BÅT i Scrabble - ordspill.com

BÅT i Scrabble

BÅT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BTÅ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4Å4T1

Ved å legge til én bokstav til BÅT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅBØT 14
UBÅT 13
GT 11
ÅBOT 11
BI 10
BRÅT 10
ST 10
ÅBIT 10

Ord som starter på BÅT

OrdPoeng
BÅTKJØPERE 27
BÅTULYKKER 26
BÅTBYGGERI 26
BÅTKJØPER 26
BÅTBRYGGE 25
BÅTBYGGER 25
BÅTBRYGGA 25
BÅTULYKKA 25
BÅTULYKKE 25
BÅTBRØKENE 24
BÅTTJUVEN 24
BÅTTJUVER 24
BÅTØVINGER 24
BÅTRACENE 24
BÅTTYVERI 23
BÅTKVELVEN 23
BÅTTYVENE 23
BÅTTYPENE 23
BÅTUTSTYR 23
BÅTRACET 23
BÅTVIMPLER 23
BÅTBRØKER 23
BÅTØVINGA 23
BÅTHVELVA 23
BÅTRACE 22
BÅTTYVER 22
BÅTTYPER 22
BÅTDRØMMER 22
BÅTØVING 22
BÅTRACA 22
BÅTTYVEN 22
BÅTHVELV 22
BÅTSLIPPEN 22
BÅTKVELVA 22
BÅTVIMPEL 22
BÅTTYPEN 22
BÅTTJUV 22
BÅTTRAPPEN 22
BÅTSKYSSEN 22
BÅTSJUKEN 22
BÅTBRANSJE 22
BÅTSJUKT 21
BÅTTRAPPA 21
BÅTKLÆRNE 21
BÅTPUSSEN 21
BÅTBRUENE 21
BÅTTYPE 21
BÅTKVELV 21
BÅTSJUKE 21
BÅTFØREREN 21
BÅTFLYENE 21
BÅTSELSKAP 20
BÅTFLYET 20
BÅTSKYSS 20
BÅTHAVNEN 20
BÅTSPIKRER 20
BÅTBRUER 20
BÅTTYV 20
BÅTHAVNER 20
BÅTFØRERE 20
BÅTBROKEN 20
BÅTBRUEN 20
BÅTSYKEN 20
BÅTTRAPP 20
BÅTHUSENE 20
BÅTSLIPP 20
BÅTSJUK 20
BÅTJAKTER 19
BÅTSKURET 19
BÅTNAUSTET 19
BÅTHAVNA 19
BÅTTRAFIKK 19
BÅTBROKA 19
BÅTBROENE 19
BÅTFØRER 19
BÅTVRAKET 19
BÅTHUSET 19
BÅTHUENE 19
BÅTVASKEN 19
BÅTKLÆR 19
BÅTSPIKER 19
BÅTSHAKENE 19
BÅTFORMEDE 19
BÅTPUSS 19
BÅTBRANNER 19
BÅTSYKE 19
BÅTSYKT 19
BÅTVELTENE 19
BÅTFLYA 19
BÅTJAKTEN 19
BÅTSPIKRE 19
BÅTHOTELLA 19
BÅTBEINENE 19
BÅTBRUA 19
BÅTPOSTEN 19
BÅTPLASSER 19
BÅTMOTOREN 19
BÅTSTØENE 19
BÅTPRATEN 18
BÅTHOTELL 18
BÅTSKURA 18
BÅTBENENE 18
BÅTFORMEN 18
BÅTBENSIN 18
BÅTBLADER 18
BÅTFOLKET 18
BÅTFORMER 18
BÅTVRAKA 18
BÅTSTØEN 18
BÅTHUSA 18
BÅTNAUSTA 18
BÅTSTØER 18
BÅTDRØM 18
BÅTBROEN 18
BÅTBROK 18
BÅTFRAKTER 18
BÅTHUEN 18
BÅTSHAKER 18
BÅTPRISER 18
BÅTBLADET 18
BÅTFLY 18
BÅTHAVN 18
BÅTHUER 18
BÅTVELTER 18
BÅTDEKKENE 18
BÅTSHAKEN 18
BÅTVELTEN 18
BÅTBROER 18
BÅTPRISEN 18
BÅTRUTENE 18
BÅTSROINGA 18
BÅTFORMET 18
BÅTLAKKENE 18
BÅTSYK 18
BÅTBEINET 18
BÅTRIPENE 18
BÅTSPORT 18
BÅTJAKTA 18
BÅTTURENE 18
BÅTBRU 18
BÅTVETTET 18
BÅTSESONG 17
BÅTLAKKEN 17
BÅTDEKKET 17
BÅTMOTOR 17
BÅTFISKET 17
BÅTRIPEN 17
BÅTBEINA 17
BÅTTUREN 17
BÅTLAKKER 17
BÅTFRAKTA 17
BÅTSROING 17
BÅTTREKKA 17
BÅTFOLKA 17
BÅTVASK 17
BÅTSKUR 17
BÅTSALGENE 17
BÅTRUTEN 17
BÅTFORMA 17
BÅTLENGDER 17
BÅTBROA 17
BÅTPOST 17
BÅTBENET 17
BÅTSTØA 17
BÅTRIPER 17
BÅTVRAK 17
BÅTTURER 17
BÅTVEDEN 17
BÅTBRANN 17
BÅTLUENE 17
BÅTSEGLENE 17
BÅTRUTER 17
BÅTSHAKE 17
BÅTNAUST 17
BÅTVETTA 17
BÅTHUA 17
BÅTHUS 17
BÅTPLASS 17
BÅTHUE 17
BÅTSMANNEN 17
BÅTBLADA 17
BÅTVANTE 17
BÅTLIVET 17
BÅTJAKT 17
BÅTRIPE 16
BÅTLENGDE 16
BÅTLUER 16
BÅTVELT 16
BÅTRUTA 16
BÅTSTØ 16
BÅTFERIEN 16
BÅTVETT 16
BÅTLUEN 16
BÅTRIPA 16
BÅTLAGENE 16
BÅTFERIER 16
BÅTSRODDE 16
BÅTSKADEN 16
BÅTFESTER 16
BÅTPRIS 16
BÅTBLAD 16
BÅTVANT 16
BÅTFERDEN 16
BÅTFRELST 16
BÅTFOLK 16
BÅTEMNENE 16
BÅTBRO 16
BÅTDEKKA 16
BÅTBEIN 16
BÅTFISKE 16
BÅTTREKK 16
BÅTFRAKT 16
BÅTFESTET 16
BÅTSKADER 16
BÅTFERDER 16
BÅTDRAGET 16
BÅTSEGLET 16
BÅTMANNEN 16
BÅTFARTEN 16
BÅTBENA 16
BÅTSALGET 16
BÅTPRAT 16
BÅTLENGDA 16
BÅTRUTE 16
BÅTFORM 16
BÅTDRAGA 15
BÅTLEIENE 15
BÅTSENTER 15
BÅTBEN 15
BÅTLIV 15
BÅTLAGET 15
BÅTRIP 15
BÅTSALGA 15
BÅTLUA 15
BÅTVED 15
BÅTEIERNE 15
BÅTLASTEN 15
BÅTEMNER 15
BÅTSMANN 15
BÅTLUE 15
BÅTTUR 15
BÅTFESTA 15
BÅTFERIE 15
BÅTREISEN 15
BÅTSMENN 15
BÅTSENTRE 15
BÅTRADIO 15
BÅTSRODD 15
BÅTFESTE 15
BÅTELLENE 15
BÅTSKADE 15
BÅTDEKK 15
BÅTSEGLA 15
BÅTFERDA 15
BÅTLASTER 15
BÅTEIEREN 15
BÅTREISER 15
BÅTLAKK 15
BÅTSENTRA 15
BÅTEMNET 15
BÅTELLER 14
BÅTLEIER 14
BÅTFART 14
BÅTFERD 14
BÅTEMNA 14
BÅTLAGA 14
BÅTMENN 14
BÅTEMNE 14
BÅTSEGL 14
BÅTSROR 14
BÅTSALG 14
BÅTDRAG 14
BÅTSROS 14
BÅTREISA 14
BÅTISENE 14
BÅTLEIEN 14
BÅTREISE 14
BÅTILENE 14
BÅTEIERE 14
BÅTMANN 14
BÅTLASTA 14
BÅTELLET 14
BÅTILER 13
BÅTLAG 13
BÅTSRO 13
BÅTLEIA 13
BÅTISER 13
BÅTILEN 13
BÅTEIER 13
BÅTLAST 13
BÅTLEIE 13
BÅTELLA 13
BÅTISEN 13
BÅTILE 12
BÅTLEI 12
BÅTENE 12
BÅTELL 12
BÅTEN 11
BÅTER 11
BÅTIS 11

Ord som slutter med BÅT

OrdPoeng
UTRYKNINGSBÅT 29
MOTORTORPEDOBÅT 29
OPPSYNSBÅT 28
BÆREPLANBÅT 28
HYDROFOILBÅT 28
SENKEKJØLSBÅT 28
HURTIGRUTEBÅT 28
FORSYNINGSBÅT 27
LUFTPUTEBÅT 27
CRUISEBÅT 27
STYKKGODSBÅT 27
HVITLØKSBÅT 27
ALUMINIUMSBÅT 27
ATLANTERHAVSBÅT 26
PATRULJEBÅT 26
FLERBRUKSBÅT 26
ULYKKESBÅT 26
BØYEBÅT 25
AMBULANSEBÅT 25
LEGESKYSSBÅT 25
UNDERVANNSBÅT 25
SNURREVADBÅT 24
SIGHTSEEINGBÅT 24
PASSASJERBÅT 24
UNDERVASSBÅT 24
FLYVEBÅT 23
APPELSINBÅT 23
PAPPABÅT 23
SKJÆRBÅT 23
RACERBÅT 23
ÅFJORDBÅT 23
DYKKERBÅT 22
BERGINGSBÅT 22
UTLIGGERBÅT 22
PARAGRAFBÅT 22
FØRINGSBÅT 22
FERSKFISKBÅT 22
BUKSERBÅT 22
BRUKSBÅT 21
BRUKTBÅT 21
KJØLBÅT 21
JUKSEBÅT 21
BRØNNBÅT 21
TORPEDOBÅT 21
HJULBÅT 21
BANKLINEBÅT 21
FLYGEBÅT 21
BRISLINGBÅT 21
HURTIGBÅT 21
HYTTEBÅT 21
KLAPPBÅT 21
HARDANGERBÅT 21
EKSPRESSBÅT 21
UTENLANDSBÅT 21
MJØSBÅT 21
KRYSSBÅT 20
VARPEBÅT 20
SVEVEBÅT 20
VIDJEBÅT 20
BULKBÅT 20
SKYSSBÅT 20
PAPIRBÅT 20
UTALANDSBÅT 20
GUMMIBÅT 20
ATOMUBÅT 19
POLITIBÅT 19
KJEKSBÅT 19
BARMENBÅT 19
POKALBÅT 19
FJORDBÅT 19
FALLIVBÅT 19
PAKETTBÅT 19
SKARVEBÅT 19
STRØMBÅT 19
PENDLERBÅT 19
FRUKTBÅT 19
HALINGSBÅT 19
NORDLANDSBÅT 19
BONITTBÅT 19
VETERANBÅT 19
KYSTBÅT 19
JULEBÅT 19
SJØBÅT 19
VEDETTBÅT 18
FLYBÅT 18
BARKEBÅT 18
TRAMPBÅT 18
LANDSTEDSBÅT 18
FERJEBÅT 18
VENGEBÅT 18
FØREBÅT 18
LYSTBÅT 18
DOMMERBÅT 18
VASKEBÅT 18
AVISOBÅT 18
REDNINGSBÅT 18
RINGNOTBÅT 18
VINGEBÅT 18
DRAUGBÅT 18
TRUNKBÅT 18
TURISTBÅT 18
HVALBÅT 18
AMERIKABÅT 18
KAPERBÅT 18
MINIUBÅT 18
ORLOGSBÅT 18
SKRUEBÅT 18
KAMERATBÅT 18
SPILLBÅT 17
SPISSBÅT 17
PALLEBÅT 17
LINJEBÅT 17
PLASTBÅT 17
FISKERBÅT 17
SLEPEBÅT 17
MOTORBÅT 17
REGATTABÅT 17
PERLEBÅT 17
DØLEBÅT 17
BOMBÅT 17
HAVBÅT 17
HUSBÅT 17
BOKBÅT 17
VENGBÅT 17
KULLBÅT 17
DAMPBÅT 17
KVALBÅT 17
POSTBÅT 17
HEKKBÅT 17
VAKTBÅT 17
BARKBÅT 17
FRITIDSBÅT 17
FRAKTEBÅT 17
GAVLBÅT 17
OLJEBÅT 17
TAUERBÅT 17
KAGGEBÅT 17
KOSTERBÅT 17
FANGSTBÅT 17
RUNDEBÅT 17
SPEEDBÅT 17
RUSSEBÅT 17
MODELLBÅT 17
KONGEBÅT 17
LAKRISBÅT 16
DANSKEBÅT 16
NESODDBÅT 16
LOKALBÅT 16
FISKEBÅT 16
FIRMABÅT 16
RUTEBÅT 16
TREKKBÅT 16
EPLEBÅT 16
TOMATBÅT 16
FLOSSBÅT 16
PALLBÅT 16
FERGEBÅT 16
PASSBÅT 16
FRAKTBÅT 16
KIRKEBÅT 16
ELVEBÅT 16
VANNBÅT 16
ØREBÅT 16
VASSBÅT 16
MERKEBÅT 16
BADEBÅT 16
SMÅBÅT 16
DEKKSBÅT 16
KANONBÅT 16
GODSBÅT 15
LASHBÅT 15
MALMBÅT 15
FLODBÅT 15
LISTERBÅT 15
TAUBÅT 15
VEDBÅT 15
TURBÅT 15
FANTEBÅT 15
BASBÅT 15
GLASSBÅT 15
LIVBÅT 15
TEATERBÅT 15
KANALBÅT 15
SKINNBÅT 15
SIVBÅT 15
STOREBÅT 15
KONEBÅT 15
GEITBÅT 14
KOLBÅT 14
STIMBÅT 14
GARNBÅT 14
REKEBÅT 14
SEGLBÅT 14
SILDEBÅT 14
TEINEBÅT 14
RESERBÅT 14
LASTEBÅT 14
LENSEBÅT 14
LEIDEBÅT 14
TOLLBÅT 14
TANKBÅT 14
MINEBÅT 14
SLAGBÅT 14
STORBÅT 14
LINEBÅT 13
LETTBÅT 13
LOSBÅT 13
NOTBÅT 13
STASBÅT 13
SEILBÅT 13
UBÅT 13
TREBÅT 12
ROBÅT 12
TAXIBÅT 12
ISBÅT 11

Bøyningsformer av BÅT

Anagram av BÅT

For mer informasjon om ordet BÅT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BÅT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok