBARK 19
BØRSTEMARK 19
GJERRIGKNARK 19
INDUSTRIPARK 19
ØYDEMARK 19
FURUBARK 19
FJØREMARK 19
ØVELSESARK 18
STRAFFESPARK 18
ØVINGSARK 18
BYPARK 18
BRASSESPARK 18
MISJONSMARK 18
KJØLMARK 18
INNVOLLSMARK 18
SÆRKVARK 18
SUMPMARK 17
SKYLDMARK 17
VOGNPARK 17
SLEIVSPARK 17
DYREPARK 17
FLYPARK 17
MASKINPARK 16
BARNEPARK 16
FRITIDSPARK 16
FOLKEPARK 16
BYMARK 16
SAGRADABARK 16
BAKSPARK 16
BRAKKMARK 16
NATURPARK 16
SLOTTSPARK 15
TRAVPARK 15
IDRETTSPARK 15
PAPIRARK 15
SAKSESPARK 15
KIRKEPARK 15
RUINPARK 15
SLÅTTEMARK 15
BEITESMARK 15
KANONPARK 15
BADEPARK 15
LEGGSPARK 15
VÅTMARK 15
UTSPARK 14
JAKTMARK 14
PADDEMARK 14
BEITEMARK 14
KANELBARK 14
STØTTEARK 14
BILPARK 14
BREVARK 14
AVSPARK 14
FUTHARK 14
ESELSPARK 13
SIDESPARK 13
SLINDBARK 13
VILLMARK 13
HALVARK 13
KINABARK 13
KÅLMARK 13
ØDEMARK 13
ØSTMARK 13
FRISPARK 13
LEKEPARK 13
FRASPARK 13
VESTMARK 13
AUSTMARK 13
LYSARK 12
BARMARK 12
PATRIARK 12
VINMARK 12
LINJEARK 12
INNSPARK 12
MEITEMARK 12
FOLIOARK 12
ANGLEMARK 12
RINDEMARK 11
FASTMARK 11
FLATMARK 11
SKILLEARK 11
RIKSMARK 11
KLADDEARK 11
ÅSMARK 11
UTMARK 11
SLAGMARK 11
RUTEARK 11
KVARK 10
AUTARK 10
TITTELARK 10
MATRIARK 10
HEILARK 10
OLIGARK 10
LEDDMARK 10
REGNEARK 10
TEGNEARK 10
AGNMARK 10
HIERARK 10
TELEMARK 10
SJARK 9
SPARK 9
NOTEARK 9
INNMARK 9
MONARK 9
EPARK 9
HELARK 9
RISMARK 9
JARK 8
BARK 8
PARK 8
SKARK 7
HARK 7
KNARK 7
MARK 6
SLARK 6
FARK 6
KARK 6
LARK 5

Anagram av ARK

For mer informasjon om ordet ARK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok