ATOM i Scrabble - ordspill.com

ATOM i Scrabble

ATOM er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AMOT.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
A1T1O2M2

Ved å legge til én bokstav til ATOM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅMOTA 10
MATOS 7
MATRO 7
MOLTA 7
MOTSA 7
OMTAL 7
STOMA 7
TOMSA 7

Ord som starter på ATOM

OrdPoeng
ATOMVÅPENBÆRERE 34
ATOMVÅPENBÆRER 33
ATOMKAPPLØPENE 30
ATOMENERGIBYRÅA 29
ATOMKRAFTULYKKE 29
ATOMKAPPLØPET 29
ATOMBOMBEANGREP 29
ATOMKRAFTULYKKA 29
ATOMOPPRUSTNING 28
ATOMENERGIBYRÅ 28
ATOMKAPPLØPA 28
ATOMBOMBEKRIGER 27
ATOMKAPPLØP 27
ATOMBOMBEKRIGEN 27
ATOMVÅPENFRITT 26
ATOMBOMBEKRIG 25
ATOMVÅPENFRIE 25
ATOMVÅPENFRI 24
ATOMBEREDSKAPER 24
ATOMBEREDSKAPEN 24
ATOMULYKKENE 24
ATOMBEREDSKAPET 24
ATOMULYKKEN 23
ATOMKRAFTVERKER 23
ATOMKRAFTVERKET 23
ATOMBEREDSKAPA 23
ATOMULYKKER 23
ATOMFYSIKKENE 23
ATOMVÅPNENE 22
ATOMVÅPENET 22
ATOMKRAFTVERKA 22
ATOMFYSIKKEN 22
ATOMULYKKA 22
ATOMBEREDSKAP 22
ATOMFYSIKERNE 22
ATOMULYKKE 22
ATOMFYSIKEREN 22
ATOMFYSIKKER 22
ATOMSPRENGNINGA 22
ATOMUBÅTENE 22
ATOMKRAFTVERK 21
ATOMUBÅTER 21
ATOMBOMBENE 21
ATOMFORSKNINGEN 21
ATOMUBÅTEN 21
ATOMSPALTINGENE 21
ATOMSPALTNINGEN 21
ATOMSPRENGNING 21
ATOMKRAFTANLEGG 21
ATOMFORSKNINGER 21
ATOMSPALTNINGER 21
ATOMFORSKINGENE 21
ATOMFYSIKERE 21
ATOMSTRIDSHODET 20
ATOMSTRIDSHODER 20
ATOMFYSIKK 20
ATOMFYSIKER 20
ATOMVÅPEN 20
ATOMSPALTINGEN 20
ATOMBOMBEN 20
ATOMFORSKNINGA 20
ATOMVÅPNA 20
ATOMSPALTNINGA 20
ATOMSOPPENE 20
ATOMBOMBER 20
ATOMFORSKINGER 20
ATOMSPALTINGER 20
ATOMFORSKINGEN 20
ATOMNUMMERET 19
ATOMAVFALLENE 19
ATOMUHELLENE 19
ATOMSOPPEN 19
ATOMSPALTNING 19
ATOMFORSKNING 19
ATOMSTRIDSHODE 19
ATOMBOMBE 19
ATOMSPALTINGA 19
ATOMFORSKINGA 19
ATOMBOMBA 19
ATOMUBÅT 19
ATOMANGREPENE 19
ATOMSTRIDSHODA 19
ATOMSOPPER 19
ATOMFORSKERNE 18
ATOMTRUSSELEN 18
ATOMREAKTORENE 18
ATOMFORSKEREN 18
ATOMUHELLET 18
ATOMBRENSELET 18
ATOMANGREPET 18
ATOMSPALTING 18
ATOMFORSKING 18
ATOMKJERNENE 18
ATOMAVFALLET 18
ATOMBRENSLENE 18
ATOMKJERNER 17
ATOMBRENSLET 17
ATOMLADNINGENE 17
ATOMNUMMER 17
ATOMANGREPA 17
ATOMVINTERNE 17
ATOMNUMRENE 17
ATOMTRUSLENE 17
ATOMBRENSLER 17
ATOMISERINGENE 17
ATOMFORSKERE 17
ATOMKJERNEN 17
ATOMREAKTOREN 17
ATOMVINTEREN 17
ATOMAVFALLA 17
ATOMVINTRENE 17
ATOMSOPP 17
ATOMREAKTORER 17
ATOMUHELLA 17
ATOMVEKTENE 17
ATOMUHELL 16
ATOMKREFTENE 16
ATOMVEKTEN 16
ATOMBRENSEL 16
ATOMLADNINGEN 16
ATOMENERGIENE 16
ATOMAVFALL 16
ATOMISERINGEN 16
ATOMANGREP 16
ATOMTRUSSEL 16
ATOMISERINGER 16
ATOMLADNINGER 16
ATOMVEKTER 16
ATOMBRENSLA 16
ATOMPLANENE 16
ATOMRAKETTENE 16
ATOMKJERNE 16
ATOMARSENALENE 16
ATOMVINTERE 16
ATOMVINTRER 16
ATOMFORSKER 16
ATOMTRUSLER 16
ATOMENERGIER 15
ATOMLADNINGA 15
ATOMARSENALET 15
ATOMARSENALER 15
ATOMREAKTOR 15
ATOMENERGIEN 15
ATOMKREFTER 15
ATOMNUMRA 15
ATOMNUMRE 15
ATOMVEKTA 15
ATOMVINTRE 15
ATOMRAKETTER 15
ATOMDREVET 15
ATOMVINTER 15
ATOMDREVNE 15
ATOMPLANER 15
ATOMKRIGENE 15
ATOMMAKTENE 15
ATOMPLANEN 15
ATOMKRAFTEN 15
ATOMTEORIENE 15
ATOMISERINGA 15
ATOMRAKETTEN 15
ATOMLADNING 14
ATOMMAKTER 14
ATOMVEKT 14
ATOMÆRE 14
ATOMÆRT 14
ATOMISERENDE 14
ATOMURENE 14
ATOMARSENALA 14
ATOMKRAFTA 14
ATOMKRIGER 14
ATOMTEORIEN 14
ATOMISERING 14
ATOMISTISKE 14
ATOMMAKTEN 14
ATOMMASSENE 14
ATOMTEORIER 14
ATOMKRIGEN 14
ATOMALDERNE 13
ATOMALDEREN 13
ATOMMAKTA 13
ATOMKRAFT 13
ATOMURET 13
ATOMPLAN 13
ATOMMASSEN 13
ATOMENERGI 13
ATOMARSENAL 13
ATOMRAKETT 13
ATOMMILENE 13
ATOMISTISK 13
ATOMMASSER 13
ATOMISMENE 13
ATOMALDRENE 13
ATOMÆR 13
ATOMURA 12
ATOMISMEN 12
ATOMMILER 12
ATOMISERER 12
ATOMISMER 12
ATOMMASSE 12
ATOMTEORI 12
ATOMALDERE 12
ATOMISERTE 12
ATOMFRITT 12
ATOMMILEN 12
ATOMALDRER 12
ATOMKRIG 12
ATOMISERES 12
ATOMMAKT 12
ATOMUR 11
ATOMMILA 11
ATOMALDER 11
ATOMFRIE 11
ATOMMILE 11
ATOMISME 11
ATOMISERT 11
ATOMISERE 11
ATOMALDRE 11
ATOMISER 10
ATOMFRI 10
ATOMART 9
ATOMENE 9
ATOMARE 9
ATOMET 8
ATOMER 8
ATOMAR 8
ATOMA 7

Ord som slutter med ATOM

OrdPoeng
OKSYGENATOM 21
MESONATOM 13
ANATOM 8

Anagram av ATOM

For mer informasjon om ordet ATOM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ATOM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok