DET i Scrabble - ordspill.com

DET i Scrabble

DET er et ord på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1E1T1

Ved å legge til én bokstav til DET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYDE 9
DYET 9
ØDTE 8
ØDET 8
DEPT 7
BEDT 7
DUET 7
ODET 5
DEKT 5
DOET 5
DEMT 5
DELT 4
TRED 4
TIDE 4
STED 4
DENT 4
IDET 4
DERT 4
EDTA 4
DATE 4
DRET 4
DIET 4
DETS 4
ENDT 4

Ord som starter på DET

OrdPoeng
DETEKTIVBYRÅENE 30
DETEKTIVBYRÅET 29
DETALJSPØRSMÅLA 29
DETEKTIVBYRÅER 29
DETEKTIVBYRÅA 28
DETALJSPØRSMÅL 28
DETEKTIVBYRÅ 27
DETALJDISKUSJON 26
DETALJKUNNSKAP 25
DETALJSTYRINGER 24
DETALJSTYRINGEN 24
DETALJBEHANDLET 23
DETALJPLANLEGGE 23
DETALJANALYSENE 23
DETALJBEHANDLER 23
DETALJLØSNINGER 23
DETALJSTYRINGA 23
DETALJLØSNINGEN 23
DETALJBEHANDLES 23
DETALJINNSYNENE 23
DETALJLØSNINGA 22
DETALJSTYRERNE 22
DETALJBEHANDLA 22
DETALJANALYSER 22
DETALJINNSYNET 22
DETALJANALYSEN 22
DETALJPLANLEGG 22
DETALJREGULERES 22
DETALJRIKDOMMEN 22
DETALJREGULERTE 22
DETALJPLANLAGTE 22
DETALJREGULERER 22
DETALJSTYRING 22
DETALJRIKDOMMER 22
DETALJSTYREREN 22
DETEKTIVARBEIDA 22
DETALJBEHANDLE 22
DETALJLØSNING 21
DETALJSTYRERE 21
DETALJINNSYNA 21
DETALJREGULERT 21
DETALJANALYSA 21
DETALJANALYSE 21
DETALJBEHANDL 21
DETALJSTYRENE 21
DETALJREGULERE 21
DETEKTIVARBEID 21
DETEKTIVROMANER 21
DETALJPLANLAGT 21
DETEKTIVHELTENE 21
DETEKTIVROMANEN 21
DETALJARBEIDENE 21
DETALJINNSYN 20
DETALJKONTROLL 20
DETALJARBEIDET 20
DETEKTIVHELTER 20
DETALJREGULER 20
DETALJSTYRER 20
DETALJARBEIDER 20
DETALJSTYRET 20
DETEKTIVHELTEN 20
DETALJARBEIDA 19
DETEKTIVROMAN 19
DETALJSTYRE 19
DETALJORIENTERT 19
DETERMINATIVENE 19
DETALJPRISENE 19
DETALJHANDELEN 19
DETALJPLANENE 19
DETALJHANDLENE 19
DETALJSTYRA 19
DETALJPRISER 18
DETASJØRENE 18
DETALJØRENE 18
DETALJPLANER 18
DETEKTIVHELT 18
DETALJISTLEDDET 18
DETERMINATIVER 18
DETALJPRISEN 18
DETALJPLANEN 18
DETALJRIKDOM 18
DETALJARBEID 18
DETONASJONENE 18
DETALJERINGENE 18
DETERMINATIVET 18
DETASJEMENTENE 18
DETALJHANDLER 18
DETALJPLANLA 18
DETERMINATIVA 17
DETERMINATIVT 17
DETALJØRER 17
DETASJEMENTET 17
DETERMINATIVE 17
DETALJVITEN 17
DETALJERINGER 17
DETASJEMENTER 17
DETASJERINGEN 17
DETASJØRER 17
DETONATØRENE 17
DETONASJONEN 17
DETRONISERINGEN 17
DETERMINISTISKE 17
DETERMINERINGER 17
DETALJERINGEN 17
DETALJHANDEL 17
DETALJISTLEDDA 17
DETRONISERINGER 17
DETALJØREN 17
DETONASJONER 17
DETASJØREN 17
DETERMINERINGEN 17
DETALJERINGA 16
DETASJERINGA 16
DETASJEMENTA 16
DETERMINATIV 16
DETALJPRIS 16
DETALJISTLEDD 16
DETALJPLAN 16
DETERMINISMENE 16
DETONATØREN 16
DETERMINERINGA 16
DETEKSJONEN 16
DETONATØRER 16
DETERMINISTISK 16
DETRONISERINGA 16
DETALJISTENE 15
DETALJØR 15
DETASJØR 15
DETERMINISTENE 15
DETONASJON 15
DETEKTERINGEN 15
DETERMINERENDE 15
DETALJERING 15
DETERMINERING 15
DETRONISERING 15
DETERMINISMER 15
DETASJEMENT 15
DETASJERING 15
DETASJERENDE 15
DETRONISERENDE 15
DETONERINGENE 15
DETALJERENDE 15
DETERMINANTENE 15
DETEKTIVENE 15
DETERMINISMEN 15
DETENSJONEN 15
DETERMINANTER 14
DETERMINANTEN 14
DETONATØR 14
DETERMINISTEN 14
DETALJISTER 14
DETEKSJON 14
DETESTERINGEN 14
DETERMINISTER 14
DETALJRIKE 14
DETEKTIVEN 14
DETONERINGEN 14
DETONERINGER 14
DETEKTIVER 14
DETONATORENE 14
DETEKTERINGA 14
DETERMINISME 14
DETALJISTEN 14
DETALJRIKT 14
DETRONISERER 13
DETALJRIK 13
DETEKTIMENE 13
DETONERINGA 13
DETALJERES 13
DETASJERES 13
DETENSJON 13
DETASJERER 13
DETEKTERENDE 13
DETONATOREN 13
DETONATORER 13
DETASJERTE 13
DETERMINERER 13
DETRONISERTE 13
DETERMINERTE 13
DETESTERINGA 13
DETERMINERES 13
DETRONISERES 13
DETALJERER 13
DETEKTORENE 13
DETALJERTE 13
DETEKTERING 13
DETERMINERT 12
DETERMINIST 12
DETRIMENTET 12
DETEKTIMER 12
DETERMINERE 12
DETRONISERE 12
DETASJERE 12
DETRONISERT 12
DETALJIST 12
DETEKTIV 12
DETONERENDE 12
DETALJERE 12
DETALJENE 12
DETALJERT 12
DETONERING 12
DETASJERT 12
DETERMINANT 12
DETESTERING 12
DETEKTOREN 12
DETESTERENDE 12
DETEKTIMEN 12
DETEKTORER 12
DETASJER 11
DETEKTERES 11
DETRITISKE 11
DETEKTERTE 11
DETRITUS 11
DETALJEN 11
DETEKTERER 11
DETEKTIME 11
DETERMINER 11
DETONATOR 11
DETALJER 11
DETRONISER 11
DETEKTOR 10
DETONERTE 10
DETESTERER 10
DETEKTERE 10
DETONERES 10
DETESTERTE 10
DETONERER 10
DETESTERES 10
DETRITISK 10
DETRIMENT 10
DETTINGEN 10
DETEKTERT 10
DETERGENT 10
DETALJ 9
DETRITALE 9
DETESTERE 9
DETRITALT 9
DETONERE 9
DETTINGA 9
DETEKTER 9
DETESTERT 9
DETONERT 9
DETENTEN 8
DETESTER 8
DETONER 8
DETRITAL 8
DETTING 8
DETTENDE 8
DETENTE 7
DETTENT 7
DETTEN 6
DETTET 6
DETTES 6
DETAIL 6
DETTER 6
DETTE 5
DETNE 5
DETT 4
DETS 4

Ord som slutter med DET

OrdPoeng
OPPBUDET 21
BYBUDET 21
PÅBUDET 19
VÅBUDET 19
HØYTIDET 19
BYRÅDET 18
PÅNØDET 17
UBUNDET 16
AVBUDET 16
UTBUDET 16
SLØYDET 16
BEBUDET 16
OMBUDET 15
BRYDDET 15
URYDDET 15
BETYDET 15
UTTYDET 15
SKJØDET 15
ACIDET 15
NYBADET 15
AVHUDET 15
SNØBADET 15
SPRYDET 15
AVBILDET 14
BARHODET 14
UJORDET 14
SPJELDET 14
SPYDET 14
OMTYDET 14
VEBANDET 14
PRYDET 14
KJØDET 14
FYORDET 14
KUHODET 14
URUNDET 13
FORØDET 13
BIPEDET 13
BRUDDET 13
ALKYDET 13
BEÅNDET 13
UPODET 13
BLUNDET 13
BENÅDET 13
NYORDET 13
AVUNDET 13
SKYNDET 13
UTÅNDET 13
HYNDET 13
ÅBANDET 13
BRØDET 13
ILBUDET 13
ANBUDET 13
TRYGDET 13
OMPODET 13
UTVIDET 13
UHERDET 12
PUNDET 12
BURDET 12
BÅNDET 12
URÅDET 12
VÅNDET 12
MYRDET 12
GJORDET 12
UTLODDET 12
TEBORDET 12
AVKODET 12
FRYDET 12
VUNDET 12
FYNDET 12
WADET 12
MYLDET 12
VEMODET 12
ANTYDET 12
ÆRENDET 12
OMRÅDET 12
UHILDET 12
ÆRREDET 12
KYNDET 12
TYENDET 12
BUNDET 12
SKRUDET 11
FLUIDET 11
UKARDET 11
RYDDET 11
GLØDET 11
BORIDET 11
BRAGDET 11
SKAUDET 11
GJELDET 11
USKADET 11
DUEREDET 11
PUDET 11
UKODET 11
INNÅNDET 11
JODIDET 11
KØDDET 11
SYNDET 11
SÆLDET 11
SKUDDET 11
TOHODET 11
JAORDET 11
SKÅLDET 11
BRODDET 11
GERÅDET 11
KVELDET 11
BUDET 11
FEHODET 11
GRØDET 11
UFREDET 11
DET 11
GJERDET 11
HEVDET 11
OMKODET 11
BRIGDET 11
ISØDET 10
UTREDET 10
BLANDET 10
BRANDET 10
BLENDET 10
AVLEDET 10
JORDET 10
UTLADET 10
ULENDET 10
USEEDET 10
SPIDDET 10
PLEDDET 10
ISBADET 10
SVIDDET 10
SPEIDET 10
SPRADET 10
STUNDET 10
UTLEDET 10
BLINDET 10
ULANDET 10
ÅSTEDET 10
SVERDET 10
LIPIDET 10
SJEIDET 10
SPEEDET 10
SPREDET 10
ULEDDET 10
TJELDET 10
SNUDDET 10
SLUDDET 10
BORDET 10
BLODET 10
YNDET 10
UORDET 10
SYDET 10
YDDET 10
PONDET 10
FRÅDET 10
KJEDET 10
TYDET 10
KVADET 10
GUIDET 10
MULDET 10
KVEDET 10
DET 10
FJEDET 10
VIDDET 9
OKSIDET 9
BLADET 9
PODET 9
SKORDET 9
DET 9
SPADET 9
ANMODET 9
BENDET 9
VEDDET 9
ULADET 9
SÅLDET 9
BINDET 9
VERDET 9
DEKODET 9
NUDDET 9
VINDET 9
RUNDET 9
VENDET 9
HEGDET 9
VEIDET 9
TRÅDET 9
SUDDET 9
HOLDET 9
VELDET 9
BANDET 9
BILDET 9
SUNDET 9
DET 9
VALDET 9
VANDET 9
FLAGDET 9
SKODDET 9
VARDET 9
JODET 9
HODET 8
FONDET 8
MOLDET 8
HELDET 8
BEDET 8
HENDET 8
SLODDET 8
HEADET 8
VADET 8
HILDET 8
ØDET 8
VIDET 8
VEDET 8
HEDDET 8
ÅNDET 8
MORDET 8
DET 8
HALDET 8
BADET 8
KLADDET 8
GEODET 8
SKREDET 8
GRINDET 8
TOSIDET 8
SKEIDET 8
HERDET 8
FOLDET 8
SKADET 7
FERDET 7
FALDET 7
GLEDET 7
ENSIDET 7
FEDDET 7
SODDET 7
ELENDET 7
KARDET 7
FEIDET 7
GODET 7
GRADET 7
GARDET 7
GALDET 7
GIDDET 7
KODET 7
GILDET 7
GRIDET 7
MIDDET 7
GAIDET 7
SLADDET 7
AMIDET 7
MENDET 7
GLADET 7
GANDET 7
NISIDET 7
FREDET 7
SLEIDET 7
GLIDET 7
SLINDET 7
IMIDET 7
LODDET 7
STREDET 7
KLEDET 7
SMEDET 7
ORDET 6
FADET 6
ODDET 6
ONDET 6
MEDET 6
SEEDET 6
KIDET 6
LEDDET 6
REDDET 6
RADDET 6
SANDET 6
TREDET 6
TRADET 6
STEDET 6
RAIDET 6
RINDET 6
LADDET 6
LEIDET 6
NERDET 6
STADET 6
SEIDET 6
TINDET 6
LINDET 6
LANDET 6
MADET 6
LENDET 6
SENDET 6
RANDET 6
NIDET 5
ODET 5
ILDET 5
EIDET 5
AZIDET 5
ANDET 5
RADET 5
LADET 5
LEDET 5
ELDET 5
ADDET 5
ARDET 5
REDET 5
TADET 5
IDET 4

Anagram av DET

For mer informasjon om ordet DET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok