EIA i Scrabble - ordspill.com

EIA i Scrabble

EIA er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1I1A1

Ved å legge til én bokstav til EIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAIE 7
JEIA 7
HAIE 6
HEIA 6
MEIA 5
MAIE 5
KEIA 5
KAIE 5
FEIA 5
EIMA 5
EIKA 5
EIGA 5
EIRA 4
EIDA 4
LEIA 4
NAIE 4
NEIA 4
REIA 4
TEIA 4
ARIE 4

Ord som slutter med EIA

OrdPoeng
HJEMMESYKEPLEIA 31
HEIMESJUKEPLEIA 28
SKJØNNHETSPLEIA 28
HEIMESYKEPLEIA 26
HYBELUTLEIA 24
UTSTYRSUTLEIA 24
STØYPESKEIA 24
KROPPSPLEIA 22
HJEMMEPLEIA 21
MENIGHETSPLEIA 21
SJEFBUDEIA 20
KRYPSOLEIA 20
SJUKEPLEIA 20
SERVERINGSSKEIA 20
POTASJESKEIA 20
FOLKETANNPLEIA 20
BARNETANNPLEIA 20
KNAPPSOLEIA 19
PAPIRBLEIA 19
SKOLETANNPLEIA 19
YNGELPLEIA 19
ÅSGÅRDSREIA 18
HVERMANNSEIA 18
VIDEOUTLEIA 18
STØPESKEIA 18
VUGGEMEIA 18
LANGTIDSUTLEIA 18
SYKEPLEIA 18
BOLIGSAMEIA 17
LANGTIDSPLEIA 17
ENGANGSBLEIA 17
HÅNDPLEIA 17
SØLVSKEIA 17
VERNEPLEIA 16
HUDPLEIA 16
SJUKELEIA 16
BARNEPLEIA 16
LYNGHEIA 16
HÅRPLEIA 16
VOGGEMEIA 16
STILLASUTLEIA 16
ANSIKTSPLEIA 16
SMØRSKEIA 15
RYGGLEIA 15
TOPPLEIA 15
FUGESKEIA 15
VEVSKEIA 15
VILTPLEIA 15
BILUTLEIA 15
SKOGPLEIA 15
GARASJELEIA 15
PRIVATEIA 15
MOKKASKEIA 15
SJØLEIA 14
JULEREIA 14
BILPLEIA 14
VELPLEIA 14
GULLSKEIA 14
KYSTLEIA 14
HANDPLEIA 14
BARNESKEIA 14
KORTTIDSLEIA 14
SAUSESKEIA 14
SPISESKEIA 14
SYKELEIA 14
DØGNLEIA 13
KONTRAFEIA 13
HORNSKEIA 13
TIGERSOLEIA 13
ALLEMANNSEIA 13
VASSOLEIA 13
LANGTIDSLEIA 13
UTBREIA 13
FORPLEIA 13
FERJELEIA 13
MURSKEIA 13
FOTPLEIA 13
VINTERLEIA 13
BOKSLEIA 13
DESSERTSKEIA 13
GRUNNLEIA 13
SKIPSLEIA 13
RETTSPLEIA 13
STEMMELEIA 12
HAVLEIA 12
LEASINGLEIA 12
GALNEHEIA 12
MASKINLEIA 12
HUSLEIA 12
TANNPLEIA 12
UPLEIA 12
BASISLEIA 12
DØDSLEIA 12
BILGREIA 12
JORDLEIA 12
SESONGLEIA 12
GÅRDLEIA 12
BORTLEIA 12
BUDEIA 12
STRÅLEIA 11
STEMNELEIA 11
FISTELLEIA 11
SÆREIA 11
TOMTELEIA 11
UTSKEIA 11
ENGSOLEIA 11
TREPLEIA 11
FERGELEIA 11
VELDREIA 11
FOLKEEIA 11
ELVELEIA 11
PRISLEIA 11
OSKOREIA 11
SELVEIA 10
ÅRSLEIA 10
LAGERLEIA 10
UGREIA 10
SKALMEIA 10
FORDREIA 10
FREMLEIA 10
MALMLEIA 10
SANDHEIA 10
AVFEIA 10
FRAMLEIA 10
MAGELEIA 10
TRANSKEIA 10
SENGELEIA 10
BILLEIA 10
FELLESEIA 10
SLEDEMEIA 10
AVNEIA 9
KJEIA 9
UTLEIA 9
ANDELSEIA 9
GARDLEIA 9
ISSOLEIA 9
NATTELEIA 9
TONELEIA 9
LOTTLEIA 9
TIMELEIA 9
AKELEIA 8
BREIA 8
ISSKEIA 8
PLEIA 8
FARLEIA 8
TESKEIA 8
DAGLEIA 8
LANDLEIA 8
BLEIA 8
SIDELEIA 8
KADREIA 8
SAMLEIA 8
SAMEIA 7
SOLEIA 7
JEIA 7
HEIA 6
GREIA 6
KLEIA 6
SKEIA 6
FEIA 5
SNEIA 5
KEIA 5
DREIA 5
MEIA 5
REIA 4
TEIA 4
LEIA 4
NEIA 4

Lignende ord av EIA

Anagram av EIA

For mer informasjon om ordet EIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok