DÅ i Scrabble - ordspill.com

DÅ i Scrabble

er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
D1Å4

Ved å legge til én bokstav til DÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÅD 9
P 9
HÅD 8
M 7
A 6
E 6
N 6
R 6
RÅD 6
ÅND 6

Ord som starter på DÅ

OrdPoeng
PSOPPLÆRINGER 34
PSOPPLÆRINGEN 34
PSOPPLÆRINGA 33
PSOPPLÆRING 32
PSBEFALINGENE 26
PSBEFALINGEN 25
PSBEFALINGER 25
PSHANDLINGENE 24
PSBEFALINGA 24
PSSAKRAMENTER 23
PSSEREMONIENE 23
PSHANDLINGER 23
PSPLAGGENE 23
PSHANDLINGEN 23
PSSAKRAMENTET 23
PSBEFALING 23
PSKJOLENE 22
PSLØFTENE 22
PSRITUALENE 22
PSANSVARENE 22
PSPLAGGET 22
PSSAKRAMENTA 22
PSHANDLINGA 22
PSSEREMONIEN 22
PSSEREMONIER 22
PSKJOLER 21
PSPAKTENE 21
RAKTIGHETENE 21
PSRITUALER 21
PSLØFTET 21
PSSAKRAMENT 21
PSANSVARET 21
PSRITUALET 21
PSHANDLING 21
PSLØFTER 21
PSPLAGGA 21
PSKJOLEN 21
PSVITNENE 20
PSPAKTER 20
PSLØFTE 20
PSLØFTA 20
PSBARNENE 20
PSGAVENE 20
PSKJOLE 20
PSPLAGG 20
PSANSVARA 20
PSPAKTEN 20
RAKTIGHETEN 20
PSRITUALA 20
RAKTIGHETER 20
PSSEREMONI 20
RLIGDOMMENE 20
PSANSVAR 19
PSATTESTENE 19
RAKTIGHETA 19
PSBARNET 19
RLIGDOMMEN 19
PSGAVER 19
PSGAVEN 19
PSRITUAL 19
HJORTENE 19
PSPAKTA 19
PSVITNER 19
PSVITNET 19
PSDRAKTENE 19
RLIGDOMMER 19
PSATTESTER 18
PSSALMENE 18
HJORTER 18
PSLUENE 18
PSVITNA 18
PSDRAKTEN 18
PSDRAKTER 18
PSGAVE 18
PSVITNE 18
HJORTEN 18
RAKTIGHET 18
PSBARNA 18
PSATTESTEN 18
PSPAKT 18
SEMIKKELEN 18
REHUSENE 18
PSGAVA 18
PSDAGENE 17
PSLUER 17
RSKAPENE 17
PSSALMEN 17
PSSALMER 17
PSLUEN 17
REHUSET 17
DSKREFTENE 17
RELOKKENE 17
PSDRAKTA 17
PSBARN 17
RSKAPEN 16
SEMIKKEL 16
DSKRAFTEN 16
NEFERDIGE 16
DSKREFTER 16
SEMIKLENE 16
PSLUE 16
PSDAGEN 16
RELOKKER 16
PSSALME 16
PSDRAKT 16
HJORT 16
DYRENE 16
RELOKKEN 16
RSKAPER 16
PSATTEST 16
PSDAGER 16
RLIGSTILTE 16
REHUSA 16
PSLUA 16
REKISTENE 15
NEFERDIG 15
RLIGDOM 15
DSKRAFTA 15
RLIGSTILT 15
DYRET 15
REHUS 15
SEMIKLER 15
REKISTEN 14
DSKRAFT 14
REKISTER 14
DLAUSE 14
DYRA 14
DLØSE 14
PSDAG 14
RSKAP 14
DLAUST 14
RELOKK 14
DLØST 14
RAKTIGE 14
DLØS 13
DLAUS 13
RINGENE 13
NINGENE 13
DYR 13
RLIGSTE 13
REKISTE 13
RLIGERE 13
RAKTIG 13
REKISTA 13
PENE 12
NINGEN 12
RLIGST 12
RINGEN 12
NINGER 12
RINGER 12
DRIKT 11
RINGA 11
PER 11
NINGA 11
DRIKE 11
PEN 11
RLIGE 11
DRIK 10
NING 10
RLIG 10
RING 10
RENDE 10
MENE 10
NENDE 10
RENE 9
MER 9
SETE 9
MEN 9
P 9
RETE 9
REDE 9
NETE 9
SENE 9
NEDE 9
DENE 9
NER 8
SEN 8
ENE 8
RER 8
NES 8
DEN 8
REN 8
SER 8
NET 8
DER 8
RET 8
SET 8
NTE 8
RES 8
NA 7
M 7
NT 7
ER 7
RA 7
SA 7
RE 7
SE 7
EN 7
NE 7
D 6
E 6
A 6
R 6
N 6

Anagram av DÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok