ATOM i Scrabble - ordspill.com

ATOM i Scrabble

ATOM er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AMOT.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
A1T1O2M2

Ved å legge til én bokstav til ATOM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UMOTA 10
ÅMOTA 10
OMFAT 8
MAGOT 8
MATOS 7
MATRO 7
MOLTA 7
MOTSA 7
NOTAM 7
OMTAL 7
STOMA 7
TOMSA 7

Ord som starter på ATOM

OrdPoeng
ATOMVÅPENBÆRERE 34
ATOMVÅPENBÆRER 33
ATOMKAPPLØPENE 30
ATOMKRAFTULYKKE 29
ATOMBOMBEANGREP 29
ATOMKAPPLØPET 29
ATOMKRAFTULYKKA 29
ATOMENERGIBYRÅA 29
ATOMKAPPLØPA 28
ATOMOPPRUSTNING 28
ATOMENERGIBYRÅ 28
ATOMKAPPLØP 27
ATOMBOMBEKRIGER 27
ATOMBOMBEKRIGEN 27
ATOMVÅPENFRITT 26
ATOMBOMBEKRIG 25
ATOMVÅPENFRIE 25
ATOMBEREDSKAPEN 24
ATOMULYKKENE 24
ATOMBEREDSKAPET 24
ATOMBEREDSKAPER 24
ATOMVÅPENFRI 24
ATOMBEREDSKAPA 23
ATOMULYKKER 23
ATOMFYSIKKENE 23
ATOMKRAFTVERKER 23
ATOMKRAFTVERKET 23
ATOMULYKKEN 23
ATOMBEREDSKAP 22
ATOMFYSIKKER 22
ATOMFYSIKERNE 22
ATOMFYSIKEREN 22
ATOMFYSIKKEN 22
ATOMKRAFTVERKA 22
ATOMVÅPNENE 22
ATOMSPRENGNINGA 22
ATOMVÅPENET 22
ATOMUBÅTENE 22
ATOMULYKKE 22
ATOMULYKKA 22
ATOMFYSIKERE 21
ATOMUBÅTER 21
ATOMBOMBENE 21
ATOMSPALTINGENE 21
ATOMKRAFTVERK 21
ATOMFORSKNINGEN 21
ATOMSPALTNINGER 21
ATOMSPALTNINGEN 21
ATOMFORSKNINGER 21
ATOMKRAFTANLEGG 21
ATOMFORSKINGENE 21
ATOMUBÅTEN 21
ATOMSPRENGNING 21
ATOMFORSKNINGA 20
ATOMSTRIDSHODET 20
ATOMSPALTINGER 20
ATOMFYSIKER 20
ATOMFORSKINGER 20
ATOMSPALTINGEN 20
ATOMFYSIKK 20
ATOMBOMBER 20
ATOMSPALTNINGA 20
ATOMFORSKINGEN 20
ATOMBOMBEN 20
ATOMSTRIDSHODER 20
ATOMSOPPENE 20
ATOMVÅPEN 20
ATOMVÅPNA 20
ATOMBOMBA 19
ATOMBOMBE 19
ATOMSPALTINGA 19
ATOMFORSKNING 19
ATOMFORSKINGA 19
ATOMSOPPER 19
ATOMANGREPENE 19
ATOMSPALTNING 19
ATOMAVFALLENE 19
ATOMSTRIDSHODA 19
ATOMSOPPEN 19
ATOMUBÅT 19
ATOMNUMMERET 19
ATOMSTRIDSHODE 19
ATOMUHELLENE 19
ATOMTRUSSELEN 18
ATOMREAKTORENE 18
ATOMSPALTING 18
ATOMKJERNENE 18
ATOMANGREPET 18
ATOMFORSKEREN 18
ATOMAVFALLET 18
ATOMBRENSLENE 18
ATOMBRENSELET 18
ATOMFORSKERNE 18
ATOMFORSKING 18
ATOMUHELLET 18
ATOMVINTRENE 17
ATOMFORSKERE 17
ATOMAVFALLA 17
ATOMSKIPENE 17
ATOMBRENSLER 17
ATOMVINTERNE 17
ATOMKJERNER 17
ATOMREAKTOREN 17
ATOMBRENSLET 17
ATOMANGREPA 17
ATOMVEKTENE 17
ATOMVINTEREN 17
ATOMTRUSLENE 17
ATOMISØRENE 17
ATOMKJERNEN 17
ATOMLADNINGENE 17
ATOMISERINGENE 17
ATOMSOPP 17
ATOMNUMRENE 17
ATOMREAKTORER 17
ATOMNUMMER 17
ATOMUHELLA 17
ATOMRAKETTENE 16
ATOMLÆREN 16
ATOMENERGIENE 16
ATOMAVFALL 16
ATOMISERINGER 16
ATOMVEKTEN 16
ATOMLADNINGEN 16
ATOMANGREP 16
ATOMISØREN 16
ATOMPLANENE 16
ATOMARSENALENE 16
ATOMFORSKER 16
ATOMSKIPET 16
ATOMUHELL 16
ATOMVINTRER 16
ATOMTRUSSEL 16
ATOMBRENSLA 16
ATOMKJERNE 16
ATOMVARMEN 16
ATOMVINTERE 16
ATOMISØRER 16
ATOMVEKTER 16
ATOMLADNINGER 16
ATOMBRENSEL 16
ATOMTRUSLER 16
ATOMISERINGEN 16
ATOMKREFTENE 16
ATOMLÆRA 15
ATOMLÆRE 15
ATOMNUMRA 15
ATOMLADNINGA 15
ATOMRAKETTEN 15
ATOMTEORIENE 15
ATOMENERGIEN 15
ATOMVEKTA 15
ATOMARSENALET 15
ATOMARSENALER 15
ATOMSKIPA 15
ATOMVARME 15
ATOMDREVNE 15
ATOMPLANER 15
ATOMREAKTOR 15
ATOMKREFTER 15
ATOMPLANEN 15
ATOMNUMRE 15
ATOMISERINGA 15
ATOMVINTRE 15
ATOMKRAFTEN 15
ATOMDREVET 15
ATOMVINTER 15
ATOMMAKTENE 15
ATOMKRIGENE 15
ATOMRAKETTER 15
ATOMENERGIER 15
ATOMISØR 14
ATOMISERING 14
ATOMSKIP 14
ATOMVEKT 14
ATOMURENE 14
ATOMMAKTEN 14
ATOMMAKTER 14
ATOMKRIGEN 14
ATOMKRIGER 14
ATOMÆRE 14
ATOMÆRT 14
ATOMISTISKE 14
ATOMKRAFTA 14
ATOMARSENALA 14
ATOMMASSENE 14
ATOMISERENDE 14
ATOMTEORIER 14
ATOMTEORIEN 14
ATOMLADNING 14
ATOMALDERNE 13
ATOMURET 13
ATOMMASSEN 13
ATOMARSENAL 13
ATOMISMENE 13
ATOMALDEREN 13
ATOMALDRENE 13
ATOMMAKTA 13
ATOMPLAN 13
ATOMKRAFT 13
ATOMMILENE 13
ATOMRAKETT 13
ATOMISTISK 13
ATOMMASSER 13
ATOMENERGI 13
ATOMÆR 13
ATOMISMER 12
ATOMALDERE 12
ATOMMAKT 12
ATOMKRIG 12
ATOMMILEN 12
ATOMURA 12
ATOMALDRER 12
ATOMMILER 12
ATOMMASSE 12
ATOMISTENE 12
ATOMFRITT 12
ATOMISERTE 12
ATOMTEORI 12
ATOMISERES 12
ATOMISMEN 12
ATOMISERER 12
ATOMISME 11
ATOMALDER 11
ATOMUR 11
ATOMISTER 11
ATOMISKE 11
ATOMFRIE 11
ATOMISERE 11
ATOMMILA 11
ATOMALDRE 11
ATOMISTEN 11
ATOMMILE 11
ATOMISERT 11
ATOMFRI 10
ATOMISK 10
ATOMISER 10
ATOMENE 9
ATOMART 9
ATOMARE 9
ATOMIST 9
ATOMER 8
ATOMET 8
ATOMAR 8
ATOMA 7

Ord som slutter med ATOM

OrdPoeng
OKSYGENATOM 21
MESONATOM 13
HEMATOM 12
TERATOM 9
ANATOM 8

Anagram av ATOM

For mer informasjon om ordet ATOM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ATOM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok