DEKK i Scrabble - ordspill.com

DEKK i Scrabble

DEKK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEKK.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
D1E1K2K2

Ved å legge til én bokstav til DEKK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYKKE 12
DØKKE 11
DUKKE 10
DOKKE 8
DEKKA 7
DIKKE 7

Ord som starter på DEKK

OrdPoeng
DEKKSOVERBYGGET 31
DEKKSOVERBYGGA 30
DEKKETØYSKAPENE 30
DEKKSOVERBYGG 29
DEKKETØYSKAPET 29
DEKKPRODUKSJON 28
DEKKETØYSKAPA 28
DEKKETØYSKAP 27
DEKKSFARTØYENE 26
DEKKIMPORTØRENE 26
DEKKUNDERSØKING 26
DEKKSFARTØYER 25
DEKKOPERASJONER 25
DEKKSFARTØYET 25
DEKKIMPORTØREN 25
DEKKOPERASJONEN 25
DEKKIMPORTØRER 25
DEKKSUTSTYRENE 24
DEKKPRODUSENTER 24
DEKKPRODUSENTEN 24
DEKKSFARTØYA 24
DEKKSKAHYTTENE 24
DEKKSKAHYTTER 23
DEKKSUTSTYRET 23
DEKKSKAHYTTEN 23
DEKKIMPORTØR 23
DEKKSFARTØY 23
DEKKOPERASJON 23
DEKKDIMENSJONER 22
DEKKPRODUSENT 22
DEKKSPASSASJER 22
DEKKFABRIKANTER 22
DEKKSUTSTYRA 22
DEKKFJÆRENE 22
DEKKFABRIKKENE 22
DEKKDIMENSJONEN 22
DEKKSMANNSKAPET 22
DEKKFABRIKANTEN 22
DEKKSMANNSKAPER 22
DEKKSKAHYTTA 22
DEKKSKAHYTT 21
DEKKFJÆRER 21
DEKKFJÆREN 21
DEKKSUTSTYR 21
DEKKFABRIKKEN 21
DEKKSMANNSKAPA 21
DEKKBRANSJENE 21
DEKKFABRIKKER 21
DEKKETØYET 21
DEKKFRØINGENE 21
DEKKFORHANDLERE 21
DEKKFJØRENE 21
DEKKFABRIKANT 20
DEKKFJØRER 20
DEKKSMANNSKAP 20
DEKKTYPENE 20
DEKKFJØREN 20
DEKKFRØINGEN 20
DEKKBRANSJER 20
DEKKDIMENSJON 20
DEKKFORHANDLER 20
DEKKSNIVÅENE 20
DEKKSTJENESTENE 20
DEKKSOFFISERENE 20
DEKKBRANSJEN 20
DEKKFJÆRA 20
DEKKFRØINGER 20
DEKKSIRUPENE 20
DEKKSIRUPER 19
DEKKSIRUPEN 19
DEKKFABRIKK 19
DEKKFJØRA 19
DEKKSOFFISERER 19
DEKKETØY 19
DEKKTYPEN 19
DEKKBRANSJE 19
DEKKSNIVÅER 19
DEKKFJÆR 19
DEKKSBÅTENE 19
DEKKSTRØKENE 19
DEKKSNIVÅET 19
DEKKSKNÆRNE 19
DEKKSTJENESTER 19
DEKKSPLANKENE 19
DEKKTYPER 19
DEKKSOFFISEREN 19
DEKKSTJENESTEN 19
DEKKFJØR 18
DEKKSPLASSENE 18
DEKKSTRØKET 18
DEKKSBÅTEN 18
DEKKSTILLINGENE 18
DEKKVEVENE 18
DEKKSGUTTENE 18
DEKKTYPE 18
DEKKSPLANKEN 18
DEKKSNIVÅA 18
DEKKSHUSENE 18
DEKKSTJENESTE 18
DEKKFRØING 18
DEKKSBÅTER 18
DEKKSPLANKER 18
DEKKSPLATENE 17
DEKKSPLANENE 17
DEKKSOFFISER 17
DEKKHÅRENE 17
DEKKSGUTTER 17
DEKKSJENTENE 17
DEKKSFOLKENE 17
DEKKSPLANKE 17
DEKKVINGENE 17
DEKKSGUTTEN 17
DEKKSPLASSEN 17
DEKKSPLASSER 17
DEKKSTANDARDENE 17
DEKKSTRØKA 17
DEKKFRØETE 17
DEKKSTILLINGEN 17
DEKKSNIVÅ 17
DEKKSTILLINGER 17
DEKKVEVET 17
DEKKSKNÆR 17
DEKKETALLERKEN 17
DEKKFRØEDE 17
DEKKSIRUP 17
DEKKSHUSET 17
DEKKSFOLKET 16
DEKKSPLATER 16
DEKKSTRØK 16
DEKKSHUSA 16
DEKKSTILLINGA 16
DEKKSPLANET 16
DEKKSKIFTENE 16
DEKKHÅRET 16
DEKKBEISENE 16
DEKKVINGER 16
DEKKVINGEN 16
DEKKNAVNENE 16
DEKKSTANDARDER 16
DEKKSJENTER 16
DEKKBLADENE 16
DEKKSTANDARDEN 16
DEKKSJENTEN 16
DEKKSBÅT 16
DEKKPLATENE 16
DEKKVEVA 16
DEKKPRISENE 16
DEKKSPLATEN 16
DEKKFRØET 16
DEKKGLASSENE 15
DEKKPRISEN 15
DEKKBEISEN 15
DEKKSSTOLENE 15
DEKKVINGE 15
DEKKSTILLING 15
DEKKSGUTT 15
DEKKSMENNENE 15
DEKKFRØA 15
DEKKHÅRA 15
DEKKADRESSENE 15
DEKKSHUS 15
DEKKVEV 15
DEKKSPLASS 15
DEKKSJENTA 15
DEKKSKIFTET 15
DEKKSKIFTER 15
DEKKNAVNET 15
DEKKSFOLKA 15
DEKKSÅLENE 15
DEKKSPLATA 15
DEKKEVNENE 15
DEKKMERKENE 15
DEKKPLATER 15
DEKKPRISER 15
DEKKBLADET 15
DEKKBEISER 15
DEKKSPLANA 15
DEKKPLATEN 15
DEKKSJENTE 15
DEKKSPLATE 15
DEKKFARGENE 15
DEKKBLADER 15
DEKKADRESSEN 14
DEKKFARGEN 14
DEKKHÅR 14
DEKKMERKET 14
DEKKMERKER 14
DEKKSÅLER 14
DEKKPLATE 14
DEKKSSTOLER 14
DEKKGLASSET 14
DEKKSSTOLEN 14
DEKKSLASTENE 14
DEKKPLATA 14
DEKKBLADA 14
DEKKSKIFTA 14
DEKKSKIFTE 14
DEKKEVNER 14
DEKKSTANDARD 14
DEKKNAVNA 14
DEKKSMANNEN 14
DEKKSPLAN 14
DEKKEVNEN 14
DEKKSÅLEN 14
DEKKSFOLK 14
DEKKADRESSER 14
DEKKFARGER 14
DEKKVING 14
DEKKSLASTER 13
DEKKSLASTEN 13
DEKKFARGE 13
DEKKEVNE 13
DEKKBLAD 13
DEKKBEIS 13
DEKKPRIS 13
DEKKNAVN 13
DEKKEVNA 13
DEKKADRESSE 13
DEKKMERKE 13
DEKKSÅLE 13
DEKKMERKA 13
DEKKLAGENE 13
DEKKLISTENE 13
DEKKADRESSA 13
DEKKGLASSA 13
DEKKSKNEET 13
DEKKLISTER 12
DEKKSLASTA 12
DEKKINGEN 12
DEKKLAGET 12
DEKKSMANN 12
DEKKSKNEA 12
DEKKLISTEN 12
DEKKSMENN 12
DEKKSSTOL 12
DEKKGLASS 12
DEKKSLAST 11
DEKKSKNE 11
DEKKINGA 11
DEKKENENE 11
DEKKLAGA 11
DEKKLISTA 11
DEKKLAG 10
DEKKING 10
DEKKLIST 10
DEKKENET 10
DEKKENDE 10
DEKKELEN 10
DEKKENER 10
DEKKENE 9
DEKKETE 9
DEKKEDE 9
DEKKENA 9
DEKKEN 8
DEKKET 8
DEKKES 8
DEKKEL 8
DEKKER 8
DEKKE 7
DEKKA 7

Ord som slutter med DEKK

OrdPoeng
HELIKOPTERDEKK 23
LAVPROFILDEKK 23
MANNSOPPDEKK 22
PLATTFORMDEKK 21
PROMENADEDEKK 20
BALLONGDEKK 18
BANJERDEKK 18
POOPDEKK 18
WELLDEKK 17
LASTEBILDEKK 17
HELÅRSDEKK 17
HOVEDDEKK 17
VULSTDEKK 17
GUMMIDEKK 17
RESERVEDEKK 16
RALLYDEKK 16
DIAGONALDEKK 16
BOLIGDEKK 16
BÅTDEKK 15
TRAKTORDEKK 15
VINTERDEKK 15
MELLOMDEKK 15
SOMMERDEKK 15
SKUTEDEKK 15
SKIPSDEKK 15
BRUDEKK 15
SHELTERDEKK 15
HALVDEKK 15
PIGGDEKK 15
FLYDEKK 15
KASSETTDEKK 14
UNDERDEKK 14
BOREDEKK 14
OVERDEKK 14
SALONGDEKK 14
BAKDEKK 13
SPARDEKK 13
BRODEKK 13
AKTERDEKK 12
RADIALDEKK 12
BILDEKK 12
FORDEKK 11
MINEDEKK 11
AVDEKK 11
TANKDEKK 11
SKANDEKK 11
HELDEKK 11
BEDEKK 11
SOLDEKK 10
TREDEKK 9
INNDEKK 9
TILDEKK 9

Bøyningsformer av DEKK

Lignende ord av DEKK

Anagram av DEKK

For mer informasjon om ordet DEKK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DEKK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok