AUS i Scrabble - ordspill.com

AUS i Scrabble

AUS er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ASU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
A1U4S1

Ved å legge til én bokstav til AUS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UPAS 10
SJAU 10
BAUS 10
BUSA 10
SAUP 10
HAUS 9
HUSA 9
SAUG 8
MUSA 8
SKAU 8
SUGA 8
SKUA 8
SMAU 8
KUSA 8
GAUS 8
UFSA 8
UKAS 8
SUTA 7
SURA 7
SULA 7
STUA 7
TAUS 7
ANUS 7
SNAU 7
ASUR 7
SAUE 7
RUSA 7
RAUS 7
LUSA 7
LAUS 7
AUST 7
AUSE 7
AUES 7
UTSA 7

Ord som starter på AUS

OrdPoeng
AUSTEUROPEISKE 25
AUSTEUROPEERNE 24
AUSTEUROPEISK 24
AUSTEUROPEEREN 24
AUSTBLOKKLANDET 24
AUSTBLOKKLANDA 23
AUSTEUROPEERE 23
AUSTLANDSMÅLENE 22
AUSTEUROPEER 22
AUSTBLOKKLAND 22
AUSTAVÆRENE 22
AUSTBLOKKENE 21
AUSTTYSKERNE 21
AUSTLANDSMÅLET 21
AUSTTYSKEREN 21
AUSTAVÆRET 21
AUSTLANDSMÅLA 20
AUSTKYSTENE 20
AUSTAFJELSKE 20
AUSTROMARXISMER 20
AUSTBLOKKER 20
AUSTBLOKKEN 20
AUSTAVÆRA 20
AUSTROMARXISMEN 20
AUSTAFRIKANSKE 20
AUSTTYSKERE 20
AUSTLANDSMÅL 19
AUSTHIMMELEN 19
AUSTKYSTER 19
AUSTBLOKKA 19
AUSTAVÆR 19
AUSTKYSTEN 19
AUSTROMARXISME 19
AUSTGERMANSKE 19
AUSTAFRIKANSK 19
AUSTRALNEGERENE 19
AUSTAFJELSK 19
AUSTROMARXISTER 19
AUSTTYSKER 19
AUSTROMARXISTEN 19
AUSTGERMANSK 18
AUSTAVINDENE 18
AUSTLENDINGENE 18
AUSTTYSKE 18
AUSTBLOKK 18
AUSTRALNEGEREN 18
AUSTROMERSKE 18
AUSTAFJELLS 18
AUSTHIMMEL 17
AUSTAVINDEN 17
AUSTROMERSK 17
AUSTAVINDER 17
AUSTHIMLENE 17
AUSTFRONTENE 17
AUSTHANDELEN 17
AUSTHANDLENE 17
AUSTNORDISKE 17
AUSTLENDINGER 17
AUSTTYSK 17
AUSTNORSKENE 17
AUSTASIATISKE 17
AUSTLENDINGEN 17
AUSTGOTISKE 17
AUSTKYST 17
AUSTROMARXIST 17
AUSTLANDSKENE 17
AUSTGOTEREN 16
AUSTNORSKER 16
AUSTRALNEGER 16
AUSTMARKENE 16
AUSTHIMLER 16
AUSTASIATISK 16
AUSTGOTERNE 16
AUSTLANDSKER 16
AUSTGOTISK 16
AUSTVENDTE 16
AUSPISIENE 16
AUSTLANDSKEN 16
AUSTFRONTEN 16
AUSTNORDISK 16
AUSTERVEG 16
AUSTHANDLER 16
AUSTNORSKEN 16
AUSTFRONTER 16
AUSTRALIERNE 15
AUSTKANTENE 15
AUSTASIATENE 15
AUSTRALIEREN 15
AUSTLENDING 15
AUSTEGDEENE 15
AUSTNORSKE 15
AUSTLANDSKE 15
AUSPISIER 15
AUSTGOTERE 15
AUSTOVER 15
AUSTMARKEN 15
AUSTMARKER 15
AUSTAVIND 15
AUSTPÅ 15
AUSTVENDT 15
AUSTHANDEL 15
AUSTEGDEEN 14
AUSTGOTER 14
AUSTNORSK 14
AUSTMARKA 14
AUSTASIATER 14
AUSTLIGERE 14
AUSTKANTEN 14
AUSEFATENE 14
AUSEKARENE 14
AUSTEGDEER 14
AUSTLIGSTE 14
AUSTASIATEN 14
AUSTLANDSK 14
AUSTKANTER 14
AUSTRALIERE 14
AUSTLANDENE 14
AUSTEGDENE 14
AUSTRALSKE 14
AUSTFRONT 14
AUSEKARET 13
AUSTAFOR 13
AUSTMARK 13
AUSTLIGST 13
AUSTENOM 13
AUSEFATER 13
AUSTEGDEN 13
AUSTEGDER 13
AUSEFATET 13
AUSINGENE 13
AUSTSIDENE 13
AUSTRALSK 13
AUSTLANDET 13
AUSTRALIER 13
AUSEKARA 12
AUSINGEN 12
AUSTAFRA 12
AUSTEGDE 12
AUSINGER 12
AUSTLIGE 12
AUSTKANT 12
AUSEFATA 12
AUSTASIAT 12
AUSTLANDA 12
AUSTSIDER 12
AUSTETTER 12
AUSTSIDEN 12
AUSTLIG 11
AUSTFRA 11
AUSINGA 11
AUSTEGD 11
AUSTSIDE 11
AUSEFAT 11
AUSEKAR 11
AUSTLAND 11
AUSTSIDA 11
AUSENDE 10
AUSING 10
AUSENE 9
AUSTRE 9
AUSES 8
AUSEN 8
AUSTA 8
AUSER 8
AUSTE 8
AUSA 7
AUSE 7
AUST 7

Ord som slutter med AUS

OrdPoeng
WORCESTERSAUS 33
KJÆRLIGHETSLAUS 30
BEKYMRINGSLAUS 28
BEGIVENHETSLAUS 27
PERSPEKTIVLAUS 27
PEPPERROTSAUS 26
YOGHURTSAUS 26
BETYDNINGSLAUS 26
UTTRYKKSLAUS 25
SKRUPPELLAUS 25
KOMPROMISSLAUS 25
KUNNSKAPSLAUS 24
PRINSIPPLAUS 24
KONFESJONSLAUS 24
FORMASJONSLAUS 24
ILLUSJONSLAUS 23
HVITVINSSAUS 23
SUBSISTENSLAUS 23
FLØYTESAUS 23
CHILISAUS 23
HUMØRLAUS 22
VØRDNADSLAUS 22
KLUBBLAUS 22
TØYLESLAUS 22
UNNTAGELSESLAUS 22
PORTVINSSAUS 22
UNNTAKELSESLAUS 22
BETINGELSESLAUS 22
SJOKOLADESAUS 22
HENSYNSLAUS 21
LIDENSKAPSLAUS 21
VÅPENLAUS 21
GORGONZOLASAUS 21
HJELPELAUS 21
TRADISJONSLAUS 21
KJØNNSLAUS 21
VILKÅRSLAUS 21
VIRKNINGSLAUS 21
STROPPELAUS 21
RØDVINSSAUS 21
VØRNADSLAUS 21
SUBSTANSLAUS 21
KULTURLAUS 20
KJØTTSAUS 20
FØLELSESLAUS 20
OMSYNSLAUS 20
KNAPPELAUS 20
ERVERVSLAUS 20
TRØFFELSAUS 20
FORSVARSLAUS 20
VANILJESAUS 20
BEVISSTLAUS 20
FORMÅLSLAUS 20
HOLDNINGSLAUS 20
SPRÅKLAUS 19
PRUNKLAUS 19
FRYKTLAUS 19
SKÅNSELSLAUS 19
SKJEGGLAUS 19
SAMVETTSLAUS 19
VIRVELLAUS 19
FORDRINGSLAUS 19
VINDUSLAUS 19
VØRDSLAUS 19
HEMNINGSLAUS 19
SPAGETTISAUS 19
INITIATIVLAUS 19
TABASKOSAUS 19
BUNNFRAUS 19
TYKKELAUS 19
FJELLKNAUS 18
HJERTELAUS 18
RESPEKTLAUS 18
KJENSLELAUS 18
UNNTAKSLAUS 18
TRØSTESLAUS 18
WATTLAUS 18
PAPIRLAUS 18
VILJELAUS 18
SØVNLAUS 18
RESULTATLAUS 18
SKÅNSELLAUS 18
TOPPLAUS 18
HÅPLAUS 18
BOSTEDSLAUS 18
FORDOMSLAUS 18
HISTORIELAUS 18
HENSIKTSLAUS 18
INNHOLDSLAUS 18
KONTURLAUS 18
BRØDLAUS 18
VØRSLAUS 18
BOTNFRAUS 17
STRØMLAUS 17
NYTTELAUS 17
MEININGSLAUS 17
HVILELAUS 17
BERGKNAUS 17
SOYASAUS 17
EIENDOMSLAUS 17
DEKNINGSLAUS 17
GJERDELAUS 17
ANSVARSLAUS 17
SENNEPSSAUS 17
KARAMELLSAUS 17
BEARNESSAUS 17
KARAKTERLAUS 17
HJEMLAUS 17
BUNNLAUS 17
ARBEIDSLAUS 17
KRITIKKLAUS 17
FLØTESAUS 17
POENGLAUS 17
IDENTITETSLAUS 17
FORELDRELAUS 17
KONTAKTLAUS 17
SKUTELAUS 16
APPLAUS 16
MALTESERSAUS 16
SJANSELAUS 16
KRAVELAUS 16
KVILELAUS 16
STIVFRAUS 16
VERGELAUS 16
VINGELAUS 16
INTERESSELAUS 16
LYTELAUS 16
KRAFTESLAUS 16
TVANGLAUS 16
YNDELAUS 16
REDNINGSLAUS 16
STYRLAUS 16
GRUNNLAUS 16
SMÅFRAUS 16
EFFEKTLAUS 16
PENGELAUS 16
MENINGSLAUS 16
SJARMLAUS 16
LYDLAUS 15
VERDILAUS 15
VENNELAUS 15
SKAMFRAUS 15
HANKELAUS 15
JORDLAUS 15
PASTASAUS 15
BRISTLAUS 15
HÅRLAUS 15
HUDLAUS 15
BRESTLAUS 15
PARTILAUS 15
BOTNLAUS 15
SPORLAUS 15
ÆRELAUS 15
VEKTLAUS 15
HUSLAUS 15
KRAVLAUS 15
SØMLAUS 15
LAPSKAUS 15
BLODLAUS 15
TUKTLAUS 15
LØKSAUS 15
TILTAKSLAUS 15
HARDHAUS 15
SKRIFTLAUS 15
MAKTESLAUS 15
FORBAUS 15
LUKTLAUS 15
PREGLAUS 15
SLIPSLAUS 15
FANTASILAUS 15
VANDELAUS 15
ADRESSELAUS 14
ØRELAUS 14
GRENSELAUS 14
SAFRANSAUS 14
SKADESLAUS 14
SLANGELAUS 14
LOVLAUS 14
VONLAUS 14
VERDLAUS 14
SKINNELAUS 14
PLANLAUS 14
TVILLAUS 14
KRAFTLAUS 14
FORMLAUS 14
VILTSAUS 14
BARNLAUS 14
URTESAUS 14
TRÅDLAUS 14
FARGELAUS 14
VETTLAUS 14
HODELAUS 14
VANNLAUS 14
VASSLAUS 14
EVNELAUS 14
SKOGLAUS 14
NAVNLAUS 14
HEIMLAUS 14
GUDLAUS 14
HARMLAUS 14
VEGLAUS 14
ÅNDELAUS 14
TOMATSAUS 14
KLASSELAUS 14
MÅLLAUS 14
BEINLAUS 14
SNØLAUS 14
HERRELAUS 14
SJELLAUS 14
NÅDELAUS 14
ARVELAUS 14
HELSELAUS 14
LIVLAUS 13
HALSLAUS 13
RÅDLAUS 13
SMAKLAUS 13
MAKTLAUS 13
HALELAUS 13
NORMLAUS 13
SORGLAUS 13
GAGNLAUS 13
TALENTLAUS 13
KARRISAUS 13
TANKELAUS 13
GIDDELAUS 13
ÅNDLAUS 13
GIDDALAUS 13
GLEDELAUS 13
DADDELLAUS 13
GLANSLAUS 13
KASTELAUS 13
SKAMLAUS 13
DÅDLAUS 13
VINSAUS 13
VEILAUS 13
MARGLAUS 13
MAKELAUS 13
TRULAUS 13
MORLAUS 12
MOTLAUS 12
SNORLAUS 12
FREDLAUS 12
TRINNLAUS 12
TILFRAUS 12
SANSELAUS 12
ERMELAUS 12
TAKTLAUS 12
MEINLAUS 12
OSTESAUS 12
RETTSLAUS 12
STATSLAUS 12
REKESAUS 12
EIERLAUS 11
ROTLAUS 11
TROLAUS 11
AGELAUS 11
RETTLAUS 11
SAKLAUS 11
RASTLAUS 11
ENDELAUS 11
LEDDLAUS 11
ARMLAUS 11
TANNLAUS 11
FARLAUS 11
STILLAUS 11
UTAUS 11
MENLAUS 11
TONLAUS 11
ORDLAUS 11
RESTLAUS 11
BAUS 10
TALLAUS 10
LEALAUS 10
SEDLAUS 10
IDELAUS 10
TIDLAUS 10
KNAUS 9
SMAUS 9
HAUS 9
GAUS 8
SAUS 7
LAUS 7
TAUS 7
RAUS 7

Lignende ord av AUS

Anagram av AUS

For mer informasjon om ordet AUS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AUS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok