ARK i Scrabble - ordspill.com

ARK i Scrabble

ARK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1R1K2

Ved å legge til én bokstav til ARK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
YRKA 10
KYRA 10
KRYA 10
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
KRAJ 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
JARK 8
RUKA 8
VRAK 8
RÅKA 8
BARK 8
KAPR 8
BRAK 8
VARK 8
HARK 7
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KARM 6
KRAG 6
KRAM 6
KORA 6
KARG 6
REKA 5
RAKL 5
RAKI 5
RAKN 5
RAKS 5
RAKT 5
SKAR 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
RANK 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KARL 5
KLAR 5
ANKR 5
KNAR 5
KRAE 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på ARK

OrdPoeng
ARKIVFUNKSJONER 28
ARKIVFUNKSJONEN 28
ARKIVOPPTAKENE 26
ARKIVFUNKSJON 26
ARKIVOPPTAKET 25
ARKIVSYSTEMENE 24
ARKIVOPPTAKA 24
ARKIVOPPTAK 23
ARKIVERINGSPLAN 23
ARKITEKTBRANSJE 23
ARKIVNØKKELEN 23
ARKIVSYSTEMET 23
ARKIVSKUFFENE 23
ARKIVMAPPENE 23
ARKIVSYSTEMER 23
ARKIVSTYRERNE 22
ARKIVSTYREREN 22
ARKIVSYSTEMA 22
ARKITEKTYRKENE 22
ARKITEKTLØSNING 22
ARKEBUSERINGEN 22
ARKIVSKUFFER 22
ARKIVNUMMERET 22
ARKIVMAPPER 22
ARKIVSKUFFEN 22
ARKIVMAPPEN 22
ARKETYPISKE 21
ARKIVNØKLENE 21
ARKIVSTYRERE 21
ARKIVKOPIENE 21
ARKIVNØKKEL 21
ARKIVMAPPA 21
ARKIVMAPPE 21
ARKEBUSERINGA 21
ARKIVBOKSENE 21
ARKIVSYSTEM 21
ARKITEKTYRKET 21
ARKITEKTYRKER 21
ARKEBUSERENDE 20
ARKIVNUMRENE 20
ARKIVVERDIGE 20
ARKIVSJEFENE 20
ARKITEKTKONTORA 20
ARKIVSKUFF 20
ARKIVKOPIEN 20
ARKIVSKAPENE 20
ARKIVNØKLER 20
ARKETYPISK 20
ARKIVSTYRER 20
ARKIVBOKSER 20
ARKITEKTARBEIDA 20
ARKITEKTYRKA 20
ARKIVMATERIALET 20
ARKIVMATERIALER 20
ARKIVKOPIER 20
ARKITEKTYRKE 20
ARKEBUSERING 20
ARKIVNUMMER 20
ARKITEKTFORSLAG 20
ARKIVPLASSENE 20
ARKIVBOKSEN 20
ARKIVPLASSEN 19
ARKIVMATERIALE 19
ARKIVSJEFER 19
ARKITEKTFIRMAER 19
ARKIVBILDENE 19
ARKIVVERDIG 19
ARKETYPENE 19
ARKIVSKAPET 19
ARKITEKTKONTOR 19
ARKIVPLASSER 19
ARKIVFOTOENE 19
ARKITEKTARBEID 19
ARKIVSJEFEN 19
ARKITEKTFIRMAET 19
ARKIVMATERIALA 19
ARKTIKLUFTENE 19
ARKITEKTTEGNETE 18
ARKIVFOTOET 18
ARKETYPER 18
ARKEBUSERTE 18
ARKIVBILDET 18
ARKITEKTURENE 18
ARKIVFOTOER 18
ARKIVBILDER 18
ARKIVSKAPA 18
ARKEBUSERES 18
ARKIVNUMRA 18
ARKEBUSERER 18
ARKITEKTTEGNEDE 18
ARKITEKTFAGENE 18
ARKIVNUMRE 18
ARKTIKLUFTER 18
ARKIVKOPI 18
ARKETYPEN 18
ARKITEKTONISKE 18
ARKIVERINGENE 18
ARKTIKFRONTENE 18
ARKTIKLUFTEN 18
ARKIVBOKS 18
ARKEBUSENE 17
ARKIVBILDE 17
ARKIVFOTOA 17
ARKTIKLUFTA 17
ARKITEKTURER 17
ARKEBUSERT 17
ARKEOLOGISKE 17
ARKEGONIUM 17
ARKIVERINGEN 17
ARKEBUSERE 17
ARKITEKTFAGET 17
ARKITEKTONISK 17
ARKTIKFRONTER 17
ARKETYPE 17
ARKITEKTFIRMA 17
ARKTIKFRONTEN 17
ARKITEKTTEGNET 17
ARKIVSJEF 17
ARKIVBILDA 17
ARKIVERINGER 17
ARKITEKTUREN 17
ARKIVSKAP 17
ARKIVPLASS 17
ARKITEKTTEGNA 16
ARKITEKTFAGA 16
ARKEOLOGISK 16
ARKEOLOGIENE 16
ARKEBUSEN 16
ARKIVLEDERNE 16
ARKIVSAKENE 16
ARKIVFOTO 16
ARKIVLEDEREN 16
ARKTIKLUFT 16
ARKETYP 16
ARKEBUSER 16
ARKIVERINGA 16
ARKTIKFRONT 15
ARKIVALIENE 15
ARKEBUSE 15
ARKEOLOGIER 15
ARKITRAVENE 15
ARKEOLOGIEN 15
ARKITEKTFAG 15
ARKAISERINGEN 15
ARKIVSAKER 15
ARKEOLOGENE 15
ARKIVSALENE 15
ARKIVERING 15
ARKITEKTUR 15
ARKIVSAKEN 15
ARKIVERENDE 15
ARKIVLEDERE 15
ARKAISERINGA 14
ARKIVSALEN 14
ARKIPELENE 14
ARKIVLEDER 14
ARKEIKUM 14
ARKEGONIENE 14
ARKIVISKE 14
ARKITRAVEN 14
ARKIVALIER 14
ARKEOLOGEN 14
ARKIVALIEN 14
ARKEOLOGER 14
ARKIVARENE 14
ARKITRAVER 14
ARKIMEDISKE 14
ARKIVSAKA 14
ARKIVSALER 14
ARKANUMET 14
ARKAISERENDE 13
ARKAISTISKE 13
ARKEGONIET 13
ARKAISERING 13
ARKIPELET 13
ARKIVAREN 13
ARKIPELER 13
ARKIVALIE 13
ARKIVERES 13
ARKEOLOGI 13
ARKIVARER 13
ARKIVERER 13
ARKIVERTE 13
ARKITEKTENE 13
ARKIMEDISK 13
ARKEGONENE 13
ARKIVISK 13
ARKEGONIER 13
ARKIVSAK 13
ARKEOLOG 12
ARKIVERT 12
ARKEGONIA 12
ARKIVSAL 12
ARKIVENE 12
ARKITRAV 12
ARKIPELA 12
ARKANUM 12
ARKEGONER 12
ARKIVERE 12
ARKMATERNE 12
ARKAISMENE 12
ARKEGONET 12
ARKITEKTEN 12
ARKITEKTER 12
ARKMATEREN 12
ARKAISTISK 12
ARKADISKE 11
ARKADIERNE 11
ARKAISERES 11
ARKAISERTE 11
ARKIPEL 11
ARKADIEREN 11
ARKTALLENE 11
ARKAISERER 11
ARKFANENE 11
ARKIVAR 11
ARKIVET 11
ARKAISMER 11
ARKMATERE 11
ARKEGONA 11
ARKONTENE 11
ARKAISMEN 11
ARKIVER 11
ARKONTEN 10
ARKAISERT 10
ARKMATER 10
ARKEGON 10
ARKVIS 10
ARKIVA 10
ARKOSENE 10
ARKFANER 10
ARKELIENE 10
ARKTISKE 10
ARKAISKE 10
ARKANAENE 10
ARKADISK 10
ARKONTER 10
ARKEISKE 10
ARKAISME 10
ARKTALLET 10
ARKAISERE 10
ARKADIERE 10
ARKFANEN 10
ARKITEKT 10
ARKANENE 9
ARKAISK 9
ARKOSEN 9
ARKOSER 9
ARKIV 9
ARKADENE 9
ARKEISK 9
ARKFANE 9
ARKADIER 9
ARKTISK 9
ARKELIER 9
ARKTALLA 9
ARKAISER 9
ARKELIET 9
ARKOSE 8
ARKEENE 8
ARKONT 8
ARKELIA 8
ARKADEN 8
ARKTALL 8
ARKANER 8
ARKADER 8
ARKEEN 7
ARKENE 7
ARKANA 7
ARKEER 7
ARKADE 7
ARKELI 7
ARKEN 6
ARKET 6
ARKER 6
ARKA 5
ARKE 5

Ord som slutter med ARK

OrdPoeng
KJØRETØYPARK 33
SKJÆRGÅRDSPARK 31
FORNØYELSESPARK 30
SKJÆRGARDSPARK 28
BRINGEBÆRMARK 27
BJØRKEBARK 25
HJØRNESPARK 24
VILLDYRPARK 23
TEKNOLOGIPARK 21
TOPPKVARK 21
NÆRINGSPARK 21
HUMMERPARK 21
BJERKEBARK 21
BUNNKVARK 20
OPPKVARK 20
FJÆREMARK 20
PRYDPARK 20
LYSKESPARK 20
STUBBMARK 20
NASJONALPARK 20
HJERNEBARK 19
BØRSTEMARK 19
FURUBARK 19
GJERRIGKNARK 19
ØYDEMARK 19
HÆLSPARK 19
PRØVEARK 19
LØVEPARK 19
INDUSTRIPARK 19
SEVJEBARK 19
FJØREMARK 19
SJARMKVARK 19
ØVINGSARK 18
HUNDEPARK 18
INNVOLLSMARK 18
KJØLMARK 18
BOTNKVARK 18
SÆRKVARK 18
STRAFFESPARK 18
MISJONSMARK 18
BYPARK 18
BRASSESPARK 18
ØVELSESARK 18
BÆRMARK 17
VOGNPARK 17
DYREPARK 17
SKYLDMARK 17
FLYPARK 17
ØKSEBARK 17
SUMPMARK 17
LYSTPARK 17
SLEIVSPARK 17
TRYKKARK 16
FRITIDSPARK 16
MASKINPARK 16
BYMARK 16
BAKSPARK 16
FOLKEPARK 16
HÆRMARK 16
NATURPARK 16
BRAKKMARK 16
BARNEPARK 16
SAGRADABARK 16
RUINPARK 15
TRAVPARK 15
PAPIRARK 15
BØMARK 15
IDRETTSPARK 15
SLÅTTEMARK 15
RUNDBARK 15
BADEPARK 15
RØDBARK 15
VILTPARK 15
SLOTTSPARK 15
SAKSESPARK 15
BEITESMARK 15
VÅTMARK 15
FISKEPARK 15
KIRKEPARK 15
KANONPARK 15
LEGGSPARK 15
BARNEMARK 14
KANELBARK 14
BEITEMARK 14
OKTAVARK 14
PADDEMARK 14
ANTIKVARK 14
STØTTEARK 14
LEIKEPARK 14
FILMPARK 14
AVSPARK 14
BUMARK 14
BILPARK 14
JAKTMARK 14
UTSPARK 14
BREVARK 14
FUTHARK 14
KINABARK 13
SMÅMARK 13
RINGBARK 13
FRISPARK 13
SLINDBARK 13
GEOPARK 13
ØSTMARK 13
KLÅMARK 13
KVARTARK 13
ØDEMARK 13
KÅLMARK 13
FORMATARK 13
HALVARK 13
ESELSPARK 13
FYLARK 13
SIDESPARK 13
AUSTMARK 13
VILLMARK 13
NEDKVARK 13
VESTMARK 13
LEKEPARK 13
RÅBARK 13
UTBARK 13
FRASPARK 13
LYSARK 12
BARMARK 12
VINMARK 12
MEITEMARK 12
VINDEARK 12
LINJEARK 12
AURMARK 12
ANGLEMARK 12
PATRIARK 12
FOLIOARK 12
INNSPARK 12
LØSARK 11
RÅMARK 11
ÅSMARK 11
RINDEMARK 11
RUTEARK 11
UTMARK 11
SÅMARK 11
SKILLEARK 11
INNBARK 11
SLAGMARK 11
FLATMARK 11
FASTMARK 11
RIKSMARK 11
KLADDEARK 11
TITTELARK 10
TELEMARK 10
KVARK 10
UMARK 10
AUTARK 10
REGNEARK 10
HIERARK 10
TEGNEARK 10
MATRIARK 10
OLIGARK 10
ENGMARK 10
HEILARK 10
LEDDMARK 10
AGNMARK 10
SPARK 9
SJARK 9
INNMARK 9
ARISTARK 9
HELARK 9
EPARK 9
NOTEARK 9
MONARK 9
TOMARK 9
FANEARK 9
RISMARK 9
JARK 8
BARK 8
VARK 8
PARK 8
EKSARK 8
TETRARK 8
ISMARK 8
SKARK 7
KNARK 7
HARK 7
ETNARK 7
SLARK 6
MARK 6
KARK 6
FARK 6
LARK 5

Anagram av ARK

For mer informasjon om ordet ARK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok