EIA i Scrabble - ordspill.com

EIA i Scrabble

EIA er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1I1A1

Ved å legge til én bokstav til EIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAIE 7
JEIA 7
HAIE 6
HEIA 6
MEIA 5
MAIE 5
KEIA 5
KAIE 5
FEIA 5
EIMA 5
EIKA 5
EIGA 5
EIRA 4
EIDA 4
LEIA 4
NAIE 4
NEIA 4
REIA 4
TEIA 4
ARIE 4

Ord som slutter med EIA

OrdPoeng
HJEMMESYKEPLEIA 31
HEIMESJUKEPLEIA 28
SKJØNNHETSPLEIA 28
HEIMESYKEPLEIA 26
STØYPESKEIA 24
HYBELUTLEIA 24
UTSTYRSUTLEIA 24
KROPPSPLEIA 22
HJEMMEPLEIA 21
MENIGHETSPLEIA 21
FOLKETANNPLEIA 20
BARNETANNPLEIA 20
SJEFBUDEIA 20
POTASJESKEIA 20
KRYPSOLEIA 20
SJUKEPLEIA 20
SERVERINGSSKEIA 20
SKOLETANNPLEIA 19
YNGELPLEIA 19
KNAPPSOLEIA 19
PAPIRBLEIA 19
SYKEPLEIA 18
STØPESKEIA 18
ÅSGÅRDSREIA 18
VIDEOUTLEIA 18
VUGGEMEIA 18
HVERMANNSEIA 18
LANGTIDSUTLEIA 18
BOLIGSAMEIA 17
ENGANGSBLEIA 17
LANGTIDSPLEIA 17
HÅNDPLEIA 17
SØLVSKEIA 17
SJUKELEIA 16
LYNGHEIA 16
VOGGEMEIA 16
STILLASUTLEIA 16
ANSIKTSPLEIA 16
HÅRPLEIA 16
VERNEPLEIA 16
HUDPLEIA 16
BARNEPLEIA 16
SKOGPLEIA 15
FUGESKEIA 15
PRIVATEIA 15
VILTPLEIA 15
RYGGLEIA 15
MOKKASKEIA 15
GARASJELEIA 15
VEVSKEIA 15
TOPPLEIA 15
SMØRSKEIA 15
BILUTLEIA 15
KORTTIDSLEIA 14
JULEREIA 14
VELPLEIA 14
SJØLEIA 14
HANDPLEIA 14
BILPLEIA 14
SPISESKEIA 14
BARNESKEIA 14
SYKELEIA 14
SAUSESKEIA 14
GULLSKEIA 14
KYSTLEIA 14
VINTERLEIA 13
KONTRAFEIA 13
RETTSPLEIA 13
DØGNLEIA 13
VASSOLEIA 13
MURSKEIA 13
FORPLEIA 13
LANGTIDSLEIA 13
ALLEMANNSEIA 13
DESSERTSKEIA 13
FERJELEIA 13
SKIPSLEIA 13
TIGERSOLEIA 13
UTBREIA 13
FOTPLEIA 13
GRUNNLEIA 13
HORNSKEIA 13
BOKSLEIA 13
GALNEHEIA 12
MASKINLEIA 12
UPLEIA 12
TANNPLEIA 12
HAVLEIA 12
STEMMELEIA 12
GÅRDLEIA 12
BASISLEIA 12
LEASINGLEIA 12
BORTLEIA 12
HUSLEIA 12
DØDSLEIA 12
BUDEIA 12
BILGREIA 12
JORDLEIA 12
SESONGLEIA 12
UTSKEIA 11
STEMNELEIA 11
PRISLEIA 11
ELVELEIA 11
FERGELEIA 11
FOLKEEIA 11
VELDREIA 11
ENGSOLEIA 11
TOMTELEIA 11
TREPLEIA 11
SÆREIA 11
STRÅLEIA 11
OSKOREIA 11
FISTELLEIA 11
SELVEIA 10
UGREIA 10
AVFEIA 10
ÅRSLEIA 10
FELLESEIA 10
FREMLEIA 10
MAGELEIA 10
SKALMEIA 10
LAGERLEIA 10
FORDREIA 10
MALMLEIA 10
SANDHEIA 10
FRAMLEIA 10
TRANSKEIA 10
BILLEIA 10
SLEDEMEIA 10
SENGELEIA 10
NATTELEIA 9
AVNEIA 9
UTLEIA 9
ANDELSEIA 9
TIMELEIA 9
LOTTLEIA 9
TONELEIA 9
ISSOLEIA 9
GARDLEIA 9
KJEIA 9
ISSKEIA 8
DAGLEIA 8
TESKEIA 8
FARLEIA 8
PLEIA 8
BREIA 8
KADREIA 8
BLEIA 8
SIDELEIA 8
SAMLEIA 8
AKELEIA 8
LANDLEIA 8
SOLEIA 7
JEIA 7
SAMEIA 7
GREIA 6
SKEIA 6
HEIA 6
KLEIA 6
KEIA 5
DREIA 5
SNEIA 5
FEIA 5
MEIA 5
TEIA 4
REIA 4
LEIA 4
NEIA 4

Lignende ord av EIA

Anagram av EIA

For mer informasjon om ordet EIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok