EGEN i Scrabble - ordspill.com

EGEN i Scrabble

EGEN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til EGEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNE 9
PENGE 9
GJENE 9
PEGEN 9
GÅENE 9
VEGEN 9
HEGNE 8
HENGE 8
HEGEN 8
MEGNE 7
GEMEN 7
KNEGE 7
MENGE 7
FENGE 7
MEGEN 7
LEGEN 6
LENGE 6
SEGNE 6
SEGEN 6
NEGLE 6
NEGRE 6
TEGNE 6
TEGEN 6
REGNE 6
NEGER 6
AGENE 6
DENGE 6
ELGEN 6
EGDEN 6
EGENT 6
EGNER 6
EGNES 6
EGNET 6
EGNTE 6
EIGEN 6
ENGEL 6
GREEN 6
ENGER 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GEINE 6
GELEN 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
GRENE 6

Ord som starter på EGEN

OrdPoeng
EGENKJÆRLIGHETA 28
EGENKJÆRLIGHET 27
EGENPRODUKSJON 27
EGENUTVIKLINGER 24
EGENKAPITALKRAV 24
EGENUTVIKLINGEN 24
EGENVURDERINGER 23
EGENERKLÆRINGEN 23
EGENKJÆRLIGE 23
EGENVURDERINGEN 23
EGENERKLÆRINGER 23
EGENUTVIKLINGA 23
EGENPRODUSERTE 22
EGENKJÆRLIG 22
EGENUTVIKLING 22
EGENKOMPONERTE 22
EGENERKLÆRINGA 22
EGENVURDERINGA 22
EGENBEHANDLINGA 22
EGENRÅDIGHETENE 22
EGENBEHANDLING 21
EGENKOMPONERT 21
EGENERKLÆRING 21
EGENUTVIKLETE 21
EGENPRODUSERT 21
EGENUTVIKLEDE 21
EGENRÅDIGHETEN 21
EGENFREKVENSENE 21
EGENVURDERING 21
EGENRÅDIGHETER 21
EGENFREKVENSER 20
EGENUTVIKLET 20
EGENAKTIVITETEN 20
EGENRÅDIGHETA 20
EGENBETALINGENE 20
EGENFREKVENSEN 20
EGENAKTIVITETER 20
EGENBETALINGER 19
EGENIMPORTENE 19
EGENKAPITALENE 19
EGENRÅDIGHET 19
EGENKJÆRT 19
EGENSINDIGHETER 19
EGENSINDIGHETEN 19
EGENKJÆRE 19
EGENUTVIKLA 19
EGENBETALINGEN 19
EGENKJÆR 18
EGENIMPORTER 18
EGENIMPORTEN 18
EGENNYTTIGE 18
EGENKAPITALER 18
EGENFREKVENS 18
EGENKAPITALEN 18
EGENOMSORGENE 18
EGENBETALINGA 18
EGENAKTIVITET 18
EGENRETTFERDIGE 18
EGENSINDIGHETA 18
EGENVILJENE 18
EGENSINDIGHET 17
EGENANSVARENE 17
EGENOMSORGEN 17
EGENRETTFERDIG 17
EGENMELDINGENE 17
EGENBETALING 17
EGENDEKNINGENE 17
EGENOMSORGER 17
EGENNYTTENE 17
EGENNYTTIG 17
EGENVILJER 17
EGENVILJEN 17
EGENMELDINGEN 16
EGENDEKNINGER 16
EGENVEKTENE 16
EGENNYTTER 16
EGENIMPORT 16
EGENMELDINGER 16
EGENREKLAMENE 16
EGENANSVARET 16
EGENINNTEKTENE 16
EGENTRENINGENE 16
EGENNYTTEN 16
EGENINTERESSENE 16
EGENVILJE 16
EGENVERDIENE 16
EGENDEKNINGEN 16
EGENOMSORGA 16
EGENSKAPENE 16
EGENKAPITAL 16
EGENINNSATSENE 15
EGENSKAPER 15
EGENTRENINGER 15
EGENINNTEKTER 15
EGENVERDENE 15
EGENNYTTA 15
EGENINTERESSEN 15
EGENRÅDIGE 15
EGENVEKTEN 15
EGENINNTEKTEN 15
EGENTRENINGEN 15
EGENMEKTIGE 15
EGENVERDIER 15
EGENMELDINGA 15
EGENREKLAMEN 15
EGENSKAPEN 15
EGENDEKNINGA 15
EGENVEKTER 15
EGENOMSORG 15
EGENREKLAMER 15
EGENHENDIGE 15
EGENINTERESSER 15
EGENNAVNENE 15
EGENANSVARA 15
EGENNYTTE 15
EGENVERDIEN 15
EGENREKLAME 14
EGENINNSATSEN 14
EGENVEKTA 14
EGENMEKTIG 14
EGENVERDET 14
EGENMELDING 14
EGENINTERESSE 14
EGENINNTEKTA 14
EGENTRENINGA 14
EGENHÅND 14
EGENDEKNING 14
EGENHENDIG 14
EGENSIKKERT 14
EGENANSVAR 14
EGENATTESTENE 14
EGENINNSATSER 14
EGENRÅDIG 14
EGENNAVNET 14
EGENNAVNA 13
EGENVERDI 13
EGENVEKT 13
EGENVERDA 13
EGENSKAP 13
EGENTRENING 13
EGENATTESTER 13
EGENSIKKER 13
EGENHETENE 13
EGENANDELENE 13
EGENSINDIGE 13
EGENINNTEKT 13
EGENATTESTEN 13
EGENANDELER 12
EGENHETEN 12
EGENNAVN 12
EGENVERD 12
EGENSINDIG 12
EGENANDELEN 12
EGENHETER 12
EGENINNSATS 12
EGENHETA 11
EGENARTENE 11
EGENATTEST 11
EGENTLIGE 11
EGENSIKRE 11
EGENARTETE 11
EGENARTEDE 11
EGENARTET 10
EGENARTER 10
EGENANDEL 10
EGENHET 10
EGENTLIG 10
EGENARTEN 10
EGENARTA 9
EGENART 8
EGENT 6

Ord som slutter med EGEN

OrdPoeng
HØYFJELLSVEGEN 33
AVKJØRINGSVEGEN 31
OMKJØRINGSVEGEN 30
HØGFJELLSVEGEN 29
BYDELSOVERLEGEN 28
FORKJØRSVEGEN 27
KLØVJEVEGEN 26
SJUKEHUSLEGEN 26
KJØKKENVEGEN 26
SYKEHUSLEGEN 24
TILFØRSELSVEGEN 24
MJØLKEVEGEN 24
SKOGSBILVEGEN 23
BYGDEVEGEN 23
TRONDHEIMSVEGEN 23
RØMNINGSVEGEN 23
AVLASTINGSVEGEN 23
UTDANNINGSVEGEN 23
MELLOMRIKSVEGEN 23
FYLKESTANNLEGEN 23
SKAUBILVEGEN 23
EUROPAVEGEN 22
FYLKESVEGEN 22
SYKKELVEGEN 22
KJØREVEGEN 22
NÆRINGSVEGEN 22
KLØVVEGEN 21
FØRSELSVEGEN 21
NØDUTVEGEN 21
KRØTTERVEGEN 21
HEILÅRSVEGEN 21
TØMMERVEGEN 21
KARAVANEVEGEN 21
PRIMÆRLEGEN 21
SJØSTRATEGEN 20
UTFARTSVEGEN 20
HOVEDVEGEN 20
STØVVEGEN 20
TILBAKEVEGEN 20
BYDELSLEGEN 20
HELÅRSVEGEN 20
KOMMUNELEGEN 20
TJENESTEVEGEN 20
FLERFELTSVEGEN 20
HOSPITALLEGEN 20
INDUSTRIVEGEN 20
KYSTVEGEN 19
BYVEGEN 19
KJERREVEGEN 19
AVDELINGSLEGEN 19
FYLKESLEGEN 19
ATKOMSTVEGEN 19
FLUKTVEGEN 19
MILITÆRLEGEN 19
JULEVEGEN 19
DRAMMENSVEGEN 19
ADKOMSTVEGEN 19
HØSTVEGEN 19
HJEMVEGEN 19
SJØVEGEN 19
OPPVEGEN 19
SOMMERVEGEN 18
BEDRIFTSLEGEN 18
FØDSELSLEGEN 18
HALVVEGEN 18
GÅRDSVEGEN 18
STØLSVEGEN 18
TREFELTSVEGEN 18
VESTERVEGEN 18
PARTISTRATEGEN 18
VALGSTRATEGEN 18
PRIVATLEGEN 18
HANDELSVEGEN 18
SJEFSTRATEGEN 18
ØYELEGEN 18
TILFARTSVEGEN 18
ANLEGGSVEGEN 18
FERDSELSVEGEN 18
MISJONSLEGEN 18
TRAKTORVEGEN 18
TOFELTSVEGEN 18
INNFARTSVEGEN 18
MELLOMVEGEN 18
TILSYNSLEGEN 18
SPASERVEGEN 18
FJELLVEGEN 18
VINTERVEGEN 18
MOTORVEGEN 17
SKOLETANNLEGEN 17
SKIFERVEGEN 17
FRELSESVEGEN 17
TVERRVEGEN 17
HOVEDLEGEN 17
SLEPEVEGEN 17
BARFOTLEGEN 17
SESJONSLEGEN 17
SKOGSVEGEN 17
SPORVEGEN 17
LUFTVEGEN 17
TRANSITTVEGEN 17
JORDVEGEN 17
GÅRDVEGEN 17
GRUSVEGEN 17
BOMVEGEN 17
GJENVEGEN 17
KONGEVEGEN 17
HULVEGEN 17
BÆRTEGEN 17
HAVVEGEN 17
BLINDVEGEN 17
LANDSLAGSLEGEN 16
LEVEVEGEN 16
BEINVEGEN 16
NYVEGEN 16
IDRETTSVEGEN 16
LIVSVEGEN 16
JERNVEGEN 16
SMÅVEGEN 16
SKILLEVEGEN 16
ASFALTVEGEN 16
URINVEGEN 16
ALLFARVEGEN 16
BYLEGEN 16
MIDDELVEGEN 16
SKOGVEGEN 16
KVINNELEGEN 16
HEIMVEGEN 16
DISTRIKTSLEGEN 16
KROKVEGEN 16
SANATORIELEGEN 16
FENGSELSLEGEN 16
SPESIALLEGEN 16
GAMLEVEGEN 16
RESERVELEGEN 16
VANNVEGEN 16
STIKKVEGEN 16
VASSVEGEN 16
SKOLEVEGEN 16
BAKVEGEN 16
POLITILEGEN 16
GRENDEVEGEN 16
MELKEVEGEN 16
LOKALVEGEN 16
KIRKEVEGEN 16
OVERSTEGEN 15
GARDSVEGEN 15
BILVEGEN 15
GANGVEGEN 15
NARKOSELEGEN 15
SAMLEVEGEN 15
BENVEGEN 15
SKIPSLEGEN 15
HOLVEGEN 15
TURVEGEN 15
ASSISTENTLEGEN 15
KORSVEGEN 15
ANESTESILEGEN 14
ALLMENNLEGEN 14
BARNELEGEN 14
HUSLEGEN 14
UTVEGEN 14
FORVEGEN 14
STORVEGEN 14
HAVTEGEN 14
SJEFLEGEN 14
RINGVEGEN 14
STAMVEGEN 14
OVERLEGEN 14
DYRLEGEN 14
NORDVEGEN 14
HUDLEGEN 14
GARDVEGEN 14
HITVEGEN 14
AVVEGEN 14
RIKSVEGEN 14
UNDERLEGEN 14
NATURLEGEN 14
LANDEVEGEN 14
ÅRVEGEN 14
SETERVEGEN 14
OMVEGEN 13
SÆREGEN 13
UVEGEN 13
ØRELEGEN 13
IDRETTSLEGEN 13
MATVEGEN 13
LANDVEGEN 13
SKOLELEGEN 13
SIDEVEGEN 13
SNARVEGEN 13
LIVLEGEN 12
BESTEGEN 12
INNVEGEN 12
TUAREGEN 12
ALDERSTEGEN 12
FASTLEGEN 11
LIVEGEN 11
SOLFEGEN 11
FORLEGEN 11
LANDLEGEN 10
TANNLEGEN 10
STRATEGEN 10
BLEGEN 10
STEDEGEN 9
PEGEN 9
VEGEN 9
KNEGEN 8
HEGEN 8
MEGEN 7
STEGEN 7
TEGEN 6
LEGEN 6
SEGEN 6

Lignende ord av EGEN

Anagram av EGEN

For mer informasjon om ordet EGEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok