BØL i Scrabble - ordspill.com

BØL i Scrabble

BØL er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BLØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
B4Ø5L1

Ved å legge til én bokstav til BØL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PØBL 14
KL 12
BØLG 12
BLØR 11
BLØS 11
BLØT 11
BRØL 11
BØLA 11
BØLE 11
BØLT 11
DØBL 11

Ord som starter på BØL

OrdPoeng
BØLGJEBRYTERNE 33
BØLGJEBRYTEREN 33
BØLGESKVULPENE 32
BØLGEBLIKKPLATE 31
BØLGJEBRYTER 31
BØLGEHØYDENE 31
BØLGESKVULPET 31
BØLLEKJØRINGENE 31
BØLGEBLIKKPLATA 31
BØLGEBEVEGELSER 30
BØLGESKVULPA 30
BØLGEHØYDEN 30
BØLGEBEVEGELSEN 30
BØLLEKJØRINGEN 30
BØLGEHØYDER 30
BØLLEKJØRINGER 30
BØLGEBLIKKTAKET 29
BØLGEPAPPENE 29
BØLGEHØYDE 29
BØLGEBRYTEREN 29
BØLGJEDEMPERNE 29
BØLGEKRAFTVERKA 29
BØLGEBRYTERNE 29
BØLGESKVULP 29
BØLLEKJØRINGA 29
BØLGESKVALPENE 29
BØLGEBEVEGELSE 29
BØLGJEDEMPEREN 29
BØLGEKRAFTVERK 28
BØLGEBRYTERE 28
BØLGEPAPPEN 28
BØLLEKJØRING 28
BØLGEBLIKKTAKA 28
BØLGEPAPPER 28
BØLGESKVALPET 28
BØLGETOPPENE 27
BØLGEMÅLINGENE 27
BØLGERYGGENE 27
BØLGESKVALPA 27
BØLGJEDEMPER 27
BØLGEBRYTER 27
BØLGEBLIKKTAK 27
BØLGETOPPEN 26
BØLGERYGGER 26
BØLGERYGGEN 26
BØLGETOPPER 26
BØLGEMÅLINGEN 26
BØLGEPAPP 26
BØLGESKVALP 26
BØLGEBLIKKENE 26
BØLGEMÅLINGER 26
BØLGEBLIKKET 25
BØLGEMÅLINGA 25
BØLGEDEMPEREN 25
BØLGEDEMPERNE 25
BØLGEMÅLING 24
BØLGEDEMPERE 24
BØLGEBLIKKA 24
BØLGELÆRENE 24
BØLGETOPP 24
BØLGERYGG 24
BØLGEKREFTENE 23
BØLGELÆREN 23
BØLLEKURSENE 23
BØLGEFRONTENE 23
BØLGEPLATENE 23
BØLGEDEMPER 23
BØLGJINGENE 23
BØLGEENERGIENE 23
BØLLEFRØENE 23
BØLGEKAMMENE 23
BØLGEBLIKK 23
BØLGELÆRER 23
BØLLEKURSET 22
BØLGJINGEN 22
BØLGEPLATEN 22
BØLGJINGER 22
BØLGEGANGENE 22
BØLGELÆRE 22
BØLGEENERGIER 22
BØLGEFRONTEN 22
BØLLEFRØET 22
BØLGEKAMMEN 22
BØLGELÆRA 22
BØLLEKURSER 22
BØLGELENGDENE 22
BØLGEFRONTER 22
BØLGEPLATER 22
BØLGEENERGIEN 22
BØLGEKREFTER 22
BØLGEKRAFTEN 22
BØLGEKAMMER 22
BØLGEPLATA 21
BØLGELENGDER 21
BØLGEGANGER 21
BØLGEPLATE 21
BØLLEKURSA 21
BØLGELENGDEN 21
BØLLEFRØA 21
BØLGEGANGEN 21
BØLGJINGA 21
BØLGEKRAFTA 21
BØLGJING 20
BØLGEKRAFT 20
BØLLEFRØ 20
BØLGELENGDE 20
BØLLEKURS 20
BØLGEFRONT 20
BØLGEENERGI 20
BØLGELENGDA 20
BØLGINGENE 19
BØLGEDALENE 19
BØLGEGANG 19
BØLGEKAM 18
BØLGEDALER 18
BØLGINGER 18
BØLGEDALEN 18
BØLGINGEN 18
BØLGINGA 17
BØLINGENE 17
BØLLINGEN 17
BØLGING 16
BØLGEDAL 16
BØLGENDE 16
BØLINGER 16
BØLLINGA 16
BØLINGEN 16
BØLLING 15
BØLLENDE 15
BØLGENE 15
BØLGEDE 15
BØLGETE 15
BØLGES 14
BØLGER 14
BØLGET 14
BØLING 14
BØLLETE 14
BØLLENE 14
BØLENDE 14
BØLGEN 14
BØLLEN 13
BØLGA 13
BØLLES 13
BØLENE 13
BØLLER 13
BØLLET 13
BØLGE 13
BØLG 12
BØLLA 12
BØLTE 12
BØLET 12
BØLER 12
BØLLE 12
BØLEN 12
BØLES 12
BØLT 11
BØLA 11
BØLL 11
BØLE 11

Ord som slutter med BØL

OrdPoeng
GULLFINGERBØL 26
FINGERBØL 18

Anagram av BØL

For mer informasjon om ordet BØL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BØL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok