ARV i Scrabble - ordspill.com

ARV i Scrabble

ARV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
A1R1V4

Ved å legge til én bokstav til ARV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÆRA 12
RÆVA 12
RØVA 11
VÅRA 10
VARP 10
RUVA 10
BRAV 10
HARV 9
GRAV 8
VRAK 8
KARV 8
ROVA 8
KVAR 8
GARV 8
FARV 8
ORVA 8
OVRA 8
VARM 8
VARG 8
KRAV 8
VART 7
VARD 7
VARE 7
TRAV 7
VATR 7
VADR 7
ARVE 7
TARV 7
SVAR 7
SARV 7
AVER 7
REVA 7
RAVN 7
RAVL 7
RAVE 7
NARV 7
LARV 7
IVRA 7
DAVR 7
RIVA 7

Ord som starter på ARV

OrdPoeng
ARVEOPPGJØRENE 32
ARVEOPPGJØRET 31
ARVEOPPGJØRA 30
ARVEOPPGJØR 29
ARVEFØLGELOVENE 28
ARVEFØLGELOVER 27
ARVEFØLGELOVEN 27
ARVESØKSMÅLENE 26
ARVEFØLGEKRIGEN 26
ARVEREKKEFØLGEN 26
ARVEFØLGEKRIGER 26
ARVEAVGIFTSLOV 26
ARVEREKKEFØLGER 26
ARVEREKKEFØLGA 25
ARVEFØLGELOV 25
ARVEREKKEFØLGE 25
ARVESØKSMÅLET 25
ARVEFØLGEKRIG 24
ARVEHYGIENENE 24
ARVEAVKORTINGER 24
ARVEAVKORTINGEN 24
ARVEAVKORTNINGA 24
ARVEFORSKUDDENE 24
ARVESØKSMÅLA 24
ARVEHYGIENEN 23
ARVEAVKORTNING 23
ARVESMYKKENE 23
ARVEAVKORTINGA 23
ARVEFIENDSKAPER 23
ARVEFORSKUDDET 23
ARVEFIENDSKAPEN 23
ARVESØKSMÅL 23
ARVEFIENDSKAPET 23
ARVEEGENSKAPENE 23
ARVEHYGIENER 23
ARVELIKSKAPENE 22
ARVEFORSKOTTENE 22
ARVEBERETTIGETE 22
ARVESTYKKENE 22
ARVEBERETTIGEDE 22
ARVESMYKKER 22
ARVEHYGIENE 22
ARVEBÆRERNE 22
ARVEEGENSKAPEN 22
ARVEFORSKUDDA 22
ARVEFIENDSKAPA 22
ARVEAVKORTING 22
ARVESMYKKET 22
ARVEBÆREREN 22
ARVEEGENSKAPER 22
ARVESTYKKER 21
ARVELIKSKAPER 21
ARVESMYKKA 21
ARVEAVGIFTENE 21
ARVEFORSKUDD 21
ARVEFIENDSKAP 21
ARVESTYKKET 21
ARVESMYKKE 21
ARVEGRANSKINGEN 21
ARVEGRANSKINGER 21
ARVESØLVENE 21
ARVEFYRSTENE 21
ARVEBÆRERE 21
ARVEFORSKOTTET 21
ARVELIKSKAPEN 21
ARVEBERETTIGET 21
ARVEFØLGENE 20
ARVESØLVET 20
ARVEEGENSKAP 20
ARVESTYKKA 20
ARVESTYKKE 20
ARVEAVGIFTEN 20
ARVEBÆRER 20
ARVEFYRSTEN 20
ARVEFYRSTER 20
ARVEFORSKOTTA 20
ARVEAVGIFTER 20
ARVEGRANSKINGA 20
ARVEGANGSORDEN 20
ARVEBERETTIGA 20
ARVEAVGIFTA 19
ARVEFORSKOTT 19
ARVELIKSKAP 19
ARVEFYRSTE 19
ARVEFØLGER 19
ARVESYNDENE 19
ARVEFAKTORENE 19
ARVELIKHETENE 19
ARVEFØLGEN 19
ARVESØLVA 19
ARVEMATERIALENE 19
ARVELIGHETENE 19
ARVEGRANSKING 19
ARVEMATERIALER 18
ARVEMATERIALET 18
ARVEFØLGA 18
ARVEFAKTOREN 18
ARVEJORDENE 18
ARVETVISTENE 18
ARVESYNDER 18
ARVELIGHETEN 18
ARVELÆRENE 18
ARVELIKHETEN 18
ARVEFØLGE 18
ARVEPAKTENE 18
ARVESTOFFENE 18
ARVEPRINSENE 18
ARVESØLV 18
ARVEKRAVENE 18
ARVEFAKTORER 18
ARVELIKHETER 18
ARVEAVGIFT 18
ARVELIGHETER 18
ARVEANLEGGENE 18
ARVESYNDEN 18
ARVBÅRENT 18
ARVEPARTENE 17
ARVETVISTER 17
ARVBÅRNE 17
ARVEMATERIALE 17
ARVERETTSLIGE 17
ARVELÆRER 17
ARVEKRAVET 17
ARVEANLEGGET 17
ARVEJORDEN 17
ARVEPAKTEN 17
ARVESYNDA 17
ARVEMATERIALA 17
ARVETVISTEN 17
ARVELOVENE 17
ARVELINJENE 17
ARVEKONGENE 17
ARVBÅREN 17
ARVESTOFFER 17
ARVESKIFTENE 17
ARVELÆREN 17
ARVEPRINSEN 17
ARVEPAKTER 17
ARVESTOFFET 17
ARVEJORDER 17
ARVELIGHETA 17
ARVELIKHETA 17
ARVEPRINSER 17
ARVEGANGENE 16
ARVEANLEGGA 16
ARVEONKELEN 16
ARVESKIFTET 16
ARVEGODSENE 16
ARVELÆRE 16
ARVESYND 16
ARVEONKLENE 16
ARVEREKKENE 16
ARVELÆRA 16
ARVESKIFTER 16
ARVEPAKTA 16
ARVEPARTEN 16
ARVEFAKTOR 16
ARVEPARTER 16
ARVEMESSIGE 16
ARVEFIENDENE 16
ARVELIGHET 16
ARVESKATTENE 16
ARVELIKHET 16
ARVEKONGER 16
ARVELOVEN 16
ARVELINJER 16
ARVEKONGEN 16
ARVEJORDA 16
ARVESTOFFA 16
ARVELOVER 16
ARVERETTSLIG 16
ARVEKRAVA 16
ARVEØLENE 16
ARVELINJEN 16
ARVEFIENDEN 15
ARVETRETTENE 15
ARVESTOFF 15
ARVELODDENE 15
ARVEPRINS 15
ARVEKRAV 15
ARVEFESTENE 15
ARVEREKKEN 15
ARVELØSE 15
ARVELAUST 15
ARVEFALLENE 15
ARVELOTTENE 15
ARVESKATTER 15
ARVESKATTEN 15
ARVEONKLER 15
ARVEFIENDER 15
ARVELINJA 15
ARVEØLET 15
ARVEGANGEN 15
ARVEMESSIG 15
ARVELAUSE 15
ARVEREKKER 15
ARVESKIFTE 15
ARVEJORD 15
ARVETVIST 15
ARVEGODSET 15
ARVEKONGE 15
ARVEANLEGG 15
ARVEGANGER 15
ARVEPAKT 15
ARVELØST 15
ARVESKIFTA 15
ARVELINJE 15
ARVELOTTER 14
ARVELATERNE 14
ARVEPART 14
ARVETRETTEN 14
ARVEREKKA 14
ARVEONKEL 14
ARVEGODSA 14
ARVELODDER 14
ARVEREKKE 14
ARVEFESTER 14
ARVTAGEREN 14
ARVEORDENE 14
ARVEFALLET 14
ARVTAKERNE 14
ARVEFESTET 14
ARVTAGERNE 14
ARVELAUS 14
ARVERETTENE 14
ARVELATEREN 14
ARVETANTENE 14
ARVEØLA 14
ARVEFIENDE 14
ARVELOV 14
ARVELODDEN 14
ARVELØS 14
ARVELOTTEN 14
ARVTAKEREN 14
ARVESAKENE 14
ARVETRETTER 14
ARVINGENE 13
ARVEØL 13
ARVESAKER 13
ARVEGODS 13
ARVEGANG 13
ARVESKATT 13
ARVEFESTA 13
ARVEORDET 13
ARVEFESTE 13
ARVERETTER 13
ARVEDELENE 13
ARVETRETTA 13
ARVERETTEN 13
ARVETANTEN 13
ARVELATERE 13
ARVETRETTE 13
ARVTAGERE 13
ARVETANTER 13
ARVESAKEN 13
ARVTAKERE 13
ARVEFALLA 13
ARVELOTT 12
ARVELODD 12
ARVEDELER 12
ARVEFALL 12
ARVTAKER 12
ARVINGER 12
ARVESAKA 12
ARVETANTE 12
ARVINGEN 12
ARVELATER 12
ARVEORDA 12
ARVELIGE 12
ARVEDELEN 12
ARVETANTA 12
ARVTAGER 12
ARVESAK 11
ARVINGA 11
ARVEORD 11
ARVELIG 11
ARVERETT 11
ARVENDE 10
ARVEDEL 10
ARVING 10
ARVENE 9
ARVEDE 9
ARVETE 9
ARVET 8
ARVER 8
ARVEN 8
ARVES 8
ARVE 7
ARVA 7

Ord som slutter med ARV

OrdPoeng
KULTURARV 19
SKIVEHARV 18
OMKVARV 16
RULLHARV 16
MILLIONARV 15
SEMSKGARV 15
KROMGARV 15
INTESTATARV 14
FEDRENEARV 14
STORSKARV 14
NATURARV 14
SLEKTSARV 13
SEMSGARV 13
ÅNDSARV 13
VASSARV 13
MORSARV 12
FEDREARV 12
KVARV 12
SVARV 11
FARSARV 11
UTARV 11
GENARV 10
SKARV 9
HARV 9
SLARV 8
KARV 8
GARV 8
FARV 8
TARV 7
LARV 7
NARV 7
SARV 7

Bøyningsformer av ARV

Lignende ord av ARV

Anagram av ARV

For mer informasjon om ordet ARV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok