AV i Scrabble - ordspill.com

AV i Scrabble

AV er et preposisjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AV.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1V4

Ved å legge til én bokstav til AV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆVA 11
PAV 9
VÅA 9
HAV 8
HVA 8
VAK 7
GAV 7
KAV 7
VAG 7
MAV 7
OVA 7
VAL 6
VAN 6
VAS 6
VAR 6
VEA 6
VIA 6
VAI 6
ALV 6
VAD 6
TAV 6
SVA 6
ARV 6
RAV 6
NAV 6
LAV 6
EVA 6
AVL 6
AVE 6
SAV 6

Ord som starter på AV

OrdPoeng
AVBØYD 21
AVBØYE 21
AVBØY 20
AVVÆPN 20
AVBYGD 18
AVHOPP 18
AVLØYS 18
AVBRYT 17
AVKJØL 17
AVGJØR 17
AVEC 16
AVBRØT 16
AVLØPA 16
AVBØTT 16
AVSTØP 16
AVKAPP 16
AVHØRA 15
AVSKYS 15
AVFYRT 15
AVBØT 15
AVFYRE 15
AVHØRE 15
AVLØP 15
AVBUDA 15
AVHUGD 15
AVSKYR 15
AVBUD 14
AVFYR 14
AVFØRE 14
AVFØDE 14
AVFØDT 14
AVSKY 14
AVLYST 14
AVLYSE 14
AVHØR 14
AVSØKT 14
AVHUDA 14
AVSØKE 14
AVLÆRT 14
AVSKUM 14
AVFØD 13
AVMÅLT 13
AVVEIK 13
AVLÆR 13
AVDØDE 13
AVMÅLE 13
AVDAMP 13
AVSPOR 13
AVVIKA 13
AVSKAV 13
AVLYD 13
AVLYS 13
AVLØST 13
AVFØR 13
AVHUD 13
AVSUGA 13
AVSØK 13
AVENY 13
AVBIKT 13
AVGÅTT 13
AVDUKE 13
AVKREV 13
AVLØNT 13
AVGÅES 13
AVSLØR 13
AVGAV 12
AVLUST 12
AVGÅS 12
AVLIVA 12
AVSTIV 12
AVLUTA 12
AVGUD 12
AVSLÅS 12
AVSAVN 12
AVBILD 12
AVHOLA 12
AVHANG 12
AVPASS 12
AVÅTET 12
AVHOLD 12
AVSPIS 12
AVVENT 12
AVSLÅR 12
AVKOKA 12
AVLURT 12
AVVEK 12
AVLOKK 12
AVBIND 12
AVLØS 12
AVSVIR 12
AVVEID 12
AVSKOG 12
AVSTÅS 12
AVRUND 12
AVVEND 12
AVKOKE 12
AVVIST 12
AVLUSA 12
AVUNDA 12
AVDØD 12
AVDUK 12
AVVIK 12
AVMÅL 12
AVRUSA 12
AVKOKT 12
AVSVEI 12
AVLUSE 12
AVTJEN 12
AVVENN 12
AVUNDE 12
AVSUG 12
AVROP 12
AVVEG 12
AVGÅR 12
AVFOLK 12
AVRUSE 12
AVLÅST 12
AVMERK 11
AVHENT 11
AVDROG 11
AVKORT 11
AVMAGR 11
AVKOM 11
AVKOK 11
AV 11
AVKODA 11
AVVIS 11
AVSLÅ 11
AVUND 11
AVDEKK 11
AVLUR 11
AVSVI 11
AVLIV 11
AVHOL 11
AVLUT 11
AVRUS 11
AVLÅS 11
AVLUS 11
AVMAKT 11
AVSTÅ 11
AVLEGG 11
AVHEND 11
AVVEI 11
AVGIES 10
AVSTEM 10
AVFASE 10
AVFANT 10
AVTOK 10
AVFALL 10
AVRIME 10
AVTEGN 10
AVÅT 10
AV 10
AVLING 10
AVKLER 10
AVKLAR 10
AVGITT 10
AVSTOD 10
AVKOD 10
AVGASS 10
AVSAGT 10
AVFASA 10
AVFATT 10
AVDEKT 10
AVSONA 10
AVFEID 10
AVDRAG 10
AVMELD 10
AVSONE 10
AVLAGT 10
AVSONT 10
AVLANG 10
AVLEDA 9
AVISER 9
AVLENE 9
AVLIRT 9
AVLEIR 9
AVSEES 9
AVSATS 9
AVAREN 9
AVDRAR 9
AVARTA 9
AVSATT 9
AVNEIE 9
AVSIES 9
AVISTE 9
AVLIRE 9
AVSETT 9
AVTATT 9
AVSIER 9
AVSILT 9
AVDRO 9
AVGIS 9
AVSON 9
AVSTO 9
AVFEI 9
AVISO 9
AVTAK 9
AVSINN 9
AVSLO 9
AVKLE 9
AVFAS 9
AVSIG 9
AVDAG 9
AVGIR 9
AVRIM 9
AVRETT 9
AVSTED 9
AVISEN 9
AVTALE 9
AVDELT 9
AVLETE 9
AVLESE 9
AVATAR 9
AVTALT 9
AVLAST 9
AVTINE 9
AVALER 9
AVANSE 9
AVNEIA 9
AVLEID 9
AVSIL 8
AVART 8
AVLEN 8
AVDAL 8
AVLET 8
AVERS 8
AVSIS 8
AVLER 8
AVLED 8
AVIST 8
AVIND 8
AVTAL 8
AVGA 8
AVGI 8
AVTAR 8
AVSER 8
AVNEI 8
AVDEL 8
AVLAT 8
AVISA 8
AVTIN 8
AVENE 8
AVISE 8
AVDRA 8
AVLEI 8
AVTAS 8
AVSES 8
AVLIR 8
AVLES 8
AVSI 7
AVSE 7
AVAR 7
AVLA 7
AVET 7
AVER 7
AVTA 7
AVIS 7
AVAL 7
AVSA 7
AVLE 7
AVE 6
AVA 6
AVL 6

Ord som slutter med AV

OrdPoeng
UNCIALBOKSTAV 33
KJEMPEBOKSTAV 29
MILJØVERNKRAV 28
JORDBRUKSKRAV 28
LØNNSOMHETSKRAV 27
TRYKKBOKSTAV 27
BLOKKBOKSTAV 26
PRESTASJONSKRAV 26
UTLEVERINGSKRAV 26
POSTOPPKRAV 26
FUNKSJONSKRAV 26
SELVSTYREKRAV 25
JUSTERINGSKRAV 25
REFUSJONSKRAV 25
UTSLIPPSKRAV 25
UTBEDRINGSKRAV 25
PRINSIPPKRAV 25
HØVDINGGRAV 25
KUNNSKAPSKRAV 25
LANDBRUKSKRAV 24
FORHJULSNAV 24
MAKSIMUMSKRAV 24
BJØRNEGRAV 24
BJØRKESTAV 24
KVITTERINGSKRAV 24
EGENKAPITALKRAV 24
KOMPETANSEKRAV 24
KONSESJONSKRAV 24
FORHÅNDSKRAV 23
OVERGANGSKRAV 23
BAMBUSSTAV 23
UNNTAKELSESKRAV 23
HABILITETSKRAV 23
FORSIKRINGSKRAV 23
OPPTAKSKRAV 23
FRIHJULSNAV 23
AKTSOMHETSKRAV 23
SØLIBATKRAV 22
KJEMPEKRAV 22
SIKKERHETSKRAV 22
MINIMUMSKRAV 22
AKTIVITETSKRAV 22
TIMELØNNSKRAV 22
LOJALITETSKRAV 22
GEBYRKRAV 22
BRUKERKRAV 21
KVALITETSKRAV 21
MILJØKRAV 21
PILEGRIMSSTAV 21
SKYTTERGRAV 21
BLOMSTERHAV 21
VEDERLAGSKRAV 21
JAKOBSSTAV 21
FLYGERKRAV 21
KLIPPEGRAV 21
GJENUTGAV 20
FORBOKSTAV 20
BJERKESTAV 20
ERSTATNINGSKRAV 20
ASSURANSEKRAV 20
HUSLEIEKRAV 20
VELFERDSKRAV 20
KONTRAKTSKRAV 20
VANDRINGSSTAV 20
TILKJENNEGAV 20
FESTNINGSGRAV 19
VIKINGGRAV 19
UNNTAKSKRAV 19
BIDRAGSKRAV 19
HONORARKRAV 19
KAPITTELSTAV 19
MARSJALLSTAV 19
LØPEGRAV 19
KONTRAKTKRAV 19
ENDEBOKSTAV 19
HOVEDKRAV 19
KAPITALKRAV 19
LØVEGRAV 19
JUGOSLAV 19
HYRDESTAV 19
SKJEGGLAV 18
SANNHETSKRAV 18
VERDENSHAV 18
KVINNEGRAV 18
OPPKRAV 18
HOPEHAV 18
KVINNEKRAV 18
TRYLLESTAV 18
AVGASSKRAV 18
KONTRAOKTAV 18
PARKETTSTAV 18
ULVEGRAV 18
ANSVARSKRAV 18
BISPESTAV 18
SMØREGRAV 18
TILLEGGSKRAV 18
KARANTENEKRAV 18
OPPHAV 18
MARSKALKSTAV 18
BRENSELSSTAV 18
KARAKTERKRAV 18
ORKESTERGRAV 18
ILDBOKSTAV 18
VEKTERSTAV 17
DYREGRAV 17
BORGGRAV 17
INNTEKTSKRAV 17
SKORPELAV 17
INKASSOKRAV 17
STØTTESTAV 17
SKIPSGRAV 17
LØNNSKRAV 17
BIKONKAV 17
GRUNNHAV 17
OPPGAV 17
FLAMMEHAV 17
MILLIARDKRAV 17
PENGEKRAV 17
VEKSTKRAV 17
MILLIONKRAV 17
REFORMKRAV 17
HÅNDGAV 16
BETLERSTAV 16
TÅKEHAV 16
KREDITTKRAV 16
GARANTIKRAV 16
PÅKRAV 16
LYSHAV 16
KALENDERSTAV 16
STANDARDKRAV 16
PÅLSTAV 16
TARIFFKRAV 16
TØNNESTAV 16
FOLKEKRAV 16
GRUNNGAV 16
SÆRKRAV 16
FOLKEHAV 16
GJENKRAV 16
AUTOKLAV 16
VOLLGRAV 16
UNDERGRAV 16
PRIMSTAV 15
FATTIGSTAV 15
SKATTEKRAV 15
BOKSTAV 15
VEGKRAV 15
SMÅKRAV 15
URNEGRAV 15
GJENGAV 15
UNDERGAV 15
MINSTEKRAV 15
SKANSEGRAV 15
KRIGSGRAV 15
PRISKRAV 15
MÅLESTAV 15
LÅNEKRAV 15
LUNTETRAV 15
FORMKRAV 15
POLHAV 15
ARVEKRAV 15
HVORAV 15
TIGGERSTAV 15
VANNGRAV 15
MAGNETSTAV 15
OVERGAV 15
VASSGRAV 15
RUNESTAV 14
SNØKAV 14
KROKSTAV 14
HUGAV 14
LØSGAV 14
SMÅTRAV 14
SKADEKRAV 14
LAUSGAV 14
ARRESTKRAV 14
REKORDLAV 14
FORMGAV 14
VEIKRAV 14
NAVNGAV 14
MASSEGRAV 14
TANKSGRAV 14
PRISGAV 14
REGNESTAV 13
ISLANDSLAV 13
RETTSKRAV 13
FALLGRAV 13
STORHAV 13
TANKGRAV 13
HANDGAV 13
RENSEKRAV 13
SKANDINAV 13
BEGRAV 13
ETTERKRAV 13
NORDHAV 13
FOREGAV 13
MOTKRAV 13
AVSKAV 13
LEIEKRAV 12
DATAKRAV 12
AVGAV 12
FORGAV 12
BEGAV 12
ETTERGAV 12
UTGAV 12
HENGAV 12
KONKAV 12
INNEHAV 12
DRILLSTAV 12
REINGRAV 12
OMGAV 11
GRANLAV 11
SKISTAV 11
NEDGRAV 11
KVAV 11
ILDHAV 11
KJAV 11
INNHAV 11
FRIGAV 11
MEDGAV 11
SAMSTAV 11
BRAV 10
OKTAV 10
UTAV 10
REINLAV 10
ISHAV 10
HERAV 10
INNGAV 10
FRINAV 10
TILGAV 10
ISKRAV 10
ANGAV 9
PAV 9
VAV 9
KLAV 8
GNAV 8
KRAV 8
GRAV 8
HAV 8
DERAV 8
SKAV 8
MAV 7
GAV 7
STAV 7
KAV 7
TRAV 7
SLAV 7
TAV 6
NAV 6
LAV 6
SAV 6
RAV 6

Lignende ord av AV

Anagram av AV

For mer informasjon om ordet AV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok