EGGA i Scrabble - ordspill.com

EGGA i Scrabble

EGGA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGG.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
E1G2G2A1

Ved å legge til én bokstav til EGGA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAGGE 10
PEGGA 10
GAUGE 10
BAGGE 10
KAGGE 8
MEGGA 8
MAGGE 8
TAGGE 7
SAGGE 7
RAGGE 7
NAGGE 7
LEGGA 7
AGGET 7
LAGGE 7
GANGE 7
GALGE 7
GAGNE 7
GAGET 7
GAGES 7
GAGER 7
GAGEN 7
DEGGA 7
GNAGE 7

Ord som slutter med EGGA

OrdPoeng
KJEMPEOPPLEGGA 31
HJELPEOPPLEGGA 31
EPOKSYBELEGGA 28
KJØTTPÅLEGGA 28
SERVICEANLEGGA 28
FLUKTOPPLEGGA 27
STØTTEOPPLEGGA 27
CALLINGANLEGGA 26
SPILLEOPPLEGGA 26
BUKKESKJEGGA 26
STUDIEOPPLEGGA 26
MØTEOPPLEGGA 26
HUMUSBELEGGA 26
SESONGOPPLEGGA 25
KURSOPPLEGGA 25
AVLØPSANLEGGA 25
PUMPEANLEGGA 24
VANNOPPLEGGA 24
LØNNSPÅLEGGA 24
HAUKESKJEGGA 24
SVØMMEANLEGGA 24
VASSOPPLEGGA 24
RUTEOPPLEGGA 24
SKOLEOPPLEGGA 24
PROFETSKJEGGA 24
MJØLKEANLEGGA 24
FIPPSKJEGGA 24
SKATTEOPPLEGGA 24
DRIFTSOPPLEGGA 24
NØTTEPÅLEGGA 24
FLOMLYSANLEGGA 24
GASJEPÅLEGGA 24
GUMMIBELEGGA 23
KANALOPPLEGGA 23
FYRINGSANLEGGA 23
SALGSOPPLEGGA 23
GULVBELEGGA 23
KRISEOPPLEGGA 23
KJEMPEANLEGGA 23
ULEMPETILLEGGA 23
TUROPPLEGGA 23
NØKLESKJEGGA 23
HOVSKJEGGA 22
KJØLEANLEGGA 22
BREMSEBELEGGA 22
HVITSKJEGGA 22
FABRIKKANLEGGA 22
HOPPANLEGGA 22
ARBEIDSBELEGGA 22
ÆRFUGLEGGA 22
TRIBUNEANLEGGA 22
REISEOPPLEGGA 22
OLAVSSKJEGGA 22
SPURVEEGGA 21
GOLVBELEGGA 21
DATAOPPLEGGA 21
SKJÆREEGGA 21
HOTELLBELEGGA 21
SANITÆRANLEGGA 21
SJOKOLADEEGGA 21
MUSIKKANLEGGA 21
HOVEDINNLEGGA 21
HOVEDANLEGGA 20
KYLLINGEGGA 20
AVFALLSANLEGGA 20
GJØKEEGGA 20
PLASTBELEGGA 20
FRYSEANLEGGA 20
TAPPEANLEGGA 20
RØDSKJEGGA 20
JERNSKJEGGA 20
PANTEUTLEGGA 20
KUNSTISANLEGGA 20
LOVFRAMLEGGA 20
OVERBELEGGA 20
SKJÆREGGA 20
SKIFTEUTLEGGA 20
JUMPEGGA 20
GARASJEANLEGGA 20
LØSSKJEGGA 20
GJØKEGGA 19
TRAFIKKANLEGGA 19
DEBATTINNLEGGA 19
SPESIALANLEGGA 19
HAVNEANLEGGA 19
MATFISKANLEGGA 19
DUSJANLEGGA 19
MOTTAKSANLEGGA 19
KLOAKKANLEGGA 19
LØNNSTILLEGGA 19
GRØNTANLEGGA 19
UTFORANLEGGA 19
KOPITILLEGGA 19
SMUSSTILLEGGA 19
HEILSKJEGGA 19
TØRKEANLEGGA 19
BAKKEANLEGGA 19
KNUSERANLEGGA 19
KABELANLEGGA 18
VARMEANLEGGA 18
GRANSKJEGGA 18
FINNSKJEGGA 18
KINNSKJEGGA 18
SÆRTILLEGGA 18
TARIFFTILLEGGA 18
VIFTEANLEGGA 18
BLANDEANLEGGA 18
METANOLANLEGGA 18
RISIKOTILLEGGA 18
TELEFONANLEGGA 18
VENTETILLEGGA 18
TUNNELANLEGGA 18
VENSTRESLEGGA 18
HOTELLANLEGGA 18
SAKSFREMLEGGA 18
MARSIPANEGGA 18
SLUTTINNLEGGA 18
BARNETILLEGGA 18
SAKSFRAMLEGGA 18
TURISTANLEGGA 18
OLJETILLEGGA 18
GÅRDSANLEGGA 18
PILOTANLEGGA 18
FJELLANLEGGA 18
PARTSINNLEGGA 18
LANGSKJEGGA 18
PÅSKEEGGA 18
RØYEGGA 18
AVSKJEGGA 18
FYRANLEGGA 18
HELSKJEGGA 18
OLJEANLEGGA 17
LYDANLEGGA 17
KRIGSTILLEGGA 17
SKIFTTILLEGGA 17
PARKANLEGGA 17
LYSANLEGGA 17
TAKSKJEGGA 17
HÅNDSLEGGA 17
AKSSKJEGGA 17
OPPLEGGA 17
SLUSEANLEGGA 17
SVARINNLEGGA 17
ALPINANLEGGA 17
AVISINNLEGGA 17
PRISTILLEGGA 17
STADIONANLEGGA 17
METALLINNLEGGA 17
FROKOSTEGGA 17
GATEBELEGGA 17
GIGANTANLEGGA 17
HØNSEEGGA 17
INDEKSTILLEGGA 17
SLITEBELEGGA 17
DRIFTSTILLEGGA 17
KRONETILLEGGA 17
VEGANLEGGA 16
STEREOANLEGGA 16
BOTILLEGGA 16
FELLESANLEGGA 16
SKOLEANLEGGA 16
VAKTELEGGA 16
SIGNALANLEGGA 16
KOSTTILLEGGA 16
FUGLEEGGA 16
NYANLEGGA 16
EKSOSANLEGGA 16
MELLOMLEGGA 16
KLIMAANLEGGA 16
GAUKEEGGA 16
SMOLTANLEGGA 16
HAGEANLEGGA 16
DOKKANLEGGA 16
TANNBELEGGA 16
SENTRALANLEGGA 16
BASEANLEGGA 16
BANEANLEGGA 16
IDRETTSANLEGGA 16
FISKEANLEGGA 16
VASSANLEGGA 16
MELKEANLEGGA 16
ARVEANLEGGA 16
OPPEGGA 16
ANTENNEANLEGGA 16
ALDERSTILLEGGA 16
BADEANLEGGA 16
RØRANLEGGA 16
KRAFTANLEGGA 16
VANNANLEGGA 16
STRUTSEEGGA 16
PÅLEGGA 15
TENNISANLEGGA 15
GAUKEGGA 15
TIMETILLEGGA 15
FJELLEGGA 15
VINTEREGGA 15
FLÅTTEGGA 15
MOTINNLEGGA 15
BONDEEGGA 15
OVERLEGGA 15
GJENLEGGA 15
RENTETILLEGGA 15
LESERINNLEGGA 15
VEIANLEGGA 15
ØKSEEGGA 15
UTEANLEGGA 15
ALARMANLEGGA 15
FERIEANLEGGA 15
RETTSINNLEGGA 15
GARDSANLEGGA 15
GÅRDSEGGA 15
LJÅEGGA 15
FROSKEEGGA 15
MÅKEEGGA 15
FELTTILLEGGA 15
KNIVSEGGA 15
STRUTSEGGA 15
ØKSEGGA 14
KNIVEGGA 14
RUGEEGGA 14
GÅSEEGGA 14
GIPSEGGA 14
HAVEGGA 14
GULLEGGA 14
FLUEEGGA 14
SPEILEGGA 14
MÅSEEGGA 14
SLIPEEGGA 14
HANDSLEGGA 14
SABELEGGA 14
STORKEEGGA 14
SENDEANLEGGA 14
RADARANLEGGA 14
RENSEANLEGGA 14
TIDSTILLEGGA 14
RIKSANLEGGA 14
KRANANLEGGA 14
SAKSANLEGGA 14
HEKSEEGGA 14
TANKANLEGGA 14
LEIETILLEGGA 14
BRATTEGGA 14
PADDEEGGA 14
SVERDEGGA 14
FISKEEGGA 13
LUSEEGGA 13
FORELEGGA 13
AKEANLEGGA 13
TROSTEEGGA 13
DAMANLEGGA 13
STORSLEGGA 13
DATAANLEGGA 13
SKJEGGA 13
TESTANLEGGA 13
NATTILLEGGA 13
LANDANLEGGA 13
BILEEGGA 13
VEDLEGGA 13
SKIANLEGGA 13
AVLSEGGA 13
VINDEGGA 13
SLANGEEGGA 13
KAIANLEGGA 13
STÅLEGGA 13
KLINKEGGA 13
DONOREGGA 13
FRAMLEGGA 13
TROSTEGGA 12
DRONEEGGA 12
ORMEEGGA 12
SKINNEGGA 12
FLINTEGGA 12
TVEEGGA 12
HANEEGGA 12
BELEGGA 12
UTLEGGA 12
DUEEGGA 12
MOTLEGGA 12
STEINEGGA 11
LANGEGGA 11
ÅSEGGA 11
OMLEGGA 11
RINGEGGA 11
REDEEGGA 10
ANDEEGGA 10
REIREGGA 10
INNLEGGA 10
TILLEGGA 10
PEGGA 10
KNEGGA 9
TOEGGA 9
ANLEGGA 9
TREEGGA 9
SLEGGA 8
ILEGGA 8
ENEGGA 8
DREGGA 8
MEGGA 8
DEGGA 7
LEGGA 7

Lignende ord av EGGA

Anagram av EGGA

For mer informasjon om ordet EGGA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGGA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok