BAND i Scrabble - ordspill.com

BAND i Scrabble

BAND er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABDN.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
B4A1N1D1

Ved å legge til én bokstav til BAND kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BANDY 13
ANBUD 11
BUNAD 11
BÅNDA 11
ÅBAND 11
BANDE 8
BANDT 8
BENDA 8
BINDA 8
BLAND 8
BRAND 8
NEDBA 8
NIBAD 8

Ord som starter på BAND

OrdPoeng
BANDEOPPGJØRENE 33
BANDEOPPGJØRET 32
BANDEOPPGJØRA 31
BANDYFORBUNDENE 31
BANDEOPPGJØR 30
BANDYFORBUNDET 30
BANDYFORBUNDA 29
BANDYFORBUND 28
BANDOGGVALPENE 26
BANDOPPTAGEREN 25
BANDYSPELLEREN 25
BANDOPPTAGERNE 25
BANDYSPILLERNE 25
BANDYSPORTENE 25
BANDOGGVALPEN 25
BANDYSPELLERNE 25
BANDOPPTAKEREN 25
BANDYSPILLEREN 25
BANDOPPTAKERNE 25
BANDOGGVALPER 25
BANDYKØLLENE 25
BANDOPPTAGERE 24
BANDYSPILLERE 24
BANDOPPTAKENE 24
BANDOPPTAKERE 24
BANDYKØLLEN 24
BANDYSPELLERE 24
BANDYSPORTEN 24
BANDYSPORTER 24
BANDYKØLLER 24
BANDYSESONGENE 24
BANDYLANDSLAGET 24
BANDOPPTAGER 23
BANDHASTIGHETEN 23
BANDYKØLLE 23
BANDOPPTAKER 23
BANDYSESONGER 23
BANDYSESONGEN 23
BANDOPPTAKET 23
BANDHASTIGHETER 23
BANDYLANDSLAGA 23
BANDOGGVALP 23
BANDYSPELLER 23
BANDYKØLLA 23
BANDYBALLENE 23
BANDYSPILLER 23
BANDOPPTAKA 22
BANDASJERINGENE 22
BANDYSPORT 22
BANDHASTIGHETA 22
BANDYBALLEN 22
BANDSPAGETTIENE 22
BANDYBALLER 22
BANDYLANDSLAG 22
BANDYTRENERNE 21
BANDOPPTAK 21
BANDTYPENE 21
BANDASJERINGEN 21
BANDSPAGETTIER 21
BANDHASTIGHET 21
BANDYSESONG 21
BANDYTRENEREN 21
BANDSPAGETTIEN 21
BANDASJERINGER 21
BANDEMEDLEMMENE 21
BANDEFØREREN 20
BANDYLAGENE 20
BANDEFØRERNE 20
BANDBUSSENE 20
BANDOLÆRENE 20
BANDMEDLEMMENE 20
BANDASJERINGA 20
BANDONEONISTENE 20
BANDEMEDLEMMET 20
BANDEMEDLEMMER 20
BANDTYPEN 20
BANDYBALL 20
BANDTYPER 20
BANDYTRENERE 20
BANDBYENE 20
BANDASJERING 19
BANDVOGNENE 19
BANDONEONISTER 19
BANDASJISTENE 19
BANDHUNDENE 19
BANDASJERENDE 19
BANDSPELLERNE 19
BANDSPILLERNE 19
BANDEFØRERE 19
BANDMEDLEMMET 19
BANDSPELLEREN 19
BANDSPILLEREN 19
BANDMEDLEMMER 19
BANDSPAGETTI 19
BANDONEONISTEN 19
BANDTVANGENE 19
BANDEMEDLEMMA 19
BANDYTRENER 19
BANDYLAGET 19
BANDBUSSEN 19
BANDBUSSER 19
BANDBYEN 19
BANDOLÆRET 19
BANDOLÆRER 19
BANDTYPE 19
BANDBYER 19
BANDHUNDER 18
BANDBREDDENE 18
BANDASJISTEN 18
BANDMEDLEMMA 18
BANDSPELLERE 18
BANDSTOKKENE 18
BANDEFØRER 18
BANDHUNDEN 18
BANDVOGNER 18
BANDASJISTER 18
BANDSPILLERE 18
BANDVOGNEN 18
BANDOLÆRA 18
BANDTVANGER 18
BANDYLAGA 18
BANDKNIVENE 18
BANDTVANGEN 18
BANDSPELLER 17
BANDONEONIST 17
BANDVOGNA 17
BANDOLÆR 17
BANDYLAG 17
BANDBUSS 17
BANDBY 17
BANDKNIVER 17
BANDKNIVEN 17
BANDSTOKKEN 17
BANDONEONENE 17
BANDSPILLER 17
BANDASJERES 17
BANDASJERTE 17
BANDSTÅLENE 17
BANDJERNENE 17
BANDSTOKKER 17
BANDBREDDEN 17
BANDLEGGENDE 17
BANDBREDDER 17
BANDASJERER 17
BANDOGGENE 16
BANDASJERT 16
BANDEMEDLEM 16
BANDYENE 16
BANDHUND 16
BANDASJERE 16
BANDVOGN 16
BANDONEONET 16
BANDASJENE 16
BANDTVANG 16
BANDONEONER 16
BANDBREDDE 16
BANDASJIST 16
BANDJERNET 16
BANDSTÅLET 16
BANDKNIV 15
BANDEROLENE 15
BANDOGGEN 15
BANDASJER 15
BANDJERNA 15
BANDELEDERNE 15
BANDOGGER 15
BANDELEDEREN 15
BANDYEN 15
BANDSALATENE 15
BANDASJEN 15
BANDSTÅLA 15
BANDONEONA 15
BANDYER 15
BANDLEGGER 15
BANDSTOKK 15
BANDMEDLEM 15
BANDLEGGES 15
BANDJERN 14
BANDLEGGE 14
BANDSALATER 14
BANDONEON 14
BANDEROLER 14
BANDSALATEN 14
BANDSAGENE 14
BANDSTÅL 14
BANDELEDERE 14
BANDEROLEN 14
BANDASJE 14
BANDOGG 13
BANDY 13
BANDLAGTE 13
BANDLEGG 13
BANDITTENE 13
BANDELEDER 13
BANDSAGER 13
BANDEROLE 13
BANDSAGEN 13
BANDSAGA 12
BANDLAGT 12
BANDSALAT 12
BANDITTEN 12
BANDITTER 12
BANDSAG 11
BANDENDE 11
BANDEDE 10
BANDENE 10
BANDETE 10
BANDITT 10
BANDLA 9
BANDET 9
BANDEN 9
BANDES 9
BANDER 9
BANDE 8
BANDT 8
BANDA 8

Ord som slutter med BAND

OrdPoeng
TUNGROCKBAND 30
KJÆRLIGHETSBAND 30
OPPVARMINGSBAND 30
GRUPPEKORSBAND 29
KORREKSJONSBAND 25
FLØYELSBAND 24
DRESSURHALSBAND 23
ROCKEBAND 23
HEILÅRSSAMBAND 23
VENNSKAPSBAND 23
MARIANØKLEBAND 23
HUNDEHALSBAND 23
TOVEGSSAMBAND 22
STRØMPEBAND 22
HELÅRSSAMBAND 22
SLEKTSKAPSBAND 22
REFLEKSHALSBAND 22
POPPBAND 21
LÆRHALSBAND 21
BAGASJEBAND 21
TOVEISSAMBAND 21
BESETNINGSBAND 21
FERJESAMBAND 20
BILLEDSAMBAND 20
TJÆREBAND 20
PYNTEBAND 20
TRANSPORTBAND 20
ÅTTEMANNSBAND 20
TELEFONSAMBAND 20
GULLARMBAND 19
BOYBAND 19
TVERRSAMBAND 19
VERNESAMBAND 19
SIKKSAKKBAND 19
NASJONALBAND 19
BILDESAMBAND 19
PUNKEBAND 19
MASSEKORSBAND 19
BLUESBAND 18
BOSTEDSBAND 18
FERGESAMBAND 18
TRADJASSBAND 18
KRAFTSAMBAND 18
VEGSAMBAND 18
AMATØRBAND 18
GARASJEBAND 18
SUKSESSBAND 18
LOKALSAMBAND 18
SUPERBAND 18
VIDJEBAND 18
KLOKKEBAND 17
VEISAMBAND 17
BUNNBAND 17
BREMSEBAND 17
NØKLEBAND 17
SØFTEBAND 17
POPBAND 17
RADIOSAMBAND 17
ENGANGSBAND 16
TØNNEBAND 16
SNØREBAND 16
FAMILIEBAND 16
TUNGEBAND 16
BENDELBAND 16
KONSERTBAND 16
BILLEDBAND 16
STAVNSBAND 16
VIDEOBAND 16
BLODSBAND 16
TRADJAZZBAND 16
HULLBAND 16
SVETTEBAND 16
LISTESAMBAND 16
MULEBAND 15
MÅLEBAND 15
KULTBAND 15
TEKSTILBAND 15
KASSETTBAND 15
HUSBAND 15
TELESAMBAND 15
BOTNBAND 15
SKRÅBAND 15
SKAUBAND 15
LYDBAND 15
RULLEBAND 15
MAGNETBAND 15
HAMLEBAND 15
JENTEBAND 15
STEMMEBAND 15
PANNEBAND 15
BRASSBAND 15
SOULBAND 15
SOKKEBAND 15
BILDEBAND 15
SLEKTSBAND 14
LAGGEBAND 14
HATTEBAND 14
SEKKEBAND 14
FARGEBAND 14
STÅLBAND 14
BREIBAND 14
JASSBAND 14
KRANSEBAND 14
BREDBAND 14
SKOGBAND 14
LIVEBAND 14
FLETTEBAND 14
HAKEBAND 14
JERNBAND 14
ORDENSBAND 14
KANTEBAND 13
SILKEBAND 13
KUBAND 13
HOLBAND 13
FILMBAND 13
KORSBAND 13
LAGGBAND 13
REVBAND 13
ÅREBAND 13
KORNBAND 13
HALSBAND 13
SMILEBAND 13
SAMLEBAND 13
NEGLEBAND 13
BAND 12
DANSEBAND 12
JAZZBAND 12
FORBAND 12
STORBAND 12
LIMBAND 11
TRADBAND 11
ARMBAND 11
SAMBAND 11
LEDDBAND 11
ÅBAND 11

Lignende ord av BAND

Anagram av BAND

For mer informasjon om ordet BAND kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BAND til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok