DVERG i Scrabble - ordspill.com

DVERG i Scrabble

DVERG er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEGRV.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
D1V4E1R1G2

Ved å legge til én bokstav til DVERG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEDGÅR 13
GRAVDE 10
VERDIG 10

Ord som starter på DVERG

OrdPoeng
DVERGBJØRKENE 28
DVERGBJØRKER 27
DVERGBJØRKEN 27
DVERGBJØRKA 26
DVERGBJØRK 25
DVERGBJERKENE 24
DVERGPINSJERNE 24
DVERGPINSJEREN 24
DVERGBJERKEN 23
DVERGBJERKER 23
DVERGPINSJERE 23
DVERGFLODHESTER 23
DVERGFLODHESTEN 23
DVERGPUDDELEN 23
DVERGPINSJER 22
DVERGPUDLENE 22
DVERGHØNSENE 22
DVERGBJERKA 22
DVERGFLODHEST 21
DVERGBJERK 21
DVERGVEKSTENE 21
DVERGMISPELEN 21
DVERGMISPLENE 21
DVERGSTJERNENE 21
DVERGPUDLER 21
DVERGHØNSET 21
DVERGPUDDEL 21
DVERGMISPLER 20
DVERGHØNSA 20
DVERGJAMNENE 20
DVERGSTJERNEN 20
DVERGPANDAENE 20
DVERGVEKSTEN 20
DVERGSTJERNER 20
DVERGSPETTENE 20
DVERGVEKSTER 20
DVERGSTJERNE 19
DVERGSPETTEN 19
DVERGSTJERNA 19
DVERGSPETTER 19
DVERGMÅLENE 19
DVERGFOLKENE 19
DVERGPANDAEN 19
DVERGMISPEL 19
DVERGJAMNEN 19
DVERGMUSENE 19
DVERGJAMNER 19
DVERGSKOTTENE 19
DVERGHØNS 19
DVERGPANDAER 19
DVERGHATTENE 18
DVERGVEKST 18
DVERGJAMNE 18
DVERGMÅLET 18
DVERGFOLKET 18
DVERGFALKENE 18
DVERGSKOTTET 18
DVERGMUSEN 18
DVERGKANINENE 18
DVERGSPETTE 18
DVERGSPETTA 18
DVERGLAKSENE 17
DVERGKANINER 17
DVERGMUSA 17
DVERGKANINEN 17
DVERGPANDA 17
DVERGLERKENE 17
DVERGMÅLA 17
DVERGSPETT 17
DVERGFOLKA 17
DVERGSKOTTA 17
DVERGFALKEN 17
DVERGHATTER 17
DVERGFALKER 17
DVERGHATTEN 17
DVERGTERNENE 16
DVERGSKOTT 16
DVERGMÅL 16
DVERGMUS 16
DVERGLERKER 16
DVERGLAKSER 16
DVERGSMIENE 16
DVERGLAKSEN 16
DVERGLERKEN 16
DVERGFOLK 16
DVERGFALK 15
DVERGKANIN 15
DVERGLERKA 15
DVERGHATT 15
DVERGSMIET 15
DVERGLERKE 15
DVERGLOENE 15
DVERGTERNER 15
DVERGSMIER 15
DVERGTERNEN 15
DVERGLOEN 14
DVERGTERNE 14
DVERGLAKS 14
DVERGLOER 14
DVERGSMIE 14
DVERGTERNA 14
DVERGSMIA 14
DVERGLOA 13
DVERGLO 12
DVERGENE 12
DVERGEN 11
DVERGER 11

Bøyningsformer av DVERG

Anagram av DVERG

For mer informasjon om ordet DVERG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DVERG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok