ARK i Scrabble - ordspill.com

ARK i Scrabble

ARK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1R1K2

Ved å legge til én bokstav til ARK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
KRYA 10
YRKA 10
RØKA 9
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
RUKA 8
KAPR 8
JARK 8
VRAK 8
BARK 8
BRAK 8
RÅKA 8
HARK 7
KARM 6
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KRAM 6
KRAG 6
KORA 6
RAKL 5
RAKI 5
REKA 5
RAKN 5
RAKT 5
SKAR 5
RANK 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ANKR 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KLAR 5
AKRE 5
KNAR 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på ARK

OrdPoeng
ARKIVFUNKSJONEN 28
ARKIVFUNKSJONER 28
ARKIVFUNKSJON 26
ARKIVOPPTAKENE 26
ARKIVOPPTAKET 25
ARKIVSYSTEMENE 24
ARKIVOPPTAKA 24
ARKIVSYSTEMER 23
ARKIVSKUFFENE 23
ARKIVSYSTEMET 23
ARKIVNØKKELEN 23
ARKIVMAPPENE 23
ARKIVERINGSPLAN 23
ARKIVOPPTAK 23
ARKITEKTBRANSJE 23
ARKIVMAPPER 22
ARKIVMAPPEN 22
ARKIVSYSTEMA 22
ARKIVSTYREREN 22
ARKITEKTYRKENE 22
ARKIVSKUFFEN 22
ARKIVSTYRERNE 22
ARKITEKTLØSNING 22
ARKIVSKUFFER 22
ARKIVNUMMERET 22
ARKIVSYSTEM 21
ARKIVNØKKEL 21
ARKETYPISKE 21
ARKIVNØKLENE 21
ARKIVMAPPA 21
ARKIVKOPIENE 21
ARKIVSTYRERE 21
ARKIVMAPPE 21
ARKIVBOKSENE 21
ARKITEKTYRKER 21
ARKITEKTYRKET 21
ARKEBUSERENDE 20
ARKIVNUMMER 20
ARKIVMATERIALER 20
ARKITEKTYRKA 20
ARKIVBOKSER 20
ARKITEKTARBEIDA 20
ARKIVSTYRER 20
ARKIVKOPIER 20
ARKITEKTKONTORA 20
ARKITEKTYRKE 20
ARKIVBOKSEN 20
ARKIVMATERIALET 20
ARKIVNØKLER 20
ARKIVKOPIEN 20
ARKITEKTFORSLAG 20
ARKIVVERDIGE 20
ARKIVSKUFF 20
ARKIVNUMRENE 20
ARKIVPLASSENE 20
ARKIVSJEFENE 20
ARKETYPISK 20
ARKIVSKAPENE 20
ARKIVSJEFEN 19
ARKITEKTFIRMAER 19
ARKETYPENE 19
ARKTIKLUFTENE 19
ARKIVMATERIALE 19
ARKITEKTARBEID 19
ARKITEKTFIRMAET 19
ARKIVMATERIALA 19
ARKIVVERDIG 19
ARKIVBILDENE 19
ARKIVFOTOENE 19
ARKIVPLASSER 19
ARKITEKTKONTOR 19
ARKIVSJEFER 19
ARKIVSKAPET 19
ARKIVPLASSEN 19
ARKIVFOTOET 18
ARKIVBILDER 18
ARKTIKLUFTER 18
ARKITEKTTEGNEDE 18
ARKIVBILDET 18
ARKEBUSERTE 18
ARKEBUSERER 18
ARKIVFOTOER 18
ARKITEKTURENE 18
ARKITEKTFAGENE 18
ARKTIKFRONTENE 18
ARKTIKLUFTEN 18
ARKITEKTONISKE 18
ARKIVERINGENE 18
ARKITEKTTEGNETE 18
ARKEBUSERES 18
ARKIVSKAPA 18
ARKIVKOPI 18
ARKIVNUMRE 18
ARKETYPER 18
ARKETYPEN 18
ARKIVBOKS 18
ARKIVNUMRA 18
ARKTIKFRONTEN 17
ARKITEKTTEGNET 17
ARKETYPE 17
ARKEBUSERE 17
ARKITEKTFAGET 17
ARKIVBILDA 17
ARKITEKTURER 17
ARKTIKLUFTA 17
ARKEOLOGISKE 17
ARKEBUSERT 17
ARKITEKTFIRMA 17
ARKIVSJEF 17
ARKIVSKAP 17
ARKIVERINGEN 17
ARKIVERINGER 17
ARKIVPLASS 17
ARKIVFOTOA 17
ARKEBUSENE 17
ARKIVBILDE 17
ARKTIKFRONTER 17
ARKITEKTONISK 17
ARKITEKTUREN 17
ARKIVLEDERNE 16
ARKTIKLUFT 16
ARKITEKTTEGNA 16
ARKITEKTFAGA 16
ARKEBUSEN 16
ARKIVLEDEREN 16
ARKEBUSER 16
ARKIVFOTO 16
ARKEOLOGIENE 16
ARKIVSAKENE 16
ARKEOLOGISK 16
ARKETYP 16
ARKIVERINGA 16
ARKITEKTUR 15
ARKIVERING 15
ARKIVSAKEN 15
ARKIVALIENE 15
ARKEBUSE 15
ARKIVLEDERE 15
ARKEOLOGIEN 15
ARKIVSAKER 15
ARKEOLOGIER 15
ARKITEKTFAG 15
ARKTIKFRONT 15
ARKIVERENDE 15
ARKEOLOGENE 15
ARKEOLOGER 14
ARKIVALIEN 14
ARKIVLEDER 14
ARKIVARENE 14
ARKIVALIER 14
ARKEOLOGEN 14
ARKIPELENE 14
ARKIMEDISKE 14
ARKIVSAKA 14
ARKEOLOGI 13
ARKIVSAK 13
ARKAISERENDE 13
ARKIVERER 13
ARKIVARER 13
ARKIPELET 13
ARKAISTISKE 13
ARKIPELER 13
ARKIVALIE 13
ARKIVERTE 13
ARKIVERES 13
ARKIVAREN 13
ARKIMEDISK 13
ARKITEKTENE 13
ARKIVERE 12
ARKMATERNE 12
ARKIPELA 12
ARKAISTISK 12
ARKMATEREN 12
ARKEOLOG 12
ARKITEKTER 12
ARKAISMENE 12
ARKITEKTEN 12
ARKIVERT 12
ARKIVENE 12
ARKAISERES 11
ARKIPEL 11
ARKAISMER 11
ARKIVER 11
ARKIVAR 11
ARKAISERTE 11
ARKONTENE 11
ARKAISMEN 11
ARKMATERE 11
ARKADISKE 11
ARKIVET 11
ARKAISERER 11
ARKONTER 10
ARKIVA 10
ARKAISERT 10
ARKAISERE 10
ARKTISKE 10
ARKMATER 10
ARKAISKE 10
ARKONTEN 10
ARKAISME 10
ARKADISK 10
ARKITEKT 10
ARKAISER 9
ARKIV 9
ARKAISK 9
ARKTISK 9
ARKADENE 9
ARKONT 8
ARKADEN 8
ARKEENE 8
ARKADER 8
ARKEER 7
ARKEEN 7
ARKADE 7
ARKENE 7
ARKEN 6
ARKET 6
ARKER 6
ARKA 5
ARKE 5

Ord som slutter med ARK

OrdPoeng
KJØRETØYPARK 33
SKJÆRGÅRDSPARK 31
FORNØYELSESPARK 30
SKJÆRGARDSPARK 28
BRINGEBÆRMARK 27
BJØRKEBARK 25
HJØRNESPARK 24
VILLDYRPARK 23
TEKNOLOGIPARK 21
NÆRINGSPARK 21
BJERKEBARK 21
HUMMERPARK 21
LYSKESPARK 20
NASJONALPARK 20
FJÆREMARK 20
STUBBMARK 20
FURUBARK 19
BØRSTEMARK 19
ØYDEMARK 19
GJERRIGKNARK 19
FJØREMARK 19
HJERNEBARK 19
SJARMKVARK 19
HÆLSPARK 19
INDUSTRIPARK 19
ØVELSESARK 18
STRAFFESPARK 18
SÆRKVARK 18
BYPARK 18
BRASSESPARK 18
MISJONSMARK 18
KJØLMARK 18
INNVOLLSMARK 18
ØVINGSARK 18
SUMPMARK 17
SKYLDMARK 17
VOGNPARK 17
SLEIVSPARK 17
DYREPARK 17
FLYPARK 17
FRITIDSPARK 16
BARNEPARK 16
FOLKEPARK 16
BYMARK 16
SAGRADABARK 16
BRAKKMARK 16
NATURPARK 16
MASKINPARK 16
BAKSPARK 16
TRAVPARK 15
PAPIRARK 15
IDRETTSPARK 15
KANONPARK 15
BEITESMARK 15
RUINPARK 15
SLOTTSPARK 15
SLÅTTEMARK 15
BADEPARK 15
SAKSESPARK 15
KIRKEPARK 15
LEGGSPARK 15
VÅTMARK 15
AVSPARK 14
STØTTEARK 14
BREVARK 14
BILPARK 14
UTSPARK 14
BEITEMARK 14
PADDEMARK 14
FUTHARK 14
KANELBARK 14
JAKTMARK 14
ESELSPARK 13
SLINDBARK 13
SIDESPARK 13
VILLMARK 13
HALVARK 13
KÅLMARK 13
ØDEMARK 13
ØSTMARK 13
FRISPARK 13
LEKEPARK 13
FRASPARK 13
VESTMARK 13
KINABARK 13
AUSTMARK 13
MEITEMARK 12
LYSARK 12
BARMARK 12
PATRIARK 12
VINMARK 12
LINJEARK 12
INNSPARK 12
FOLIOARK 12
ANGLEMARK 12
FASTMARK 11
RINDEMARK 11
SKILLEARK 11
RIKSMARK 11
ÅSMARK 11
KLADDEARK 11
UTMARK 11
FLATMARK 11
SLAGMARK 11
RUTEARK 11
KVARK 10
AUTARK 10
OLIGARK 10
HEILARK 10
MATRIARK 10
TELEMARK 10
REGNEARK 10
TEGNEARK 10
AGNMARK 10
HIERARK 10
LEDDMARK 10
TITTELARK 10
SJARK 9
SPARK 9
NOTEARK 9
INNMARK 9
MONARK 9
EPARK 9
HELARK 9
RISMARK 9
JARK 8
BARK 8
PARK 8
SKARK 7
HARK 7
KNARK 7
MARK 6
SLARK 6
FARK 6
KARK 6
LARK 5

Anagram av ARK

For mer informasjon om ordet ARK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok