DRA i Scrabble - ordspill.com

DRA i Scrabble

DRA er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1R1A1

Ved å legge til én bokstav til DRA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DYRA 9
YARD 9
RØDA 8
DØRA 8
ÅDRA 7
DRUA 7
VARD 7
VADR 7
RÅDA 7
DURA 7
DÅRA 7
DRAV 7
DRAP 7
DAVR 7
HARD 6
DORA 5
DRAM 5
DRAG 5
GARD 5
GRAD 5
KARD 5
ORDA 5
ARID 4
DARI 4
DART 4
TRAD 4
RADE 4
REDA 4
RAND 4
RAID 4
DRAS 4
ARDE 4
ALDR 4

Ord som starter på DRA

OrdPoeng
DRAWBACKA 29
DRAWBACK 28
DRAUGSPYA 21
DRABANTBY 20
DRAUGSPY 20
DRAGSHOWA 20
DRAGSHOW 19
DRAUGKYSS 19
DRAUGBÅT 18
DRAKTTØY 18
DRAPSDØMT 17
DRAUGBLEK 17
DRAHJELPA 17
DRAMBUIEN 16
DRAGBÅNDA 16
DRAHJELP 16
DRAPSBOTA 16
DRAGVOGNA 15
DRAGEKYR 15
DRAPSBOT 15
DRAGBÅND 15
DRAMBUIE 15
DRAKEBLOD 14
DRAPSOFRE 14
DRAGNØTER 14
DRAKTSØM 14
DRAGKAMP 14
DRAKESKIP 14
DRAGVOGN 14
DRAGEKUEN 14
DRAGSUGET 14
DRAKTPOSE 14
DRAGKUENE 14
DRAGSMÅLA 14
DRAPSOFRA 14
DRAGESÆD 14
DRAGKYR 14
DRAPPENE 14
DRAKESÆD 14
DRAMATURG 14
DRAMBSLIG 14
DRAGESKIP 14
DRAGEKUER 14
DRANGEDØL 14
DRAGEBLOD 14
DRAGSMÅL 13
DRAPSSAKA 13
DRAPSMANN 13
DRAGREPET 13
DRAGBANDA 13
DRAPPER 13
DRAGSPILL 13
DRAGSUGA 13
DRAGKUER 13
DRAGBENK 13
DRAGREIPA 13
DRAPPEN 13
DRAGSPELL 13
DRAGEKUA 13
DRAPERING 13
DRAPSDOM 13
DRAGKUEN 13
DRAKEHODA 13
DRAGEHODA 13
DRAGEHODE 13
DRAUGTARE 13
DRAKEHODE 13
DRAPSMENN 13
DRASJEENE 12
DRABELIG 12
DRAPERIET 12
DRAPERIER 12
DRAGEKU 12
DRAPSSTED 12
DRASJERER 12
DRAGBAND 12
DRAGEHAM 12
DRAKEHALE 12
DRAKEHAM 12
DRABANTER 12
DRASJERTE 12
DRAUGENE 12
DRAMATIKK 12
DRAGSUG 12
DRAGKUA 12
DRAGREPA 12
DRAGREIP 12
DRAGREMMA 12
DRAVELEIS 12
DRAPSTALL 12
DRABANTEN 12
DRAVIDENE 12
DRAVATENE 12
DRAKONISK 12
DRAGEHALE 12
DRAPSSAK 12
DRAPERER 11
DRAGSINGA 11
DRAGNINGA 11
DRASJEEN 11
DRAGARMEN 11
DRAVIDEN 11
DRASJERT 11
DRAGNOTEN 11
DRANGLING 11
DRASJERE 11
DRAGREIMA 11
DRAMATIME 11
DRAVLENE 11
DRAGGEITA 11
DRAGOMAN 11
DRAKESNOR 11
DRAGKISTE 11
DRAVATER 11
DRAGESNOR 11
DRAVIDER 11
DRAPERTE 11
DRAMMING 11
DRAGKISTA 11
DRAPERIA 11
DRAGGARNA 11
DRAGERING 11
DRAGARMER 11
DRAMATISK 11
DRAGONENE 11
DRASJEER 11
DRAPERES 11
DRAVATEN 11
DRAUGER 11
DRAUGEN 11
DRAMBET 11
DRAGKU 11
DRAPP 11
DRAPEENE 11
DRAGREP 11
DRAGONEN 10
DRAGGARN 10
DRAGSENDE 10
DRAPERE 10
DRAGELSEN 10
DRAGNING 10
DRAPENE 10
DRAVLEN 10
DRAORDENE 10
DRAPEEN 10
DRAGSTERE 10
DRASSINGA 10
DRAGREIM 10
DRAPERI 10
DRAGSENG 10
DRAGNOTA 10
DRAGNENDE 10
DRASTISKE 10
DRATTINGA 10
DRAGESTIL 10
DRABANT 10
DRAGNADEN 10
DRASJER 10
DRAVLER 10
DRAGONER 10
DRAGNETTA 10
DRANGLETE 10
DRAGSING 10
DRANKEREN 10
DRAKESTIL 10
DRAGGEIT 10
DRANGLEDE 10
DRAPERT 10
DRAKMENE 10
DRAPEER 10
DRANKERNE 10
DRAGFEET 10
DRAMMENE 10
DRAVID 9
DRAMMER 9
DRASSENDE 9
DRAGARM 9
DRAVAT 9
DRAORDET 9
DRASJE 9
DRATTENDE 9
DRAMMET 9
DRAPER 9
DRAVLE 9
DRAFTENE 9
DRAPET 9
DRAKMER 9
DRAMMES 9
DRANKENE 9
DRALONEN 9
DRAGNOT 9
DRANGLES 9
DRAGEREN 9
DRANGLER 9
DRAINGEN 9
DRAGELSE 9
DRAKEILD 9
DRAMAENE 9
DRAGENDE 9
DRAGNEDE 9
DRATTING 9
DRAMB 9
DRAKMEN 9
DRAGEILD 9
DRAKTENE 9
DRASTISK 9
DRAGNETE 9
DRANGLET 9
DRAMMEN 9
DRASSING 9
DRAGSTER 9
DRANGENE 9
DRAGERNE 9
DRASTIKA 9
DRAGREM 9
DRAUG 9
DRANKERE 9
DRAGNETT 9
DRAVET 9
DRAGFE 8
DRAGON 8
DRAMME 8
DRAMMA 8
DRAPA 8
DRAPE 8
DRAKME 8
DRAGNAD 8
DRAMAER 8
DRAGNER 8
DRAORDA 8
DRAGSER 8
DRAMAET 8
DRASSENE 8
DRAINGA 8
DRANGER 8
DRAGENE 8
DRAKTEN 8
DRANGEN 8
DRAFTET 8
DRANKER 8
DRANGLA 8
DRAKTER 8
DRAMENE 8
DRANKEN 8
DRAGSET 8
DRAGERE 8
DRAGNET 8
DRAFTER 8
DRANGLE 8
DRAKENE 8
DRAGNES 8
DRAGSES 8
DRAGNA 7
DRAGSA 7
DRAGET 7
DRAKK 7
DRASSER 7
DRATTES 7
DRAKEN 7
DRAV 7
DRASSES 7
DRAMEN 7
DRAP 7
DRANGE 7
DRALON 7
DRATTER 7
DRAORD 7
DRASSET 7
DRAKTA 7
DRAGSE 7
DRAKER 7
DRAING 7
DRATTET 7
DRAFTA 7
DRAGER 7
DRAGNE 7
DRANGL 7
DRAGEN 7
DRAENDE 7
DRAKT 6
DRASSA 6
DRAMA 6
DRAKE 6
DRADDE 6
DRAFT 6
DRAGE 6
DRATTE 6
DRANK 6
DRAGN 6
DRAGS 6
DRAGA 6
DRASSE 6
DRATTA 6
DRASS 5
DRAG 5
DRATT 5
DRADD 5
DRAM 5
DRAS 4
DRAR 4

Ord som slutter med DRA

OrdPoeng
ADOPTIVFORELDRA 24
TUNGEFLYNDRA 22
UOPPFORDRA 22
SMØRFLYNDRA 22
MENNESKEMYLDRA 22
VIDEREBEFORDRA 22
REKORDFORBEDRA 21
OPPSMULDRA 21
TRAPPEGELENDRA 21
BERGFLYNDRA 21
GULLFLYNDRA 21
GAPEFLYNDRA 21
VÆRFORELDRA 21
TOBARNSFORELDRA 21
HVITPUDRA 20
HELLEFLYNDRA 20
VELBEVANDRA 20
FOLKEMYLDRA 20
ÅTTESYLINDRA 20
FARTSVIDUNDRA 20
SVIGERFORELDRA 20
UTPLYNDRA 20
INDUSTRIUNDRA 19
HENGESKULDRA 19
OPPMUDRA 19
MUSKEDUNDRA 19
SMÅPLUDRA 19
FOSTERFORELDRA 18
FIRESYLINDRA 18
VEGSKULDRA 18
UBEVANDRA 18
PLEIEFORELDRA 18
BREISKULDRA 18
BESTEFORELDRA 18
FORBRØDRA 18
FEMSYLINDRA 18
SEKSSYLINDRA 18
BREDSKULDRA 18
OPPFORDRA 18
MAREFLYNDRA 18
POLYEDRA 17
VEISKULDRA 17
ALEINEFORELDRA 16
BEKKESILDRA 16
UKRYDRA 16
ÅRHUNDRA 16
BYSILDRA 16
ORDSKVALDRA 16
ROMBOEDRA 15
MYRSILDRA 15
FORKLUDRA 15
PLYNDRA 15
FRABEORDRA 15
ALENEFORELDRA 15
OLDEFORELDRA 15
INNBEORDRA 14
VIDUNDRA 14
BEVANDRA 14
TANKSHINDRA 14
SVARTOLDRA 14
UTVANDRA 14
FORVILDRA 14
TILBEORDRA 14
BERGSILDRA 14
UFORANDRA 14
HEPTAEDRA 14
SKJOLDRA 13
FORBEDRA 13
RØDSILDRA 13
UTFORDRA 13
FORHINDRA 13
BEUNDRA 13
BEFORDRA 13
STEFORELDRA 13
VANHEDRA 13
SNØSILDRA 13
FORUNDRA 13
GULSILDRA 13
GRÅOLDRA 13
PLUNDRA 13
UTBEDRA 13
OPPDRA 13
FLYNDRA 13
TUESILDRA 12
SKVALDRA 12
JAMALDRA 12
SKJELDRA 12
HEKSAEDRA 12
AVSONDRA 12
MYLDRA 12
INNVANDRA 12
PENTAEDRA 12
PULDRA 12
PLUDRA 12
KRYDRA 12
UHINDRA 12
BULDRA 12
HYDRA 12
UTSONDRA 12
HUNDRA 11
HULDRA 11
INNFORDRA 11
IKOSAEDRA 11
BEORDRA 11
PUDRA 11
DRA 11
SKULDRA 11
KLUNDRA 11
SKVADRA 11
RABALDRA 11
OVERDRA 11
SPLINDRA 11
SMULDRA 11
FORNEDRA 10
SPILDRA 10
KLUDRA 10
OKTAEDRA 10
FORELDRA 10
LOMELDRA 10
FORANDRA 10
DEKAEDRA 9
TUNDRA 9
FREMDRA 9
VILDRA 9
VALDRA 9
SLUDRA 9
GELENDRA 9
UENDRA 9
VANDRA 9
UNNDRA 9
TETRAEDRA 9
DUNDRA 9
SULDRA 9
TJADRA 9
FOREDRA 9
MUDRA 9
SAMALDRA 9
FRAMDRA 9
SKALDRA 8
BIDRA 8
HINDRA 8
GNELDRA 8
UNDRA 8
SKILDRA 8
ÅNDRA 8
VADRA 8
KLANDRA 8
FLINDRA 8
AVDRA 8
KNALDRA 8
HILDRA 8
VEDRA 8
BEDRA 8
FORDRA 8
GLINDRA 8
GNALDRA 8
HEDRA 7
GILDRA 7
ÅDRA 7
NORDRA 7
ERINDRA 7
SLINDRA 7
KILDRA 7
MEDDRA 7
SMADRA 7
FENDRA 7
GNIDRA 7
TRIEDRA 7
GALDRA 7
SONDRA 7
SINDRA 6
SLADRA 6
ORDRA 6
SILDRA 6
GIDRA 6
OLDRA 6
TINDRA 6
TANDRA 6
LINDRA 6
TILDRA 6
INNDRA 6
SNADRA 6
INDRA 5
ANDRA 5
ENDRA 5
ALDRA 5

Anagram av DRA

For mer informasjon om ordet DRA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DRA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok