DÅ i Scrabble - ordspill.com

DÅ i Scrabble

er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
D1Å4

Ved å legge til én bokstav til DÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÅD 9
P 9
HÅD 8
M 7
A 6
E 6
N 6
R 6
RÅD 6
ÅND 6

Ord som starter på DÅ

OrdPoeng
PSOPPLÆRINGEN 34
PSOPPLÆRINGER 34
PSOPPLÆRINGA 33
PSOPPLÆRING 32
PSBEFALINGENE 26
PSBEFALINGER 25
PSBEFALINGEN 25
PSBEFALINGA 24
PSHANDLINGENE 24
PSHANDLINGER 23
PSPLAGGENE 23
PSBEFALING 23
PSSAKRAMENTET 23
PSHANDLINGEN 23
PSSEREMONIENE 23
PSSAKRAMENTER 23
PSKJOLENE 22
PSLØFTENE 22
PSHANDLINGA 22
PSPLAGGET 22
PSSAKRAMENTA 22
PSRITUALENE 22
PSANSVARENE 22
PSSEREMONIER 22
PSSEREMONIEN 22
PSLØFTER 21
PSPLAGGA 21
RAKTIGHETENE 21
PSPAKTENE 21
PSKJOLEN 21
PSRITUALET 21
PSKJOLER 21
PSANSVARET 21
PSHANDLING 21
PSRITUALER 21
PSLØFTET 21
PSSAKRAMENT 21
PSPAKTEN 20
PSGAVENE 20
PSPAKTER 20
PSPLAGG 20
RAKTIGHETER 20
PSVITNENE 20
PSRITUALA 20
PSBARNENE 20
PSANSVARA 20
PSSEREMONI 20
PSLØFTA 20
RLIGDOMMENE 20
RAKTIGHETEN 20
PSKJOLE 20
PSLØFTE 20
PSPAKTA 19
RLIGDOMMER 19
PSVITNET 19
PSBARNET 19
PSGAVEN 19
HJORTENE 19
PSGAVER 19
RLIGDOMMEN 19
RAKTIGHETA 19
PSANSVAR 19
PSVITNER 19
PSRITUAL 19
PSDRAKTENE 19
PSATTESTENE 19
PSGAVE 18
RAKTIGHET 18
PSLUENE 18
HJORTER 18
PSATTESTEN 18
HJORTEN 18
PSDRAKTEN 18
PSVITNA 18
PSSALMENE 18
PSPAKT 18
PSBARNA 18
REHUSENE 18
PSGAVA 18
PSDRAKTER 18
PSATTESTER 18
SEMIKKELEN 18
PSVITNE 18
RSKAPENE 17
REHUSET 17
PSSALMER 17
PSLUEN 17
DSKREFTENE 17
RELOKKENE 17
PSDAGENE 17
PSBARN 17
PSLUER 17
PSDRAKTA 17
PSSALMEN 17
PSDAGER 16
RSKAPER 16
PSATTEST 16
RELOKKEN 16
RELOKKER 16
SEMIKKEL 16
RSKAPEN 16
DYRENE 16
PSLUA 16
RLIGSTILTE 16
PSLUE 16
SEMIKLENE 16
REHUSA 16
PSDAGEN 16
DSKRAFTEN 16
PSDRAKT 16
DSKREFTER 16
PSSALME 16
HJORT 16
NEFERDIGE 16
RLIGDOM 15
REKISTENE 15
RLIGSTILT 15
SEMIKLER 15
DYRET 15
REHUS 15
NEFERDIG 15
DSKRAFTA 15
REKISTER 14
PSDAG 14
DYRA 14
DLØSE 14
REKISTEN 14
DLAUST 14
DLØST 14
RSKAP 14
DLAUSE 14
RAKTIGE 14
DSKRAFT 14
RELOKK 14
NINGENE 13
DLØS 13
RINGENE 13
RAKTIG 13
RLIGERE 13
RLIGSTE 13
REKISTA 13
REKISTE 13
DLAUS 13
DYR 13
RLIGST 12
PENE 12
RINGEN 12
NINGEN 12
RINGER 12
NINGER 12
PER 11
PEN 11
DRIKE 11
NINGA 11
RLIGE 11
RINGA 11
DRIKT 11
NENDE 10
RENDE 10
RING 10
MENE 10
NING 10
RLIG 10
DRIK 10
DENE 9
REDE 9
RETE 9
MER 9
SETE 9
RENE 9
NEDE 9
P 9
SENE 9
NETE 9
MEN 9
NTE 8
RET 8
NET 8
SET 8
REN 8
RER 8
NER 8
DEN 8
ENE 8
NES 8
RES 8
SER 8
DER 8
SEN 8
RE 7
M 7
SA 7
NA 7
EN 7
RA 7
SE 7
NE 7
NT 7
ER 7
N 6
A 6
D 6
E 6
R 6

Anagram av DÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok