ART i Scrabble - ordspill.com

ART i Scrabble

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRA 9
TÆRA 9
ØRTA 8
TRØA 8
RØTA 8
TRAV 7
VART 7
TRUA 7
TARV 7
BART 7
TRÅA 7
TURA 7
RUTA 7
RAUT 7
TÅRA 7
TRAU 7
URTA 7
RAPT 7
URAT 7
VATR 7
PRAT 7
PART 7
KART 5
TRAM 5
TROA 5
FART 5
TORA 5
GART 5
GRAT 5
TARO 5
TARM 5
KRAT 5
RAMT 5
ARGT 5
ORTA 5
ROTA 5
OTRA 5
ARMT 5
RAFT 5
RAKT 5
TSAR 4
ARTE 4
TREA 4
DART 4
TARE 4
TRAS 4
TRAN 4
TRAL 4
TRAD 4
TARS 4
ERTA 4
STAR 4
SART 4
RITA 4
RATL 4
RATE 4
RAST 4
RANT 4
RALT 4
RAET 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVEN 30
ARTIUMSOPPGAVA 29
ARTIUMSOPPGAVE 29
ARTIUMSVITNEMÅL 26
ARTISTGRUPPENE 24
ARTIKULASJONENE 23
ARTISTGRUPPEN 23
ARTISTGRUPPER 23
ARTSFORSKJELLIG 22
ARTIUMSRESULTAT 22
ARTIUMSKURSENE 22
ARTISTGRUPPA 22
ARTIKULASJONER 22
ARTIUMSKULLENE 22
ARTISTGRUPPE 22
ARTIKULASJONEN 22
ARTIUMSSENSUREN 22
ARTSKRYSNINGENE 22
ARTISTMILJØENE 22
ARTISTOPPTREDEN 22
ARTIUMSSENSURER 22
ARTSKRYSSINGEN 21
ARTIUMSLINJENE 21
ARTISTMILJØET 21
ARTISTMILJØER 21
ARTSFORSKJELLEN 21
ARTSKRYSSINGER 21
ARTIUMSKURSER 21
ARTIUMSKULLET 21
ARTSFORSKJELLER 21
ARTIUMSKARAKTER 21
ARTSKRYSNINGER 21
ARTIKULATORISKE 21
ARTIUMSKURSET 21
ARTSKRYSNINGEN 21
ARTSFORSØKENE 20
ARTSKRYSNINGA 20
ARTIUMSKANDIDAT 20
ARTIKULATORISK 20
ARTSSPESIFIKKE 20
ARTIUMSLINJEN 20
ARTIUMSKAMERAT 20
ARTISTMILJØA 20
ARTSTYPISKE 20
ARTIUMSSENSOREN 20
ARTIUMSSENSUR 20
ARTIUMSKULLA 20
ARTIUMSLINJER 20
ARTIKULERINGENE 20
ARTIKULASJON 20
ARTIKKELSTOFFET 20
ARTSKRYSSINGA 20
ARTIUMSKURSA 20
ARTIKULERINGEN 19
ARTIUMSLINJE 19
ARTSTYPISK 19
ARTIUMSÅRENE 19
ARTSKRYSSING 19
ARTIUMSKURS 19
ARTIUMSLINJA 19
ARTIUMSKULL 19
ARTSKRYSNING 19
ARTSFORSØKET 19
ARTISTMILJØ 19
ARTIUMSFAGENE 19
ARTSFORSKJELL 19
ARTSSPESIFIKK 19
ARTIKKELREKKENE 19
ARTSBETEGNELSEN 19
ARTSMANGFOLDENE 19
ARTISTNUMMERET 19
ARTILLERIANGREP 19
ARTIKKELSAMLING 19
ARTIKKELSTOFFA 19
ARTIKULERINGER 19
ARTISJOKKENE 18
ARTIKKELREKKER 18
ARTIUMSSENSOR 18
ARTISTKOLLEGAER 18
ARTIUMSFAGET 18
ARTISTKOLLEGENE 18
ARTERIEKLEMMENE 18
ARTSRIKDOMMENE 18
ARTSBETEGNELSE 18
ARTIKKELSTOFF 18
ARTERIEBLODENE 18
ARTSMANGFOLDET 18
ARTSFORSØKA 18
ARTIUMSÅRET 18
ARTSBESTEMMER 18
ARTERIOSKLEROSE 18
ARTSSPESIFIKT 18
ARTIKKELREKKEN 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTIUMSSTILENE 18
ARTIKULERINGA 18
ARTERIEKLEMMEN 17
ARTISJOKKEN 17
ARTIUMSFAGA 17
ARTISTKOLLEGER 17
ARTIKKELREKKA 17
ARTSBESTEMME 17
ARTSFREDNINGENE 17
ARTIKULERING 17
ARTISTNUMMER 17
ARTISTNUMRENE 17
ARTIKKELSERIENE 17
ARTERIEBLODET 17
ARTSKARAKTERENE 17
ARTSRIKDOMMER 17
ARTIUMSSTILER 17
ARTISJOKKER 17
ARTSMANGFOLDA 17
ARTSFORSØK 17
ARTIUMSÅRA 17
ARTIKULERENDE 17
ARTISTPARADENE 17
ARTERIEKLEMMER 17
ARTSRIKDOMMEN 17
ARTIUMSSTILEN 17
ARTIKKELREKKE 17
ARTSBESTEMTE 16
ARTISKOKKENE 16
ARTIKKELSERIER 16
ARTERIEKLEMME 16
ARTISTKARRIEREN 16
ARTERIEBLODA 16
ARTSKARAKTEREN 16
ARTSMANGFOLD 16
ARTSFREDNINGEN 16
ARTSFREDNINGER 16
ARTIUMSFAG 16
ARTISTPARADER 16
ARTIUMSÅR 16
ARTIKKELSERIEN 16
ARTERIEKLEMMA 16
ARTISTKOLLEGA 16
ARTSKARAKTERER 16
ARTISTNAVNENE 16
ARTISTPARADEN 16
ARTISTKARRIERER 16
ARTILLERIILDENE 15
ARTIKKELSERIE 15
ARTISTNAVNET 15
ARTISTPARADE 15
ARTISJOKK 15
ARTISTNUMRE 15
ARTISTKARRIERE 15
ARTISKOKKER 15
ARTISTLIVENE 15
ARTISTKARRIERA 15
ARTIKULERES 15
ARTIKULERER 15
ARTIKULERTE 15
ARTERIEBLOD 15
ARTIUMSSTIL 15
ARTISTNUMRA 15
ARTISKOKKEN 15
ARTSBESTEMT 15
ARTSFREDNINGA 15
ARTISTGALLAENE 15
ARTIKULERT 14
ARTISTLIVET 14
ARTIGHETENE 14
ARTSKARAKTER 14
ARTILLERIILDEN 14
ARTILLERIILDER 14
ARTISTGALLAEN 14
ARTSFREDNING 14
ARTISTNAVNA 14
ARTISTGALLAER 14
ARTIKULERE 14
ARTILLERISTENE 14
ARTSNAVNENE 14
ARTSBESTEM 14
ARTSRELATERTE 13
ARTIGHETER 13
ARTILLERISTER 13
ARTEFAKTENE 13
ARTSFATTIGE 13
ARTSRIKDOM 13
ARTIFISIELLE 13
ARTISTLIVA 13
ARTISTNAVN 13
ARTSFRENDENE 13
ARTSNAVNET 13
ARTISKOKK 13
ARTSMESSIGE 13
ARTIGHETEN 13
ARTIKULER 13
ARTILLERISTEN 13
ARTIUMENE 13
ARTSRELATERT 12
ARTILLERIILD 12
ARTEFAKTER 12
ARTISTERIENE 12
ARTIUMER 12
ARTIUMEN 12
ARTISTLIV 12
ARTSNAVNA 12
ARTIGHETA 12
ARTOTEKENE 12
ARTSFATTIG 12
ARTSMESSIG 12
ARTIKKELEN 12
ARTEFAKTEN 12
ARTISTGALLA 12
ARTILLERIENE 12
ARTIFISIELT 12
ARTSFRENDER 12
ARTIFISIELL 12
ARTSFRENDEN 12
ARTISTERIER 11
ARTOTEKER 11
ARTOTEKET 11
ARTILLERIST 11
ARTILLERIET 11
ARTIGHET 11
ARTSNAVN 11
ARTILLERIER 11
ARTISTISKE 11
ARTSFRENDE 11
ARTISTERIET 11
ARTERIELLE 10
ARTIUM 10
ARTILLERIA 10
ARTISTISK 10
ARTIANERNE 10
ARTOTEKA 10
ARTESISKE 10
ARTIKKEL 10
ARTROSENE 10
ARTISTERIA 10
ARTIKLENE 10
ARTIANEREN 10
ARTEFAKT 10
ARTRITTENE 10
ARTINGENE 10
ARTSRIKT 9
ARTSRIKE 9
ARTINGER 9
ARTIGERE 9
ARTESISK 9
ARTROSER 9
ARTIGSTE 9
ARTOTEK 9
ARTINGEN 9
ARTIKLER 9
ARTIANERE 9
ARTISTENE 9
ARTROSEN 9
ARTRITTEN 9
ARTSREINT 9
ARTERIENE 9
ARTISTERI 9
ARTRITTER 9
ARTERIELL 9
ARTILLERI 9
ARTERIELT 9
ARTSREINE 9
ARTISTEN 8
ARTSRIK 8
ARTROSE 8
ARTINGA 8
ARTIGST 8
ARTSRENT 8
ARTISTER 8
ARTIANER 8
ARTERIER 8
ARTSREIN 8
ARTSRENE 8
ARTERIEN 8
ARTELET 7
ARTRITT 7
ARTSREN 7
ARTENDE 7
ARTERIE 7
ARTING 7
ARTIGE 7
ARTETE 6
ARTIG 6
ARTEDE 6
ARTIST 6
ARTENE 6
ARTEL 5
ARTEN 5
ARTET 5
ARTER 5
ARTES 5
ARTE 4
ARTA 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
OPPBEVART 22
SKYVBART 20
BYTTBART 19
UFØLBART 19
TØYBART 19
HOPPKLART 19
BRYTBART 19
KJØRBART 19
KLØVBART 19
BÆRBART 18
BRUKBART 18
UMÅLBART 18
HUGGBART 18
DOGCART 18
OPPSPART 18
TIPPBART 17
DYRKBART 17
VÅPENART 17
HØSTPART 17
ÅPENBART 17
VIVIPART 17
BLÅSVART 17
OPPVART 17
USÅRBART 17
UBESVART 17
NYTTBART 16
HALVPART 16
TYVSTART 16
BULKFART 16
HOGGBART 16
LØPEFART 16
OPPKLART 16
VÅRPART 16
DYREBART 16
SJØKLART 16
HØRBART 16
TOPPFART 16
UVULART 16
VÆRKART 16
STYRBART 16
SPORBART 15
UFARBART 15
FØLBART 15
SJØKART 15
UTAKBART 15
KYSTFART 15
GRÅSVART 15
HEVBART 15
GÅRDPART 15
VASKBART 15
SØKBART 15
SJØFART 15
JAKTBART 15
SYNBART 15
OPPFART 15
UTAGBART 15
BRORPART 15
OPPSTART 15
HALVKLART 15
STUKBART 15
VALGBART 15
GULSVART 15
BEKSVART 15
BYKART 15
GJENPART 15
UAVKLART 15
UNDERBART 15
LÆRBART 15
BIPOLART 15
UPOLART 14
FERJEKART 14
BAKPART 14
HOLDBART 14
MÅLBART 14
VEGGKART 14
DRIKKBART 14
LØSBART 14
VENDBART 14
SNØBART 14
MARSJFART 14
KAMPSTART 14
ÆRBART 14
SKIFTBART 14
ARVEPART 14
SOPPART 14
HEISBART 13
HELSVART 13
MOTSVART 13
LUFTFART 13
AUTOSTART 13
SÅRBART 13
MERKBART 13
HERDBART 13
SPISEKART 13
LYNFART 13
FREMPART 13
ALVEOLART 13
BORTFART 13
OVERFART 13
SYNFART 13
LÅSBART 13
BESPART 13
FORSVART 13
GANGBART 13
VEDVART 13
LÅNBART 13
FUGLEART 13
VEIBART 13
DIGGBART 13
BESVART 13
UTSPART 13
FRAMPART 13
VRIBART 13
KOSTBART 13
SAUMFART 13
LYNSNART 13
KOLSVART 13
DAMPFART 13
SALGBART 12
FIREPART 12
TENKBART 12
LAUSFART 12
FEILBART 12
RAMSVART 12
EPLEKART 12
JETTFART 12
KUNSTART 12
FRESBART 12
FATTBART 12
STORPART 12
LUSEFART 12
SOTSVART 12
RUTEFART 12
SAMSVART 12
BEVART 12
GARDPART 12
SIKTBART 12
SEGLBART 12
USPART 12
FORVART 12
MOTPART 12
LØSFART 12
FORPART 12
SANGBART 12
VEGKART 12
DYREART 12
SENKBART 12
TREKVART 12
HVALART 12
LUVART 12
ISOBART 11
TILSVART 11
DANSBART 11
UNDERART 11
FORKLART 11
SEILBART 11
PILSNART 11
BJART 11
HANDFART 11
STRIBART 11
FARBART 11
INNSPART 11
RÅDSNART 11
VALFART 11
DREIBART 11
JETFART 11
GANGFART 11
TURKART 11
VINKART 11
SAGBART 11
SMÅRART 11
SANSBART 11
JORDART 11
AVKLART 11
BERGART 11
TELLBART 11
LAPIDART 11
BILKART 11
TENNBART 11
PASSIART 11
VEIKART 11
SKRIFTART 11
FISKEART 10
TANKFART 10
SAKSKART 10
LANGFART 10
DAGKLART 10
PELSART 10
BEFART 10
KANEFART 10
UTFART 10
LOVART 10
UKLART 10
ROMFART 10
TREPART 10
POLART 10
REGNKART 10
DELBART 10
LESBART 10
NIPART 9
VELART 9
LANDKART 9
APEART 9
VANART 9
GOKART 9
BISART 9
ADVART 9
ATOMART 9
GANGART 9
REGNEART 9
SKIKART 9
MATKART 9
OPART 9
KORTART 9
EIGENART 9
KVART 9
MEDFART 9
MISFART 9
OMSTART 9
STANDART 8
UTART 8
SVART 8
AVART 8
SPART 8
STAMART 8
MOLART 8
NEDFART 8
IDEKART 8
STELLART 8
TAKTART 8
INNFART 8
TILFART 8
EGENART 8
GASSART 8
TONEART 8
SKALART 8
VART 7
PART 7
BART 7
ERFART 7
QUART 7
SOLART 7
STILART 7
ILFART 7
SONART 7
KLART 6
SELART 6
KNART 6
SMART 6
FLART 6
SNART 5
KART 5
START 5
GART 5
FART 5
SART 4
RART 4
DART 4
TART 4

Bøyningsformer av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok