DRAG i Scrabble - ordspill.com

DRAG i Scrabble

DRAG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADGR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
D1R1A1G2

Ved å legge til én bokstav til DRAG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GRØDA 10
DRØGA 10
BRAGD 9
GRAVD 9
RUGDA 9
DRAUG 9
DROGA 7
DORGA 7
DRAGS 6
DAGER 6
GARDE 6
GRADE 6
GRAND 6
DRAGE 6
GRIDA 6
RADIG 6
GALDR 6

Ord som starter på DRAG

OrdPoeng
DRAGEFLYVNINGEN 26
DRAGEFLYVNINGER 26
DRAGEFLYVNINGA 25
DRAGONLØYTNANT 25
DRAGEFLYGNINGER 24
DRAGRACINGENE 24
DRAGEFLYVNING 24
DRAGEFLYGNINGEN 24
DRAGEFLYGINGENE 24
DRAGEFLYGNINGA 23
DRAGONUNIFORMEN 23
DRAGEFLYGINGER 23
DRAGRACINGER 23
DRAGONUNIFORMER 23
DRAGRACINGEN 23
DRAGEFLYGINGEN 23
DRAGEFLYGINGA 22
DRAGSHOWENE 22
DRAGEFLYGNING 22
DRAGONUNIFORMA 22
DRAGEFLYINGENE 22
DRAGRACING 21
DRAGSHOWET 21
DRAGEFLYINGEN 21
DRAGEFLYINGER 21
DRAGONUNIFORM 21
DRAGEFLYGING 21
DRAGEFLYINGA 20
DRAGSHOWA 20
DRAGSHOW 19
DRAGEFLYING 19
DRAGONREGIMENTA 19
DRAGDRONNINGENE 18
DRAGONREGIMENT 18
DRAGESKIPENE 17
DRAGKAMPENE 17
DRAGEBLODENE 17
DRAGKJERRENE 17
DRAGDRONNINGER 17
DRAGDRONNINGEN 17
DRAGKJERREN 16
DRAGKAMPEN 16
DRAGELILJENE 16
DRAGSPELLENE 16
DRAGKJERRER 16
DRAGDRONNINGA 16
DRAGSPILLENE 16
DRAGEBLODET 16
DRAGESKIPET 16
DRAGKAMPER 16
DRAGKJERRE 15
DRAGELILJEN 15
DRAGEBLODA 15
DRAGESKIPA 15
DRAGSUGENE 15
DRAGEKUENE 15
DRAGKJERRA 15
DRAGDRONNING 15
DRAGNØTENE 15
DRAGEHODENE 15
DRAGSPILLET 15
DRAGSPELLET 15
DRAGELILJER 15
DRAGEKYR 15
DRAGEHODET 14
DRAGEHODER 14
DRAGELILJE 14
DRAGARTISTENE 14
DRAGELILJA 14
DRAGOMANENE 14
DRAGSPELLA 14
DRAGKYR 14
DRAGKAMP 14
DRAGERINGENE 14
DRAGSPILLA 14
DRAGEBLOD 14
DRAGSUGET 14
DRAGNØTER 14
DRAGEKUEN 14
DRAGKUENE 14
DRAGEKUER 14
DRAGESKIP 14
DRAGKISTENE 13
DRAGARTISTER 13
DRAGOMANEN 13
DRAGSPELL 13
DRAGEKUA 13
DRAGKUEN 13
DRAGKUER 13
DRAGSUGA 13
DRAGARTISTEN 13
DRAGESTILENE 13
DRAGSPILL 13
DRAGERINGEN 13
DRAGEHODA 13
DRAGEHODE 13
DRAGOMANER 13
DRAGERINGER 13
DRAGNINGENE 13
DRAGESTILEN 12
DRAGKISTER 12
DRAGESTILER 12
DRAGNINGER 12
DRAGNINGEN 12
DRAGERINGA 12
DRAGKUA 12
DRAGSLEDENE 12
DRAGEKU 12
DRAGSUG 12
DRAGKISTEN 12
DRAGSLEDER 11
DRAGSTEREN 11
DRAGNINGA 11
DRAGARTIST 11
DRAGKISTE 11
DRAGONENE 11
DRAGNOTEN 11
DRAGOMAN 11
DRAGKISTA 11
DRAGERING 11
DRAGSLEDEN 11
DRAGSTERNE 11
DRAGERENDE 11
DRAGKU 11
DRAGELSENE 11
DRAGNOTA 10
DRAGONER 10
DRAGNING 10
DRAGONEN 10
DRAGESTIL 10
DRAGSLEDE 10
DRAGELSEN 10
DRAGELSER 10
DRAGSENDE 10
DRAGSTERE 10
DRAGERNE 9
DRAGELSE 9
DRAGERER 9
DRAGSTER 9
DRAGSEDE 9
DRAGNOT 9
DRAGENDE 9
DRAGSETE 9
DRAGERTE 9
DRAGERES 9
DRAGEREN 9
DRAGON 8
DRAGSES 8
DRAGENE 8
DRAGSET 8
DRAGERT 8
DRAGERE 8
DRAGSER 8
DRAGNE 7
DRAGSA 7
DRAGSE 7
DRAGES 7
DRAGET 7
DRAGEN 7
DRAGER 7
DRAGA 6
DRAGE 6
DRAGS 6

Ord som slutter med DRAG

OrdPoeng
SERVICEOPPDRAG 34
OPPGJØRSFRADRAG 32
BYGGEOPPDRAG 30
INGENIØROPPDRAG 28
KJØREOPPDRAG 28
BERGINGSOPPDRAG 28
DYKKEROPPDRAG 28
MISJONSOPPDRAG 27
ADVOKATOPPDRAG 27
ANALYSEOPPDRAG 27
FLYTTEOPPDRAG 27
RIVNINGSOPPDRAG 27
HOVEDOPPDRAG 26
INDUSTRIOPPDRAG 26
RIVINGSOPPDRAG 26
TJENESTEOPPDRAG 26
SKRIVEOPPDRAG 25
POLITIOPPDRAG 25
SJØMANNSFRADRAG 25
ÅPNINGSFOREDRAG 25
SYKEOPPDRAG 25
SPESIALOPPDRAG 25
KORTTIDSOPPDRAG 25
ARBEIDSOPPDRAG 25
GRAVFERDSBIDRAG 24
VIKAROPPDRAG 24
RUTINEOPPDRAG 24
VASKEOPPDRAG 24
REDNINGSOPPDRAG 24
INKASSOOPPDRAG 24
KONSERTOPPDRAG 24
LANGTIDSOPPDRAG 24
HOVEDVASSDRAG 23
OLJEOPPDRAG 23
SÆROPPDRAG 23
VAKTOPPDRAG 23
BOREOPPDRAG 23
SØNDAGSFOREDRAG 23
HOVEDFOREDRAG 22
FORMUESFRADRAG 22
FRAKTOPPDRAG 22
SPONSORBIDRAG 22
FOTOOPPDRAG 22
SOLISTOPPDRAG 22
ORDENSOPPDRAG 22
FØDSELSBIDRAG 22
HØYDEDRAG 21
SJØLBEDRAG 21
TEKSTOPPDRAG 21
FILLEOPPDRAG 21
STRIDSOPPDRAG 21
AVGIFTSFRADRAG 21
HOVEDBIDRAG 21
FILMOPPDRAG 21
SPESIALBIDRAG 20
UKESAMMENDRAG 20
DEKNINGSBIDRAG 20
NOBELFOREDRAG 20
GJELDSAVDRAG 20
BUNNFRADRAG 19
FORELDREFRADRAG 19
PENDLERFRADRAG 19
PARTSFOREDRAG 19
GJELDSFRADRAG 19
KONSERNBIDRAG 19
SYNSBEDRAG 19
LETEOPPDRAG 19
SÆRBIDRAG 18
BARNEBIDRAG 18
STREIKEBIDRAG 18
DELOPPDRAG 18
INNTEKTSFRADRAG 18
KONTOUTDRAG 18
STANDARDFRADRAG 17
SELVBEDRAG 17
ENKELTBIDRAG 17
MINSTEBIDRAG 17
LÅNEAVDRAG 17
BOTNFRADRAG 17
KURSFRADRAG 17
HØGDEDRAG 17
SÆRFRADRAG 17
FISKERFRADRAG 17
MINSTEFRADRAG 16
SKATTEFRADRAG 16
KLASSEFRADRAG 16
FREDSBIDRAG 16
TAPSFRADRAG 16
STATSBIDRAG 15
STRØMDRAG 15
OPPDRAG 15
SANSEBEDRAG 15
FARSBIDRAG 15
SJØDRAG 15
RENTEFRADRAG 14
SKYDRAG 14
LJÅDRAG 14
VÅRDRAG 14
MYRDRAG 14
GRUNNDRAG 14
SØNNADRAG 14
SÆRDRAG 13
DRAG 13
ANSIKTSDRAG 13
LUFTDRAG 13
OVERDRAG 13
VESTADRAG 13
SKRIFTDRAG 13
SAMMENDRAG 13
VASSDRAG 12
ELVEDRAG 12
SKOGDRAG 12
ÅNDEDRAG 12
NAKKEDRAG 12
VINDDRAG 12
NORDADRAG 11
FOREDRAG 11
BEDRAG 10
AVDRAG 10
BIDRAG 10
ÅSDRAG 10
LANGDRAG 10
UTDRAG 10
FRADRAG 9
ANDEDRAG 9
NESEDRAG 9
INNDRAG 8

Bøyningsformer av DRAG

Lignende ord av DRAG

Anagram av DRAG

For mer informasjon om ordet DRAG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DRAG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok