BORG i Scrabble - ordspill.com

BORG i Scrabble

BORG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BGOR.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4O2R1G2

Ved å legge til én bokstav til BORG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BOGER 10
BORGA 10
BORGE 10

Ord som starter på BORG

OrdPoeng
BORGERBREVENE 24
BORGERLIGHETENE 23
BORGFRØKENEN 23
BORGERBREVET 23
BORGERPLIKTENE 23
BORGFRØKNENE 23
BORGERBREVER 23
BORGGREVINNENE 23
BORGERRETTIGHET 23
BORGERSKAPENE 22
BORGSKRIVERNE 22
BORGERLIGHETEN 22
BORGSKRIVEREN 22
BORGFRØKNER 22
BORGGREVINNEN 22
BORGERLØNNENE 22
BORGKJELLERNE 22
BORGKJELLEREN 22
BORGERPLIKTER 22
BORGERLIGHETER 22
BORGGREVINNER 22
BORGERBREVA 22
BORGERPLIKTEN 22
BORGBYENE 22
BORGSKRIVERE 21
BORGERBREV 21
BORGVEKTEREN 21
BORGKJELLERE 21
BORGFRØKEN 21
BORGERSKAPET 21
BORGBYEN 21
BORGBRUENE 21
BORGGJERDENE 21
BORGERLØNNER 21
BORGVEKTERNE 21
BORGERVERNENE 21
BORGERPLIKTA 21
BORGGREVINNE 21
BORGERLØNNEN 21
BORGERLIGHETA 21
BORGBYER 21
BORGFRØKNA 21
BORGERÅNDENE 20
BORGGJERDER 20
BORGERDÅDENE 20
BORGVAKTENE 20
BORGERPLIKT 20
BORGBRUER 20
BORGGREVENE 20
BORGGÅRDENE 20
BORGBRUEN 20
BORGKJELLER 20
BORGERMESTEREN 20
BORGSKRIVER 20
BORGERVERNET 20
BORGPORTENE 20
BORGERSKAPA 20
BORGSVENNENE 20
BORGERLIGHET 20
BORGGJERDET 20
BORGERLØNNA 20
BORGERMESTERNE 20
BORGGRAVENE 20
BORGVEKTERE 20
BORGERMESTRENE 20
BORGERKRIGENE 20
BORGTÅRNENE 19
BORGFRUENE 19
BORGGÅRDER 19
BORGERLØNN 19
BORGERSKAP 19
BORGGRAVER 19
BORGERÅNDER 19
BORGPORTEN 19
BORGGREVER 19
BORGVAKTEN 19
BORGGJERDA 19
BORGERDÅDER 19
BORGRUINENE 19
BORGSVENNER 19
BORGSVENNEN 19
BORGVEKTER 19
BORGERDÅDEN 19
BORGERÅNDEN 19
BORGERVERNA 19
BORGGRAVEN 19
BORGERKRIGER 19
BORGERKRIGEN 19
BORGBROENE 19
BORGMURENE 19
BORGGÅRDEN 19
BORGBRUA 19
BORGPORTER 19
BORGGJERDE 19
BORGERTOGENE 19
BORGERMESTRER 19
BORGERMESTERE 19
BORGVAKTER 19
BORGGREVEN 19
BORGBY 19
BORGERRETTENE 18
BORGBRU 18
BORGVAKTA 18
BORGBROEN 18
BORGGREVE 18
BORGERLIGERE 18
BORGMURER 18
BORGGRAVA 18
BORGFRUEN 18
BORGBROER 18
BORGRUINER 18
BORGTÅRNET 18
BORGRUINEN 18
BORGHERRENE 18
BORGSTUENE 18
BORGLIGNENDE 18
BORGERMESTER 18
BORGERLIGSTE 18
BORGERTOGET 18
BORGERMESTRE 18
BORGMUREN 18
BORGERVERN 18
BORGFRUER 18
BORGERKRIG 17
BORGGRAV 17
BORGFRUE 17
BORGVAKT 17
BORGPORT 17
BORGERRETTER 17
BORGBROA 17
BORGERTOGA 17
BORGTÅRNA 17
BORGFRUA 17
BORGGÅRD 17
BORGSVENN 17
BORGHERREN 17
BORGSTUEN 17
BORGERDÅD 17
BORGERÅND 17
BORGERLIGST 17
BORGSTUER 17
BORGGARDENE 17
BORGHERRER 17
BORGFREDENE 17
BORGERRETTEN 17
BORGERLIGE 16
BORGTÅRN 16
BORGFREDER 16
BORGBRO 16
BORGMUR 16
BORGGARDER 16
BORGINGENE 16
BORGGARDEN 16
BORGFREDEN 16
BORGHERRE 16
BORGSTUA 16
BORGERTOG 16
BORGSTUE 16
BORGRUIN 16
BORGINGEN 15
BORGLEDENE 15
BORGINGER 15
BORGRETTEN 15
BORGERLIG 15
BORGERRETT 15
BORGLEDET 14
BORGGARD 14
BORGFRED 14
BORGINGA 14
BORGISENE 14
BORGISER 13
BORGING 13
BORGISEN 13
BORGLEDA 13
BORGERNE 13
BORGENDE 13
BORGRETT 13
BORGEREN 13
BORGEDE 12
BORGETE 12
BORGENE 12
BORGLED 12
BORGERE 12
BORGIS 11
BORGER 11
BORGET 11
BORGES 11
BORGEN 11
BORGE 10
BORGA 10

Ord som slutter med BORG

OrdPoeng
HØYBORG 23
BYGDEBORG 23
MIDDELALDERBORG 21
SKJOLDBORG 20
HØGBORG 19
KYBORG 17
FLAGGBORG 17
KONGEBORG 17

Lignende ord av BORG

Anagram av BORG

For mer informasjon om ordet BORG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BORG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok