DEL i Scrabble - ordspill.com

DEL i Scrabble

DEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1L1

Ved å legge til én bokstav til DEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DÆLE 9
LYDE 9
DØLE 8
LEVD 7
DELJ 7
DVEL 7
HELD 6
KLED 5
GLED 5
ODLE 5
LEGD 5
MELD 5
ODEL 5
LIDE 4
LIED 4
LEND 4
LEID 4
ADEL 4
LEDA 4
LADE 4
ADLE 4
IDEL 4
ELDA 4
DELT 4
DELS 4
DELA 4
DALE 4
ILDE 4

Ord som starter på DEL

OrdPoeng
DELSPØRSMÅL 22
DELBYGGING 21
DELLØYSING 20
DELPRODUKTA 19
DELEFORBUD 18
DELPRODUKT 18
DELKULTURER 18
DELOPPDRAG 18
DELRAPPORT 17
DELEFLYTENE 17
DELPROGRAM 16
DELEFLYTEN 16
DELEFLYTER 16
DELKULTUR 16
DELSYSTEMA 16
DELAVGIFTER 16
DELBARHETEN 16
DELLØSNINGA 16
DELTAMUSKEL 16
DELEVEGGENE 16
DELTIDSLØNT 15
DELARTIUMEN 15
DELTIDSLØNN 15
DELENUMMER 15
DELSYSTEM 15
DELAVGIFTA 15
DELOMRÅDER 15
DELLØSNING 15
DELEVEGGEN 15
DELEGASJON 15
DELBETALING 15
DELAKTIGHET 15
DELTAVINGER 15
DELEVEGGER 15
DELBARHETA 15
DELASPEKTET 15
DELOMRÅDET 15
DELEFLYT 14
DELPREMIER 14
DELASPEKTA 14
DELTAVINGE 14
DELBARHET 14
DELINKVENT 14
DELTAFORMET 14
DELAVGIFT 14
DELJINGENE 14
DELEATURENE 14
DELEPRISENE 14
DELELIGHETA 14
DELPREMIEN 14
DELTIDSELEV 14
DELOMRÅDA 14
DELOMRÅDE 14
DELETÆRT 13
DELJINGER 13
DELASPEKT 13
DELPREMIE 13
DELEVEGG 13
DELEATUREN 13
DELENUMRA 13
DELARTIUM 13
DELETÆRE 13
DELRUTINER 13
DELEBILENE 13
DELTAVING 13
DELMÅLENE 13
DELENUMRE 13
DELKASKOER 13
DELTAFORMA 13
DELJINGEN 13
DELANSVARA 13
DELKATALOG 13
DELEATURER 13
DELINGSTEGN 13
DELMARKEDET 13
DELMARKEDER 13
DELEPRISEN 13
DELELIGHET 13
DELSTUDIER 13
DELPLANENE 13
DELKASKOEN 13
DELELINJER 13
DELSTUDIEN 13
DELRUTINEN 13
DELELINJEN 13
DELEPRISER 13
DELEBILEN 12
DELESALGENE 12
DELTAKINGA 12
DELEGERING 12
DELELAGRENE 12
DELSTUDIE 12
DELERINGENE 12
DELTAKELSEN 12
DELINDEKSEN 12
DELTAGELSEN 12
DELEBILER 12
DELANSVAR 12
DELPLANER 12
DELEMANGEL 12
DELRUTINE 12
DELPLANEN 12
DELMENGDER 12
DELMENGDEN 12
DELEKSAMEN 12
DELMARKEDA 12
DELELINJA 12
DELELINJE 12
DELMÅLET 12
DELETÆR 12
DELJINGA 12
DELIRIUM 12
DELKASKO 11
DELTAGENDE 11
DELJEREN 11
DELMARKED 11
DELTAKERNE 11
DELTAGERNE 11
DELMENGDE 11
DELESALGET 11
DELERINGER 11
DELJING 11
DELTAKENDE 11
DELTAGEREN 11
DELMÅLA 11
DELJERNE 11
DELTAINGEN 11
DELAKTIGE 11
DELERINGEN 11
DELKREDERE 11
DELIKATERT 11
DELIKATERE 11
DELEGATENE 11
DELTAKEREN 11
DELTAGELSE 11
DELTAKING 11
DELIRANTENE 11
DELEATUR 11
DELJENDE 11
DELIRERENDE 11
DELEPRIS 11
DELTAINGER 11
DELTAKELSE 11
DELSALGENE 11
DELJETE 10
DELEGERER 10
DELERINGA 10
DELELAGRA 10
DELFINENE 10
DELBARE 10
DELEBIL 10
DELIRISKE 10
DELINDEKS 10
DELIKATER 10
DELJERE 10
DELMÅL 10
DELTAGERE 10
DELIRANTEN 10
DELSALGET 10
DELBART 10
DELEGERES 10
DELAKTIG 10
DELJEDE 10
DELEGATER 10
DELSAKENE 10
DELJENE 10
DELTAINGA 10
DELELAGER 10
DELSTATENE 10
DELIRANTER 10
DELEGERTE 10
DELEGATEN 10
DELPLAN 10
DELINGENE 10
DELIKTENE 10
DELTAKERE 10
DELELAGRE 10
DELESALGA 10
DELBAR 9
DELJER 9
DELJET 9
DELTAING 9
DELVIS 9
DELJES 9
DELJEN 9
DELFINEN 9
DELTAGER 9
DELTAKER 9
DELSTATEN 9
DELEGERT 9
DELEGERE 9
DELIRERTE 9
DELEIERNE 9
DELTIDENE 9
DELIKTER 9
DELIKATE 9
DELEIEREN 9
DELSAKER 9
DELINGER 9
DELELIGE 9
DELIKTET 9
DELIRIENE 9
DELIRISK 9
DELIRANTE 9
DELSALGA 9
DELESALG 9
DELSAKEN 9
DELIRERER 9
DELERING 9
DELERENDE 9
DELSTATER 9
DELFINER 9
DELINGEN 9
DELIRERES 9
DELIKTA 8
DELIRANT 8
DELIRERT 8
DELTOK 8
DELSAKA 8
DELIRIET 8
DELTAENE 8
DELIRIER 8
DELSALG 8
DELTIDER 8
DELEGER 8
DELTATTE 8
DELIRERE 8
DELEIERE 8
DELIKAT 8
DELJE 8
DELJA 8
DELINGA 8
DELEGAT 8
DELELIG 8
DELTIDEN 8
DELSAK 7
DELIRER 7
DELFIN 7
DELTAEN 7
DELJ 7
DELTIDA 7
DELING 7
DELIRIA 7
DELIKT 7
DELTAET 7
DELEREN 7
DELTAER 7
DELEIER 7
DELDENE 7
DELERES 7
DELERER 7
DELENDE 7
DELERNE 7
DELTAES 7
DELEIDE 7
DELERTE 7
DELTATT 7
DELSTAT 7
DELERE 6
DELERT 6
DELTAR 6
DELENE 6
DELEID 6
DELDEN 6
DELTID 6
DELTAS 6
DELDER 6
DELTE 5
DELTA 5
DELER 5
DELDA 5
DELES 5
DELET 5
DELEN 5
DELS 4
DELA 4
DELE 4
DELD 4
DELT 4

Ord som slutter med DEL

OrdPoeng
LOCOHANDEL 23
VÅPENHANDEL 22
SUBJEKTSDEL 21
NABOBYDEL 21
OPIUMHANDEL 21
BYTTEHANDEL 21
LØYSEMIDDEL 21
BYGNINGSDEL 21
BØRSSVINDEL 21
BRUKTHANDEL 20
BØRSHANDEL 19
MYGGMIDDEL 19
BANEHALVDEL 19
KJØRESEDDEL 19
POMORHANDEL 19
UTSTYRSDEL 18
ØKONOMIDEL 18
PENSJONSDEL 18
PUSSEMIDDEL 18
JULEHANDEL 18
BANKSVINDEL 18
RÅDYRSADEL 18
MYNTHANDEL 18
SYVENDEDEL 18
HØYADEL 18
BEVISMIDDEL 18
MUSEUMSDEL 18
LØPESEDDEL 17
KJEDEHANDEL 17
FLYHANDEL 17
SMUGHANDEL 17
SMØRHANDEL 17
KONSUMANDEL 17
KUNSTHANDEL 17
KLØVSADEL 17
BUTIKKDEL 17
SKIPSHANDEL 17
KJØNNSDEL 17
KROPPSDEL 17
BONDEHANDEL 17
LÆREMIDDEL 16
BOKHANDEL 16
FØDEMIDDEL 16
GULLHANDEL 16
NÆRINGSDEL 16
HEVEMIDDEL 16
OLJEHANDEL 16
PASSVINDEL 16
TJUENDEDEL 16
LÆRHANDEL 16
SÆRFORDEL 16
SPOTHANDEL 16
NAZIBØDDEL 16
PORTHANDEL 16
KAMPMIDDEL 16
FORHOLDSDEL 16
KVISEMIDDEL 16
TUSKHANDEL 16
KVITEMIDDEL 16
IMPORTANDEL 16
ABORTMIDDEL 16
UGRASMIDDEL 16
BLEKEMIDDEL 16
PROGRAMDEL 16
MØLLMIDDEL 16
SJUENDEDEL 16
RUSSEHANDEL 16
POLERMIDDEL 16
NARKOHANDEL 15
LOKKEMIDDEL 15
TRYGDEDEL 15
SMÅHANDEL 15
VEDVENDEL 15
ØSTHANDEL 15
STORSVINDEL 15
HESTEHANDEL 15
FJORTENDEL 15
UTENRIKSDEL 15
VASKESEDDEL 15
KRAKKMANDEL 15
PAKKSEDDEL 15
AUSTHANDEL 15
SOVEMIDDEL 15
BOTEMIDDEL 15
LØSEMIDDEL 15
SKOGHANDEL 15
JERNHANDEL 15
ANALYSEDEL 15
VAREHANDEL 15
HÅRMIDDEL 15
VERNEMIDDEL 15
BRØKDEL 15
ARMATURDEL 14
SLITASJEDEL 14
ÅTTIENDEDEL 14
BILHANDEL 14
HUNDREDEL 14
HØGADEL 14
BILLIONDEL 14
SILKEHANDEL 14
PLANKEADEL 14
LÅNEMIDDEL 14
SYTTENDEL 14
TORGHANDEL 14
LUSEMIDDEL 14
KAPITALDEL 14
NÅDEMIDDEL 14
STØRSTEDEL 14
AKSJEANDEL 14
VINHANDEL 14
SYVDEL 14
SLUTTSEDDEL 14
SKIPSANDEL 14
PROSENTDEL 14
BREVADEL 14
LØNNSANDEL 14
HOVEDDEL 14
PANTESEDDEL 14
VIVENDEL 14
KONTROLLDEL 14
AVDRAGSDEL 14
BIBELDEL 14
SMÅSEDDEL 13
FORFORDEL 13
TJUEDEL 13
BØDDEL 13
HALSMANDEL 13
FJERDEDEL 13
JENTEANDEL 13
VERDENSDEL 13
OPPDEL 13
ÅTTENDEDEL 13
BESTANDDEL 13
ELLEVTEDEL 13
PERSONDEL 13
MAKTMIDDEL 13
SYTTIDEL 13
YTTERDEL 13
HOFFADEL 13
KLAREMIDDEL 13
RETTSHANDEL 13
GATEHANDEL 13
BYDEL 13
FØRTIDEL 13
TUSENDEDEL 13
LØNNSADEL 13
STORHANDEL 13
SKRIVEDEL 13
SOLVENDEL 13
KVINNEDEL 13
RUSMIDDEL 13
TOLVTEDEL 13
RESERVEDEL 13
LANDHANDEL 12
NETTHANDEL 12
MARKEDSDEL 12
LAMMESADEL 12
HOTELLDEL 12
SALTHANDEL 12
MILLIONDEL 12
KAMPDEL 12
TREDJEDEL 12
OMFORDEL 12
MILLIARDDEL 12
ØLSEIDEL 12
TETTEMIDDEL 12
MINSTEANDEL 12
KONTORDEL 12
TREDVEDEL 12
LINBENDEL 12
TRILLIONDEL 12
SJUDEL 12
FORMIDDEL 12
SJETTEDEL 12
FLYDEL 12
HALVDEL 12
PUDDEL 12
FINFORDEL 12
LÅNEANDEL 12
KYNDEL 12
SAMHANDEL 12
PLANTEDEL 12
ELLEVEDEL 12
ALGEMIDDEL 12
LEGEMIDDEL 12
FRIHANDEL 12
LODDSEDDEL 11
VRAKDEL 11
ETSEMIDDEL 11
TENNMIDDEL 11
TOLVDEL 11
KASSETTDEL 11
LAVENDEL 11
KURSDEL 11
MASKINDEL 11
VEKTDEL 11
OVERDEL 11
SEKSTENDEL 11
EIGENANDEL 11
LÅGADEL 11
MOTORDEL 11
LEGEMSDEL 11
TUSENDEL 11
UNDERDEL 11
FEMTENDEL 11
SEKSTIDEL 10
ARVEDEL 10
DAGSEDDEL 10
BANEDEL 10
ØSTDEL 10
FEMTIDEL 10
SMÅDEL 10
RØRDEL 10
EGENANDEL 10
SVINDEL 10
ENKELTDEL 10
FRISEDDEL 10
IDRETTSDEL 10
BAKDEL 10
SPINDEL 10
ÅTTEDEL 10
LAVADEL 10
FEMTEDEL 10
TØDDEL 10
TRETTENDEL 10
LÅNEDEL 10
STRUDEL 10
ÅTTIDEL 10
LIGGEDEL 10
PENDEL 9
BENDEL 9
VANDEL 9
TVEDEL 9
AKTERDEL 9
VINDEL 9
NITTENDEL 9
BILDEL 9
FRAMDEL 9
NIENDEDEL 9
TRETTIDEL 9
URADEL 9
TEORIDEL 9
RIDESADEL 9
PADDEL 9
SEERANDEL 9
FREMDEL 9
EIERANDEL 9
TIENDEDEL 9
SENDERDEL 9
AVDEL 8
UTDEL 8
HANDEL 8
LANDADEL 8
LANDSDEL 8
LATINDEL 8
UEDEL 8
NUDEL 8
HENDEL 8
NITTIDEL 8
KORDEL 8
FEMDEL 8
LENSADEL 8
FIREDEL 8
MIDTDEL 8
SEKSDEL 8
NEDERDEL 8
ATTENDEL 8
SLITEDEL 8
FLERDEL 8
FORDEL 8
FINDEL 7
MIDDEL 7
FIRDEL 7
MEDDEL 7
LAGDEL 7
LESEDEL 7
MANDEL 7
OMDEL 7
EIENDEL 7
TREDEL 6
SNIDEL 6
SEDDEL 6
TODEL 6
DADDEL 6
TILDEL 6
INNDEL 6
RODEL 6
SANDEL 6
SEIDEL 6
ODEL 5
SADEL 5
NIDEL 5
TIDEL 5
ANDEL 5
IDEL 4
ADEL 4
EDEL 4

Bøyningsformer av DEL

Anagram av DEL

For mer informasjon om ordet DEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok