EGGA i Scrabble - ordspill.com

EGGA i Scrabble

EGGA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGG.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
E1G2G2A1

Ved å legge til én bokstav til EGGA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAGGE 10
GAUGE 10
KAGGE 8
MEGGA 8
MAGGE 8
TAGGE 7
SAGGE 7
RAGGE 7
NAGGE 7
LEGGA 7
LAGGE 7
AGGET 7
DEGGA 7
GANGE 7
GALGE 7
GAGNE 7
GAGET 7
GAGES 7
GAGER 7
GAGEN 7
GNAGE 7

Ord som slutter med EGGA

OrdPoeng
SERVICEOPPLEGGA 36
FORSØKSOPPLEGGA 31
HJELPEOPPLEGGA 31
KJEMPEOPPLEGGA 31
SERVICETILLEGGA 29
SERVICEANLEGGA 28
KJØTTPÅLEGGA 28
EPOKSYBELEGGA 28
ARBEIDSOPPLEGGA 27
STØTTEOPPLEGGA 27
BLADGULLBELEGGA 27
FLUKTOPPLEGGA 27
BRYGGERIANLEGGA 27
SPESIALOPPLEGGA 27
CALLINGANLEGGA 26
MØTEOPPLEGGA 26
STUDIEOPPLEGGA 26
SPILLEOPPLEGGA 26
BUKKESKJEGGA 26
HUMUSBELEGGA 26
FLYPLASSANLEGGA 26
SESONGOPPLEGGA 25
AVLØPSANLEGGA 25
KURSOPPLEGGA 25
FELLESOPPLEGGA 24
RUTEOPPLEGGA 24
HUSTRUTILLEGGA 24
FIPPSKJEGGA 24
DRIFTSOPPLEGGA 24
FLOMLYSANLEGGA 24
SKATTEOPPLEGGA 24
SKOLEOPPLEGGA 24
SVØMMEANLEGGA 24
MJØLKEANLEGGA 24
VARMVATNANLEGGA 24
PROFETSKJEGGA 24
LØNNSPÅLEGGA 24
UTENDØRSANLEGGA 24
VASSOPPLEGGA 24
HØGTALERANLEGGA 24
HAUKESKJEGGA 24
NØTTEPÅLEGGA 24
GASJEPÅLEGGA 24
VANNOPPLEGGA 24
PUMPEANLEGGA 24
KANALOPPLEGGA 23
TUROPPLEGGA 23
FYRINGSANLEGGA 23
ULEMPETILLEGGA 23
KRISEOPPLEGGA 23
SALGSOPPLEGGA 23
KOBLINGSANLEGGA 23
JERNBANEANLEGGA 23
NØKLESKJEGGA 23
GULVBELEGGA 23
GUMMIBELEGGA 23
KJEMPEANLEGGA 23
HVITSKJEGGA 22
HOVSKJEGGA 22
FORSVARSANLEGGA 22
DYRTIDSTILLEGGA 22
ARBEIDSBELEGGA 22
KJØLEANLEGGA 22
BENKEFRAMLEGGA 22
KOMMANDOANLEGGA 22
TRIBUNEANLEGGA 22
FABRIKKANLEGGA 22
REISEOPPLEGGA 22
BREMSEBELEGGA 22
OLAVSSKJEGGA 22
MILITÆRANLEGGA 22
HOPPANLEGGA 22
GOLVBELEGGA 21
HOTELLBELEGGA 21
SJOKOLADEEGGA 21
SKJÆREEGGA 21
HOVEDINNLEGGA 21
VANNINGSANLEGGA 21
MUSIKKANLEGGA 21
DATAOPPLEGGA 21
PROSENTTILLEGGA 21
SANITÆRANLEGGA 21
VATNINGSANLEGGA 21
AVISINGSANLEGGA 21
HOVEDANLEGGA 20
STAMFISKANLEGGA 20
GARASJEANLEGGA 20
SKIFTEUTLEGGA 20
JERNSKJEGGA 20
MÅNEDSTILLEGGA 20
KUNSTISANLEGGA 20
AVFALLSANLEGGA 20
OVERBELEGGA 20
LOVFRAMLEGGA 20
PREMIETILLEGGA 20
FRYSEANLEGGA 20
TAPPEANLEGGA 20
RØDSKJEGGA 20
KYLLINGEGGA 20
PANTEUTLEGGA 20
PLASTBELEGGA 20
LØSSKJEGGA 20
JUMPEGGA 20
SMUSSTILLEGGA 19
FAMILIETILLEGGA 19
STRAFFETILLEGGA 19
LAGRINGSANLEGGA 19
BAKKEANLEGGA 19
SIKRINGSANLEGGA 19
GRØNTANLEGGA 19
DUSJANLEGGA 19
KOPITILLEGGA 19
DEBATTINNLEGGA 19
KNUSERANLEGGA 19
MOTTAKSANLEGGA 19
HAVNEANLEGGA 19
TØRKEANLEGGA 19
SPESIALANLEGGA 19
HEILSKJEGGA 19
TRAFIKKANLEGGA 19
LØNNSTILLEGGA 19
MATFISKANLEGGA 19
UTFORANLEGGA 19
KLOAKKANLEGGA 19
OLJETILLEGGA 18
MARSIPANEGGA 18
SAKSFRAMLEGGA 18
PILOTANLEGGA 18
GÅRDSANLEGGA 18
VIFTEANLEGGA 18
VARMEANLEGGA 18
SLUTTINNLEGGA 18
SAKSFREMLEGGA 18
VENTETILLEGGA 18
TRENINGSANLEGGA 18
BARNETILLEGGA 18
TURISTANLEGGA 18
GARANTITILLEGGA 18
TARIFFTILLEGGA 18
METANOLANLEGGA 18
PÅSKEEGGA 18
FYRANLEGGA 18
HELSKJEGGA 18
RISIKOTILLEGGA 18
FJELLANLEGGA 18
LANGSKJEGGA 18
GRANSKJEGGA 18
TELEFONANLEGGA 18
FINNSKJEGGA 18
VENSTRESLEGGA 18
BLANDEANLEGGA 18
KABELANLEGGA 18
HOTELLANLEGGA 18
PARTSINNLEGGA 18
KINNSKJEGGA 18
SÆRTILLEGGA 18
TUNNELANLEGGA 18
TAKSKJEGGA 17
METALLINNLEGGA 17
DRIFTSTILLEGGA 17
SLUSEANLEGGA 17
SKIFTTILLEGGA 17
KRIGSTILLEGGA 17
HÅNDSLEGGA 17
HØNSEEGGA 17
INDEKSTILLEGGA 17
AVISINNLEGGA 17
OPPLEGGA 17
ALPINANLEGGA 17
STADIONANLEGGA 17
PARKANLEGGA 17
GIGANTANLEGGA 17
GATEBELEGGA 17
OLJEANLEGGA 17
PRISTILLEGGA 17
FROKOSTEGGA 17
KRONETILLEGGA 17
SVARINNLEGGA 17
AKSSKJEGGA 17
LYSANLEGGA 17
SLITEBELEGGA 17
LYDANLEGGA 17
SENTRALANLEGGA 16
ALDERSTILLEGGA 16
FELLESANLEGGA 16
STEREOANLEGGA 16
SIGNALANLEGGA 16
ANTENNEANLEGGA 16
IDRETTSANLEGGA 16
SMOLTANLEGGA 16
TANNBELEGGA 16
BOTILLEGGA 16
MELLOMLEGGA 16
VASSANLEGGA 16
STRUTSEEGGA 16
VEGANLEGGA 16
DOKKANLEGGA 16
ARVEANLEGGA 16
HAGEANLEGGA 16
RØRANLEGGA 16
BASEANLEGGA 16
VANNANLEGGA 16
BADEANLEGGA 16
BANEANLEGGA 16
MELKEANLEGGA 16
KRAFTANLEGGA 16
EKSOSANLEGGA 16
KOSTTILLEGGA 16
NYANLEGGA 16
KLIMAANLEGGA 16
FISKEANLEGGA 16
SKOLEANLEGGA 16
FUGLEEGGA 16
UTEANLEGGA 15
KNIVSEGGA 15
GÅRDSEGGA 15
GJENLEGGA 15
STRUTSEGGA 15
VEIANLEGGA 15
FROSKEEGGA 15
MÅKEEGGA 15
ØKSEEGGA 15
ALARMANLEGGA 15
VINTEREGGA 15
OVERLEGGA 15
TENNISANLEGGA 15
MOTINNLEGGA 15
FERIEANLEGGA 15
LESERINNLEGGA 15
GARDSANLEGGA 15
FELTTILLEGGA 15
PÅLEGGA 15
RENTETILLEGGA 15
TIMETILLEGGA 15
RETTSINNLEGGA 15
RADARANLEGGA 14
TIDSTILLEGGA 14
LEIETILLEGGA 14
RENSEANLEGGA 14
GULLEGGA 14
SENDEANLEGGA 14
PADDEEGGA 14
KNIVEGGA 14
RIKSANLEGGA 14
MÅSEEGGA 14
KRANANLEGGA 14
STORKEEGGA 14
HAVEGGA 14
HANDSLEGGA 14
ØKSEGGA 14
SAKSANLEGGA 14
TANKANLEGGA 14
SPEILEGGA 14
AVLSEGGA 13
LUSEEGGA 13
VEDLEGGA 13
SKJEGGA 13
VINDEGGA 13
FORELEGGA 13
DAMANLEGGA 13
KLINKEGGA 13
FRAMLEGGA 13
DONOREGGA 13
LANDANLEGGA 13
FISKEEGGA 13
STORSLEGGA 13
TESTANLEGGA 13
TROSTEEGGA 13
KAIANLEGGA 13
SKIANLEGGA 13
DATAANLEGGA 13
AKEANLEGGA 13
NATTILLEGGA 13
TROSTEGGA 12
BELEGGA 12
TVEEGGA 12
UTLEGGA 12
MOTLEGGA 12
SKINNEGGA 12
ÅSEGGA 11
OMLEGGA 11
ANDEEGGA 10
TILLEGGA 10
INNLEGGA 10
ANLEGGA 9
KNEGGA 9
TOEGGA 9
MEGGA 8
DREGGA 8
ENEGGA 8
SLEGGA 8
ILEGGA 8
LEGGA 7
DEGGA 7

Lignende ord av EGGA

Anagram av EGGA

For mer informasjon om ordet EGGA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGGA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok