EGEN i Scrabble - ordspill.com

EGEN i Scrabble

EGEN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til EGEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 13
GÅENE 9
VEGNE 9
VEGEN 9
PENGE 9
PEGEN 9
GJENE 9
HENGE 8
HEGNE 8
HEGEN 8
MENGE 7
FEGEN 7
FEGNE 7
FENGE 7
GEOEN 7
KNEGE 7
GEMEN 7
NEGRE 6
LENGE 6
NEGER 6
NEGLE 6
EIGEN 6
EGNET 6
EGNES 6
SEGEN 6
SEGNE 6
TEGEN 6
TEGNE 6
TENGE 6
EGNER 6
EGENT 6
REGNE 6
EGNTE 6
LEGEN 6
GEINE 6
ELGEN 6
ENGEL 6
ENGER 6
ENGET 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GELEN 6
EIGNE 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
EGDEN 6
GREEN 6
GRENE 6
DENGE 6

Ord som starter på EGEN

OrdPoeng
EGENKJÆRLIGHETA 28
EGENKJÆRLIGHET 27
EGENPRODUKSJON 27
EGENUTVIKLINGER 24
EGENKAPITALKRAV 24
EGENUTVIKLINGEN 24
EGENVURDERINGER 23
EGENERKLÆRINGEN 23
EGENKJÆRLIGE 23
EGENVURDERINGEN 23
EGENERKLÆRINGER 23
EGENUTVIKLINGA 23
EGENVURDERINGA 22
EGENRÅDIGHETENE 22
EGENUTVIKLING 22
EGENKJÆRLIG 22
EGENPRODUSERTE 22
EGENERKLÆRINGA 22
EGENKOMPONERTE 22
EGENBEHANDLINGA 22
EGENUTVIKLEDE 21
EGENERKLÆRING 21
EGENRÅDIGHETEN 21
EGENFREKVENSENE 21
EGENPRODUSERT 21
EGENKOMPONERT 21
EGENBEHANDLING 21
EGENRÅDIGHETER 21
EGENVURDERING 21
EGENUTVIKLETE 21
EGENFREKVENSER 20
EGENFREKVENSEN 20
EGENRÅDIGHETA 20
EGENBETALINGENE 20
EGENAKTIVITETER 20
EGENUTVIKLET 20
EGENAKTIVITETEN 20
EGENRÅDIGHET 19
EGENBETALINGEN 19
EGENSINDIGHETER 19
EGENBETALINGER 19
EGENUTVIKLA 19
EGENKAPITALENE 19
EGENSINDIGHETEN 19
EGENKJÆRE 19
EGENIMPORTENE 19
EGENKJÆRT 19
EGENAKTIVITET 18
EGENKAPITALER 18
EGENNYTTIGE 18
EGENKAPITALEN 18
EGENBETALINGA 18
EGENVILJENE 18
EGENIMPORTER 18
EGENFREKVENS 18
EGENOMSORGENE 18
EGENIMPORTEN 18
EGENRETTFERDIGE 18
EGENKJÆR 18
EGENSINDIGHETA 18
EGENVILJEN 17
EGENANSVARENE 17
EGENOMSORGEN 17
EGENBETALING 17
EGENOMSORGER 17
EGENRETTFERDIG 17
EGENDEKNINGENE 17
EGENNYTTIG 17
EGENMELDINGENE 17
EGENVILJER 17
EGENSINDIGHET 17
EGENNYTTENE 17
EGENANSVARET 16
EGENINNTEKTENE 16
EGENDEKNINGER 16
EGENINTERESSENE 16
EGENVILJE 16
EGENNYTTEN 16
EGENTRENINGENE 16
EGENSKAPENE 16
EGENKAPITAL 16
EGENVERDIENE 16
EGENNYTTER 16
EGENMELDINGER 16
EGENDEKNINGEN 16
EGENREKLAMENE 16
EGENMELDINGEN 16
EGENVEKTENE 16
EGENOMSORGA 16
EGENIMPORT 16
EGENINNTEKTEN 15
EGENINNSATSENE 15
EGENINTERESSER 15
EGENTRENINGER 15
EGENINTERESSEN 15
EGENINNTEKTER 15
EGENMELDINGA 15
EGENTRENINGEN 15
EGENREKLAMEN 15
EGENDEKNINGA 15
EGENSKAPEN 15
EGENROMMENE 15
EGENNAVNENE 15
EGENVEKTER 15
EGENVERDENE 15
EGENANSVARA 15
EGENVERDIER 15
EGENVARMEN 15
EGENMEKTIGE 15
EGENRÅDIGE 15
EGENSKAPER 15
EGENVEKTEN 15
EGENNYTTE 15
EGENNYTTA 15
EGENREKLAMER 15
EGENHENDIGE 15
EGENOMSORG 15
EGENVERDIEN 15
EGENNAVNET 14
EGENVERDET 14
EGENRÅDIG 14
EGENMEKTIG 14
EGENVEKTA 14
EGENATTESTENE 14
EGENVARME 14
EGENHENDIG 14
EGENINNSATSER 14
EGENTRENINGA 14
EGENROMMET 14
EGENINTERESSE 14
EGENMELDING 14
EGENANSVAR 14
EGENINNTEKTA 14
EGENINNSATSEN 14
EGENDEKNING 14
EGENREKLAME 14
EGENSIKKERT 14
EGENANDELENE 13
EGENVERDI 13
EGENATTESTER 13
EGENNAVNA 13
EGENVERDA 13
EGENHETENE 13
EGENSINDIGE 13
EGENROMMA 13
EGENSKAP 13
EGENATTESTEN 13
EGENTRENING 13
EGENVEKT 13
EGENSIKKER 13
EGENINNTEKT 13
EGENNAVN 12
EGENHETEN 12
EGENHETER 12
EGENINNSATS 12
EGENVERD 12
EGENANDELEN 12
EGENANDELER 12
EGENTONENE 12
EGENSINDIG 12
EGENHETA 11
EGENTONER 11
EGENTLIGE 11
EGENARTETE 11
EGENARTEDE 11
EGENSIKRE 11
EGENARTENE 11
EGENATTEST 11
EGENTONEN 11
EGENHET 10
EGENROM 10
EGENTONE 10
EGENARTEN 10
EGENTLIG 10
EGENANDEL 10
EGENARTET 10
EGENARTER 10
EGENTIDEN 10
EGENARTA 9
EGENART 8
EGENTID 8
EGENT 6

Ord som slutter med EGEN

OrdPoeng
KLØVJEVEGEN 26
KJØKKENVEGEN 26
SYKEHUSLEGEN 24
MJØLKEVEGEN 24
BYGDEVEGEN 23
SKAUBILVEGEN 23
HØYVEGEN 23
EUROPAVEGEN 22
SYKKELVEGEN 22
KULTURVEGEN 22
KJØREVEGEN 22
NÆRINGSVEGEN 22
FYLKESVEGEN 22
TØMMERVEGEN 21
PUKKVEGEN 21
NØDUTVEGEN 21
HEILÅRSVEGEN 21
KLØVVEGEN 21
FØRSELSVEGEN 21
KRØTTERVEGEN 21
PRIMÆRLEGEN 21
SJØSTRATEGEN 20
HOVEDVEGEN 20
FØRSLEVEGEN 20
TILBAKEVEGEN 20
BYDELSLEGEN 20
HELÅRSVEGEN 20
FLYTTVEGEN 20
KOMMUNELEGEN 20
STØVVEGEN 20
SLYNGVEGEN 20
KYSTVEGEN 19
SJØVEGEN 19
FLUKTVEGEN 19
PLANKEVEGEN 19
HÆRVEGEN 19
OPPVEGEN 19
HØGVEGEN 19
HJEMVEGEN 19
ØRKENVEGEN 19
JULEVEGEN 19
ATKOMSTVEGEN 19
MILITÆRLEGEN 19
HØSTVEGEN 19
FYLKESLEGEN 19
BYVEGEN 19
KJERREVEGEN 19
FUGLEVEGEN 19
SYNDEVEGEN 19
EMBETSVEGEN 19
ADKOMSTVEGEN 19
KAVLEVEGEN 18
KONTORVEGEN 18
TURISTVEGEN 18
SPASERVEGEN 18
VINTERVEGEN 18
SOMMERVEGEN 18
PRIVATLEGEN 18
MISJONSLEGEN 18
ØYELEGEN 18
GÅRDSVEGEN 18
FØDSELSLEGEN 18
ANLEGGSVEGEN 18
TOFELTSVEGEN 18
FJELLVEGEN 18
HANDELSVEGEN 18
PRESTEVEGEN 18
MELLOMVEGEN 18
HALVVEGEN 18
PÆRETEGEN 18
PENGEVEGEN 18
STØLSVEGEN 18
TILSYNSLEGEN 18
TRAKTORVEGEN 18
BORTVEGEN 17
SKAUVEGEN 17
LØNNVEGEN 17
POSTVEGEN 17
MAURVEGEN 17
LUFTVEGEN 17
VEPSETEGEN 17
KAVLVEGEN 17
HOVEDLEGEN 17
BLINDVEGEN 17
GJENVEGEN 17
GÅRDVEGEN 17
JORDVEGEN 17
GRUSVEGEN 17
SKOGSVEGEN 17
SKIFERVEGEN 17
TJODVEGEN 17
SLEPEVEGEN 17
SPORVEGEN 17
HULVEGEN 17
TVERRVEGEN 17
SESJONSLEGEN 17
BUVEGEN 17
FRELSESVEGEN 17
BOMVEGEN 17
BÆRTEGEN 17
TIGGERVEGEN 17
BARFOTLEGEN 17
SÆRVEGEN 17
KONGEVEGEN 17
HAVVEGEN 17
MOTORVEGEN 17
TREKKVEGEN 16
LOVVEGEN 16
BAKVEGEN 16
MARKEVEGEN 16
KROKVEGEN 16
LØVTEGEN 16
LOKALVEGEN 16
SKÅVEGEN 16
STIKKVEGEN 16
GRENDEVEGEN 16
SMÅVEGEN 16
GAMLEVEGEN 16
MIDDELVEGEN 16
SKINNEVEGEN 16
NYVEGEN 16
BYLEGEN 16
SKOLEVEGEN 16
KIRKEVEGEN 16
BEINVEGEN 16
SOKNEVEGEN 16
VELLVEGEN 16
LIVSVEGEN 16
SPESIALLEGEN 16
GUDVEGEN 16
ASFALTVEGEN 16
SAUEVEGEN 16
KVINNELEGEN 16
POLITILEGEN 16
SNEGLEVEGEN 16
HEIMVEGEN 16
SOLDATVEGEN 16
VANNVEGEN 16
NEBBTEGEN 16
SKOGVEGEN 16
SKILLEVEGEN 16
HAVNELEGEN 16
BARNVEGEN 16
SOGNEVEGEN 16
KORPSLEGEN 16
MELKEVEGEN 16
HELLEVEGEN 16
JERNVEGEN 16
ALLFARVEGEN 16
DRIFTEVEGEN 16
MÅLVEGEN 16
LEVEVEGEN 16
URINVEGEN 16
VASSVEGEN 16
LYNGTEGEN 16
RAKLEVEGEN 15
OVERSTEGEN 15
PRAKTTEGEN 15
SKIPSLEGEN 15
VERKSLEGEN 15
REKSTVEGEN 15
RAKSTVEGEN 15
GARDSVEGEN 15
SAMLEVEGEN 15
FLODVEGEN 15
GRAUTLEGEN 15
BOOTLEGEN 15
BENVEGEN 15
VELVEGEN 15
BILVEGEN 15
TURVEGEN 15
HOLVEGEN 15
TEATERVEGEN 15
STRANDVEGEN 15
GANGVEGEN 15
SYRETEGEN 15
GALLEVEGEN 15
KOSTVEGEN 15
KORSVEGEN 15
HOFFLEGEN 15
GRØTLEGEN 15
FRAMVEGEN 15
FORVEGEN 14
OVERLEGEN 14
HELVEGEN 14
HUDLEGEN 14
TOGVEGEN 14
RIKSVEGEN 14
STAMVEGEN 14
HAVTEGEN 14
HUSLEGEN 14
HITVEGEN 14
OTERVEGEN 14
FLATVEGEN 14
ÅRVEGEN 14
UTVEGEN 14
SJELELEGEN 14
AVVEGEN 14
ALLMENNLEGEN 14
NERVELEGEN 14
DYRLEGEN 14
SEGLVEGEN 14
REISEVEGEN 14
SNIKVEGEN 14
BARNELEGEN 14
MIDTVEGEN 14
LANDEVEGEN 14
UNDERLEGEN 14
NATURLEGEN 14
SJEFLEGEN 14
GARDVEGEN 14
RODEVEGEN 14
PARKTEGEN 14
NORDVEGEN 14
RETTSVEGEN 14
STABSLEGEN 14
SPISSTEGEN 14
SNILEVEGEN 14
STORVEGEN 14
SVALETEGEN 14
SETERVEGEN 14
RINGVEGEN 14
BARKTEGEN 14
MASKETEGEN 13
IDRETTSLEGEN 13
STRÅTEGEN 13
SLOVEGEN 13
HAGETEGEN 13
KÅLTEGEN 13
SKOLELEGEN 13
ØRELEGEN 13
BREITEGEN 13
STAVTEGEN 13
SIDEVEGEN 13
VASSTEGEN 13
SEILVEGEN 13
FARVEGEN 13
BADELEGEN 13
SNARVEGEN 13
ROVTEGEN 13
SOLVEGEN 13
MATVEGEN 13
RIDEVEGEN 13
VANNTEGEN 13
UVEGEN 13
OMVEGEN 13
SÆREGEN 13
LANDVEGEN 13
BLADTEGEN 13
EPLETEGEN 13
ROGNETEGEN 13
TUAREGEN 12
ALDERSTEGEN 12
MOTELEGEN 12
SENGETEGEN 12
FEVEGEN 12
SÅRLEGEN 12
NEDVEGEN 12
BESTEGEN 12
INNVEGEN 12
STINKTEGEN 12
GRESSTEGEN 12
LIVLEGEN 12
DOGLEGEN 11
ISVEGEN 11
FORLEGEN 11
LIVEGEN 11
STADSLEGEN 11
SOLFEGEN 11
FOTLEGEN 11
GRANTEGEN 11
RETTSLEGEN 11
EINERTEGEN 11
KANTTEGEN 11
FELTLEGEN 11
FASTLEGEN 11
GRASTEGEN 11
ANGELEGEN 11
DAMTEGEN 10
ENGTEGEN 10
BLEGEN 10
LANDLEGEN 10
LEIRLEGEN 10
TANNLEGEN 10
STRATEGEN 10
LANDTEGEN 10
GENEGEN 9
VEGEN 9
STEDEGEN 9
ILDTEGEN 9
PEGEN 9
ATTLEGEN 9
HEGEN 8
KNEGEN 8
STEGEN 7
FEGEN 7
TREGEN 7
SEGEN 6
TEGEN 6
LEGEN 6

Lignende ord av EGEN

Anagram av EGEN

For mer informasjon om ordet EGEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok