DET i Scrabble - ordspill.com

DET i Scrabble

DET er et ord på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1T1

Ved å legge til én bokstav til DET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYDE 9
DYET 9
ØDTE 8
ØDET 8
DEPT 7
BEDT 7
DUET 7
ODET 5
DEKT 5
DOET 5
DEMT 5
DELT 4
TRED 4
TIDE 4
STED 4
DENT 4
IDET 4
DERT 4
EDTA 4
DATE 4
DRET 4
DIET 4
DETS 4
ENDT 4

Ord som starter på DET

OrdPoeng
DETEKTIVBYRÅENE 30
DETEKTIVBYRÅET 29
DETALJSPØRSMÅLA 29
DETEKTIVBYRÅER 29
DETALJSPØRSMÅL 28
DETEKTIVBYRÅA 28
DETEKTIVBYRÅ 27
DETALJDISKUSJON 26
DETALJKUNNSKAP 25
DETALJSTYRINGEN 24
DETALJSTYRINGER 24
DETALJBEHANDLES 23
DETALJSTYRINGA 23
DETALJLØSNINGEN 23
DETALJLØSNINGER 23
DETALJINNSYNENE 23
DETALJANALYSENE 23
DETALJBEHANDLET 23
DETALJPLANLEGGE 23
DETALJBEHANDLER 23
DETALJBEHANDLA 22
DETALJRIKDOMMER 22
DETALJINNSYNET 22
DETALJPLANLEGG 22
DETALJLØSNINGA 22
DETALJSTYRERNE 22
DETALJANALYSEN 22
DETALJANALYSER 22
DETALJBEHANDLE 22
DETALJREGULERTE 22
DETALJSTYREREN 22
DETALJREGULERER 22
DETALJPLANLAGTE 22
DETALJREGULERES 22
DETALJRIKDOMMEN 22
DETEKTIVARBEIDA 22
DETALJSTYRING 22
DETALJREGULERE 21
DETALJSTYRENE 21
DETALJPLANLAGT 21
DETALJSTYRERE 21
DETALJINNSYNA 21
DETALJANALYSA 21
DETALJREGULERT 21
DETALJANALYSE 21
DETALJBEHANDL 21
DETEKTIVROMANEN 21
DETEKTIVHELTENE 21
DETALJARBEIDENE 21
DETEKTIVROMANER 21
DETEKTIVARBEID 21
DETALJLØSNING 21
DETALJSTYRER 20
DETALJKONTROLL 20
DETALJARBEIDET 20
DETEKTIVHELTEN 20
DETALJSTYRET 20
DETALJREGULER 20
DETALJINNSYN 20
DETALJARBEIDER 20
DETEKTIVHELTER 20
DETALJPRISENE 19
DETALJPLANENE 19
DETALJSTYRE 19
DETEKTIVROMAN 19
DETALJORIENTERT 19
DETALJSTYRA 19
DETERMINATIVENE 19
DETALJHANDELEN 19
DETALJARBEIDA 19
DETALJHANDLENE 19
DETALJISTLEDDET 18
DETALJØRENE 18
DETASJØRENE 18
DETALJPLANLA 18
DETALJPRISEN 18
DETALJRIKDOM 18
DETALJPRISER 18
DETALJARBEID 18
DETALJPLANER 18
DETEKTIVHELT 18
DETONASJONENE 18
DETERMINATIVET 18
DETASJEMENTENE 18
DETERMINATIVER 18
DETALJHANDLER 18
DETALJERINGENE 18
DETALJPLANEN 18
DETALJERINGER 17
DETASJEMENTET 17
DETONASJONER 17
DETASJØRER 17
DETALJØRER 17
DETONATØRENE 17
DETONASJONEN 17
DETALJERINGEN 17
DETASJERINGEN 17
DETERMINATIVA 17
DETASJEMENTER 17
DETERMINATIVT 17
DETASJØREN 17
DETERMINATIVE 17
DETALJHANDEL 17
DETALJØREN 17
DETRONISERINGER 17
DETALJVITEN 17
DETERMINERINGER 17
DETRONISERINGEN 17
DETERMINERINGEN 17
DETERMINISTISKE 17
DETALJISTLEDDA 17
DETASJEMENTA 16
DETERMINISMENE 16
DETERMINISTISK 16
DETERMINATIV 16
DETRONISERINGA 16
DETERMINERINGA 16
DETALJPRIS 16
DETALJISTLEDD 16
DETEKSJONEN 16
DETALJPLAN 16
DETONATØRER 16
DETASJERINGA 16
DETALJERINGA 16
DETONATØREN 16
DETASJERENDE 15
DETEKTERINGEN 15
DETERMINISMEN 15
DETASJERING 15
DETALJERING 15
DETASJØR 15
DETEKTIVENE 15
DETASJEMENT 15
DETERMINISMER 15
DETERMINERING 15
DETERMINISTENE 15
DETRONISERING 15
DETONERINGENE 15
DETERMINERENDE 15
DETERMINANTENE 15
DETALJERENDE 15
DETENSJONEN 15
DETONASJON 15
DETALJISTENE 15
DETALJØR 15
DETRONISERENDE 15
DETERMINANTEN 14
DETERMINANTER 14
DETEKSJON 14
DETERMINISTEN 14
DETERMINISTER 14
DETALJRIKE 14
DETEKTIVEN 14
DETESTERINGEN 14
DETALJISTER 14
DETALJISTEN 14
DETALJRIKT 14
DETONERINGEN 14
DETONERINGER 14
DETERMINISME 14
DETONATORENE 14
DETEKTIVER 14
DETEKTERINGA 14
DETONATØR 14
DETALJERTE 13
DETASJERES 13
DETEKTERING 13
DETONATORER 13
DETERMINERER 13
DETASJERTE 13
DETERMINERES 13
DETONERINGA 13
DETRONISERES 13
DETESTERINGA 13
DETONATOREN 13
DETALJERES 13
DETEKTERENDE 13
DETALJRIK 13
DETRONISERTE 13
DETERMINERTE 13
DETEKTORENE 13
DETEKTIMENE 13
DETASJERER 13
DETENSJON 13
DETALJERER 13
DETRONISERER 13
DETRIMENTET 12
DETASJERE 12
DETALJENE 12
DETALJERT 12
DETESTERING 12
DETASJERT 12
DETONERING 12
DETALJIST 12
DETALJERE 12
DETERMINIST 12
DETERMINANT 12
DETERMINERE 12
DETEKTORER 12
DETONERENDE 12
DETRONISERE 12
DETESTERENDE 12
DETEKTOREN 12
DETEKTIMER 12
DETRONISERT 12
DETEKTIMEN 12
DETEKTIV 12
DETERMINERT 12
DETALJER 11
DETASJER 11
DETALJEN 11
DETRITUS 11
DETEKTERER 11
DETEKTIME 11
DETONATOR 11
DETRONISER 11
DETERMINER 11
DETEKTERTE 11
DETEKTERES 11
DETRITISKE 11
DETEKTERE 10
DETONERES 10
DETESTERER 10
DETONERER 10
DETERGENT 10
DETONERTE 10
DETEKTERT 10
DETRITISK 10
DETRIMENT 10
DETEKTOR 10
DETESTERES 10
DETTINGEN 10
DETESTERTE 10
DETALJ 9
DETESTERE 9
DETEKTER 9
DETTINGA 9
DETONERT 9
DETONERE 9
DETRITALT 9
DETESTERT 9
DETRITALE 9
DETRITAL 8
DETESTER 8
DETENTEN 8
DETTENDE 8
DETTING 8
DETONER 8
DETTENT 7
DETENTE 7
DETTET 6
DETTEN 6
DETTES 6
DETTER 6
DETAIL 6
DETTE 5
DETNE 5
DETT 4
DETS 4

Ord som slutter med DET

OrdPoeng
BYBUDET 21
PÅBUDET 19
VÅBUDET 19
NYRYDDET 18
BYRÅDET 18
PÅNØDET 17
SYBORDET 17
UBUNDET 16
UTBUDET 16
AVBUDET 16
SLØYDET 16
BEBUDET 16
NYBADET 15
URYDDET 15
AVHUDET 15
BETYDET 15
ACIDET 15
UTTYDET 15
OMBUDET 15
BRYDDET 15
SPRYDET 15
OPPLADET 15
SKJØDET 15
SNØBADET 15
PRYDET 14
SPYDET 14
SPJELDET 14
KJØDET 14
BUSTEDET 14
UJORDET 14
FYORDET 14
KUHODET 14
OMTYDET 14
UPODET 13
URUNDET 13
INNYNDET 13
HYNDET 13
ALKYDET 13
ANBUDET 13
AVUNDET 13
UTÅNDET 13
OMPODET 13
TRYGDET 13
BIPEDET 13
ILBUDET 13
SKYNDET 13
UTVIDET 13
BEÅNDET 13
BENÅDET 13
BRUDDET 13
NYORDET 13
FORØDET 13
ÅBANDET 13
BLUNDET 13
BRØDET 13
ÆRREDET 12
VUNDET 12
BÅNDET 12
PUNDET 12
GJORDET 12
FYNDET 12
URÅDET 12
BUNDET 12
TYENDET 12
MYLDET 12
VÅNDET 12
OMRÅDET 12
KARBADET 12
MYRDET 12
UHILDET 12
ANTYDET 12
AVKODET 12
WADET 12
UHERDET 12
VEMODET 12
BURDET 12
ÆRENDET 12
KYNDET 12
TEBORDET 12
FRARÅDET 12
FRYDET 12
KØDDET 11
UKODET 11
FORORDET 11
FEHODET 11
BRODDET 11
SKAUDET 11
GLØDET 11
GJERDET 11
SKÅLDET 11
SKUDDET 11
SKRUDET 11
GERÅDET 11
BRAGDET 11
TOHODET 11
JAORDET 11
USKADET 11
BORIDET 11
GJELDET 11
FLUIDET 11
KVELDET 11
JODIDET 11
OMKODET 11
UFREDET 11
UKARDET 11
BRIGDET 11
GRØDET 11
HEVDET 11
RYDDET 11
BUDET 11
PUDET 11
SÆLDET 11
DET 11
SYNDET 11
SPRADET 10
STUNDET 10
BORDET 10
ISØDET 10
PLEDDET 10
ULANDET 10
UTLEDET 10
MULDET 10
KJEDET 10
PONDET 10
FRÅDET 10
JORDET 10
SPREDET 10
KVEDET 10
BLENDET 10
TJELDET 10
FJEDET 10
BRANDET 10
BLANDET 10
SJEIDET 10
AVLEDET 10
ÅSTEDET 10
UTLADET 10
UORDET 10
SPEEDET 10
SLUDDET 10
YNDET 10
TYDET 10
BLODET 10
SYDET 10
SPEIDET 10
SVERDET 10
KVADET 10
USEEDET 10
ULENDET 10
SPIDDET 10
UTREDET 10
ISBADET 10
YDDET 10
LIPIDET 10
GUIDET 10
SNUDDET 10
DET 10
ULEDDET 10
SVIDDET 10
BLINDET 10
SUNDET 9
DEKODET 9
TRÅDET 9
DET 9
OKSIDET 9
JODET 9
VERDET 9
VENDET 9
PODET 9
HEGDET 9
ANMODET 9
BANDET 9
SKORDET 9
ULADET 9
BILDET 9
SKODDET 9
HOLDET 9
DET 9
FLAGDET 9
VINDET 9
VELDET 9
NUDDET 9
BINDET 9
VEIDET 9
VANDET 9
VEDDET 9
SÅLDET 9
SPADET 9
BENDET 9
RUNDET 9
VARDET 9
BLADET 9
SUDDET 9
VIDDET 9
VALDET 9
VIDET 8
HALDET 8
GEODET 8
DET 8
HEADET 8
MORDET 8
HENDET 8
ÅNDET 8
FONDET 8
SKREDET 8
HODET 8
HILDET 8
VADET 8
SKEIDET 8
HELDET 8
BEDET 8
VEDET 8
ØDET 8
MOLDET 8
BADET 8
FOLDET 8
GRINDET 8
SLODDET 8
TOSIDET 8
HERDET 8
KLADDET 8
HEDDET 8
GRIDET 7
GRADET 7
ELENDET 7
GARDET 7
MIDDET 7
GAIDET 7
STREDET 7
SLEIDET 7
SKADET 7
MENDET 7
SLADDET 7
KODET 7
ENSIDET 7
SODDET 7
KLEDET 7
GLADET 7
LODDET 7
FREDET 7
GLEDET 7
NISIDET 7
FERDET 7
FALDET 7
GODET 7
FEIDET 7
GILDET 7
SMEDET 7
SLINDET 7
AMIDET 7
GIDDET 7
IMIDET 7
KARDET 7
FEDDET 7
GALDET 7
GLIDET 7
GANDET 7
SEEDET 6
MEDET 6
ODDET 6
KIDET 6
NERDET 6
STEDET 6
MADET 6
RINDET 6
RADDET 6
TINDET 6
LENDET 6
LINDET 6
LEDDET 6
REDDET 6
SENDET 6
FADET 6
ONDET 6
ORDET 6
RANDET 6
LADDET 6
SEIDET 6
STADET 6
SANDET 6
TREDET 6
RAIDET 6
LEIDET 6
TRADET 6
LANDET 6
AZIDET 5
LADET 5
NIDET 5
ARDET 5
ILDET 5
RADET 5
EIDET 5
REDET 5
TADET 5
ELDET 5
ANDET 5
ADDET 5
LEDET 5
ODET 5
IDET 4

Anagram av DET

For mer informasjon om ordet DET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok