AV i Scrabble - ordspill.com

AV i Scrabble

AV er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AV.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1V4

Ved å legge til én bokstav til AV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆVA 11
PAV 9
VÅA 9
HAV 8
HVA 8
VAK 7
GAV 7
KAV 7
VAG 7
MAV 7
OVA 7
VAL 6
VAN 6
VAS 6
VAR 6
VEA 6
VIA 6
VAI 6
ALV 6
VAD 6
TAV 6
SVA 6
ARV 6
RAV 6
NAV 6
LAV 6
EVA 6
AVL 6
AVE 6
SAV 6

Ord som starter på AV

OrdPoeng
AVBØYA 21
AVBØYD 21
AVBØY 20
AVLØYS 18
AVBYGD 18
AVKJØL 17
AVBRYT 17
AVGJØR 17
AVLØPA 16
AVKAPP 16
AVBØTT 16
AVBRØT 16
AVBØTE 16
AVSTØP 16
AVEC 16
AVHØRT 15
AVSKYS 15
AVLØP 15
AVBØT 15
AVFYRT 15
AVHØRA 15
AVFYRE 15
AVLYTT 14
AVSKY 14
AVBUD 14
AVFYR 14
AVLÆRE 14
AVLÆRT 14
AVFØDE 14
AVSØKT 14
AVHØR 14
AVHULL 14
AVLYST 14
AVSØKE 14
AVFØRE 14
AVFØDT 14
AVLYSE 14
AVHUDE 14
AVSKUM 14
AVLØNT 13
AVHUD 13
AVSKIP 13
AVMÅLT 13
AVDUKA 13
AVVIKL 13
AVVERG 13
AVLYD 13
AVVIKE 13
AVENY 13
AVSØK 13
AVFØD 13
AVSVOR 13
AVGÅTT 13
AVLÆR 13
AVVIRK 13
AVROPA 13
AVDØDE 13
AVFØR 13
AVLØSE 13
AVLYS 13
AVBIKT 13
AVSPOR 13
AVMÅLE 13
AVHOGD 13
AVSLØR 13
AVFOLK 12
AVDUK 12
AVVEK 12
AVSAVN 12
AVBILD 12
AVKOKT 12
AVSKOG 12
AVGÅR 12
AVLURT 12
AVDØD 12
AVMÅL 12
AVLUTE 12
AVGÅS 12
AVSLÅR 12
AVLURE 12
AVHENG 12
AVLØS 12
AVRUSA 12
AVSVEI 12
AVLÅST 12
AVLIVE 12
AVHOLD 12
AVLUSE 12
AVVIST 12
AVLÅSE 12
AVVEND 12
AVLUSA 12
AVLUST 12
AVSLÅS 12
AVHANG 12
AVKROK 12
AVSPIS 12
AVSVIS 12
AVSVED 12
AVSUG 12
AVVEIE 12
AVÅTET 12
AVVIK 12
AVUNDE 12
AVGAV 12
AVSTÅR 12
AVVISE 12
AVROP 12
AVRUST 12
AVKOKA 12
AVVENT 12
AVGUD 12
AVVEG 12
AV 11
AVMERK 11
AVLIV 11
AVMAGR 11
AVLUT 11
AVSVI 11
AVKODA 11
AVHOL 11
AVHERD 11
AVRUS 11
AVUND 11
AVLUS 11
AVLUR 11
AVSLÅ 11
AVVIS 11
AVKOM 11
AVSTÅ 11
AVSMAK 11
AVKODE 11
AVDROG 11
AVVEI 11
AVDEKK 11
AVKOK 11
AVLÅS 11
AVSONA 10
AVGITT 10
AVSONT 10
AVSANG 10
AVRIMA 10
AVTEGN 10
AVKAST 10
AVKALL 10
AVREGN 10
AVLAGT 10
AVFALL 10
AVKLES 10
AVDEKT 10
AVFETT 10
AVSIGA 10
AVFASA 10
AVTAKA 10
AVMELD 10
AV 10
AVFEID 10
AVGIES 10
AVSKAR 10
AVKOD 10
AVFEIA 10
AVÅT 10
AVGASS 10
AVSONE 10
AVTOK 10
AVKANT 10
AVLING 10
AVSAGA 10
AVRIME 10
AVDRAG 10
AVSANN 9
AVNEIA 9
AVSTED 9
AVLEID 9
AVISEN 9
AVTAES 9
AVSEND 9
AVLETE 9
AVNEIE 9
AVSILE 9
AVTATT 9
AVSILT 9
AVTINT 9
AVDRAS 9
AVLEIE 9
AVALEN 9
AVLAST 9
AVALER 9
AVRETT 9
AVSON 9
AVTALE 9
AVFAS 9
AVKLE 9
AVGIR 9
AVISO 9
AVDRO 9
AVGIS 9
AVISTE 9
AVSTO 9
AVRIM 9
AVFEI 9
AVSEES 9
AVDAG 9
AVTAK 9
AVSIG 9
AVLIRT 9
AVSLO 9
AVLEIR 9
AVSATT 9
AVLEST 9
AVDRAR 9
AVAREN 9
AVTALT 9
AVLEDE 9
AVDELT 9
AVSATS 9
AVSETT 9
AVREIS 9
AVISES 9
AVARTA 9
AVLENE 9
AVSIES 9
AVRISS 9
AVLER 8
AVGA 8
AVSIL 8
AVTAS 8
AVTAR 8
AVDRA 8
AVISA 8
AVGI 8
AVISE 8
AVLET 8
AVNEI 8
AVLAT 8
AVIST 8
AVLEI 8
AVSIS 8
AVENE 8
AVDAL 8
AVART 8
AVTAL 8
AVSER 8
AVLES 8
AVLIR 8
AVERS 8
AVLEN 8
AVLED 8
AVTIN 8
AVDEL 8
AVIND 8
AVSES 8
AVLE 7
AVET 7
AVSA 7
AVAL 7
AVTA 7
AVSI 7
AVER 7
AVLA 7
AVSE 7
AVIS 7
AVAR 7
AVE 6
AVA 6
AVL 6

Ord som slutter med AV

OrdPoeng
UNCIALBOKSTAV 33
KJEMPEBOKSTAV 29
JORDBRUKSKRAV 28
MILJØVERNKRAV 28
TRYKKBOKSTAV 27
LØNNSOMHETSKRAV 27
UTLEVERINGSKRAV 26
POSTOPPKRAV 26
PRESTASJONSKRAV 26
FUNKSJONSKRAV 26
BLOKKBOKSTAV 26
PRINSIPPKRAV 25
SELVSTYREKRAV 25
REFUSJONSKRAV 25
UTSLIPPSKRAV 25
JUSTERINGSKRAV 25
HØVDINGGRAV 25
UTBEDRINGSKRAV 25
KUNNSKAPSKRAV 25
BJØRNEGRAV 24
BJØRKESTAV 24
MAKSIMUMSKRAV 24
FORHJULSNAV 24
EGENKAPITALKRAV 24
KONSESJONSKRAV 24
KOMPETANSEKRAV 24
KVITTERINGSKRAV 24
LANDBRUKSKRAV 24
UNNTAKELSESKRAV 23
OPPTAKSKRAV 23
FRIHJULSNAV 23
BAMBUSSTAV 23
HABILITETSKRAV 23
FORHÅNDSKRAV 23
AKTSOMHETSKRAV 23
FORSIKRINGSKRAV 23
OVERGANGSKRAV 23
SIKKERHETSKRAV 22
MINIMUMSKRAV 22
LOJALITETSKRAV 22
KJEMPEKRAV 22
SØLIBATKRAV 22
AKTIVITETSKRAV 22
GEBYRKRAV 22
TIMELØNNSKRAV 22
KLIPPEGRAV 21
BLOMSTERHAV 21
BRUKERKRAV 21
FLYGERKRAV 21
KVALITETSKRAV 21
SKYTTERGRAV 21
PILEGRIMSSTAV 21
VEDERLAGSKRAV 21
JAKOBSSTAV 21
MILJØKRAV 21
TILKJENNEGAV 20
ASSURANSEKRAV 20
BJERKESTAV 20
FORBOKSTAV 20
HUSLEIEKRAV 20
VELFERDSKRAV 20
GJENUTGAV 20
VANDRINGSSTAV 20
KONTRAKTSKRAV 20
ERSTATNINGSKRAV 20
HYRDESTAV 19
HOVEDKRAV 19
VIKINGGRAV 19
LØPEGRAV 19
ENDEBOKSTAV 19
KAPITALKRAV 19
BIDRAGSKRAV 19
JUGOSLAV 19
LØVEGRAV 19
UNNTAKSKRAV 19
HONORARKRAV 19
KONTRAKTKRAV 19
KAPITTELSTAV 19
MARSJALLSTAV 19
FESTNINGSGRAV 19
KARANTENEKRAV 18
SMØREGRAV 18
SANNHETSKRAV 18
SKJEGGLAV 18
BISPESTAV 18
VERDENSHAV 18
KVINNEGRAV 18
MARSKALKSTAV 18
TRYLLESTAV 18
KVINNEKRAV 18
ANSVARSKRAV 18
BRENSELSSTAV 18
AVGASSKRAV 18
KARAKTERKRAV 18
ILDBOKSTAV 18
KONTRAOKTAV 18
PARKETTSTAV 18
ORKESTERGRAV 18
TILLEGGSKRAV 18
OPPKRAV 18
OPPHAV 18
ULVEGRAV 18
HOPEHAV 18
BIKONKAV 17
BORGGRAV 17
STØTTESTAV 17
LØNNSKRAV 17
FLAMMEHAV 17
SKORPELAV 17
PENGEKRAV 17
VEKTERSTAV 17
REFORMKRAV 17
VEKSTKRAV 17
MILLIONKRAV 17
SKIPSGRAV 17
OPPGAV 17
INKASSOKRAV 17
GRUNNHAV 17
MILLIARDKRAV 17
INNTEKTSKRAV 17
DYREGRAV 17
TARIFFKRAV 16
SÆRKRAV 16
KALENDERSTAV 16
FOLKEHAV 16
GJENKRAV 16
HÅNDGAV 16
PÅKRAV 16
STANDARDKRAV 16
PÅLSTAV 16
BETLERSTAV 16
TÅKEHAV 16
KREDITTKRAV 16
LYSHAV 16
VOLLGRAV 16
GARANTIKRAV 16
UNDERGRAV 16
AUTOKLAV 16
GRUNNGAV 16
TØNNESTAV 16
FOLKEKRAV 16
MAGNETSTAV 15
LÅNEKRAV 15
OVERGAV 15
TIGGERSTAV 15
FORMKRAV 15
PRISKRAV 15
BOKSTAV 15
ARVEKRAV 15
SMÅKRAV 15
GJENGAV 15
URNEGRAV 15
LUNTETRAV 15
VEGKRAV 15
MINSTEKRAV 15
VANNGRAV 15
MÅLESTAV 15
FATTIGSTAV 15
SKATTEKRAV 15
UNDERGAV 15
KRIGSGRAV 15
POLHAV 15
VASSGRAV 15
HVORAV 15
SKANSEGRAV 15
PRIMSTAV 15
TANKSGRAV 14
PRISGAV 14
RUNESTAV 14
LAUSGAV 14
VEIKRAV 14
KROKSTAV 14
REKORDLAV 14
SKADEKRAV 14
MASSEGRAV 14
SNØKAV 14
NAVNGAV 14
ARRESTKRAV 14
SMÅTRAV 14
HUGAV 14
FORMGAV 14
LØSGAV 14
FOREGAV 13
AVSKAV 13
MOTKRAV 13
REGNESTAV 13
TANKGRAV 13
STORHAV 13
ETTERKRAV 13
HANDGAV 13
ISLANDSLAV 13
FALLGRAV 13
BEGRAV 13
NORDHAV 13
RENSEKRAV 13
RETTSKRAV 13
SKANDINAV 13
AVGAV 12
FORGAV 12
BEGAV 12
INNEHAV 12
ETTERGAV 12
DRILLSTAV 12
UTGAV 12
LEIEKRAV 12
REINGRAV 12
DATAKRAV 12
KONKAV 12
HENGAV 12
KVAV 11
KJAV 11
MEDGAV 11
INNHAV 11
SKISTAV 11
OMGAV 11
GRANLAV 11
FRIGAV 11
SAMSTAV 11
NEDGRAV 11
ILDHAV 11
UTAV 10
REINLAV 10
FRINAV 10
INNGAV 10
HERAV 10
BRAV 10
OKTAV 10
ISKRAV 10
TILGAV 10
ISHAV 10
PAV 9
ANGAV 9
VAV 9
HAV 8
GRAV 8
SKAV 8
KRAV 8
GNAV 8
KLAV 8
DERAV 8
TRAV 7
SLAV 7
GAV 7
STAV 7
MAV 7
KAV 7
TAV 6
NAV 6
SAV 6
RAV 6
LAV 6

Lignende ord av AV

Anagram av AV

For mer informasjon om ordet AV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok