BÅT i Scrabble - ordspill.com

BÅT i Scrabble

BÅT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BTÅ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4Å4T1

Ved å legge til én bokstav til BÅT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UBÅT 13
GT 11
ÅBOT 11
BI 10
ST 10
ÅBIT 10

Ord som starter på BÅT

OrdPoeng
BÅTSERVICENE 30
BÅTBYGGINGER 29
BÅTSERVICEN 29
BÅTSERVICER 29
BÅTBYGGINGEN 29
BÅTSERVICE 28
BÅTKJØPERNE 28
BÅTBYGGINGA 28
BÅTKJØPEREN 28
BÅTBYGGERIET 28
BÅTBYGGERIA 27
BÅTBRYGGENE 27
BÅTBYGGING 27
BÅTULYKKENE 27
BÅTTJUVERIER 27
BÅTBYGGERNE 27
BÅTTJUVERIET 27
BÅTBYGGEREN 27
BÅTKJØPERE 27
BÅTULYKKER 26
BÅTBYGGERE 26
BÅTKJØPER 26
BÅTTJUVERIA 26
BÅTBRYGGEN 26
BÅTIMPORTØR 26
BÅTBYGGERI 26
BÅTUTSTYRENE 26
BÅTULYKKEN 26
BÅTFLYKTNING 26
BÅTTYVERIENE 26
BÅTBRYGGER 26
BÅTUTSTYRET 25
BÅTPRODUSENT 25
BÅTHVELVENE 25
BÅTTYVERIET 25
BÅTBRYGGA 25
BÅTULYKKA 25
BÅTULYKKE 25
BÅTBYGGER 25
BÅTTJUVERI 25
BÅTTJUVENE 25
BÅTBRYGGE 25
BÅTTYVERIER 25
BÅTRACENE 24
BÅTHVELVET 24
BÅTTYVERIA 24
BÅTBRANSJENE 24
BÅTFABRIKKER 24
BÅTFABRIKKEN 24
BÅTUTSTYRA 24
BÅTKVELVENE 24
BÅTTJUVER 24
BÅTTJUVEN 24
BÅTBRANSJER 23
BÅTKVELVEN 23
BÅTTYVERI 23
BÅTUTSTYR 23
BÅTKVELVET 23
BÅTTYVENE 23
BÅTKVELVER 23
BÅTMANNSKAPA 23
BÅTSLIPPENE 23
BÅTTYPENE 23
BÅTHVELVA 23
BÅTSKYSSENE 23
BÅTDRØMMENE 23
BÅTBRANSJEN 23
BÅTRACET 23
BÅTTYPER 22
BÅTPUSSENE 22
BÅTTYVER 22
BÅTDRØMMEN 22
BÅTSLIPPEN 22
BÅTFABRIKK 22
BÅTSLIPPER 22
BÅTSKYSSER 22
BÅTBRANSJE 22
BÅTDRØMMER 22
BÅTSELSKAPET 22
BÅTTRANSPORT 22
BÅTSELSKAPER 22
BÅTRACA 22
BÅTSKYSSEN 22
BÅTRACE 22
BÅTTJUV 22
BÅTMANNSKAP 22
BÅTTYVEN 22
BÅTHVELV 22
BÅTKVELVA 22
BÅTTYPEN 22
BÅTSPIKRENE 21
BÅTFØREREN 21
BÅTTRAFIKKEN 21
BÅTFØRERNE 21
BÅTHAVNENE 21
BÅTBENSINENE 21
BÅTTYPE 21
BÅTKVELV 21
BÅTFLYENE 21
BÅTSELSKAPA 21
BÅTPUSSER 21
BÅTTRAFIKKER 21
BÅTFORENINGA 21
BÅTSPIKERNE 21
BÅTPUSSEN 21
BÅTSPORTENE 21
BÅTSPIKEREN 21
BÅTFESTIVAL 21
BÅTLEILIGHET 21
BÅTFØRERE 20
BÅTSPORTEN 20
BÅTSPIKRER 20
BÅTSPIKERE 20
BÅTHUSENE 20
BÅTHAVNEN 20
BÅTSPORTER 20
BÅTSELSKAP 20
BÅTFORENING 20
BÅTSLIPP 20
BÅTHAVNER 20
BÅTBRANNENE 20
BÅTBENSINEN 20
BÅTMOTORENE 20
BÅTJAKTENE 20
BÅTNAUSTENE 20
BÅTTYV 20
BÅTSKYSS 20
BÅTSESONGENE 20
BÅTKONTROLL 20
BÅTFLYET 20
BÅTBENSINER 20
BÅTPLASSENE 20
BÅTHAVNA 19
BÅTFRAKTENE 19
BÅTMOTOREN 19
BÅTFORMETE 19
BÅTSPIKRE 19
BÅTFØRER 19
BÅTBLADENE 19
BÅTMOTORER 19
BÅTVETTENE 19
BÅTFLYA 19
BÅTBRANNEN 19
BÅTSHAKENE 19
BÅTJAKTEN 19
BÅTHUENE 19
BÅTFORMENE 19
BÅTHUSET 19
BÅTJAKTER 19
BÅTPLASSEN 19
BÅTBRANNER 19
BÅTSTØENE 19
BÅTTRAFIKK 19
BÅTSPIKER 19
BÅTNAUSTET 19
BÅTSESONGEN 19
BÅTFOLKENE 19
BÅTSESONGER 19
BÅTPUSS 19
BÅTPLASSER 19
BÅTFORMEDE 19
BÅTHAVN 18
BÅTHUEN 18
BÅTSMENNENE 18
BÅTDEKKENE 18
BÅTLAKKENE 18
BÅTHUER 18
BÅTDRØM 18
BÅTHUSA 18
BÅTFLY 18
BÅTFRAKTEN 18
BÅTNAUSTA 18
BÅTRADIOENE 18
BÅTRIPENE 18
BÅTFORMER 18
BÅTSHAKER 18
BÅTRUTENE 18
BÅTLIVENE 18
BÅTBLADER 18
BÅTFOLKET 18
BÅTFORMET 18
BÅTSTØEN 18
BÅTBLADET 18
BÅTTURENE 18
BÅTJAKTA 18
BÅTSPORT 18
BÅTFORMEN 18
BÅTSTØER 18
BÅTBENSIN 18
BÅTSHAKEN 18
BÅTVETTET 18
BÅTLENGDENE 18
BÅTFRAKTER 18
BÅTLENGDER 17
BÅTSENTERET 17
BÅTRADIOER 17
BÅTSENTRENE 17
BÅTSKADENE 17
BÅTSESONG 17
BÅTSMANNEN 17
BÅTRADIOEN 17
BÅTBLADA 17
BÅTNAUST 17
BÅTTURER 17
BÅTRUTEN 17
BÅTBRANN 17
BÅTRIPEN 17
BÅTSHAKE 17
BÅTPLASS 17
BÅTLIVET 17
BÅTFOLKA 17
BÅTVETTA 17
BÅTFRAKTA 17
BÅTTUREN 17
BÅTRUTER 17
BÅTFORMA 17
BÅTRIPER 17
BÅTMOTOR 17
BÅTVANTE 17
BÅTSTØA 17
BÅTJAKT 17
BÅTHUE 17
BÅTHUS 17
BÅTHUA 17
BÅTLAKKEN 17
BÅTLUENE 17
BÅTLENGDEN 17
BÅTDEKKET 17
BÅTFERIENE 17
BÅTLAKKER 17
BÅTFRELSTE 17
BÅTVETT 16
BÅTSTØ 16
BÅTSENTRET 16
BÅTFRELST 16
BÅTLENGDE 16
BÅTFORM 16
BÅTVANT 16
BÅTBLAD 16
BÅTLASTENE 16
BÅTLUER 16
BÅTRUTE 16
BÅTRIPE 16
BÅTLIVA 16
BÅTRUTA 16
BÅTFOLK 16
BÅTREISENE 16
BÅTRIPA 16
BÅTLENGDA 16
BÅTFERIEN 16
BÅTLUEN 16
BÅTFERIER 16
BÅTDEKKA 16
BÅTSKADER 16
BÅTLAGENE 16
BÅTSKADEN 16
BÅTFRAKT 16
BÅTSMANN 15
BÅTRADIO 15
BÅTSENTRA 15
BÅTLASTEN 15
BÅTEIERNE 15
BÅTSKADE 15
BÅTSENTER 15
BÅTLUE 15
BÅTRIP 15
BÅTSENTRE 15
BÅTLIV 15
BÅTLUA 15
BÅTFERIE 15
BÅTDEKK 15
BÅTSMENN 15
BÅTREISER 15
BÅTLAKK 15
BÅTREISEN 15
BÅTTUR 15
BÅTLAGET 15
BÅTLASTER 15
BÅTEIEREN 15
BÅTELLENE 15
BÅTLAGA 14
BÅTREISA 14
BÅTREISE 14
BÅTELLER 14
BÅTLASTA 14
BÅTISENE 14
BÅTEIERE 14
BÅTELLET 14
BÅTELLA 13
BÅTEIER 13
BÅTLAST 13
BÅTLAG 13
BÅTISEN 13
BÅTISER 13
BÅTENE 12
BÅTELL 12
BÅTIS 11
BÅTER 11
BÅTEN 11

Ord som slutter med BÅT

OrdPoeng
MOTORTORPEDOBÅT 29
UTRYKNINGSBÅT 29
BÆREPLANBÅT 28
HURTIGRUTEBÅT 28
SENKEKJØLSBÅT 28
OPPSYNSBÅT 28
HYDROFOILBÅT 28
STYKKGODSBÅT 27
CRUISEBÅT 27
ALUMINIUMSBÅT 27
FORSYNINGSBÅT 27
HVITLØKSBÅT 27
LUFTPUTEBÅT 27
ULYKKESBÅT 26
PATRULJEBÅT 26
FLERBRUKSBÅT 26
ATLANTERHAVSBÅT 26
AMBULANSEBÅT 25
LEGESKYSSBÅT 25
UNDERVANNSBÅT 25
UNDERVASSBÅT 24
PASSASJERBÅT 24
SIGHTSEEINGBÅT 24
SNURREVADBÅT 24
RACERBÅT 23
APPELSINBÅT 23
FERSKFISKBÅT 22
BERGINGSBÅT 22
PARAGRAFBÅT 22
BUKSERBÅT 22
FØRINGSBÅT 22
UTLIGGERBÅT 22
BANKLINEBÅT 21
JUKSEBÅT 21
BRUKSBÅT 21
EKSPRESSBÅT 21
HJULBÅT 21
BRØNNBÅT 21
BRUKTBÅT 21
BRISLINGBÅT 21
HURTIGBÅT 21
KJØLBÅT 21
HARDANGERBÅT 21
UTENLANDSBÅT 21
TORPEDOBÅT 21
GUMMIBÅT 20
SVEVEBÅT 20
VARPEBÅT 20
SKYSSBÅT 20
UTALANDSBÅT 20
SKARVEBÅT 19
FJORDBÅT 19
ATOMUBÅT 19
PAKETTBÅT 19
FALLIVBÅT 19
FRUKTBÅT 19
POLITIBÅT 19
KYSTBÅT 19
JULEBÅT 19
SJØBÅT 19
HALINGSBÅT 19
NORDLANDSBÅT 19
VETERANBÅT 19
PENDLERBÅT 19
MINIUBÅT 18
LYSTBÅT 18
HVALBÅT 18
REDNINGSBÅT 18
VEDETTBÅT 18
RINGNOTBÅT 18
KAMERATBÅT 18
BARKEBÅT 18
TURISTBÅT 18
FLYBÅT 18
AMERIKABÅT 18
TRAMPBÅT 18
LANDSTEDSBÅT 18
FANGSTBÅT 17
KOSTERBÅT 17
FRAKTEBÅT 17
REGATTABÅT 17
FISKERBÅT 17
MODELLBÅT 17
FRITIDSBÅT 17
SPEEDBÅT 17
BARKBÅT 17
PLASTBÅT 17
VAKTBÅT 17
KVALBÅT 17
POSTBÅT 17
PALLEBÅT 17
DAMPBÅT 17
MOTORBÅT 17
PERLEBÅT 17
HAVBÅT 17
HEKKBÅT 17
BOMBÅT 17
BOKBÅT 17
HUSBÅT 17
SLEPEBÅT 17
BADEBÅT 16
PASSBÅT 16
RUTEBÅT 16
PALLBÅT 16
ELVEBÅT 16
SMÅBÅT 16
LAKRISBÅT 16
TOMATBÅT 16
FISKEBÅT 16
LOKALBÅT 16
DEKKSBÅT 16
KANONBÅT 16
FRAKTBÅT 16
DANSKEBÅT 16
NESODDBÅT 16
KIRKEBÅT 16
TEATERBÅT 15
SIVBÅT 15
FANTEBÅT 15
GODSBÅT 15
KONEBÅT 15
LASHBÅT 15
LIVBÅT 15
TURBÅT 15
BASBÅT 15
LISTERBÅT 15
MALMBÅT 15
TAUBÅT 15
KANALBÅT 15
LASTEBÅT 14
SILDEBÅT 14
STIMBÅT 14
SEGLBÅT 14
TOLLBÅT 14
TANKBÅT 14
GARNBÅT 14
RESERBÅT 14
LETTBÅT 13
NOTBÅT 13
LOSBÅT 13
SEILBÅT 13
LINEBÅT 13
UBÅT 13
ROBÅT 12
TAXIBÅT 12
TREBÅT 12

Bøyningsformer av BÅT

Anagram av BÅT

For mer informasjon om ordet BÅT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BÅT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok