BOTN i Scrabble - ordspill.com

BOTN i Scrabble

BOTN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BNOT.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
B4O2T1N1

Ved å legge til én bokstav til BOTN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UBONT 12
BETON 9
BONET 9
BONTE 9
BOTEN 9
BOTNA 9
BOTNE 9
BROTN 9

Ord som starter på BOTN

OrdPoeng
BOTNPRØVENE 25
BOTNLØYSENE 24
BOTNFRYSINGEN 24
BOTNPLUGGENE 24
BOTNPRØVER 24
BOTNPRØVEN 24
BOTNPRØVE 23
BOTNPRØVA 23
BOTNSTYKKENE 23
BOTNLØSHETENE 23
BOTNFRYSINGA 23
BOTNLØYSEN 23
BOTNFRØYS 23
BOTNPLUGGER 23
BOTNLØYSER 23
BOTNPLUGGEN 23
BOTNSTRØMMENE 23
BOTNSTRØMMER 22
BOTNLØSHETEN 22
BOTNLØYSE 22
BOTNFRYSING 22
BOTNLØYSA 22
BOTNTYPENE 22
BOTNSTYKKER 22
BOTNFRYSENDE 22
BOTNSTRØMMEN 22
BOTNETTERSYNA 22
BOTNSTYKKET 22
BOTNLØSHETER 22
BOTNEROSJONEN 22
BOTNTYPER 21
BOTNBÅNDENE 21
BOTNSKRAPING 21
BOTNTYPEN 21
BOTNPLUGG 21
BOTNFORHOLDA 21
BOTNLØSHETA 21
BOTNETTERSYN 21
BOTNSKRAPERNE 21
BOTNAVLEIRING 21
BOTNSKRAPEREN 21
BOTNSKRAPENDE 21
BOTNSTYKKA 21
BOTNNIVÅENE 21
BOTNSTYKKE 21
BOTNFRYSES 20
BOTNEROSJON 20
BOTNLØSHET 20
BOTNNIVÅET 20
BOTNFORHOLD 20
BOTNBÅNDET 20
BOTNFRYSER 20
BOTNNIVÅER 20
BOTNKONTAKTEN 20
BOTNFRYSTE 20
BOTNFAUNAENE 20
BOTNSKRAPETE 20
BOTNSKRAPEDE 20
BOTNFASTHETEN 20
BOTNSKRAPERE 20
BOTNSKRAPENE 20
BOTNTYPE 20
BOTNFAUNAEN 19
BOTNSKRAPES 19
BOTNNIVÅA 19
BOTNSKRAPER 19
BOTNSTOFFENE 19
BOTNVENTILEN 19
BOTNSKRAPTE 19
BOTNSVILLENE 19
BOTNSTOKKENE 19
BOTNDYRENE 19
BOTNMALINGENE 19
BOTNKLEDNINGA 19
BOTNFELLINGEN 19
BOTNFRADRAGET 19
BOTNBORDENE 19
BOTNVENTILER 19
BOTNFAUNAER 19
BOTNSKRAPET 19
BOTNFRYSE 19
BOTNFRYST 19
BOTNSKRAPEN 19
BOTNFASTHETA 19
BOTNBÅNDA 19
BOTNFRADRAGA 18
BOTNVANNENE 18
BOTNSKRAPE 18
BOTNSTOFFER 18
BOTNPRISENE 18
BOTNBÅND 18
BOTNSTOFFET 18
BOTNVATNENE 18
BOTNSTOKKER 18
BOTNFASTHET 18
BOTNREKORDER 18
BOTNSLAMMENE 18
BOTNFOTOENE 18
BOTNSTRØM 18
BOTNBORDER 18
BOTNMORENENE 18
BOTNSKRAPT 18
BOTNSKRAPA 18
BOTNPLATENE 18
BOTNSVILLER 18
BOTNKLEDNING 18
BOTNFELLINGA 18
BOTNFRYS 18
BOTNREKORDEN 18
BOTNDYRET 18
BOTNSTOKKEN 18
BOTNNIVÅ 18
BOTNBANDENE 18
BOTNSVILLEN 18
BOTNLINJENE 18
BOTNTRÅLENE 18
BOTNPANNENE 18
BOTNBORDET 18
BOTNMALINGER 18
BOTNKONTAKT 18
BOTNEKKOENE 18
BOTNMALINGEN 18
BOTNEKKOER 17
BOTNFELLENDE 17
BOTNPLATEN 17
BOTNTRÅLER 17
BOTNLINJER 17
BOTNFOTOET 17
BOTNEGRASENE 17
BOTNBREENE 17
BOTNBANDET 17
BOTNFROSSET 17
BOTNMORENEN 17
BOTNEGRESSET 17
BOTNPRISER 17
BOTNEKKOET 17
BOTNMORENER 17
BOTNFROSSEN 17
BOTNMARGENE 17
BOTNMALINGA 17
BOTNGRESSENE 17
BOTNFELLING 17
BOTNFARGENE 17
BOTNKLASSENE 17
BOTNSLAMMET 17
BOTNFISKENE 17
BOTNFRADRAG 17
BOTNPANNER 17
BOTNBORDA 17
BOTNFAUNA 17
BOTNPRISEN 17
BOTNVATNET 17
BOTNPLATER 17
BOTNVANNET 17
BOTNFRAUS 17
BOTNDYRA 17
BOTNSTOFFA 17
BOTNSVILLA 17
BOTNSKRAP 17
BOTNFOTOER 17
BOTNLINJEN 17
BOTNFRØS 17
BOTNTRÅLEN 17
BOTNVENTIL 17
BOTNPANNEN 17
BOTNLINJE 16
BOTNSVILL 16
BOTNVATNA 16
BOTNVANNA 16
BOTNPANNE 16
BOTNEGRESSA 16
BOTNFOTOA 16
BOTNÅRENE 16
BOTNPANNA 16
BOTNLINJA 16
BOTNEKKOA 16
BOTNFLATENE 16
BOTNPLATA 16
BOTNKLASSEN 16
BOTNGRASENE 16
BOTNTANKENE 16
BOTNEGRASET 16
BOTNBREEN 16
BOTNLAUST 16
BOTNSTOFF 16
BOTNPLATE 16
BOTNFISKER 16
BOTNSTOKK 16
BOTNBREER 16
BOTNBANDA 16
BOTNMARGEN 16
BOTNKLASSER 16
BOTNSLAMMA 16
BOTNDYR 16
BOTNMORENE 16
BOTNMARGER 16
BOTNMALING 16
BOTNLØSE 16
BOTNBORD 16
BOTNFROSNE 16
BOTNFARGEN 16
BOTNSTRIDENE 16
BOTNLØST 16
BOTNFALLENE 16
BOTNLAUSE 16
BOTNREKORD 16
BOTNFISKEN 16
BOTNFARGER 16
BOTNGRESSET 16
BOTNVATN 15
BOTNBAND 15
BOTNLAUS 15
BOTNEKKO 15
BOTNÅRET 15
BOTNTRÅL 15
BOTNPRIS 15
BOTNLØS 15
BOTNSTRIDER 15
BOTNFOTO 15
BOTNVANN 15
BOTNLAGENE 15
BOTNEGRESS 15
BOTNINGENE 15
BOTNEGRASA 15
BOTNKLASSA 15
BOTNSTRIDEN 15
BOTNFLATER 15
BOTNGRASET 15
BOTNFELLES 15
BOTNFLATEN 15
BOTNFELLER 15
BOTNTANKER 15
BOTNGRESSA 15
BOTNKLASSE 15
BOTNFARGE 15
BOTNTANKEN 15
BOTNFALLET 15
BOTNINGEN 14
BOTNDALENE 14
BOTNMARG 14
BOTNGRESS 14
BOTNINGER 14
BOTNFISK 14
BOTNFALLA 14
BOTNFLATA 14
BOTNLAGET 14
BOTNFASTE 14
BOTNFLATE 14
BOTNFELLE 14
BOTNGRASA 14
BOTNÅRA 14
BOTNEGRAS 14
BOTNBRE 14
BOTNFELTE 14
BOTNLINENE 14
BOTNFELT 13
BOTNÅR 13
BOTNLAGA 13
BOTNTANK 13
BOTNFELL 13
BOTNLINER 13
BOTNDALEN 13
BOTNSTRID 13
BOTNLINEN 13
BOTNDALER 13
BOTNGRAS 13
BOTNFALL 13
BOTNSLAM 13
BOTNFAST 13
BOTNLAG 12
BOTNING 12
BOTNENDE 12
BOTNLINA 12
BOTNLINE 12
BOTNENE 11
BOTNETE 11
BOTNDAL 11
BOTNEDE 11
BOTNES 10
BOTNER 10
BOTNET 10
BOTNEN 10
BOTNE 9
BOTNA 9

Ord som slutter med BOTN

OrdPoeng
KONJUNKTURBOTN 30
DOBBELTBOTN 22
BLOMSTERBOTN 21
VÅGSBOTN 19
SJØBOTN 18
FJORDBOTN 18
RESONANSBOTN 17
SKIPSBOTN 17
HAVBOTN 16
JORDBOTN 16
SKAUBOTN 16
BERGBOTN 16
SKOGBOTN 15
HODEBOTN 15
VASSBOTN 15
KLANGBOTN 15
KAKEBOTN 14
KISTEBOTN 14
SENGEBOTN 14
AURBOTN 14
GROBOTN 13
SILTBOTN 12
LEIRBOTN 12
SANDBOTN 12
DALBOTN 11

Bøyningsformer av BOTN

Lignende ord av BOTN

Anagram av BOTN

For mer informasjon om ordet BOTN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BOTN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok