DRA i Scrabble - ordspill.com

DRA i Scrabble

DRA er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADR.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
D1R1A1

Ved å legge til én bokstav til DRA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YARD 9
DYRA 9
RØDA 8
DØRA 8
DRUA 7
VARD 7
VADR 7
RÅDA 7
DURA 7
DÅRA 7
DRAP 7
DAVR 7
HARD 6
ORDA 5
DRAM 5
DRAG 5
DORA 5
GARD 5
GRAD 5
KARD 5
ARID 4
DARI 4
TRAD 4
DART 4
DRAS 4
REDA 4
RAND 4
RAID 4
RADE 4
ARDE 4
ALDR 4

Ord som starter på DRA

OrdPoeng
DRAWBACKEN 30
DRAWBACKA 29
DRAWBACK 28
DRAPSVÅPNA 22
DRAPSVÅPEN 22
DRAUGSPYA 21
DRAGSHOWA 20
DRABANTBY 20
DRAUGKYSSA 20
DRAUGSPY 20
DRAUGKYSS 19
DRAGSHOW 19
DRAPSDØMTE 18
DRAHJELPER 18
DRAPSMOTIV 18
DRAUGBLEK 17
DRAHJELPA 17
DRAPSDØMT 17
DRAPSOFFER 16
DRAGKAMPER 16
DRAHJELP 16
DRAMATURGI 15
DRAGNØTENE 15
DRAKESKIPA 15
DRAKTPOSER 15
DRAGEBLODA 15
DRAGEKYR 15
DRAPSOFRE 14
DRAKTPOSE 14
DRAMATURG 14
DRAPSOFRA 14
DRAKEBLOD 14
DRAKAMPEN 14
DRAGEBLOD 14
DRAGEKUER 14
DRAGESKIP 14
DRAGKYR 14
DRAKELILJA 14
DRAGEKUEN 14
DRAGKAMP 14
DRAGELILJE 14
DRAPERINGA 14
DRAGNØTER 14
DRAPSSAKER 14
DRAKESKIP 14
DRAGELILJA 14
DRAKAMPER 14
DRAGKUENE 14
DRAGSUGET 14
DRAGSPELLA 14
DRAGEHODER 14
DRAPSSAKEN 14
DRABELIGE 13
DRAPSMENN 13
DRAGKUEN 13
DRAGEHODE 13
DRAPSSAKA 13
DRAVIDISK 13
DRAGSPILL 13
DRAPERENDE 13
DRAGEKUA 13
DRAKONISKE 13
DRAPSDOM 13
DRAGKUER 13
DRAGOMANER 13
DRAMMEGLAS 13
DRAGSUGA 13
DRAPERING 13
DRAGEHODA 13
DRAPERIENE 13
DRAPSMANN 13
DRAGSPELL 13
DRAPSTALLA 13
DRAUGENE 12
DRAVIDENE 12
DRAKONISK 12
DRAPERIER 12
DRAVATENE 12
DRAMATIMER 12
DRAMATIMEN 12
DRAGKISTER 12
DRANGLINGA 12
DRAGERINGA 12
DRAMMENSER 12
DRAMATISKE 12
DRAGNINGER 12
DRAGKISTEN 12
DRABANTER 12
DRAPSTALL 12
DRAPERIET 12
DRASJERES 12
DRABANTEN 12
DRASJERER 12
DRAPSSTED 12
DRAMATIKK 12
DRASJERTE 12
DRASJEENE 12
DRABELIG 12
DRAPSSAK 12
DRAGEKU 12
DRAGKUA 12
DRAGSUG 12
DRAKAMP 12
DRAMATIME 11
DRASJEER 11
DRAGOMAN 11
DRAVATER 11
DRAGKU 11
DRAGNINGA 11
DRAPERER 11
DRAMATISK 11
DRAGNOTEN 11
DRANGLING 11
DRAGONENE 11
DRAGKISTE 11
DRAPERTE 11
DRAUGEN 11
DRAMBET 11
DRAVIDEN 11
DRAPERES 11
DRAVLENE 11
DRAGERING 11
DRATTINGEN 11
DRAGSTERNE 11
DRAVATEN 11
DRAGSLEDER 11
DRASJERT 11
DRASJEEN 11
DRATTINGER 11
DRASJERE 11
DRAUGER 11
DRAVIDER 11
DRAMATISER 11
DRAGERENDE 11
DRAGSLEDEN 11
DRASSINGER 11
DRANGLENDE 11
DRAGKISTA 11
DRAPERIA 11
DRASJER 10
DRAGELSER 10
DRAINGENE 10
DRABANT 10
DRAPERT 10
DRAPENE 10
DRAVLEN 10
DRALONENE 10
DRANKERNE 10
DRASTISKE 10
DRAGESTIL 10
DRAVLER 10
DRAKESTIL 10
DRASSINGA 10
DRAPERE 10
DRAGONEN 10
DRAMMENE 10
DRAGNING 10
DRAGONER 10
DRAGSLEDE 10
DRANGLETE 10
DRANKEREN 10
DRAGELSEN 10
DRATTINGA 10
DRANGLEDE 10
DRAGNOTA 10
DRAKMENE 10
DRAGSTERE 10
DRAGSENDE 10
DRAPERI 10
DRAVID 9
DRAVAT 9
DRAPER 9
DRASSENDE 9
DRASJE 9
DRAPET 9
DRAVLE 9
DRAMB 9
DRAUG 9
DRAGNOT 9
DRAGERTE 9
DRAKMEN 9
DRAMMEN 9
DRAGSEDE 9
DRANGLES 9
DRAINGEN 9
DRAGERER 9
DRAGSTER 9
DRATTING 9
DRAMAENE 9
DRAGERES 9
DRAGELSE 9
DRANKERE 9
DRAKMER 9
DRASTISK 9
DRAFTENE 9
DRALONEN 9
DRAINGER 9
DRANGLER 9
DRALONER 9
DRAGENDE 9
DRANKENE 9
DRAGERNE 9
DRAGEREN 9
DRAKTENE 9
DRASSING 9
DRANGLET 9
DRAMMER 9
DRATTENDE 9
DRAGSETE 9
DRATTETE 8
DRANKER 8
DRAGON 8
DRAKME 8
DRASSEDE 8
DRAPA 8
DRATTEDE 8
DRAGSER 8
DRAKTEN 8
DRAKENE 8
DRANGLE 8
DRASSENE 8
DRANGLA 8
DRAFTET 8
DRAGSET 8
DRASSETE 8
DRAGENE 8
DRAMAET 8
DRAINGA 8
DRAGSES 8
DRAGERE 8
DRAKTER 8
DRAMAER 8
DRAGERT 8
DRAFTER 8
DRANKEN 8
DRAKER 7
DRAGNE 7
DRAGSA 7
DRAKK 7
DRATTES 7
DRATTER 7
DRAGER 7
DRANGL 7
DRAP 7
DRALON 7
DRASSES 7
DRASSET 7
DRAKEN 7
DRAFTA 7
DRATTET 7
DRAING 7
DRAGSE 7
DRAGES 7
DRASSER 7
DRAGEN 7
DRAGET 7
DRAKTA 7
DRAKE 6
DRAFT 6
DRATTE 6
DRAKT 6
DRAGS 6
DRATTA 6
DRAGA 6
DRAMA 6
DRANK 6
DRAGE 6
DRASSE 6
DRASSA 6
DRADDE 6
DRADD 5
DRATT 5
DRASS 5
DRAM 5
DRAG 5
DRAS 4
DRAR 4

Ord som slutter med DRA

OrdPoeng
ADOPTIVFORELDRA 24
SMØRFLYNDRA 22
MENNESKEMYLDRA 22
VIDEREBEFORDRA 22
TUNGEFLYNDRA 22
UOPPFORDRA 22
TOBARNSFORELDRA 21
BERGFLYNDRA 21
OPPSMULDRA 21
VÆRFORELDRA 21
GULLFLYNDRA 21
GAPEFLYNDRA 21
TRAPPEGELENDRA 21
REKORDFORBEDRA 21
FARTSVIDUNDRA 20
FOLKEMYLDRA 20
HVITPUDRA 20
VELBEVANDRA 20
UTPLYNDRA 20
ÅTTESYLINDRA 20
SVIGERFORELDRA 20
HELLEFLYNDRA 20
SMÅPLUDRA 19
OPPMUDRA 19
HENGESKULDRA 19
MUSKEDUNDRA 19
INDUSTRIUNDRA 19
UBEVANDRA 18
BREDSKULDRA 18
FEMSYLINDRA 18
FORBRØDRA 18
FIRESYLINDRA 18
OPPFORDRA 18
BREISKULDRA 18
MAREFLYNDRA 18
SEKSSYLINDRA 18
BESTEFORELDRA 18
PLEIEFORELDRA 18
FOSTERFORELDRA 18
VEGSKULDRA 18
POLYEDRA 17
VEISKULDRA 17
ÅRHUNDRA 16
BEKKESILDRA 16
UKRYDRA 16
ORDSKVALDRA 16
ALEINEFORELDRA 16
ALENEFORELDRA 15
OLDEFORELDRA 15
PLYNDRA 15
FRABEORDRA 15
FORKLUDRA 15
VIDUNDRA 14
HEPTAEDRA 14
BEVANDRA 14
UFORANDRA 14
TANKSHINDRA 14
BERGSILDRA 14
SVARTOLDRA 14
UTVANDRA 14
INNBEORDRA 14
TILBEORDRA 14
VANHEDRA 13
FORBEDRA 13
BEUNDRA 13
FORUNDRA 13
GRÅOLDRA 13
UTFORDRA 13
STEFORELDRA 13
SNØSILDRA 13
FORHINDRA 13
BEFORDRA 13
OPPDRA 13
UTBEDRA 13
PLUNDRA 13
FLYNDRA 13
BULDRA 12
AVSONDRA 12
PENTAEDRA 12
KRYDRA 12
UTSONDRA 12
SKJELDRA 12
JAMALDRA 12
SKVALDRA 12
INNVANDRA 12
HYDRA 12
UHINDRA 12
PULDRA 12
PLUDRA 12
MYLDRA 12
HEKSAEDRA 12
BEORDRA 11
DRA 11
HULDRA 11
HUNDRA 11
PUDRA 11
INNFORDRA 11
SMULDRA 11
KLUNDRA 11
OVERDRA 11
SKULDRA 11
RABALDRA 11
KLUDRA 10
FORELDRA 10
FORANDRA 10
KVIDRA 10
FORNEDRA 10
SPILDRA 10
OKTAEDRA 10
TJADRA 9
FRAMDRA 9
DUNDRA 9
TUNDRA 9
FREMDRA 9
FOREDRA 9
GELENDRA 9
UNNDRA 9
TETRAEDRA 9
UENDRA 9
MUDRA 9
SLUDRA 9
VILDRA 9
VANDRA 9
HILDRA 8
FORDRA 8
GLINDRA 8
GNALDRA 8
AVDRA 8
SKILDRA 8
HINDRA 8
KNALDRA 8
ÅNDRA 8
BIDRA 8
VADRA 8
UNDRA 8
BEDRA 8
GNELDRA 8
KLANDRA 8
GALDRA 7
HEDRA 7
SMADRA 7
GNIDRA 7
SLINDRA 7
ERINDRA 7
FENDRA 7
SONDRA 7
KILDRA 7
GILDRA 7
SILDRA 6
LINDRA 6
ORDRA 6
TANDRA 6
DODRA 6
OLDRA 6
SINDRA 6
SLADRA 6
TINDRA 6
INNDRA 6
SNADRA 6
TILDRA 6
ANDRA 5
ALDRA 5
ENDRA 5

Lignende ord av DRA

Anagram av DRA

For mer informasjon om ordet DRA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DRA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok