BESK i Scrabble - ordspill.com

BESK i Scrabble

BESK er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BEKS.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
B4E1S1K2

Ved å legge til én bokstav til BESK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BYKSE 14
BØKES 13
BESØK 13
KUBES 12
BUSKE 12
BUKSE 12
BUKES 12
BESKU 12
BOKSE 10
BLESK 9
BAKES 9
BISKE 9
BAKSE 9
BESKT 9
BESKN 9
BESIK 9
BEISK 9
BASKE 9
BIKSE 9

Ord som starter på BESK

OrdPoeng
BESKJEMMETHETER 26
BESKJÆRINGENE 26
BESKYTTELSESROM 26
BESKJEMMETHETEN 26
BESKJÆRINGER 25
BESKJEFTIGINGER 25
BESKJEFTIGINGEN 25
BESKJÆRINGEN 25
BESKJEMMETHETA 25
BESKYLDNINGENE 24
BESKJEMMETHET 24
BESKJÆRINGA 24
BESKJEFTIGELSER 24
BESKYTTERINNENE 24
BESKJEDENHETENE 24
BESKJEFTIGELSEN 24
BESKJEFTIGINGA 24
BESKYLDNINGEN 23
BESKJEFTIGING 23
BESKYTNINGENE 23
BESKYLDINGENE 23
BESKYTTINGENE 23
BESKJEFTIGENDE 23
BESKYLDNINGER 23
BESKJEDENHETEN 23
BESKYTTERINNER 23
BESKJEDENHETER 23
BESKJEFTIGELSE 23
BESKJEMMELSENE 23
BESKAFFENHETENE 23
BESKYTTERINNEN 23
BESKJÆRENDE 23
BESKJÆRING 23
BESKØYTENE 23
BESKØYTER 22
BESKYLDNINGA 22
BESKYTINGENE 22
BESKØYTEN 22
BESKYTTINGEN 22
BESKYTNINGEN 22
BESKYLDINGEN 22
BESKYTTINGER 22
BESKJEFTIGEDE 22
BESKYTTERINNA 22
BESKJEMMELSEN 22
BESKYTNINGER 22
BESKYTTERINNE 22
BESKYLDINGER 22
BESKJENKINGEN 22
BESKJEFTIGETE 22
BESKAFFENHETEN 22
BESKJEDENHETA 22
BESKAFFENHETER 22
BESKJERMINGEN 22
BESKJEMMELSER 22
BESKYTTELSENE 22
BESKYTINGEN 21
BESKYTINGER 21
BESKYLDINGA 21
BESKJEFTIGET 21
BESKYLDNING 21
BESKJÆRES 21
BESKYTTINGA 21
BESKJENKINGA 21
BESKJÆRER 21
BESKJEFTIGES 21
BESKYTNINGA 21
BESKJEDENHET 21
BESKYTTELSER 21
BESKYTTELSEN 21
BESKRIVINGENE 21
BESKJEMMELSE 21
BESKJEFTIGER 21
BESKAFFENHETA 21
BESKJERMINGA 21
BESKYTTERNE 20
BESKJENKING 20
BESKYTTENDE 20
BESKATNINGSRETT 20
BESKYTNING 20
BESKJERMENDE 20
BESKJENKENDE 20
BESKRIVINGEN 20
BESKJEMMEDE 20
BESKJEMMETE 20
BESKJERMING 20
BESKYTTELSE 20
BESKYLDING 20
BESKJÆRE 20
BESKRIVELSENE 20
BESKØYT 20
BESKYTTING 20
BESKRIVINGER 20
BESKIKKINGENE 20
BESKJEFTIGA 20
BESKADIGINGENE 20
BESKYTTEREN 20
BESKAFFENHET 20
BESKJEFTIGE 20
BESKYTINGA 20
BESKYLDENDE 20
BESKJERMETE 19
BESKJENKEDE 19
BESKRIVINGA 19
BESKJEMMET 19
BESKYTTEDE 19
BESKJERMEDE 19
BESKYTTETE 19
BESKJENKETE 19
BESKIKKELSENE 19
BESKRIVELSEN 19
BESKADIGELSENE 19
BESKUINGENE 19
BESKYTENDE 19
BESKYTING 19
BESKJEFTIG 19
BESKIKKINGEN 19
BESKJÆR 19
BESKADIGINGER 19
BESKRIVELSER 19
BESKADIGINGEN 19
BESKIKKINGER 19
BESKYTTERE 19
BESKJENKES 18
BESKADIGINGA 18
BESKUINGER 18
BESKJERMES 18
BESKJELEREN 18
BESKJØT 18
BESKRIVENDE 18
BESKRIVELSE 18
BESKJELERNE 18
BESKUELSENE 18
BESKIKKINGA 18
BESKIKKELSER 18
BESKJERMER 18
BESKIKKELSEN 18
BESKJENKER 18
BESKRIVING 18
BESKADIGELSEN 18
BESKATTINGENE 18
BESKYLDTE 18
BESKYLDER 18
BESKYLDES 18
BESKATNINGENE 18
BESKADIGELSER 18
BESKYTTES 18
BESKJEMMA 18
BESKYTTET 18
BESKJENKET 18
BESKJERMET 18
BESKYTTER 18
BESKJENKTE 18
BESKUINGEN 18
BESKYTTE 17
BESKIKKENDE 17
BESKJERME 17
BESKADIGENDE 17
BESKATNINGER 17
BESKJEDENT 17
BESKIKKELSE 17
BESKUINGA 17
BESKIKKING 17
BESKYTES 17
BESKJENKA 17
BESKJENKT 17
BESKJERMA 17
BESKYTER 17
BESKJEDENE 17
BESKATTINGER 17
BESKATNINGEN 17
BESKJENKE 17
BESKYLDT 17
BESKUELSER 17
BESKADIGING 17
BESKADIGELSE 17
BESKYTTA 17
BESKYLDE 17
BESKJELERE 17
BESKUELSEN 17
BESKATTINGEN 17
BESKJEDER 16
BESKREVEN 16
BESKADIGEDE 16
BESKYTE 16
BESKJELER 16
BESKUING 16
BESKUERNE 16
BESKAFFENT 16
BESKJENK 16
BESKRIVER 16
BESKYTT 16
BESKADIGETE 16
BESKNINGENE 16
BESKIKKETE 16
BESKRIVES 16
BESKUEREN 16
BESKYLD 16
BESKATNINGA 16
BESKATTINGA 16
BESKREVNE 16
BESKIKKEDE 16
BESKHETENE 16
BESKUELSE 16
BESKJEDEN 16
BESKREVET 16
BESKJEDNE 16
BESKUENDE 16
BESKJERM 16
BESKADIGES 15
BESKATTENDE 15
BESKHETER 15
BESKUTTE 15
BESKRIVE 15
BESKÅREN 15
BESKADIGET 15
BESKÅRET 15
BESKREIV 15
BESKUERE 15
BESKUETE 15
BESKÅRNE 15
BESKHETEN 15
BESKUEDE 15
BESKAFFEN 15
BESKIKKET 15
BESKIKKER 15
BESKATTING 15
BESKYT 15
BESKADIGER 15
BESKIKKES 15
BESKNINGER 15
BESKATNING 15
BESKNINGEN 15
BESKADIGA 14
BESKREV 14
BESKATTETE 14
BESKUET 14
BESKATTEDE 14
BESKHETA 14
BESKRIKET 14
BESKUER 14
BESKUES 14
BESKRIV 14
BESKIKKA 14
BESKJED 14
BESKADIGE 14
BESKUTT 14
BESKNINGA 14
BESKIKKE 14
BESKHET 13
BESKUA 13
BESKIKK 13
BESKUE 13
BESKADIG 13
BESKATTER 13
BESKAFNE 13
BESKNENDE 13
BESKATTET 13
BESKNING 13
BESKATTES 13
BESKATTE 12
BESKU 12
BESKNEDE 12
BESKRIK 12
BESKNETE 12
BESKESTE 12
BESKITTE 12
BESKATTA 12
BESKEST 11
BESKNET 11
BESKERE 11
BESKITT 11
BESKNER 11
BESKATT 11
BESKNES 11
BESKNA 10
BESKAR 10
BESKNE 10
BESKE 9
BESKN 9
BESKT 9

Ord som slutter med BESK

OrdPoeng
ARABESK 11

Lignende ord av BESK

Anagram av BESK

For mer informasjon om ordet BESK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BESK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok