BØY i Scrabble - ordspill.com

BØY i Scrabble

BØY er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BYØ.

Scrabble poeng
15
Scrabble poeng per bokstav
B4Ø5Y6

Ved å legge til én bokstav til BØY kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYBU 19
BØYG 17
BØYK 17
BRØY 16
BØYA 16
BØYD 16
BØYE 16

Ord som starter på BØY

OrdPoeng
BØYNINGSSPRÅKET 35
BØYINGSSPRÅKENE 35
BØYNINGSSPRÅKA 34
BØYINGSSPRÅKET 34
BØYNINGSMØNSTER 33
BØYEPRØVENE 33
BØYNINGSMØNSTRE 33
BØYINGSMØNSTRET 33
BØYINGSSPRÅKA 33
BØYNINGSSPRÅK 33
BØYNINGSMØNSTRA 33
BØYINGSMØNSTRE 32
BØYINGSMØNSTER 32
BØYNINGSVERKENE 32
BØYEPRØVEN 32
BØYINGSSPRÅK 32
BØYEPRØVER 32
BØYINGSMØNSTRA 32
BØYNINGSVERKER 31
BØYEPRØVE 31
BØYEPRØVA 31
BØYNINGSFORMENE 31
BØYNINGSVERKET 31
BØYINGSVERKENE 31
BØYINGSVERKER 30
BØYNINGSVERKA 30
BØYINGSVERKET 30
BØYNINGSFORMER 30
BØYINGSFORMENE 30
BØYNINGSFORMEN 30
BØYNINGSVERK 29
BØYINGSENDINGEN 29
BØYINGSVERKA 29
BØYINGSENDINGER 29
BØYEMUSKLENE 29
BØYINGSFORMEN 29
BØYNINGSFORMA 29
BØYEMUSKELEN 29
BØYNINGSENDINGA 29
BØYINGSFORMER 29
BØYNINGSFORM 28
BØYINGSENDELSER 28
BØYELIGHETENE 28
BØYNINGSENDING 28
BØYEMUSKLER 28
BØYINGSFORMA 28
BØYINGSENDELSEN 28
BØYINGSVERK 28
BØYNINGSENDELSE 28
BØYINGSENDINGA 28
BØYEMUSKEL 27
BØYELIGHETEN 27
BØYEPLASSENE 27
BØYINGSENDELSE 27
BØYINGSENDING 27
BØYELIGHETER 27
BØYINGSFORM 27
BØYELASTINGENE 27
BØYELASTINGEN 26
BØYEPLASSER 26
BØYLEHESTENE 26
BØYEPLASSEN 26
BØYELASTINGER 26
BØYELIGHETA 26
BØYLELÅSENE 26
BØYLEHESTEN 25
BØYELIGHET 25
BØYLEHESTER 25
BØYLELÅSEN 25
BØYLELÅSET 25
BØYLELÅSER 25
BØYELASTINGA 25
BØYELASTING 24
BØYEPLASS 24
BØYLELÅSA 24
BØYNINGENE 23
BØYELIGSTE 23
BØYLELÅS 23
BØYKINGEN 23
BØYLEHEST 23
BØYNINGER 22
BØYELIGST 22
BØYKINGA 22
BØYINGENE 22
BØYEFASTE 22
BØYNINGEN 22
BØYEFAST 21
BØYKENDE 21
BØYELIGE 21
BØYINGEN 21
BØYNINGA 21
BØYINGER 21
BØYKING 21
BØYELIG 20
BØYKENE 20
BØYINGA 20
BØYNING 20
BØYGENE 20
BØYKER 19
BØYGEN 19
BØYING 19
BØYKES 19
BØYKEN 19
BØYKTE 19
BØYGER 19
BØYSENT 19
BØYKET 19
BØYLENE 19
BØYENDE 19
BØYLER 18
BØYKE 18
BØYKT 18
BØYETE 18
BØYENE 18
BØYEDE 18
BØYSEN 18
BØYSNE 18
BØYLEN 18
BØYKA 18
BØYER 17
BØYK 17
BØYDE 17
BØYG 17
BØYLE 17
BØYEN 17
BØYES 17
BØYET 17
BØYD 16
BØYE 16
BØYA 16

Ord som slutter med BØY

OrdPoeng
TOTALFORBØY 26
OPPBØY 25
UNDERBØY 23
OVERBØY 23
BØY 23
RUNDBØY 22
SKAMBØY 21
FRAMBØY 21
FREMBØY 21
FORBØY 20
UTBØY 20
GRADBØY 20
AVBØY 20
KNEBØY 19
FALBØY 19
TIDSBØY 19
INNBØY 18
TILBØY 18
TIDBØY 18

Bøyningsformer av BØY

Anagram av BØY

For mer informasjon om ordet BØY kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BØY til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok