BØR i Scrabble - ordspill.com

BØR i Scrabble

BØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BRØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
B4Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til BØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRØY 16
BRØK 12
BLØR 11
BRØD 11
BRØL 11
BRØT 11
ER 11
BØRA 11
BØRE 11
BØRS 11
BØRT 11

Ord som starter på BØR

OrdPoeng
BØRSSPEKULASJON 33
BØRSJOBBINGENE 32
BØRSJOBBINGER 31
BØRSKOMMISSÆRER 31
BØRSKOMMISSÆREN 31
BØRSKOMMISÆRENE 31
BØRSJOBBINGEN 31
BØRSBYGNINGENE 31
BØRSOPERASJONER 30
BØRSKOMMISÆREN 30
BØRSKOMMISÆRER 30
BØRSBYGNINGER 30
BØRSOPPGANGENE 30
BØRSBYGNINGEN 30
BØRSJOBBINGA 30
BØRSOPERASJONEN 30
BØRSSPEKULANTER 29
BØRSINFORMASJON 29
BØRSKOMMISSÆR 29
BØRSSPEKULANTEN 29
BØRSOPPGANGER 29
BØRSBYGNINGA 29
BØRSJOBBING 29
BØRSEVENTYRENE 29
BØRSOPPGANGEN 29
BØRSOPERASJON 28
BØRSKOMMISÆR 28
BØRSBYGNING 28
BØRSEVENTYRET 28
BØRSANALYTIKERE 28
BØRSESKYTTEREN 27
BØRSESKYTTERNE 27
BØRSANALYTIKER 27
BØRSOPPGANG 27
BØRSEMUNNINGENE 27
BØRSEVENTYRA 27
BØRSDIREKTØRENE 27
BØRSSPEKULANT 27
BØRSESKYTTERE 26
BØRSDIREKTØREN 26
BØRSEVENTYR 26
BØRSDIREKTØRER 26
BØRSEMUNNINGER 26
BØRSEMUNNINGEN 26
BØRSEMUNNINGA 25
BØRSELØPENE 25
BØRSOMSETNINGEN 25
BØRSESKYTTER 25
BØRSFORRETNINGA 25
BØRSPAPIRENE 25
BØRSOMSETNINGER 25
BØRSTOPPENE 25
BØRSTOPPER 24
BØRSELØPET 24
BØRSFORRETNING 24
BØRSEKOLBENE 24
BØRSSVINDLEREN 24
BØRSTEBINDERNE 24
BØRSNOTERINGENE 24
BØRSSVINDLERNE 24
BØRSFORMENNENE 24
BØRSTOPPEN 24
BØRSREGLEMENTER 24
BØRSESKUDDENE 24
BØRSEMUNNING 24
BØRSPAPIRET 24
BØRSEPIPENE 24
BØRSOMSETNINGA 24
BØRSREGLEMENTET 24
BØRSPAPIRER 24
BØRSTEBINDEREN 24
BØRSDIREKTØR 24
BØRSNOTERINGER 23
BØRSESKUDDET 23
BØRSNOTERINGEN 23
BØRSREGLEMENTA 23
BØRSEPIPER 23
BØRSEKOLBER 23
BØRSEKOLBEN 23
BØRSEPIPEN 23
BØRSPAPIRA 23
BØRSKOMITEENE 23
BØRSFORMANNEN 23
BØRSTRAKTORENE 23
BØRSTPENSELEN 23
BØRSTEMAKKENE 23
BØRSSVINDELEN 23
BØRSOMSETNING 23
BØRSSVINDLERE 23
BØRSELØPA 23
BØRSTEBINDERE 23
BØRSSVINDLENE 23
BØRSTPENSLENE 23
BØRSKOMITEEN 22
BØRSTRAKTOREN 22
BØRSKOMITEER 22
BØRSTEMAKKER 22
BØRSPAPIR 22
BØRSELØP 22
BØRSTEMARKENE 22
BØRSTOPP 22
BØRSTPENSLER 22
BØRSESKOTTENE 22
BØRSKURSENE 22
BØRSEPIPE 22
BØRSESKUDDA 22
BØRNSKAPENE 22
BØRSNOTERINGA 22
BØRSREGLEMENT 22
BØRSVINNERNE 22
BØRSSVINDLER 22
BØRSVERDIENE 22
BØRSEKOLBE 22
BØRSTEBINDER 22
BØRSTEMAKKEN 22
BØRSTRAKTORER 22
BØRSEPIPA 22
BØRSKRAKKENE 22
BØRSEHOLDENE 22
BØRSREKORDENE 22
BØRSVINNEREN 22
BØRSNOTERENDE 21
BØRSTEORMENE 21
BØRSHANDLENE 21
BØRSTAPERNE 21
BØRSFORMENN 21
BØRSTPENSEL 21
BØRSVERDIEN 21
BØRSNOTERING 21
BØRSTEMARKEN 21
BØRSHANDELEN 21
BØRSEMAKERNE 21
BØRSMEKLERNE 21
BØRSTEMARKER 21
BØRSESKOTTET 21
BØRSINDEKSENE 21
BØRSREKORDER 21
BØRSMEGLERNE 21
BØRSREKORDEN 21
BØRSSVINDEL 21
BØRSEMAKEREN 21
BØRSMEGLEREN 21
BØRSMEKLEREN 21
BØRSTAPEREN 21
BØRSKRAKKET 21
BØRSESKUDD 21
BØRNSKAPEN 21
BØRSKURSER 21
BØRSVERDIER 21
BØRSFORMANN 21
BØRSKURSEN 21
BØRNSKAPER 21
BØRSVINNERE 21
BØRSEHOLDET 21
BØRSKRAKKA 20
BØRSINDEKSER 20
BØRSTAPERE 20
BØRSVINNER 20
BØRSEHOLDA 20
BØRSINDEKSEN 20
BØRSKOMITE 20
BØRSESKOTTA 20
BØRSTEMAKK 20
BØRSMEGLERE 20
BØRSEMAKERE 20
BØRSTRAKTOR 20
BØRSTEORMEN 20
BØRSFONDENE 20
BØRSHANDLER 20
BØRSTEORMER 20
BØRSMEKLERE 20
BØRSMEKLER 19
BØRSNOTERER 19
BØRSVERDI 19
BØRSEMAKER 19
BØRSTAPER 19
BØRSKRAKK 19
BØRSKURS 19
BØRSHAIENE 19
BØRSFONDET 19
BØRSKRISENE 19
BØRSTINGENE 19
BØRSNOTERES 19
BØRSMEGLER 19
BØRSREKORD 19
BØRSEHOLD 19
BØRSFALLENE 19
BØRSTEMARK 19
BØRSESKOTT 19
BØRNSKAP 19
BØRSNOTERTE 19
BØRSHANDEL 19
BØRSKRISER 18
BØRSHAIER 18
BØRSFONDA 18
BØRSHAIEN 18
BØRSNOTERE 18
BØRSINDEKS 18
BØRSKRISEN 18
BØRSTEORM 18
BØRSTINGEN 18
BØRSINGENE 18
BØRSTINGER 18
BØRSFALLET 18
BØRSDAGENE 18
BØRTINGENE 18
BØRSNOTERT 18
BØRTINGEN 17
BØRSKRISE 17
BØRSDAGEN 17
BØRSFOND 17
BØRSINGER 17
BØRSDAGER 17
BØRTINGER 17
BØRSINGEN 17
BØRSRASENE 17
BØRSKRISA 17
BØRSNOTER 17
BØRSFALLA 17
BØRSTINGA 17
BØRSRASET 16
BØRSINGA 16
BØRSFALL 16
BØRSTING 16
BØRSTENDE 16
BØRTINGA 16
BØRSHAI 16
BØREKENE 16
BØRSTENT 15
BØRSING 15
BØREKER 15
BØREKEN 15
BØRSDAG 15
BØRTENDE 15
BØRSENDE 15
BØRSTEDE 15
BØRSTETE 15
BØRTING 15
BØRSTENE 15
BØRSRASA 15
BØRSEDE 14
BØRSTET 14
BØRSRAS 14
BØRSENE 14
BØRSTER 14
BØRSETE 14
BØRSTNE 14
BØRSTES 14
BØRSTEN 14
BØRSET 13
BØREK 13
BØRENE 13
BØRTEN 13
BØRSTE 13
BØRSES 13
BØRTER 13
BØRSTA 13
BØRSER 13
BØRTET 13
BØRSEN 13
BØRTE 12
BØREN 12
BØRSE 12
BØRTA 12
BØRER 12
BØRSA 12
BØRST 12
BØRS 11
BØRE 11
BØRA 11
BØRT 11

Ord som slutter med BØR

OrdPoeng
GULLFINGERBØR 26
GJELDSBØR 20
LATMANNSBØR 19
FINGERBØR 18
SKATTEBØR 17
TRILLEBØR 16
MOTBØR 15
MEDBØR 14
NEDBØR 13

Anagram av BØR

For mer informasjon om ordet BØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok