BYGD i Scrabble - ordspill.com

BYGD i Scrabble

BYGD er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BDGY.

Scrabble poeng
13
Scrabble poeng per bokstav
B4Y6G2D1

Ved å legge til én bokstav til BYGD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UBYGD 17
BLYGD 14
BYDAG 14
BYGDA 14
BYGDE 14
BYGDS 14

Ord som starter på BYGD

OrdPoeng
BYGDEUNGDOMMENE 31
BYGDEUNGDOMSLAG 31
BYGDEMÅLSVISENE 31
BYGDEUNGDOMMEN 30
BYGDEPOLITIKKEN 30
BYGDEMÅLSVISER 30
BYGDEMÅLSVISEN 30
BYGDEUNGDOMMER 30
BYGDEMILJØENE 30
BYGDEPOLITIKKER 30
BYGDEKULTURENE 30
BYGDESAMFUNNENE 29
BYGDEKULTURER 29
BYGDEMILJØER 29
BYGDEMILJØET 29
BYGDEMÅLSVISE 29
BYGDEMÅLSVISA 29
BYGDEKULTUREN 29
BYGDEMÅLSDIKTER 29
BYGDEPOLITIKERE 29
BYGDEPOLITIKK 28
BYGDEMUSEUM 28
BYGDEMILJØA 28
BYGDETULLINGENE 28
BYGDEPOLITISKE 28
BYGDEHISTORIKER 28
BYGDEPOLITIKER 28
BYGDEBØKENE 28
BYGDESAMFUNNET 28
BYGDETULLINGEN 27
BYGDEPOLITISK 27
BYGDETURISMENE 27
BYGDEMILJØ 27
BYGDESENTRUMET 27
BYGDEKULTUR 27
BYGDEBØKER 27
BYGDETULLINGER 27
BYGDEBYENE 27
BYGDEHISTORIENE 27
BYGDESAMFUNNA 27
BYGDETURISMEN 26
BYGDEALLMENNING 26
BYGDEDIKTINGENE 26
BYGDEORIGINALER 26
BYGDESAMFUNN 26
BYGDEBYER 26
BYGDEBORGENE 26
BYGDEDIKTNINGER 26
BYGDEDIKTNINGEN 26
BYGDEUNGDOM 26
BYGDEKUNSTENE 26
BYGDEORIGINALEN 26
BYGDEHISTORIEN 26
BYGDEBYEN 26
BYGDEHISTORIER 26
BYGDETURISMER 26
BYGDEPAVENE 26
BYGDEGUTTENE 25
BYGDEKUNSTER 25
BYGDEBORGER 25
BYGDEPAVER 25
BYGDEHISTORIE 25
BYGDEPAVEN 25
BYGDEDIKTNINGA 25
BYGDEDIALEKTENE 25
BYGDETULLING 25
BYGDEMUSEENE 25
BYGDEKUNSTEN 25
BYGDESENTRUM 25
BYGDEDIKTINGEN 25
BYGDEHISTORIA 25
BYGDETURISME 25
BYGDESTEVNENE 25
BYGDEDIKTINGER 25
BYGDEBORGEN 25
BYGDEDYRENE 25
BYGDEGUTTER 24
BYGDEGUTTEN 24
BYGDESTEVNET 24
BYGDEDIKTINGA 24
BYGDEDIKTNING 24
BYGDEBY 24
BYGDEMUSEET 24
BYGDEORIGINAL 24
BYGDEMÅLENE 24
BYGDESNAKKENE 24
BYGDEMUSEER 24
BYGDEPAVE 24
BYGDEDIALEKTEN 24
BYGDESTEVNER 24
BYGDESTEVENE 24
BYGDEDIALEKTER 24
BYGDEDYRET 24
BYGDEAVISENE 24
BYGDEBOKEN 24
BYGDEBARNENE 24
BYGDEBORGA 24
BYGDESLADDERENE 24
BYGDEFOLKENE 24
BYGDEVEGENE 24
BYGDEDIKTERNE 23
BYGDESNAKKEN 23
BYGDEKINOENE 23
BYGDEDIKTING 23
BYGDESTEVET 23
BYGDESNAKKER 23
BYGDESNAKKET 23
BYGDEBOKA 23
BYGDEAVISER 23
BYGDESTEVNA 23
BYGDENYTT 23
BYGDEBORG 23
BYGDESENTRAENE 23
BYGDEDYRA 23
BYGDESLADDEREN 23
BYGDEVEGER 23
BYGDEMÅLET 23
BYGDEKUNST 23
BYGDEVEGEN 23
BYGDEDIKTEREN 23
BYGDEMUSEA 23
BYGDEVEIENE 23
BYGDEBARNET 23
BYGDIMELLOM 23
BYGDEFOLKET 23
BYGDEAVISEN 23
BYGDETUNENE 23
BYGDESTEVNE 23
BYGDEBARNA 22
BYGDESENTERET 22
BYGDEMUSE 22
BYGDEDIKTERE 22
BYGDEGUTT 22
BYGDEBOK 22
BYGDEDIALEKT 22
BYGDEAVISA 22
BYGDESENTRENE 22
BYGDETINGENE 22
BYGDEKINOEN 22
BYGDEVEIER 22
BYGDESTRIDENE 22
BYGDESTEVA 22
BYGDETUNET 22
BYGDEKINOER 22
BYGDEVEIEN 22
BYGDEMÅLA 22
BYGDEFOLKA 22
BYGDESNAKKA 22
BYGDEMENNENE 22
BYGDEGENIENE 22
BYGDEDYR 22
BYGDEMANNEN 21
BYGDESTRIDER 21
BYGDEDIKTER 21
BYGDESAKENE 21
BYGDEAVIS 21
BYGDEFOLK 21
BYGDEGENIER 21
BYGDESTEV 21
BYGDETUNA 21
BYGDEGENIET 21
BYGDEMÅL 21
BYGDEBARN 21
BYGDEVEG 21
BYGDETINGET 21
BYGDESENTRET 21
BYGDELAGENE 21
BYGDELISTENE 21
BYGDESLADDER 21
BYGDEDANSENE 21
BYGDESTRIDEN 21
BYGDESNAKK 21
BYGDINGENE 20
BYGDETUN 20
BYGDEKINO 20
BYGDESAKER 20
BYGDEVEI 20
BYGDELAGET 20
BYGDEREKET 20
BYGDELISTER 20
BYGDELISTEN 20
BYGDEFARET 20
BYGDESENTRA 20
BYGDEDANSER 20
BYGDESAKEN 20
BYGDEGENIA 20
BYGDESENTER 20
BYGDEDANSEN 20
BYGDETINGA 20
BYGDESENTRE 20
BYGDEMANN 19
BYGDETING 19
BYGDINGER 19
BYGDESTRID 19
BYGDESAKA 19
BYGDEMENN 19
BYGDEGENI 19
BYGDELISTE 19
BYGDELISTA 19
BYGDINGEN 19
BYGDELAGA 19
BYGDEREK 18
BYGDEDANS 18
BYGDELAG 18
BYGDESAK 18
BYGDEFAR 18
BYGDING 17
BYGDENE 16
BYGDEN 15
BYGDER 15
BYGDE 14
BYGDS 14
BYGDA 14

Ord som slutter med BYGD

OrdPoeng
JORDBRUKSBYGD 33
GJENOPPBYGD 31
SOVJETISKBYGD 30
OVERUTBYGD 26
NEDERLANDSKBYGD 25
VESTLANDSBYGD 25
MJØSBYGD 25
NYUTBYGD 25
KRAVELLBYGD 24
NYOMBYGD 24
VELUTBYGD 24
FJORDBYGD 23
SPESIALBYGD 23
HJEMBYGD 23
KYSTBYGD 23
OPPBYGD 23
TYSKBYGD 23
SJØBYGD 23
BONDEBYGD 22
FØDEBYGD 22
FJELLBYGD 22
GROVBYGD 22
VINTERBYGD 22
UUTBYGD 22
UBEBYGD 22
ENGELSKBYGD 22
NABOBYGD 21
BYGD 21
INNLANDSBYGD 21
SKAUBYGD 21
UNDERBYGD 21
FERDIGBYGD 21
OVERBYGD 21
SKOGSBYGD 21
KLINKBYGD 20
GRENSEBYGD 20
FINSKBYGD 20
KIRKEBYGD 20
GRANNEBYGD 20
BREIBYGD 20
NORSKBYGD 20
HEIMBYGD 20
NYBYGD 20
SMÅBYGD 20
SKOGBYGD 20
SELVBYGD 20
SPEDBYGD 20
VELBYGD 19
FOREBYGD 19
DANSKBYGD 19
KORNBYGD 19
FLATBYGD 18
LANDSBYGD 18
AVBYGD 18
NORDBYGD 18
FORBYGD 18
SERIEBYGD 18
FINTBYGD 18
BEBYGD 18
UTBYGD 18
TETTBYGD 17
OMBYGD 17
INNEBYGD 17
UBYGD 17
INNBYGD 16
NEDBYGD 16

Lignende ord av BYGD

Anagram av BYGD

For mer informasjon om ordet BYGD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BYGD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok