ART i Scrabble - ordspill.com

ART i Scrabble

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRA 9
TÆRA 9
ØRTA 8
TRØA 8
RØTA 8
TRAV 7
VART 7
TRUA 7
TARV 7
BART 7
TRÅA 7
TURA 7
RUTA 7
RAUT 7
TÅRA 7
TRAU 7
URTA 7
RAPT 7
URAT 7
VATR 7
PRAT 7
PART 7
KART 5
TRAM 5
TROA 5
FART 5
TORA 5
GART 5
GRAT 5
TARO 5
TARM 5
KRAT 5
RAMT 5
ARGT 5
ORTA 5
ROTA 5
OTRA 5
ARMT 5
RAFT 5
RAKT 5
TSAR 4
ARTE 4
TREA 4
DART 4
TARE 4
TRAS 4
TRAN 4
TRAL 4
TRAD 4
TARS 4
ERTA 4
STAR 4
SART 4
RITA 4
RATL 4
RATE 4
RAST 4
RANT 4
RALT 4
RAET 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVER 30
ARTIUMSOPPGAVEN 30
ARTIUMSOPPGAVE 29
ARTIUMSOPPGAVA 29
ARTIUMSVITNEMÅL 26
ARTISTGRUPPENE 24
ARTISTGRUPPEN 23
ARTIKULASJONENE 23
ARTISTGRUPPER 23
ARTISTMILJØENE 22
ARTIUMSKULLENE 22
ARTIUMSRESULTAT 22
ARTSFORSKJELLIG 22
ARTSKRYSSINGENE 22
ARTIUMSSENSUREN 22
ARTISTGRUPPA 22
ARTIKULASJONER 22
ARTIUMSSENSURER 22
ARTIUMSKURSENE 22
ARTISTGRUPPE 22
ARTISTOPPTREDEN 22
ARTIKULASJONEN 22
ARTSKRYSSINGEN 21
ARTIKKELSKRIVER 21
ARTSKRYSNINGEN 21
ARTIUMSKURSET 21
ARTSKRYSSINGER 21
ARTIUMSKARAKTER 21
ARTSKRYSNINGER 21
ARTSFORSKJELLER 21
ARTISTMILJØER 21
ARTIKULATORISKE 21
ARTIUMSLINJENE 21
ARTISTMILJØET 21
ARTIUMSKURSER 21
ARTIUMSKULLET 21
ARTIUMSLINJER 20
ARTSSPESIFIKKE 20
ARTIKULATORISK 20
ARTIUMSSENSUR 20
ARTSKRYSNINGA 20
ARTSKRYSSINGA 20
ARTIUMSLINJEN 20
ARTSFORSØKENE 20
ARTIKULERINGENE 20
ARTIUMSKULLA 20
ARTIUMSKAMERAT 20
ARTIUMSKURSA 20
ARTSBESTEMMENDE 20
ARTIUMSSENSOREN 20
ARTIKKELSTOFFET 20
ARTIKULASJON 20
ARTSTYPISKE 20
ARTISTMILJØA 20
ARTISTMILJØ 19
ARTSFORSKJELL 19
ARTIUMSFAGENE 19
ARTIUMSKURS 19
ARTSKRYSNING 19
ARTSTYPISK 19
ARTIUMSLINJA 19
ARTIUMSÅRENE 19
ARTSKRYSSING 19
ARTIUMSLINJE 19
ARTSFORSØKET 19
ARTIUMSKULL 19
ARTIKKELSTOFFA 19
ARTILLERIANGREP 19
ARTIKULERINGEN 19
ARTSBETEGNELSEN 19
ARTSSPESIFIKK 19
ARTISTNUMMERET 19
ARTIKKELREKKENE 19
ARTIKULERINGER 19
ARTSBETEGNELSER 19
ARTIKKELREKKER 18
ARTIUMSFAGET 18
ARTISTKOLLEGAEN 18
ARTISJOKKENE 18
ARTERIEKLEMMENE 18
ARTISTKOLLEGAER 18
ARTISTKOLLEGENE 18
ARTSFORSØKA 18
ARTIUMSÅRET 18
ARTSBETEGNELSE 18
ARTERIEBLODENE 18
ARTIUMSSTILENE 18
ARTSBESTEMMER 18
ARTIKULERINGA 18
ARTIKKELREKKEN 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTIUMSSENSOR 18
ARTIKKELSTOFF 18
ARTSRIKDOMMENE 18
ARTSSPESIFIKT 18
ARTSMANGFOLDET 18
ARTSMANGFOLDA 17
ARTISTNUMRENE 17
ARTIKKELSERIENE 17
ARTISJOKKER 17
ARTIUMSSTILER 17
ARTSFREDNINGENE 17
ARTERIEKLEMMEN 17
ARTSRIKDOMMER 17
ARTERIEKLEMMER 17
ARTISTKOLLEGER 17
ARTERIEBLODET 17
ARTIKULERING 17
ARTISTNUMMER 17
ARTSBESTEMME 17
ARTISTPARADENE 17
ARTSRIKDOMMEN 17
ARTIKKELREKKE 17
ARTIUMSSTILEN 17
ARTIKULERENDE 17
ARTIKKELREKKA 17
ARTSKARAKTERENE 17
ARTIUMSÅRA 17
ARTIUMSFAGA 17
ARTISJOKKEN 17
ARTSFORSØK 17
ARTERIEKLEMMA 16
ARTISTKARRIEREN 16
ARTSKARAKTEREN 16
ARTISTKARRIERER 16
ARTSBESTEMTE 16
ARTISKOKKENE 16
ARTIUMSÅR 16
ARTSMANGFOLD 16
ARTIKKELSERIEN 16
ARTIUMSFAG 16
ARTISTPARADER 16
ARTSFREDNINGER 16
ARTERIEBLODA 16
ARTISTKOLLEGA 16
ARTERIEKLEMME 16
ARTIKKELSERIER 16
ARTSKARAKTERER 16
ARTISTPARADEN 16
ARTSFREDNINGEN 16
ARTISTNAVNENE 16
ARTISTNUMRE 15
ARTISTNAVNET 15
ARTSFREDNINGA 15
ARTIKKELSERIE 15
ARTISJOKK 15
ARTISTKARRIERA 15
ARTISTLIVENE 15
ARTILLERIILDENE 15
ARTIUMSSTIL 15
ARTISTGALLAENE 15
ARTISTNUMRA 15
ARTISTPARADE 15
ARTSBESTEMT 15
ARTIKULERES 15
ARTISTKARRIERE 15
ARTIKULERTE 15
ARTIKULERER 15
ARTERIEBLOD 15
ARTISKOKKER 15
ARTISKOKKEN 15
ARTILLERISTENE 14
ARTILLERIILDER 14
ARTISTGALLAER 14
ARTILLERIILDEN 14
ARTIGHETENE 14
ARTIKULERT 14
ARTISTLIVET 14
ARTSBESTEM 14
ARTSFREDNING 14
ARTISTNAVNA 14
ARTSNAVNENE 14
ARTISTGALLAEN 14
ARTSKARAKTER 14
ARTIKULERE 14
ARTIGHETEN 13
ARTSFATTIGE 13
ARTISTLIVA 13
ARTISTNAVN 13
ARTILLERISTER 13
ARTSRELATERTE 13
ARTSRIKDOM 13
ARTISKOKK 13
ARTSFRENDENE 13
ARTSMESSIGE 13
ARTSNAVNET 13
ARTILLERISTEN 13
ARTIGHETER 13
ARTIFISIELLE 13
ARTIUMENE 13
ARTIKULER 13
ARTEFAKTENE 13
ARTIUMEN 12
ARTIUMER 12
ARTEFAKTER 12
ARTISTLIV 12
ARTILLERIENE 12
ARTIFISIELL 12
ARTISTGALLA 12
ARTSFRENDEN 12
ARTIFISIELT 12
ARTILLERIILD 12
ARTSFRENDER 12
ARTEFAKTEN 12
ARTSRELATERT 12
ARTISTERIENE 12
ARTIKKELEN 12
ARTOTEKENE 12
ARTSFATTIG 12
ARTSMESSIG 12
ARTIGHETA 12
ARTSNAVNA 12
ARTISTERIER 11
ARTSFRENDE 11
ARTOTEKET 11
ARTISTISKE 11
ARTOTEKER 11
ARTISTERIET 11
ARTILLERIET 11
ARTILLERIER 11
ARTSNAVN 11
ARTIGHET 11
ARTILLERIST 11
ARTEFAKT 10
ARTOTEKA 10
ARTIKKEL 10
ARTIUM 10
ARTESISKE 10
ARTIANEREN 10
ARTILLERIA 10
ARTERIELLE 10
ARTROSENE 10
ARTISTERIA 10
ARTINGENE 10
ARTIKLENE 10
ARTRITTENE 10
ARTIANERNE 10
ARTISTISK 10
ARTERIELT 9
ARTSREINE 9
ARTINGEN 9
ARTROSEN 9
ARTIGSTE 9
ARTRITTEN 9
ARTILLERI 9
ARTOTEK 9
ARTIANERE 9
ARTIKLER 9
ARTROSER 9
ARTERIENE 9
ARTISTENE 9
ARTSREINT 9
ARTERIELL 9
ARTRITTER 9
ARTESISK 9
ARTINGER 9
ARTIGERE 9
ARTSRIKE 9
ARTISTERI 9
ARTSRIKT 9
ARTISTEN 8
ARTSRIK 8
ARTIGST 8
ARTROSE 8
ARTINGA 8
ARTIANER 8
ARTSRENE 8
ARTISTER 8
ARTSRENT 8
ARTERIEN 8
ARTERIER 8
ARTSREIN 8
ARTENDE 7
ARTERIE 7
ARTELET 7
ARTSREN 7
ARTRITT 7
ARTIGE 7
ARTING 7
ARTETE 6
ARTIG 6
ARTIST 6
ARTENE 6
ARTEDE 6
ARTEL 5
ARTEN 5
ARTER 5
ARTES 5
ARTET 5
ARTE 4
ARTA 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
UOPPKLART 20
SKYVBART 20
UFØLBART 19
UVALGBART 19
BYTTBART 19
KLØVBART 19
BRYTBART 19
TØYBART 19
KJØRBART 19
BÆRBART 18
UMÅLBART 18
OPPSPART 18
HUGGBART 18
BRUKBART 18
DOGCART 18
UBESVART 17
OPPVART 17
VIVIPART 17
VÅPENART 17
USÅRBART 17
BLÅSVART 17
ÅPENBART 17
DYRKBART 17
TIPPBART 17
HØSTPART 17
LØPEFART 16
HALVPART 16
HØRBART 16
TOPPFART 16
STYRBART 16
VÆRKART 16
NYTTBART 16
SJØKLART 16
TYVSTART 16
HOGGBART 16
OPPKLART 16
BULKFART 16
VÅRPART 16
UVULART 16
DYREBART 16
OPPFART 15
UAVKLART 15
OPPSTART 15
GULSVART 15
UFARBART 15
LÆRBART 15
UTAGBART 15
SJØKART 15
GÅRDPART 15
FØLBART 15
SØKBART 15
SPILLBART 15
FORBIFART 15
AVLESBART 15
BIPOLART 15
GRÅSVART 15
STUKBART 15
BEKSVART 15
GJENPART 15
VALGBART 15
BYKART 15
BRORPART 15
JAKTBART 15
SPORBART 15
UTAKBART 15
KYSTFART 15
VASKBART 15
SYNBART 15
SJØFART 15
HEVBART 15
HOLDBART 14
VEGGKART 14
BAKPART 14
LØSBART 14
MÅLBART 14
VENDBART 14
SOPPART 14
SNØBART 14
DRIKKBART 14
ARVEPART 14
FERJEKART 14
UPOLART 14
HEILSVART 14
GRUNNKART 14
ÆRBART 14
VRIBART 13
MOTSVART 13
FORSVART 13
HERDBART 13
BESPART 13
LYNSNART 13
KOSTBART 13
FRAMPART 13
BORTFART 13
HEISBART 13
HELSVART 13
LYNFART 13
OVERFART 13
MERKBART 13
FUGLEART 13
SAUMFART 13
LUFTFART 13
SYNFART 13
DIGGBART 13
FREMPART 13
BESVART 13
UTSPART 13
LÅNBART 13
KOLSVART 13
VEIBART 13
SKATTBART 13
LÅSBART 13
BORESTART 13
SÅRBART 13
VEDVART 13
SELVKLART 13
DAMPFART 13
GANGBART 13
JETTFART 12
USPART 12
SIKTBART 12
EPLEKART 12
SEGLBART 12
BEVART 12
GARDPART 12
TENKBART 12
RAMSVART 12
SALGBART 12
TREKVART 12
SANGBART 12
FIREPART 12
SOTSVART 12
KUNSTART 12
VEGKART 12
FEILBART 12
STORPART 12
SENKBART 12
LAUSFART 12
DYREART 12
SAMSVART 12
FORPART 12
RUTEFART 12
HVALART 12
FORVART 12
MOTPART 12
LUSEFART 12
LØSFART 12
LUVART 12
FRESBART 12
FATTBART 12
GANGFART 11
SANSBART 11
DREIBART 11
LAPIDART 11
SEILBART 11
STRIBART 11
TELLBART 11
HANDFART 11
UNDERART 11
RÅDSNART 11
FORKLART 11
INNSPART 11
DANSBART 11
SAGBART 11
BJART 11
JETFART 11
SMÅRART 11
FARBART 11
VINKART 11
TURKART 11
VALFART 11
BILKART 11
BERGART 11
AVKLART 11
JORDART 11
VEIKART 11
ISOBART 11
TILSVART 11
TENNBART 11
PASSIART 11
PILSNART 11
ROMFART 10
POLART 10
LOVART 10
REGNKART 10
LESBART 10
DELBART 10
LANGFART 10
SAKSKART 10
DAGKLART 10
BEFART 10
TANKFART 10
FISKEART 10
UKLART 10
SNILEFART 10
UTFART 10
PELSART 10
KANEFART 10
TREPART 10
APEART 9
NIPART 9
REGNEART 9
KVART 9
SKIKART 9
VELART 9
MISFART 9
LANDKART 9
VANART 9
ADVART 9
GANGART 9
EIGENART 9
BISART 9
OMSTART 9
ATOMART 9
GOKART 9
MEDFART 9
MATKART 9
KORTART 9
OPART 9
AVART 8
MOLART 8
UTART 8
SKALART 8
SVART 8
EGENART 8
STAMART 8
STELLART 8
IDEKART 8
TAKTART 8
NEDFART 8
GASSART 8
INNFART 8
TILFART 8
STANDART 8
TONEART 8
SPART 8
PART 7
VART 7
BART 7
SOLART 7
ILFART 7
STILART 7
SONART 7
QUART 7
ERFART 7
SMART 6
KNART 6
FLART 6
KLART 6
SELART 6
START 5
SNART 5
KART 5
FART 5
GART 5
TART 4
SART 4
DART 4
RART 4

Bøyningsformer av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok