DELT i Scrabble - ordspill.com

DELT i Scrabble

DELT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DELT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
D1E1L1T1

Ved å legge til én bokstav til DELT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYLTE 10
LYDTE 10
UTLED 8
UTDEL 8
UDELT 8
TJELD 8
DULTE 8
DVELT 8
MELDT 6
TODEL 6
TELGD 6
ODLET 6
TILDE 5
TIDEL 5
ADLET 5
DALET 5
LADET 5
ILDET 5
ELDST 5
DILTE 5
DELTA 5
DATEL 5
DALTE 5
LIDTE 5

Ord som starter på DELT

OrdPoeng
DELTIDSJOBBINGA 26
DELTIDSJOBBING 25
DELTIDSJOBBENE 24
DELTIDSJOBBEN 23
DELTIDSJOBBER 23
DELTAKERBEVISET 22
DELTAKERBEVISER 22
DELTAKERAVGIFTA 21
DELTAKOPLINGENE 21
DELTIDSJOBB 21
DELTAKOBLINGENE 21
DELTIDSSTUDIUM 21
DELTIDSBØNDENE 21
DELTAKERBEVISA 21
DELTAKOBLINGER 20
DELTAKOPLINGEN 20
DELTAKERAVGIFT 20
DELTIDSBØNDER 20
DELTAKOBLINGEN 20
DELTAKERPROSENT 20
DELTAKERBEVIS 20
DELTAKOPLINGER 20
DELTAKERNASJON 19
DELTAKOPLINGA 19
DELTAKOBLINGA 19
DELTASTRÅLINGEN 19
DELTASTRÅLINGER 19
DELTIDSARBEIDET 18
DELTIDSSTUDIENE 18
DELTIDSLØNNEDE 18
DELTIDSLØNNENE 18
DELTIDSLØNNETE 18
DELTAKOPLING 18
DELTASTRÅLINGA 18
DELTIDSARBEIDER 18
DELTAMUSKLENE 18
DELTAMUSKELEN 18
DELTAKOBLING 18
DELTIDSLØNNER 17
DELTASTRÅLING 17
DELTIDSBONDEN 17
DELTIDSLØNNET 17
DELTAMUSKLER 17
DELTIDSLØNNEN 17
DELTIDSSTUDENT 17
DELTIDSSTUDIER 17
DELTAKERREKORD 17
DELTIDSARBEIDA 17
DELTIDSELEVENE 17
DELTIDSSTUDIET 17
DELTIDSLØNTE 16
DELTAKERLISTENE 16
DELTAVINGENE 16
DELTIDSELEVEN 16
DELTIDSLØNNA 16
DELTIDSSTUDIA 16
DELTIDSARBEID 16
DELTIDSSTILLING 16
DELTAKERLANDENE 16
DELTIDSELEVER 16
DELTAKERSTATENE 16
DELTADANNINGENE 16
DELTAMUSKEL 16
DELTAKERTALLENE 16
DELTAKERANTALLA 16
DELTIDSBONDE 16
DELTADANNINGEN 15
DELTAKERLANDET 15
DELTAKERSTATEN 15
DELTAKERLISTER 15
DELTADANNINGER 15
DELTAKERSTATER 15
DELTAKERTALLET 15
DELTAKERLISTEN 15
DELTAKERANTALL 15
DELTIDSTILSATTE 15
DELTADANNELSENE 15
DELTIDSLØNN 15
DELTIDSLØNT 15
DELTAFORMETE 15
DELTAVINGER 15
DELTAVINGEN 15
DELTAFORMEDE 15
DELTADANNINGA 14
DELTAVINGE 14
DELTIDSANSATTE 14
DELTAFORMET 14
DELTIDSTILSATT 14
DELTADANNELSER 14
DELTIDSELEV 14
DELTADANNELSEN 14
DELTAKINGENE 14
DELTAKERTALLA 14
DELTAKERLISTA 14
DELTAKERLISTE 14
DELTAKERLANDA 14
DELTADANNING 13
DELTAVING 13
DELTAFORMA 13
DELTAKERTALL 13
DELTAKINGEN 13
DELTAKERSTAT 13
DELTAGELSENE 13
DELTADANNELSE 13
DELTAKINGER 13
DELTAKERLAND 13
DELTAKELSENE 13
DELTIDSANSATT 13
DELTAGELSER 12
DELTAINGENE 12
DELTAKELSER 12
DELTAGELSEN 12
DELTAKELSEN 12
DELTAKINGA 12
DELTOIDENE 11
DELTHETEN 11
DELTAKING 11
DELTAKEREN 11
DELTAINGEN 11
DELTAGENDE 11
DELTAGEREN 11
DELTAGERNE 11
DELTAKERNE 11
DELTAINGER 11
DELTAKENDE 11
DELTAGELSE 11
DELTAKELSE 11
DELTAGERE 10
DELTOIDEN 10
DELTAINGA 10
DELTAKERE 10
DELTHETA 10
DELTOIDER 10
DELTHET 9
DELTAING 9
DELTAGER 9
DELTAKER 9
DELTAENDE 9
DELTAENE 8
DELTIDEN 8
DELTOID 8
DELTOK 8
DELTIDA 7
DELTAET 7
DELTAEN 7
DELTAES 7
DELTATT 7
DELTAER 7
DELTAR 6
DELTID 6
DELTAS 6
DELTE 5
DELTA 5

Ord som slutter med DELT

OrdPoeng
HORISONTALDELT 18
VIDEREFORDELT 18
KJØNNSDELT 18
HØYDELT 18
FJÆRDELT 17
VERTIKALDELT 16
FJØRDELT 16
HØGDELT 14
SØNDERDELT 14
FORFORDELT 14
OPPDELT 14
HÅNDDELT 13
UFORDELT 13
UAVDELT 13
FINFORDELT 13
OMFORDELT 13
UNDERDELT 12
TVERRDELT 12
UMEDDELT 12
LINJEDELT 12
TUSENDELT 12
SKRÅDELT 12
MERKEDELT 11
MANGEDELT 11
KLASSEDELT 11
SUNDDELT 11
HANDDELT 10
DELT 10
TVEDELT 10
FEMDELT 9
UEDELT 9
FORDELT 9
FLERDELT 9
FAGDELT 9
TEIGDELT 9
SEKSDELT 9
SNITTDELT 9
UTDELT 9
FIREDELT 9
LIKEDELT 9
AVDELT 9
ROMDELT 9
FIRDELT 8
OMDELT 8
SAMDELT 8
FILDELT 8
RASEDELT 8
FRADELT 8
FINDELT 8
LAGDELT 8
MEDDELT 8
UDELT 8
TREDELT 7
LEDDELT 7
INNDELT 7
TILDELT 7
FIDELT 7
TODELT 7
EDELT 5

Lignende ord av DELT

Anagram av DELT

For mer informasjon om ordet DELT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DELT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok