DEL i Scrabble - ordspill.com

DEL i Scrabble

DEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1L1

Ved å legge til én bokstav til DEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYDE 9
DÆLE 9
DØLE 8
DVEL 7
DELJ 7
LEVD 7
HELD 6
LEGD 5
GLED 5
KLED 5
DEML 5
MELD 5
ODEL 5
ODLE 5
LEDA 4
LIDE 4
LIED 4
LEND 4
LEID 4
ADEL 4
IDEL 4
LEAD 4
LADE 4
ILDE 4
ADLE 4
ELDA 4
EDIL 4
DILE 4
DELT 4
DELS 4
DELA 4
DEAL 4
DALE 4
SEDL 4

Ord som starter på DEL

OrdPoeng
DELICTUMET 23
DELICTUM 21
DELLØYSING 20
DELPRØVEN 19
DELPRØVER 19
DELPRØVE 18
DELICATO 18
DELPRØVA 18
DELUSJONER 17
DELUSJONEN 17
DELICIAE 17
DELRAPPORT 17
DELICTA 16
DELEFLYTEN 16
DELSYSTEMA 16
DELKULTUR 16
DELEFLYTER 16
DELUSJON 15
DELEGASJON 15
DELOMRÅDET 15
DELEVEGGER 15
DELBARHETA 15
DELLØSNING 15
DELOMRÅDER 15
DELFRUKTEN 15
DELSYSTEM 15
DELENUMMER 15
DELAVGIFTA 15
DELINKVENT 14
DELOMRÅDA 14
DELAVGIFT 14
DELPREMIEN 14
DELOMRÅDE 14
DELEFLYT 14
DELBARHET 14
DELFRUKTA 14
DELVALGENE 14
DELKATALOG 13
DELTAVING 13
DELVALGET 13
DELISIØST 13
DELANSVARA 13
DELEPRISER 13
DELENUMRA 13
DELEVEGG 13
DELMÅLENE 13
DELSTUDIEN 13
DELENUMRE 13
DELETÆRT 13
DELEBARNET 13
DELFRUKT 13
DELSVARENE 13
DELRUTINER 13
DELASPEKT 13
DELARTIUM 13
DELRUTINEN 13
DELKASKOER 13
DELPLANENE 13
DELISIØSE 13
DELIBERERE 13
DELPREMIE 13
DELJINGEN 13
DELEBILENE 13
DELETÆRE 13
DELEATUREN 13
DELELINJEN 13
DELUDERTE 12
DELANSVAR 12
DELMÅLET 12
DELELINJA 12
DELETÆR 12
DELEKSAMEN 12
DELEBILEN 12
DELSVARET 12
DELSTUDIE 12
DELIRIUM 12
DELPLANER 12
DELEGERING 12
DELPLANEN 12
DELMENGDER 12
DELIBERER 12
DELELINJE 12
DELTAKINGA 12
DELUDERER 12
DELEBARNA 12
DELEMANGEL 12
DELVALGA 12
DELEBILER 12
DELRUTINE 12
DELISIØS 12
DELJINGA 12
DELUDERES 12
DELEATUR 11
DELAKTIGE 11
DELJEREN 11
DELUDERT 11
DELTHETEN 11
DELSVARA 11
DELMENGDE 11
DELKASKO 11
DELEPRIS 11
DELEBARN 11
DELMARKED 11
DELFAGENE 11
DELJENDE 11
DELJERNE 11
DELTAKERNE 11
DELTAINGEN 11
DELKREDERE 11
DELTAKEREN 11
DELERINGEN 11
DELEKTERTE 11
DELTAGEREN 11
DELIKATERE 11
DELAMINERT 11
DELESALGET 11
DELIRERING 11
DELISTINGA 11
DELTAGERNE 11
DELTOIDENE 11
DELTAGENDE 11
DELMÅLA 11
DELTAINGER 11
DELVALG 11
DELJING 11
DELIKATERT 11
DELSALGENE 11
DELTAKING 11
DELUDERE 11
DELIRANTEN 10
DELBARE 10
DELEGERES 10
DELSVAR 10
DELFINENE 10
DELISTING 10
DELMÅL 10
DELIRISTEN 10
DELESALGA 10
DELEKTERE 10
DELTOIDER 10
DELERINGA 10
DELFISKE 10
DELEGERER 10
DELSEIEREN 10
DELIKTENE 10
DELEGATER 10
DELTAGERE 10
DELSEIRENE 10
DELJENE 10
DELEGATEN 10
DELTHETA 10
DELAKTIG 10
DELFAGET 10
DELEKTERT 10
DELIRISKE 10
DELIKATER 10
DELSALGET 10
DELEGERTE 10
DELUDER 10
DELEBIL 10
DELJETE 10
DELTAINGA 10
DELISTENDE 10
DELELAGER 10
DELAMINER 10
DELELAGRA 10
DELTAKERE 10
DELINGENE 10
DELPLAN 10
DELELAGRE 10
DELJERE 10
DELTOIDEN 10
DELSAKENE 10
DELJEDE 10
DELBART 10
DELINDEKS 10
DELISTEDE 9
DELEIEREN 9
DELSTATEN 9
DELTAENDE 9
DELIRERTE 9
DELSEIRER 9
DELSAKER 9
DELSEIERE 9
DELFINEN 9
DELIKATE 9
DELELIGE 9
DELEGERT 9
DELIKTER 9
DELSAKEN 9
DELFINER 9
DELSALGA 9
DELEKTER 9
DELTHET 9
DELIRISK 9
DELJES 9
DELFISK 9
DELFAGA 9
DELJER 9
DELJET 9
DELJEN 9
DELIRERES 9
DELVIS 9
DELBAR 9
DELEGERE 9
DELINGEN 9
DELTAING 9
DELTAKER 9
DELINGER 9
DELIKTET 9
DELESALG 9
DELIRIENE 9
DELIRERER 9
DELERING 9
DELTAGER 9
DELERENDE 9
DELISTETE 9
DELIRANTE 9
DELEIERNE 9
DELSTATER 9
DELFAG 8
DELTOK 8
DELEIERE 8
DELEGAT 8
DELEGER 8
DELTAENE 8
DELELIG 8
DELISKE 8
DELINGA 8
DELSAKA 8
DELIKAT 8
DELIKTA 8
DELTIDEN 8
DELIRERT 8
DELISTET 8
DELISTER 8
DELSALG 8
DELIRERE 8
DELTOID 8
DELIRIER 8
DELIRIST 8
DELIRIET 8
DELSEIRE 8
DELSEIER 8
DELJA 8
DELJE 8
DELISTES 8
DELIRANT 8
DELENDE 7
DELISK 7
DELIKT 7
DELING 7
DELJ 7
DELSAK 7
DELFIN 7
DELISTA 7
DELIREN 7
DELDENE 7
DELEREN 7
DELERNE 7
DELIRIA 7
DELTAER 7
DELISTE 7
DELTAET 7
DELERES 7
DELIRET 7
DELTIDA 7
DELTAEN 7
DELEIDE 7
DELEIER 7
DELSTAT 7
DELTATT 7
DELTAES 7
DELERER 7
DELERTE 7
DELIRER 7
DELERT 6
DELTAR 6
DELDER 6
DELEID 6
DELTAS 6
DELIST 6
DELIRE 6
DELENE 6
DELDEN 6
DELERE 6
DELTID 6
DELDA 5
DELTA 5
DELER 5
DELES 5
DELIR 5
DELTE 5
DELET 5
DELEN 5
DELE 4
DELA 4
DELD 4
DELS 4
DELT 4

Ord som slutter med DEL

OrdPoeng
LOCOHANDEL 23
NABOBYDEL 21
BYTTEMIDDEL 20
BØRSHANDEL 19
MYGGMIDDEL 19
HØYADEL 18
MYNTHANDEL 18
ØKONOMIDEL 18
UTSTYRSDEL 18
MUSEUMSDEL 18
JULEHANDEL 18
SYVENDEDEL 18
RÅDYRSADEL 18
BANKSVINDEL 18
SMUGHANDEL 17
HØYDEL 17
LØPESEDDEL 17
SMØRHANDEL 17
KJØNNSDEL 17
KROPPSDEL 17
BUTIKKDEL 17
FLYHANDEL 17
FØLGESEDDEL 17
KLØVSADEL 17
GULLHANDEL 16
SLAVEHANDEL 16
NÆRINGSDEL 16
TJUENDEDEL 16
PASSVINDEL 16
MØLLMIDDEL 16
HEVEMIDDEL 16
SÆRFORDEL 16
FØDEMIDDEL 16
BOKHANDEL 16
SPOTHANDEL 16
VOLUMDEL 16
LÆRHANDEL 16
KAMPMIDDEL 16
PROGRAMDEL 16
PORTHANDEL 16
LÆREMIDDEL 16
IMPORTANDEL 16
SJUENDEDEL 16
NAZIBØDDEL 16
TUSKHANDEL 16
SYKKELDEL 16
FORHOLDSDEL 16
OLJEHANDEL 16
POLERMIDDEL 16
SOVEMIDDEL 15
PAKKSEDDEL 15
JERNHANDEL 15
LØSEMIDDEL 15
ANALYSEDEL 15
AUSTHANDEL 15
ØSTHANDEL 15
TRYGDEDEL 15
SPRÅKDEL 15
BRØKDEL 15
BOTEMIDDEL 15
FJORTENDEL 15
HÅRMIDDEL 15
VAREHANDEL 15
SMÅHANDEL 15
SKOGHANDEL 15
VEDVENDEL 15
UTENRIKSDEL 15
VINHANDEL 14
TORGHANDEL 14
SKIPSANDEL 14
BILHANDEL 14
PAKKSADEL 14
BLØTDEL 14
STØRSTEDEL 14
PROSENTDEL 14
VIVENDEL 14
HOVEDDEL 14
HUNDREDEL 14
BREVADEL 14
NÅDEMIDDEL 14
KAPITALDEL 14
ARMATURDEL 14
BLAUTDEL 14
BIBELDEL 14
SYTTENDEL 14
PLANKEADEL 14
AVDRAGSDEL 14
SLITASJEDEL 14
LUSEMIDDEL 14
AKSJEANDEL 14
BILLIONDEL 14
SYVDEL 14
LØNNSANDEL 14
LÅNEMIDDEL 14
HØGADEL 14
TREDEVTEDEL 14
PERSONDEL 13
BESTANDDEL 13
JENTEANDEL 13
FØRTIDEL 13
SMÅSEDDEL 13
HØGDEL 13
BØDDEL 13
RUSMIDDEL 13
SKRIVEDEL 13
RESERVEDEL 13
FJERDEDEL 13
MAKTMIDDEL 13
OPPDEL 13
KVINNEDEL 13
SOLVENDEL 13
GATEHANDEL 13
HALSMANDEL 13
YTTERDEL 13
LEGATMIDDEL 13
MUTSEDDEL 13
TJUEDEL 13
LØNNSADEL 13
SYTTIDEL 13
SØNDERDEL 13
ÅTTENDEDEL 13
ELLEVTEDEL 13
STORHANDEL 13
VERDENSDEL 13
HOFFADEL 13
FORFORDEL 13
BYDEL 13
TOLVTEDEL 13
TUSENDEDEL 13
SIKTEMIDDEL 13
LEGEMIDDEL 12
ALGEMIDDEL 12
MINSTEANDEL 12
SJETTEDEL 12
LÅNEANDEL 12
FINFORDEL 12
HOTELLDEL 12
TREDJEDEL 12
LINBENDEL 12
KONTORDEL 12
PLANTEDEL 12
SAMHANDEL 12
TREDVEDEL 12
ELLEVEDEL 12
FORMIDDEL 12
PUDDEL 12
LAMMESADEL 12
FRIHANDEL 12
SJUDEL 12
MARKEDSDEL 12
KAMPDEL 12
ØLSEIDEL 12
KYNDEL 12
FLYDEL 12
MILLIONDEL 12
PLIKTDEL 12
OMFORDEL 12
SALTHANDEL 12
NETTHANDEL 12
HALVDEL 12
BUNDEL 12
UFORDEL 12
LANDHANDEL 12
TOLVDEL 11
LODDSEDDEL 11
KURSDEL 11
MUNNDEL 11
LEGEMSDEL 11
VEKTDEL 11
ETSEMIDDEL 11
VRAKDEL 11
LÅGADEL 11
OVERDEL 11
TENNMIDDEL 11
KASSETTDEL 11
TUSENDEL 11
SEKSTENDEL 11
EIGENANDEL 11
TVERRDEL 11
LAVENDEL 11
FEMTENDEL 11
MOTORDEL 11
ARVEADEL 11
MASKINDEL 11
UNDERDEL 11
ÅNDSADEL 11
EGENANDEL 10
ENKELTDEL 10
SEKSTIDEL 10
FRISEDDEL 10
DAMESADEL 10
LAVADEL 10
VONDEL 10
SMÅDEL 10
BAKDEL 10
ØSTDEL 10
TRETTENDEL 10
RØRDEL 10
ÅTTEDEL 10
SVINDEL 10
FORMDEL 10
IDRETTSDEL 10
LÅNEDEL 10
DAGSEDDEL 10
SPINDEL 10
BANEDEL 10
ÅTTIDEL 10
ARVEDEL 10
SUNDDEL 10
STRUDEL 10
LIGGEDEL 10
FEMTEDEL 10
FEMTIDEL 10
MIDTERDEL 10
TØDDEL 10
MERKEDEL 10
VEDDEL 9
NIENDEDEL 9
SENDERDEL 9
FRAMDEL 9
TEORIDEL 9
AKTERDEL 9
RIKSADEL 9
VANDEL 9
SKAMDEL 9
VINDEL 9
PENDEL 9
TRETTIDEL 9
URADEL 9
BILDEL 9
NITTENDEL 9
TIENDEDEL 9
FREMDEL 9
EIERANDEL 9
BENDEL 9
RIDESADEL 9
SEERANDEL 9
TVEDEL 9
PADDEL 9
STORDEL 8
FLERDEL 8
TAKTDEL 8
SEKSDEL 8
GLANDEL 8
NUDEL 8
KORDEL 8
HANDEL 8
HENDEL 8
FORDEL 8
FIREDEL 8
TEIGDEL 8
AVDEL 8
NEDERDEL 8
FEMDEL 8
UEDEL 8
STATSDEL 8
ATTENDEL 8
MIDTDEL 8
NITTIDEL 8
LENSADEL 8
LANDSDEL 8
INNERDEL 8
SLITEDEL 8
UTDEL 8
LANDADEL 8
LATINDEL 8
FILDEL 7
LAGDEL 7
FIRDEL 7
MIDDEL 7
MANDEL 7
LESEDEL 7
FENDEL 7
FINDEL 7
TIDSDEL 7
MEDDEL 7
SAMDEL 7
EIENDEL 7
OMDEL 7
FRADEL 7
TREDEL 6
LEDDEL 6
SEIDEL 6
SEDDEL 6
RODEL 6
TODEL 6
FIDEL 6
SANDEL 6
SNIDEL 6
TILDEL 6
DADDEL 6
INNDEL 6
NIDEL 5
TIDEL 5
SADEL 5
ODEL 5
ANDEL 5
ADEL 4
EDEL 4
IDEL 4

Bøyningsformer av DEL

Anagram av DEL

For mer informasjon om ordet DEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok