DEL i Scrabble - ordspill.com

DEL i Scrabble

DEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1L1

Ved å legge til én bokstav til DEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DÆLE 9
LYDE 9
DØLE 8
LEVD 7
DELJ 7
DVEL 7
HELD 6
KLED 5
GLED 5
ODLE 5
LEGD 5
MELD 5
ODEL 5
LIDE 4
LIED 4
LEND 4
LEID 4
ADEL 4
LEDA 4
LADE 4
ADLE 4
IDEL 4
ELDA 4
DELT 4
DELS 4
DELA 4
DALE 4
ILDE 4

Ord som starter på DEL

OrdPoeng
DELTIDSJOBB 21
DELBYGGING 21
DELLØYSING 20
DELEFORBUDA 19
DELPROSJEKT 19
DELPRODUKTA 19
DELPRODUKT 18
DELEFORBUD 18
DELOPPDRAG 18
DELKULTUREN 18
DELEFLYTENE 17
DELSYSTEMET 17
DELRAPPORT 17
DELPROGRAM 16
DELKULTUR 16
DELEFLYTEN 16
DELEFLYTER 16
DELAVGIFTER 16
DELSYSTEMA 16
DELEVEGGENE 16
DELARTIUMER 15
DELEVEGGEN 15
DELENUMMER 15
DELAVGIFTA 15
DELOMRÅDER 15
DELEGASJON 15
DELEVEGGER 15
DELBARHETA 15
DELSYSTEM 15
DELLØSNING 15
DELOMRÅDET 15
DELBETALING 15
DELPREMIENE 15
DELASPEKTET 15
DELTAVINGER 15
DELAKTIGHET 15
DELTIDSLØNT 15
DELASPEKTER 15
DELOMRÅDA 14
DELTIDSELEV 14
DELEPRISENE 14
DELJINGENE 14
DELELIGHETA 14
DELINKVENT 14
DELTAVINGE 14
DELASPEKTA 14
DELRUTINENE 14
DELKASKOENE 14
DELAVGIFT 14
DELPREMIEN 14
DELEFLYT 14
DELOMRÅDE 14
DELPREMIER 14
DELBARHET 14
DELANSVARET 14
DELRUTINER 13
DELPREMIE 13
DELENUMRA 13
DELASPEKT 13
DELEATUREN 13
DELEBILENE 13
DELJINGEN 13
DELTAFORMA 13
DELELIGHET 13
DELTAVING 13
DELARTIUM 13
DELETÆRE 13
DELMÅLENE 13
DELETÆRT 13
DELSTUDIER 13
DELEPRISEN 13
DELELINJER 13
DELJINGER 13
DELEVEGG 13
DELKASKOER 13
DELENUMRE 13
DELKASKOEN 13
DELEPRISER 13
DELANSVARA 13
DELMENGDENE 13
DELPLANENE 13
DELTAKINGER 13
DELRUTINEN 13
DELMARKEDER 13
DELSTUDIEN 13
DELKATALOG 13
DELELINJEN 13
DELEATURER 13
DELEBILEN 12
DELMARKEDA 12
DELETÆR 12
DELPLANER 12
DELELINJA 12
DELIKATESSE 12
DELMENGDEN 12
DELIKATERES 12
DELPLANEN 12
DELRUTINE 12
DELSTUDIE 12
DELELINJE 12
DELINDEKSEN 12
DELTAGELSEN 12
DELERINGENE 12
DELEBILER 12
DELEKSAMEN 12
DELANSVAR 12
DELTAKELSEN 12
DELEGERING 12
DELJINGA 12
DELMENGDER 12
DELMÅLET 12
DELEMANGEL 12
DELTAKINGA 12
DELIRIUM 12
DELIKATERT 11
DELJERNE 11
DELMENGDE 11
DELTAINGEN 11
DELMÅLA 11
DELMARKED 11
DELTAKING 11
DELTAKERNE 11
DELTAKEREN 11
DELJEREN 11
DELEATUR 11
DELJENDE 11
DELJING 11
DELTAGEREN 11
DELSALGENE 11
DELESALGET 11
DELAKTIGE 11
DELIKATERE 11
DELTAGELSE 11
DELTAKENDE 11
DELTAINGER 11
DELEGATENE 11
DELKREDERE 11
DELKASKO 11
DELTAKELSE 11
DELEPRIS 11
DELTAGERNE 11
DELERINGEN 11
DELERINGER 11
DELTAGENDE 11
DELIKATER 10
DELELAGER 10
DELIRANTEN 10
DELINGENE 10
DELERINGA 10
DELSTATENE 10
DELEGATEN 10
DELIRANTER 10
DELTAINGA 10
DELTAGERE 10
DELMÅL 10
DELJERE 10
DELEBIL 10
DELBARE 10
DELAKTIG 10
DELSALGET 10
DELELAGRA 10
DELEGERTE 10
DELINDEKS 10
DELEGERER 10
DELIRISKE 10
DELJEDE 10
DELEGATER 10
DELFINENE 10
DELELAGRE 10
DELEGERES 10
DELIKTENE 10
DELBART 10
DELJETE 10
DELSAKENE 10
DELJENE 10
DELESALGA 10
DELTAKERE 10
DELPLAN 10
DELJES 9
DELJET 9
DELBAR 9
DELSAKER 9
DELVIS 9
DELJEN 9
DELJER 9
DELSALGA 9
DELTAING 9
DELSAKEN 9
DELESALG 9
DELTAGER 9
DELTAKER 9
DELFINER 9
DELINGEN 9
DELEGERT 9
DELERING 9
DELERENDE 9
DELIKTER 9
DELFINEN 9
DELIRISK 9
DELELIGE 9
DELIRANTE 9
DELSTATEN 9
DELIKTET 9
DELIRERER 9
DELINGER 9
DELSTATER 9
DELIRERES 9
DELIRIENE 9
DELTIDENE 9
DELIKATE 9
DELEIERNE 9
DELEGERE 9
DELIRERTE 9
DELEIEREN 9
DELEGER 8
DELIKTA 8
DELEGAT 8
DELINGA 8
DELTOK 8
DELIKAT 8
DELSALG 8
DELELIG 8
DELTAENE 8
DELJE 8
DELSAKA 8
DELJA 8
DELTIDER 8
DELIRANT 8
DELIRERT 8
DELEIERE 8
DELTATTE 8
DELIRIER 8
DELIRERE 8
DELTIDEN 8
DELIRIET 8
DELTATT 7
DELJ 7
DELFIN 7
DELSAK 7
DELIKT 7
DELING 7
DELTAES 7
DELIRIA 7
DELERTE 7
DELEIER 7
DELERNE 7
DELEIDE 7
DELEREN 7
DELTAET 7
DELSTAT 7
DELERES 7
DELTAER 7
DELENDE 7
DELTAEN 7
DELERER 7
DELTIDA 7
DELIRER 7
DELDENE 7
DELEID 6
DELTAR 6
DELDER 6
DELERE 6
DELERT 6
DELDEN 6
DELTAS 6
DELENE 6
DELTID 6
DELER 5
DELTA 5
DELES 5
DELET 5
DELEN 5
DELTE 5
DELDA 5
DELA 4
DELE 4
DELS 4
DELD 4
DELT 4

Ord som slutter med DEL

OrdPoeng
KJØPSFORDEL 24
LOCOHANDEL 23
BØRSSVINDEL 21
NABOBYDEL 21
BYGNINGSDEL 21
KONGEPUDDEL 20
MYGGMIDDEL 19
KJØRESEDDEL 19
BØRSHANDEL 19
PAPIRHANDEL 19
BANEHALVDEL 19
MUSEUMSDEL 18
MYNTHANDEL 18
UTSTYRSDEL 18
ØKONOMIDEL 18
JULEHANDEL 18
SYVENDEDEL 18
HØYADEL 18
BOLIGHANDEL 18
RÅDYRSADEL 18
TIPPEMIDDEL 18
BANKSVINDEL 18
PUSSEMIDDEL 18
PENSJONSDEL 18
SMØREMIDDEL 17
BONDEHANDEL 17
LØPESEDDEL 17
KUNSTHANDEL 17
KONSUMANDEL 17
KJEDEHANDEL 17
KROPPSDEL 17
SKIPSHANDEL 17
SMØRHANDEL 17
SMUGHANDEL 17
KLØVSADEL 17
FLYHANDEL 17
KJØNNSDEL 17
BUTIKKDEL 17
AKSJEHANDEL 17
TUSKHANDEL 16
LÆRHANDEL 16
PASSVINDEL 16
SÆRFORDEL 16
PROGRAMDEL 16
KAMPMIDDEL 16
SJUENDEDEL 16
MØLLMIDDEL 16
OLJEHANDEL 16
NAZIBØDDEL 16
BOKHANDEL 16
SPOTHANDEL 16
KVITEMIDDEL 16
ABORTMIDDEL 16
VIRKEMIDDEL 16
IMPORTANDEL 16
KVISEMIDDEL 16
KORTSVINDEL 16
HUNDREDEDEL 16
FORHOLDSDEL 16
PORTHANDEL 16
TJUENDEDEL 16
LÆREMIDDEL 16
FØDEMIDDEL 16
GULLHANDEL 16
POLERMIDDEL 16
HEVEMIDDEL 16
NÆRINGSDEL 16
HÅRMIDDEL 15
LOKKEMIDDEL 15
TRYGDEDEL 15
KRAKKMANDEL 15
HESTEHANDEL 15
ØSTHANDEL 15
BOTEMIDDEL 15
BINDEMIDDEL 15
JERNHANDEL 15
VERNEMIDDEL 15
LØSEMIDDEL 15
PENGESEDDEL 15
STORSVINDEL 15
SOVEMIDDEL 15
FARGEHANDEL 15
ANALYSEDEL 15
FJORTENDEL 15
PAKKSEDDEL 15
VAREHANDEL 15
SKOGHANDEL 15
AUSTHANDEL 15
VEDVENDEL 15
SMÅHANDEL 15
BRØKDEL 15
SILKEHANDEL 14
TORGHANDEL 14
LUSEMIDDEL 14
SLITASJEDEL 14
LÅNEMIDDEL 14
BILLIONDEL 14
KAPITALDEL 14
SKIPSANDEL 14
BILHANDEL 14
TREDEVTEDEL 14
AKSJEANDEL 14
BREVADEL 14
HUNDREDEL 14
NÅDEMIDDEL 14
VINHANDEL 14
HØGADEL 14
SYTTENDEL 14
PROSENTDEL 14
LØNNSANDEL 14
AVDRAGSDEL 14
BIBELDEL 14
SYVDEL 14
PLANKEADEL 14
MOTTAKERDEL 14
HOVEDDEL 14
ARMATURDEL 14
STØRSTEDEL 14
SPISESEDDEL 14
VIVENDEL 14
VERDENSDEL 13
TJUEDEL 13
SMÅSEDDEL 13
GLIDEMIDDEL 13
TOLVTEDEL 13
BESTANDDEL 13
TUSENDEDEL 13
JENTEANDEL 13
HALSMANDEL 13
MAKTMIDDEL 13
ELLEVTEDEL 13
STEMMEANDEL 13
TILLEGGSDEL 13
RENTEFORDEL 13
RESERVEDEL 13
STORHANDEL 13
ÅTTENDEDEL 13
PERSONDEL 13
GATEHANDEL 13
SIKTEMIDDEL 13
OPPDEL 13
RUSMIDDEL 13
SOLVENDEL 13
SYTTIDEL 13
BØDDEL 13
BYDEL 13
SKRIVEDEL 13
FØRTIDEL 13
LØNNSADEL 13
KVINNEDEL 13
FJERDEDEL 13
YTTERDEL 13
HOFFADEL 13
FORFORDEL 13
FINFORDEL 12
KYNDEL 12
FLYDEL 12
LEGEMIDDEL 12
KONTORDEL 12
HALVDEL 12
SALTHANDEL 12
ALGEMIDDEL 12
NETTHANDEL 12
MILLIONDEL 12
HOTELLDEL 12
TREDJEDEL 12
LANDHANDEL 12
PUDDEL 12
PLANTEDEL 12
LINBENDEL 12
SAMHANDEL 12
FORMIDDEL 12
LAMMESADEL 12
TREDVEDEL 12
SJETTEDEL 12
MARKEDSDEL 12
KAMPDEL 12
FRIHANDEL 12
SKATTSEDDEL 12
ØLSEIDEL 12
MINSTEANDEL 12
SJUDEL 12
OMFORDEL 12
ELLEVEDEL 12
LÅNEANDEL 12
LAVENDEL 11
SEKSTENDEL 11
MOTORDEL 11
UNDERDEL 11
ETSEMIDDEL 11
TUSENDEL 11
VEKTDEL 11
KASSETTDEL 11
EIGENANDEL 11
LODDSEDDEL 11
NITTENDEDEL 11
OVERDEL 11
LÅGADEL 11
TOLVDEL 11
LEGEMSDEL 11
VRAKDEL 11
KURSDEL 11
MASKINDEL 11
TENNMIDDEL 11
FEMTENDEL 11
RØRDEL 10
IDRETTSDEL 10
LÅNEDEL 10
EGENANDEL 10
ENKELTDEL 10
SEKSTIDEL 10
ØSTDEL 10
BAKDEL 10
DAGSEDDEL 10
LAVADEL 10
FEMTEDEL 10
SPINDEL 10
ÅTTEDEL 10
ARVEDEL 10
SVINDEL 10
SMÅDEL 10
FEMTIDEL 10
STRUDEL 10
FRISEDDEL 10
TRETTENDEL 10
TØDDEL 10
ÅTTIDEL 10
BANEDEL 10
LIGGEDEL 10
AKTERDEL 9
TEORIDEL 9
VINDEL 9
URADEL 9
EIERANDEL 9
FREMDEL 9
FRAMDEL 9
VANDEL 9
PADDEL 9
BENDEL 9
TIENDEDEL 9
SEERANDEL 9
PENDEL 9
BILDEL 9
NIENDEDEL 9
RIDESADEL 9
TVEDEL 9
SENDERDEL 9
NITTENDEL 9
TRETTIDEL 9
UTDEL 8
NUDEL 8
HANDEL 8
HENDEL 8
UEDEL 8
AVDEL 8
LATINDEL 8
MIDTDEL 8
LANDSDEL 8
SEKSDEL 8
NEDERDEL 8
ATTENDEL 8
SLITEDEL 8
FEMDEL 8
LENSADEL 8
FORDEL 8
FLERDEL 8
FIREDEL 8
NITTIDEL 8
LANDADEL 8
KORDEL 8
LAGDEL 7
EIENDEL 7
OMDEL 7
MEDDEL 7
LESEDEL 7
MIDDEL 7
MANDEL 7
FINDEL 7
FIRDEL 7
RODEL 6
SEIDEL 6
TILDEL 6
DADDEL 6
SEDDEL 6
SNIDEL 6
INNDEL 6
TREDEL 6
TODEL 6
SANDEL 6
ANDEL 5
SADEL 5
TIDEL 5
NIDEL 5
ODEL 5
IDEL 4
ADEL 4
EDEL 4

Bøyningsformer av DEL

Anagram av DEL

For mer informasjon om ordet DEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok