EIA i Scrabble - ordspill.com

EIA i Scrabble

EIA er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1I1A1

Ved å legge til én bokstav til EIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEIA 7
PAIE 7
VAIE 7
JEIA 7
HAIE 6
HEIA 6
EIGA 5
MEIA 5
MAIE 5
EIKA 5
KAIE 5
KEIA 5
FEIA 5
EIMA 5
ASIE 4
EISA 4
LEIA 4
EIRA 4
NAIE 4
NEIA 4
EIDA 4
REIA 4
TEIA 4
DEIA 4
ARIE 4

Ord som slutter med EIA

OrdPoeng
HJEMMESYKEPLEIA 31
HEIMESJUKEPLEIA 28
SKJØNNHETSPLEIA 28
HEIMESYKEPLEIA 26
HYBELUTLEIA 24
STØYPESKEIA 24
UTSTYRSUTLEIA 24
KROPPSPLEIA 22
MENIGHETSPLEIA 21
HJEMMEPLEIA 21
FOLKETANNPLEIA 20
SERVERINGSSKEIA 20
PUNSJSKEIA 20
BARNETANNPLEIA 20
POTASJESKEIA 20
SJEFBUDEIA 20
SJUKEPLEIA 20
SUPPESKEIA 20
KRYPSOLEIA 20
PAPIRBLEIA 19
YNGELPLEIA 19
SKOLETANNPLEIA 19
KNAPPSOLEIA 19
KJØPLEIA 19
VUGGEMEIA 18
STØPESKEIA 18
SYKEPLEIA 18
LANGTIDSUTLEIA 18
HVERMANNSEIA 18
VIDEOUTLEIA 18
ÅSGÅRDSREIA 18
GRYTESKEIA 17
LANGTIDSPLEIA 17
ENGANGSBLEIA 17
HÅNDPLEIA 17
SØLVSKEIA 17
PUSSESKEIA 17
BOLIGSAMEIA 17
HÅRPLEIA 16
HUDPLEIA 16
BARNEPLEIA 16
DØDSPLEIA 16
SPEKKSKEIA 16
LYNGHEIA 16
SJUKELEIA 16
VERNEPLEIA 16
DUMPEDEIA 16
STILLASUTLEIA 16
ANSIKTSPLEIA 16
VOGGEMEIA 16
TUNGESKEIA 15
BILUTLEIA 15
SKOGPLEIA 15
VEVSKEIA 15
RYGGLEIA 15
SMØRSKEIA 15
FUGESKEIA 15
GRØTSKEIA 15
GRAUTSKEIA 15
TOPPLEIA 15
PRIVATEIA 15
SKUMSKEIA 15
MOKKASKEIA 15
GARASJELEIA 15
VILTPLEIA 15
HANDPLEIA 14
BEKKELEIA 14
GULLSKEIA 14
SAUSESKEIA 14
GIPSSKEIA 14
ROMUTLEIA 14
JULEREIA 14
BILPLEIA 14
RØRESKEIA 14
STRØSKEIA 14
KYSTLEIA 14
PLETTSKEIA 14
SJØLEIA 14
VELPLEIA 14
SYKELEIA 14
BUSSLEIA 14
SPISESKEIA 14
KORTTIDSLEIA 14
BARNESKEIA 14
STEVNELEIA 13
RETTSPLEIA 13
LØSSKEIA 13
BOKSLEIA 13
UTBREIA 13
SKIPSLEIA 13
DØGNLEIA 13
FOTPLEIA 13
FERJELEIA 13
DORGESKEIA 13
KONTRAFEIA 13
VOGNLEIA 13
BÅTLEIA 13
PÅDREIA 13
BEKSKEIA 13
TIGERSOLEIA 13
ØRESKEIA 13
HORNSKEIA 13
GRUNNLEIA 13
DESSERTSKEIA 13
VINTERLEIA 13
LAUSSKEIA 13
ØSESKEIA 13
LANGTIDSLEIA 13
MURSKEIA 13
FORPLEIA 13
VASSOLEIA 13
AUSESKEIA 13
UPLEIA 12
DORGSKEIA 12
NATTBLEIA 12
BUDEIA 12
EGGESKEIA 12
TANNPLEIA 12
HAVLEIA 12
MASKINLEIA 12
HUSLEIA 12
LEASINGLEIA 12
STAVNLEIA 12
JORDLEIA 12
GALNEHEIA 12
SPORLEIA 12
STEMMELEIA 12
SESONGLEIA 12
VANGREIA 12
LUFTLEIA 12
BORTLEIA 12
FLISESKEIA 12
GÅRDLEIA 12
BASISLEIA 12
DAGBLEIA 12
BILGREIA 12
KAKESKEIA 12
BERGLEIA 12
PRAMLEIA 12
BEINLEIA 11
TREPLEIA 11
FISTELLEIA 11
ELVELEIA 11
VELDREIA 11
STEMNELEIA 11
STRÅLEIA 11
ENGSOLEIA 11
SÆREIA 11
PRISLEIA 11
OSKOREIA 11
JERNLEIA 11
TOMTELEIA 11
UTSKEIA 11
GULLEIA 11
DOKKLEIA 11
HEIMLEIA 11
FERGELEIA 11
SENGELEIA 10
SANDHEIA 10
LAGERLEIA 10
SKALMEIA 10
ÅRSLEIA 10
SLEDEMEIA 10
BILLEIA 10
FRAMLEIA 10
UGREIA 10
FORDREIA 10
FREMLEIA 10
MAGELEIA 10
AVFEIA 10
MALMLEIA 10
FLODLEIA 10
AVDREIA 10
GRESSLEIA 10
SALTSKEIA 10
TINNSKEIA 10
ESSESKEIA 10
TRANSKEIA 10
GRASLEIA 9
TIMELEIA 9
FORLEIA 9
KLAMEIA 9
ROMLEIA 9
DAGSLEIA 9
ANDELSEIA 9
NATTELEIA 9
GARDLEIA 9
KJEIA 9
SEGLLEIA 9
LOTTLEIA 9
UTLEIA 9
GANDREIA 9
AVNEIA 9
TONELEIA 9
NORDLEIA 9
ISSOLEIA 9
TRESKEIA 9
PLEIA 8
FARLEIA 8
BLEIA 8
BREIA 8
RORLEIA 8
AKELEIA 8
ISSKEIA 8
SETELEIA 8
LANDLEIA 8
TESKEIA 8
SEILLEIA 8
RESTLEIA 8
SIDELEIA 8
NETTLEIA 8
SALTLEIA 8
DAGLEIA 8
KADREIA 8
SAMLEIA 8
JEIA 7
SOLEIA 7
SKREIA 7
SAMEIA 7
VEIA 7
ISLEIA 6
SKEIA 6
HEIA 6
GREIA 6
KLEIA 6
FEIA 5
KEIA 5
MEIA 5
DREIA 5
SNEIA 5
DEIA 4
TEIA 4
REIA 4
NEIA 4
LEIA 4

Lignende ord av EIA

Anagram av EIA

For mer informasjon om ordet EIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok