DØR i Scrabble - ordspill.com

DØR i Scrabble

DØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
D1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til DØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRØY 13
BRØD 11
VØRD 11
DRØV 11
VD 11
DRØM 9
RØDM 9
ODØR 9
DØRK 9
DØRG 9
RØDA 8
RØDE 8
RØDN 8
RØDT 8
DØRA 8
DRØS 8
ØDER 8

Ord som starter på DØR

OrdPoeng
DØRKONSTRUKSJON 29
DØRFYLLINGENE 24
DØRSTOPPEREN 23
DØRHÅNDTAKENE 23
DØRFYLLINGEN 23
DØRÅPNINGENE 23
DØRSTOPPERNE 23
DØRFYLLINGER 23
DØRÅPNINGER 22
DØRFYLLINGA 22
DØRÅPNINGEN 22
DØRSTOPPERE 22
DØRFORHENGENE 22
DØRSTOKKMILENE 22
DØRHÅNDTAKET 22
DØRFORHENGET 21
DØRSTOKKMILEN 21
DØRFYLLING 21
DØRÅPNINGA 21
DØRHÅNDTAKA 21
DØRSTOPPER 21
DØRSPREKKENE 21
DØRVOKTERNE 20
DØRÅPNEREN 20
DØRÅPNERNE 20
DØRSPREKKEN 20
DØRVOKTEREN 20
DØRSPREKKER 20
DØRÅPNING 20
DØRHANDTAKENE 20
DØRGLØTTENE 20
DØRFORHENGA 20
DØRHÅNDTAK 20
DØRSTOKKMILA 20
DØRBESLAGENE 20
DØRFORHENG 19
DØRÅPNERE 19
DØRHENGSLENE 19
DØRGLØTTEN 19
DØRGLØTTER 19
DØRKPLATENE 19
DØRHENGSELET 19
DØRHENGSELEN 19
DØRSTOKKMIL 19
DØRGLØTTET 19
DØRVOKTERE 19
DØRHANDTAKET 19
DØRTELEFONENE 19
DØRKLOKKENE 19
DØRBESLAGET 19
DØRVOKTER 18
DØRSPREKK 18
DØRHAVENE 18
DØRBESLAGA 18
DØRKLOKKEN 18
DØRVAKTENE 18
DØRKPLATER 18
DØRTELEFONER 18
DØRVRIDEREN 18
DØRÅPNER 18
DØRKLOKKER 18
DØRGLØTTA 18
DØRHENGSLET 18
DØRHENGSLEN 18
DØRTELEFONEN 18
DØRVRIDERNE 18
DØRKPLATEN 18
DØRHANDTAKA 18
DØRHENGSLER 18
DØRSTOKKENE 18
DØRHENGSLE 17
DØRTERSKLENE 17
DØRVRIEREN 17
DØRTERSKELEN 17
DØRSTOKKEN 17
DØRHENGSEL 17
DØRBLADENE 17
DØRVRIERNE 17
DØRLINJENE 17
DØRHANDTAK 17
DØRHENGSLA 17
DØRKLINKENE 17
DØRSTOKKER 17
DØRIMELLOM 17
DØRKLOKKA 17
DØRKPLATA 17
DØRVAKTEN 17
DØRVAKTER 17
DØRKLOKKE 17
DØRVRIDERE 17
DØRBESLAG 17
DØRKPLATE 17
DØRHAVER 17
DØRHAVEN 17
DØRGLØTT 17
DØRSELGERNE 16
DØRTERSKLER 16
DØRBLADER 16
DØRLÅSENE 16
DØRLINJER 16
DØRVAKTA 16
DØRKARMENE 16
DØRKLINKER 16
DØRHELLENE 16
DØRHAVE 16
DØRRAMMENE 16
DØRSKILTENE 16
DØRSELGEREN 16
DØRTELEFON 16
DØRLINJEN 16
DØRVRIDER 16
DØRBLADET 16
DØRVRIERE 16
DØRKLINKEN 16
DØRSTOKK 15
DØRLÅSET 15
DØRLINJE 15
DØRVRIER 15
DØRVAKT 15
DØRSKILTET 15
DØRLINJA 15
DØRLÅSER 15
DØRTERSKEL 15
DØRKLINKA 15
DØRSLAGENE 15
DØRBLADA 15
DØRLÅSEN 15
DØRSELGERE 15
DØRHELLEN 15
DØRKARMER 15
DØRKANTENE 15
DØRMATTENE 15
DØRSALGENE 15
DØRKARMEN 15
DØRRAMMEN 15
DØRKLINKE 15
DØRSKILTER 15
DØRHELLER 15
DØRRAMMER 15
DØRSKADENE 15
DØRRAMMA 14
DØRSKILTA 14
DØRHELLA 14
DØRRAMME 14
DØRBLAD 14
DØRHELLE 14
DØRSELGER 14
DØRKANTER 14
DØRSLAGET 14
DØRSKADER 14
DØRSKADEN 14
DØRSALGET 14
DØRLÅSA 14
DØRMATTER 14
DØRKANTEN 14
DØRMATTEN 14
DØRLÅS 13
DØRKARM 13
DØRMATTA 13
DØRMATTE 13
DØRSKADE 13
DØRSLAGA 13
DØRSALGA 13
DØRSKILT 13
DØRGENDE 13
DØRSALG 12
DØRKENE 12
DØRKANT 12
DØRSLAG 12
DØRKER 11
DØRKEN 11
DØRENE 10
DØRG 9
DØRER 9
DØREN 9
DØRK 9
DØRA 8

Ord som slutter med DØR

OrdPoeng
KJØLESKAPSDØR 29
HOVEDASSURANDØR 28
HOVEDLEVERANDØR 28
STRØMLEVERANDØR 27
HOFFLEVERANDØR 26
STOFFLEVERANDØR 25
UNDERLEVERANDØR 25
OLJELEVERANDØR 25
VAKTKOMMANDØR 25
MELKELEVERANDØR 24
KRAFTLEVERANDØR 24
KJØKKENDØR 24
STABBURSDØR 24
VARELEVERANDØR 24
TOTALLEVERANDØR 23
KAHYTTSDØR 22
HYBELDØR 22
GASSLEVERANDØR 22
STORLEVERANDØR 22
CELLEDØR 21
KOASSURANDØR 21
GARDEROBEDØR 21
DATALEVERANDØR 21
FLØYDØR 21
DOBBELTDØR 21
KAHYTTDØR 21
SKYVEDØR 21
DELLEVERANDØR 20
SJALUSIDØR 20
ENELEVERANDØR 20
ELLEVERANDØR 19
REASSURANDØR 19
UTGANGSDØR 19
HYTTEDØR 19
FJØSDØR 19
AMBASSADØR 18
GARASJEDØR 18
HOVEDDØR 18
KJELLERDØR 18
SJØLDØR 18
HJERTEDØR 18
FURUDØR 18
ATKOMSTDØR 17
LÅVEDØR 17
VERANDADØR 17
LEVERANDØR 17
ASSURANDØR 17
KOMMANDØR 17
YTTERDØR 17
INNGANGSDØR 17
HOTELLDØR 16
KONTORDØR 16
HEVEDØR 16
SVINGDØR 16
LUGARDØR 16
STOVEDØR 16
HALVDØR 16
OVNSDØR 15
TOALETTDØR 15
BRANNDØR 15
SKAPDØR 15
BLINDDØR 15
SALOONDØR 15
LØNNDØR 15
SMEKKDØR 15
TERRASSEDØR 15
KIRKEDØR 14
HAGEDØR 14
STUEDØR 14
KARGADØR 14
BAKDØR 14
LOFTSDØR 14
FOLDEDØR 14
ENKELTDØR 14
GITTERDØR 14
SKOLEDØR 14
STÅLDØR 14
JERNDØR 14
PARADØR 14
BILDØR 13
FRONDØR 13
GANGDØR 13
FREMDØR 13
FRAMDØR 13
HEISDØR 13
MARODØR 13
GLASSDØR 13
LATTERDØR 13
LOFTDØR 13
FALLDØR 12
GLASDØR 12
UTDØR 12
FORDØR 12
ENTREDØR 12
KORDØR 12
ALTANDØR 12
STALLDØR 12
TEAKDØR 12
INNERDØR 12
GATEDØR 12
EIKEDØR 12
SIDEDØR 11
SONDØR 11
DODØR 10
TREDØR 10
ODØR 9

Anagram av DØR

For mer informasjon om ordet DØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok