DENT i Scrabble - ordspill.com

DENT i Scrabble

DENT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DENT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
D1E1N1T1

Ved å legge til én bokstav til DENT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNDET 10
DØNTE 9
NØDET 9
ÅNDET 8
VENDT 8
BENDT 8
DÅNTE 8
DÅNET 8
DUNET 8
DUNTE 8
HENDT 7
DOTEN 6
DONTE 6
DONET 6
ONDET 6
TENDO 6
DENGT 6
DRENT 5
NEDTA 5
NIDET 5
SENDT 5
TIDEN 5
TINDE 5
TREND 5
DATEN 5
ANDET 5

Ord som starter på DENT

OrdPoeng
DENTALBRUENE 18
DENTALBRUEN 17
DENTALBRUER 17
DENTALBROENE 16
DENTALBRUA 16
DENTALBROER 15
DENTISJONEN 15
DENTALBROEN 15
DENTALBRU 15
DENTELERINGEN 14
DENTALBROA 14
DENTISJON 13
DENTELERINGA 13
DENTIKKELEN 13
DENTALBRO 13
DENTELERING 12
DENTELERENDE 12
DENTIKKEL 11
DENTIKLENE 11
DENTIKLER 10
DENTELERES 10
DENTELERER 10
DENTELERTE 10
DENTALENE 9
DENTELERE 9
DENTELERT 9
DENTALEN 8
DENTELER 8
DENTINET 8
DENTALER 8
DENTALE 7
DENTALT 7
DENTENE 7
DENTER 6
DENTEN 6
DENTIN 6
DENTAL 6

Ord som slutter med DENT

OrdPoeng
HOCKEYPRESIDENT 36
SKØYTEPRESIDENT 28
ØKONOMISTUDENT 25
UFORBEHOLDENT 24
HEBRAISKSTUDENT 24
FYSIKKSTUDENT 24
SJØLBUDENT 23
INGENIØRSTUDENT 23
FILOSOFISTUDENT 22
FULLTIDSSTUDENT 22
SKIPBRUDDENT 22
VERKBRUDDENT 22
BRØSTHOLDENT 22
KJØNNSMODENT 22
MUSIKKSTUDENT 22
AVGANGSSTUDENT 22
KERAMIKKSTUDENT 22
TRANSCENDENT 21
UBESKJEDENT 21
ÆRESPRESIDENT 21
DIPLOMSTUDENT 21
TILBAKEHOLDENT 21
UTALANDSSTUDENT 21
SISTEÅRSSTUDENT 21
TEOLOGISTUDENT 20
LÆRERSTUDENT 20
GIKTBRUDDENT 20
FORBEHOLDENT 20
KJEMISTUDENT 20
HEILTIDSSTUDENT 20
VANVØRDENT 20
RUSSEPRESIDENT 20
SUPERINTENDENT 20
UFORTRØDENT 20
VISEPRESIDENT 19
HUGSTMODENT 19
VERPEMODENT 19
JUSSTUDENT 19
FJERNSTUDENT 19
TANNLEGESTUDENT 19
REALFAGSTUDENT 19
KUNSTSTUDENT 19
ANTECEDENT 19
DESCENDENT 19
TURNPRESIDENT 19
SELVBUDENT 19
BONDESTUDENT 19
HELTIDSSTUDENT 19
PRESTESTUDENT 19
KORRESPONDENT 19
KRONPRETENDENT 19
PÅHOLDENT 18
TRONPRETENDENT 18
UBRUDDENT 18
MÅTEHOLDENT 18
GYTEMODENT 18
FORBUNDENT 18
ASCENDENT 18
MEDISINSTUDENT 18
OPPSTANDENT 18
SANERINGSMODENT 18
RETTSPRESIDENT 17
DELTIDSSTUDENT 17
RIKSPRESIDENT 17
SETTEPRESIDENT 17
IDRETTSSTUDENT 17
HOGSTMODENT 17
BESKJEDENT 17
HALVMODENT 17
BRÅMODENT 17
FORBUDENT 17
OVERMODENT 16
UBUDENT 16
VELHOLDENT 16
EKSPRESIDENT 16
SKIPRESIDENT 16
FULLMODENT 16
CEDENT 15
BEHOLDENT 15
FREMSKREDENT 15
SLAKTEMODENT 15
ØYDENT 15
BISTUDENT 15
FRAMSKREDENT 15
GULMODENT 15
LEGESTUDENT 15
IMPUDENT 15
SKOLEMODENT 15
FORNØDENT 15
BRUDDENT 14
INDEPENDENT 14
ORDHOLDENT 14
RESPONDENT 14
MEDSTUDENT 14
ANLEGGSIDENT 14
PRETENDENT 13
SØTLADENT 13
DEPENDENT 12
BUDENT 12
KØDDENT 12
UMODENT 12
BRODDENT 12
SOLMODENT 12
PRESIDENT 12
TRANSENDENT 11
FEITLADENT 11
BEREDENT 11
STORLADENT 11
MAREREDENT 11
MULDENT 11
SJELDENT 11
EVIDENT 10
HEGDENT 10
STUDENT 10
HOLDENT 10
FETLADENT 10
MONDENT 9
DENT 9
MOLDENT 9
EKSEDENT 9
RETARDENT 9
DISSIDENT 9
DEKADENT 9
MORDENT 9
LODDENT 8
KILDENT 8
SNEDDENT 8
MODENT 8
RESIDENT 8
TRIDENT 7
TRADENT 7

Bøyningsformer av DENT

Lignende ord av DENT

Anagram av DENT

For mer informasjon om ordet DENT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DENT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok