DIS i Scrabble - ordspill.com

DIS i Scrabble

DIS er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DIS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1I1S1

Ved å legge til én bokstav til DIS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DISP 7
KIDS 5
SIGD 5
DISK 5
SIDA 4
SILD 4
SIDT 4
SIDN 4
SIDE 4
AIDS 4
SEID 4
DEIS 4
DISE 4
DISA 4
DINS 4
DIES 4
DIAS 4
TIDS 4

Ord som starter på DIS

OrdPoeng
DISKJOCKEY 30
DISKOMILJØ 20
DISKOTYPER 20
DISJUNKTIV 20
DISKOTYPE 19
DISRUPTIVT 19
DISRUPTIVE 19
DISPASJØR 19
DISFAVØRER 18
DISKORYTME 18
DISKUTØRER 18
DISPLAYENE 18
DISCUS 18
DISRUPTIV 18
DISKUTØREN 18
DISKUTABLE 17
DISKULPERE 17
DISPLAYER 17
DISKULPERT 17
DISJUNKTET 17
DISPONIBEL 17
DISPLAYET 17
DISKURSIVE 17
DISKURSIVT 17
DISJUNKTER 17
DISKUSJON 17
DISYKLISKE 17
DISIPPELEN 16
DISYKLISK 16
DISPASJERE 16
DISJUNKTE 16
DISPUTASEN 16
DISKOKULER 16
DISKUTØR 16
DISPLAYA 16
DISJUNKTA 16
DISPERSIVE 16
DISPUTERTE 16
DISFAVØR 16
DISPUTERER 16
DISSEVOMMA 16
DISSEMYRER 16
DISPASJENE 16
DISPUTASER 16
DISSEMYREN 16
DISKULPER 16
DISPASJERT 16
DISKURSIV 16
DISTRIBUER 16
DISPERSIVT 16
DISPUTERES 16
DISKOLÅTER 15
DISPUTERE 15
DISPLAY 15
DISPUTERT 15
DISPERSIV 15
DISPUTANT 15
DISPUTTER 15
DISPASJER 15
DISJUNKT 15
DISPASJEN 15
DISKOKULA 15
DISKONTØR 15
DISKRESJON 15
DISKOKULE 15
DISSEKSJON 15
DISKOLÅTEN 15
DISKEDØREN 15
DISSEMYRA 15
DISPUTTEN 15
DISKREPANS 14
DISMUTERTE 14
DISKUTERTE 14
DISKEDØRA 14
DISPERGERE 14
DISPONERES 14
DISPUTAS 14
DISPERGERT 14
DISPUTER 14
DISIPPEL 14
DISSOLVERE 14
DISHARMONI 14
DISSEMAVEN 14
DISMUTERES 14
DISKURSENE 14
DISKUTERES 14
DISTINGVER 14
DISPONERTE 14
DISSEMYR 14
DISPASJE 14
DISPONERER 14
DISPONENT 13
DISMUTERT 13
DISSEMAVE 13
DISPERGER 13
DISKOSKAST 13
DISMUTERE 13
DISPONERE 13
DISKUTERT 13
DISKONTOER 13
DISKUTERE 13
DISSOLVER 13
DISPONERT 13
DISKURSEN 13
DISKURSER 13
DISIPLINER 13
DISPENSERT 13
DISKOFILEN 13
DISPENSENE 13
DISIGHETEN 13
DISKEDØR 13
DISPUTT 13
DISKOFILER 13
DISSEVOM 13
DISKOLÅT 13
DISSIPERER 13
DISKONTOEN 13
DISKOTEKER 13
DISSIPERE 12
DISIPLENE 12
DISAGIOENE 12
DISKEDAMEN 12
DISKEDAMER 12
DISLOKERER 12
DISPENSEN 12
DISPENSER 12
DISSEMAGER 12
DISIGHETA 12
DISLOKERTE 12
DISPONER 12
DISKONTERT 12
DISKOTEKA 12
DISKESALGA 12
DISKUTER 12
DISKOIDALT 12
DISSEMAGEN 12
DISKONTERE 12
DISKOIDALE 12
DISMUTER 12
DISPARATE 12
DISSIPERT 12
DISKOIDAL 11
DISKEDAMA 11
DISTREHET 11
DISTRAHER 11
DISAGIOER 11
DISAGIOEN 11
DISKOSENE 11
DISLOKERT 11
DISSEMAGE 11
DISKESALG 11
DISTRIKTER 11
DISKONTER 11
DISKONTO 11
DISSEKERES 11
DISSONERTE 11
DISSONERES 11
DISKURS 11
DISSEKERER 11
DISTONERTE 11
DISTIKAENE 11
DISSONANTE 11
DISTRIKTET 11
DISTONERES 11
DISKODANS 11
DISSIPER 11
DISIGHET 11
DISSONERER 11
DISKOTEK 11
DISPARAT 11
DISLOKERE 11
DISSEKERTE 11
DISKETTENE 11
DISKINGEN 11
DISTHENET 11
DISIPLER 11
DISKANTENE 11
DISKOFIL 11
DISTONERER 11
DISPERSE 11
DISPERST 11
DISKEDAME 11
DISIPLIN 11
DISKOSTIL 11
DISTANSENE 10
DISSENSENE 10
DISSERTERT 10
DISKANTEN 10
DISSENTERE 10
DISKETTEN 10
DISSERTERE 10
DISSEKERT 10
DISSIDERER 10
DISSONERT 10
DISSONERE 10
DISTONERT 10
DISPERS 10
DISPENE 10
DISLOKER 10
DISKELEM 10
DISKOSEN 10
DISKOENE 10
DISPENS 10
DISKINGA 10
DISKOSER 10
DISSEKERE 10
DISKETTER 10
DISSONANT 10
DISTIKON 10
DISTONERE 10
DISSONANS 10
DISSOSIER 10
DISTINKTE 10
DISTRIKTA 10
DISKANTER 10
DISSINGEN 10
DISSENTER 9
DISKOER 9
DISKOEN 9
DISAGIO 9
DISKING 9
DISTHEN 9
DISINGEN 9
DISSIDERT 9
DISKENDE 9
DISIGSTE 9
DISTINKT 9
DISSERTER 9
DISTONER 9
DISPER 9
DISSIDENS 9
DISPEN 9
DISTANSEN 9
DISSIDERE 9
DISSENSEN 9
DISSIDENT 9
DISSERTAS 9
DISSENSER 9
DISSEKER 9
DISIGERE 9
DISTANSER 9
DISSONER 9
DISKRETE 9
DISSINGA 9
DISTRIKT 9
DISTIKA 8
DISIGST 8
DISKOS 8
DISSING 8
DISKENE 8
DISKRET 8
DISKETE 8
DISKETT 8
DISSIDER 8
DISSENDE 8
DISKANT 8
DISINGA 8
DISKEDE 8
DISTANSE 8
DISKES 7
DISSEDE 7
DISKER 7
DISING 7
DISIGE 7
DISKRE 7
DISKO 7
DISTALE 7
DISKET 7
DISKEN 7
DISENDE 7
DISSENS 7
DISTALT 7
DISSENE 7
DISSETE 7
DISTREE 7
DISP 7
DISIG 6
DISKA 6
DISKE 6
DISSET 6
DISSER 6
DISTRE 6
DISSEN 6
DISSES 6
DISEDE 6
DISENT 6
DISETE 6
DISENE 6
DISTAL 6
DISNE 5
DISSE 5
DISER 5
DISEN 5
DISET 5
DISK 5
DISSA 5
DISES 5
DISS 4
DISE 4
DISA 4

Ord som slutter med DIS

OrdPoeng
HÅNDBALLKJENDIS 27
FOTBALLKJENDIS 23
SUPERKJENDIS 22
VERDENSKJENDIS 21
SOMMERPARADIS 19
IDRETTSKJENDIS 18
MEGAKJENDIS 17
SKATTEPARADIS 17
BADEPARADIS 17
MEDIEKJENDIS 17
RIKSKJENDIS 16
FERIEPARADIS 16
KVELDSDIS 13
FJORDIS 12
KVELDDIS 12
VARMEDIS 12
MORGENDIS 12
SOMMERDIS 12
HAVDIS 11
TÅKEDIS 11
KVELDIS 11
KJENDIS 11
PARADIS 10
DAUDIS 9
DIS 9
HETEDIS 9
RAGEDIS 8
KONDIS 8
GODIS 7
KANDIS 7
SOLDIS 7
DOLDIS 7
RADDIS 6
SIDDIS 6
LANDIS 6
OLDIS 6
NEDIS 5

Bøyningsformer av DIS

Anagram av DIS

For mer informasjon om ordet DIS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok