EIGE i Scrabble - ordspill.com

EIGE i Scrabble

EIGE er et ord på 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGI.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1I1G2E1

Ved å legge til én bokstav til EIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EVIGE 9
BEIGE 9
GEIPE 9
GEIME 7
FEIGE 7
GREIE 6
GEITE 6
GEISE 6
GEIRE 6
GEILE 6
GEINE 6
DEIGE 6
ENIGE 6
ELEGI 6
EIGNE 6
EIGEN 6
SEIGE 6

Ord som starter på EIGE

OrdPoeng
EIGENPRODUKSJON 28
EIGENKJÆRLIGE 24
EIGENKJÆRLIG 23
EIGENPRODUSERTE 23
EIGENPRODUSERT 22
EIGENFREKVENSER 21
EIGENFREKVENSEN 21
EIGENKAPITALENE 20
EIGENVILJENE 19
EIGENFREKVENS 19
EIGENOMSORGENE 19
EIGENKAPITALER 19
EIGENAKTIVITET 19
EIGENKAPITALEN 19
EIGENVILJER 18
EIGENNYTTENE 18
EIGENMELDINGENE 18
EIGENOMSORGEN 18
EIGENRETTFERDIG 18
EIGENVILJEN 18
EIGENOMSORGER 18
EIGENNYTTER 17
EIGENVEKTENE 17
EIGENKAPITAL 17
EIGENOMSORGA 17
EIGENMELDINGEN 17
EIGENVERDIENE 17
EIGENNYTTEN 17
EIGENMELDINGER 17
EIGENVILJE 17
EIGENVERDIEN 16
EIGENMEKTIGE 16
EIGENVERDENE 16
EIGENMELDINGA 16
EIGENVERDIER 16
EIGENHENDIGE 16
EIGENINTERESSEN 16
EIGENINTERESSER 16
EIGENINNSATSENE 16
EIGENVEKTER 16
EIGENNAVNENE 16
EIGENOMSORG 16
EIGENNYTTE 16
EIGENNYTTA 16
EIGENRÅDIGE 16
EIGENVEKTEN 16
EIGENINNSATSEN 15
EIGENINNSATSER 15
EIGENINTERESSE 15
EIGENRÅDIG 15
EIGENVEKTA 15
EIGENMEKTIG 15
EIGENNAVNET 15
EIGENMELDING 15
EIGENVERDET 15
EIGENHENDIG 15
EIGENSIKKERT 15
EIGENVERDA 14
EIGENSIKKER 14
EIGENVEKT 14
EIGENANDELENE 14
EIGENNAVNA 14
EIGENVERDI 14
EIGENSINDIGE 14
EIGENTONENE 13
EIGENNAVN 13
EIGENANDELEN 13
EIGENINNSATS 13
EIGENVERD 13
EIGENSINDIG 13
EIGENANDELER 13
EIGENTONEN 12
EIGENSIKRE 12
EIGENARTETE 12
EIGENARTEDE 12
EIGENTONER 12
EIGENARTENE 12
EIGENTIDENE 12
EIGENARTER 11
EIGENANDEL 11
EIGENTIDEN 11
EIGENARTET 11
EIGENTIDER 11
EIGENARTEN 11
EIGENTONE 11
EIGENARTA 10
EIGENTIDA 10
EIGENTID 9
EIGENART 9
EIGEN 6

Ord som slutter med EIGE

OrdPoeng
SJØFEIGE 17
BLEIGE 10
SVEIGE 10
BEIGE 9
FEIGE 7
TREIGE 7
SEIGE 6
DEIGE 6

Lignende ord av EIGE

Anagram av EIGE

For mer informasjon om ordet EIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok