ARTER i Scrabble - ordspill.com

ARTER i Scrabble

ARTER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AERRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1R1T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ARTER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TRACER 15
VATRER 9
PATRER 9
PARERT 9
PRATER 9
RAUTER 9
TARVER 9
TRAVER 9
TVARER 9
TVERRA 9
URATER 9
URETRA 9
BARTRE 9
BARTER 9
VARTER 9
PARTER 9
TREKAR 7
TORAER 7
TAROER 7
TARMER 7
RAFTER 7
ARMERT 7
KARTER 7
GRATER 7
KRATER 7
KRATRE 7
FRATRE 7
FRATER 7
KARRET 7
FARTER 7
ERFART 7
MARTRE 7
DARTER 6
DARRET 6
TRASER 6
ATRIER 6
TRANER 6
TRALER 6
TSARER 6
NARRET 6
TRADER 6
RADERT 6
TARSER 6
STARER 6
SARRET 6
RETARD 6
LATRER 6
RATLER 6
RASTRE 6
RASTER 6
ARREST 6
RAREST 6
RASERT 6

Ord som starter på ARTER

OrdPoeng
ARTERIEKLEMMENE 18
ARTERIOSKLEROSE 18
ARTERIEBLODENE 18
ARTERIEBLODET 17
ARTERIEKLEMMER 17
ARTERIEKLEMMEN 17
ARTERIEKLEMME 16
ARTERIEKLEMMA 16
ARTERIEBLODA 16
ARTERIEBLOD 15
ARTERIELLE 10
ARTERIELL 9
ARTERIENE 9
ARTERIELT 9
ARTERIEN 8
ARTERIER 8
ARTERIE 7

Ord som slutter med ARTER

OrdPoeng
TRIPPCHARTER 29
FRIHETSCHARTER 28
JORDBUNNSKARTER 26
DJUPBERGARTER 26
STYKKGODSFARTER 25
CRUISEFARTER 25
PÅSKEUTFARTER 24
SJØFUGLARTER 24
DYPBERGARTER 24
MJØLKEBARTER 24
LØYPESTARTER 24
DAMPSKIPSFARTER 24
SYVMILSFARTER 23
JORDBOTNKARTER 23
KAMPANJESTARTER 23
TIMECHARTER 23
JØDEKVARTER 22
ARBEIDERKVARTER 22
BORDELLKVARTER 22
HOVEDKVARTER 22
KICKSTARTER 22
PASSASJERFARTER 22
BYGGESTARTER 22
OPPTAKSSTARTER 22
SMÅFUGLARTER 21
PATTEDYRARTER 21
KJEMPESTARTER 21
HAVNEKVARTER 21
BOLIGKVARTER 21
SJUMILSFARTER 21
TANKSKIPSFARTER 21
KONTRAKTSPARTER 21
OVERSIKTSKARTER 21
KNEBELSBARTER 20
EUROPAKARTER 20
GJENNOMFARTER 20
BAKKENBARTER 20
DOGCARTER 20
TRØNDERBARTER 20
STØRSTEPARTER 20
PINSEUTFARTER 20
KONTRAKTPARTER 20
SYKKELKARTER 20
TJUVSTARTER 20
VINTERKVARTER 20
KJØREKARTER 20
DYBDEKARTER 20
HOVEDPARTER 20
HELGEUTFARTER 20
FATTIGKVARTER 19
VILLAKVARTER 19
VÅPENARTER 19
VAKTKVARTER 19
UTGANGSFARTER 19
UTENRIKSFARTER 19
SLUMKVARTER 19
YTTERPARTER 19
FJERDEPARTER 19
OPPVARTER 19
HØSTPARTER 19
EKSPRESSFARTER 19
SNURREBARTER 18
SJØLSTARTER 18
TOPPFARTER 18
AVTALEPARTER 18
KRIGSKVARTER 18
BULKFARTER 18
LØPEFARTER 18
TREDJEPARTER 18
TYVSTARTER 18
HALVPARTER 18
CHARTER 18
HJERTESTARTER 18
VÆRKARTER 18
GRADTEIGSKARTER 18
REKTANGELKARTER 18
VÅRPARTER 18
UTARIKSFARTER 18
FERIEUTFARTER 18
LATINERKVARTER 18
INDUSTRIKARTER 18
BRORPARTER 17
OPPFARTER 17
FORBIFARTER 17
GÅRDPARTER 17
DAGBERGARTER 17
KYSTFARTER 17
INNENRIKSFARTER 17
HENGEBARTER 17
SJØKARTER 17
KIRKETONEARTER 17
BAKKESTARTER 17
OPPSTARTER 17
SJØFARTER 17
AKSJONSARTER 17
SPESIALKARTER 17
STJERNEKARTER 17
GRADTEIGKARTER 17
GJENPARTER 17
VERDENSKARTER 17
BYKARTER 17
HIMMELFARTER 17
NEGERKVARTER 17
FERJEKARTER 16
TRAMPFARTER 16
ANLEGGSSTARTER 16
KAMPSTARTER 16
GONDOLFARTER 16
MARATONSTARTER 16
NATTEKVARTER 16
LEDNINGSKARTER 16
SKIPSFARTER 16
SATELLITTKARTER 16
MARSJFARTER 16
STANDKVARTER 16
GRUNNKARTER 16
ARVEPARTER 16
SOPPARTER 16
DURTONEARTER 16
BAKPARTER 16
KAPERFARTER 16
TURISTKARTER 16
RELIEFFKARTER 16
STEVNESTARTER 16
SEMESTERSTARTER 16
FLESTEPARTER 16
MELKEBARTER 16
MULTEKARTER 16
INNARIKSFARTER 16
VEGGKARTER 16
PRATEFARTER 15
SNAKKEFARTER 15
MESTEPARTER 15
STAFETTSTARTER 15
BASTARDARTER 15
SESONGSTARTER 15
REGNINGSARTER 15
DIALEKTKARTER 15
NORGESKARTER 15
KOSTNADSARTER 15
TIENDEPARTER 15
NIENDEPARTER 15
FRAKTEFARTER 15
REKORDFARTER 15
BRAKSTARTER 15
NATTKVARTER 15
PANGSTARTER 15
FRAMPARTER 15
JAKTSTARTER 15
LUFTFARTER 15
OVERFARTER 15
SPISEKARTER 15
FUGLEARTER 15
LINJEFARTER 15
FREMPARTER 15
DAMPFARTER 15
LYNFARTER 15
FRIKVARTER 15
AUTOSTARTER 15
BORESTARTER 15
STORPARTER 14
LØSFARTER 14
FIREPARTER 14
JETTFARTER 14
LAUSFARTER 14
FARGEKARTER 14
TRELASTFARTER 14
RUTEFARTER 14
LUSEFARTER 14
FELLESSTARTER 14
EPLEKARTER 14
KUNSTARTER 14
IDRETTSKARTER 14
MOTPARTER 14
FERGEKARTER 14
SKATTEKARTER 14
RAKETTFARTER 14
FORPARTER 14
FRAKTFARTER 14
PLANTEARTER 14
DORGEFARTER 14
VEGKARTER 14
MOLTEKARTER 14
SELVSTARTER 14
SKOLESTARTER 14
HVALARTER 14
SNEGLEFARTER 14
DYREARTER 14
INNKVARTER 14
GARDPARTER 14
KNALLSTARTER 13
BERGARTER 13
TURKARTER 13
VINKARTER 13
JORDARTER 13
TANKEKARTER 13
FERIESTARTER 13
UNDERARTER 13
ORKIDEARTER 13
SKRIFTARTER 13
VEIKARTER 13
GANGFARTER 13
JETFARTER 13
VALFARTER 13
BILKARTER 13
ROMFARTER 12
UTFARTER 12
PELSARTER 12
TANKFARTER 12
RENNEFARTER 12
SAKSKARTER 12
FISKEARTER 12
SERIESTARTER 12
KANEFARTER 12
KALDSTARTER 12
LANGFARTER 12
REGNKARTER 12
INSEKTARTER 12
TREPARTER 12
LIGASTARTER 12
SNILEFARTER 12
VANARTER 11
MATKARTER 11
GOKARTER 11
EIGENARTER 11
REGNEARTER 11
NIPARTER 11
GANGARTER 11
KORTARTER 11
APEARTER 11
MEDFARTER 11
OPARTER 11
OMSTARTER 11
LANDKARTER 11
SKIKARTER 11
KVARTER 11
UTARTER 10
AVARTER 10
SJARTER 10
TONEARTER 10
GASSARTER 10
STANDARTER 10
IDEKARTER 10
NEDFARTER 10
TAKTARTER 10
EGENARTER 10
INNFARTER 10
STAMARTER 10
TILFARTER 10
VARTER 9
ILFARTER 9
STILARTER 9
PARTER 9
QUARTER 9
BARTER 9
KNARTER 8
SELARTER 8
FARTER 7
STARTER 7
KARTER 7
DARTER 6
TARTER 6

Anagram av ARTER

For mer informasjon om ordet ARTER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARTER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok