EENE i Scrabble - ordspill.com

EENE i Scrabble

EENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEEN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til EENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWENE 12
VEENE 8
FEENE 6
KEENE 6
EDENE 5
ELENE 5
ENERE 5
REENE 5
TEENE 5

Ord som slutter med EENE

OrdPoeng
STØYPESKJEENE 29
RØYKEKUPEENE 29
BYJUBILEENE 28
SUPPESKJEENE 25
BOUCLEENE 25
PAPPMASJEENE 25
BYGDEMUSEENE 25
PUNSJSKJEENE 25
HOPPKOMITEENE 25
FØRERKUPEENE 24
MØDREKUPEENE 24
FYLKESMUSEENE 24
CONSOMMEENE 24
HJØRNEKAFEENE 24
ÅRSJUBILEENE 24
PUMPEKANNEENE 24
CHAUSSEENE 24
RØKEKUPEENE 23
CHEROKEENE 23
STØPESKJEENE 23
LYKKEPILLEENE 23
BØRSKOMITEENE 23
BUKKEKJEENE 23
PULSKLOKKEENE 23
PUSSESKJEENE 22
GRYTESKJEENE 22
SOVEKUPEENE 22
SØLVSKJEENE 22
POTETPUREENE 22
JØKELBREENE 22
PROPYLEENE 22
NOUVEAUTEENE 22
HØSTTURNEENE 21
HÆRMUSEENE 21
TRANCHEENE 21
ATTACHEENE 21
BYMUSEENE 21
SOVJETARMEENE 21
PRODUKTIDEENE 21
ØKSEKOMITEENE 21
LYCEENE 21
SPEKKSKJEENE 21
EMPLOYEENE 20
PRIVATARMEENE 20
KURSKOMITEENE 20
TEODICEENE 20
GRAUTSKJEENE 20
FLYMUSEENE 20
BJERKEALLEENE 20
JULEMATINEENE 20
VEVSKJEENE 20
ASSOCIEENE 20
CHAITEENE 20
VALGKOMITEENE 20
GRØTSKJEENE 20
FORTAUKAFEENE 20
SMØRSKJEENE 20
FJELLMUSEENE 20
FUGESKJEENE 20
SKUMSKJEENE 20
PLATÅBREENE 20
POLARMUSEENE 20
KOMMUNIKEENE 20
FLYVEIDEENE 20
MOKKASKJEENE 20
KUNSTMUSEENE 20
TUNGESKJEENE 20
TOMATPUREENE 20
CHASSEENE 20
MYRORKIDEENE 20
FØDSELSVEENE 20
FJÆRKREENE 20
CURIEENE 20
BARNESKJEENE 19
PROGRAMIDEENE 19
COMTEENE 19
BANEKOMITEENE 19
PLETTSKJEENE 19
KYSTBREENE 19
HOVEDTRASEENE 19
TOGKUPEENE 19
STRØSKJEENE 19
RØRESKJEENE 19
PLANKOMITEENE 19
POSTMUSEENE 19
FJØRKREENE 19
GULLSKJEENE 19
DYSMENOREENE 19
MUSIKKAFEENE 19
FARMAKOPEENE 19
SPISESKJEENE 19
KVINNEKAFEENE 19
SAUSESKJEENE 19
LOVKOMITEENE 19
FOLKEMUSEENE 19
GIPSSKJEENE 19
UTFORTRASEENE 18
SØLVKREENE 18
JAMBOREENE 18
DOMSKOMITEENE 18
SKOLEMUSEENE 18
MURSKJEENE 18
DORGESKJEENE 18
BEKSKJEENE 18
HORNSKJEENE 18
LØSSKJEENE 18
ØRESKJEENE 18
DUSJGELEENE 18
PROTESJEENE 18
PYGMEENE 18
PORTEMONEENE 18
GLACEENE 18
LAUSSKJEENE 18
KRIGSMUSEENE 18
AUSESKJEENE 18
FLYGEIDEENE 18
ØSESKJEENE 18
KUNSTKAFEENE 18
JUBILEENE 18
PAWNEENE 18
ENVOYEENE 18
BLÅBREENE 18
SAUEKVEENE 17
FAGKOMITEENE 17
FILMMUSEENE 17
PORTEPEENE 17
EGGESKJEENE 17
SALGSTURNEENE 17
KAKESKJEENE 17
MARSKOMITEENE 17
HOVEDIDEENE 17
KORYFEENE 17
DYSPNEENE 17
FLISESKJEENE 17
BOKKAFEENE 17
DORGSKJEENE 17
BOTNBREENE 17
PYOREENE 17
HÅRGELEENE 16
LAMMEKARREENE 16
HESPETREENE 16
LØNNEALLEENE 16
WENGEENE 16
BUFFEENE 16
DØDSVEENE 16
AUTODAFEENE 16
FRAPPEENE 16
MAIKOMITEENE 16
KORTURNEENE 16
LENSEMUSEENE 16
FOLKEARMEENE 16
GEITEKJEENE 16
SNØBREENE 16
BOURREENE 16
SCREENE 16
MUNNDIAREENE 16
NEGLISJEENE 15
TINNSKJEENE 15
EKSPOSEENE 15
MAUSOLEENE 15
RUTETRASEENE 15
MANGABEENE 15
TEATERKAFEENE 15
ESSESKJEENE 15
AUSTEGDEENE 15
VEGTRASEENE 15
OOLONGTEENE 15
KRUSTASEENE 15
GRUNNIDEENE 15
RIPSGELEENE 15
ASSEMBLEENE 15
EPLEGELEENE 15
SALTSKJEENE 15
EPOPEENE 15
ODYSSEENE 15
GEITKJEENE 15
FRUKTTEENE 15
TRANSKJEENE 15
UTEKAFEENE 15
MOULINEENE 15
RESYMEENE 15
BANETRASEENE 15
PLONGEENE 14
DUBLEENE 14
TRESKJEENE 14
JAZZKAFEENE 14
GAVEIDEENE 14
SKARABEENE 14
BOKIDEENE 14
KUPEENE 14
TURNIKEENE 14
STAMKAFEENE 14
VEITRASEENE 14
SUFFLEENE 14
ANDEPATEENE 14
ANANASGELEENE 14
SMÅKREENE 14
YANKEENE 14
PILEALLEENE 14
FRISBEENE 13
ISSKJEENE 13
KANAPEENE 13
TUPEENE 13
MATELASSEENE 13
PUREENE 13
FOAJEENE 13
TESKJEENE 13
DATAKAFEENE 13
NETTKAFEENE 13
RENOMMEENE 13
PERIGEENE 13
ETTERVEENE 13
FORVEENE 13
SPONDEENE 13
VARIETEENE 13
LANGVEENE 13
KLISJEENE 13
SUPEENE 13
UTVEENE 13
NATTKAFEENE 13
TOGTRASEENE 13
SEBOREENE 13
KLANGIDEENE 13
MANGOTEENE 13
ABREGEENE 13
FRIKASSEENE 13
LINDEALLEENE 12
DALBREENE 12
KOMITEENE 12
ORDDIAREENE 12
SORBEENE 12
EPLETEENE 12
AMENOREENE 12
PLISSEENE 12
DIATOMEENE 12
FILMIDEENE 12
KANALIDEENE 12
PANASEENE 12
DRASJEENE 12
SKJEENE 11
PIKEENE 11
ROUEENE 11
ISBREENE 11
SJETEENE 11
MOTIDEENE 11
LIVREENE 11
ORKIDEENE 11
MOSKEENE 11
TIDSRELEENE 11
MUSEENE 11
DRAPEENE 11
TURNEENE 11
SAUTEENE 11
SMIESTEENE 11
MOAREENE 10
NATTINEENE 10
KVEENE 10
TANNFEENE 10
TAMFEENE 10
KJEENE 10
DEFILEENE 10
MATINEENE 10
TROKEENE 10
SUREENE 10
LEVEENE 10
BIDEENE 10
PALEENE 10
MEHEENE 10
PATEENE 10
RAPEENE 10
TROFEENE 10
BREENE 9
SVEENE 9
PREENE 9
SOAREENE 9
TRAKEENE 9
KARREENE 9
ANIMEENE 9
KAFEENE 9
KAMEENE 9
GELEENE 8
LAMEENE 8
ARMEENE 8
VEENE 8
TRASEENE 8
ARKEENE 8
ENTREENE 8
DIAREENE 8
RELEENE 7
KREENE 7
ISTEENE 7
ALLEENE 7
TREENE 6
IDEENE 6
KEENE 6
STEENE 6
FEENE 6
NEENE 5
TEENE 5
REENE 5

Lignende ord av EENE

Anagram av EENE

For mer informasjon om ordet EENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok