BUD i Scrabble - ordspill.com

BUD i Scrabble

BUD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BDU.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4U4D1

Ved å legge til én bokstav til BUD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUDO 11
BAUD 10
BRUD 10
BUDA 10
BUDT 10
BURD 10

Ord som starter på BUD

OrdPoeng
BUDSJETTOPPGAVA 35
BUDSJETTOPPGAVE 35
BUDSJETTOPPLEGG 33
BUDSJETTBRÅKENE 31
BUDSJETTUTSPILL 30
BUDSJETTØKNINGA 30
BUDSJETTBRÅKET 30
BUDSJETTSYSTEMA 30
BUDSJETTNØKKEL 29
BUDSJETTNØKLENE 29
BUDSJETTBRÅKA 29
BUDSJETTSYSTEM 29
BUDSJETTØKNING 29
BUDSJETTLØSNING 29
BUDDHISTMUNKENE 28
BUDSJETTVEKSTEN 28
BUDSJETTPERIODE 28
BUDSJETTPOSTENE 28
BUDSJETTSPREKK 28
BUDSJETTKUTTENE 28
BUDSJETTMØTENE 28
BUDSJETTNØKLER 28
BUDSJETTBRÅK 28
BUDSJETTVEKSTER 28
BUDSJETTSVIKTEN 28
BUDSJETTVEDTAKA 28
BUDSJETTSVIKTER 28
BUDSJETTFORLIKA 27
BUDDHISTMUNKEN 27
BUDSJETTBALANSE 27
BUDSJETTMØTET 27
BUDDHAFIGURENE 27
BUDSJETTRUNDENE 27
BUDSJETTARBEIDA 27
BUDSJETTKONTORA 27
BUDSJETTVEDTAK 27
BUDDHISTMUNKER 27
BUDSJETTAVTALEN 27
BUDSJETTKUTTET 27
BUDSJETTMØTER 27
BUDSJETTAVTALER 27
BUDSJETTPOSTER 27
BUDSJETTFORSLAG 27
BUDSJETTANSVARA 27
BUDSJETTLINJENE 27
BUDSJETTPOSTEN 27
BUDSJETTANSVAR 26
BUDSJETTAVTALE 26
BUDDHATEMPELET 26
BUDSJETTRUNDER 26
BUDSJETTMØTE 26
BUDSJETTLINJER 26
BUDSJETTKONTOR 26
BUDSJETTRUNDEN 26
BUDDHATEMPLENE 26
BUDSJETTMØTA 26
BUDSJETTKUTTA 26
BUDSJETTVEKST 26
BUDSJETTSVIKT 26
BUDDHAFIGUREN 26
BUDSJETTMESSIGE 26
BUDSJETTARBEID 26
BUDSJETTEKNISKE 26
BUDDHAFIGURER 26
BUDSJETTRAMMENE 26
BUDSJETTFORLIK 26
BUDSJETTDEBATT 26
BUDSJETTLINJEN 26
BUDSJETTMESSIG 25
BUDSJETTLINJA 25
BUDSJETTKUTT 25
BUDDHATEMPLER 25
BUDSJETTRUNDE 25
BUDSJETTLINJE 25
BUDSJETTEKNISK 25
BUDDHATEMPLET 25
BUDSJETTERMINEN 25
BUDSJETTNEMNDER 25
BUDSJETTERINGER 25
BUDSKAPSDAGENE 25
BUDSJETTFEILENE 25
BUDSJETTMIDLENE 25
BUDSJETTÅRENE 25
BUDSJETTNEMNDEN 25
BUDSJETTRAMMER 25
BUDDHISTMUNK 25
BUDSJETTRAMMEN 25
BUDSJETTERMINER 25
BUDSJETTENDRING 25
BUDSJETTPOST 25
BUDSJETTERINGEN 25
BUDSJETTDATAENE 24
BUDSJETTERINGA 24
BUDSJETTRAMME 24
BUDDHAFIGUR 24
BUDSKAPSDAGEN 24
BUDSJETTRAMMA 24
BUDSJETTSTRIDEN 24
BUDBÆRERNE 24
BUDSKAPSDAGER 24
BUDGIVNINGENE 24
BUDSJETTSTRIDER 24
BUDDHATEMPEL 24
BUDAVDELINGENE 24
BUDBÆREREN 24
BUDSJETTMIDLER 24
BUDSJETTSAKENE 24
BUDDHATEMPLA 24
BUDSJETTÅRET 24
BUDSJETTFEILEN 24
BUDSJETTNEMNDA 24
BUDSJETTERING 23
BUDAVDELINGER 23
BUDGIVNINGER 23
BUDSJETTERENDE 23
BUDSJETTNEMND 23
BUDSJETTSAKEN 23
BUDSJETTALLENE 23
BUDBÆRERE 23
BUDSJETTDATAET 23
BUDGIVNINGEN 23
BUDSJETTDATAEN 23
BUDSJETTERMIN 23
BUDAVDELINGEN 23
BUDSJETTÅRA 23
BUDSJETTSAKER 23
BUDSJETTSTRID 22
BUDSJETTÅR 22
BUDBRINGEREN 22
BUDTJENESTENE 22
BUDSJETTALLET 22
BUDSJETTFEIL 22
BUDBRINGERNE 22
BUDBÆRER 22
BUDAVDELINGA 22
BUDSKAPSDAG 22
BUDGIVNINGA 22
BUDSJETTSAKA 22
BUDSJETTERES 21
BUDSJETTERTE 21
BUDTJENESTEN 21
BUDDHISTISKE 21
BUDSJETTALLA 21
BUDSJETTERER 21
BUDGIVNING 21
BUDTJENESTER 21
BUDSJETTDATA 21
BUDAVDELING 21
BUDSJETTSAK 21
BUDBRINGERE 21
BUDSJETTERT 20
BUDSKAPENE 20
BUDDHISTISK 20
BUDSJETTERE 20
BUDSJETTALL 20
BUDBRINGER 20
BUDTJENESTE 20
BUDSENDINGENE 20
BUDSJETTENE 20
BUDDHISMENE 20
BUDGIVERNE 20
BUDGIVEREN 20
BUDRUNDENE 19
BUDSJETTET 19
BUDDHISMEN 19
BUDRÅTTENE 19
BUDSJETTER 19
BUDSKAPER 19
BUDGIVERE 19
BUDALSTOLENE 19
BUDSKAPET 19
BUDDHISMER 19
BUDDHISTENE 19
BUDSENDINGEN 19
BUDSENDINGER 19
BUDSTIKKENE 19
BUDSENDINGA 18
BUDBILENE 18
BUDFRISTENE 18
BUDRÅTTEN 18
BUDRUNDER 18
BUDRUNDEN 18
BUDDHISTER 18
BUDRÅTTER 18
BUDALINGENE 18
BUDDHISME 18
BUDØRENE 18
BUDSJETTA 18
BUDGIVER 18
BUDALSTOLEN 18
BUDALSTOLER 18
BUDSTIKKEN 18
BUDSTIKKER 18
BUDDHISTEN 18
BUDSKAPA 18
BUDKRIGENE 18
BUDKRIGER 17
BUDRUNDE 17
BUDFRISTEN 17
BUDSKAP 17
BUDØRER 17
BUDBILEN 17
BUDØREN 17
BUDBILER 17
BUDSTIKKA 17
BUDSJETT 17
BUDSENDENDE 17
BUDSENDING 17
BUDSTIKKE 17
BUDFRISTER 17
BUDALINGEN 17
BUDKRIGEN 17
BUDDHAENE 17
BUDALINGER 17
BUDRAGENE 16
BUDDHIST 16
BUDDHAER 16
BUDDHAEN 16
BUDRÅTT 16
BUDØRA 16
BUDALSTOL 16
BUDOARENE 16
BUDORDENE 16
BUDBIL 15
BUDKRIG 15
BUDØR 15
BUDSENDES 15
BUDSENDTE 15
BUDALING 15
BUDFRIST 15
BUDSENDER 15
BUDRAGET 15
BUDOARER 15
BUDOARET 15
BUDORDET 15
BUDORDA 14
BUDRAGA 14
BUDSENDE 14
BUDEIENE 14
BUDDHA 14
BUDOARA 14
BUDSENDT 14
BUDEIER 13
BUDSEND 13
BUDORD 13
BUDRAG 13
BUDOEN 13
BUDEIEN 13
BUDOAR 13
BUDENT 12
BUDENE 12
BUDEIA 12
BUDEIE 12
BUDEN 11
BUDTE 11
BUDET 11
BUDNE 11
BUDDE 11
BUDO 11
BUDA 10
BUDD 10
BUDT 10

Ord som slutter med BUD

OrdPoeng
MYNDIGHETSPÅBUD 36
KJEMPEOPPBUD 33
HOVEDVERNEOMBUD 32
OPPHOLDSFORBUD 32
UTFØRSELSFORBUD 31
FORBRUKEROMBUD 31
SERVICETILBUD 31
SYKEHUSTILBUD 30
RØYKEFORBUD 29
BIBLIOTEKTILBUD 29
PIGGDEKKFORBUD 29
JULEGJESTEBUD 29
POLITIOPPBUD 29
BYGGEFORBUD 29
KJØPSTILBUD 28
BESØKSFORBUD 28
KAMPANJETILBUD 28
FYRINGSFORBUD 28
BARNEHAGETILBUD 27
KOLLEKTIVTILBUD 27
KLUBBTILBUD 27
TRYKKEFORBUD 27
KJØREFORBUD 27
HYBELTILBUD 27
FUSJONSTILBUD 27
DRIVGARNSFORBUD 27
WEEKENDTILBUD 27
FLYGEFORBUD 26
JOBBTILBUD 26
EKTESKAPSTILBUD 26
VANNINGSFORBUD 26
HJELPETILBUD 26
VALGFAGSTILBUD 26
BUTIKKTILBUD 26
ÅPNINGSTILBUD 26
KJEMPETILBUD 26
EKSPORTFORBUD 26
JERNBANETILBUD 26
ULYKKESBUD 26
ALKOHOLFORBUD 26
INDUSTRIFORBUD 25
MASSEOPPBUD 25
YRKESFORBUD 25
BELTEPÅBUD 25
IMPORTFORBUD 25
KULTURTILBUD 25
TRANSPORTTILBUD 25
UNGDOMSTILBUD 25
MOSJONSTILBUD 25
RALLYFORBUD 24
FORHÅNDSBUD 24
KOKEPÅBUD 24
UTREISEFORBUD 24
ALKOHOLTILBUD 24
BREVFORBUD 24
TILSYNSTILBUD 24
SKRIVEFORBUD 24
SPRÅKTILBUD 24
VELFERDSTILBUD 24
KONTRAKTSTILBUD 24
FLYFORBUD 23
ABORTFORBUD 23
REKLAMEFORBUD 23
PIGGFORBUD 23
SPILLEFORBUD 23
PROFFTILBUD 23
OMSORGSTILBUD 23
FOSFATFORBUD 23
KONGRESSTILBUD 23
PASIENTOMBUD 23
LUNSJTILBUD 23
TRENINGSFORBUD 23
KONTRAKTTILBUD 23
HANDELSFORBUD 23
HELÅRSTILBUD 23
TJENESTETILBUD 23
SPELLEFORBUD 23
BLOMSTERBUD 22
FORLIKSTILBUD 22
TRAFIKKTILBUD 22
HØSTTILBUD 22
PAKKETILBUD 22
STUDENTTILBUD 22
KNIVFORBUD 22
PORTFORBUD 22
JAKTFORBUD 22
BUSSTILBUD 22
SPESIALTILBUD 22
SYKKELBUD 22
BOLIGTILBUD 22
ARBEIDSTILBUD 22
PASIENTTILBUD 22
STØTTETILBUD 22
KORTTIDSTILBUD 22
SAMTALEFORBUD 22
HANDLEFORBUD 22
STREIKEFORBUD 22
KONSERTTILBUD 21
KABELTILBUD 21
LANDPOSTBUD 21
TRENINGSTILBUD 21
VINTERTILBUD 21
SOMMERTILBUD 21
HOTELLTILBUD 21
EKSPRESSBUD 21
LYKKEBUD 21
SIVILOMBUD 21
LOVFORBUD 21
VERNEOMBUD 21
BARNEOMBUD 21
FOTOFORBUD 21
MEDLEMSTILBUD 21
MILLIONTILBUD 21
TRIKKETILBUD 20
BARNETILBUD 20
ØLFORBUD 20
PLATETILBUD 20
FRITIDSTILBUD 20
TOTALFORBUD 20
SALGSFORBUD 20
BILFORBUD 20
PLEIETILBUD 20
BANKTILBUD 20
SPARETILBUD 20
RABATTILBUD 20
BIBELBUD 20
HELGETILBUD 20
FORÅRSBUD 20
HANDLETILBUD 20
BOKTILBUD 20
KURSTILBUD 20
EKSTRATILBUD 19
HÆRBUD 19
TVANGSBUD 19
SØRGEBUD 19
LÅNETILBUD 19
BADETILBUD 19
GJESTEBUD 19
OPPBUD 19
RUTETILBUD 19
ALLMAKTSBUD 19
BREVBUD 19
STARTFORBUD 19
BYBUD 19
BANKOBUD 19
SKOLETILBUD 19
REISEFORBUD 19
IDRETTSTILBUD 19
HELSETILBUD 19
VARETILBUD 19
KANALTILBUD 18
FILMTILBUD 18
MORGENBUD 18
VÅRBUD 18
HOTELLBUD 18
KRISETILBUD 18
MELLOMBUD 18
FERIETILBUD 18
KONTORBUD 18
MESSETILBUD 18
ELDREOMBUD 18
TOTALTILBUD 18
BOTILBUD 18
PENGEBUD 18
TEATERTILBUD 18
DELEFORBUD 18
KINOTILBUD 18
TALEFORBUD 18
RADIOTILBUD 18
PLIKTBUD 18
BANKBUD 17
OVERBUD 17
BUD 17
BUD 17
POSTBUD 17
DØDSBUD 17
TOGTILBUD 17
FAGTILBUD 17
UNDERBUD 17
LEGETILBUD 17
TRIMTILBUD 17
FOLKEBUD 17
KONGEBUD 17
REISETILBUD 17
KRIGSBUD 16
MATTILBUD 16
AVISBUD 16
SOGNEBUD 16
KIRKEBUD 16
FAGNABUD 16
LOVBUD 16
SOKNEBUD 16
HERREBUD 16
MINSTEBUD 16
FASTEBUD 15
SKAMBUD 15
FREDSBUD 15
MAKTBUD 15
FERDABUD 15
BILBUD 15
FREMBUD 15
FRAMBUD 15
SEIERSBUD 15
FORBUD 14
UTBUD 14
ETTERBUD 14
MOTBUD 14
TINGBUD 14
RETTSBUD 14
BEBUD 14
REISEBUD 14
SENDEBUD 14
ATTERBUD 14
HELBUD 14
AVBUD 14
OMBUD 13
MISBUD 13
SNARBUD 13
MATBUD 13
TILBUD 12
ANBUD 11
ILBUD 11

Bøyningsformer av BUD

Lignende ord av BUD

Anagram av BUD

For mer informasjon om ordet BUD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BUD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok