BYGD i Scrabble - ordspill.com

BYGD i Scrabble

BYGD er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BDGY.

Scrabble poeng
13
Scrabble poeng per bokstav
B4Y6G2D1

Ved å legge til én bokstav til BYGD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UBYGD 17
BLYGD 14
BYDAG 14
BYGDA 14
BYGDE 14

Ord som starter på BYGD

OrdPoeng
BYGDEMÅLSVISENE 31
BYGDEUNGDOMMENE 31
BYGDEUNGDOMSLAG 31
BYGDEPOLITIKKER 30
BYGDEKULTURENE 30
BYGDEUNGDOMMER 30
BYGDEMÅLSVISER 30
BYGDEMÅLSVISEN 30
BYGDEMILJØENE 30
BYGDEUNGDOMMEN 30
BYGDEPOLITIKKEN 30
BYGDEMÅLSVISE 29
BYGDESAMFUNNENE 29
BYGDEMÅLSDIKTER 29
BYGDEMÅLSVISA 29
BYGDEKULTUREN 29
BYGDEKULTURER 29
BYGDEMILJØET 29
BYGDEPOLITIKERE 29
BYGDEMILJØER 29
BYGDEHISTORIKER 28
BYGDESAMFUNNET 28
BYGDEPOLITIKER 28
BYGDETULLINGENE 28
BYGDEMILJØA 28
BYGDEPOLITISKE 28
BYGDEBØKENE 28
BYGDEMUSEUM 28
BYGDEPOLITIKK 28
BYGDEBØKER 27
BYGDEKULTUR 27
BYGDEMILJØ 27
BYGDESENTRUMET 27
BYGDETULLINGEN 27
BYGDEBYENE 27
BYGDEHISTORIENE 27
BYGDETURISMENE 27
BYGDESAMFUNNA 27
BYGDEPOLITISK 27
BYGDETULLINGER 27
BYGDESAMFUNN 26
BYGDEHISTORIEN 26
BYGDEBORGENE 26
BYGDETURISMEN 26
BYGDEKUNSTENE 26
BYGDEUNGDOM 26
BYGDETURISMER 26
BYGDEHISTORIER 26
BYGDEORIGINALER 26
BYGDEBYER 26
BYGDEDIKTNINGEN 26
BYGDEDIKTNINGER 26
BYGDEBYEN 26
BYGDEALLMENNING 26
BYGDEORIGINALEN 26
BYGDEDIKTINGENE 26
BYGDETURISME 25
BYGDEBORGER 25
BYGDEDIKTNINGA 25
BYGDETULLING 25
BYGDEKUNSTEN 25
BYGDEHISTORIE 25
BYGDEDIKTINGEN 25
BYGDEKUNSTER 25
BYGDESENTRUM 25
BYGDEMUSEENE 25
BYGDEGUTTENE 25
BYGDEDIALEKTENE 25
BYGDEHISTORIA 25
BYGDEBORGEN 25
BYGDESTEVNENE 25
BYGDEDIKTINGER 25
BYGDEBY 24
BYGDESTEVNER 24
BYGDEFOLKENE 24
BYGDEMUSEER 24
BYGDEDIKTNING 24
BYGDESLADDERENE 24
BYGDESTEVNET 24
BYGDEORIGINAL 24
BYGDEMÅLENE 24
BYGDEDIALEKTEN 24
BYGDEBORGA 24
BYGDEGUTTEN 24
BYGDEGUTTER 24
BYGDEDIKTINGA 24
BYGDEBOKEN 24
BYGDEMUSEET 24
BYGDESNAKKENE 24
BYGDEDIALEKTER 24
BYGDEVEGENE 24
BYGDEDIKTING 23
BYGDEDIKTEREN 23
BYGDESNAKKEN 23
BYGDESNAKKET 23
BYGDEDIKTERNE 23
BYGDESNAKKER 23
BYGDESTEVNE 23
BYGDEBOKA 23
BYGDEMUSEA 23
BYGDEKUNST 23
BYGDEKINOENE 23
BYGDEVEGEN 23
BYGDEVEGER 23
BYGDESTEVNA 23
BYGDEVEIENE 23
BYGDESLADDEREN 23
BYGDEMÅLET 23
BYGDEFOLKET 23
BYGDIMELLOM 23
BYGDEBORG 23
BYGDESENTRAENE 23
BYGDETUNENE 23
BYGDESTRIDENE 22
BYGDEFOLKA 22
BYGDEBOK 22
BYGDEVEIEN 22
BYGDESENTRENE 22
BYGDESENTERET 22
BYGDESNAKKA 22
BYGDEMÅLA 22
BYGDETUNET 22
BYGDEVEIER 22
BYGDEDIALEKT 22
BYGDEGENIENE 22
BYGDEDIKTERE 22
BYGDEKINOEN 22
BYGDEGUTT 22
BYGDEMUSE 22
BYGDEKINOER 22
BYGDELISTENE 21
BYGDESLADDER 21
BYGDESAKENE 21
BYGDEMÅL 21
BYGDETUNA 21
BYGDESNAKK 21
BYGDESTRIDER 21
BYGDEVEG 21
BYGDEGENIER 21
BYGDEGENIET 21
BYGDEFOLK 21
BYGDESTRIDEN 21
BYGDEDANSENE 21
BYGDEDIKTER 21
BYGDESENTRET 21
BYGDELAGENE 21
BYGDEDANSER 20
BYGDEKINO 20
BYGDELAGET 20
BYGDESAKEN 20
BYGDETUN 20
BYGDESAKER 20
BYGDEVEI 20
BYGDESENTRE 20
BYGDEGENIA 20
BYGDESENTER 20
BYGDELISTER 20
BYGDEDANSEN 20
BYGDELISTEN 20
BYGDESENTRA 20
BYGDESAKA 19
BYGDELISTE 19
BYGDEGENI 19
BYGDELAGA 19
BYGDELISTA 19
BYGDESTRID 19
BYGDEDANS 18
BYGDESAK 18
BYGDELAG 18
BYGDENE 16
BYGDER 15
BYGDEN 15
BYGDE 14
BYGDA 14

Ord som slutter med BYGD

OrdPoeng
JORDBRUKSBYGD 33
GJENOPPBYGD 31
SOVJETISKBYGD 30
OVERUTBYGD 26
NEDERLANDSKBYGD 25
NYUTBYGD 25
MJØSBYGD 25
VESTLANDSBYGD 25
NYOMBYGD 24
VELUTBYGD 24
KRAVELLBYGD 24
SPESIALBYGD 23
KYSTBYGD 23
TYSKBYGD 23
HJEMBYGD 23
FJORDBYGD 23
OPPBYGD 23
SJØBYGD 23
ENGELSKBYGD 22
FJELLBYGD 22
GROVBYGD 22
FØDEBYGD 22
BONDEBYGD 22
UUTBYGD 22
UBEBYGD 22
VINTERBYGD 22
OVERBYGD 21
BYGD 21
INNLANDSBYGD 21
SKAUBYGD 21
NABOBYGD 21
FERDIGBYGD 21
SKOGSBYGD 21
UNDERBYGD 21
KIRKEBYGD 20
GRANNEBYGD 20
GRENSEBYGD 20
NORSKBYGD 20
SKOGBYGD 20
FINSKBYGD 20
KLINKBYGD 20
NYBYGD 20
SMÅBYGD 20
HEIMBYGD 20
BREIBYGD 20
SPEDBYGD 20
SELVBYGD 20
FOREBYGD 19
KORNBYGD 19
DANSKBYGD 19
VELBYGD 19
FINTBYGD 18
BEBYGD 18
NORDBYGD 18
LANDSBYGD 18
AVBYGD 18
FLATBYGD 18
SERIEBYGD 18
UTBYGD 18
UBYGD 17
OMBYGD 17
INNEBYGD 17
TETTBYGD 17
INNBYGD 16
NEDBYGD 16

Lignende ord av BYGD

Anagram av BYGD

For mer informasjon om ordet BYGD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BYGD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok