DVERG i Scrabble - ordspill.com

DVERG i Scrabble

DVERG er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEGRV.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
D1V4E1R1G2

Ved å legge til én bokstav til DVERG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEDGÅR 13
GRAVDE 10
VERDIG 10

Ord som starter på DVERG

OrdPoeng
DVERGBJØRKENE 28
DVERGBJØRKEN 27
DVERGBJØRKER 27
DVERGBJØRKA 26
DVERGBJØRK 25
DVERGGJÆSENE 25
DVERGPINSJERNE 24
DVERGPINSJEREN 24
DVERGGJÆSER 24
DVERGBJERKENE 24
DVERGFLODHESTEN 23
DVERGPINSJERE 23
DVERGBJERKEN 23
DVERGBJERKER 23
DVERGFURUENE 23
DVERGPUDDELEN 23
DVERGFLODHESTER 23
DVERGBJERKA 22
DVERGHØNSENE 22
DVERGFURUER 22
DVERGPINSJER 22
DVERGPUDLENE 22
DVERGFURUEN 22
DVERGGJESSENE 21
DVERGPUDDEL 21
DVERGBJERK 21
DVERGSTJERNENE 21
DVERGVEKSTENE 21
DVERGPUDLER 21
DVERGMISPLENE 21
DVERGFLODHEST 21
DVERGFURUA 21
DVERGHØNSET 21
DVERGMISPELEN 21
DVERGHØNENE 21
DVERGSYRENE 20
DVERGTRÆRNE 20
DVERGMÅKENE 20
DVERGHØNER 20
DVERGJAMNENE 20
DVERGHØNSA 20
DVERGHØNEN 20
DVERGVEKSTEN 20
DVERGSTJERNER 20
DVERGSPETTENE 20
DVERGPANDAENE 20
DVERGFURU 20
DVERGSTJERNEN 20
DVERGMAURENE 20
DVERGVEKSTER 20
DVERGMISPLER 20
DVERGFOLKENE 19
DVERGJAMNEN 19
DVERGMISPEL 19
DVERGSTJERNE 19
DVERGUGLENE 19
DVERGSPETTEN 19
DVERGJAMNER 19
DVERGMAUREN 19
DVERGSKOTTENE 19
DVERGSPETTER 19
DVERGPANDAER 19
DVERGSTJERNA 19
DVERGMUSENE 19
DVERGMÅSENE 19
DVERGPANDAEN 19
DVERGØRNENE 19
DVERGMÅKER 19
DVERGSYREN 19
DVERGSYRER 19
DVERGHØNE 19
DVERGHØNS 19
DVERGHØNA 19
DVERGMÅKEN 19
DVERGØRNEN 18
DVERGUGLEN 18
DVERGFOLKET 18
DVERGSPETTA 18
DVERGGJESS 18
DVERGMÅLET 18
DVERGKANINENE 18
DVERGFALKENE 18
DVERGHATTENE 18
DVERGØRNER 18
DVERGMUSEN 18
DVERGMÅKE 18
DVERGARVENE 18
DVERGUGLER 18
DVERGTRÆR 18
DVERGMÅKA 18
DVERGSKOTTET 18
DVERGSPETTE 18
DVERGVEKST 18
DVERGMÅSEN 18
DVERGMÅSER 18
DVERGSYRA 18
DVERGGÅSEN 18
DVERGSYRE 18
DVERGJAMNE 18
DVERGMÅSE 17
DVERGGÅSA 17
DVERGPANDA 17
DVERGARVER 17
DVERGKANINEN 17
DVERGKANINER 17
DVERGMAUR 17
DVERGUGLE 17
DVERGLAKSENE 17
DVERGUGLA 17
DVERGØRNA 17
DVERGMUSA 17
DVERGHATTEN 17
DVERGLERKENE 17
DVERGKONENE 17
DVERGFALKEN 17
DVERGARVEN 17
DVERGSKOTTA 17
DVERGSPETT 17
DVERGFALKER 17
DVERGFOLKA 17
DVERGHATTER 17
DVERGLERKER 16
DVERGTERNENE 16
DVERGLAKSER 16
DVERGFOLK 16
DVERGSKOTT 16
DVERGKONEN 16
DVERGMUS 16
DVERGARVE 16
DVERGLAKSEN 16
DVERGMÅL 16
DVERGLERKEN 16
DVERGØRN 16
DVERGKONER 16
DVERGGÅS 16
DVERGSMIENE 16
DVERGLOENE 15
DVERGKONA 15
DVERGSMIET 15
DVERGKONE 15
DVERGTERNEN 15
DVERGFALK 15
DVERGLERKA 15
DVERGSMIER 15
DVERGTERNER 15
DVERGHATT 15
DVERGKANIN 15
DVERGLIRENE 15
DVERGLERKE 15
DVERGTERNA 14
DVERGLOEN 14
DVERGLIRER 14
DVERGLIREN 14
DVERGTERNE 14
DVERGSMIA 14
DVERGLOER 14
DVERGSMIE 14
DVERGLAKS 14
DVERGTREET 14
DVERGTREA 13
DVERGLOA 13
DVERGLIRE 13
DVERGTRE 12
DVERGENE 12
DVERGLO 12
DVERGER 11
DVERGEN 11

Bøyningsformer av DVERG

Anagram av DVERG

For mer informasjon om ordet DVERG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DVERG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok