DRA i Scrabble - ordspill.com

DRA i Scrabble

DRA er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1R1A1

Ved å legge til én bokstav til DRA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YARD 9
DYRA 9
RØDA 8
DØRA 8
DRUA 7
VARD 7
VADR 7
RÅDA 7
DURA 7
DÅRA 7
DRAP 7
DAVR 7
HARD 6
ORDA 5
DRAM 5
DRAG 5
DORA 5
GARD 5
GRAD 5
KARD 5
ARID 4
DARI 4
TRAD 4
DART 4
DRAS 4
REDA 4
RAND 4
RAID 4
RADE 4
ARDE 4
ALDR 4

Ord som starter på DRA

OrdPoeng
DRAWBACKEN 30
DRAWBACKA 29
DRAWBACK 28
DRAUGSPYET 22
DRAPSVÅPNA 22
DRAGSHOWET 21
DRAUGSPYA 21
DRABANTBY 20
DRAUGSPY 20
DRAGSHOWA 20
DRAUGKYSS 19
DRAGSHOW 19
DRAPSDØMTE 18
DRAHJELPEN 18
DRAPSMOTIV 18
DRAPSDØMT 17
DRAUGBLEK 17
DRAHJELPA 17
DRAGKAMPER 16
DRAHJELP 16
DRAPSOFFER 16
DRAMALÆRER 16
DRAKTJAKKA 16
DRAKESKIPA 15
DRAGEKUENE 15
DRAGKJERRA 15
DRAKTPOSER 15
DRAGEBLODA 15
DRAGEKYR 15
DRAMATURGI 15
DRAGESKIPA 15
DRAKEBLOD 14
DRAGNØTER 14
DRAPSOFRE 14
DRAKESKIP 14
DRAGEBLOD 14
DRAGSUGET 14
DRAGKYR 14
DRAGEKUER 14
DRAGEKUEN 14
DRAPSOFRA 14
DRAMATURG 14
DRAKTPOSE 14
DRAKAMPEN 14
DRAGESKIP 14
DRAGKAMP 14
DRAKAMPER 14
DRAGKUENE 14
DRAKELILJA 14
DRAKELILJE 14
DRAPERINGA 14
DRAMALINJA 14
DRAPSSAKER 14
DRAGEHODER 14
DRAGELILJE 14
DRAGELILJA 14
DRAVIDISK 13
DRAGKUEN 13
DRAGEKUA 13
DRAGSPELL 13
DRAPERENDE 13
DRAGSPILL 13
DRAPERING 13
DRAPERIENE 13
DRAGKUER 13
DRAGSUGA 13
DRAPSMANN 13
DRAPSTALLA 13
DRAGOMANEN 13
DRABANTENE 13
DRAPSMENN 13
DRABELIGE 13
DRAKONISKE 13
DRAPSDOM 13
DRAPSSAKA 13
DRAGEHODE 13
DRAGEHODA 13
DRASJERER 12
DRAPSSTED 12
DRAPERIER 12
DRAGKISTER 12
DRAMATIKER 12
DRAUGENE 12
DRAMATISKE 12
DRAMMENSER 12
DRAKONISK 12
DRASJEENE 12
DRAVIDENE 12
DRAGSUG 12
DRAPSSAK 12
DRAMATIKK 12
DRASJERTE 12
DRABANTEN 12
DRABANTER 12
DRAMATIMEN 12
DRABELIG 12
DRAKAMP 12
DRASJERES 12
DRAVATENE 12
DRANGLINGA 12
DRAPERIET 12
DRAGEKU 12
DRAGERINGA 12
DRAGKUA 12
DRAPSTALL 12
DRAGNINGEN 12
DRAVIDEN 11
DRAPERTE 11
DRAGERENDE 11
DRAPERER 11
DRANGLING 11
DRAGKISTA 11
DRASJEER 11
DRAMATIME 11
DRAUGEN 11
DRAPERES 11
DRAGNINGA 11
DRAGSLEDER 11
DRAGSTERNE 11
DRAGERING 11
DRAMBET 11
DRAMATISER 11
DRAGONENE 11
DRAVATEN 11
DRAGKISTE 11
DRASSINGEN 11
DRASJEEN 11
DRAUGER 11
DRAPERIA 11
DRAMATISK 11
DRAGNOTEN 11
DRASJERT 11
DRASJERE 11
DRAVIDER 11
DRATTINGER 11
DRAGOMAN 11
DRAGKU 11
DRAVLENE 11
DRAVATER 11
DRAVLEN 10
DRASSINGA 10
DRAGESTIL 10
DRAGONER 10
DRAPERT 10
DRAMMENE 10
DRAKESTIL 10
DRAPENE 10
DRAGNOTA 10
DRAINGENE 10
DRASJER 10
DRAGSLEDE 10
DRANGLETE 10
DRALONENE 10
DRANKEREN 10
DRAPERI 10
DRATTINGA 10
DRANGLEDE 10
DRAVLER 10
DRAGSTERE 10
DRASTISKE 10
DRAGELSER 10
DRAGNING 10
DRAGSENDE 10
DRAPERE 10
DRAGELSEN 10
DRANKERNE 10
DRAGONEN 10
DRAKMENE 10
DRABANT 10
DRASSENDE 9
DRAGSETE 9
DRATTENDE 9
DRAVID 9
DRAKMEN 9
DRANGLER 9
DRASSING 9
DRALONER 9
DRANKENE 9
DRAGERNE 9
DRAKTENE 9
DRAVAT 9
DRAGELSE 9
DRAPER 9
DRASJE 9
DRAVLE 9
DRAPET 9
DRAMMER 9
DRAGNOT 9
DRAKMER 9
DRAMMEN 9
DRASTISK 9
DRAINGER 9
DRAMB 9
DRAFTENE 9
DRAGERES 9
DRAMAENE 9
DRAGERTE 9
DRAINGEN 9
DRAGERER 9
DRALONEN 9
DRAUG 9
DRAGENDE 9
DRANGLET 9
DRANKERE 9
DRATTING 9
DRAGSTER 9
DRAGSEDE 9
DRANGLES 9
DRAGEREN 9
DRANGLA 8
DRAKTER 8
DRATTEDE 8
DRAGERT 8
DRAKME 8
DRAPA 8
DRAMAET 8
DRAFTET 8
DRAGON 8
DRANKER 8
DRAGSET 8
DRAFTER 8
DRASSEDE 8
DRAMAER 8
DRANKEN 8
DRAGSES 8
DRAKTEN 8
DRATTETE 8
DRAGERE 8
DRAGSER 8
DRASSENE 8
DRAGENE 8
DRAKENE 8
DRASSETE 8
DRAINGA 8
DRANGLE 8
DRAING 7
DRAGER 7
DRATTER 7
DRAGEN 7
DRAGSE 7
DRAGES 7
DRALON 7
DRAGET 7
DRAKK 7
DRAFTA 7
DRAP 7
DRAKEN 7
DRANGL 7
DRASSER 7
DRATTES 7
DRATTET 7
DRASSET 7
DRAGNE 7
DRAKER 7
DRAGSA 7
DRAKTA 7
DRASSES 7
DRAKE 6
DRAMA 6
DRAKT 6
DRAGS 6
DRAGA 6
DRAFT 6
DRASSA 6
DRATTE 6
DRANK 6
DRAGE 6
DRATTA 6
DRADDE 6
DRASSE 6
DRAG 5
DRADD 5
DRASS 5
DRAM 5
DRATT 5
DRAS 4
DRAR 4

Ord som slutter med DRA

OrdPoeng
ADOPTIVFORELDRA 24
UOPPFORDRA 22
TUNGEFLYNDRA 22
SMØRFLYNDRA 22
MENNESKEMYLDRA 22
VIDEREBEFORDRA 22
OPPSMULDRA 21
VÆRFORELDRA 21
GAPEFLYNDRA 21
GULLFLYNDRA 21
BERGFLYNDRA 21
TOBARNSFORELDRA 21
REKORDFORBEDRA 21
TRAPPEGELENDRA 21
FOLKEMYLDRA 20
ÅTTESYLINDRA 20
SVIGERFORELDRA 20
VELBEVANDRA 20
HELLEFLYNDRA 20
UTPLYNDRA 20
HVITPUDRA 20
FARTSVIDUNDRA 20
SMÅPLUDRA 19
MUSKEDUNDRA 19
OPPMUDRA 19
INDUSTRIUNDRA 19
HENGESKULDRA 19
VEGSKULDRA 18
BREDSKULDRA 18
UBEVANDRA 18
FORBRØDRA 18
OPPFORDRA 18
BESTEFORELDRA 18
FOSTERFORELDRA 18
MAREFLYNDRA 18
SEKSSYLINDRA 18
FIRESYLINDRA 18
PLEIEFORELDRA 18
FEMSYLINDRA 18
BREISKULDRA 18
POLYEDRA 17
VEISKULDRA 17
ORDSKVALDRA 16
ÅRHUNDRA 16
BEKKESILDRA 16
UKRYDRA 16
ALEINEFORELDRA 16
FRABEORDRA 15
PLYNDRA 15
OLDEFORELDRA 15
ALENEFORELDRA 15
FORKLUDRA 15
BEVANDRA 14
UTVANDRA 14
UFORANDRA 14
VIDUNDRA 14
BERGSILDRA 14
SVARTOLDRA 14
TANKSHINDRA 14
HEPTAEDRA 14
TILBEORDRA 14
INNBEORDRA 14
UTBEDRA 13
FORBEDRA 13
OPPDRA 13
FORUNDRA 13
GRÅOLDRA 13
UTFORDRA 13
STEFORELDRA 13
BEUNDRA 13
BEFORDRA 13
FORHINDRA 13
FLYNDRA 13
SNØSILDRA 13
PLUNDRA 13
VANHEDRA 13
SKJELDRA 12
PENTAEDRA 12
INNVANDRA 12
HEKSAEDRA 12
UTSONDRA 12
JAMALDRA 12
SKVALDRA 12
UHINDRA 12
HYDRA 12
MYLDRA 12
AVSONDRA 12
BULDRA 12
KRYDRA 12
PLUDRA 12
PULDRA 12
INNFORDRA 11
SKULDRA 11
DRA 11
OVERDRA 11
SMULDRA 11
BEORDRA 11
PUDRA 11
RABALDRA 11
HUNDRA 11
HULDRA 11
KLUNDRA 11
KVIDRA 10
SPILDRA 10
KLUDRA 10
FORNEDRA 10
FORANDRA 10
FORELDRA 10
OKTAEDRA 10
MUDRA 9
SLUDRA 9
TJADRA 9
TUNDRA 9
UNNDRA 9
FREMDRA 9
VANDRA 9
DUNDRA 9
FRAMDRA 9
TETRAEDRA 9
VILDRA 9
FOREDRA 9
GELENDRA 9
UENDRA 9
BEDRA 8
FORDRA 8
HINDRA 8
UNDRA 8
AVDRA 8
BIDRA 8
ÅNDRA 8
VADRA 8
HILDRA 8
SKILDRA 8
GNELDRA 8
KNALDRA 8
GLINDRA 8
KLANDRA 8
GNALDRA 8
GALDRA 7
SONDRA 7
ERINDRA 7
GILDRA 7
SMADRA 7
GNIDRA 7
SLINDRA 7
KILDRA 7
HEDRA 7
FENDRA 7
DODRA 6
ORDRA 6
OLDRA 6
SNADRA 6
INNDRA 6
SINDRA 6
SLADRA 6
TINDRA 6
TANDRA 6
SILDRA 6
LINDRA 6
TILDRA 6
ALDRA 5
ANDRA 5
ENDRA 5

Lignende ord av DRA

Anagram av DRA

For mer informasjon om ordet DRA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DRA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok