EGET i Scrabble - ordspill.com

EGET i Scrabble

EGET er et 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1G2E1T1

Ved å legge til én bokstav til EGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GJETE 9
JEGET 9
GEBET 9
EGOET 7
MEGET 7
TERGE 6
TEGNE 6
TEGER 6
TEGEN 6
STEGE 6
SEGET 6
LEGTE 6
LEGET 6
AGETE 6
EGENT 6
GENET 6
GEITE 6
ELGET 6
EGSTE 6
EGSET 6
EGNTE 6
EGNET 6
EGLET 6
TREGE 6

Ord som slutter med EGET

OrdPoeng
ACTIONPREGET 26
OVASJONSPREGET 26
HASTVERKSPREGET 25
PRESTISJEPREGET 25
SKJØNNSPREGET 25
SHOWPREGET 24
UNIFORMSPREGET 24
KVALITETSPREGET 23
FORSVARSPREGET 23
LUKSUSPREGET 23
SYVMILSSTEGET 23
IMPULSPREGET 23
ADELSPRIVILEGET 22
OPERETTEPREGET 22
PANIKKPREGET 21
GOSPELPREGET 21
SJUMILSSTEGET 21
BYPREGET 20
BINGOPREGET 20
POPPREGET 20
SPORTSPREGET 20
FORLIKSPREGET 20
TELEGRAMPREGET 20
SLAGORDSPREGET 20
RESERVEPREGET 20
GRUNNPREGET 19
VEDERKVEGET 19
RUTINEPREGET 19
TRAPPESTEGET 19
VOLDSPREGET 19
AVTALEPREGET 19
ANLEGGSPREGET 19
COLLEGET 19
SLAGORDPREGET 19
SKANDALEPREGET 19
STEMMEKVEGET 19
SOULPREGET 18
RISIKOPREGET 18
NISJEPREGET 18
LYDPREGET 18
SÆRPREGET 18
SMÅKVEGET 18
UBEVEGET 18
NATURPREGET 18
SAMTIDSPREGET 18
BREIDDESTEGET 17
OVERJEGET 17
BREDDESTEGET 16
KRISEPREGET 16
FARSEPREGET 16
MOTEPREGET 16
MANNSPREGET 16
FETEKVEGET 16
HETSPREGET 16
UTPREGET 15
OVERSTEGET 15
ELITEPREGET 15
FESTPREGET 15
RASEKVEGET 15
SJELELEGET 14
STILPREGET 14
BEVEGET 14
HANESTEGET 13
FRAMSTEGET 13
BESTEGET 12
STADSLEGET 11
ANDESTEGET 11
KVEGET 11
TRESTEGET 10
PREGET 10
EKSEGET 9
JEGET 9
FREGET 8
KNEGET 8
STEGET 7
TREGET 7
MEGET 7
SEGET 6
LEGET 6

Lignende ord av EGET

Anagram av EGET

For mer informasjon om ordet EGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok