BERG i Scrabble - ordspill.com

BERG i Scrabble

BERG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BEGR.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
B4E1R1G2

Ved å legge til én bokstav til BERG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BYGER 14
BYRGE 14
GEBYR 14
BEGÅR 12
BUGER 12
GRUBE 12
BOGER 10
BORGE 10
BAGER 9
BEGIR 9
BEGRA 9
BERGA 9
GIBER 9

Ord som starter på BERG

OrdPoeng
BERGVERKSBYER 29
BERGVERKSBY 27
BERGBRYTINGEN 26
BERGBRYTNINGA 26
BERGBRYTINGA 25
BERGSKJÆRENE 25
BERGBRYTNING 25
BERGINGSBÅTER 24
BERGSKJÆRET 24
BERGBRYTING 24
BERGKNAPPENE 23
BERGBATALJON 23
BERGKRYSTALLA 23
BERGSKJÆRA 23
BERGSKJÆR 22
BERGINGSBÅT 22
BERGKNAPPEN 22
BERGKYNDIGE 22
BERGFLYNDRER 22
BERGKRYSTALL 22
BERGFLYNDREN 22
BERGHYLLENE 22
BERGRYGGENE 22
BERGTOPPENE 22
BERGKNAPPER 22
BERGGYLTENE 21
BERGINGENIØR 21
BERGRYGGEN 21
BERGVERONIKA 21
BERGHYLLEN 21
BERGTOPPER 21
BERGRABBENE 21
BERGFLYNDRE 21
BERGMYNTENE 21
BERGBUNNENE 21
BERGKYNDIG 21
BERGRYGGER 21
BERGNABBENE 21
BERGHYLLER 21
BERGNEBBENE 21
BERGFLYNDRA 21
BERGTOPPEN 21
BERGINGSBILER 21
BERGSPREKKEN 21
BERGINGSBILEN 21
BERGINGSDÅDER 21
BERGSPREKKER 21
BERGINGSLØNN 21
BERGHAMMAREN 20
BERGMYNTER 20
BERGBUNNER 20
BERGNEBBEN 20
BERGNABBER 20
BERGELØNNENE 20
BERGHYLLE 20
BERGPREKENER 20
BERGVEGGENE 20
BERGKNAPP 20
BERGKNAUSENE 20
BERGLANDSKAP 20
BERGPREKENEN 20
BERGGYLTER 20
BERGRABBER 20
BERGMYNTEN 20
BERGHAMMEREN 20
BERGNABBEN 20
BERGBUNNEN 20
BERGNEBBER 20
BERGGYLTEN 20
BERGRABBEN 20
BERGHAMMERNE 20
BERGHYLLA 20
BERGGRUNNENE 20
BERGTEKNIKERE 19
BERGVEGGEN 19
BERGSPREKK 19
BERGKNAUSEN 19
BERGVERKENE 19
BERGHULENE 19
BERGNEBBE 19
BERGTAKINGENE 19
BERGELØNNER 19
BERGDRONNINGA 19
BERGGRUNNEN 19
BERGVEGGER 19
BERGELØNNEN 19
BERGVESENENE 19
BERGBOTNENE 19
BERGMYNTA 19
BERGGYLTA 19
BERGFASTHETA 19
BERGGRUNNER 19
BERGRYGG 19
BERGTOPP 19
BERGNEBBA 19
BERGMYNTE 19
BERGINGSBIL 19
BERGHAMMERE 19
BERGENSAVISA 19
BERGINGSDÅD 19
BERGARBEIDER 19
BERGGYLTE 19
BERGRABBE 19
BERGKNAUSER 19
BERGINGSLINER 18
BERGVERKET 18
BERGAMOTTENE 18
BERGTAKINGEN 18
BERGVESENET 18
BERGHELLEREN 18
BERGELØNNA 18
BERGFLOGENE 18
BERGFRUENE 18
BERGTAKINGER 18
BERGINGSMANN 18
BERGHAMRENE 18
BERGDRONNING 18
BERGINGSMENN 18
BERGENSAVIS 18
BERGFASTHET 18
BERGTEKNIKER 18
BERGVESENER 18
BERGHELLERNE 18
BERGHAMMER 18
BERGBOTNER 18
BERGNEBB 18
BERGGYLT 18
BERGBOTNEN 18
BERGNABB 18
BERGRABB 18
BERGHULER 18
BERGHULEN 18
BERGPREKEN 18
BERGUGLENE 18
BERGBUNN 18
BERGVERKER 18
BERGHAMMAR 18
BERGUGLEN 17
BERGAMOTTEN 17
BERGHULE 17
BERGFLETTENE 17
BERGTAKINGA 17
BERGFLOGET 17
BERGHULA 17
BERGVERKA 17
BERGENSERINNE 17
BERGFRUER 17
BERGFRUEN 17
BERGKNAUS 17
BERGGRUNN 17
BERGFINKENE 17
BERGHELLERE 17
BERGAMOTTER 17
BERGGESELLER 17
BERGUGLER 17
BERGNUTENE 17
BERGMESTRENE 17
BERGELØNN 17
BERGIRISKENE 17
BERGHOLENE 17
BERGGESELLEN 17
BERGARTILLERI 17
BERGVESENA 17
BERGVEGG 17
BERGKNATTENE 17
BERGTROLLENE 17
BERGMESTERNE 17
BERGINGSLINA 17
BERGINGSLINE 17
BERGHAMRER 17
BERGMESTEREN 17
BERGKNATTEN 16
BERGHOLEN 16
BERGFLETTEN 16
BERGFRUA 16
BERGBOTN 16
BERGFLATENE 16
BERGFRUE 16
BERGVERK 16
BERGIRISKEN 16
BERGNUTER 16
BERGSLAGENE 16
BERGUGLA 16
BERGSILDRENE 16
BERGKANTENE 16
BERGMESTERE 16
BERGMESTRER 16
BERGKNATTER 16
BERGUGLE 16
BERGTROLLET 16
BERGFAGENE 16
BERGMENNENE 16
BERGFALLENE 16
BERGFLETTER 16
BERGHOLER 16
BERGNUTEN 16
BERGTAKING 16
BERGTAKENDE 16
BERGFINKEN 16
BERGFINKER 16
BERGVESEN 16
BERGIRISKER 16
BERGFLOGA 16
BERGHELLER 16
BERGKANTER 15
BERGHOLA 15
BERGSILDREN 15
BERGINGENE 15
BERGFLETTA 15
BERGMESTER 15
BERGKANTEN 15
BERGFLATER 15
BERGENSERNE 15
BERGMANNEN 15
BERGHOLE 15
BERGSLAGET 15
BERGTROLLA 15
BERGFLETTE 15
BERGFAGET 15
BERGSTEDENE 15
BERGGESELL 15
BERGSILDRER 15
BERGFLOG 15
BERGSALTENE 15
BERGENSEREN 15
BERGFALLET 15
BERGAMOTT 15
BERGMESTRE 15
BERGFLATEN 15
BERGENSERE 14
BERGSTADEN 14
BERGFAGA 14
BERGENDENE 14
BERGSALTET 14
BERGSILDRE 14
BERGFINK 14
BERGINGER 14
BERGSTEDER 14
BERGSLAGA 14
BERGENSKE 14
BERGFLATE 14
BERGKNATT 14
BERGINGEN 14
BERGSILDRA 14
BERGIRISK 14
BERGNUT 14
BERGTROLL 14
BERGFLATA 14
BERGFALLA 14
BERGSIDENE 14
BERGARTENE 14
BERGSALTER 14
BERGFASTE 14
BERGENSK 13
BERGTOK 13
BERGMENN 13
BERGFAG 13
BERGSIDER 13
BERGARTEN 13
BERGANDEN 13
BERGTATTE 13
BERGINGA 13
BERGENDER 13
BERGSALTA 13
BERGSLAG 13
BERGKANT 13
BERGFAST 13
BERGMANN 13
BERGFALL 13
BERGENSER 13
BERGSIDEN 13
BERGARTER 13
BERGING 12
BERGSIDA 12
BERGENDE 12
BERGANDA 12
BERGTATT 12
BERGSIDE 12
BERGARTA 12
BERGSALT 12
BERGTAES 12
BERGSTAD 12
BERGART 11
BERGEDE 11
BERGTAS 11
BERGAND 11
BERGENE 11
BERGETE 11
BERGTAR 11
BERGTA 10
BERGES 10
BERGER 10
BERGET 10
BERGA 9
BERGE 9

Ord som slutter med BERG

OrdPoeng
SØPPELBERG 24
KJØTTBERG 21
MUSKELBERG 19
VENUSBERG 19
FUGLEBERG 18
BLÅBERG 17
SMØRBERG 17
FLESKEBERG 16
LIVBERG 14
SKALLBERG 14
SVABERG 14
VINBERG 14
KORNBERG 14
GLASSBERG 14
GLASBERG 13
SKALBERG 13
FORBERG 13
HERBERG 13
MATBERG 12
ISBERG 10

Bøyningsformer av BERG

Lignende ord av BERG

Anagram av BERG

For mer informasjon om ordet BERG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BERG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok