BUDA i Scrabble - ordspill.com

BUDA i Scrabble

BUDA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABDU.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
B4U4D1A1

Ved å legge til én bokstav til BUDA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVBUD 14
ANBUD 11
BLAUD 11
BRUDA 11
BUNAD 11
BURDA 11
DALBU 11
UTBAD 11

Ord som starter på BUDA

OrdPoeng
BUDAVDELINGENE 24
BUDAVDELINGER 23
BUDAVDELINGEN 23
BUDAVDELINGA 22
BUDAVDELING 21

Ord som slutter med BUDA

OrdPoeng
KJEMPEOPPBUDA 34
OPPHOLDSFORBUDA 33
SERVICETILBUDA 32
FORBRUKEROMBUDA 32
SYKEHUSTILBUDA 31
PIGGDEKKFORBUDA 30
BYGGEFORBUDA 30
RØYKEFORBUDA 30
POLITIOPPBUDA 30
JULEGJESTEBUDA 30
FYRINGSFORBUDA 29
KAMPANJETILBUDA 29
KJØPSTILBUDA 29
BESØKSFORBUDA 29
TRYKKEFORBUDA 28
WEEKENDTILBUDA 28
FUSJONSTILBUDA 28
KJØREFORBUDA 28
KLUBBTILBUDA 28
HYBELTILBUDA 28
FLYGEFORBUDA 27
BUTIKKTILBUDA 27
ULYKKESBUDA 27
JOBBTILBUDA 27
ALKOHOLFORBUDA 27
ÅPNINGSTILBUDA 27
HJELPETILBUDA 27
KJEMPETILBUDA 27
VANNINGSFORBUDA 27
VALGFAGSTILBUDA 27
EKSPORTFORBUDA 27
JERNBANETILBUDA 27
MASSEOPPBUDA 26
MOSJONSTILBUDA 26
UNGDOMSTILBUDA 26
KULTURTILBUDA 26
BELTEPÅBUDA 26
INDUSTRIFORBUDA 26
IMPORTFORBUDA 26
YRKESFORBUDA 26
VELFERDSTILBUDA 25
SPRÅKTILBUDA 25
ALKOHOLTILBUDA 25
FORHÅNDSBUDA 25
SKRIVEFORBUDA 25
UTREISEFORBUDA 25
TILSYNSTILBUDA 25
RALLYFORBUDA 25
KOKEPÅBUDA 25
BREVFORBUDA 25
LUNSJTILBUDA 24
PASIENTOMBUDA 24
SPILLEFORBUDA 24
ABORTFORBUDA 24
KONTRAKTTILBUDA 24
KONGRESSTILBUDA 24
HELÅRSTILBUDA 24
PIGGFORBUDA 24
HANDELSFORBUDA 24
OMSORGSTILBUDA 24
PROFFTILBUDA 24
SPELLEFORBUDA 24
TRENINGSFORBUDA 24
REKLAMEFORBUDA 24
TJENESTETILBUDA 24
FOSFATFORBUDA 24
PAKKETILBUDA 23
BLOMSTERBUDA 23
ARBEIDSTILBUDA 23
BOLIGTILBUDA 23
TRAFIKKTILBUDA 23
HANDLEFORBUDA 23
SAMTALEFORBUDA 23
STREIKEFORBUDA 23
SPESIALTILBUDA 23
PASIENTTILBUDA 23
SYKKELBUDA 23
STØTTETILBUDA 23
PORTFORBUDA 23
KNIVFORBUDA 23
FORLIKSTILBUDA 23
HØSTTILBUDA 23
JAKTFORBUDA 23
BUSSTILBUDA 23
STUDENTTILBUDA 23
KORTTIDSTILBUDA 23
SOMMERTILBUDA 22
VINTERTILBUDA 22
EKSPRESSBUDA 22
HOTELLTILBUDA 22
TRENINGSTILBUDA 22
VERNEOMBUDA 22
MILLIONTILBUDA 22
LOVFORBUDA 22
MEDLEMSTILBUDA 22
FOTOFORBUDA 22
SIVILOMBUDA 22
KONSERTTILBUDA 22
BARNEOMBUDA 22
LANDPOSTBUDA 22
KABELTILBUDA 22
BANKTILBUDA 21
PLEIETILBUDA 21
TRIKKETILBUDA 21
BILFORBUDA 21
BOKTILBUDA 21
PLATETILBUDA 21
FRITIDSTILBUDA 21
ØLFORBUDA 21
KURSTILBUDA 21
SPARETILBUDA 21
TOTALFORBUDA 21
HELGETILBUDA 21
HANDLETILBUDA 21
BARNETILBUDA 21
SALGSFORBUDA 21
RABATTILBUDA 21
IDRETTSTILBUDA 20
ALLMAKTSBUDA 20
BADETILBUDA 20
VARETILBUDA 20
LÅNETILBUDA 20
HELSETILBUDA 20
SKOLETILBUDA 20
STARTFORBUDA 20
OPPBUDA 20
BYBUDA 20
SØRGEBUDA 20
REISEFORBUDA 20
GJESTEBUDA 20
EKSTRATILBUDA 20
RUTETILBUDA 20
FILMTILBUDA 19
BOTILBUDA 19
DELEFORBUDA 19
ELDREOMBUDA 19
TEATERTILBUDA 19
PENGEBUDA 19
KINOTILBUDA 19
TALEFORBUDA 19
RADIOTILBUDA 19
MESSETILBUDA 19
TOTALTILBUDA 19
KRISETILBUDA 19
KANALTILBUDA 19
FERIETILBUDA 19
VÅRBUDA 19
POSTBUDA 18
BANKBUDA 18
UNDERBUDA 18
DØDSBUDA 18
LEGETILBUDA 18
FAGTILBUDA 18
TOGTILBUDA 18
OVERBUDA 18
TRIMTILBUDA 18
BUDA 18
REISETILBUDA 18
LOVBUDA 17
AVISBUDA 17
SOKNEBUDA 17
SOGNEBUDA 17
MATTILBUDA 17
BILBUDA 16
FERDABUDA 16
MAKTBUDA 16
FRAMBUDA 16
FREMBUDA 16
SKAMBUDA 16
FORBUDA 15
RETTSBUDA 15
SENDEBUDA 15
ATTERBUDA 15
AVBUDA 15
UTBUDA 15
BEBUDA 15
OMBUDA 14
TILBUDA 13
ANBUDA 12
ILBUDA 12

Lignende ord av BUDA

Anagram av BUDA

For mer informasjon om ordet BUDA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BUDA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok