EGEN i Scrabble - ordspill.com

EGEN i Scrabble

EGEN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til EGEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 13
GÅENE 9
VEGNE 9
VEGEN 9
PENGE 9
PEGEN 9
GJENE 9
HENGE 8
HEGNE 8
HEGEN 8
MENGE 7
FEGEN 7
FEGNE 7
FENGE 7
GEOEN 7
KNEGE 7
GEMEN 7
NEGRE 6
LENGE 6
NEGER 6
NEGLE 6
EIGEN 6
EGNET 6
EGNES 6
SEGEN 6
SEGNE 6
TEGEN 6
TEGNE 6
TENGE 6
EGNER 6
EGENT 6
REGNE 6
EGNTE 6
LEGEN 6
GEINE 6
ELGEN 6
ENGEL 6
ENGER 6
ENGET 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GELEN 6
EIGNE 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
EGDEN 6
GREEN 6
GRENE 6
DENGE 6

Ord som starter på EGEN

OrdPoeng
EGENKJÆRLIGHETA 28
EGENKJÆRLIGHET 27
EGENPRODUKSJON 27
EGENUTVIKLINGEN 24
EGENUTVIKLINGER 24
EGENKAPITALKRAV 24
EGENUTVIKLINGA 23
EGENKJÆRLIGE 23
EGENERKLÆRINGER 23
EGENVURDERINGEN 23
EGENERKLÆRINGEN 23
EGENVURDERINGER 23
EGENUTVIKLING 22
EGENPRODUSERTE 22
EGENKOMPONERTE 22
EGENVURDERINGA 22
EGENRÅDIGHETENE 22
EGENERKLÆRINGA 22
EGENKJÆRLIG 22
EGENBEHANDLINGA 22
EGENRÅDIGHETER 21
EGENBEHANDLING 21
EGENVURDERING 21
EGENFREKVENSENE 21
EGENUTVIKLEDE 21
EGENKOMPONERT 21
EGENUTVIKLETE 21
EGENERKLÆRING 21
EGENPRODUSERT 21
EGENRÅDIGHETEN 21
EGENUTVIKLET 20
EGENRÅDIGHETA 20
EGENFREKVENSER 20
EGENFREKVENSEN 20
EGENBETALINGENE 20
EGENAKTIVITETEN 20
EGENAKTIVITETER 20
EGENBETALINGEN 19
EGENKJÆRE 19
EGENKJÆRT 19
EGENKAPITALENE 19
EGENSINDIGHETER 19
EGENRÅDIGHET 19
EGENUTVIKLA 19
EGENIMPORTENE 19
EGENSINDIGHETEN 19
EGENBETALINGER 19
EGENBETALINGA 18
EGENOMSORGENE 18
EGENKAPITALER 18
EGENIMPORTEN 18
EGENKJÆR 18
EGENRETTFERDIGE 18
EGENSINDIGHETA 18
EGENVILJENE 18
EGENFREKVENS 18
EGENKAPITALEN 18
EGENAKTIVITET 18
EGENNYTTIGE 18
EGENIMPORTER 18
EGENBETALING 17
EGENOMSORGER 17
EGENRETTFERDIG 17
EGENNYTTENE 17
EGENDEKNINGENE 17
EGENMELDINGENE 17
EGENANSVARENE 17
EGENOMSORGEN 17
EGENSINDIGHET 17
EGENNYTTIG 17
EGENVILJER 17
EGENVILJEN 17
EGENVERDIENE 16
EGENREKLAMENE 16
EGENANSVARET 16
EGENKAPITAL 16
EGENDEKNINGER 16
EGENSKAPENE 16
EGENDEKNINGEN 16
EGENMELDINGER 16
EGENOMSORGA 16
EGENINTERESSENE 16
EGENVILJE 16
EGENMELDINGEN 16
EGENTRENINGENE 16
EGENINNTEKTENE 16
EGENNYTTEN 16
EGENIMPORT 16
EGENVEKTENE 16
EGENNYTTER 16
EGENVERDIEN 15
EGENSKAPEN 15
EGENVEKTER 15
EGENREKLAMEN 15
EGENINNSATSENE 15
EGENDEKNINGA 15
EGENVARMEN 15
EGENINTERESSER 15
EGENNYTTE 15
EGENNYTTA 15
EGENINTERESSEN 15
EGENMELDINGA 15
EGENOMSORG 15
EGENTRENINGEN 15
EGENINNTEKTER 15
EGENHENDIGE 15
EGENNAVNENE 15
EGENVERDENE 15
EGENANSVARA 15
EGENROMMENE 15
EGENMEKTIGE 15
EGENVEKTEN 15
EGENREKLAMER 15
EGENVERDIER 15
EGENRÅDIGE 15
EGENSKAPER 15
EGENINNTEKTEN 15
EGENTRENINGER 15
EGENINTERESSE 14
EGENATTESTENE 14
EGENINNSATSER 14
EGENINNTEKTA 14
EGENINNSATSEN 14
EGENMELDING 14
EGENVEKTA 14
EGENRÅDIG 14
EGENNAVNET 14
EGENVERDET 14
EGENROMMET 14
EGENHENDIG 14
EGENANSVAR 14
EGENMEKTIG 14
EGENVARME 14
EGENREKLAME 14
EGENTRENINGA 14
EGENDEKNING 14
EGENSIKKERT 14
EGENROMMA 13
EGENATTESTER 13
EGENNAVNA 13
EGENANDELENE 13
EGENATTESTEN 13
EGENSIKKER 13
EGENVERDI 13
EGENINNTEKT 13
EGENHETENE 13
EGENVEKT 13
EGENSKAP 13
EGENTRENING 13
EGENSINDIGE 13
EGENVERDA 13
EGENVERD 12
EGENNAVN 12
EGENHETEN 12
EGENANDELER 12
EGENANDELEN 12
EGENHETER 12
EGENSINDIG 12
EGENTONENE 12
EGENINNSATS 12
EGENTONER 11
EGENATTEST 11
EGENHETA 11
EGENTLIGE 11
EGENARTENE 11
EGENTONEN 11
EGENARTETE 11
EGENSIKRE 11
EGENARTEDE 11
EGENTIDEN 10
EGENTLIG 10
EGENANDEL 10
EGENHET 10
EGENARTER 10
EGENARTEN 10
EGENARTET 10
EGENTONE 10
EGENROM 10
EGENARTA 9
EGENART 8
EGENTID 8
EGENT 6

Ord som slutter med EGEN

OrdPoeng
KLØVJEVEGEN 26
KJØKKENVEGEN 26
SYKEHUSLEGEN 24
MJØLKEVEGEN 24
HØYVEGEN 23
SKAUBILVEGEN 23
BYGDEVEGEN 23
KULTURVEGEN 22
NÆRINGSVEGEN 22
KJØREVEGEN 22
EUROPAVEGEN 22
SYKKELVEGEN 22
FYLKESVEGEN 22
PRIMÆRLEGEN 21
TØMMERVEGEN 21
HEILÅRSVEGEN 21
KLØVVEGEN 21
FØRSELSVEGEN 21
PUKKVEGEN 21
NØDUTVEGEN 21
UTFARTSVEGEN 20
HELÅRSVEGEN 20
SLYNGVEGEN 20
TILBAKEVEGEN 20
FØRSLEVEGEN 20
STØVVEGEN 20
HOVEDVEGEN 20
FLYTTVEGEN 20
SJØSTRATEGEN 20
BYDELSLEGEN 20
KOMMUNELEGEN 20
HØSTVEGEN 19
EMBETSVEGEN 19
MILITÆRLEGEN 19
HØGVEGEN 19
SJØVEGEN 19
HÆRVEGEN 19
JULEVEGEN 19
OPPVEGEN 19
ØRKENVEGEN 19
FYLKESLEGEN 19
KJERREVEGEN 19
PLANKEVEGEN 19
FUGLEVEGEN 19
SYNDEVEGEN 19
ADKOMSTVEGEN 19
ATKOMSTVEGEN 19
BYVEGEN 19
KYSTVEGEN 19
HJEMVEGEN 19
FLUKTVEGEN 19
PRIVATLEGEN 18
PRESTEVEGEN 18
TURISTVEGEN 18
STØLSVEGEN 18
SPASERVEGEN 18
MELLOMVEGEN 18
PÆRETEGEN 18
PENGEVEGEN 18
HALVVEGEN 18
SOMMERVEGEN 18
FJELLVEGEN 18
ØYELEGEN 18
TOFELTSVEGEN 18
VINTERVEGEN 18
KONTORVEGEN 18
KAVLEVEGEN 18
ANLEGGSVEGEN 18
HANDELSVEGEN 18
GÅRDSVEGEN 18
FØDSELSLEGEN 18
SKIFERVEGEN 17
LUFTVEGEN 17
POSTVEGEN 17
JORDVEGEN 17
GRUSVEGEN 17
MAURVEGEN 17
KAVLVEGEN 17
TJODVEGEN 17
GJENVEGEN 17
SPORVEGEN 17
LØNNVEGEN 17
GÅRDVEGEN 17
BORTVEGEN 17
BOMVEGEN 17
SESJONSLEGEN 17
BUVEGEN 17
FRELSESVEGEN 17
KONGEVEGEN 17
MOTORVEGEN 17
SLEPEVEGEN 17
HULVEGEN 17
VEPSETEGEN 17
TIGGERVEGEN 17
HOVEDLEGEN 17
BARFOTLEGEN 17
SKOGSVEGEN 17
BÆRTEGEN 17
SKAUVEGEN 17
SÆRVEGEN 17
TVERRVEGEN 17
HAVVEGEN 17
BLINDVEGEN 17
BARNVEGEN 16
MARKEVEGEN 16
BEINVEGEN 16
HELLEVEGEN 16
VASSVEGEN 16
URINVEGEN 16
MELKEVEGEN 16
LEVEVEGEN 16
SOGNEVEGEN 16
KIRKEVEGEN 16
KORPSLEGEN 16
SKOLEVEGEN 16
KROKVEGEN 16
HAVNELEGEN 16
STIKKVEGEN 16
SAUEVEGEN 16
SOKNEVEGEN 16
LOKALVEGEN 16
GAMLEVEGEN 16
SPESIALLEGEN 16
TREKKVEGEN 16
POLITILEGEN 16
VELLVEGEN 16
RESERVELEGEN 16
GUDVEGEN 16
SKÅVEGEN 16
VANNVEGEN 16
MÅLVEGEN 16
SKINNEVEGEN 16
LYNGTEGEN 16
ASFALTVEGEN 16
NYVEGEN 16
SNEGLEVEGEN 16
SMÅVEGEN 16
LIVSVEGEN 16
BYLEGEN 16
ALLFARVEGEN 16
LOVVEGEN 16
GRENDEVEGEN 16
SKILLEVEGEN 16
SOLDATVEGEN 16
KVINNELEGEN 16
JERNVEGEN 16
BAKVEGEN 16
SKOGVEGEN 16
NEBBTEGEN 16
MIDDELVEGEN 16
IDRETTSVEGEN 16
DRIFTEVEGEN 16
LØVTEGEN 16
HEIMVEGEN 16
PRAKTTEGEN 15
GALLEVEGEN 15
KOSTVEGEN 15
BILVEGEN 15
TURVEGEN 15
OVERSTEGEN 15
NARKOSELEGEN 15
SAMLEVEGEN 15
VELVEGEN 15
RAKLEVEGEN 15
RAKSTVEGEN 15
BENVEGEN 15
GARDSVEGEN 15
FLODVEGEN 15
SYRETEGEN 15
GANGVEGEN 15
REKSTVEGEN 15
SKIPSLEGEN 15
BOOTLEGEN 15
KORSVEGEN 15
GRAUTLEGEN 15
STRANDVEGEN 15
HOFFLEGEN 15
GRØTLEGEN 15
TEATERVEGEN 15
VERKSLEGEN 15
FRAMVEGEN 15
HOLVEGEN 15
HUSLEGEN 14
SJELELEGEN 14
DYRLEGEN 14
HITVEGEN 14
REISEVEGEN 14
ALLMENNLEGEN 14
RETTSVEGEN 14
AVVEGEN 14
STABSLEGEN 14
UTVEGEN 14
ÅRVEGEN 14
SVALETEGEN 14
MIDTVEGEN 14
UNDERLEGEN 14
RIKSVEGEN 14
SJEFLEGEN 14
RODEVEGEN 14
OTERVEGEN 14
PARKTEGEN 14
STORVEGEN 14
RINGVEGEN 14
NORDVEGEN 14
GARDVEGEN 14
SEGLVEGEN 14
OVERLEGEN 14
SNIKVEGEN 14
BARKTEGEN 14
BARNELEGEN 14
FLATVEGEN 14
STAMVEGEN 14
HELVEGEN 14
HUDLEGEN 14
SETERVEGEN 14
LANDEVEGEN 14
SPISSTEGEN 14
SNILEVEGEN 14
TOGVEGEN 14
NATURLEGEN 14
HAVTEGEN 14
FORVEGEN 14
NERVELEGEN 14
IDRETTSLEGEN 13
EPLETEGEN 13
MATVEGEN 13
HAGETEGEN 13
VASSTEGEN 13
SEILVEGEN 13
STAVTEGEN 13
BREITEGEN 13
OMVEGEN 13
BADELEGEN 13
SNARVEGEN 13
SKOLELEGEN 13
KÅLTEGEN 13
SLOVEGEN 13
RIDEVEGEN 13
UVEGEN 13
ROVTEGEN 13
SIDEVEGEN 13
BLADTEGEN 13
VANNTEGEN 13
LANDVEGEN 13
STRÅTEGEN 13
MASKETEGEN 13
FARVEGEN 13
ØRELEGEN 13
SOLVEGEN 13
ROGNETEGEN 13
SÆREGEN 13
NEDVEGEN 12
BESTEGEN 12
LIVLEGEN 12
INNVEGEN 12
TUAREGEN 12
FEVEGEN 12
ALDERSTEGEN 12
SENGETEGEN 12
MOTELEGEN 12
GRESSTEGEN 12
STINKTEGEN 12
SÅRLEGEN 12
ANGELEGEN 11
FELTLEGEN 11
RETTSLEGEN 11
EINERTEGEN 11
DOGLEGEN 11
FORLEGEN 11
LIVEGEN 11
SOLFEGEN 11
GRASTEGEN 11
ISVEGEN 11
FOTLEGEN 11
GRANTEGEN 11
FASTLEGEN 11
KANTTEGEN 11
STADSLEGEN 11
BLEGEN 10
DAMTEGEN 10
ENGTEGEN 10
LANDLEGEN 10
TANNLEGEN 10
LEIRLEGEN 10
LANDTEGEN 10
STRATEGEN 10
ILDTEGEN 9
PEGEN 9
STEDEGEN 9
GENEGEN 9
VEGEN 9
ATTLEGEN 9
HEGEN 8
KNEGEN 8
STEGEN 7
FEGEN 7
TREGEN 7
LEGEN 6
SEGEN 6
TEGEN 6

Lignende ord av EGEN

Anagram av EGEN

For mer informasjon om ordet EGEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok