BUD i Scrabble - ordspill.com

BUD i Scrabble

BUD er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BDU.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
B4U4D1

Ved å legge til én bokstav til BUD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUDO 11
BAUD 10
BRUD 10
BUDA 10
BUDT 10
BURD 10

Ord som starter på BUD

OrdPoeng
BUDSJETTOPPGAVE 35
BUDSJETTOPPGAVA 35
BUDSJETTOPPLEGG 33
BUDSJETTBRÅKENE 31
BUDSJETTSYSTEMA 30
BUDSJETTUTSPILL 30
BUDSJETTØKNINGA 30
BUDSJETTBRÅKET 30
BUDSJETTBRÅKA 29
BUDSJETTØKNING 29
BUDSJETTLØSNING 29
BUDSJETTNØKKEL 29
BUDSJETTSYSTEM 29
BUDSJETTNØKLENE 29
BUDSJETTVEKSTEN 28
BUDSJETTPERIODE 28
BUDDHISTMUNKENE 28
BUDSJETTSPREKK 28
BUDSJETTMØTENE 28
BUDSJETTNØKLER 28
BUDSJETTKUTTENE 28
BUDSJETTBRÅK 28
BUDSJETTPOSTENE 28
BUDSJETTSVIKTEN 28
BUDSJETTSVIKTER 28
BUDSJETTVEKSTER 28
BUDSJETTVEDTAKA 28
BUDSJETTLINJENE 27
BUDDHAFIGURENE 27
BUDSJETTFORLIKA 27
BUDSJETTMØTER 27
BUDSJETTMØTET 27
BUDDHISTMUNKER 27
BUDSJETTAVTALER 27
BUDSJETTKUTTET 27
BUDSJETTRUNDENE 27
BUDSJETTVEDTAK 27
BUDSJETTPOSTEN 27
BUDSJETTPOSTER 27
BUDDHISTMUNKEN 27
BUDSJETTKONTORA 27
BUDSJETTARBEIDA 27
BUDSJETTFORSLAG 27
BUDSJETTBALANSE 27
BUDSJETTAVTALEN 27
BUDSJETTANSVARA 27
BUDSJETTARBEID 26
BUDSJETTSVIKT 26
BUDDHAFIGUREN 26
BUDSJETTMESSIGE 26
BUDDHATEMPLENE 26
BUDSJETTEKNISKE 26
BUDDHAFIGURER 26
BUDSJETTVEKST 26
BUDSJETTKUTTA 26
BUDSJETTLINJEN 26
BUDDHATEMPELET 26
BUDSJETTLINJER 26
BUDSJETTRAMMENE 26
BUDSJETTFORLIK 26
BUDSJETTKONTOR 26
BUDSJETTAVTALE 26
BUDSJETTDEBATT 26
BUDSJETTMØTE 26
BUDSJETTRUNDER 26
BUDSJETTANSVAR 26
BUDSJETTRUNDEN 26
BUDSJETTMØTA 26
BUDSJETTNEMNDEN 25
BUDSJETTRAMMER 25
BUDDHISTMUNK 25
BUDSJETTKUTT 25
BUDDHATEMPLET 25
BUDSJETTRUNDE 25
BUDSJETTNEMNDER 25
BUDSJETTENDRING 25
BUDSJETTLINJA 25
BUDSJETTERINGER 25
BUDSJETTPOST 25
BUDDHATEMPLER 25
BUDSJETTÅRENE 25
BUDSJETTMESSIG 25
BUDSJETTLINJE 25
BUDSJETTEKNISK 25
BUDSJETTERMINEN 25
BUDSJETTERINGEN 25
BUDSJETTRAMMEN 25
BUDSKAPSDAGENE 25
BUDSJETTFEILENE 25
BUDSJETTMIDLENE 25
BUDSJETTERMINER 25
BUDSJETTNEMNDA 24
BUDSKAPSDAGEN 24
BUDSJETTSTRIDER 24
BUDSJETTERINGA 24
BUDDHATEMPEL 24
BUDSJETTDATAENE 24
BUDSJETTRAMME 24
BUDSJETTRAMMA 24
BUDSJETTSAKENE 24
BUDAVDELINGENE 24
BUDSKAPSDAGER 24
BUDSJETTSTRIDEN 24
BUDBÆRERNE 24
BUDGIVNINGENE 24
BUDSJETTFEILEN 24
BUDDHATEMPLA 24
BUDSJETTMIDLER 24
BUDBÆREREN 24
BUDDHAFIGUR 24
BUDSJETTÅRET 24
BUDAVDELINGEN 23
BUDAVDELINGER 23
BUDSJETTSAKEN 23
BUDSJETTNEMND 23
BUDSJETTALLENE 23
BUDSJETTERMIN 23
BUDGIVNINGER 23
BUDSJETTSAKER 23
BUDBÆRERE 23
BUDGIVNINGEN 23
BUDSJETTERING 23
BUDSJETTDATAEN 23
BUDSJETTDATAET 23
BUDSJETTERENDE 23
BUDSJETTÅRA 23
BUDGIVNINGA 22
BUDSJETTSTRID 22
BUDBÆRER 22
BUDSJETTALLET 22
BUDBRINGERNE 22
BUDSJETTFEIL 22
BUDAVDELINGA 22
BUDSJETTÅR 22
BUDTJENESTENE 22
BUDSJETTSAKA 22
BUDBRINGEREN 22
BUDSKAPSDAG 22
BUDAVDELING 21
BUDSJETTERES 21
BUDSJETTDATA 21
BUDSJETTSAK 21
BUDTJENESTEN 21
BUDGIVNING 21
BUDSJETTERER 21
BUDDHISTISKE 21
BUDTJENESTER 21
BUDSJETTERTE 21
BUDBRINGERE 21
BUDSJETTALLA 21
BUDGIVERNE 20
BUDDHISTISK 20
BUDSJETTERT 20
BUDGIVEREN 20
BUDSJETTENE 20
BUDBRINGER 20
BUDDHISMENE 20
BUDSENDINGENE 20
BUDSKAPENE 20
BUDSJETTERE 20
BUDTJENESTE 20
BUDSJETTALL 20
BUDDHISMEN 19
BUDGIVERE 19
BUDSKAPER 19
BUDRÅTTENE 19
BUDSJETTET 19
BUDRUNDENE 19
BUDSENDINGER 19
BUDSJETTER 19
BUDSENDINGEN 19
BUDSKAPET 19
BUDDHISTENE 19
BUDDHISMER 19
BUDSTIKKENE 19
BUDGIVER 18
BUDRUNDER 18
BUDSKAPA 18
BUDSTIKKEN 18
BUDDHISTEN 18
BUDBILENE 18
BUDDHISME 18
BUDSTIKKER 18
BUDSJETTA 18
BUDRÅTTEN 18
BUDRUNDEN 18
BUDDHISTER 18
BUDSENDINGA 18
BUDRÅTTER 18
BUDFRISTENE 18
BUDSTIKKE 17
BUDSKAP 17
BUDFRISTER 17
BUDSJETT 17
BUDSENDENDE 17
BUDRUNDE 17
BUDSENDING 17
BUDBILER 17
BUDSTIKKA 17
BUDDHAENE 17
BUDBILEN 17
BUDFRISTEN 17
BUDRÅTT 16
BUDOARENE 16
BUDDHIST 16
BUDDHAEN 16
BUDDHAER 16
BUDBIL 15
BUDSENDES 15
BUDOARER 15
BUDSENDTE 15
BUDFRIST 15
BUDSENDER 15
BUDOARET 15
BUDDHA 14
BUDSENDE 14
BUDSENDT 14
BUDEIENE 14
BUDOENE 14
BUDOARA 14
BUDOEN 13
BUDOER 13
BUDSEND 13
BUDOAR 13
BUDEIER 13
BUDEIEN 13
BUDEIA 12
BUDEIE 12
BUDENE 12
BUDENT 12
BUDEN 11
BUDTE 11
BUDNE 11
BUDET 11
BUDDE 11
BUDO 11
BUDA 10
BUDD 10
BUDT 10

Ord som slutter med BUD

OrdPoeng
MYNDIGHETSPÅBUD 36
KJEMPEOPPBUD 33
OPPHOLDSFORBUD 32
HOVEDVERNEOMBUD 32
SERVICETILBUD 31
FORBRUKEROMBUD 31
UTFØRSELSFORBUD 31
SYKEHUSTILBUD 30
BIBLIOTEKTILBUD 29
RØYKEFORBUD 29
BYGGEFORBUD 29
PIGGDEKKFORBUD 29
POLITIOPPBUD 29
JULEGJESTEBUD 29
KJØPSTILBUD 28
BESØKSFORBUD 28
KAMPANJETILBUD 28
FYRINGSFORBUD 28
TRYKKEFORBUD 27
FUSJONSTILBUD 27
WEEKENDTILBUD 27
BARNEHAGETILBUD 27
KOLLEKTIVTILBUD 27
KLUBBTILBUD 27
DRIVGARNSFORBUD 27
KJØREFORBUD 27
HYBELTILBUD 27
HJELPETILBUD 26
KJEMPETILBUD 26
FLYGEFORBUD 26
BUTIKKTILBUD 26
ULYKKESBUD 26
ALKOHOLFORBUD 26
VALGFAGSTILBUD 26
EKSPORTFORBUD 26
EKTESKAPSTILBUD 26
JOBBTILBUD 26
ÅPNINGSTILBUD 26
JERNBANETILBUD 26
VANNINGSFORBUD 26
MASSEOPPBUD 25
BELTEPÅBUD 25
TRANSPORTTILBUD 25
YRKESFORBUD 25
UNGDOMSTILBUD 25
MOSJONSTILBUD 25
KULTURTILBUD 25
INDUSTRIFORBUD 25
IMPORTFORBUD 25
FORHÅNDSBUD 24
UTREISEFORBUD 24
VELFERDSTILBUD 24
KONTRAKTSTILBUD 24
ALKOHOLTILBUD 24
TILSYNSTILBUD 24
SKRIVEFORBUD 24
RALLYFORBUD 24
SPRÅKTILBUD 24
KOKEPÅBUD 24
BREVFORBUD 24
PROFFTILBUD 23
ABORTFORBUD 23
PASIENTOMBUD 23
REKLAMEFORBUD 23
OMSORGSTILBUD 23
HELÅRSTILBUD 23
SPELLEFORBUD 23
LUNSJTILBUD 23
FOSFATFORBUD 23
SPILLEFORBUD 23
HANDELSFORBUD 23
TJENESTETILBUD 23
KONTRAKTTILBUD 23
KONGRESSTILBUD 23
TRENINGSFORBUD 23
PIGGFORBUD 23
FORLIKSTILBUD 22
HØSTTILBUD 22
PORTFORBUD 22
STUDENTTILBUD 22
KNIVFORBUD 22
PAKKETILBUD 22
TRAFIKKTILBUD 22
BOLIGTILBUD 22
SAMTALEFORBUD 22
STREIKEFORBUD 22
BLOMSTERBUD 22
STØTTETILBUD 22
PASIENTTILBUD 22
HANDLEFORBUD 22
KORTTIDSTILBUD 22
SPESIALTILBUD 22
SYKKELBUD 22
ARBEIDSTILBUD 22
BUSSTILBUD 22
JAKTFORBUD 22
VINTERTILBUD 21
SOMMERTILBUD 21
HOTELLTILBUD 21
MEDLEMSTILBUD 21
LOVFORBUD 21
LANDPOSTBUD 21
TRENINGSTILBUD 21
BARNEOMBUD 21
VERNEOMBUD 21
FOTOFORBUD 21
KABELTILBUD 21
KONSERTTILBUD 21
EKSPRESSBUD 21
SIVILOMBUD 21
MILLIONTILBUD 21
BARNETILBUD 20
SALGSFORBUD 20
BILFORBUD 20
SPARETILBUD 20
KURSTILBUD 20
ØLFORBUD 20
BANKTILBUD 20
HELGETILBUD 20
HANDLETILBUD 20
BOKTILBUD 20
FRITIDSTILBUD 20
PLEIETILBUD 20
PLATETILBUD 20
TOTALFORBUD 20
TRIKKETILBUD 20
RABATTILBUD 20
OPPBUD 19
IDRETTSTILBUD 19
SØRGEBUD 19
LÅNETILBUD 19
BYBUD 19
HELSETILBUD 19
REISEFORBUD 19
RUTETILBUD 19
SKOLETILBUD 19
STARTFORBUD 19
VARETILBUD 19
ALLMAKTSBUD 19
GJESTEBUD 19
EKSTRATILBUD 19
BADETILBUD 19
MESSETILBUD 18
FERIETILBUD 18
BOTILBUD 18
RADIOTILBUD 18
DELEFORBUD 18
KANALTILBUD 18
KRISETILBUD 18
FILMTILBUD 18
PENGEBUD 18
TALEFORBUD 18
KINOTILBUD 18
VÅRBUD 18
ELDREOMBUD 18
TEATERTILBUD 18
TOTALTILBUD 18
LEGETILBUD 17
BUD 17
BANKBUD 17
OVERBUD 17
FAGTILBUD 17
TRIMTILBUD 17
DØDSBUD 17
TOGTILBUD 17
UNDERBUD 17
REISETILBUD 17
POSTBUD 17
LOVBUD 16
MATTILBUD 16
SOGNEBUD 16
SOKNEBUD 16
AVISBUD 16
SKAMBUD 15
BILBUD 15
MAKTBUD 15
FREMBUD 15
FERDABUD 15
FRAMBUD 15
RETTSBUD 14
FORBUD 14
ATTERBUD 14
BEBUD 14
AVBUD 14
UTBUD 14
SENDEBUD 14
OMBUD 13
TILBUD 12
ANBUD 11
ILBUD 11

Bøyningsformer av BUD

Lignende ord av BUD

Anagram av BUD

For mer informasjon om ordet BUD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BUD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok