ART i Scrabble - ordspill.com

ART i Scrabble

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRA 9
TÆRA 9
ØRTA 8
TRØA 8
RØTA 8
TRAV 7
VART 7
TRUA 7
TARV 7
BART 7
TRÅA 7
TURA 7
RUTA 7
RAUT 7
TÅRA 7
TRAU 7
URTA 7
RAPT 7
URAT 7
VATR 7
PRAT 7
PART 7
KART 5
TRAM 5
TROA 5
FART 5
TORA 5
GART 5
GRAT 5
TARO 5
TARM 5
KRAT 5
RAMT 5
ARGT 5
ORTA 5
ROTA 5
OTRA 5
ARMT 5
RAFT 5
RAKT 5
TSAR 4
ARTE 4
TREA 4
DART 4
TARE 4
TRAS 4
TRAN 4
TRAL 4
TRAD 4
TARS 4
ERTA 4
STAR 4
SART 4
RITA 4
RATL 4
RATE 4
RAST 4
RANT 4
RALT 4
RAET 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVEN 30
ARTIUMSOPPGAVA 29
ARTIUMSOPPGAVE 29
ARTIUMSVITNEMÅL 26
ARTISTGRUPPENE 24
ARTIKULASJONENE 23
ARTISTGRUPPER 23
ARTISTGRUPPEN 23
ARTIKULASJONER 22
ARTIUMSKULLENE 22
ARTISTGRUPPA 22
ARTIUMSKURSENE 22
ARTIUMSRESULTAT 22
ARTSFORSKJELLIG 22
ARTIUMSSENSUREN 22
ARTIKULASJONEN 22
ARTIUMSSENSURER 22
ARTISTGRUPPE 22
ARTISTOPPTREDEN 22
ARTSKRYSSINGENE 22
ARTISTMILJØENE 22
ARTSKRYSNINGENE 22
ARTSKRYSSINGEN 21
ARTIUMSLINJENE 21
ARTISTMILJØET 21
ARTSKRYSNINGEN 21
ARTIUMSKURSET 21
ARTIKKELSKRIVER 21
ARTIUMSKULLET 21
ARTSKRYSSINGER 21
ARTSFORSKJELLEN 21
ARTIKULATORISKE 21
ARTIUMSKURSER 21
ARTISTMILJØER 21
ARTSKRYSNINGER 21
ARTIKULATORISK 20
ARTIUMSKAMERAT 20
ARTIKULASJON 20
ARTSSPESIFIKKE 20
ARTIUMSKURSA 20
ARTIUMSKULLA 20
ARTIUMSLINJEN 20
ARTSTYPISKE 20
ARTSKRYSSINGA 20
ARTSFORSØKENE 20
ARTIUMSLINJER 20
ARTIUMSSENSOREN 20
ARTIKULERINGENE 20
ARTSKRYSNINGA 20
ARTIUMSKANDIDAT 20
ARTIUMSSENSORER 20
ARTIUMSSENSUR 20
ARTISTMILJØA 20
ARTIKKELSTOFFET 20
ARTSSPESIFIKK 19
ARTSMANGFOLDENE 19
ARTIUMSLINJE 19
ARTIKKELSAMLING 19
ARTIUMSKURS 19
ARTIUMSKULL 19
ARTSBETEGNELSEN 19
ARTSBETEGNELSER 19
ARTISTMILJØ 19
ARTSTYPISK 19
ARTSFORSØKET 19
ARTSFORSKJELL 19
ARTISTNUMMERET 19
ARTIKULERINGEN 19
ARTSKRYSSING 19
ARTIUMSFAGENE 19
ARTIUMSÅRENE 19
ARTIUMSLINJA 19
ARTIKKELREKKENE 19
ARTIKULERINGER 19
ARTSKRYSNING 19
ARTIKKELSTOFFA 19
ARTSBESTEMMER 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTISJOKKENE 18
ARTIUMSÅRET 18
ARTSFORSØKA 18
ARTIKULERINGA 18
ARTIUMSSENSOR 18
ARTIKKELSTOFF 18
ARTIUMSFAGET 18
ARTSSPESIFIKT 18
ARTISTKOLLEGAEN 18
ARTIKKELREKKER 18
ARTISTKOLLEGAER 18
ARTSMANGFOLDET 18
ARTSRIKDOMMENE 18
ARTIKKELREKKEN 18
ARTISTKOLLEGENE 18
ARTERIEBLODENE 18
ARTSBETEGNELSE 18
ARTERIOSKLEROSE 18
ARTIUMSSTILENE 18
ARTIKULERING 17
ARTISJOKKER 17
ARTSBESTEMME 17
ARTSRIKDOMMEN 17
ARTIUMSFAGA 17
ARTERIEKLEMMEN 17
ARTIKKELREKKA 17
ARTISTNUMMER 17
ARTISJOKKEN 17
ARTISTKOLLEGER 17
ARTISTNUMRENE 17
ARTSKARAKTERENE 17
ARTIUMSSTILEN 17
ARTSMANGFOLDA 17
ARTIKKELREKKE 17
ARTSFORSØK 17
ARTERIEKLEMMER 17
ARTERIEBLODET 17
ARTISTPARADENE 17
ARTIUMSSTILER 17
ARTIKKELSERIENE 17
ARTIKULERENDE 17
ARTIUMSÅRA 17
ARTSRIKDOMMER 17
ARTSKARAKTEREN 16
ARTERIEKLEMME 16
ARTIUMSFAG 16
ARTIKKELSERIER 16
ARTSMANGFOLD 16
ARTSFREDNINGEN 16
ARTERIEBLODA 16
ARTSKARAKTERER 16
ARTISTPARADEN 16
ARTISTKARRIEREN 16
ARTISTNAVNENE 16
ARTERIEKLEMMA 16
ARTISTKARRIERER 16
ARTISKOKKENE 16
ARTSBESTEMTE 16
ARTISTPARADER 16
ARTIKKELSERIEN 16
ARTSFREDNINGER 16
ARTISTKOLLEGA 16
ARTIUMSÅR 16
ARTISJOKK 15
ARTISTNAVNET 15
ARTISTNUMRA 15
ARTISTKARRIERE 15
ARTIKULERTE 15
ARTIKULERER 15
ARTISKOKKER 15
ARTISTPARADE 15
ARTISTNUMRE 15
ARTSFREDNINGA 15
ARTISTGALLAENE 15
ARTIUMSSTIL 15
ARTISTKARRIERA 15
ARTIKKELSERIE 15
ARTIKULERES 15
ARTILLERIILDENE 15
ARTISTLIVENE 15
ARTISKOKKEN 15
ARTSBESTEMT 15
ARTERIEBLOD 15
ARTSFREDNING 14
ARTSNAVNENE 14
ARTISTGALLAER 14
ARTISTLIVET 14
ARTISTGALLAEN 14
ARTILLERIILDEN 14
ARTILLERIILDER 14
ARTILLERISTENE 14
ARTSKARAKTER 14
ARTIKULERE 14
ARTSBESTEM 14
ARTISTNAVNA 14
ARTIKULERT 14
ARTIGHETENE 14
ARTIGHETER 13
ARTILLERISTER 13
ARTISTNAVN 13
ARTSRELATERTE 13
ARTSNAVNET 13
ARTSRIKDOM 13
ARTEFAKTENE 13
ARTISTLIVA 13
ARTIGHETEN 13
ARTSFRENDENE 13
ARTSFATTIGE 13
ARTIFISIELLE 13
ARTSMESSIGE 13
ARTIUMENE 13
ARTIKULER 13
ARTISKOKK 13
ARTILLERISTEN 13
ARTSRELATERT 12
ARTILLERIILD 12
ARTEFAKTER 12
ARTISTERIENE 12
ARTIUMER 12
ARTISTLIV 12
ARTSNAVNA 12
ARTIGHETA 12
ARTIUMEN 12
ARTEFAKTEN 12
ARTSFATTIG 12
ARTSMESSIG 12
ARTIKKELEN 12
ARTOTEKENE 12
ARTSFRENDER 12
ARTISTGALLA 12
ARTILLERIENE 12
ARTIFISIELL 12
ARTIFISIELT 12
ARTSFRENDEN 12
ARTSNAVN 11
ARTOTEKER 11
ARTOTEKET 11
ARTISTERIER 11
ARTILLERIST 11
ARTILLERIET 11
ARTIGHET 11
ARTSFRENDE 11
ARTILLERIER 11
ARTISTERIET 11
ARTISTISKE 11
ARTEFAKT 10
ARTISTERIA 10
ARTOTEKA 10
ARTILLERIA 10
ARTERIELLE 10
ARTROSENE 10
ARTINGENE 10
ARTISTISK 10
ARTIUM 10
ARTIKKEL 10
ARTIANERNE 10
ARTESISKE 10
ARTIKLENE 10
ARTIANEREN 10
ARTRITTENE 10
ARTIGERE 9
ARTSRIKE 9
ARTINGER 9
ARTSRIKT 9
ARTROSER 9
ARTINGEN 9
ARTOTEK 9
ARTESISK 9
ARTIGSTE 9
ARTROSEN 9
ARTRITTER 9
ARTERIELT 9
ARTSREINE 9
ARTIANERE 9
ARTILLERI 9
ARTERIELL 9
ARTISTERI 9
ARTISTENE 9
ARTSREINT 9
ARTERIENE 9
ARTIKLER 9
ARTRITTEN 9
ARTSRENE 8
ARTROSE 8
ARTSRIK 8
ARTINGA 8
ARTIGST 8
ARTSRENT 8
ARTISTER 8
ARTIANER 8
ARTERIER 8
ARTSREIN 8
ARTISTEN 8
ARTERIEN 8
ARTELET 7
ARTRITT 7
ARTSREN 7
ARTENDE 7
ARTERIE 7
ARTING 7
ARTIGE 7
ARTETE 6
ARTIG 6
ARTEDE 6
ARTIST 6
ARTENE 6
ARTEL 5
ARTES 5
ARTEN 5
ARTET 5
ARTER 5
ARTE 4
ARTA 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
KLØYVBART 25
SKYVBART 20
UNYTTBART 20
KJØRBART 19
BYTTBART 19
KLØVBART 19
TØYBART 19
UFØLBART 19
BRYTBART 19
BRUKBART 18
OPPSPART 18
BÆRBART 18
DOGCART 18
UMÅLBART 18
HUGGBART 18
HOVEDPART 18
BRUNSVART 18
OPPVART 17
VÅPENART 17
USÅRBART 17
HØSTPART 17
ÅPENBART 17
YTTERPART 17
VIVIPART 17
TIPPBART 17
BLÅSVART 17
DYRKBART 17
UBESVART 17
OPPKLART 16
UVULART 16
DYREBART 16
NYTTBART 16
BULKFART 16
VÆRKART 16
VÅRPART 16
TOPPFART 16
HØRBART 16
STYRBART 16
HOGGBART 16
LØPEFART 16
TYVSTART 16
SJØKLART 16
AVTAGBART 16
HALVPART 16
UTAGBART 15
UFARBART 15
BEKSVART 15
SJØKART 15
GRÅSVART 15
OPPFART 15
JAKTBART 15
FØLBART 15
BIPOLART 15
GÅRDPART 15
SYNBART 15
BYKART 15
KYSTFART 15
BRORPART 15
LÆRBART 15
VASKBART 15
UAVKLART 15
GJENPART 15
VALGBART 15
GULSVART 15
OPPSTART 15
STUKBART 15
SPORBART 15
SØKBART 15
SJØFART 15
UTAKBART 15
HEVBART 15
VEGGKART 14
UPOLART 14
SNØBART 14
MULTEKART 14
ÆRBART 14
ARVEPART 14
HOLDBART 14
VENDBART 14
BAKPART 14
MÅLBART 14
SOPPART 14
LØSBART 14
LÅNBART 13
LYNSNART 13
VEDVART 13
VEIBART 13
HELSVART 13
LÅSBART 13
MOTSVART 13
SAUMFART 13
FREMPART 13
FORSVART 13
DAMPFART 13
PANGSTART 13
HERDBART 13
MERKBART 13
GANGBART 13
BESVART 13
KOSTBART 13
SYNFART 13
FRAMPART 13
LUFTFART 13
BORTFART 13
SÅRBART 13
BESPART 13
HEISBART 13
LYNFART 13
FUGLEART 13
OVERFART 13
KOLSVART 13
VRIBART 13
UTSPART 13
DIGGBART 13
SANGBART 12
FEILBART 12
LAUSFART 12
JETTFART 12
KUNSTART 12
SENKBART 12
SEGLBART 12
TREKVART 12
RAMSVART 12
TENKBART 12
SAMSVART 12
FRESBART 12
FERGEKART 12
SALGBART 12
LUSEFART 12
DORGEFART 12
PLANTEART 12
SOTSVART 12
EPLEKART 12
SIKTBART 12
GARDPART 12
FATTBART 12
STORPART 12
SELLULART 12
FIREPART 12
USPART 12
VEGKART 12
MOTPART 12
HVALART 12
BEVART 12
DYREART 12
LØSFART 12
LUVART 12
RUTEFART 12
FORVART 12
FORPART 12
SMÅRART 11
TENNBART 11
SAGBART 11
JORDART 11
AVKLART 11
VINKART 11
BILKART 11
PILSNART 11
BERGART 11
FORKLART 11
SEILBART 11
VEIKART 11
PASSIART 11
STRIBART 11
DANSBART 11
BJART 11
SANSBART 11
LAPIDART 11
TELLBART 11
INNSPART 11
UNDERART 11
TURKART 11
ISOBART 11
GANGFART 11
HANDFART 11
VALFART 11
TILSVART 11
DREIBART 11
JETFART 11
FARBART 11
RÅDSNART 11
TREPART 10
REGNKART 10
POLART 10
ROMFART 10
LOVART 10
LANGFART 10
UKLART 10
UTFART 10
SAKSKART 10
DAGKLART 10
LIGASTART 10
KANEFART 10
PELSART 10
LESBART 10
DELBART 10
TANKFART 10
BEFART 10
FISKEART 10
KVART 9
BISART 9
GOKART 9
OMSTART 9
OPART 9
MATKART 9
NIPART 9
VANART 9
VELART 9
ADVART 9
GANGART 9
REGNEART 9
APEART 9
LANDKART 9
EIGENART 9
MEDFART 9
MISFART 9
ATOMART 9
SKIKART 9
KORTART 9
AVART 8
UTART 8
STAMART 8
IDEKART 8
EGENART 8
TAKTART 8
SPART 8
INNFART 8
GASSART 8
SVART 8
STELLART 8
TONEART 8
NEDFART 8
SKALART 8
TILFART 8
MOLART 8
STANDART 8
BART 7
PART 7
SONART 7
VART 7
QUART 7
SOLART 7
ERFART 7
STILART 7
ILFART 7
KNART 6
SMART 6
SELART 6
FLART 6
KLART 6
KART 5
FART 5
SNART 5
GART 5
START 5
TART 4
DART 4
SART 4
RART 4

Bøyningsformer av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok