DØR i Scrabble - ordspill.com

DØR i Scrabble

DØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
D1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til DØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRØY 13
BRØD 11
VØRD 11
DRØV 11
VD 11
RØDM 9
DRØM 9
DØRG 9
DØRK 9
ODØR 9
RØDT 8
RØDN 8
DØRS 8
RØDE 8
RØDA 8
DRØL 8
DØRA 8
DRØS 8
ØDER 8

Ord som starter på DØR

OrdPoeng
DØRKONSTRUKSJON 29
DØRFYLLINGENE 24
DØRFLØYENE 24
DØRSTOPPERNE 23
DØRFLØYER 23
DØRFYLLINGER 23
DØRFLØYEN 23
DØRSTOPPEREN 23
DØRÅPNINGENE 23
DØRFYLLINGEN 23
DØRHÅNDTAKENE 23
DØRFYLLINGA 22
DØRÅPNINGEN 22
DØRSTOKKMILENE 22
DØRSTOPPERE 22
DØRFLØYA 22
DØRFORHENGENE 22
DØRÅPNINGER 22
DØRHÅNDTAKET 22
DØRTRAPPENE 21
DØRSTOKKMILEN 21
DØRFYLLING 21
DØRFLØY 21
DØRÅPNINGA 21
DØRVINDUENE 21
DØRFORHENGET 21
DØRSTOPPER 21
DØRSPREKKENE 21
DØRHÅNDTAKA 21
DØRGLØTTENE 20
DØRSPREKKER 20
DØRVINDUET 20
DØRHÅNDTAK 20
DØRÅPNING 20
DØRVINDUER 20
DØRTRAPPER 20
DØRÅPNEREN 20
DØRTRAPPEN 20
DØRVOKTEREN 20
DØRÅPNERNE 20
DØRSTOKKMILA 20
DØRVOKTERNE 20
DØRBESLAGENE 20
DØRSPREKKEN 20
DØRNUMMERET 20
DØRFORHENGA 20
DØRHANDTAKENE 20
DØRTRAPPA 19
DØRÅPNERE 19
DØRHAMMEREN 19
DØRHENGSELET 19
DØRHANDTAKET 19
DØRHAMMERNE 19
DØRTELEFONENE 19
DØRKLOKKENE 19
DØRFORHENG 19
DØRGLØTTEN 19
DØRVINDUA 19
DØRSTOKKMIL 19
DØRHENGSELEN 19
DØRHAMMAREN 19
DØRGLØTTET 19
DØRGLØTTER 19
DØRHENGSLENE 19
DØRHULLENE 19
DØRBESLAGET 19
DØRVOKTERE 19
DØRKPLATENE 19
DØRNUMMER 18
DØRBESLAGA 18
DØRHULLET 18
DØRTRÆRNE 18
DØRVOKTER 18
DØRNUMRENE 18
DØRHULLER 18
DØRVINDU 18
DØRVAKTENE 18
DØRHAVENE 18
DØRHENGSLET 18
DØRSPREKK 18
DØRKPLATER 18
DØRVRIDERNE 18
DØRHAMMERE 18
DØRGLØTTA 18
DØRTRAPP 18
DØRVRIDEREN 18
DØRKLOKKER 18
DØRKLOKKEN 18
DØRSKIVENE 18
DØRPOSTENE 18
DØRSTOKKENE 18
DØRÅPNER 18
DØRHALINGEN 18
DØRHENGSLEN 18
DØRKPLATEN 18
DØRHENGSLER 18
DØRTELEFONER 18
DØRTELEFONEN 18
DØRHANDTAKA 18
DØRIMELLOM 17
DØRVRIEREN 17
DØRHALINGA 17
DØRKROKENE 17
DØRHAMRENE 17
DØRJERNENE 17
DØRVAKTER 17
DØRHENGSLA 17
DØRBESLAG 17
DØRKLOKKE 17
DØRTERSKLENE 17
DØRVRIDERE 17
DØRSTOKKEN 17
DØRVRIERNE 17
DØRKPLATA 17
DØRLINJENE 17
DØRPOSTEN 17
DØRBLADENE 17
DØRHANDTAK 17
DØRPOSTER 17
DØRKLOKKA 17
DØRHAVER 17
DØRKLINKENE 17
DØRHAMMER 17
DØRHULLA 17
DØRGLØTT 17
DØRSKIVEN 17
DØRGAPENE 17
DØRHAVET 17
DØRKPLATE 17
DØRHAMMAR 17
DØRHENGSEL 17
DØRSTOKKER 17
DØRTERSKELEN 17
DØRHENGSLE 17
DØRVAKTEN 17
DØRSKIVER 17
DØRSKIVA 16
DØRSKIVE 16
DØRSKILTENE 16
DØRNUMRA 16
DØRVAKTA 16
DØRKLINKER 16
DØRRAMMENE 16
DØRTERSKLER 16
DØRNEIINGEN 16
DØRHAVE 16
DØRNUMRE 16
DØRGAPET 16
DØRHULL 16
DØRSELGEREN 16
DØRSELGERNE 16
DØRHELLENE 16
DØRTELEFON 16
DØRVRIERE 16
DØRLINJEN 16
DØRJERNET 16
DØRKROKER 16
DØRBLADET 16
DØRTRÆR 16
DØRLÅSENE 16
DØRHOLENE 16
DØRLINJER 16
DØRBLADER 16
DØRKLINKEN 16
DØRHALENDE 16
DØRKROKEN 16
DØRHAMRER 16
DØRKARMENE 16
DØRHALING 16
DØRVRIDER 16
DØRMATTENE 15
DØRSKILTET 15
DØRSTEINENE 15
DØRTERSKEL 15
DØRKANTENE 15
DØRSELGERE 15
DØRHALETE 15
DØRSALGENE 15
DØRHALEDE 15
DØRVRIER 15
DØRLÅSER 15
DØRRAMMEN 15
DØRKARMEN 15
DØRHELLEN 15
DØRBANK 15
DØRHOLET 15
DØRKLINKA 15
DØRRAMMER 15
DØRPOST 15
DØRKARMER 15
DØRKLINKE 15
DØRLINJA 15
DØRLÅSEN 15
DØRHELLER 15
DØRHAMRE 15
DØRSKILTER 15
DØRNEIINGA 15
DØRSLAGENE 15
DØRLINJE 15
DØRSKADENE 15
DØRLÅSET 15
DØRBLADA 15
DØRJERNA 15
DØRVAKT 15
DØRGAPA 15
DØRSTOKK 15
DØRBLAD 14
DØRNEIENDE 14
DØRHALER 14
DØRHALET 14
DØRRAMMA 14
DØRRAMME 14
DØRHALES 14
DØRJERN 14
DØRHOLA 14
DØRHELLA 14
DØRLÅSA 14
DØRSTEINER 14
DØRNEIING 14
DØRSKADEN 14
DØRGAP 14
DØRSELGER 14
DØRMATTEN 14
DØRSKILTA 14
DØRLISTENE 14
DØRKANTER 14
DØRSTEINEN 14
DØRSALGET 14
DØRSLAGET 14
DØRSKADER 14
DØRKANTEN 14
DØRMATTER 14
DØRKROK 14
DØRHALTE 14
DØRHELLE 14
DØRHALT 13
DØRHOL 13
DØRKARM 13
DØRLÅS 13
DØRHALE 13
DØRHALA 13
DØRGENDE 13
DØRSALGA 13
DØRSKADE 13
DØRLISTER 13
DØRLISTEN 13
DØRMATTA 13
DØRSLAGA 13
DØRSKILT 13
DØRMATTE 13
DØRHAL 12
DØRKENE 12
DØRNEIDE 12
DØRNEIES 12
DØRKANT 12
DØRSTEIN 12
DØRSLAG 12
DØRLISTA 12
DØRTREET 12
DØRNEIER 12
DØRSALG 12
DØRNEID 11
DØRKER 11
DØRNEIE 11
DØRLIST 11
DØRTREA 11
DØRKEN 11
DØRTRE 10
DØRNEI 10
DØRENE 10
DØRG 9
DØREN 9
DØRER 9
DØRK 9
DØRS 8
DØRA 8

Ord som slutter med DØR

OrdPoeng
KJØLESKAPSDØR 29
HOVEDASSURANDØR 28
HOVEDLEVERANDØR 28
STRØMLEVERANDØR 27
HOFFLEVERANDØR 26
UNDERLEVERANDØR 25
STOFFLEVERANDØR 25
VAKTKOMMANDØR 25
OLJELEVERANDØR 25
STABBURSDØR 24
VARELEVERANDØR 24
KJØKKENDØR 24
KRAFTLEVERANDØR 24
MELKELEVERANDØR 24
HØYREDØR 23
BRYGGEDØR 23
TOTALLEVERANDØR 23
KAHYTTSDØR 22
GASSLEVERANDØR 22
HYBELDØR 22
STORLEVERANDØR 22
RØYKDØR 21
VIPPEDØR 21
DATALEVERANDØR 21
SKYVEDØR 21
KOASSURANDØR 21
FLØYDØR 21
GARDEROBEDØR 21
DOBBELTDØR 21
CELLEDØR 21
KAHYTTDØR 21
DELLEVERANDØR 20
UTHUSDØR 20
HVELVDØR 20
SJALUSIDØR 20
ENELEVERANDØR 20
UTGANGSDØR 19
ELLEVERANDØR 19
HYTTEDØR 19
KVELVDØR 19
FJØSDØR 19
HØGREDØR 19
REASSURANDØR 19
KUPEDØR 18
HOVEDDØR 18
HJERTEDØR 18
FURUDØR 18
KJELLERDØR 18
AMBASSADØR 18
GARASJEDØR 18
SJØLDØR 18
BUSSDØR 17
ATKOMSTDØR 17
LEVERANDØR 17
YTTERDØR 17
LÅVEDØR 17
INNGANGSDØR 17
VERANDADØR 17
ASSURANDØR 17
MUDDERDØR 17
KOMMANDØR 17
HEVEDØR 16
HALVDØR 16
PANSERDØR 16
KLEVEDØR 16
FYRDØR 16
SVINGDØR 16
FLYDØR 16
BRÅDØR 16
KONTORDØR 16
VOGNDØR 16
HOTELLDØR 16
STOVEDØR 16
BURDØR 16
LUGARDØR 16
KABINDØR 16
MELLOMDØR 16
RØKDØR 15
SMEKKDØR 15
SALOONDØR 15
TRIKKEDØR 15
ILEGGSDØR 15
TREMMEDØR 15
BRANNDØR 15
BLINDDØR 15
UNDERDØR 15
HUSDØR 15
OVERDØR 15
OVNSDØR 15
SKAPDØR 15
LØNNDØR 15
GAMMEDØR 15
TOALETTDØR 15
NAUSTDØR 15
TAPETDØR 15
BUDØR 15
TERRASSEDØR 15
SLUSEDØR 15
SELVDØR 14
BADEDØR 14
NØDDØR 14
LØEDØR 14
BAKDØR 14
HAGEDØR 14
TRÅLDØR 14
KIRKEDØR 14
JERNDØR 14
STUEDØR 14
ENKELTDØR 14
FRONTDØR 14
SKOLEDØR 14
STÅLDØR 14
PARADØR 14
GITTERDØR 14
KARGADØR 14
LOFTSDØR 14
FOLDEDØR 14
VAREDØR 14
FREMDØR 13
LOFTDØR 13
FRONDØR 13
HALLDØR 13
LATTERDØR 13
GANGDØR 13
HEISDØR 13
MARODØR 13
BILDØR 13
GLASSDØR 13
KOTTDØR 13
FRAMDØR 13
DISKEDØR 13
GLIDEDØR 13
RENSEDØR 12
ENTREDØR 12
SLAGDØR 12
AVDØR 12
UTDØR 12
TOGDØR 12
KORDØR 12
FORDØR 12
EIKEDØR 12
INNERDØR 12
FALLDØR 12
GATEDØR 12
TEAKDØR 12
FEIEDØR 12
STALLDØR 12
ALTANDØR 12
NEDERDØR 12
SALSDØR 11
LADEDØR 11
SONDØR 11
TELTDØR 11
SIDEDØR 11
ANDDØR 10
TREDØR 10
SANDØR 10
DODØR 10
ODØR 9

Anagram av DØR

For mer informasjon om ordet DØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok