DEL i Scrabble - ordspill.com

DEL i Scrabble

DEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1L1

Ved å legge til én bokstav til DEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DÆLE 9
LYDE 9
DØLE 8
LEVD 7
DELJ 7
DVEL 7
HELD 6
KLED 5
GLED 5
ODLE 5
LEGD 5
MELD 5
ODEL 5
LIDE 4
LIED 4
LEND 4
LEID 4
ADEL 4
LEDA 4
LADE 4
ADLE 4
IDEL 4
ELDA 4
DELT 4
DELS 4
DELA 4
DALE 4
ILDE 4

Ord som starter på DEL

OrdPoeng
DELSPØRSMÅL 22
DELBYGGING 21
DELLØYSING 20
DELPROSJEKT 19
DELEFORBUDA 19
DELPRODUKTA 19
DELOPPDRAG 18
DELKULTUREN 18
DELPRODUKT 18
DELEFORBUD 18
DELRAPPORT 17
DELSYSTEMER 17
DELEFLYTENE 17
DELEFLYTER 16
DELSYSTEMA 16
DELKULTUR 16
DELPROGRAM 16
DELTAMUSKEL 16
DELEVEGGENE 16
DELEFLYTEN 16
DELENUMMER 15
DELBARHETA 15
DELOMRÅDET 15
DELARTIUMER 15
DELEVEGGER 15
DELLØSNING 15
DELEGASJON 15
DELASPEKTER 15
DELASPEKTET 15
DELEVEGGEN 15
DELPREMIENE 15
DELOMRÅDER 15
DELBETALING 15
DELAKTIGHET 15
DELSYSTEM 15
DELAVGIFTA 15
DELTAVINGEN 15
DELAVGIFT 14
DELINKVENT 14
DELOMRÅDA 14
DELBARHET 14
DELASPEKTA 14
DELEFLYT 14
DELPREMIER 14
DELTAVINGE 14
DELJINGENE 14
DELOMRÅDE 14
DELANSVARET 14
DELELIGHETA 14
DELPREMIEN 14
DELSTUDIENE 14
DELKASKOENE 14
DELTAFORMET 14
DELEPRISENE 14
DELKASKOER 13
DELEVEGG 13
DELRUTINEN 13
DELMÅLENE 13
DELSTUDIEN 13
DELELINJER 13
DELELIGHET 13
DELETÆRE 13
DELMENGDENE 13
DELTAKINGEN 13
DELEATUREN 13
DELJINGEN 13
DELEPRISEN 13
DELEBILENE 13
DELETÆRT 13
DELMARKEDER 13
DELEATURER 13
DELSTUDIER 13
DELARTIUM 13
DELTAFORMA 13
DELPREMIE 13
DELANSVARA 13
DELRUTINER 13
DELELINJEN 13
DELENUMRE 13
DELKASKOEN 13
DELEPRISER 13
DELJINGER 13
DELTAVING 13
DELENUMRA 13
DELPLANENE 13
DELASPEKT 13
DELKATALOG 13
DELPLANER 12
DELIKATESSE 12
DELINDEKSEN 12
DELEBILER 12
DELANSVAR 12
DELEBILEN 12
DELSTUDIE 12
DELTAGELSER 12
DELTAKELSER 12
DELRUTINE 12
DELELINJE 12
DELELINJA 12
DELTAINGENE 12
DELJINGA 12
DELETÆR 12
DELMENGDER 12
DELEKSAMEN 12
DELMARKEDA 12
DELEGERING 12
DELMENGDEN 12
DELPLANEN 12
DELMÅLET 12
DELTAKINGA 12
DELIRIUM 12
DELERINGENE 12
DELEMANGEL 12
DELIKATERES 12
DELEPRIS 11
DELERINGER 11
DELMÅLA 11
DELTAKENDE 11
DELIKATERT 11
DELIKATERE 11
DELTAKING 11
DELTAGELSE 11
DELSALGENE 11
DELJING 11
DELTAGENDE 11
DELTAKELSE 11
DELESALGET 11
DELMENGDE 11
DELMARKED 11
DELKREDERE 11
DELTAKERNE 11
DELKASKO 11
DELTAINGER 11
DELEGATENE 11
DELJERNE 11
DELTAGERNE 11
DELERINGEN 11
DELAKTIGE 11
DELJEREN 11
DELEATUR 11
DELTAKEREN 11
DELJENDE 11
DELTAGEREN 11
DELTAINGEN 11
DELSTATENE 10
DELTAKERE 10
DELIRANTEN 10
DELERINGA 10
DELSAKENE 10
DELIRANTER 10
DELTAINGA 10
DELEGATEN 10
DELTAGERE 10
DELSALGET 10
DELIKATER 10
DELESALGA 10
DELINGENE 10
DELMÅL 10
DELJERE 10
DELEBIL 10
DELBARE 10
DELAKTIG 10
DELELAGRA 10
DELEGERTE 10
DELJEDE 10
DELINDEKS 10
DELIRISKE 10
DELFINENE 10
DELEGERER 10
DELPLAN 10
DELJENE 10
DELBART 10
DELEGATER 10
DELIKTENE 10
DELJETE 10
DELELAGER 10
DELEGERES 10
DELELAGRE 10
DELSAKER 9
DELEGERT 9
DELSAKEN 9
DELSALGA 9
DELINGEN 9
DELFINER 9
DELESALG 9
DELJER 9
DELEGERE 9
DELJEN 9
DELJES 9
DELJET 9
DELSTATER 9
DELVIS 9
DELBAR 9
DELIKTER 9
DELTAING 9
DELSTATEN 9
DELIRERES 9
DELTIDENE 9
DELTAGER 9
DELFINEN 9
DELIRISK 9
DELELIGE 9
DELIKTET 9
DELERENDE 9
DELIRANTE 9
DELIRIENE 9
DELINGER 9
DELEIEREN 9
DELIRERTE 9
DELIRERER 9
DELERING 9
DELTAKER 9
DELIKATE 9
DELEIERNE 9
DELSAKA 8
DELEGER 8
DELIKTA 8
DELIKAT 8
DELSALG 8
DELINGA 8
DELTATTE 8
DELELIG 8
DELEGAT 8
DELIRANT 8
DELIRIET 8
DELJE 8
DELJA 8
DELTIDEN 8
DELTAENE 8
DELIRERT 8
DELTOK 8
DELEIERE 8
DELIRERE 8
DELIRIER 8
DELTIDER 8
DELIRIA 7
DELJ 7
DELFIN 7
DELIKT 7
DELSAK 7
DELING 7
DELEREN 7
DELTAER 7
DELTAET 7
DELSTAT 7
DELEIER 7
DELERNE 7
DELEIDE 7
DELIRER 7
DELTAEN 7
DELERES 7
DELTIDA 7
DELERTE 7
DELTATT 7
DELERER 7
DELDENE 7
DELTAES 7
DELENDE 7
DELERE 6
DELTAS 6
DELTID 6
DELERT 6
DELDEN 6
DELDER 6
DELENE 6
DELEID 6
DELTAR 6
DELET 5
DELER 5
DELES 5
DELEN 5
DELTE 5
DELTA 5
DELDA 5
DELA 4
DELS 4
DELE 4
DELD 4
DELT 4

Ord som slutter med DEL

OrdPoeng
KJØPSFORDEL 24
LOCOHANDEL 23
VÅPENHANDEL 22
DVERGPUDDEL 21
BYGNINGSDEL 21
NABOBYDEL 21
KONGEPUDDEL 20
BANEHALVDEL 19
KJØRESEDDEL 19
MYGGMIDDEL 19
BØRSHANDEL 19
PAPIRHANDEL 19
MYNTHANDEL 18
ØKONOMIDEL 18
JULEHANDEL 18
BOLIGHANDEL 18
UTSTYRSDEL 18
HØYADEL 18
PUSSEMIDDEL 18
SYVENDEDEL 18
RÅDYRSADEL 18
PENSJONSDEL 18
MUSEUMSDEL 18
SMØRHANDEL 17
KJØNNSDEL 17
BUTIKKDEL 17
KROPPSDEL 17
SMUGHANDEL 17
LØPESEDDEL 17
FLYHANDEL 17
KLØVSADEL 17
SMØREMIDDEL 17
KUNSTHANDEL 17
KONSUMANDEL 17
AKSJEHANDEL 17
KJEDEHANDEL 17
SÆRFORDEL 16
PASSVINDEL 16
UGRASMIDDEL 16
SPOTHANDEL 16
ABORTMIDDEL 16
IMPORTANDEL 16
KVISEMIDDEL 16
PROGRAMDEL 16
KAMPMIDDEL 16
OLJEHANDEL 16
SJUENDEDEL 16
MØLLMIDDEL 16
NAZIBØDDEL 16
FORHOLDSDEL 16
LÆRHANDEL 16
SYTTENDEDEL 16
TJUENDEDEL 16
PORTHANDEL 16
GULLHANDEL 16
LÆREMIDDEL 16
TUSKHANDEL 16
BOKHANDEL 16
KORTSVINDEL 16
VASKEMIDDEL 16
FØDEMIDDEL 16
HUNDREDEDEL 16
HEVEMIDDEL 16
NÆRINGSDEL 16
HÅRMIDDEL 15
ØSTHANDEL 15
HOSTEMIDDEL 15
VEDVENDEL 15
SLIPEMIDDEL 15
UTENRIKSDEL 15
TRYGDEDEL 15
SMÅHANDEL 15
KRAKKMANDEL 15
BINDEMIDDEL 15
BOTEMIDDEL 15
ANALYSEDEL 15
JERNHANDEL 15
VASKESEDDEL 15
LØSEMIDDEL 15
SOVEMIDDEL 15
VAREHANDEL 15
PENGESEDDEL 15
SKOGHANDEL 15
FJORTENDEL 15
TOLLSVINDEL 15
PAKKSEDDEL 15
AUSTHANDEL 15
FARGEHANDEL 15
LOKKEMIDDEL 15
BRØKDEL 15
SKIPSANDEL 14
HØGADEL 14
LÅNEMIDDEL 14
BILLIONDEL 14
KAPITALDEL 14
MOTTAKERDEL 14
PROSENTDEL 14
AKSJEANDEL 14
SYTTENDEL 14
VIVENDEL 14
STØRSTEDEL 14
PLANKEADEL 14
HUNDREDEL 14
TORGHANDEL 14
SPISESEDDEL 14
BILHANDEL 14
BREVADEL 14
BIBELDEL 14
SYVDEL 14
ARMATURDEL 14
ÅTTIENDEDEL 14
SILKEHANDEL 14
SLITASJEDEL 14
AVDRAGSDEL 14
LUSEMIDDEL 14
LØNNSANDEL 14
HELSEMIDDEL 14
VINHANDEL 14
NÅDEMIDDEL 14
HOVEDDEL 14
LØNNSADEL 13
ÅTTENDEDEL 13
GATEHANDEL 13
HALSMANDEL 13
MAKTMIDDEL 13
TOLVTEDEL 13
GLIDEMIDDEL 13
SKRIVEDEL 13
BESTANDDEL 13
RUSMIDDEL 13
LODDEMIDDEL 13
PERSONDEL 13
SOLVENDEL 13
SIKTEMIDDEL 13
TJUEDEL 13
VERDENSDEL 13
STORHANDEL 13
FØRTIDEL 13
BYDEL 13
STEMMEANDEL 13
SYTTIDEL 13
YTTERDEL 13
HOFFADEL 13
RENTEFORDEL 13
TUSENDEDEL 13
SMÅSEDDEL 13
RESERVEDEL 13
OPPDEL 13
ELLEVTEDEL 13
FJERDEDEL 13
KVINNEDEL 13
FORFORDEL 13
BØDDEL 13
JENTEANDEL 13
NETTHANDEL 12
KAMPDEL 12
HALVDEL 12
LAMMESADEL 12
LEGEMIDDEL 12
MARKEDSDEL 12
ALGEMIDDEL 12
SJUDEL 12
MILLIONDEL 12
LANDHANDEL 12
SALTHANDEL 12
KYNDEL 12
LINBENDEL 12
FINFORDEL 12
LÅNEANDEL 12
SAMHANDEL 12
PLANTEDEL 12
HOTELLDEL 12
TREDJEDEL 12
TREDVEDEL 12
ELLEVEDEL 12
PUDDEL 12
KONTORDEL 12
OMFORDEL 12
SKATTSEDDEL 12
FORMIDDEL 12
FLYDEL 12
SJETTEDEL 12
TRILLIONDEL 12
FRIHANDEL 12
ØLSEIDEL 12
UNDERDEL 11
LAVENDEL 11
TUSENDEL 11
MOTORDEL 11
MASKINDEL 11
ETSEMIDDEL 11
SEKSTENDEL 11
OVERDEL 11
EIGENANDEL 11
VRAKDEL 11
KASSETTDEL 11
LÅGADEL 11
KURSDEL 11
TENNMIDDEL 11
LODDSEDDEL 11
LEGEMSDEL 11
FEMTENDEL 11
VEKTDEL 11
NITTENDEDEL 11
TOLVDEL 11
TØDDEL 10
BAKDEL 10
RØRDEL 10
TRETTENDEL 10
ØSTDEL 10
IDRETTSDEL 10
SMÅDEL 10
LIGGEDEL 10
SVINDEL 10
LAVADEL 10
STRUDEL 10
SPINDEL 10
DAGSEDDEL 10
ÅTTEDEL 10
BANEDEL 10
EGENANDEL 10
ENKELTDEL 10
FRISEDDEL 10
SEKSTIDEL 10
LÅNEDEL 10
FEMTEDEL 10
ARVEDEL 10
ÅTTIDEL 10
FEMTIDEL 10
TIENDEDEL 9
AKTERDEL 9
VINDEL 9
TVEDEL 9
BILDEL 9
RIDESADEL 9
URADEL 9
NITTENDEL 9
TEORIDEL 9
SENDERDEL 9
PADDEL 9
TRETTIDEL 9
EIERANDEL 9
FRAMDEL 9
BENDEL 9
SEERANDEL 9
PENDEL 9
FREMDEL 9
NIENDEDEL 9
VANDEL 9
LENSADEL 8
LANDADEL 8
KORDEL 8
NITTIDEL 8
LANDSDEL 8
SLITEDEL 8
HENDEL 8
FORDEL 8
FIREDEL 8
ATTENDEL 8
FLERDEL 8
MIDTDEL 8
UEDEL 8
NUDEL 8
LATINDEL 8
AVDEL 8
FEMDEL 8
HANDEL 8
NEDERDEL 8
UTDEL 8
SEKSDEL 8
OMDEL 7
MEDDEL 7
FINDEL 7
LAGDEL 7
MANDEL 7
LESEDEL 7
EIENDEL 7
FIRDEL 7
MIDDEL 7
RODEL 6
TILDEL 6
TREDEL 6
TODEL 6
INNDEL 6
SANDEL 6
SNIDEL 6
SEDDEL 6
DADDEL 6
SEIDEL 6
ANDEL 5
ODEL 5
SADEL 5
NIDEL 5
TIDEL 5
IDEL 4
ADEL 4
EDEL 4

Bøyningsformer av DEL

Anagram av DEL

For mer informasjon om ordet DEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok