DIA i Scrabble - ordspill.com

DIA i Scrabble

DIA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1I1A1

Ved å legge til én bokstav til DIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACID 13
WADI 11
VIDA 7
VAID 7
DIVA 7
AMID 5
IDKA 5
KIDA 5
KADI 5
IGDA 5
GAID 5
DIKA 5
EIDA 4
AIDS 4
ARID 4
DISA 4
NAID 4
NIDA 4
RAID 4
SIDA 4
TIDA 4
DIAS 4
DARI 4
ILDA 4

Ord som starter på DIA

OrdPoeng
DIASPORAJØDENE 25
DIASPORAJØDER 24
DIAMANTSMYKKET 23
DIAKONHJEMMENE 23
DIAMANTSMYKKER 23
DIAMANTSMYKKE 22
DIALEKTSTUDIUM 22
DIAGONALVEVETE 22
DIAKONHJEMMET 22
DIALEKTBRUKENE 22
DIAMANTSMYKKA 22
DIAMANTGRUVENE 22
DIAGONALVEVEDE 22
DIALEKTBRUKER 21
DIALEKTBRUKEN 21
DIAMANTGRUVER 21
DIAGONALVEVET 21
DIALEKTBRUKET 21
DIAMANTGRUVEN 21
DIABETIKERVARA 21
DIAKONHJEMMA 21
DIAGONALVEVDE 21
DIAKONISSEHUSA 21
DIABETIKERVARE 21
DIABETIKERKOST 20
DIAKONISSEHUS 20
DIAGONALVEVA 20
DIALEKTBRUKA 20
DIAMANTBORINGA 20
DIALEKTOMRÅDET 20
DIAPOSITIVENE 20
DIALEKTOMRÅDER 20
DIAMANTGRUVE 20
DIAGONALVEVD 20
DIAMANTGRUVA 20
DIALYSEMASKIN 20
DIALEKTOMRÅDE 19
DIALEKTOMRÅDA 19
DIALEKTBRUK 19
DIAPOSITIVET 19
DIAMANTBORING 19
DIAPOSITIVER 19
DIAGONALGANGER 18
DIASFREMVISER 18
DIALEKTBASERTE 18
DIAKONHEIMENE 18
DIAKONHJEM 18
DIAGNOSEMETODE 18
DIASFRAMVISER 18
DIALEKTOLOGIER 18
DIALEKTFORMENE 18
DIALEKTUTTALER 18
DIAGONALGANGEN 18
DIALEKTOLOGENE 18
DIALEKTSTUDIET 18
DIAMANTPLATENE 18
DIAPOSITIVA 18
DIALYSERENDE 17
DIAGNOSTIKKER 17
DIAKONHEIMER 17
DIAKONHEIMEN 17
DIALEKTFORMEN 17
DIAMANTNÅLENE 17
DIAGONALDEKKA 17
DIALEKTOLOGER 17
DIALEKTBASERT 17
DIALEKTSTUDIA 17
DIALEKTFARGETE 17
DIAKONSTILLING 17
DIAGNOSTIKERNE 17
DIALEKTOLOGEN 17
DIAMANTPLATEN 17
DIAGNOSTIKKEN 17
DIALEKTUTTALE 17
DIALEKTFORMER 17
DIAPOSITIV 17
DIAMANTPLATER 17
DIAGONALDEKK 16
DIAMANTPLATE 16
DIALEKTKARTENE 16
DIALYTISKE 16
DIAMANTNÅLER 16
DIABETIKEREN 16
DIALEKTGRENSEN 16
DIAMANTPLATA 16
DIAGNOSTIKERE 16
DIAMANTRINGENE 16
DIALEKTOLOGI 16
DIAGONALGANG 16
DIABETIKERNE 16
DIALEKTFORMA 16
DIAMANTNÅLEN 16
DIALEKTFARGET 16
DIALEKTIKKENE 16
DIAGNOSTIKK 15
DIALEKTFORM 15
DIABETIKERE 15
DIAMANTNÅLA 15
DIALEKTOLOG 15
DIALEKTKARTER 15
DIASPORAENE 15
DIAKONHEIM 15
DIASKOPENE 15
DIALEKTIKEREN 15
DIALEKTGRENSA 15
DIALEKTIKKEN 15
DIAMANTRINGER 15
DIAFRAGMAENE 15
DIALEKTORDENE 15
DIAGNOSTISKE 15
DIAGNOSTIKER 15
DIAMANTRINGEN 15
DIAGNOSTISERT 15
DIALEKTIKERNE 15
DIATONIKKENE 15
DIALEKTFARGA 15
DIALEKTGRENSE 15
DIALEKTKARTET 15
DIAGNOSTISERE 15
DIALEKTIKKER 15
DIALYSERER 15
DIALYSERTE 15
DIALYTISK 15
DIALYSERES 15
DIALEKTKARTA 14
DIABOLSKE 14
DIABOLOEN 14
DIABETESENE 14
DIAGNOSTISK 14
DIAGRAMMENE 14
DIAKRONISKE 14
DIAFRAGMAET 14
DIABETIKER 14
DIATONIKKER 14
DIABETISKE 14
DIAFRAGMAER 14
DIASPORAER 14
DIATONIKKEN 14
DIANETIKKENE 14
DIALEKTATLASA 14
DIAGNOSTISER 14
DIALEKTIKERE 14
DIALEKTORDET 14
DIAKONISSENE 14
DIASKOPER 14
DIASPORAEN 14
DIASKOPET 14
DIALYSERE 14
DIAMANTNÅL 14
DIALYSENE 14
DIALYSERT 14
DIAMANTRING 13
DIAKONATENE 13
DIALEKTORDA 13
DIALEKTKART 13
DIABETISK 13
DIABETESEN 13
DIAKRITISKE 13
DIANETIKKEN 13
DIALEKTATLAS 13
DIAGRAMMET 13
DIAKONISSEN 13
DIALEKTISKE 13
DIALEKTIKER 13
DIAKRONISK 13
DIABETESER 13
DIANETIKKER 13
DIAGRAMMER 13
DIASKOPA 13
DIALEKTIKK 13
DIALYSEN 13
DIABOLSK 13
DIALYSER 13
DIAKRONIENE 13
DIAGONALENE 13
DIAKONISSER 13
DIASRAMMENE 13
DIAGONALEN 12
DIATONIKK 12
DIATONISKE 12
DIAFONIENE 12
DIAGONALER 12
DIASRAMMER 12
DIALEKTORD 12
DIALYSE 12
DIAFRAGMA 12
DIAGRAMMA 12
DIAKONISSA 12
DIALEKTISK 12
DIASRAMMEN 12
DIASKOP 12
DIAKRITISK 12
DIAKONISSE 12
DIAKONIENE 12
DIATERMIENE 12
DIAGNOSENE 12
DIAKRONIEN 12
DIAKRONIER 12
DIAKONATET 12
DIAKONATER 12
DIABOLO 12
DIATOMEENE 12
DIASPORA 12
DIABETES 11
DIAKONENE 11
DIAKONIER 11
DIAKONATA 11
DIAFONIEN 11
DIAGNOSER 11
DIARIUM 11
DIATONISK 11
DIATOMEER 11
DIAMANTENE 11
DIAGONALT 11
DIATOMEEN 11
DIAGNOSEN 11
DIATERMIEN 11
DIAMETERNE 11
DIAMETRALT 11
DIAMETEREN 11
DIAKONALT 11
DIASRAMME 11
DIAGONALE 11
DIALEKTENE 11
DIALOGENE 11
DIAFONIER 11
DIAKONIEN 11
DIALEKTALT 11
DIALEKTALE 11
DIAKONALE 11
DIANETIKK 11
DIAFONENE 11
DIAMETRENE 11
DIASRAMMA 11
DIATERMIER 11
DIAMETRALE 11
DIALOGEN 10
DIAGONAL 10
DIAMETRER 10
DIAKONAT 10
DIAKONAL 10
DIAFONEN 10
DIALOGER 10
DIAKRONE 10
DIAKONEN 10
DIAKONER 10
DIAKRONI 10
DIADEMENE 10
DIALEKTAL 10
DIASTASENE 10
DIAMETRAL 10
DIALEKTER 10
DIAKRONT 10
DIAMETERE 10
DIAGNOSE 10
DIAFONER 10
DIALEKTEN 10
DIAMANTEN 10
DIAMANTER 10
DIAKONI 9
DIAKRON 9
DIADEMET 9
DIAMETRE 9
DIASTASEN 9
DIASTASER 9
DIAGRAM 9
DIATESENE 9
DIAMETER 9
DIADEMER 9
DIATERMI 9
DIATOME 9
DIAFONI 9
DIASTASE 8
DIALEKT 8
DIAKON 8
DIAFON 8
DIALOG 8
DIAMANT 8
DIADEMA 8
DIARIENE 8
DIATESEN 8
DIATESER 8
DIAREENE 8
DIAREER 7
DIADEM 7
DIARIER 7
DIASENE 7
DIAREEN 7
DIATESE 7
DIARIET 7
DIARIA 6
DIASET 6
DIARE 5
DIASA 5
DIAS 4

Ord som slutter med DIA

OrdPoeng
HØYSKOLESTUDIA 30
VETERINÆRSTUDIA 26
HOVEDFAGSSTUDIA 26
HØGSKOLESTUDIA 26
GRUNNFAGSSTUDIA 24
HALVÅRSSTUDIA 24
ØKONOMISTUDIA 24
FJERNSYNSMEDIA 24
BEGYNNERSTADIA 23
MORSMÅLSSTUDIA 23
PUPPESTADIA 23
INGENIØRSTUDIA 22
DJUPSTUDIA 22
SAMFUNNSSTUDIA 22
FORSVARSSTUDIA 22
DYRKNINGSMEDIA 22
SPRÅKSTUDIA 21
MUSIKKSTUDIA 21
OVERGANGSSTADIA 21
UTENLANDSSTUDIA 21
FULLTIDSSTUDIA 21
PRØVESTADIA 21
SPEDBARNSSTADIA 21
FILOSOFISTUDIA 21
DYRKINGSMEDIA 21
DYPSTUDIA 20
FORSØKSSTADIA 20
HISTORIESTUDIA 20
BLASTULASTADIA 20
DIPLOMSTUDIA 20
BIBELSTUDIA 20
COMMEDIA 20
SJØLSTUDIA 20
TEOLOGISTUDIA 19
TILLEGGSSTUDIA 19
SPESIALSTUDIA 19
EMBETSSTUDIA 19
KRABBESTADIA 19
HEILTIDSSTUDIA 19
KVELDSSTUDIA 19
KJELDESTUDIA 19
KJØLEMEDIA 19
KONSERTPODIA 18
DIKTERINGSMEDIA 18
GRUNNSTUDIA 18
REALFAGSTUDIA 18
HELTIDSSTUDIA 18
DIRIGENTPODIA 18
TANNLEGESTUDIA 18
JUSSTUDIA 18
ANATOMISTUDIA 18
KUNSTSTUDIA 18
PRESTESTUDIA 18
DIALEKTSTUDIA 17
STATSSTIPENDIA 17
NÆRSTUDIA 17
MEDISINSTUDIA 17
FRANSKSTUDIA 17
ELITESTIPENDIA 17
REISESTIPENDIA 17
SELVSTUDIA 16
LAGRINGSMEDIA 16
LOVSTUDIA 16
DELTIDSSTUDIA 16
ELEKTRONMEDIA 16
POSTLUDIA 16
MASTERSTUDIA 16
VEKSTMEDIA 15
BILLEDMEDIA 15
KILDESTUDIA 15
CARDIA 15
PRESSEMEDIA 15
KLAMYDIA 15
MELLOMSTADIA 15
KOMPENDIA 15
FORSTUDIA 14
FAGSTUDIA 14
PRELUDIA 14
BILDEMEDIA 14
LARVESTADIA 14
EMNESTUDIA 14
BARNESTADIA 14
SNAKKESTADIA 14
LEGESTUDIA 14
FELTSTUDIA 14
FOSTERSTADIA 14
PRATESTADIA 14
RETTSSTUDIA 14
TIDSSTUDIA 13
PLANSTADIA 13
ANTEPENDIA 13
IDRETTSMEDIA 13
INTERLUDIA 13
ABBEDIA 13
MASSEMEDIA 12
YOLDIA 12
FILMMEDIA 12
STIPENDIA 12
INTERMEDIA 11
PRESIDIA 11
FORSTADIA 11
PALLADIA 11
KLENODIA 10
ETERMEDIA 10
STUDIA 9
PODIA 9
REMEDIA 8
STADIA 6
MEDIA 6

Lignende ord av DIA

Anagram av DIA

For mer informasjon om ordet DIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok