BOT i Scrabble - ordspill.com

BOT i Scrabble

BOT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BOT.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
B4O2T1

Ved å legge til én bokstav til BOT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅBOT 11
BOMT 9
BLOT 8
BOET 8
BOLT 8
BONT 8
BORT 8
BOTA 8
BOTE 8
BOTN 8

Ord som starter på BOT

OrdPoeng
BOTNPRØVER 24
BOTNPRØVEN 24
BOTNPRØVE 23
BOTNFRØYS 23
BOTNLØYSER 23
BOTNPRØVA 23
BOTNLØYSEN 23
BOTSØVINGER 23
BOTSØVINGA 22
BOTSWANSKE 22
BOTNLØYSE 22
BOTNSTYKKET 22
BOTNLØYSA 22
BOTNTYPENE 22
BOTNSTYKKE 21
BOTSØVELSE 21
BOTSWANERE 21
BOTNSTYKKA 21
BOTNTYPER 21
BOTSØVING 21
BOTSWANSK 21
BOTNTYPEN 21
BOTNPLUGG 21
BOTNNIVÅER 20
BOTILBUDET 20
BOTNLØSHET 20
BOTNTYPE 20
BOTNNIVÅET 20
BOTNFRYSER 20
BOTNFRYSES 20
BOTNFRYSTE 20
BOTNBÅNDET 20
BOTSWANER 20
BOTILBUDA 19
BOTNDYRENE 19
BOTNFRYSE 19
BOTNBÅNDA 19
BOTNNIVÅA 19
BOTNFRYST 19
BOTNSKRAPTE 19
BOTNSKRAPEN 19
BOTNNIVÅ 18
BOTSBENKER 18
BOTNBORDER 18
BOTSBENKEN 18
BOTNSKRAPE 18
BOTNPLATENE 18
BOTULISMEN 18
BOTNDYRET 18
BOTEVONENE 18
BOTILBUD 18
BOTULISMER 18
BOTNSKRAPA 18
BOTNSTRØM 18
BOTILSKUDD 18
BOTNSTOFFER 18
BOTNSVILLER 18
BOTNBORDET 18
BOTNFRYS 18
BOTNSKRAPT 18
BOTNBÅND 18
BOTNFOTOER 17
BOTNBANDET 17
BOTNEKKOET 17
BOTEVONER 17
BOTNPRISER 17
BOTNVENTIL 17
BOTNFRADRAG 17
BOTNFRAUS 17
BOTNFOTOET 17
BOTEVONEN 17
BOTNFAUNA 17
BOTNBORDA 17
BOTULISME 17
BOTNSKRAP 17
BOTNTRÅLER 17
BOTNMORENEN 17
BOTNBREENE 17
BOTNDYRA 17
BOTERÅDENE 17
BOTNTRÅLEN 17
BOTNSTOFFA 17
BOTNVATNET 17
BOTNPRISEN 17
BOTNPANNER 17
BOTNFRØS 17
BOTNLINJER 17
BOTNLINJEN 17
BOTNEKKOER 17
BOTNSVILLA 17
BOTNPLATEN 17
BOTNPANNEN 17
BOTNVANNET 17
BOTNPLATER 17
BOTNVANNA 16
BOTERÅDEN 16
BOTNPLATE 16
BOTANIKERNE 16
BOTFERDIGE 16
BOTNMARGEN 16
BOTNEGRASET 16
BOTNBANDA 16
BOTNLAUSE 16
BOTNFROSNE 16
BOTNGRASENE 16
BOTNSTOFF 16
BOTSGANGER 16
BOTNSLAMMA 16
BOTNBREEN 16
BOTNFISKEN 16
BOTNFISKER 16
BOTANIKKER 16
BOTILLEGGA 16
BOTNMALING 16
BOTERÅDER 16
BOTSGANGEN 16
BOTNREKORD 16
BOTNPANNA 16
BOTANIKKEN 16
BOTNMORENE 16
BOTNTANKENE 16
BOTNFARGEN 16
BOTNFARGER 16
BOTNLAUST 16
BOTTLENOSER 16
BOTNMARGER 16
BOTNSTOKK 16
BOTNPANNE 16
BOTEVONA 16
BOTNLØSE 16
BOTNLINJA 16
BOTSBENK 16
BOTNBREER 16
BOTERÅDET 16
BOTNLØST 16
BOTNLINJE 16
BOTNSVILL 16
BOTNÅRENE 16
BOTNDYR 16
BOTNFOTOA 16
BOTNVATNA 16
BOTNEKKOA 16
BOTNPLATA 16
BOTNBORD 16
BOTNTRÅL 15
BOTNKLASSE 15
BOTNFELLES 15
BOTNGRASET 15
BOTNEGRASA 15
BOTNLAUS 15
BOTERÅDA 15
BOTNEGRESS 15
BOTNTANKEN 15
BOTNEKKO 15
BOTEMIDDEL 15
BOTNÅRET 15
BOTNKLASSA 15
BOTSSALMEN 15
BOTNVANN 15
BOTNPRIS 15
BOTEMIDLET 15
BOTNFLATEN 15
BOTNTANKER 15
BOTSDAGENE 15
BOTNFALLET 15
BOTNBAND 15
BOTTLENOSE 15
BOTANIKERE 15
BOTEMIDLER 15
BOTNSTRIDER 15
BOTANISERES 15
BOTANISERTE 15
BOTFERDIG 15
BOTNFLATER 15
BOTLEGGES 15
BOTFORENE 15
BOTNINGENE 15
BOTNLØS 15
BOTNLAGENE 15
BOTEVON 15
BOTNGRESSA 15
BOTNFELLER 15
BOTSSALMER 15
BOTNVATN 15
BOTLEGGER 15
BOTNFOTO 15
BOTNFARGE 15
BOTILLEGG 15
BOTNFISK 14
BOTERÅD 14
BOTNÅRA 14
BOTSGANG 14
BOTNBRE 14
BOTNMARG 14
BOTSREISEN 14
BOTSREISER 14
BOTNLINENE 14
BOTANIKK 14
BOTFOREN 14
BOTNDALENE 14
BOTNEGRAS 14
BOTANISERE 14
BOTSDAGER 14
BOTNFLATA 14
BOTNFASTE 14
BOTNGRASA 14
BOTNINGER 14
BOTINGENE 14
BOTSDAGEN 14
BOTNINGEN 14
BOTNLAGET 14
BOTNGRESS 14
BOTNFLATE 14
BOTEMIDLA 14
BOTNFELLE 14
BOTANISKE 14
BOTANIKER 14
BOTSSALME 14
BOTNFALLA 14
BOTNFELTE 14
BOTFORER 14
BOTLEGGE 14
BOTANISERT 14
BOTINGEN 13
BOTSREISE 13
BOTLAGTE 13
BOTANISK 13
BOTNTANK 13
BOTLEGG 13
BOTANISER 13
BOTNÅR 13
BOTNLINER 13
BOTNSTRID 13
BOTNLINEN 13
BOTNFALL 13
BOTNSLAM 13
BOTNDALER 13
BOTNLAGA 13
BOTNGRAS 13
BOTSREISA 13
BOTNFAST 13
BOTNDALEN 13
BOTNFELL 13
BOTNFELT 13
BOTINGER 13
BOTFOR 12
BOTSDAG 12
BOTLAGT 12
BOTIDENE 12
BOTNENDE 12
BOTNLINE 12
BOTNLAG 12
BOTNING 12
BOTNLINA 12
BOTINGA 12
BOTNEDE 11
BOTIDEN 11
BOTNDAL 11
BOTENDE 11
BOTIDER 11
BOTNENE 11
BOTING 11
BOTNETE 11
BOTIDA 10
BOTETE 10
BOTNER 10
BOTNES 10
BOTNEN 10
BOTNET 10
BOTEDE 10
BOTER 9
BOTID 9
BOTET 9
BOTLA 9
BOTEN 9
BOTES 9
BOTNA 9
BOTNE 9
BOTT 8
BOTE 8
BOTN 8
BOTA 8

Ord som slutter med BOT

OrdPoeng
KONVENSJONALBOT 28
KJEMPEROBOT 24
PARKERINGSBOT 22
KJEMPEBOT 21
RETTERGANGSBOT 20
PROMILLEBOT 20
MILJØBOT 20
TRAFIKKBOT 17
SÆLEBOT 16
MILLIONBOT 16
PENGEBOT 16
KALVBOT 15
SJELEBOT 15
HOMBOT 14
HELSEBOT 14
RÅDBOT 13
RETTERBOT 13
SKADEBOT 13
FARTSBOT 13
KNESBOT 12
JABOT 12
DAGSBOT 12
DAGBOT 11
OMBOT 11
ÅBOT 11
TALBOT 10
ROBOT 10

Bøyningsformer av BOT

Lignende ord av BOT

Anagram av BOT

For mer informasjon om ordet BOT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BOT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok