DERE i Scrabble - ordspill.com

DERE i Scrabble

DERE er et pronomen4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEER.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
D1E1R1E1

Ved å legge til én bokstav til DERE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CEDER 14
ÆREDE 10
YREDE 10
ØDERE 9
EDRUE 8
VREDE 8
VEDER 8
UREDE 8
RUEDE 8
REVDE 8
BEDRE 8
BEDER 8
BERED 8
BREDE 8
DREPE 8
DERBE 8
HEDER 7
HEDRE 7
HERDE 7
ODERE 6
MEDER 6
FREDE 6
FERDE 6
FEDRE 6
DEMRE 6
EGDER 6
ROEDE 6
DREIE 5
TREDE 5
SEDRE 5
SEDER 5
DELER 5
DERES 5
EDERS 5
REIDE 5
REDET 5
REDES 5
REDEN 5
LEDER 5
IDEER 5
DRENE 5
ENDRE 5
ENDER 5
ELDRE 5
ELDER 5
EIDER 5
NEDRE 5

Ord som starter på DERE

OrdPoeng
DEREGULERINGENE 20
DERELINKVERENDE 19
DEREGULERINGEN 19
DERELIKSJONENE 19
DEREGULERINGER 19
DERELIKSJONER 18
DEREGULERINGA 18
DERELIKSJONEN 18
DEREGULERING 17
DERELINKVERER 17
DEREGULERENDE 17
DERELINKVERES 17
DERELINKVERTE 17
DERELIKSJON 16
DERELINKVERE 16
DERELINKVERT 16
DEREGULERER 15
DERELINKVER 15
DEREGULERES 15
DEREGULERTE 15
DEREGULERE 14
DEREGULERT 14
DEREGULER 13
DERELIKTENE 12
DERELIKTER 11
DERELIKTET 11
DERELIKTA 10
DEREFTER 9
DERELIKT 9
DERETTER 8
DERES 5

Ord som slutter med DERE

OrdPoeng
OPPVURDERE 23
BYRÅLEDERE 21
KUPPLEDERE 20
BURGUNDERE 20
UTBYDERE 19
ANTECEDERE 19
BOMBARDERE 18
HUSHOLDERE 18
VELYNDERE 17
TILBYDERE 17
HØGLENDERE 17
INCIDERE 17
INNBYDERE 17
SLØYDERE 17
OMVURDERE 17
BOKMELDERE 16
NØYDERE 16
PROVIDERE 16
HÆRLEDERE 16
PÅKLEDERE 16
UTBRODERE 16
FORRÆDERE 16
ANBYDERE 16
BRYDDERE 16
LOMBARDERE 15
EKSKLUDERE 15
HELBREDERE 15
BEHOLDERE 15
BARBADERE 15
PRELUDERE 15
CEDERE 15
VIDUNDERE 15
REVURDERE 15
ØYDERE 15
RWANDERE 15
PLUDDERE 14
KRYDDERE 14
SYLINDERE 14
BLUNDERE 14
BAJADERE 14
IMPLODERE 14
SÆDLEDERE 14
HEBRIDERE 14
BLØDERE 14
VANHEDERE 14
FORBEDERE 14
GRÅOLDERE 14
BLAUDERE 14
LÅGLENDERE 14
FINSTUDERE 14
DØDSALDERE 14
GULLALDERE 14
EKSTRUDERE 14
KOMMANDERE 14
HELGARDERE 13
PRETENDERE 13
VURDERE 13
SÅGIDDERE 13
INNSTUDERE 13
BAKLADERE 13
REFUNDERE 13
PRISLEDERE 13
LÅGALDERE 13
PRUDERE 13
TORPEDERE 13
SEKUNDERE 13
LAVLENDERE 13
SULFIDERE 13
AVKODERE 13
TILHOLDERE 13
BARTENDERE 13
PARTREDERE 13
LEVEALDERE 13
LIKVIDERE 13
SOLBADERE 13
PROSEDERE 13
INKLUDERE 13
OUTSIDERE 13
SUKSEDERE 13
PUDDERE 13
PULDERE 13
EKSPEDERE 13
SKJENDERE 13
LIVREDDERE 13
JERNALDERE 13
NUMIDERE 12
UTSTEDERE 12
VEILEDERE 12
VALANDERE 12
ATOMALDERE 12
TRØNDERE 12
TILBEDERE 12
BLONDERE 12
NØGDERE 12
ARBEIDERE 12
GJELDERE 12
KLUDDERE 12
UGANDERE 12
KORRODERE 12
JETALDERE 12
KORIANDERE 12
GRUNDERE 12
HULDERE 12
UTELEDERE 12
MØDDERE 12
TURLEDERE 12
LÆRDERE 12
AKKORDERE 12
HÅRDERE 12
DEOKSIDERE 12
AVSENDERE 12
PRESIDERE 12
LAVALDERE 12
SYNDERE 12
VILLEDERE 12
PARADERE 11
INVADERE 11
SPANDERE 11
SPEEDERE 11
BLINDERE 11
INTIMIDERE 11
SPEIDERE 11
UTLADERE 11
SJEIDERE 11
ILLUDERE 11
BEREDERE 11
KORLEDERE 11
FORLADERE 11
KOLLIDERE 11
UTSIDERE 11
TOGLEDERE 11
EGGLEDERE 11
GIRLANDERE 11
STORREDERE 11
TANKREDERE 11
BLANDERE 11
REVIDERE 11
VALIDERE 11
DENUDERE 11
BLENDERE 11
AVLEDERE 11
TYDERE 11
VONDERE 11
BRANDERE 11
TJADDERE 11
UTRADERE 11
POLDERE 11
TRAUDERE 11
KVADERE 11
FUNDERE 11
KJEDERE 11
BRODERE 11
BOLDERE 11
KVEDERE 11
MUDDERE 11
ALLUDERE 11
KURDERE 11
ISBADERE 11
YNDERE 11
DERE 11
BERIDERE 11
TSJADERE 11
SPREDERE 11
DIVIDERE 11
SLUDDERE 11
UTREDERE 11
KANDIDERE 10
VENDERE 10
VREDERE 10
ELUDERE 10
BREDERE 10
DUNDERE 10
FRONDERE 10
LAGLEDERE 10
BINDERE 10
DERE 10
DEGRADERE 10
HOLDERE 10
JODERE 10
SPEDERE 10
KALANDERE 10
PLEDERE 10
VINDERE 10
REGREDERE 10
BLIDERE 10
OLEANDERE 10
VRIDERE 10
EKSREDERE 10
MISDEDERE 10
BARDERE 10
KALENDERE 10
OKSIDERE 10
LEIRLEDERE 10
NESTLEDERE 10
RETTLEDERE 10
RUNDERE 10
DEKODERE 10
AKKEDERE 10
ARRONDERE 10
SKREDDERE 10
ANMELDERE 10
RENNLEDERE 10
LUDDERE 10
VANDERE 10
STUDERE 10
INNSIDERE 9
UNDERE 9
ISLENDERE 9
FONDERE 9
BADERE 9
NITRIDERE 9
ÅNDERE 9
HERDERE 9
VIDERE 9
VADERE 9
ØDERE 9
GOLDERE 9
STODDERE 9
TORADERE 9
IRLENDERE 9
HARDERE 9
RETARDERE 9
INTENDERE 9
INNLEDERE 9
FOLDERE 9
MORDERE 9
KORDERE 9
SKANDERE 9
MEANDERE 9
KLANDERE 9
SMADDERE 9
GNIDDERE 9
GRÜNDERE 8
FADDERE 8
INSIDERE 8
GARDERE 8
HEDERE 8
SNADDERE 8
NITIDERE 8
RESIDERE 8
STANDERE 8
MODERE 8
SLADDERE 8
KODERE 8
STRIDERE 8
FENDERE 8
STENDERE 8
FRIDERE 8
ERODERE 8
DESIDERE 8
FEIDERE 8
SONDERE 8
MILDERE 8
GRADERE 8
GLIDERE 8
LODDERE 8
KREDERE 8
MELDERE 8
GILDERE 8
GLADERE 8
GELDERE 8
KALDERE 8
FADERE 7
SALDERE 7
OLDERE 7
REDDERE 7
ONDERE 7
SENDERE 7
TREDERE 7
RIDDERE 7
SARDERE 7
TENDERE 7
KADERE 7
LEIDERE 7
TRADERE 7
DANDERE 7
SIDERE 6
EIDERE 6
ADDERE 6
RADERE 6
ODERE 6
ILDERE 6
REDERE 6
INDERE 6
LEDERE 6
LADERE 6
ALDERE 6
SEDERE 6

Anagram av DERE

For mer informasjon om ordet DERE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DERE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok