DENT i Scrabble - ordspill.com

DENT i Scrabble

DENT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DENT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
D1E1N1T1

Ved å legge til én bokstav til DENT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNDET 10
NØDET 9
DØNTE 9
ÅNDET 8
DÅNET 8
VENDT 8
BENDT 8
DÅNTE 8
DUNET 8
DUNTE 8
HENDT 7
DOTEN 6
DONTE 6
ONDET 6
DONET 6
DENGT 6
DRENT 5
IDENT 5
NEDST 5
NIDET 5
SENDT 5
TIDEN 5
TINDE 5
TREND 5
ANDET 5

Ord som starter på DENT

OrdPoeng
DENTALENE 9
DENTALEN 8
DENTALER 8
DENTALT 7
DENTALE 7
DENTENE 7
DENTAL 6
DENTEN 6
DENTER 6

Ord som slutter med DENT

OrdPoeng
HOCKEYPRESIDENT 36
SKØYTEPRESIDENT 28
ØKONOMISTUDENT 25
FYSIKKSTUDENT 24
UFORBEHOLDENT 24
HEBRAISKSTUDENT 24
INGENIØRSTUDENT 23
SJØLBUDENT 23
FILOSOFISTUDENT 22
VERKBRUDDENT 22
SKIPBRUDDENT 22
KJØNNSMODENT 22
BRØSTHOLDENT 22
KERAMIKKSTUDENT 22
MUSIKKSTUDENT 22
AVGANGSSTUDENT 22
FULLTIDSSTUDENT 22
UTALANDSSTUDENT 21
SISTEÅRSSTUDENT 21
ÆRESPRESIDENT 21
TRANSCENDENT 21
DIPLOMSTUDENT 21
TILBAKEHOLDENT 21
UBESKJEDENT 21
TEOLOGISTUDENT 20
KJEMISTUDENT 20
FORBEHOLDENT 20
GIKTBRUDDENT 20
LÆRERSTUDENT 20
UFORTRØDENT 20
VANVØRDENT 20
RUSSEPRESIDENT 20
SUPERINTENDENT 20
HEILTIDSSTUDENT 20
ANTECEDENT 19
KUNSTSTUDENT 19
HUGSTMODENT 19
VERPEMODENT 19
TURNPRESIDENT 19
VISEPRESIDENT 19
FJERNSTUDENT 19
PRESTESTUDENT 19
KORRESPONDENT 19
JUSSTUDENT 19
TANNLEGESTUDENT 19
DESCENDENT 19
HELTIDSSTUDENT 19
KRONPRETENDENT 19
SELVBUDENT 19
BONDESTUDENT 19
REALFAGSTUDENT 19
ASCENDENT 18
PÅHOLDENT 18
MÅTEHOLDENT 18
BRUKERIDENT 18
MEDISINSTUDENT 18
TRONPRETENDENT 18
GYTEMODENT 18
OPPSTANDENT 18
FORBUNDENT 18
SANERINGSMODENT 18
RETTSPRESIDENT 17
IDRETTSSTUDENT 17
BRÅMODENT 17
RIKSPRESIDENT 17
DELTIDSSTUDENT 17
HALVMODENT 17
FORBUDENT 17
BESKJEDENT 17
HOGSTMODENT 17
SETTEPRESIDENT 17
SKIPRESIDENT 16
VELHOLDENT 16
OVERMODENT 16
FULLMODENT 16
EKSPRESIDENT 16
UBUDENT 16
FORNØDENT 15
CEDENT 15
LEGESTUDENT 15
SLAKTEMODENT 15
BISTUDENT 15
FRAMSKREDENT 15
SKOLEMODENT 15
BEHOLDENT 15
GULMODENT 15
FREMSKREDENT 15
ORDHOLDENT 14
MEDSTUDENT 14
INDEPENDENT 14
RESPONDENT 14
BRUDDENT 14
ANLEGGSIDENT 14
SØTLADENT 13
PRETENDENT 13
BRODDENT 12
UMODENT 12
BUDENT 12
SOLMODENT 12
PRESIDENT 12
TRANSENDENT 11
STORLADENT 11
MAREREDENT 11
SJELDENT 11
FEITLADENT 11
STUDENT 10
FETLADENT 10
HOLDENT 10
EVIDENT 10
DISSIDENT 9
DENT 9
DEKADENT 9
MORDENT 9
MONDENT 9
MODENT 8
LODDENT 8
KILDENT 8
SNEDDENT 8
RESIDENT 8
IDENT 5

Bøyningsformer av DENT

Anagram av DENT

For mer informasjon om ordet DENT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DENT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok