DRA i Scrabble - ordspill.com

DRA i Scrabble

DRA er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1R1A1

Ved å legge til én bokstav til DRA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YARD 9
DYRA 9
RØDA 8
DØRA 8
DRUA 7
VARD 7
VADR 7
RÅDA 7
DURA 7
DÅRA 7
DRAP 7
DAVR 7
HARD 6
ORDA 5
DRAM 5
DRAG 5
DORA 5
GARD 5
GRAD 5
KARD 5
ARID 4
DARI 4
TRAD 4
DART 4
DRAS 4
REDA 4
RAND 4
RAID 4
RADE 4
ARDE 4
ALDR 4

Ord som starter på DRA

OrdPoeng
DRAWBACKEN 30
DRAWBACKET 30
DRAWBACKA 29
DRAWBACK 28
DRAUGSPYET 22
DRAPSVÅPNA 22
DRAGRACING 21
DRAGSHOWET 21
DRAUGSPYA 21
DRAGSHOWA 20
DRABANTBY 20
DRAUGSPY 20
DRAUGKYSS 19
DRAGSHOW 19
DRAPSDØMTE 18
DRAHJELPEN 18
DRAUGBLEKE 18
DRAUGBLEK 17
DRAPSDØMT 17
DRAHJELPA 17
DRAHJELP 16
DRAPSOFFER 16
DRAKTJAKKE 16
DRAKTJAKKA 16
DRAMALÆRER 16
DRAGKAMPEN 16
DRAGEKUENE 15
DRAGKJERRA 15
DRAGEKYR 15
DRAGNØTENE 15
DRAGESKIPA 15
DRAKTPOSEN 15
DRAGKJERRE 15
DRAKAMPENE 15
DRAGSUGENE 15
DRAKEBLODA 15
DRAPSSIKTA 14
DRAGKUENE 14
DRAVIDISKE 14
DRAKELILJE 14
DRAGKAMP 14
DRAKAMPER 14
DRAKAMPEN 14
DRAPSOFRE 14
DRAGEBLOD 14
DRAKTPOSE 14
DRAGNØTER 14
DRAGEKUER 14
DRAKESKIP 14
DRAGSPELLA 14
DRAGSUGET 14
DRAPSOFRA 14
DRAGKYR 14
DRAGEKUEN 14
DRAPSSAKER 14
DRAGESKIP 14
DRAMATURG 14
DRAGEHODET 14
DRAMALINJA 14
DRAMALINJE 14
DRAGSPILLA 14
DRAKEBLOD 14
DRAGKUER 13
DRAPSMANN 13
DRAPERING 13
DRAPSSAKA 13
DRAPSTALLA 13
DRAVIDISK 13
DRAGEHODE 13
DRAGOMANEN 13
DRAGSUGA 13
DRABELIGE 13
DRABANTENE 13
DRAGEKUA 13
DRAPSDOM 13
DRAGSPELL 13
DRAGKUEN 13
DRAGSPILL 13
DRAGEHODA 13
DRAPSMENN 13
DRAUGENE 12
DRAKONISK 12
DRASJEENE 12
DRASJERES 12
DRAPSTALL 12
DRAPSSAK 12
DRAPSSTED 12
DRABANTER 12
DRAPERIER 12
DRASJERER 12
DRABELIG 12
DRAPERIET 12
DRAGSUG 12
DRASJERTE 12
DRAGNINGEN 12
DRABANTEN 12
DRAMATIKK 12
DRAVIDENE 12
DRAMATIMEN 12
DRAGEKU 12
DRAGKUA 12
DRAMATIKER 12
DRAVATENE 12
DRAKAMP 12
DRAMATIMER 12
DRAGKISTEN 12
DRASSINGEN 11
DRAGONENE 11
DRAGKISTE 11
DRAVIDEN 11
DRASJEEN 11
DRAGERING 11
DRAUGER 11
DRAMBET 11
DRAGSTEREN 11
DRAGNINGA 11
DRASJERE 11
DRAGNOTEN 11
DRAVIDER 11
DRAPERIA 11
DRASJERT 11
DRAPERER 11
DRAGOMAN 11
DRAPERTE 11
DRAGKU 11
DRAMATISK 11
DRAGARTIST 11
DRAVLENE 11
DRAGELSENE 11
DRAVATER 11
DRANGLING 11
DRAGKISTA 11
DRATTINGER 11
DRAPERES 11
DRASJEER 11
DRAVATEN 11
DRAUGEN 11
DRAGSLEDER 11
DRAMATIME 11
DRASSINGA 10
DRASTISKE 10
DRAGELSEN 10
DRAGSTERE 10
DRAGONEN 10
DRAGNING 10
DRAINGENE 10
DRAGNOTA 10
DRAVLEN 10
DRAKMENE 10
DRANKERNE 10
DRABANT 10
DRAGSENDE 10
DRAKESTIL 10
DRAPERT 10
DRATTINGA 10
DRAGELSER 10
DRALONENE 10
DRAPERE 10
DRASJER 10
DRAPERI 10
DRAGSLEDE 10
DRAGONER 10
DRAMMENE 10
DRAGESTIL 10
DRANGLETE 10
DRANKEREN 10
DRAPENE 10
DRANGLEDE 10
DRAVLER 10
DRATTENDE 9
DRAINGER 9
DRASSENDE 9
DRAUG 9
DRAFTENE 9
DRANGLET 9
DRAGENDE 9
DRANKERE 9
DRAGERER 9
DRAKMEN 9
DRAGNOT 9
DRAPET 9
DRAMMER 9
DRAINGEN 9
DRAMMEN 9
DRAKMER 9
DRASTISK 9
DRAVLE 9
DRAVID 9
DRAPER 9
DRASJE 9
DRAVAT 9
DRALONEN 9
DRAMB 9
DRATTING 9
DRALONER 9
DRANGLES 9
DRAGSEDE 9
DRAGELSE 9
DRANGLER 9
DRAGSETE 9
DRAGSTER 9
DRANKENE 9
DRASSING 9
DRAGERNE 9
DRAGERTE 9
DRAMAENE 9
DRAKTENE 9
DRAGERES 9
DRAGEREN 9
DRASSENE 8
DRAGON 8
DRAKME 8
DRAGERE 8
DRAINGA 8
DRANGLE 8
DRAGSET 8
DRAGERT 8
DRAKENE 8
DRATTEDE 8
DRAPA 8
DRAGENE 8
DRAKTER 8
DRAGSER 8
DRAKTEN 8
DRAFTER 8
DRASSEDE 8
DRAMAER 8
DRATTETE 8
DRAGSES 8
DRAFTET 8
DRAMAET 8
DRASSETE 8
DRANKER 8
DRANGLA 8
DRANKEN 8
DRAKER 7
DRAP 7
DRAGSA 7
DRAKTA 7
DRAKEN 7
DRALON 7
DRAFTA 7
DRAKK 7
DRAGNE 7
DRATTER 7
DRATTET 7
DRASSER 7
DRAGER 7
DRATTES 7
DRASSET 7
DRAING 7
DRAGSE 7
DRASSES 7
DRAGES 7
DRAGET 7
DRAGEN 7
DRANGL 7
DRAMA 6
DRAGA 6
DRAGS 6
DRANK 6
DRAGE 6
DRADDE 6
DRAKE 6
DRAFT 6
DRAKT 6
DRASSA 6
DRATTA 6
DRATTE 6
DRASSE 6
DRATT 5
DRASS 5
DRADD 5
DRAM 5
DRAG 5
DRAS 4
DRAR 4

Ord som slutter med DRA

OrdPoeng
ADOPTIVFORELDRA 24
TUNGEFLYNDRA 22
UOPPFORDRA 22
VIDEREBEFORDRA 22
MENNESKEMYLDRA 22
SMØRFLYNDRA 22
OPPSMULDRA 21
GULLFLYNDRA 21
BERGFLYNDRA 21
GAPEFLYNDRA 21
VÆRFORELDRA 21
REKORDFORBEDRA 21
TOBARNSFORELDRA 21
TRAPPEGELENDRA 21
VELBEVANDRA 20
FARTSVIDUNDRA 20
HVITPUDRA 20
SVIGERFORELDRA 20
HELLEFLYNDRA 20
UTPLYNDRA 20
ÅTTESYLINDRA 20
FOLKEMYLDRA 20
SMÅPLUDRA 19
MUSKEDUNDRA 19
HENGESKULDRA 19
INDUSTRIUNDRA 19
OPPMUDRA 19
VEGSKULDRA 18
OPPFORDRA 18
BREISKULDRA 18
FORBRØDRA 18
UBEVANDRA 18
BESTEFORELDRA 18
MAREFLYNDRA 18
FOSTERFORELDRA 18
BREDSKULDRA 18
SEKSSYLINDRA 18
FIRESYLINDRA 18
FEMSYLINDRA 18
PLEIEFORELDRA 18
VEISKULDRA 17
POLYEDRA 17
UKRYDRA 16
BEKKESILDRA 16
ORDSKVALDRA 16
ÅRHUNDRA 16
ALEINEFORELDRA 16
ALENEFORELDRA 15
FORKLUDRA 15
PLYNDRA 15
OLDEFORELDRA 15
FRABEORDRA 15
HEPTAEDRA 14
BEVANDRA 14
VIDUNDRA 14
UTVANDRA 14
UFORANDRA 14
BERGSILDRA 14
SVARTOLDRA 14
INNBEORDRA 14
TILBEORDRA 14
TANKSHINDRA 14
VANHEDRA 13
UTBEDRA 13
UTFORDRA 13
GRÅOLDRA 13
BEFORDRA 13
PLUNDRA 13
FLYNDRA 13
STEFORELDRA 13
FORBEDRA 13
OPPDRA 13
BEUNDRA 13
FORHINDRA 13
SNØSILDRA 13
FORUNDRA 13
KRYDRA 12
JAMALDRA 12
AVSONDRA 12
HYDRA 12
SKJELDRA 12
HEKSAEDRA 12
PLUDRA 12
MYLDRA 12
SKVALDRA 12
BULDRA 12
PULDRA 12
UTSONDRA 12
INNVANDRA 12
PENTAEDRA 12
UHINDRA 12
INNFORDRA 11
RABALDRA 11
KLUNDRA 11
HUNDRA 11
PUDRA 11
HULDRA 11
BEORDRA 11
DRA 11
OVERDRA 11
SKULDRA 11
SMULDRA 11
FORNEDRA 10
KVIDRA 10
KLUDRA 10
FORANDRA 10
OKTAEDRA 10
SPILDRA 10
FORELDRA 10
TETRAEDRA 9
UENDRA 9
VILDRA 9
DUNDRA 9
TJADRA 9
SLUDRA 9
GELENDRA 9
TUNDRA 9
UNNDRA 9
FOREDRA 9
VANDRA 9
FREMDRA 9
FRAMDRA 9
MUDRA 9
ÅNDRA 8
AVDRA 8
UNDRA 8
HINDRA 8
VADRA 8
BIDRA 8
BEDRA 8
GLINDRA 8
FORDRA 8
KNALDRA 8
KLANDRA 8
HILDRA 8
SKILDRA 8
GNALDRA 8
GNELDRA 8
HEDRA 7
SLINDRA 7
ERINDRA 7
GALDRA 7
GILDRA 7
KILDRA 7
GNIDRA 7
SMADRA 7
SONDRA 7
FENDRA 7
DODRA 6
TILDRA 6
SNADRA 6
TANDRA 6
SILDRA 6
LINDRA 6
OLDRA 6
SINDRA 6
TINDRA 6
SLADRA 6
ORDRA 6
INNDRA 6
ANDRA 5
ALDRA 5
ENDRA 5

Lignende ord av DRA

Anagram av DRA

For mer informasjon om ordet DRA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DRA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok