BOTN i Scrabble - ordspill.com

BOTN i Scrabble

BOTN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BNOT.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
B4O2T1N1

Ved å legge til én bokstav til BOTN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UBONT 12
BETON 9
BONET 9
BONTE 9
BOTEN 9
BOTNA 9
BOTNE 9
BOTNS 9
BROTN 9
TOBIN 9

Ord som starter på BOTN

OrdPoeng
BOTNPRØVENE 25
BOTNLØYSENE 24
BOTNPRØVEN 24
BOTNPRØVER 24
BOTNPLUGGER 23
BOTNGJÆREN 23
BOTNPRØVE 23
BOTNLØYSER 23
BOTNPRØVA 23
BOTNPLUGGEN 23
BOTNFRØYS 23
BOTNLØYSEN 23
BOTNFRYSING 22
BOTNSTYKKER 22
BOTNLØYSE 22
BOTNLØYSA 22
BOTNTYPENE 22
BOTNSTYKKET 22
BOTNNIVÅENE 21
BOTNGJÆR 21
BOTNTYPER 21
BOTNPLUGG 21
BOTNTYPEN 21
BOTNSTYKKE 21
BOTNBÅNDENE 21
BOTNSØMMENE 21
BOTNLØSHETA 21
BOTNSTYKKA 21
BOTNNIVÅET 20
BOTNKVARKEN 20
BOTNFORHOLD 20
BOTNSØMMER 20
BOTNEROSJON 20
BOTNFAUNAENE 20
BOTNSKRAPERE 20
BOTNTYPE 20
BOTNKVARKER 20
BOTNFRYSER 20
BOTNFRYSTE 20
BOTNBÅNDET 20
BOTNNIVÅER 20
BOTNSØMMEN 20
BOTNFRYSES 20
BOTNLØSHET 20
BOTNSKRAPEN 19
BOTNNIVÅA 19
BOTNDYRENE 19
BOTNFAUNAER 19
BOTNBORDENE 19
BOTNFAUNAEN 19
BOTNBÅNDA 19
BOTNSKRAPET 19
BOTNFRYST 19
BOTNSKRAPER 19
BOTNSKRAPTE 19
BOTNFRYSE 19
BOTNSKRAPES 19
BOTNBORDET 18
BOTNPRISENE 18
BOTNDYRET 18
BOTNSKRAPA 18
BOTNSKRAPT 18
BOTNKONTAKT 18
BOTNLEGGING 18
BOTNLÆRET 18
BOTNSTOKKEN 18
BOTNKVARK 18
BOTNBORDER 18
BOTNSTRØM 18
BOTNSKRAPE 18
BOTNKLEDNING 18
BOTNSVILLER 18
BOTNPLATENE 18
BOTNBÅND 18
BOTNEKKOENE 18
BOTNTRÅLENE 18
BOTNLINJENE 18
BOTNFASTHET 18
BOTNFRYS 18
BOTNBANDENE 18
BOTNPANNENE 18
BOTNNIVÅ 18
BOTNSTOFFER 18
BOTNSTOFFET 18
BOTNMALINGER 18
BOTNVATNENE 18
BOTNFOTOENE 18
BOTNSTOKKER 18
BOTNVANNENE 18
BOTNSVILLEN 18
BOTNBREENE 17
BOTNSVILLA 17
BOTNVENTIL 17
BOTNRAMMENE 17
BOTNFARGENE 17
BOTNBANDET 17
BOTNFELLING 17
BOTNFRØS 17
BOTNFOTOET 17
BOTNEKKOER 17
BOTNMARGENE 17
BOTNLEMMENE 17
BOTNPANNER 17
BOTNMORENER 17
BOTNEGRESSET 17
BOTNFOTOER 17
BOTNPANNEN 17
BOTNVATNET 17
BOTNTRÅLEN 17
BOTNFRADRAG 17
BOTNLINJER 17
BOTNSÅLENE 17
BOTNVANNET 17
BOTNPRISER 17
BOTNLINJEN 17
BOTNPLATEN 17
BOTNEKKOET 17
BOTNPRISEN 17
BOTNFRAUS 17
BOTNPLATER 17
BOTNTRÅLER 17
BOTNSKRAP 17
BOTNDYRA 17
BOTNFROSSET 17
BOTNFAUNA 17
BOTNSTOFFA 17
BOTNFISKENE 17
BOTNFROSSEN 17
BOTNMALINGA 17
BOTNSLAMMET 17
BOTNBORDA 17
BOTNMORENEN 17
BOTNLEGGER 16
BOTNLÆR 16
BOTNGRESSET 16
BOTNMORENE 16
BOTNKLASSEN 16
BOTNFISKEN 16
BOTNTANKENE 16
BOTNFISKER 16
BOTNKLASSER 16
BOTNVANNA 16
BOTNGARNENE 16
BOTNPLATA 16
BOTNBREER 16
BOTNSØM 16
BOTNPANNA 16
BOTNEGRASET 16
BOTNFOTOA 16
BOTNDYR 16
BOTNLEMMER 16
BOTNMARGEN 16
BOTNVATNA 16
BOTNRAMMER 16
BOTNÅRENE 16
BOTNLØST 16
BOTNLINJE 16
BOTNFARGEN 16
BOTNFALLENE 16
BOTNMALING 16
BOTNPLATE 16
BOTNSTOFF 16
BOTNLINJA 16
BOTNBREEN 16
BOTNMARGER 16
BOTNEGRESSA 16
BOTNSTOKK 16
BOTNLAUSE 16
BOTNBANDA 16
BOTNFLATENE 16
BOTNSÅLEN 16
BOTNLAUST 16
BOTNSÅLER 16
BOTNFARGER 16
BOTNSETTING 16
BOTNSLAMMA 16
BOTNLEGGES 16
BOTNSVILL 16
BOTNRAMMEN 16
BOTNPANNE 16
BOTNLEMMEN 16
BOTNFROSNE 16
BOTNBORD 16
BOTNLØSE 16
BOTNREKORD 16
BOTNEKKOA 16
BOTNSTRIDER 15
BOTNMINENE 15
BOTNFALLET 15
BOTNKLASSA 15
BOTNEGRASA 15
BOTNFLATER 15
BOTNINGENE 15
BOTNSTRIDEN 15
BOTNTANKER 15
BOTNTANKEN 15
BOTNVATN 15
BOTNVANN 15
BOTNBAND 15
BOTNLEGGE 15
BOTNFARGE 15
BOTNÅTEN 15
BOTNFOTO 15
BOTNÅTET 15
BOTNRAMME 15
BOTNLAGENE 15
BOTNPRIS 15
BOTNEKKO 15
BOTNSÅLE 15
BOTNTRÅL 15
BOTNÅRET 15
BOTNRAMMA 15
BOTNLAUS 15
BOTNFELLES 15
BOTNFLATEN 15
BOTNFELLER 15
BOTNEGRESS 15
BOTNGARNET 15
BOTNGRASET 15
BOTNLØS 15
BOTNGATENE 15
BOTNKLASSE 15
BOTNMINER 14
BOTNDALENE 14
BOTNLEGG 14
BOTNGATEN 14
BOTNGARNA 14
BOTNSETTER 14
BOTNLAGTE 14
BOTNMARG 14
BOTNLINENE 14
BOTNSETTES 14
BOTNFLATA 14
BOTNFLATE 14
BOTNFISK 14
BOTNÅRA 14
BOTNINGER 14
BOTNFELTE 14
BOTNÅTA 14
BOTNLAGET 14
BOTNBRE 14
BOTNÅTE 14
BOTNFELLE 14
BOTNFASTE 14
BOTNMINEN 14
BOTNGRESS 14
BOTNENDENE 14
BOTNEGRAS 14
BOTNGATER 14
BOTNINGEN 14
BOTNFALLA 14
BOTNMINA 13
BOTNINGA 13
BOTNGRAS 13
BOTNÅR 13
BOTNFALL 13
BOTNFAST 13
BOTNLAGA 13
BOTNMINE 13
BOTNGATE 13
BOTNTANK 13
BOTNSLAM 13
BOTNDALEN 13
BOTNSATTE 13
BOTNSTRID 13
BOTNENDER 13
BOTNLINEN 13
BOTNLAGT 13
BOTNSETTE 13
BOTNISKE 13
BOTNLINER 13
BOTNGARN 13
BOTNENDEN 13
BOTNFELT 13
BOTNGATA 13
BOTNDALER 13
BOTNFELL 13
BOTNISK 12
BOTNLAG 12
BOTNLEM 12
BOTNING 12
BOTNENDE 12
BOTNSATT 12
BOTNSETT 12
BOTNISEN 12
BOTNLINA 12
BOTNLINE 12
BOTNENE 11
BOTNDAL 11
BOTNEDE 11
BOTNETE 11
BOTNET 10
BOTNLA 10
BOTNES 10
BOTNER 10
BOTNEN 10
BOTNIS 10
BOTNA 9
BOTNS 9
BOTNE 9

Ord som slutter med BOTN

OrdPoeng
KONJUNKTURBOTN 30
DOBBELTBOTN 22
BLOMSTERBOTN 21
ØYEBOTN 20
VÅGSBOTN 19
SJØBOTN 18
FJORDBOTN 18
RESONANSBOTN 17
SKIPSBOTN 17
BERGBOTN 16
UNDERBOTN 16
HAVBOTN 16
JORDBOTN 16
SKAUBOTN 16
VASSBOTN 15
SKOGBOTN 15
KLANGBOTN 15
HODEBOTN 15
KAKEBOTN 14
KISTEBOTN 14
SENGEBOTN 14
AURBOTN 14
GROBOTN 13
SILTBOTN 12
SANDBOTN 12
LEIRBOTN 12
DALBOTN 11

Bøyningsformer av BOTN

Lignende ord av BOTN

Anagram av BOTN

For mer informasjon om ordet BOTN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BOTN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok