DIA i Scrabble - ordspill.com

DIA i Scrabble

DIA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1I1A1

Ved å legge til én bokstav til DIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACID 13
WADI 11
VIDA 7
VAID 7
DIVA 7
AMID 5
IDKA 5
KIDA 5
KADI 5
IGDA 5
GAID 5
DIKA 5
EIDA 4
AIDS 4
ARID 4
DISA 4
NAID 4
NIDA 4
RAID 4
SIDA 4
TIDA 4
DIAS 4
DARI 4
ILDA 4

Ord som starter på DIA

OrdPoeng
DIAMANTBRYLLUP 29
DIASPORAJØDER 24
DIAMANTSMYKKER 23
DIAGONALVEVETE 22
DIAMANTSMYKKE 22
DIAKONHJEMMET 22
DIAMANTSMYKKA 22
DIAKONISSEHUSA 21
DIAGONALVEVDE 21
DIAMANTGRUVEN 21
DIALEKTBRUKEN 21
DIAKONHJEMMA 21
DIALEKTBRUKER 21
DIALEKTBRUKET 21
DIALYSEMASKINA 21
DIAGONALVEVET 21
DIAMANTGRUVER 21
DIABETIKERVARA 21
DIALEKTOMRÅDER 20
DIAGONALVEVD 20
DIAMANTBORINGA 20
DIAMANTGRUVE 20
DIALYSEMASKIN 20
DIAPOSITIVENE 20
DIAMANTGRUVA 20
DIAKONISSEHUS 20
DIAGONALVEVA 20
DIALEKTBRUKA 20
DIALEKTOMRÅDE 19
DIAMANTBORING 19
DIALEKTBRUK 19
DIAPOSITIVET 19
DIALEKTOMRÅDA 19
DIAPOSITIVER 19
DIASFRAMVISERE 19
DIALEKTOLOGIEN 18
DIAKONHJEM 18
DIALEKTOLOGENE 18
DIASFRAMVISER 18
DIALEKTSTUDIER 18
DIAPOSITIVA 18
DIAGNOSEMETODE 18
DIAGONALDEKKET 18
DIAMANTPLATENE 18
DIALEKTSTUDIET 18
DIAGNOSTIKKENE 18
DIASFREMVISER 18
DIAGONALGANGEN 18
DIALEKTUTTALEN 18
DIAKONHEIMENE 18
DIALEKTUTTALE 17
DIAGNOSTIKEREN 17
DIAMANTNÅLENE 17
DIAGNOSTIKKER 17
DIAMANTHANDLER 17
DIALEKTOLOGEN 17
DIAMANTPLATEN 17
DIALEKTFARGEDE 17
DIAGNOSTIKERNE 17
DIAKONHEIMER 17
DIAKONHEIMEN 17
DIALEKTFORMEN 17
DIAMANTPLATER 17
DIALEKTOLOGER 17
DIALYSERENDE 17
DIAPOSITIV 17
DIALEKTBASERT 17
DIALEKTSTUDIA 17
DIALEKTFORMER 17
DIAGONALDEKKA 17
DIAGNOSTIKKEN 17
DIALEKTOLOGI 16
DIAGNOSTIKERE 16
DIAGONALDEKK 16
DIAMANTPLATA 16
DIAGNOSTISERTE 16
DIALEKTKARTENE 16
DIAMANTNÅLER 16
DIALEKTFARGET 16
DIABETIKEREN 16
DIALYTISKE 16
DIAMANTRINGENE 16
DIALEKTGRENSER 16
DIABETIKERNE 16
DIAMANTPLATE 16
DIAGONALGANG 16
DIALEKTISERING 16
DIAGNOSTISERES 16
DIALEKTFORMA 16
DIALEKTIKKENE 16
DIAMANTNÅLEN 16
DIALYSERER 15
DIALYSERTE 15
DIAKONHEIM 15
DIALYSERES 15
DIALEKTFARGA 15
DIASPORAENE 15
DIALEKTIKKEN 15
DIATONIKKENE 15
DIAGNOSTIKK 15
DIAMANTNÅLA 15
DIALEKTOLOG 15
DIABETIKERE 15
DIALEKTIKERNE 15
DIAFRAGMAENE 15
DIAMANTRINGEN 15
DIALEKTATLASET 15
DIALEKTATLASER 15
DIALEKTKARTET 15
DIALEKTIKEREN 15
DIAGNOSTISERE 15
DIALEKTKARTER 15
DIAGNOSTISERT 15
DIASKOPENE 15
DIALEKTGRENSE 15
DIALEKTORDENE 15
DIALEKTGRENSA 15
DIALYTISK 15
DIAMANTRINGER 15
DIAGNOSTIKER 15
DIALEKTIKKER 15
DIAGNOSTISKE 15
DIALEKTFORM 15
DIALEKTATLASA 14
DIANETIKKENE 14
DIASPORAEN 14
DIABETESENE 14
DIAKRONISKE 14
DIASPORAER 14
DIAFRAGMAET 14
DIATONIKKER 14
DIAGNOSTISK 14
DIALEKTORDET 14
DIAGRAMMENE 14
DIALEKTIKERE 14
DIAGNOSTISER 14
DIAFRAGMAER 14
DIALYSENE 14
DIALYSERE 14
DIATONIKKEN 14
DIAMANTNÅL 14
DIALYSERT 14
DIABOLOEN 14
DIABETISKE 14
DIAKONISSENE 14
DIABETIKER 14
DIALEKTKARTA 14
DIASKOPER 14
DIABOLSKE 14
DIASKOPET 14
DIAKONISSER 13
DIAMANTRING 13
DIABOLSK 13
DIAGONALENE 13
DIASRAMMENE 13
DIANETIKKER 13
DIALEKTISKE 13
DIAKRONIENE 13
DIALEKTKART 13
DIALEKTIKER 13
DIALYSEN 13
DIAGRAMMET 13
DIALEKTATLAS 13
DIABETISK 13
DIAKRONISK 13
DIABETESER 13
DIALEKTIKK 13
DIASKOPA 13
DIAKRITISKE 13
DIABETESEN 13
DIAKONISSEN 13
DIAGRAMMER 13
DIALEKTORDA 13
DIALYSER 13
DIANETIKKEN 13
DIAKONATENE 13
DIAFONIENE 12
DIATERMIENE 12
DIALEKTISK 12
DIAGRAMMA 12
DIAFRAGMA 12
DIAKRITISK 12
DIAKONISSE 12
DIAKONATER 12
DIAKRONIEN 12
DIATOMEENE 12
DIATONIKK 12
DIAKONATET 12
DIAKONIENE 12
DIAGONALEN 12
DIASRAMMEN 12
DIAGNOSENE 12
DIALEKTORD 12
DIAKONISSA 12
DIAKRONIER 12
DIASPORA 12
DIALYSE 12
DIASRAMMER 12
DIATONISKE 12
DIASKOP 12
DIABOLO 12
DIAGONALER 12
DIASRAMME 11
DIAGONALT 11
DIAKONALT 11
DIAKONIEN 11
DIATOMEER 11
DIATONISK 11
DIAGONALE 11
DIAGNOSEN 11
DIALOGENE 11
DIAMETRALE 11
DIASRAMMA 11
DIAFONENE 11
DIAKONALE 11
DIANETIKK 11
DIARIUM 11
DIABETES 11
DIAGNOSER 11
DIAFONIER 11
DIAKONIER 11
DIALEKTALT 11
DIAKONATA 11
DIALEKTALE 11
DIAFONIEN 11
DIAMANTENE 11
DIATERMIER 11
DIAMETRENE 11
DIALEKTENE 11
DIAKONENE 11
DIAMETERNE 11
DIAMETEREN 11
DIATOMEEN 11
DIATERMIEN 11
DIAMETRALT 11
DIAKONEN 10
DIAGNOSE 10
DIAKONAT 10
DIALOGER 10
DIALEKTAL 10
DIAKONAL 10
DIAKRONT 10
DIAGONAL 10
DIAKONER 10
DIAKRONE 10
DIAFONER 10
DIAFONEN 10
DIAMETRER 10
DIAKRONI 10
DIALOGEN 10
DIASTASENE 10
DIAMANTEN 10
DIAMETERE 10
DIALEKTEN 10
DIAMETRAL 10
DIAMANTER 10
DIADEMENE 10
DIALEKTER 10
DIAMETER 9
DIAKRON 9
DIATOME 9
DIASTASER 9
DIATERMI 9
DIATESENE 9
DIAKONI 9
DIASTASEN 9
DIAGRAM 9
DIADEMER 9
DIAMETRE 9
DIADEMET 9
DIAFONI 9
DIAMANT 8
DIALOG 8
DIALEKT 8
DIAFON 8
DIAKON 8
DIADEMA 8
DIARIENE 8
DIATESEN 8
DIATESER 8
DIAREENE 8
DIASTASE 8
DIADEM 7
DIARIET 7
DIAREEN 7
DIARIER 7
DIASENE 7
DIATESE 7
DIAREER 7
DIARIA 6
DIASET 6
DIARE 5
DIASA 5
DIAS 4

Ord som slutter med DIA

OrdPoeng
HØYSKOLESTUDIA 30
HOVEDFAGSSTUDIA 26
VETERINÆRSTUDIA 26
HØGSKOLESTUDIA 26
ØKONOMISTUDIA 24
HALVÅRSSTUDIA 24
GRUNNFAGSSTUDIA 24
FJERNSYNSMEDIA 24
MORSMÅLSSTUDIA 23
PUPPESTADIA 23
BEGYNNERSTADIA 23
FORSVARSSTUDIA 22
DJUPSTUDIA 22
SAMFUNNSSTUDIA 22
INGENIØRSTUDIA 22
DYRKNINGSMEDIA 22
DYRKINGSMEDIA 21
MUSIKKSTUDIA 21
PRØVESTADIA 21
SPRÅKSTUDIA 21
UTENLANDSSTUDIA 21
FILOSOFISTUDIA 21
OVERGANGSSTADIA 21
SPEDBARNSSTADIA 21
FULLTIDSSTUDIA 21
COMMEDIA 20
DIPLOMSTUDIA 20
DYPSTUDIA 20
BIBELSTUDIA 20
FORSØKSSTADIA 20
BLASTULASTADIA 20
HISTORIESTUDIA 20
SJØLSTUDIA 20
TILLEGGSSTUDIA 19
EMBETSSTUDIA 19
KVELDSSTUDIA 19
KJELDESTUDIA 19
KRABBESTADIA 19
TEOLOGISTUDIA 19
HEILTIDSSTUDIA 19
KJØLEMEDIA 19
SPESIALSTUDIA 19
DIKTERINGSMEDIA 18
TANNLEGESTUDIA 18
KONSERTPODIA 18
ANATOMISTUDIA 18
DIRIGENTPODIA 18
REALFAGSTUDIA 18
HELTIDSSTUDIA 18
PRESTESTUDIA 18
KUNSTSTUDIA 18
JUSSTUDIA 18
GRUNNSTUDIA 18
NÆRSTUDIA 17
MEDISINSTUDIA 17
REISESTIPENDIA 17
FRANSKSTUDIA 17
STATSSTIPENDIA 17
DIALEKTSTUDIA 17
ELITESTIPENDIA 17
POSTLUDIA 16
DELTIDSSTUDIA 16
ELEKTRONMEDIA 16
LAGRINGSMEDIA 16
SELVSTUDIA 16
LOVSTUDIA 16
MASTERSTUDIA 16
KOMPENDIA 15
CARDIA 15
BILLEDMEDIA 15
KILDESTUDIA 15
PRESSEMEDIA 15
KLAMYDIA 15
VEKSTMEDIA 15
MELLOMSTADIA 15
EMNESTUDIA 14
FAGSTUDIA 14
FORSTUDIA 14
PRELUDIA 14
LARVESTADIA 14
BARNESTADIA 14
BILDEMEDIA 14
FELTSTUDIA 14
LEGESTUDIA 14
PRATESTADIA 14
FOSTERSTADIA 14
SNAKKESTADIA 14
RETTSSTUDIA 14
TIDSSTUDIA 13
PLANSTADIA 13
INTERLUDIA 13
ABBEDIA 13
IDRETTSMEDIA 13
ANTEPENDIA 13
YOLDIA 12
MASSEMEDIA 12
FILMMEDIA 12
STIPENDIA 12
PRESIDIA 11
PALLADIA 11
FORSTADIA 11
INTERMEDIA 11
ETERMEDIA 10
KLENODIA 10
STUDIA 9
PODIA 9
REMEDIA 8
STADIA 6
MEDIA 6

Lignende ord av DIA

Anagram av DIA

For mer informasjon om ordet DIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok