BØR i Scrabble - ordspill.com

BØR i Scrabble

BØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BRØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
B4Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til BØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRØY 16
BRØK 12
BLØR 11
BRØD 11
BRØL 11
BRØT 11
ER 11
BØRA 11
BØRE 11
BØRS 11
BØRT 11

Ord som starter på BØR

OrdPoeng
BØRSSPEKULASJON 33
BØRSJOBBINGENE 32
BØRSJOBBINGEN 31
BØRSJOBBINGER 31
BØRSBYGNINGENE 31
BØRSKOMMISSÆREN 31
BØRSKOMMISSÆRER 31
BØRSKOMMISÆRENE 31
BØRSBYGNINGER 30
BØRSOPERASJONER 30
BØRSKOMMISÆRER 30
BØRSOPERASJONEN 30
BØRSOPPGANGENE 30
BØRSBYGNINGEN 30
BØRSJOBBINGA 30
BØRSKOMMISÆREN 30
BØRSOPPGANGER 29
BØRSBYGNINGA 29
BØRSOPPGANGEN 29
BØRSKOMMISSÆR 29
BØRSJOBBING 29
BØRSEVENTYRENE 29
BØRSSPEKULANTEN 29
BØRSINFORMASJON 29
BØRSSPEKULANTER 29
BØRSOPERASJON 28
BØRSBYGNING 28
BØRSEVENTYRET 28
BØRSKOMMISÆR 28
BØRSANALYTIKERE 28
BØRSESKYTTERNE 27
BØRSANALYTIKER 27
BØRSESKYTTEREN 27
BØRSSPEKULANT 27
BØRSDIREKTØRENE 27
BØRSEVENTYRA 27
BØRSEMUNNINGENE 27
BØRSOPPGANG 27
BØRSEVENTYR 26
BØRSEMUNNINGEN 26
BØRSEMUNNINGER 26
BØRSDIREKTØREN 26
BØRSDIREKTØRER 26
BØRSESKYTTERE 26
BØRSPAPIRENE 25
BØRSFORRETNINGA 25
BØRSEMUNNINGA 25
BØRSOMSETNINGER 25
BØRSOMSETNINGEN 25
BØRSESKYTTER 25
BØRSTOPPENE 25
BØRSELØPENE 25
BØRSFORRETNING 24
BØRSEMUNNING 24
BØRSEPIPENE 24
BØRSDIREKTØR 24
BØRSELØPET 24
BØRSESKUDDENE 24
BØRSPAPIRET 24
BØRSPAPIRER 24
BØRSTOPPER 24
BØRSEKOLBENE 24
BØRSTEBINDERNE 24
BØRSTOPPEN 24
BØRSSVINDLERNE 24
BØRSREGLEMENTER 24
BØRSNOTERINGENE 24
BØRSREGLEMENTET 24
BØRSSVINDLEREN 24
BØRSTEBINDEREN 24
BØRSFORMENNENE 24
BØRSOMSETNINGA 24
BØRSESKUDDET 23
BØRSNOTERINGER 23
BØRSTEMAKKENE 23
BØRSEPIPER 23
BØRSTEBINDERE 23
BØRSEKOLBER 23
BØRSNOTERINGEN 23
BØRSSVINDLERE 23
BØRSTPENSELEN 23
BØRSTPENSLENE 23
BØRSTRAKTORENE 23
BØRSFORMANNEN 23
BØRSEKOLBEN 23
BØRSKOMITEENE 23
BØRSPAPIRA 23
BØRSSVINDLENE 23
BØRSREGLEMENTA 23
BØRSSVINDELEN 23
BØRSOMSETNING 23
BØRSEPIPEN 23
BØRSELØPA 23
BØRSVINNERNE 22
BØRSTEBINDER 22
BØRSTPENSLER 22
BØRSSVINDLER 22
BØRSKOMITEER 22
BØRSTEMAKKER 22
BØRSTEMAKKEN 22
BØRSKRAKKENE 22
BØRSKURSENE 22
BØRSESKUDDA 22
BØRSVERDIENE 22
BØRSKOMITEEN 22
BØRSEHOLDENE 22
BØRSEPIPA 22
BØRSVINNEREN 22
BØRNSKAPENE 22
BØRSTOPP 22
BØRSREKORDENE 22
BØRSTEMARKENE 22
BØRSNOTERINGA 22
BØRSEPIPE 22
BØRSPAPIR 22
BØRSELØP 22
BØRSESKOTTENE 22
BØRSEKOLBE 22
BØRSTRAKTORER 22
BØRSTRAKTOREN 22
BØRSREGLEMENT 22
BØRSTEMARKER 21
BØRSFORMANN 21
BØRSHANDELEN 21
BØRSHANDLENE 21
BØRSESKUDD 21
BØRSTAPEREN 21
BØRSKURSEN 21
BØRSVINNERE 21
BØRNSKAPER 21
BØRSTEORMENE 21
BØRSNOTERING 21
BØRSKRAKKET 21
BØRSESKOTTET 21
BØRSMEKLEREN 21
BØRSREKORDEN 21
BØRSINDEKSENE 21
BØRSTEMARKEN 21
BØRSREKORDER 21
BØRSMEGLERNE 21
BØRSKURSER 21
BØRNSKAPEN 21
BØRSTPENSEL 21
BØRSFORMENN 21
BØRSTAPERNE 21
BØRSNOTERENDE 21
BØRSEMAKEREN 21
BØRSVERDIEN 21
BØRSMEKLERNE 21
BØRSMEGLEREN 21
BØRSEHOLDET 21
BØRSVERDIER 21
BØRSEMAKERNE 21
BØRSSVINDEL 21
BØRSINDEKSER 20
BØRSINDEKSEN 20
BØRSHANDLER 20
BØRSEHOLDA 20
BØRSTEORMER 20
BØRSMEKLERE 20
BØRSEMAKERE 20
BØRSFONDENE 20
BØRSKOMITE 20
BØRSESKOTTA 20
BØRSTEMAKK 20
BØRSMEGLERE 20
BØRSVINNER 20
BØRSTEORMEN 20
BØRSTAPERE 20
BØRSTRAKTOR 20
BØRSKRAKKA 20
BØRSTEMARK 19
BØRSTAPER 19
BØRSESKOTT 19
BØRSKRAKK 19
BØRSHAIENE 19
BØRSEMAKER 19
BØRSREKORD 19
BØRNSKAP 19
BØRSMEGLER 19
BØRSFALLENE 19
BØRSHANDEL 19
BØRSKURS 19
BØRSFONDET 19
BØRSNOTERTE 19
BØRSVERDI 19
BØRSMEKLER 19
BØRSKRISENE 19
BØRSNOTERER 19
BØRSNOTERES 19
BØRSTINGENE 19
BØRSEHOLD 19
BØRTINGENE 18
BØRSDAGENE 18
BØRSINGENE 18
BØRSFALLET 18
BØRSINDEKS 18
BØRSFONDA 18
BØRSTEORM 18
BØRSHAIEN 18
BØRSNOTERE 18
BØRSTINGER 18
BØRSHAIER 18
BØRSNOTERT 18
BØRSTINGEN 18
BØRSKRISER 18
BØRSKRISEN 18
BØRSKRISA 17
BØRSINGER 17
BØRSFOND 17
BØRTINGER 17
BØRSDAGER 17
BØRSINGEN 17
BØRSFALLA 17
BØRSTINGA 17
BØRSKRISE 17
BØRSDAGEN 17
BØRTINGEN 17
BØRSNOTER 17
BØRSRASENE 17
BØRSRASET 16
BØRSINGA 16
BØRSFALL 16
BØRSTING 16
BØRSTENDE 16
BØRTINGA 16
BØREKENE 16
BØRSHAI 16
BØRSTENE 15
BØRSDAG 15
BØRSRASA 15
BØRTENDE 15
BØREKER 15
BØRSTETE 15
BØRSING 15
BØRSTEDE 15
BØREKEN 15
BØRTING 15
BØRSENDE 15
BØRSTENT 15
BØRSRAS 14
BØRSTER 14
BØRSTEN 14
BØRSENE 14
BØRSEDE 14
BØRSETE 14
BØRSTNE 14
BØRSTES 14
BØRSTET 14
BØREK 13
BØRSER 13
BØRSTA 13
BØRTET 13
BØRENE 13
BØRSTE 13
BØRTER 13
BØRSES 13
BØRSEN 13
BØRSET 13
BØRTEN 13
BØRSE 12
BØREN 12
BØRSA 12
BØRTE 12
BØRST 12
BØRER 12
BØRTA 12
BØRT 11
BØRA 11
BØRS 11
BØRE 11

Ord som slutter med BØR

OrdPoeng
GULLFINGERBØR 26
GJELDSBØR 20
LATMANNSBØR 19
FINGERBØR 18
SKATTEBØR 17
TRILLEBØR 16
MOTBØR 15
MEDBØR 14
NEDBØR 13

Anagram av BØR

For mer informasjon om ordet BØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok