DØR i Scrabble - ordspill.com

DØR i Scrabble

DØR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DRØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
D1Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til DØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DRØY 13
BRØD 11
VØRD 11
DRØV 11
VD 11
RØDM 9
DRØM 9
DØRG 9
DØRK 9
ODØR 9
RØDT 8
RØDN 8
DØRS 8
RØDE 8
RØDA 8
DRØL 8
DØRA 8
DRØS 8
ØDER 8

Ord som starter på DØR

OrdPoeng
DØRKONSTRUKSJON 29
DØRFLØYENE 24
DØRFYLLINGENE 24
DØRÅPNINGENE 23
DØRFLØYEN 23
DØRHÅNDTAKENE 23
DØRSTOPPEREN 23
DØRSTOPPERNE 23
DØRFYLLINGEN 23
DØRFLØYER 23
DØRFYLLINGER 23
DØRÅPNINGEN 22
DØRFLØYA 22
DØRÅPNINGER 22
DØRFYLLINGA 22
DØRSTOPPERE 22
DØRHÅNDTAKET 22
DØRSTOKKMILENE 22
DØRFORHENGENE 22
DØRSTOKKMILEN 21
DØRHÅNDTAKA 21
DØRFLØY 21
DØRFORHENGET 21
DØRSPREKKENE 21
DØRSTOPPER 21
DØRVINDUENE 21
DØRÅPNINGA 21
DØRTRAPPENE 21
DØRFYLLING 21
DØRTRAPPEN 20
DØRTRAPPER 20
DØRNUMMERET 20
DØRSPREKKER 20
DØRFORHENGA 20
DØRVOKTERNE 20
DØRSPREKKEN 20
DØRVINDUER 20
DØRVINDUET 20
DØRGLØTTENE 20
DØRHÅNDTAK 20
DØRHANDTAKENE 20
DØRÅPNERNE 20
DØRVOKTEREN 20
DØRÅPNING 20
DØRSTOKKMILA 20
DØRÅPNEREN 20
DØRBESLAGENE 20
DØRFORHENG 19
DØRGLØTTET 19
DØRVOKTERE 19
DØRHULLENE 19
DØRHENGSLENE 19
DØRHAMMERNE 19
DØRHAMMEREN 19
DØRÅPNERE 19
DØRHENGSELEN 19
DØRHENGSELET 19
DØRHANDTAKET 19
DØRKPLATENE 19
DØRTRAPPA 19
DØRBESLAGET 19
DØRGLØTTEN 19
DØRHAMMAREN 19
DØRTELEFONENE 19
DØRVINDUA 19
DØRSTOKKMIL 19
DØRKLOKKENE 19
DØRGLØTTER 19
DØRPOSTENE 18
DØRHAVENE 18
DØRHAMMERE 18
DØRGLØTTA 18
DØRHULLER 18
DØRTRÆRNE 18
DØRSPREKK 18
DØRNUMMER 18
DØRKPLATER 18
DØRKLOKKEN 18
DØRBESLAGA 18
DØRHULLET 18
DØRVRIDERNE 18
DØRVOKTER 18
DØRVAKTENE 18
DØRTELEFONEN 18
DØRTELEFONER 18
DØRHENGSLER 18
DØRHALINGEN 18
DØRVRIDEREN 18
DØRHANDTAKA 18
DØRÅPNER 18
DØRTRAPP 18
DØRHENGSLEN 18
DØRHENGSLET 18
DØRVINDU 18
DØRSTOKKENE 18
DØRSKIVENE 18
DØRNUMRENE 18
DØRKLOKKER 18
DØRKPLATEN 18
DØRHENGSLA 17
DØRTERSKLENE 17
DØRVRIEREN 17
DØRTERSKELEN 17
DØRPOSTER 17
DØRHANDTAK 17
DØRSKIVER 17
DØRHAMMER 17
DØRBLADENE 17
DØRKLOKKA 17
DØRJERNENE 17
DØRHENGSEL 17
DØRKROKENE 17
DØRSTOKKER 17
DØRKLINKENE 17
DØRHAMRENE 17
DØRIMELLOM 17
DØRHALINGA 17
DØRVRIERNE 17
DØRHENGSLE 17
DØRLINJENE 17
DØRHAMMAR 17
DØRSTOKKEN 17
DØRVRIDERE 17
DØRVAKTEN 17
DØRGAPENE 17
DØRHAVET 17
DØRKPLATA 17
DØRVAKTER 17
DØRGLØTT 17
DØRPOSTEN 17
DØRBESLAG 17
DØRHULLA 17
DØRKLOKKE 17
DØRKPLATE 17
DØRHAVER 17
DØRSKIVEN 17
DØRNUMRA 16
DØRRAMMENE 16
DØRGAPET 16
DØRKLINKER 16
DØRNUMRE 16
DØRLINJER 16
DØRKARMENE 16
DØRJERNET 16
DØRKLINKEN 16
DØRHALENDE 16
DØRLÅSENE 16
DØRSKILTENE 16
DØRHELLENE 16
DØRVAKTA 16
DØRKROKER 16
DØRTELEFON 16
DØRSKIVE 16
DØRHAMRER 16
DØRHALING 16
DØRHAVE 16
DØRKROKEN 16
DØRVRIERE 16
DØRTERSKLER 16
DØRHULL 16
DØRLINJEN 16
DØRBLADER 16
DØRSELGERNE 16
DØRHOLENE 16
DØRTRÆR 16
DØRNEIINGEN 16
DØRSELGEREN 16
DØRSKIVA 16
DØRVRIDER 16
DØRBLADET 16
DØRBANK 15
DØRLINJA 15
DØRVAKT 15
DØRBLADA 15
DØRSTOKK 15
DØRLÅSER 15
DØRGAPA 15
DØRSALGENE 15
DØRJERNA 15
DØRVRIER 15
DØRPOST 15
DØRLÅSET 15
DØRSKILTET 15
DØRLINJE 15
DØRSTEINENE 15
DØRKANTENE 15
DØRHAMRE 15
DØRLÅSEN 15
DØRSKILTER 15
DØRKARMER 15
DØRNEIINGA 15
DØRRAMMER 15
DØRKLINKA 15
DØRTERSKEL 15
DØRHELLER 15
DØRHALEDE 15
DØRKLINKE 15
DØRMATTENE 15
DØRSELGERE 15
DØRHALETE 15
DØRSKADENE 15
DØRSLAGENE 15
DØRHOLET 15
DØRKARMEN 15
DØRHELLEN 15
DØRRAMMEN 15
DØRSALGET 14
DØRRAMME 14
DØRSKADEN 14
DØRJERN 14
DØRKROK 14
DØRNEIING 14
DØRHALET 14
DØRRAMMA 14
DØRHOLA 14
DØRMATTER 14
DØRSLAGET 14
DØRKANTEN 14
DØRHELLA 14
DØRSKADER 14
DØRLÅSA 14
DØRGAP 14
DØRSELGER 14
DØRLISTENE 14
DØRSKILTA 14
DØRHALES 14
DØRNEIENDE 14
DØRSTEINER 14
DØRKANTER 14
DØRHELLE 14
DØRHALER 14
DØRHALTE 14
DØRMATTEN 14
DØRSTEINEN 14
DØRBLAD 14
DØRLÅS 13
DØRHOL 13
DØRMATTA 13
DØRSKILT 13
DØRGENDE 13
DØRSLAGA 13
DØRMATTE 13
DØRHALA 13
DØRLISTER 13
DØRLISTEN 13
DØRHALE 13
DØRSALGA 13
DØRHALT 13
DØRSKADE 13
DØRKARM 13
DØRHAL 12
DØRSLAG 12
DØRSALG 12
DØRTREET 12
DØRSTEIN 12
DØRLISTA 12
DØRKANT 12
DØRNEIER 12
DØRNEIES 12
DØRKENE 12
DØRNEIDE 12
DØRKEN 11
DØRLIST 11
DØRKER 11
DØRNEID 11
DØRNEIE 11
DØRTREA 11
DØRNEI 10
DØRENE 10
DØRTRE 10
DØRK 9
DØRER 9
DØREN 9
DØRG 9
DØRA 8
DØRS 8

Ord som slutter med DØR

OrdPoeng
KJØLESKAPSDØR 29
HOVEDLEVERANDØR 28
HOVEDASSURANDØR 28
STRØMLEVERANDØR 27
HOFFLEVERANDØR 26
STOFFLEVERANDØR 25
OLJELEVERANDØR 25
UNDERLEVERANDØR 25
VAKTKOMMANDØR 25
KJØKKENDØR 24
STABBURSDØR 24
VARELEVERANDØR 24
KRAFTLEVERANDØR 24
MELKELEVERANDØR 24
TOTALLEVERANDØR 23
HØYREDØR 23
BRYGGEDØR 23
KAHYTTSDØR 22
GASSLEVERANDØR 22
STORLEVERANDØR 22
HYBELDØR 22
DATALEVERANDØR 21
KOASSURANDØR 21
SKYVEDØR 21
FLØYDØR 21
RØYKDØR 21
CELLEDØR 21
VIPPEDØR 21
DOBBELTDØR 21
GARDEROBEDØR 21
KAHYTTDØR 21
UTHUSDØR 20
SJALUSIDØR 20
DELLEVERANDØR 20
HVELVDØR 20
ENELEVERANDØR 20
HYTTEDØR 19
REASSURANDØR 19
KVELVDØR 19
HØGREDØR 19
ELLEVERANDØR 19
FJØSDØR 19
UTGANGSDØR 19
HJERTEDØR 18
SJØLDØR 18
GARASJEDØR 18
KJELLERDØR 18
AMBASSADØR 18
KUPEDØR 18
FURUDØR 18
HOVEDDØR 18
MUDDERDØR 17
LEVERANDØR 17
ASSURANDØR 17
KOMMANDØR 17
INNGANGSDØR 17
ATKOMSTDØR 17
YTTERDØR 17
VERANDADØR 17
BUSSDØR 17
LÅVEDØR 17
KABINDØR 16
BRÅDØR 16
MELLOMDØR 16
LUGARDØR 16
HALVDØR 16
KLEVEDØR 16
HEVEDØR 16
KONTORDØR 16
PANSERDØR 16
BURDØR 16
STOVEDØR 16
HOTELLDØR 16
VOGNDØR 16
FLYDØR 16
SVINGDØR 16
FYRDØR 16
BRANNDØR 15
ILEGGSDØR 15
UNDERDØR 15
BUDØR 15
SLUSEDØR 15
OVNSDØR 15
RØKDØR 15
TERRASSEDØR 15
SKAPDØR 15
TREMMEDØR 15
LØNNDØR 15
TRIKKEDØR 15
TOALETTDØR 15
HUSDØR 15
OVERDØR 15
NAUSTDØR 15
SALOONDØR 15
BLINDDØR 15
SMEKKDØR 15
TAPETDØR 15
GAMMEDØR 15
BAKDØR 14
BADEDØR 14
LØEDØR 14
GITTERDØR 14
STÅLDØR 14
NØDDØR 14
ENKELTDØR 14
STUEDØR 14
KIRKEDØR 14
LOFTSDØR 14
JERNDØR 14
SKOLEDØR 14
TRÅLDØR 14
HAGEDØR 14
PARADØR 14
SELVDØR 14
KARGADØR 14
VAREDØR 14
FOLDEDØR 14
FRONTDØR 14
KOTTDØR 13
HEISDØR 13
GLASSDØR 13
MARODØR 13
GLIDEDØR 13
FRAMDØR 13
GANGDØR 13
HALLDØR 13
BILDØR 13
LATTERDØR 13
DISKEDØR 13
LOFTDØR 13
FREMDØR 13
FRONDØR 13
ENTREDØR 12
NEDERDØR 12
FALLDØR 12
AVDØR 12
TOGDØR 12
KORDØR 12
FORDØR 12
EIKEDØR 12
RENSEDØR 12
SLAGDØR 12
GATEDØR 12
TEAKDØR 12
FEIEDØR 12
INNERDØR 12
UTDØR 12
STALLDØR 12
ALTANDØR 12
SALSDØR 11
LADEDØR 11
TELTDØR 11
SIDEDØR 11
SONDØR 11
SANDØR 10
ANDDØR 10
TREDØR 10
DODØR 10
ODØR 9

Anagram av DØR

For mer informasjon om ordet DØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok