ARK i Scrabble - ordspill.com

ARK i Scrabble

ARK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
A1R1K2

Ved å legge til én bokstav til ARK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACK 14
YRKA 10
KYRA 10
KRYA 10
KARV 8
KÅRA 8
KVAR 8
KURA 8
KRÅA 8
KRAV 8
RAKU 8
KRAJ 8
RAUK 8
KAUR 8
PARK 8
JARK 8
RUKA 8
VRAK 8
RÅKA 8
BARK 8
KAPR 8
BRAK 8
VARK 8
HARK 7
KROA 6
ORKA 6
OKRA 6
MARK 6
FARK 6
KARM 6
KRAG 6
KRAM 6
KORA 6
KARG 6
REKA 5
RAKL 5
RAKI 5
RAKN 5
RAKS 5
RAKT 5
SKAR 5
RAKE 5
RASK 5
RIKA 5
RANK 5
AKER 5
LARK 5
KART 5
ARKE 5
EKRA 5
KAER 5
KARD 5
KARE 5
KARL 5
KLAR 5
ANKR 5
KNAR 5
KRAE 5
KRAL 5
KRAN 5
KRAS 5
KRAT 5
KREA 5
KRIA 5

Ord som starter på ARK

OrdPoeng
ARKIVFUNKSJONER 28
ARKIVFUNKSJONEN 28
ARKIVFUNKSJON 26
ARKIVOPPTAKENE 26
ARKIVOPPTAKET 25
ARKIVOPPTAKA 24
ARKIVSYSTEMENE 24
ARKIVOPPTAK 23
ARKIVMAPPENE 23
ARKIVSYSTEMER 23
ARKIVNØKKELEN 23
ARKIVSYSTEMET 23
ARKITEKTBRANSJE 23
ARKIVERINGSPLAN 23
ARKIVSKUFFENE 23
ARKIVNUMMERET 22
ARKIVSTYREREN 22
ARKIVSKUFFER 22
ARKITEKTLØSNING 22
ARKIVSKUFFEN 22
ARKIVMAPPEN 22
ARKITEKTYRKENE 22
ARKEBUSERINGEN 22
ARKIVSYSTEMA 22
ARKIVMAPPER 22
ARKIVSTYRERNE 22
ARKIVNØKKEL 21
ARKIVMAPPE 21
ARKETYPISKE 21
ARKIVBOKSENE 21
ARKIVSYSTEM 21
ARKITEKTYRKET 21
ARKITEKTYRKER 21
ARKIVNØKLENE 21
ARKIVKOPIENE 21
ARKIVSTYRERE 21
ARKIVMAPPA 21
ARKEBUSERINGA 21
ARKIVNUMRENE 20
ARKIVMATERIALET 20
ARKEBUSERING 20
ARKITEKTYRKA 20
ARKIVVERDIGE 20
ARKIVSTYRER 20
ARKIVBOKSEN 20
ARKITEKTFORSLAG 20
ARKIVNUMMER 20
ARKIVKOPIER 20
ARKIVSKAPENE 20
ARKITEKTARBEIDA 20
ARKITEKTKONTORA 20
ARKIVNØKLER 20
ARKIVSKUFF 20
ARKIVBOKSER 20
ARKIVKOPIEN 20
ARKETYPISK 20
ARKITEKTYRKE 20
ARKIVMATERIALER 20
ARKIVSJEFENE 20
ARKEBUSERENDE 20
ARKIVPLASSENE 20
ARKITEKTFIRMAET 19
ARKIVVERDIG 19
ARKIVSKAPET 19
ARKIVPLASSER 19
ARKIVMATERIALE 19
ARKIVSJEFER 19
ARKIVMATERIALA 19
ARKITEKTKONTOR 19
ARKIVFOTOENE 19
ARKIVSJEFEN 19
ARKETYPENE 19
ARKITEKTARBEID 19
ARKITEKTFIRMAER 19
ARKTIKLUFTENE 19
ARKIVPLASSEN 19
ARKIVBILDENE 19
ARKITEKTURENE 18
ARKIVFOTOER 18
ARKIVERINGENE 18
ARKETYPEN 18
ARKIVKOPI 18
ARKEBUSERTE 18
ARKIVNUMRA 18
ARKIVBOKS 18
ARKIVBILDER 18
ARKITEKTTEGNETE 18
ARKIVFOTOET 18
ARKITEKTTEGNEDE 18
ARKIVSKAPA 18
ARKTIKLUFTER 18
ARKITEKTFAGENE 18
ARKTIKFRONTENE 18
ARKITEKTONISKE 18
ARKIVNUMRE 18
ARKETYPER 18
ARKEBUSERER 18
ARKTIKLUFTEN 18
ARKEBUSERES 18
ARKIVBILDET 18
ARKEBUSERT 17
ARKEBUSENE 17
ARKIVFOTOA 17
ARKITEKTFIRMA 17
ARKIVPLASS 17
ARKITEKTFAGET 17
ARKIVBILDA 17
ARKEGONIUM 17
ARKIVBILDE 17
ARKITEKTUREN 17
ARKETYPE 17
ARKIVERINGEN 17
ARKTIKFRONTEN 17
ARKIVERINGER 17
ARKEOLOGISKE 17
ARKEBUSERE 17
ARKTIKLUFTA 17
ARKTIKFRONTER 17
ARKITEKTURER 17
ARKITEKTONISK 17
ARKITEKTTEGNET 17
ARKIVSJEF 17
ARKIVSKAP 17
ARKIVLEDERNE 16
ARKEOLOGISK 16
ARKIVLEDEREN 16
ARKIVERINGA 16
ARKIVSAKENE 16
ARKEOLOGIENE 16
ARKITEKTFAGA 16
ARKITEKTTEGNA 16
ARKTIKLUFT 16
ARKETYP 16
ARKEBUSER 16
ARKIVFOTO 16
ARKEBUSEN 16
ARKEOLOGIER 15
ARKEOLOGIEN 15
ARKIVERENDE 15
ARKEOLOGENE 15
ARKIVLEDERE 15
ARKITEKTUR 15
ARKIVALIENE 15
ARKAISERINGEN 15
ARKITEKTFAG 15
ARKEBUSE 15
ARKIVSALENE 15
ARKITRAVENE 15
ARKIVSAKER 15
ARKIVSAKEN 15
ARKIVERING 15
ARKTIKFRONT 15
ARKIVISKE 14
ARKEGONIENE 14
ARKIVSAKA 14
ARKAISERINGA 14
ARKIVARENE 14
ARKITRAVER 14
ARKIVSALER 14
ARKIMEDISKE 14
ARKANUMET 14
ARKITRAVEN 14
ARKEIKUM 14
ARKIVSALEN 14
ARKEOLOGER 14
ARKIPELENE 14
ARKIVALIER 14
ARKIVLEDER 14
ARKEOLOGEN 14
ARKIVALIEN 14
ARKIVERER 13
ARKIMEDISK 13
ARKEGONENE 13
ARKIPELET 13
ARKIVERES 13
ARKEGONIER 13
ARKIVSAK 13
ARKIVALIE 13
ARKAISERENDE 13
ARKIVARER 13
ARKIVISK 13
ARKIPELER 13
ARKIVAREN 13
ARKEGONIET 13
ARKAISERING 13
ARKAISTISKE 13
ARKIVERTE 13
ARKITEKTENE 13
ARKEOLOGI 13
ARKEOLOG 12
ARKEGONIA 12
ARKEGONET 12
ARKIVENE 12
ARKMATERNE 12
ARKIVSAL 12
ARKITRAV 12
ARKANUM 12
ARKAISTISK 12
ARKMATEREN 12
ARKITEKTER 12
ARKAISMENE 12
ARKIVERE 12
ARKITEKTEN 12
ARKEGONER 12
ARKIVERT 12
ARKIPELA 12
ARKIVAR 11
ARKIVER 11
ARKIVET 11
ARKIPEL 11
ARKEGONA 11
ARKAISMEN 11
ARKONTENE 11
ARKADISKE 11
ARKFANENE 11
ARKADIERNE 11
ARKAISERES 11
ARKAISMER 11
ARKAISERTE 11
ARKADIEREN 11
ARKTALLENE 11
ARKAISERER 11
ARKMATERE 11
ARKEGON 10
ARKIVA 10
ARKEISKE 10
ARKVIS 10
ARKFANEN 10
ARKTISKE 10
ARKTALLET 10
ARKITEKT 10
ARKONTER 10
ARKMATER 10
ARKADIERE 10
ARKAISKE 10
ARKADISK 10
ARKELIENE 10
ARKAISERT 10
ARKOSENE 10
ARKAISME 10
ARKANAENE 10
ARKFANER 10
ARKAISERE 10
ARKONTEN 10
ARKELIET 9
ARKAISER 9
ARKANENE 9
ARKOSEN 9
ARKTALLA 9
ARKAISK 9
ARKEISK 9
ARKADIER 9
ARKADENE 9
ARKOSER 9
ARKELIER 9
ARKTISK 9
ARKIV 9
ARKFANE 9
ARKONT 8
ARKOSE 8
ARKELIA 8
ARKTALL 8
ARKADEN 8
ARKADER 8
ARKEENE 8
ARKANER 8
ARKEEN 7
ARKENE 7
ARKANA 7
ARKELI 7
ARKADE 7
ARKEER 7
ARKER 6
ARKEN 6
ARKET 6
ARKA 5
ARKE 5

Ord som slutter med ARK

OrdPoeng
KJØRETØYPARK 33
SKJÆRGÅRDSPARK 31
FORNØYELSESPARK 30
SKJÆRGARDSPARK 28
BRINGEBÆRMARK 27
BJØRKEBARK 25
HJØRNESPARK 24
VILLDYRPARK 23
BJERKEBARK 21
TEKNOLOGIPARK 21
HUMMERPARK 21
TOPPKVARK 21
NÆRINGSPARK 21
OPPKVARK 20
PRYDPARK 20
STUBBMARK 20
FJÆREMARK 20
NASJONALPARK 20
BUNNKVARK 20
LYSKESPARK 20
LØVEPARK 19
SEVJEBARK 19
PRØVEARK 19
HJERNEBARK 19
ØYDEMARK 19
FJØREMARK 19
HÆLSPARK 19
SJARMKVARK 19
FURUBARK 19
INDUSTRIPARK 19
GJERRIGKNARK 19
BØRSTEMARK 19
ØVINGSARK 18
MISJONSMARK 18
HUNDEPARK 18
KJØLMARK 18
SÆRKVARK 18
BOTNKVARK 18
STRAFFESPARK 18
INNVOLLSMARK 18
BRASSESPARK 18
ØVELSESARK 18
BYPARK 18
LYSTPARK 17
SLEIVSPARK 17
FLYPARK 17
ØKSEBARK 17
SKYLDMARK 17
DYREPARK 17
VOGNPARK 17
BÆRMARK 17
SUMPMARK 17
FRITIDSPARK 16
FOLKEPARK 16
BRAKKMARK 16
BARNEPARK 16
TRYKKARK 16
SAGRADABARK 16
BYMARK 16
NATURPARK 16
MASKINPARK 16
BAKSPARK 16
HÆRMARK 16
BADEPARK 15
VILTPARK 15
RUINPARK 15
RUNDBARK 15
KANONPARK 15
PAPIRARK 15
TRAVPARK 15
LEGGSPARK 15
VÅTMARK 15
IDRETTSPARK 15
SLOTTSPARK 15
SAKSESPARK 15
BEITESMARK 15
BØMARK 15
KIRKEPARK 15
SLÅTTEMARK 15
FISKEPARK 15
RØDBARK 15
OKTAVARK 14
BEITEMARK 14
KANELBARK 14
BARNEMARK 14
AVSPARK 14
JAKTMARK 14
BUMARK 14
UTSPARK 14
BILPARK 14
STØTTEARK 14
BREVARK 14
FUTHARK 14
PADDEMARK 14
ANTIKVARK 14
FILMPARK 14
LEIKEPARK 14
SIDESPARK 13
KVARTARK 13
FRISPARK 13
RINGBARK 13
ØDEMARK 13
AUSTMARK 13
FORMATARK 13
RÅBARK 13
UTBARK 13
FYLARK 13
HALVARK 13
KÅLMARK 13
ØSTMARK 13
KLÅMARK 13
SMÅMARK 13
GEOPARK 13
VESTMARK 13
KINABARK 13
LEKEPARK 13
FRASPARK 13
SLINDBARK 13
VILLMARK 13
NEDKVARK 13
ESELSPARK 13
MEITEMARK 12
ANGLEMARK 12
LINJEARK 12
AURMARK 12
VINDEARK 12
FOLIOARK 12
PATRIARK 12
LYSARK 12
VINMARK 12
INNSPARK 12
BARMARK 12
INNBARK 11
ÅSMARK 11
LØSARK 11
RÅMARK 11
UTMARK 11
SÅMARK 11
KLADDEARK 11
RUTEARK 11
SKILLEARK 11
FLATMARK 11
RINDEMARK 11
SLAGMARK 11
FASTMARK 11
RIKSMARK 11
TELEMARK 10
LEDDMARK 10
KVARK 10
OLIGARK 10
AGNMARK 10
AUTARK 10
HEILARK 10
TEGNEARK 10
ENGMARK 10
MATRIARK 10
TITTELARK 10
REGNEARK 10
UMARK 10
HIERARK 10
TOMARK 9
RISMARK 9
SPARK 9
EPARK 9
HELARK 9
SJARK 9
MONARK 9
INNMARK 9
FANEARK 9
NOTEARK 9
ARISTARK 9
BARK 8
VARK 8
EKSARK 8
JARK 8
ISMARK 8
TETRARK 8
PARK 8
SKARK 7
ETNARK 7
KNARK 7
HARK 7
SLARK 6
KARK 6
MARK 6
FARK 6
LARK 5

Anagram av ARK

For mer informasjon om ordet ARK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok