BLE i Scrabble - ordspill.com

BLE i Scrabble

BLE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BEL.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
B4L1E1

Ved å legge til én bokstav til BLE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BØLE 11
BLEV 10
BÅLE 10
BELJ 10
BELÅ 10
BULE 10
BLÅE 10
KLEB 8
BELG 8
BELM 8
BOLE 8
BLEG 8
BLEK 8
BALE 7
BLES 7
BLER 7
BEIL 7
BILE 7
BETL 7
BELT 7
BELA 7
BLEI 7

Ord som starter på BLE

OrdPoeng
BLEIKETØY 22
BLEKETØYA 22
BLEKETØY 21
BLEIKBRUN 19
BLEKBRUNE 19
BLEKNEBBA 19
BLEIKBLÅE 19
BLEKBLÅTT 19
BLEKKHUSA 19
BLEIKNEBB 19
BLEKBLÅE 18
BLEIKBLÅ 18
BLEKNEBB 18
BLEKBRUN 18
BLEKKHUS 18
BLEKEVOLL 17
BLEKBLÅ 17
BLEIKFJES 17
BLEIKGULE 17
BLEIKJORD 17
BLEIKGULT 17
BLEKGULT 16
BLENKJENE 16
BLEIEVASK 16
BLEKGULE 16
BLEIKGUL 16
BLENDVERK 16
BLESTSJEF 16
BLEIKHETA 15
BLESSUREN 15
BLENKJER 15
BLEKHETEN 15
BLEKGUL 15
BLEKFARGA 15
BLENKJEN 15
BLEIGINGA 14
BLENKJA 14
BLEKFISEN 14
BLENKJE 14
BLEKINGER 14
BLEIKNING 14
BLESSURE 14
BLEKHETA 14
BLEKINGEN 14
BLEIKHET 14
BLEIKFETE 14
BLEIKSOTT 14
BLENKINGA 14
BLEKFEITE 14
BLEKSOTTA 14
BLEKFISER 14
BLEIKFETT 14
BLESKINGA 14
BLEIKINGA 14
BLEKFEITT 14
BLEKKLATT 14
BLENGINGA 14
BLEIKROSA 14
BLEIKFEIT 14
BLEKKENDE 14
BLEKNENDE 13
BLEKERIET 13
BLESKENDE 13
BLEIKING 13
BLEMMETE 13
BLENDINGA 13
BLEKFETT 13
BLEIKENDE 13
BLEKINGA 13
BLEKKENE 13
BLEKFEIT 13
BLENDFRIE 13
BLEIKFIS 13
BLENGING 13
BLENKING 13
BLEIKERIA 13
BLEIKNEDE 13
BLENKENDE 13
BLEDNINGA 13
BLEKFETE 13
BLEKKETE 13
BLEIKFET 13
BLEIKESTE 13
BLEIGING 13
BLEKROSA 13
BLEIKNETE 13
BLEKKEDE 13
BLEKNING 13
BLEMMENE 13
BLESKING 13
BLEKSOTT 13
BLEKERIER 13
BLENGENDE 13
BLEIGENDE 13
BLEKHET 13
BLEIKNER 12
BLEKING 12
BLEKNETE 12
BLEINGEN 12
BLENDERNE 12
BLENDFRI 12
BLEIKEDE 12
BLEKKES 12
BLEKENDE 12
BLEKKET 12
BLENKENE 12
BLEKESTE 12
BLEIKEST 12
BLEKNEDE 12
BLEIKERE 12
BLENGENE 12
BLEDNING 12
BLESSERTE 12
BLENDEREN 12
BLESTRENE 12
BLESSERER 12
BLESENDER 12
BLENDERES 12
BLENDERTE 12
BLENDENDE 12
BLEIKNES 12
BLENDERER 12
BLESSERES 12
BLEMMET 12
BLEKERIA 12
BLEIKERI 12
BLEIKETE 12
BLENDING 12
BLEIKENE 12
BLENNORE 12
BLEKKER 12
BLEIGENE 12
BLEKFIS 12
BLEKKEN 12
BLEMMEN 12
BLEMMER 12
BLEIKNET 12
BLEKFET 12
BLESKET 11
BLESERNE 11
BLEIKES 11
BLESTRET 11
BLEKNES 11
BLENDERE 11
BLESSERT 11
BLEKEST 11
BLENKEN 11
BLEIKNE 11
BLENGDE 11
BLESKES 11
BLENKES 11
BLEKERE 11
BLEKERI 11
BLEKNET 11
BLEIKET 11
BLEKKE 11
BLEIGES 11
BLEMME 11
BLEKNER 11
BLEKEDE 11
BLEKKA 11
BLESKER 11
BLEIKNA 11
BLEIGEN 11
BLEMMA 11
BLENKTE 11
BLEIKTE 11
BLENGER 11
BLENDETE 11
BLEIKER 11
BLENKER 11
BLESANDA 11
BLEIGER 11
BLENDENE 11
BLESSERE 11
BLEIV 11
BLENGES 11
BLENDERT 11
BLEINGA 11
BLEIGDE 11
BLESTRER 11
BLESTENE 11
BLENGEN 11
BLESEREN 11
BLENDEDE 11
BLEIKEN 11
BLEGENE 11
BLEKETE 11
BLESTEN 10
BLEKNA 10
BLEKER 10
BLENDER 10
BLESAND 10
BLEKNE 10
BLENGE 10
BLESKE 10
BLEING 10
BLEIKE 10
BLEGEN 10
BLEIKT 10
BLESERE 10
BLEIKA 10
BLEIKN 10
BLESKA 10
BLEIGE 10
BLESKT 10
BLESTRA 10
BLEV 10
BLEENDE 10
BLESSER 10
BLESTRE 10
BLESENE 10
BLENDEN 10
BLEIENE 10
BLEKES 10
BLEIGD 10
BLENDES 10
BLEGER 10
BLENDET 10
BLENGD 10
BLEKK 10
BLENKT 10
BLENKE 10
BLEKTE 10
BLEKET 10
BLESTER 10
BLEIK 9
BLEKN 9
BLEIG 9
BLENG 9
BLEIEN 9
BLESEN 9
BLEIER 9
BLESER 9
BLENDE 9
BLEKA 9
BLENDA 9
BLESK 9
BLESET 9
BLENK 9
BLEKE 9
BLEKT 9
BLEDDE 9
BLEIE 8
BLEK 8
BLEND 8
BLEG 8
BLESE 8
BLEIA 8
BLEDD 8
BLESA 8
BLEST 8
BLER 7
BLEI 7
BLES 7

Ord som slutter med BLE

OrdPoeng
EURYTMIENSEMBLE 28
SEMISUBMERSIBLE 26
ÅREMÅLSENSEMBLE 26
INKOMMENSURABLE 25
BAROKKENSEMBLE 24
UKOMFORTABLE 23
BLÅSEENSEMBLE 23
KOMMENSURABLE 23
INTEROPERATIBLE 22
KABELTILKOBLE 22
SÅPEBOBLE 22
VOKALENSEMBLE 22
BALLETTENSEMBLE 22
UDISKUTABLE 21
INAPPELLABLE 21
UAKSEPTABLE 21
KAMMERENSEMBLE 21
KOMPRESSIBLE 21
TILBAKEKOBLE 21
INKOMPATIBLE 21
INKONVERTIBLE 21
SUBMERSIBLE 21
KRYSSKOBLE 21
SEMIPERMEABLE 21
REALDISPONIBLE 21
KOMMUTABLE 20
LUFTBOBLE 20
SYVDOBLE 20
HERREDOUBLE 20
HUNDREDOBLE 20
PERSEPTIBLE 20
BRASSENSEMBLE 20
TRANSPORTABLE 20
INDISPONIBLE 19
KONVERTIBLE 19
SOLISTENSEMBLE 19
APPELLABLE 19
KOMPARABLE 19
KOMPATIBLE 19
VANNBOBLE 19
IRREDUKTIBLE 19
KONVERSABLE 19
SUGGESTIBLE 19
KONVERTABLE 19
INAKSEPTABLE 19
PERFEKTIBLE 19
IMPERMEABLE 19
VASSBOBLE 19
KOMFORTABLE 19
VIDEREKOBLE 19
PRAKTIKABLE 19
IMPENETRABLE 19
BEJUBLE 19
JASSENSEMBLE 19
INDISKUTABLE 19
TEATERENSEMBLE 18
PLAUSIBLE 18
PÅKOBLE 18
FASJONABLE 18
UFLEKSIBLE 18
PROFITABLE 18
GLASSBOBLE 18
SJUDOBLE 18
MANNSENSEMBLE 18
SAMMENKOBLE 18
IRREVERSIBLE 18
PROBABLE 18
RESPEKTABLE 18
KONDEMNABLE 17
TILJUBLE 17
PRESENTABLE 17
MENSURABLE 17
JAZZENSEMBLE 17
GLASBOBLE 17
DISKUTABLE 17
AKSEPTABLE 17
PROSEDABLE 17
DISPONIBLE 17
IRREPARABLE 17
VINDIKABLE 17
PREDIKABLE 17
INVARIABLE 16
AMORTISABLE 16
MANGEDOBLE 16
REVERSIBLE 16
INTELLIGIBLE 16
FORMIDABLE 16
ÅTTEDOBLE 16
PERMEABLE 16
NAVIGABLE 16
HONORABLE 16
INKAPABLE 16
VERITABLE 15
BLE 15
UTKOBLE 15
SEPARABLE 15
VENERABLE 15
TRAFIKABLE 15
NEGOTIABLE 15
PORTABLE 15
REPARABLE 15
SERIEKOBLE 15
SPANDABLE 15
KAPABLE 14
FEMDOBLE 14
FRAKOBLE 14
LAUDABLE 14
JUBLE 14
VARIABLE 14
FORDOBLE 14
HORRIBLE 14
MUTABLE 14
FLEKSIBLE 14
PASSABLE 14
SEKSDOBLE 14
OMKOBLE 14
DEKLINABLE 14
FLERDOBLE 14
FRIKOBLE 14
RESONNABLE 14
FIREDOBLE 14
KURABLE 14
DURABLE 13
VISIBLE 13
TRØBLE 13
DOUBLE 13
FIRDOBLE 13
TILKOBLE 13
GRUBLE 13
INNKOBLE 13
PENIBLE 13
REALISABLE 13
RISIKABLE 13
TOLERABLE 13
MISERABLE 13
SNUBLE 12
UTEBLE 12
BLE 12
VEDBLE 12
BOBLE 12
IRRITABLE 12
TREDOBLE 12
KASSABLE 12
AFFABLE 12
ENSEMBLE 12
KANTABLE 12
TIDOBLE 11
BABLE 11
SENSIBLE 11
DUBLE 11
NOTABLE 11
RENTABLE 11
NEDSABLE 11
FORBLE 11
NIDOBLE 11
VABLE 11
SKRIBLE 11
REDOBLE 11
GAMBLE 11
KNEBLE 10
KRIBLE 10
KOBLE 10
DOBLE 9
NOBLE 9
STABLE 9
FABLE 9
DRIBLE 9
KABLE 9
RABLE 8
DIBLE 8
SABLE 8

Anagram av BLE

For mer informasjon om ordet BLE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BLE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok