DIA i Scrabble - ordspill.com

DIA i Scrabble

DIA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1I1A1

Ved å legge til én bokstav til DIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACID 13
WADI 11
VIDA 7
VAID 7
DIVA 7
AMID 5
IDKA 5
KIDA 5
KADI 5
IGDA 5
GAID 5
DIKA 5
EIDA 4
AIDS 4
ARID 4
DISA 4
NAID 4
NIDA 4
RAID 4
SIDA 4
TIDA 4
DIAS 4
DARI 4
ILDA 4

Ord som starter på DIA

OrdPoeng
DIAMANTBRYLLUP 29
DIASPORAJØDER 24
DIAMANTSMYKKER 23
DIAGONALVEVEDE 22
DIAMANTSMYKKE 22
DIAMANTGRUVENE 22
DIAKONHJEMMET 22
DIAMANTSMYKKA 22
DIAGONALVEVETE 22
DIALEKTBRUKET 21
DIAGONALVEVET 21
DIAMANTGRUVER 21
DIAMANTGRUVEN 21
DIAGONALVEVDE 21
DIALEKTBRUKER 21
DIALYSEMASKINA 21
DIABETIKERVARA 21
DIAKONHJEMMA 21
DIALEKTBRUKEN 21
DIAMANTBORINGA 20
DIAPOSITIVENE 20
DIAKONISSEHUS 20
DIABETIKERKOST 20
DIAGONALVEVD 20
DIAMANTGRUVA 20
DIAGONALVEVA 20
DIALEKTBRUKA 20
DIALYSEMASKIN 20
DIAMANTGRUVE 20
DIAPOSITIVER 19
DIAPOSITIVET 19
DIASFREMVISERE 19
DIAMANTBORING 19
DIALEKTBRUK 19
DIALEKTOMRÅDE 19
DIASFRAMVISERE 19
DIALEKTOMRÅDA 19
DIAGNOSTIKKENE 18
DIAPOSITIVA 18
DIALEKTOLOGIEN 18
DIALEKTSTUDIER 18
DIALEKTUTTALEN 18
DIASFRAMVISER 18
DIAKONHEIMENE 18
DIASFREMVISER 18
DIAGONALDEKKET 18
DIAKONHJEM 18
DIAGONALGANGEN 18
DIALEKTSTUDIET 18
DIALEKTBASERTE 18
DIAGNOSTIKKER 17
DIALEKTOLOGEN 17
DIAMANTPLATEN 17
DIAMANTHANDLER 17
DIAMANTNÅLENE 17
DIALEKTFARGEDE 17
DIALEKTFORMER 17
DIAGNOSTIKEREN 17
DIAGNOSTIKKEN 17
DIAKONHEIMEN 17
DIALEKTUTTALE 17
DIALEKTFORMEN 17
DIAPOSITIV 17
DIAKONHEIMER 17
DIALEKTOLOGER 17
DIAGONALDEKKA 17
DIALEKTBASERT 17
DIALYSERENDE 17
DIALEKTSTUDIA 17
DIAMANTPLATER 17
DIALEKTFORMA 16
DIALEKTIKKENE 16
DIAMANTNÅLEN 16
DIABETIKEREN 16
DIAMANTRINGENE 16
DIAGNOSTIKERE 16
DIALEKTKARTENE 16
DIAGNOSTISERTE 16
DIAMANTNÅLER 16
DIAGONALDEKK 16
DIAGNOSTISERER 16
DIALEKTISERING 16
DIALYTISKE 16
DIABETIKERNE 16
DIAMANTPLATA 16
DIAGNOSTISERES 16
DIAGONALGANG 16
DIALEKTOLOGI 16
DIALEKTFARGET 16
DIALEKTGRENSER 16
DIAMANTPLATE 16
DIAMANTNÅLA 15
DIAKONHEIM 15
DIASKOPENE 15
DIALYSERTE 15
DIAGNOSTISKE 15
DIAFRAGMAENE 15
DIALYSERER 15
DIAGNOSTIKK 15
DIABETIKERE 15
DIALEKTFORM 15
DIATONIKKENE 15
DIALYSERES 15
DIASPORAENE 15
DIALEKTFARGA 15
DIALEKTIKKEN 15
DIALEKTOLOG 15
DIALEKTIKKER 15
DIALEKTATLASER 15
DIALYTISK 15
DIAGNOSTISERT 15
DIAMANTRINGER 15
DIAMANTRINGEN 15
DIALEKTKARTER 15
DIALEKTGRENSA 15
DIALEKTGRENSE 15
DIAGNOSTISERE 15
DIALEKTIKEREN 15
DIALEKTIKERNE 15
DIAGNOSTIKER 15
DIALEKTORDENE 15
DIALEKTATLASET 15
DIALEKTKARTET 15
DIALEKTIKERE 14
DIALEKTORDET 14
DIABETESENE 14
DIAGRAMMENE 14
DIAGNOSTISER 14
DIANETIKKENE 14
DIAGNOSTISK 14
DIAMANTNÅL 14
DIASKOPET 14
DIAFRAGMAER 14
DIATONIKKEN 14
DIASPORAEN 14
DIASPORAER 14
DIABETISKE 14
DIATONIKKER 14
DIABOLSKE 14
DIALYSERT 14
DIABOLOEN 14
DIABETIKER 14
DIALYSERE 14
DIALEKTATLASA 14
DIAKRONISKE 14
DIAKONISSENE 14
DIALEKTKARTA 14
DIAFRAGMAET 14
DIASKOPER 14
DIALYSENE 14
DIALEKTIKER 13
DIAKRITISKE 13
DIASRAMMENE 13
DIAKRONIENE 13
DIAKONISSER 13
DIAGONALENE 13
DIANETIKKER 13
DIALEKTISKE 13
DIALYSER 13
DIABOLSK 13
DIALYSEN 13
DIALEKTATLAS 13
DIASKOPA 13
DIANETIKKEN 13
DIABETESER 13
DIABETISK 13
DIALEKTIKK 13
DIALEKTORDA 13
DIABETESEN 13
DIAGRAMMET 13
DIAGRAMMER 13
DIAKRONISK 13
DIAMANTRING 13
DIAKONATENE 13
DIAKONISSEN 13
DIALEKTKART 13
DIAKONISSE 12
DIASRAMMER 12
DIAGONALER 12
DIAKRITISK 12
DIAKRONIEN 12
DIAKONISSA 12
DIALEKTORD 12
DIABOLO 12
DIATOMEENE 12
DIASPORA 12
DIAKONATER 12
DIAKONATET 12
DIAGRAMMA 12
DIALYSE 12
DIAGNOSENE 12
DIASKOP 12
DIAKONIENE 12
DIAGONALEN 12
DIASRAMMEN 12
DIATONIKK 12
DIALEKTISK 12
DIAKRONIER 12
DIATONISKE 12
DIATERMIENE 12
DIAFRAGMA 12
DIAFONIENE 12
DIAMANTENE 11
DIAKONENE 11
DIAFONIER 11
DIABETES 11
DIAKONALT 11
DIASRAMME 11
DIAGONALE 11
DIAKONIEN 11
DIALOGENE 11
DIAGNOSEN 11
DIATONISK 11
DIAFONENE 11
DIAKONALE 11
DIANETIKK 11
DIASRAMMA 11
DIAGONALT 11
DIATOMEEN 11
DIATERMIER 11
DIATOMEER 11
DIAGNOSER 11
DIAMETRALE 11
DIALEKTENE 11
DIAMETRENE 11
DIARIUM 11
DIAMETERNE 11
DIAMETEREN 11
DIATERMIEN 11
DIALEKTALT 11
DIAMETRALT 11
DIALEKTALE 11
DIAFONIEN 11
DIAKONATA 11
DIAKONIER 11
DIAKONAL 10
DIAFONEN 10
DIAKRONI 10
DIAKRONT 10
DIAKONER 10
DIAGONAL 10
DIALOGEN 10
DIAGNOSE 10
DIAFONER 10
DIALOGER 10
DIAKONAT 10
DIAKONEN 10
DIAKRONE 10
DIAMETRAL 10
DIAMANTER 10
DIASTASENE 10
DIALEKTAL 10
DIAMANTEN 10
DIAMETERE 10
DIALEKTEN 10
DIADEMENE 10
DIALEKTER 10
DIAMETRER 10
DIAMETER 9
DIAKRON 9
DIAFONI 9
DIAGRAM 9
DIATOME 9
DIASTASER 9
DIAMETRE 9
DIAKONI 9
DIADEMET 9
DIATERMI 9
DIASTASEN 9
DIADEMER 9
DIATESENE 9
DIASTASE 8
DIALOG 8
DIALEKT 8
DIAKON 8
DIAFON 8
DIAREENE 8
DIARIENE 8
DIADEMA 8
DIATESEN 8
DIAMANT 8
DIATESER 8
DIATESE 7
DIADEM 7
DIAREEN 7
DIARIER 7
DIASENE 7
DIARIET 7
DIAREER 7
DIASET 6
DIARIA 6
DIARE 5
DIASA 5
DIAS 4

Ord som slutter med DIA

OrdPoeng
HØYSKOLESTUDIA 30
HOVEDFAGSSTUDIA 26
HØGSKOLESTUDIA 26
VETERINÆRSTUDIA 26
HALVÅRSSTUDIA 24
FJERNSYNSMEDIA 24
ØKONOMISTUDIA 24
GRUNNFAGSSTUDIA 24
BEGYNNERSTADIA 23
MORSMÅLSSTUDIA 23
PUPPESTADIA 23
DYRKNINGSMEDIA 22
SAMFUNNSSTUDIA 22
FORSVARSSTUDIA 22
INGENIØRSTUDIA 22
DJUPSTUDIA 22
UTENLANDSSTUDIA 21
SPEDBARNSSTADIA 21
FULLTIDSSTUDIA 21
FILOSOFISTUDIA 21
SPRÅKSTUDIA 21
OVERGANGSSTADIA 21
PRØVESTADIA 21
MUSIKKSTUDIA 21
DYRKINGSMEDIA 21
FORSØKSSTADIA 20
SJØLSTUDIA 20
BIBELSTUDIA 20
BLASTULASTADIA 20
DIPLOMSTUDIA 20
DYPSTUDIA 20
HISTORIESTUDIA 20
COMMEDIA 20
EMBETSSTUDIA 19
KRABBESTADIA 19
KVELDSSTUDIA 19
SPESIALSTUDIA 19
KJELDESTUDIA 19
KJØLEMEDIA 19
TEOLOGISTUDIA 19
TILLEGGSSTUDIA 19
HEILTIDSSTUDIA 19
KONSERTPODIA 18
DIKTERINGSMEDIA 18
GRUNNSTUDIA 18
PRESTESTUDIA 18
KUNSTSTUDIA 18
HELTIDSSTUDIA 18
ANATOMISTUDIA 18
JUSSTUDIA 18
DIRIGENTPODIA 18
TANNLEGESTUDIA 18
REALFAGSTUDIA 18
MEDISINSTUDIA 17
ELITESTIPENDIA 17
REISESTIPENDIA 17
DIALEKTSTUDIA 17
STATSSTIPENDIA 17
FRANSKSTUDIA 17
NÆRSTUDIA 17
SELVSTUDIA 16
DELTIDSSTUDIA 16
ELEKTRONMEDIA 16
MASTERSTUDIA 16
POSTLUDIA 16
LAGRINGSMEDIA 16
LOVSTUDIA 16
KLAMYDIA 15
MELLOMSTADIA 15
KOMPENDIA 15
PRESSEMEDIA 15
KILDESTUDIA 15
BILLEDMEDIA 15
CARDIA 15
VEKSTMEDIA 15
FAGSTUDIA 14
EMNESTUDIA 14
FELTSTUDIA 14
FORSTUDIA 14
LEGESTUDIA 14
BILDEMEDIA 14
FOSTERSTADIA 14
PRELUDIA 14
SNAKKESTADIA 14
BARNESTADIA 14
PRATESTADIA 14
RETTSSTUDIA 14
LARVESTADIA 14
IDRETTSMEDIA 13
PLANSTADIA 13
ANTEPENDIA 13
INTERLUDIA 13
TIDSSTUDIA 13
ABBEDIA 13
MASSEMEDIA 12
FILMMEDIA 12
YOLDIA 12
STIPENDIA 12
INTERMEDIA 11
PALLADIA 11
PRESIDIA 11
FORSTADIA 11
KLENODIA 10
ETERMEDIA 10
PODIA 9
STUDIA 9
REMEDIA 8
STADIA 6
MEDIA 6

Lignende ord av DIA

Anagram av DIA

For mer informasjon om ordet DIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok