EIGE i Scrabble - ordspill.com

EIGE i Scrabble

EIGE er et 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGI.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1I1G2E1

Ved å legge til én bokstav til EIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEIGE 9
EVIGE 9
GEIPE 9
FEIGE 7
GEIME 7
EIGEN 6
ELEGI 6
ENIGE 6
GEILE 6
GEINE 6
GEIRE 6
GEITE 6
GREIE 6
SEIGE 6

Ord som starter på EIGE

OrdPoeng
EIGENPRODUKSJON 28
EIGENKJÆRLIGE 24
EIGENKJÆRLIG 23
EIGENPRODUSERTE 23
EIGENPRODUSERT 22
EIGENFREKVENSER 21
EIGENFREKVENSEN 21
EIGENKAPITALENE 20
EIGENVILJENE 19
EIGENFREKVENS 19
EIGENAKTIVITET 19
EIGENOMSORGENE 19
EIGENKAPITALER 19
EIGENKAPITALEN 19
EIGENRETTFERDIG 18
EIGENVILJEN 18
EIGENNYTTENE 18
EIGENOMSORGEN 18
EIGENVILJER 18
EIGENMELDINGENE 18
EIGENOMSORGER 18
EIGENKAPITAL 17
EIGENVEKTENE 17
EIGENOMSORGA 17
EIGENVILJE 17
EIGENMELDINGEN 17
EIGENMELDINGER 17
EIGENVERDIENE 17
EIGENNYTTEN 17
EIGENNYTTER 17
EIGENINTERESSER 16
EIGENMEKTIGE 16
EIGENHENDIGE 16
EIGENVERDIEN 16
EIGENVERDENE 16
EIGENNAVNENE 16
EIGENINNSATSENE 16
EIGENINTERESSEN 16
EIGENMELDINGA 16
EIGENNYTTE 16
EIGENRÅDIGE 16
EIGENOMSORG 16
EIGENVEKTEN 16
EIGENVERDIER 16
EIGENVEKTER 16
EIGENNYTTA 16
EIGENINTERESSE 15
EIGENINNSATSER 15
EIGENINNSATSEN 15
EIGENSIKKERT 15
EIGENVERDET 15
EIGENVEKTA 15
EIGENHENDIG 15
EIGENRÅDIG 15
EIGENNAVNET 15
EIGENMEKTIG 15
EIGENMELDING 15
EIGENSIKKER 14
EIGENNAVNA 14
EIGENVEKT 14
EIGENSINDIGE 14
EIGENVERDI 14
EIGENANDELENE 14
EIGENVERDA 14
EIGENVERD 13
EIGENNAVN 13
EIGENANDELEN 13
EIGENSINDIG 13
EIGENANDELER 13
EIGENINNSATS 13
EIGENARTENE 12
EIGENSIKRE 12
EIGENARTEDE 12
EIGENARTETE 12
EIGENARTET 11
EIGENARTER 11
EIGENANDEL 11
EIGENARTEN 11
EIGENARTA 10
EIGENART 9
EIGEN 6

Ord som slutter med EIGE

OrdPoeng
SJØFEIGE 17
BLEIGE 10
BEIGE 9
FEIGE 7
TREIGE 7
SEIGE 6

Lignende ord av EIGE

Anagram av EIGE

For mer informasjon om ordet EIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok