DØR i Scrabble - ordspill.com

DØR i Scrabble

DØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
D1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til DØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRØY 13
BRØD 11
VØRD 11
DRØV 11
VD 11
DRØM 9
RØDM 9
ODØR 9
DØRK 9
DØRG 9
RØDA 8
RØDE 8
RØDN 8
RØDT 8
DØRA 8
DRØS 8
ØDER 8

Ord som starter på DØR

OrdPoeng
DØRKONSTRUKSJON 29
DØRFYLLINGENE 24
DØRFYLLINGER 23
DØRSTOPPEREN 23
DØRSTOPPERNE 23
DØRFYLLINGEN 23
DØRÅPNINGENE 23
DØRHÅNDTAKENE 23
DØRFYLLINGA 22
DØRSTOKKMILENE 22
DØRÅPNINGEN 22
DØRFORHENGENE 22
DØRSTOPPERE 22
DØRHÅNDTAKET 22
DØRÅPNINGER 22
DØRSTOPPER 21
DØRFYLLING 21
DØRFORHENGET 21
DØRÅPNINGA 21
DØRSTOKKMILEN 21
DØRHÅNDTAKA 21
DØRSPREKKENE 21
DØRVOKTERNE 20
DØRSTOKKMILA 20
DØRÅPNING 20
DØRHANDTAKENE 20
DØRSPREKKEN 20
DØRÅPNERNE 20
DØRVOKTEREN 20
DØRSPREKKER 20
DØRBESLAGENE 20
DØRGLØTTENE 20
DØRHÅNDTAK 20
DØRÅPNEREN 20
DØRFORHENGA 20
DØRVOKTERE 19
DØRGLØTTET 19
DØRKLOKKENE 19
DØRBESLAGET 19
DØRTELEFONENE 19
DØRGLØTTER 19
DØRKPLATENE 19
DØRÅPNERE 19
DØRGLØTTEN 19
DØRHENGSELEN 19
DØRHENGSLENE 19
DØRHENGSELET 19
DØRFORHENG 19
DØRHANDTAKET 19
DØRSTOKKMIL 19
DØRBESLAGA 18
DØRHENGSLEN 18
DØRVOKTER 18
DØRVRIDEREN 18
DØRKPLATER 18
DØRKLOKKEN 18
DØRVAKTENE 18
DØRKPLATEN 18
DØRHAVENE 18
DØRSPREKK 18
DØRVRIDERNE 18
DØRGLØTTA 18
DØRKLOKKER 18
DØRTELEFONER 18
DØRTELEFONEN 18
DØRHENGSLER 18
DØRÅPNER 18
DØRHANDTAKA 18
DØRSTOKKENE 18
DØRHENGSLET 18
DØRKLOKKE 17
DØRGLØTT 17
DØRHAVER 17
DØRHENGSEL 17
DØRHANDTAK 17
DØRVRIERNE 17
DØRBLADENE 17
DØRVRIEREN 17
DØRTERSKELEN 17
DØRHAVEN 17
DØRTERSKLENE 17
DØRSTOKKEN 17
DØRIMELLOM 17
DØRVRIDERE 17
DØRSTOKKER 17
DØRKLOKKA 17
DØRVAKTER 17
DØRKLINKENE 17
DØRKPLATE 17
DØRHENGSLE 17
DØRKPLATA 17
DØRVAKTEN 17
DØRHENGSLA 17
DØRBESLAG 17
DØRLINJENE 17
DØRSELGERNE 16
DØRKARMENE 16
DØRKLINKER 16
DØRHELLENE 16
DØRHAVE 16
DØRTELEFON 16
DØRLÅSENE 16
DØRBLADER 16
DØRRAMMENE 16
DØRVRIDER 16
DØRBLADET 16
DØRLINJER 16
DØRLINJEN 16
DØRSKILTENE 16
DØRTERSKLER 16
DØRKLINKEN 16
DØRVRIERE 16
DØRVAKTA 16
DØRSELGEREN 16
DØRKANTENE 15
DØRTERSKEL 15
DØRSKADENE 15
DØRSKILTET 15
DØRKARMEN 15
DØRLÅSER 15
DØRLINJA 15
DØRSTOKK 15
DØRLÅSET 15
DØRLINJE 15
DØRVRIER 15
DØRMATTENE 15
DØRVAKT 15
DØRLÅSEN 15
DØRKLINKE 15
DØRRAMMEN 15
DØRHELLEN 15
DØRBLADA 15
DØRRAMMER 15
DØRSALGENE 15
DØRSKILTER 15
DØRSLAGENE 15
DØRSELGERE 15
DØRKARMER 15
DØRHELLER 15
DØRKLINKA 15
DØRMATTER 14
DØRSKADEN 14
DØRHELLE 14
DØRRAMME 14
DØRBLAD 14
DØRRAMMA 14
DØRSALGET 14
DØRLÅSA 14
DØRSELGER 14
DØRKANTER 14
DØRMATTEN 14
DØRSKILTA 14
DØRHELLA 14
DØRSKADER 14
DØRKANTEN 14
DØRSLAGET 14
DØRKARM 13
DØRLÅS 13
DØRMATTA 13
DØRSALGA 13
DØRSLAGA 13
DØRSKILT 13
DØRMATTE 13
DØRGENDE 13
DØRSKADE 13
DØRSLAG 12
DØRKANT 12
DØRKENE 12
DØRSALG 12
DØRKER 11
DØRKEN 11
DØRENE 10
DØRG 9
DØREN 9
DØRER 9
DØRK 9
DØRA 8

Ord som slutter med DØR

OrdPoeng
KJØLESKAPSDØR 29
HOVEDASSURANDØR 28
HOVEDLEVERANDØR 28
STRØMLEVERANDØR 27
HOFFLEVERANDØR 26
VAKTKOMMANDØR 25
OLJELEVERANDØR 25
STOFFLEVERANDØR 25
UNDERLEVERANDØR 25
KRAFTLEVERANDØR 24
VARELEVERANDØR 24
MELKELEVERANDØR 24
KJØKKENDØR 24
STABBURSDØR 24
TOTALLEVERANDØR 23
STORLEVERANDØR 22
GASSLEVERANDØR 22
HYBELDØR 22
KAHYTTSDØR 22
DATALEVERANDØR 21
KOASSURANDØR 21
GARDEROBEDØR 21
DOBBELTDØR 21
KAHYTTDØR 21
SKYVEDØR 21
CELLEDØR 21
FLØYDØR 21
SJALUSIDØR 20
ENELEVERANDØR 20
DELLEVERANDØR 20
HYTTEDØR 19
FJØSDØR 19
UTGANGSDØR 19
ELLEVERANDØR 19
REASSURANDØR 19
AMBASSADØR 18
FURUDØR 18
HOVEDDØR 18
KJELLERDØR 18
HJERTEDØR 18
SJØLDØR 18
GARASJEDØR 18
VERANDADØR 17
YTTERDØR 17
LEVERANDØR 17
ATKOMSTDØR 17
ASSURANDØR 17
INNGANGSDØR 17
LÅVEDØR 17
KOMMANDØR 17
HEVEDØR 16
KONTORDØR 16
HALVDØR 16
HOTELLDØR 16
STOVEDØR 16
LUGARDØR 16
SVINGDØR 16
BRANNDØR 15
BLINDDØR 15
TOALETTDØR 15
LØNNDØR 15
SMEKKDØR 15
TERRASSEDØR 15
SKAPDØR 15
OVNSDØR 15
SALOONDØR 15
PARADØR 14
LOFTSDØR 14
STÅLDØR 14
HAGEDØR 14
STUEDØR 14
KARGADØR 14
ENKELTDØR 14
GITTERDØR 14
FOLDEDØR 14
KIRKEDØR 14
SKOLEDØR 14
JERNDØR 14
BAKDØR 14
MARODØR 13
LOFTDØR 13
FRONDØR 13
FRAMDØR 13
HEISDØR 13
GLASSDØR 13
BILDØR 13
LATTERDØR 13
GANGDØR 13
FREMDØR 13
GLASDØR 12
FORDØR 12
KORDØR 12
UTDØR 12
STALLDØR 12
FALLDØR 12
TEAKDØR 12
EIKEDØR 12
INNERDØR 12
GATEDØR 12
ENTREDØR 12
ALTANDØR 12
SONDØR 11
SIDEDØR 11
DODØR 10
TREDØR 10
ODØR 9

Anagram av DØR

For mer informasjon om ordet DØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok