BLE i Scrabble - ordspill.com

BLE i Scrabble

BLE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BEL.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
B4L1E1

Ved å legge til én bokstav til BLE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BØLE 11
BLEV 10
BELJ 10
BÅLE 10
BELÅ 10
BULE 10
BLÅE 10
LOBE 8
KLEB 8
BELG 8
BELM 8
BLEG 8
BOLE 8
BLEK 8
BALE 7
BLES 7
BLER 7
BEIL 7
BILE 7
BETL 7
BELT 7
BELA 7
BLEI 7

Ord som starter på BLE

OrdPoeng
BLEIKETØY 22
BLEKETØY 21
BLEKBUKK 20
BLEIKNEBB 19
BLEKBRUNT 19
BLEIKBRUN 19
BLEIKBLÅE 19
BLEKKHUSA 19
BLEKNEBBA 19
BLEKBRUNE 19
BLEIKBLÅ 18
BLEKNEBB 18
BLESHØNER 18
BLEKBRUN 18
BLEKBLÅE 18
BLEKGRØNT 18
BLEKKHUS 18
BLESHØNEN 18
BLEKGRØNN 18
BLESHØNE 17
BLEKJORDA 17
BLEKEVOLL 17
BLEIKRØDT 17
BLEIØKSEN 17
BLEIKJORD 17
BLEKSØTEN 17
BLESHØNA 17
BLEIGØKS 17
BLEKSØTER 17
BLEIKGULE 17
BLEIØKSER 17
BLEKBLÅ 17
BLEIØKSA 16
BLEKRØDT 16
BLEKRØDE 16
BLENKJENE 16
BLEIKGUL 16
BLEIKGRÅ 16
BLEIKRØD 16
BLEKGRÅE 16
BLESGJESS 16
BLEKSØTE 16
BLEKSØTA 16
BLEKGULT 16
BLEKJORD 16
BLEKGULE 16
BLEIKDÅER 16
BLEKEVANN 16
BLEIEVASK 16
BLEKVIERE 16
BLESTSJEF 16
BLESGÅSEN 16
BLENKJEN 15
BLEIEPRIS 15
BLEKGRÅ 15
BLEIKFIOL 15
BLEKRØD 15
BLEIØKS 15
BLEIEBARN 15
BLESSUREN 15
BLESSURER 15
BLEKVIER 15
BLEKHETER 15
BLESGÅSA 15
BLEKFARGA 15
BLEKGUL 15
BLEKKINGA 15
BLEIKHETA 15
BLENKJER 15
BLEIKINGA 14
BLEKFEITT 14
BLESSURE 14
BLENKJA 14
BLEIKFEIT 14
BLEKKLATT 14
BLEKHETA 14
BLENKJE 14
BLEIKHET 14
BLEIKDÅ 14
BLEKNINGA 14
BLEIKFETE 14
BLEKFISER 14
BLEIKROSA 14
BLENKINGA 14
BLEKRINGA 14
BLEIKNING 14
BLESGÅS 14
BLEKKING 14
BLEKFEITE 14
BLEGINGEN 14
BLESKINGA 14
BLEIKSOTT 14
BLEDNINGA 13
BLEIKERIA 13
BLEKKEDE 13
BLEMMETE 13
BLEKFETT 13
BLEKERIER 13
BLEKKETE 13
BLEGINGA 13
BLEKFETE 13
BLEIKING 13
BLEKNING 13
BLEIKFET 13
BLEKFEIT 13
BLEFARITT 13
BLEKKENE 13
BLEKRING 13
BLEIKNETE 13
BLEIKESTE 13
BLEIGING 13
BLENKING 13
BLEKHET 13
BLEMMENE 13
BLEIKFIS 13
BLEKRENDE 13
BLENKENDE 13
BLESKING 13
BLEKROSA 13
BLEKINGA 13
BLENGING 13
BLEKSOTT 13
BLEINGEN 12
BLEIKERE 12
BLENKENE 12
BLESSERTE 12
BLEKRETE 12
BLESTRETE 12
BLESTRENE 12
BLEIKNET 12
BLEDNING 12
BLEKNETE 12
BLEGENDE 12
BLESENDER 12
BLEIKEDE 12
BLEKREDE 12
BLENDING 12
BLENDERNE 12
BLENDFRI 12
BLEIKENE 12
BLESKETE 12
BLESTREDE 12
BLESKEDE 12
BLEKNEDE 12
BLENDEREN 12
BLEKESTE 12
BLEIKEST 12
BLEKENDE 12
BLEIKNER 12
BLESSERES 12
BLENDERES 12
BLESANDEN 12
BLEIKNES 12
BLESSERER 12
BLEIKERI 12
BLEKKES 12
BLEMMET 12
BLEKING 12
BLEMMEN 12
BLEKKER 12
BLEKKEN 12
BLEKKET 12
BLEKFIS 12
BLEKFET 12
BLEGING 12
BLEMMER 12
BLEIKETE 12
BLENGENE 12
BLEKERIA 12
BLENNORE 12
BLEIGENE 12
BLEIKEN 11
BLENGES 11
BLENKER 11
BLEMME 11
BLEIKNA 11
BLEKRES 11
BLEIGES 11
BLESTRER 11
BLEMMA 11
BLEKNES 11
BLESKET 11
BLENDENE 11
BLENGER 11
BLEKEST 11
BLEIGER 11
BLESSERE 11
BLEKRER 11
BLEINGA 11
BLEIKNE 11
BLEIKES 11
BLEKKE 11
BLENGDE 11
BLEKNER 11
BLESKES 11
BLEIGDE 11
BLESTENE 11
BLENDERT 11
BLEIKTE 11
BLEKKA 11
BLENDEDE 11
BLESTRET 11
BLESTRES 11
BLEIV 11
BLENDERE 11
BLESEREN 11
BLESKER 11
BLEIKET 11
BLENKTE 11
BLEKERI 11
BLENKEN 11
BLESSERT 11
BLEKETE 11
BLESANDA 11
BLEKNET 11
BLEIGEN 11
BLENDETE 11
BLEIKER 11
BLESERNE 11
BLEKEDE 11
BLENKES 11
BLEKERE 11
BLENGEN 11
BLEKRET 11
BLEIGE 10
BLEKER 10
BLEKNE 10
BLENGE 10
BLESKT 10
BLEIKE 10
BLEKRE 10
BLEGET 10
BLEKET 10
BLEIKT 10
BLEKTE 10
BLEGES 10
BLEKRA 10
BLEKK 10
BLESKE 10
BLEGER 10
BLENKT 10
BLESKA 10
BLEIKA 10
BLENKE 10
BLESERE 10
BLEGEN 10
BLENDES 10
BLENDEN 10
BLESTRA 10
BLESTER 10
BLEENDE 10
BLENDET 10
BLEIENE 10
BLESAND 10
BLEV 10
BLENDER 10
BLESETE 10
BLESSER 10
BLESTEN 10
BLEKNA 10
BLENGD 10
BLEIGD 10
BLEKES 10
BLEING 10
BLESTRE 10
BLEIKN 10
BLESENE 10
BLEIG 9
BLENG 9
BLEKN 9
BLEGE 9
BLEKE 9
BLESK 9
BLENK 9
BLEGA 9
BLEKR 9
BLEIK 9
BLESEN 9
BLEKT 9
BLESET 9
BLENDA 9
BLESER 9
BLESTR 9
BLEIEN 9
BLEIER 9
BLEDDE 9
BLENDE 9
BLEKA 9
BLEIA 8
BLEND 8
BLEDD 8
BLEST 8
BLESE 8
BLESA 8
BLEIE 8
BLEK 8
BLEG 8
BLES 7
BLER 7
BLEI 7

Ord som slutter med BLE

OrdPoeng
EURYTMIENSEMBLE 28
SEMISUBMERSIBLE 26
ÅREMÅLSENSEMBLE 26
INKOMMENSURABLE 25
BAROKKENSEMBLE 24
UKOMFORTABLE 23
BLÅSEENSEMBLE 23
TJUVKOBLE 23
KOMMENSURABLE 23
SÅPEBOBLE 22
VOKALENSEMBLE 22
KABELTILKOBLE 22
INTEROPERATIBLE 22
BALLETTENSEMBLE 22
INAPPELLABLE 21
TYVKOBLE 21
SEMIPERMEABLE 21
KAMMERENSEMBLE 21
REALDISPONIBLE 21
INKONVERTIBLE 21
UDISKUTABLE 21
INKOMPATIBLE 21
KRYSSKOBLE 21
KOMPRESSIBLE 21
SUBMERSIBLE 21
TILBAKEKOBLE 21
UAKSEPTABLE 21
TRANSPORTABLE 20
PERSEPTIBLE 20
HUNDREDOBLE 20
HERREDOUBLE 20
SYVDOBLE 20
KOMMUTABLE 20
LUFTBOBLE 20
BRASSENSEMBLE 20
VASSBOBLE 19
KOMPATIBLE 19
APPELLABLE 19
VANNBOBLE 19
SUGGESTIBLE 19
VIDEREKOBLE 19
KONVERTABLE 19
PERFEKTIBLE 19
BEJUBLE 19
KOMPARABLE 19
KONVERSABLE 19
PRAKTIKABLE 19
IMPERMEABLE 19
INAKSEPTABLE 19
JASSENSEMBLE 19
SOLISTENSEMBLE 19
IRREDUKTIBLE 19
INDISPONIBLE 19
INDISKUTABLE 19
KOMFORTABLE 19
IMPENETRABLE 19
KONVERTIBLE 19
FASJONABLE 18
TEATERENSEMBLE 18
SAMMENKOBLE 18
MANNSENSEMBLE 18
SJUDOBLE 18
UFLEKSIBLE 18
PLAUSIBLE 18
PROFITABLE 18
IRREVERSIBLE 18
PROBABLE 18
GLASSBOBLE 18
PÅKOBLE 18
RESPEKTABLE 18
JAZZENSEMBLE 17
IMMUTABLE 17
DISPONIBLE 17
FAVORABLE 17
IRREPARABLE 17
PRESENTABLE 17
PREDIKABLE 17
KONDEMNABLE 17
MENSURABLE 17
AKSEPTABLE 17
VINDIKABLE 17
PROSEDABLE 17
REVOKABLE 17
DISKUTABLE 17
HABITABLE 17
TILJUBLE 17
HONORABLE 16
INKURABLE 16
ÅTTEDOBLE 16
INSOLUBLE 16
PERMEABLE 16
REPONIBLE 16
NAVIGABLE 16
INKAPABLE 16
INTELLIGIBLE 16
MANGEDOBLE 16
FUNGIBLE 16
SUMMABLE 16
REVERSIBLE 16
AMORTISABLE 16
FORMIDABLE 16
INVARIABLE 16
REPARABLE 15
VENERABLE 15
SERIEKOBLE 15
TRAFIKABLE 15
VERITABLE 15
MEMORABLE 15
NEGOTIABLE 15
SPANDABLE 15
PORTABLE 15
SEPARABLE 15
UTKOBLE 15
BLE 15
INVISIBLE 15
OPERABLE 15
FRAKOBLE 14
RESONNABLE 14
LAUDABLE 14
DEKLINABLE 14
KURABLE 14
FEMDOBLE 14
PASSABLE 14
HORRIBLE 14
FORDOBLE 14
KAPABLE 14
SEKSDOBLE 14
VARIABLE 14
MUTABLE 14
OMKOBLE 14
FRIKOBLE 14
EKSIGIBLE 14
SOLUBLE 14
FLERDOBLE 14
FIREDOBLE 14
JUBLE 14
FLEKSIBLE 14
TRYBLE 14
GRUBLE 13
TILKOBLE 13
INNKOBLE 13
DOUBLE 13
VALABLE 13
TRØBLE 13
VISIBLE 13
KVABLE 13
PENIBLE 13
DURABLE 13
REALISABLE 13
TOLERABLE 13
DEFINABLE 13
ADMIRABLE 13
FIRDOBLE 13
EKSITABLE 13
FILTRABLE 13
MISERABLE 13
RISIKABLE 13
ESTIMABLE 13
UTEBLE 12
ALIENABLE 12
SNUBLE 12
IRRITABLE 12
AFFABLE 12
VEDBLE 12
KASSABLE 12
DESIRABLE 12
FISSIBLE 12
DAMNABLE 12
KANTABLE 12
AGREABLE 12
DILATABLE 12
REAGIBLE 12
ADORABLE 12
ENSEMBLE 12
BLE 12
TREDOBLE 12
BOBLE 12
SOSIABLE 12
FORBLE 11
DUBLE 11
VABLE 11
GAMBLE 11
TERRIBLE 11
BABLE 11
TIDOBLE 11
SENSIBLE 11
RELIABLE 11
NIDOBLE 11
AIMABLE 11
NEDSABLE 11
NEDRABLE 11
SKRIBLE 11
NOTABLE 11
SKRABLE 11
REDOBLE 11
RENTABLE 11
AMABLE 10
KNEBLE 10
KRIBLE 10
FAIBLE 10
KRABLE 10
KOBLE 10
DOBLE 9
DRIBLE 9
KABLE 9
FABLE 9
FIBLE 9
STABLE 9
NOBLE 9
DIBLE 8
NIBLE 8
SABLE 8
RABLE 8

Lignende ord av BLE

Anagram av BLE

For mer informasjon om ordet BLE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BLE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok