BORG i Scrabble - ordspill.com

BORG i Scrabble

BORG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BGOR.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4O2R1G2

Ved å legge til én bokstav til BORG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEGRO 10
BOGER 10
BORGA 10
BORGE 10

Ord som starter på BORG

OrdPoeng
BORGERBREVENE 24
BORGERRETTIGHET 23
BORGGREVINNENE 23
BORGFRØKENEN 23
BORGERPLIKTENE 23
BORGERBREVET 23
BORGFRØKNENE 23
BORGERBREVER 23
BORGERLIGHETENE 23
BORGERPLIKTEN 22
BORGBYENE 22
BORGERPLIKTER 22
BORGGREVINNEN 22
BORGERSKAPENE 22
BORGKJELLEREN 22
BORGSKRIVEREN 22
BORGFRØKNER 22
BORGERBREVA 22
BORGERHUSENE 22
BORGERLIGHETEN 22
BORGGREVINNER 22
BORGERLIGHETER 22
BORGKJELLERNE 22
BORGSKRIVERNE 22
BORGKJELLERE 21
BORGERLIGHETA 21
BORGERVERNENE 21
BORGSKRIVERE 21
BORGGREVINNE 21
BORGVEKTERNE 21
BORGBYER 21
BORGBRUENE 21
BORGVEKTEREN 21
BORGFRØKNA 21
BORGERHUSET 21
BORGERBREV 21
BORGBYEN 21
BORGERSKAPET 21
BORGERLØNNEN 21
BORGGJERDENE 21
BORGFRØKEN 21
BORGERPLIKTA 21
BORGERDÅDENE 20
BORGERHUSA 20
BORGBRUER 20
BORGERSKAPA 20
BORGGÅRDENE 20
BORGKJELLER 20
BORGSKRIVER 20
BORGVEKTERE 20
BORGERRÅDENE 20
BORGPORTENE 20
BORGGREVENE 20
BORGVAKTENE 20
BORGGJERDER 20
BORGERLIGHET 20
BORGGRAVENE 20
BORGERPLIKT 20
BORGGJERDET 20
BORGERVERNET 20
BORGERÅNDENE 20
BORGERLØNNA 20
BORGSVENNENE 20
BORGERMESTEREN 20
BORGERMESTERNE 20
BORGERMESTRENE 20
BORGERKRIGENE 20
BORGBRUEN 20
BORGPORTEN 19
BORGERMESTRER 19
BORGGRAVEN 19
BORGBRUA 19
BORGFRUENE 19
BORGGÅRDER 19
BORGERÅNDEN 19
BORGERRÅDET 19
BORGMURENE 19
BORGTÅRNENE 19
BORGERDÅDEN 19
BORGPORTER 19
BORGRUINENE 19
BORGERMESTERE 19
BORGSVENNEN 19
BORGGREVER 19
BORGVAKTER 19
BORGERSKAP 19
BORGERDÅDER 19
BORGBROENE 19
BORGSVENNER 19
BORGERVERNA 19
BORGGJERDE 19
BORGERKRIGEN 19
BORGBY 19
BORGGRAVER 19
BORGGJERDA 19
BORGVEKTER 19
BORGGÅRDEN 19
BORGERÅNDER 19
BORGERHUS 19
BORGERTOGENE 19
BORGERKRIGER 19
BORGGREVEN 19
BORGVAKTEN 19
BORGERLØNN 19
BORGERRETTENE 18
BORGERMESTER 18
BORGERLIGSTE 18
BORGLIGNENDE 18
BORGBRU 18
BORGERTOGET 18
BORGERMESTRE 18
BORGHERRENE 18
BORGGREVE 18
BORGVAKTA 18
BORGFRUER 18
BORGRUINER 18
BORGRUINEN 18
BORGERRÅDA 18
BORGGRAVA 18
BORGERVERN 18
BORGMUREN 18
BORGFRUEN 18
BORGTÅRNET 18
BORGBROEN 18
BORGSTUENE 18
BORGMURER 18
BORGBROER 18
BORGERLIGERE 18
BORGHERREN 17
BORGSTUEN 17
BORGERÅND 17
BORGERTOGA 17
BORGERRETTEN 17
BORGVAKT 17
BORGERRETTER 17
BORGPORT 17
BORGBROA 17
BORGGRAV 17
BORGERKRIG 17
BORGHERRER 17
BORGGARDENE 17
BORGFREDENE 17
BORGERLIGST 17
BORGFRUE 17
BORGERRÅD 17
BORGSTUER 17
BORGGÅRD 17
BORGERDÅD 17
BORGTÅRNA 17
BORGSVENN 17
BORGFRUA 17
BORGHERRE 16
BORGMUR 16
BORGGARDER 16
BORGSTUA 16
BORGBRO 16
BORGFREDER 16
BORGRUIN 16
BORGSTUE 16
BORGERLIGE 16
BORGFREDEN 16
BORGGARDEN 16
BORGEREDENE 16
BORGTÅRN 16
BORGERTOG 16
BORGEREDEN 15
BORGERRETT 15
BORGLEDENE 15
BORGRETTEN 15
BORGEREDER 15
BORGERLIG 15
BORGINGEN 15
BORGISENE 14
BORGLEDET 14
BORGINGA 14
BORGFRED 14
BORGGARD 14
BORGLEDA 13
BORGING 13
BORGISER 13
BORGEREN 13
BORGERED 13
BORGRETT 13
BORGISEN 13
BORGENDE 13
BORGERNE 13
BORGLED 12
BORGEDE 12
BORGERE 12
BORGENE 12
BORGETE 12
BORGET 11
BORGES 11
BORGEN 11
BORGIS 11
BORGER 11
BORGE 10
BORGA 10

Ord som slutter med BORG

OrdPoeng
BYGDEBORG 23
HØYBORG 23
MIDDELALDERBORG 21
SKJOLDBORG 20
BYBORG 19
HØGBORG 19
KYBORG 17
KONGEBORG 17
FLAGGBORG 17
SNØBORG 16

Lignende ord av BORG

Anagram av BORG

For mer informasjon om ordet BORG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BORG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok