BOG i Scrabble - ordspill.com

BOG i Scrabble

BOG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BGO.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
B4O2G2

Ved å legge til én bokstav til BOG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOGA 9
BOGE 9
BOGN 9
BONG 9
BORG 9
GLOB 9

Ord som starter på BOG

OrdPoeng
BOGEFØRINGENE 24
BOGEPARENTESENE 23
BOGEFØRINGER 23
BOGEVINDUENE 23
BOGGIVOGNENE 23
BOGEFØRINGEN 23
BOGFJØLENE 23
BOGEMINUTTENE 22
BOGEVINDUET 22
BOGESEKUNDENE 22
BOGFJØLER 22
BOGFJØLEN 22
BOGEPARENTESER 22
BOGGIVOGNEN 22
BOGEPARENTESEN 22
BOGEVINDUER 22
BOGEFØRINGA 22
BOGGIVOGNER 22
BOGEVINDUA 21
BOGGIVOGNA 21
BOGFJØLA 21
BOGEFØRING 21
BOGEMINUTTET 21
BOGEBRUENE 21
BOGEMINUTTER 21
BOGESEKUNDET 21
BOGESEKUNDER 21
BOGEBRUEN 20
BOGPUTENE 20
BOGGIVOGN 20
BOGESEKUNDA 20
BOGEVINDU 20
BOGEMINUTTA 20
BOGEBRUER 20
BOGEPARENTES 20
BOGELAMPENE 20
BOGFJØL 20
BOGELYSET 19
BOGTRÆRNE 19
BOGPUTER 19
BOGELAMPER 19
BOGEBROENE 19
BOGPUTEN 19
BOGEFORMENE 19
BOGEMINUTT 19
BOGELAMPEN 19
BOGESEKUND 19
BOGESTRENGENE 19
BOGEBRUA 19
BOGEFORMEDE 19
BOGFJELENE 19
BOGEFORMETE 19
BOGEFORMEN 18
BOGESTRENGEN 18
BOGESTRENGER 18
BOGELAMPA 18
BOGEBROER 18
BOGFJELEN 18
BOGFJELER 18
BOGEMAKERNE 18
BOGEMAKEREN 18
BOGEDAMMENE 18
BOGEBROEN 18
BOGEFORMER 18
BOGEFORMET 18
BOGEGANGENE 18
BOGELAMPE 18
BOGPUTA 18
BOGEBRU 18
BOGEYENE 18
BOGPUTE 18
BOGEDAMMEN 17
BOGFJELA 17
BOGEFORMA 17
BOGTRÆR 17
BOGEYEN 17
BOGELYS 17
BOGEGANGER 17
BOGEDAMMER 17
BOGEGRADENE 17
BOGEMAKERE 17
BOGSTEIKENE 17
BOGESLAGENE 17
BOGEYER 17
BOGEBROA 17
BOGEGANGEN 17
BOGESLAGET 16
BOGSTEKENE 16
BOGEBRO 16
BOGETAKENE 16
BOGEGRADEN 16
BOGSTEIKER 16
BOGESTRENG 16
BOGFJEL 16
BOGEGRADER 16
BOGRINGENE 16
BOGSTEIKEN 16
BOGESAGENE 16
BOGGRISENE 16
BOGEHIENE 16
BOGEFORM 16
BOGEMAKER 16
BOGLEDDENE 15
BOGESLAGA 15
BOGGRISEN 15
BOGRINGER 15
BOGLAMME 15
BOGNINGEN 15
BOGESAGEN 15
BOGSTEKER 15
BOGETAKET 15
BOGSTEIKA 15
BOGESAGER 15
BOGEGANG 15
BOGSTEKEN 15
BOGGRISER 15
BOGEY 15
BOGEHIET 15
BOGRINGEN 15
BOGEHIA 14
BOGESAGA 14
BOGESLAG 14
BOGLEDDET 14
BOGSELENE 14
BOGGIENE 14
BOGEGRAD 14
BOGSTEIK 14
BOGINGEN 14
BOGETAKA 14
BOGNINGA 14
BOGSTEK 13
BOGGIEN 13
BOGGRIS 13
BOGINGA 13
BOGLAMT 13
BOGEHI 13
BOGTREET 13
BOGSELEN 13
BOGRING 13
BOGEDAM 13
BOGESAG 13
BOGGIER 13
BOGETAK 13
BOGNING 13
BOGLEDDA 13
BOGSELER 13
BOGNENDE 13
BOGLEIET 13
BOGTREA 12
BOGLAM 12
BOGSELE 12
BOGLEIE 12
BOGING 12
BOGENDE 12
BOGLEDD 12
BOGGI 11
BOGENE 11
BOGTRE 11
BOGNET 11
BOGNER 11
BOGEDE 11
BOGETE 11
BOGNA 10
BOGEN 10
BOGET 10
BOGES 10
BOGER 10
BOGNE 10
BOGE 9
BOGN 9
BOGA 9

Ord som slutter med BOG

OrdPoeng
SVINEBOG 16
OKSEBOG 14
FRAMBOG 14
FREMBOG 14
FENABOG 13

Bøyningsformer av BOG

Lignende ord av BOG

Anagram av BOG

For mer informasjon om ordet BOG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BOG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok