BOT i Scrabble - ordspill.com

BOT i Scrabble

BOT er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BOT.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
B4O2T1

Ved å legge til én bokstav til BOT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅBOT 11
BOMT 9
BIOT 8
BLOT 8
BOET 8
BOLT 8
BONT 8
BORT 8
BOTA 8
BOTE 8
BOTN 8
IBOT 8

Ord som starter på BOT

OrdPoeng
BOTNPRØVER 24
BOTNPRØVEN 24
BOTNFRØYS 23
BOTNPRØVE 23
BOTNPRØVA 23
BOTNLØYSEN 23
BOTSØVINGA 22
BOTSBØKENE 22
BOTNTYPENE 22
BOTNLØYSA 22
BOTSWANSKE 22
BOTNLØYSE 22
BOTNTYPER 21
BOTSWANERE 21
BOTSØVING 21
BOTNPLUGG 21
BOTSWANSK 21
BOTSØVELSE 21
BOTNTYPEN 21
BOTSBØKER 21
BOTNSTYKKA 21
BOTNSTYKKE 21
BOTNGJÆR 21
BOTNFRYSER 20
BOTSWANER 20
BOTNFRYSTE 20
BOTNSØMMER 20
BOTNBÅNDET 20
BOTNFRYSES 20
BOTNTYPE 20
BOTELAPPEN 20
BOTNNIVÅET 20
BOTNFRYST 19
BOTNNIVÅA 19
BOTNFRYSE 19
BOTNBÅNDA 19
BOTILBUDA 19
BOTULISMER 18
BOTILBUD 18
BOTOKUDER 18
BOTNNIVÅ 18
BOTSBOKEN 18
BOTNBORDER 18
BOTNDYRET 18
BOTEVONENE 18
BOTELAPP 18
BOTNBORDET 18
BOTNLÆRET 18
BOTNSKRAPT 18
BOTULISMEN 18
BOTNFRYS 18
BOTNSKRAPA 18
BOTSBENKER 18
BOTNBÅND 18
BOTOKUDEN 18
BOTNSTRØM 18
BOTNKVARK 18
BOTULISME 17
BOTEVONER 17
BOTNBREENE 17
BOTNDYRA 17
BOTNFAUNA 17
BOTSBOKA 17
BOTNFRØS 17
BOTNBORDA 17
BOTEVONEN 17
BOTNFRAUS 17
BOTNSKRAP 17
BOTNVATNET 17
BOTNTRÅLEN 17
BOTNPLATEN 17
BOTERÅDENE 17
BOTNLINJEN 17
BOTNPRISER 17
BOTNEKKOET 17
BOTNBANDET 17
BOTNPANNER 17
BOTNVANNET 17
BOTNSTOKK 16
BOTNLAUSE 16
BOTNBANDA 16
BOTNFARGEN 16
BOTERÅDET 16
BOTNSTOFF 16
BOTEVONA 16
BOTNLØST 16
BOTNEKKOA 16
BOTNLEMMEN 16
BOTNLINJE 16
BOTNPANNE 16
BOTNFISKEN 16
BOTNSVILL 16
BOTSGANGER 16
BOTNVANNA 16
BOTERÅDER 16
BOTNSÅLER 16
BOTNFOTOA 16
BOTNLEMMER 16
BOTNMARGEN 16
BOTNPANNA 16
BOTANIKKER 16
BOTRUNENE 16
BOTNBREER 16
BOTNSÅLEN 16
BOTNDYR 16
BOTSBENK 16
BOTSBOK 16
BOTANIKKEN 16
BOTSGANGEN 16
BOTNLÆR 16
BOTNRAMMEN 16
BOTNFROSNE 16
BOTNVATNA 16
BOTNPLATE 16
BOTERÅDEN 16
BOTNÅRENE 16
BOTILLEGGA 16
BOTNPLATA 16
BOTNLAUST 16
BOTNMALING 16
BOTNSØM 16
BOTOKUD 16
BOTNBORD 16
BOTNLINJA 16
BOTNMORENE 16
BOTNBREEN 16
BOTSVERK 16
BOTNLØSE 16
BOTILLEGG 15
BOTEMIDDEL 15
BOTSDAGENE 15
BOTSSALMER 15
BOTNRAMMA 15
BOTLEGGER 15
BOTNFELLER 15
BOTNGRASET 15
BOTNGATENE 15
BOTNTANKEN 15
BOTTLENOSE 15
BOTFERDIG 15
BOTNFELLES 15
BOTNKLASSE 15
BOTEMIDLER 15
BOTNFLATEN 15
BOTNRAMME 15
BOTNGARNET 15
BOTNEGRESS 15
BOTFORENE 15
BOTLEGGES 15
BOTANIKERE 15
BOTNLEGGE 15
BOTNLAGENE 15
BOTNÅRET 15
BOTNFOTO 15
BOTLAUSE 15
BOTNVATN 15
BOTLØSE 15
BOTEVON 15
BOTNÅTEN 15
BOTLØST 15
BOTNLØS 15
BOTRUNEN 15
BOTNVANN 15
BOTNÅTET 15
BOTNSÅLE 15
BOTNPRIS 15
BOTRUNER 15
BOTLAUST 15
BOTERÅDA 15
BOTNTRÅL 15
BOTNEKKO 15
BOTNLAUS 15
BOTNFARGE 15
BOTNBAND 15
BOTNLEGG 14
BOTNÅRA 14
BOTNFLATA 14
BOTNBRE 14
BOTNMARG 14
BOTNFELLE 14
BOTNÅTE 14
BOTSDAGEN 14
BOTNENDENE 14
BOTNFISK 14
BOTRUNE 14
BOTFOREN 14
BOTNLAGET 14
BOTSREISEN 14
BOTNFELTE 14
BOTNGARNA 14
BOTNINGER 14
BOTSDAGER 14
BOTRUNA 14
BOTNEGRAS 14
BOTNFASTE 14
BOTSREISER 14
BOTNSETTES 14
BOTNLAGTE 14
BOTNFLATE 14
BOTLØS 14
BOTNMINER 14
BOTNGATEN 14
BOTNINGEN 14
BOTANIKER 14
BOTNGATER 14
BOTEMIDLA 14
BOTSSALME 14
BOTNLINENE 14
BOTNFALLA 14
BOTNÅTA 14
BOTFORER 14
BOTSGANG 14
BOTERÅD 14
BOTNMINEN 14
BOTANIKK 14
BOTANISKE 14
BOTLAUS 14
BOTLEGGE 14
BOTNGRESS 14
BOTNSETTER 14
BOTNGRAS 13
BOTNFAST 13
BOTNLAGT 13
BOTNÅR 13
BOTINGEN 13
BOTNMINA 13
BOTLEGG 13
BOTNTANK 13
BOTNINGA 13
BOTNSETTE 13
BOTNSATTE 13
BOTNENDER 13
BOTNLINEN 13
BOTNDALER 13
BOTNDALEN 13
BOTNLINER 13
BOTLAGTE 13
BOTNGATE 13
BOTNISKE 13
BOTSREISA 13
BOTNSLAM 13
BOTNGARN 13
BOTANISER 13
BOTNFELT 13
BOTNSTRID 13
BOTSREISE 13
BOTNFALL 13
BOTANISK 13
BOTNGATA 13
BOTNLAGA 13
BOTNENDEN 13
BOTNFELL 13
BOTNMINE 13
BOTELIGE 13
BOTNLINE 12
BOTELIG 12
BOTNLAG 12
BOTNISEN 12
BOTFOR 12
BOTNING 12
BOTNSATT 12
BOTNLEM 12
BOTNISK 12
BOTNSETT 12
BOTLAGT 12
BOTNLINA 12
BOTSDAG 12
BOTNENDE 12
BOTINGA 12
BOTIDENE 12
BOTING 11
BOTIDER 11
BOTNDAL 11
BOTENDE 11
BOTNETE 11
BOTNEDE 11
BOTIDEN 11
BOTNENE 11
BOTNET 10
BOTEDE 10
BOTNIS 10
BOTNLA 10
BOTIDA 10
BOTETE 10
BOTNEN 10
BOTNER 10
BOTNES 10
BOTID 9
BOTET 9
BOTNE 9
BOTER 9
BOTNA 9
BOTLA 9
BOTES 9
BOTEN 9
BOTNS 9
BOTT 8
BOTE 8
BOTA 8
BOTN 8

Ord som slutter med BOT

OrdPoeng
KONVENSJONALBOT 28
KJEMPEROBOT 24
PARKERINGSBOT 22
KJEMPEBOT 21
RETTERGANGSBOT 20
PROMILLEBOT 20
MILJØBOT 20
TRAFIKKBOT 17
ÆTTEBOT 16
MILLIONBOT 16
PENGEBOT 16
SÆLEBOT 16
SJELEBOT 15
DRAPSBOT 15
KALVBOT 15
LÆRBOT 15
HELSEBOT 14
HOMBOT 14
RÅDBOT 13
SKADEBOT 13
FARTSBOT 13
RETTERBOT 13
JABOT 12
KNESBOT 12
DAGSBOT 12
GARDBOT 12
FORBOT 12
OMBOT 11
RANSBOT 11
MEDBOT 11
DAGBOT 11
ÅBOT 11
ROBOT 10
IBOT 8

Bøyningsformer av BOT

Lignende ord av BOT

Anagram av BOT

For mer informasjon om ordet BOT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BOT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok